คืนกำไรให้ชีวิต เพื่อพิชิตไปในโลกกว้าง
space
space
space
<<
กุมภาพันธ์ 2561
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
space
space
25 กุมภาพันธ์ 2561
space
space
space

ทำบุญ


ทำบุญ

"ทำบุญ"  เป็นโจทย์ ตะพาบ  กิโลเมตร ที่ 198  ซึ่งเป็นโจทย์ที่เจ้าของ
บล็อก  เป็นผู้ตั้งโจทย์  ค่ะ 

คำว่า  "ทำบุญ " เป็นคำที่ เราได้ยินมาตั้งแต่เด็ก  ในทุกศาสนา  ก็มีการ
ทำบุญกันทั้งนั้น แล้วแต่วิธีการ
ของแต่ละศาสนา ในบล็อกนี้ ฉันจะเขียนถึงเรื่องการทำบุญ 
ในศาสนาพุทธที่เป็นศาสนาที่ฉันนับถือ 

ตามความเห็นของฉัน  การทำบุญ คือ การทำความดีตามหลักคำสอนใน
แต่ละศาสนา  โดยมีความเชื่อว่า
  การทำบุญอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้คนที่ทำบุญนั้น มีชีวิตที่มีความสงบ
สุข  พบเจอแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต
ถึงแม้ว่า บางครั้ง จะเจออุปสรรค ปัญหาต่าง ๆ เข้ามาในชีวิต ก็จะ
สามารถผ่านปัญหา อุปสรรค นั้น ๆไปได้ 

การทำบุญ มักจะใช้ควบคู่กับคำว่า ทำทาน ใช้รวมกันว่า"ทำบุญทำทาน"
คือ หลังจากเราทำบุญแล้ว เช่น ใส่บาตร 
เลี้ยงพระเสร็จแล้ว  เราก็มักมีการจัดเลี้ยงอาหารแก่คนมาร่วมงาน  หรือ
การเทศน์มหาชาติ  เราก็มีการตั้งโรงทานด้วย เป็นต้น

การทำบุญ  ตามความเห็นของฉัน  ฉันจำแนกใหญ่ ๆ ออกเป็น 
3 ประเภทใหญ่ ๆ  ค่ะ  คือ 

1. การทำบุญตามวันสำคัญต่าง ๆ ในศาสนา คือ  วันสำคัญทางศาสนา
 เช่น วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬหบูชา 
วันเข้าและออกพรรษา  เป็นต้น  วันสำคัญเหล่านี้  ชาวพุทธ จะไปที่วัด
ทำบุญ  ด้วยภัตตาหาร ด้วยการฟังเทศน์ ฟังธรรม


วันมาฆบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา  เราจะไปทำบุญที่วัด ฟัง
เทศน์ เพื่อน้อมนำคำสั่งสอนมาประพฤติปฏิบัติตาม


วันวิสาขบูชา  ก็เช่นเดียวกัน เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ  ชาวพุทธ
ก็จะไปวัดทำบุญ  ตักบาตร เช่นเดียวกับวัน มาฆบูชา 
ตอนเย็นก็มีการไปเวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาของชาวพุทธเรา  เป็นวัน
ที่มีพระพุทธพระธรรม พระสงฆ์ครบ 
เป็นวันแรก ที่เราเรียกว่า มีพระรัตนตรัย  ค่ะ  รุ่งขึ้นอีกวัน ก็จะเป็น
วันเข้าพรรษา ค่ะ 


วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพุทธศาสนา   พระสงฆ์จะ
จำวัดอยู่ที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน  ในวันสำคัญนี้ 
ประชาชนจะร่วมกันตกแต่งเทียนพรรษา ให้สวยงาน และนำไปทำบุญ
ถวายวัด เพื่อบูชาพระพุทธองค์และพระสงฆ์ได้ใช้ในช่วงเข้าพรรษาพิธีแห่เทียนพรรษา ค่ะ 

นอกจากเราจะมีการทำบุญ ทำทาน เนื่องในวันสำคัญทางศาสนาแล้ว 
ในวันสำคัญอื่น ๆ ที่ จัดเป็นการทำบุญประเภทที่ 2 

2. การทำบุญตามโอกาสต่าง ๆ  เช่น วันขึ้นปีใหม่สากล วันสงกรานต์ (ตรุษไทย)  เราก็มีการทำบุญ ตักบาตร  
ทำบุญด้วยการ ปล่อยนก ปล่อยปลา  เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง  การ
ทำบุญบ้าน หรือ การทำบุญขึ้นบ้านใหม่
เพื่อให้บ้านใหม่ของเรา เป็นที่อยู่ของเรา  ให้อยู่เย็นเป็นสุข 

การทำบุญ  ทำสังฆทาน  ตักบาตร ในวันคล้ายวันเกิด  หรือ ทำบุญ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของสถานที่ ต่าง ๆ 
เช่น  โรงเรียน  บริษัท  ก็จะมีการนิมนต์พระมาสวดมนตร์  มาฉันเพล
เพื่อให้หน่วยงานนั้น ๆ มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป 

นอกจากนี้  ในแต่ละปี ชาวพุทธ  ยังมีการจัดงาน การทอดผ้าป่า 
ทอดกฐิน  (หลังวันออกพรรษา ไม่เกิน 1 เดือน) 

ส่วนงานผ้าป่านั้น เราสามารถทอดผ้าป่าได้ตลอดทั้งปี  ซึ่งส่วนใหญ่ 
ก็มัก มีจุดประสงค์ในการจัดงานอยู่แล้ว
เช่น เพื่อนำเงินที่ทอดกฐินนั้นไป  สร้างหรือซ่อมแซมโบสถ์  สร้างศาลา
 หรือ เป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจน เป็นต้น 

การทอดผ้าป่า ซึ่งทอดได้ตลอดปี ก็มีจุดประสงค์คล้าย ๆ กัน นอกจาก
เพื่อเป็นการทำบุญ สร้างกุศลแก่ตนเองแล้ว 
ยังมีจุดประสงค์ เพื่อไปทำประโยชน์ทางด้านต่าง ๆ  ตามเป้าหมายที่
ตั้งไว้ เช่น  นำไปเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์แล้ว  เรายังมีประเพณี รดน้ำ
ดำหัว พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ และบุคคลที่เราเคารพ
เป็นการแสดงถึงความกตัญญุตาต่อผู้มีพระคุณ  ถือเป็นสิ่งดีงาม เป็นบุญ
เป็นสิริมงคลของเราด้วย ค่ะ การทำบุญตักบาตรในวันสำคัญต่าง ๆ ของ ชาวพุทธ 


การทอดผ้าป่าของสมาคมนักเรียนเก่า มัธยมวัดธาตุทองธาตุทอง 
 เพื่อเป็นทุนการศึกษาส่วนหนึ่งให้แก่นักเรียนที่ยากจนด้วยการจัดอาหาร เลี้ยงพระ เลี้ยงเณรที่บวช ในภาคฤดูร้อน  ก็ถือเป็นการ
ทำบุญอย่างหนึ่งในศาสนาพุทธของเรา ถือว่าเป็นการสืบสานศาสนา
ให้ยืนยงคงอยู่ตลอดไปด้วย ประการหนึ่ง 


การจัดงานการเทศน์มหาชาติ  เชื่อว่า เป็นบุญใหญ่ อีกงานหนึ่ง และถือ
ว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเสียสละของ พระเวสสันดร ที่ได้สละ
ความสุขส่วนพระองค์เพื่อแสวงหาพระโพธิญาณ มาช่วยให้มวลมนุษย์
ให้หลุดพ้นจากวัฎสงสาร ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิด อีก 

3. การทำบุญในชีวิตประจำวันของชาวพุทธ  ที่เรามักเห็นเป็นประจำ
ก็คือ  การตักบาตร  การตักบาตรพระ ถือว่า เป็นส่วนหนึ่ง
ของการดำรงศาสนาพุทธให้คงอยู่ตลอดไป  พระสงฆ์มีกิจต้องทำ
พิธีการ ต่าง ๆ ให้กับชาวพุทธ 
เราจึงต้องตักบาตรเพื่อให้ท่านสืบสาน ศาสนา และประกอบกิจต่าง ๆ
 ของชาวพุทธ ฉันจึงถือว่า การตักบาตร เป็นกิจที่ชาวพุทธ
ควรทำ  ไม่ใช่ทำเพื่อคิดว่า  ตายไปแล้ว ฉันจะได้มีกิน  (ตามความเชื่อ
โดยทั่วไปของคนตักบาตร ใส่บาตร) 
อย่างนั้น ฉันว่า ไม่ได้บุญอย่างแน่นอน ค่ะ 

นอกจากการตักบาตร  ใส่บาตรแล้ว  การช่วยเหลือ ผู้ตกทุกข์ได้ยาก
ช่วยเหลือโดยการบริจาคเงินในงานต่าง ๆ 
เช่น บริจาคเงินให้โรงพยาบาล  การบริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
ที่ยากจน หรือบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า 
เด็กพิการ  คนชรา ที่ลูกหลานทอดทิ้ง  แม้แต่การบริจาคเงินช่วยเหลือ
สัตว์ต่าง ๆ ที่พิการหรือถูกทอดทิ้ง 
ฉันว่า  ล้วนแต่เป็นการ "ทำบุญ" ทั้งสิ้น ค่ะ  เพราะว่า  ทำไปแล้ว เป็น
ส่วนหนึ่งที่จะไปทำให้คนที่ได้รับบริจาคนั้น
บรรเทาความทุกข์ที่มีอยู่นั้นได้บ้าง ถึงทุกข์นั้นจะไม่หมดไปทีเดียว
 แต่ฉันว่าก็ได้บรรเทาความทุกข์ที่มีอยู่ให้น้อยลงได้บ้าง 
และคนที่ได้ทำบุญ นั้น เราจะสังเกตใจตัวเองได้อย่างแน่นอนว่า  การ
กระทำของเรานั้น  ใจเราจะอิ่มสุขได้ 
นี่แหละที่เราเรียกว่า "บุญ" อย่างแท้เจริงแน่แท้  และตรงกับความหมาย
ของคำว่า "ทำบุญ"  กล่าวคือ 
"การทำดีตามหลักคำสอนในศาสนา  เชื่อว่า การทำบุญอย่างสม่ำเสมอ
จะทำให้ชีวิตมีความสงบสุข พบเจอแต่สิ่งดี ๆ " นั่นเอง 

ฉันหวังว่า  งานเขียนชิ้นนี้  คงจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่เข้ามาอ่านและ
นำไปปฏิบัติได้บ้าง แต่อย่าลืมค่ะว่า 

การ "ทำบุญ"  ต้องทำด้วยใจที่บริสุทธิ์  ไม่ใช่ทำเพื่อการเอาหน้า 
และต้องทำตามกำลังความสามารถของตน
ทำบุญไปแล้ว ตัวเองไม่เดือดร้อน  การทำบุญนั้น จะได้บุญมากหรือน้อย
ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่จำนวนเงินที่ทำ นะคะ 
มันอยู่ที่ความตั้งใจ  ความบริสุทธิ์ใจ ของเรา  ค่ะ 

(ขอบคุณภาพจากอินเทอร์เน็ต ค่ะ)Create Date : 25 กุมภาพันธ์ 2561
Last Update : 1 มีนาคม 2561 21:52:18 น. 45 comments
Counter : 2647 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณtoor36, คุณกะว่าก๋า, คุณkae+aoe, คุณ**mp5**, คุณJinnyTent, คุณเกศสุริยง, คุณmambymam, คุณสองแผ่นดิน, คุณชีริว, คุณSakormaree, คุณซองขาวเบอร์ 9, คุณหงต้าหยา, คุณnewyorknurse, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณSai Eeuu, คุณtuk-tuk@korat, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณเนินน้ำ, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณร่มไม้เย็น, คุณmariabamboo


 
ขอบพระคุณอาจารย์ กรุณาไปเจิมบ้านให้
และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ
อาจารย์มีกิจกรรมทำบุญเป็นประจำหลายอย่างหลายแห่ง
ขอร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ


โดย: mcayenne94 วันที่: 1 มีนาคม 2561 เวลา:22:35:35 น.  

 
วันนี้หมดกระเป๋าพรุ่งนี้มาโหวตใหม่นะคะ


โดย: mcayenne94 วันที่: 1 มีนาคม 2561 เวลา:22:36:51 น.  

 
หลังๆ ผมไม่ค่อยได้ทำบุญตามวันสำคัญเท่าไหร่ มันจะทำตามวันที่เราสะดวกมากกว่า หลังๆ ผมมานั่งคิดว่าวันสำคัญคนทำบุญกันเยอะ ของเหลือเยอะ เราไปทำวันธรรมดาที่ไม่ได้สำคัญอะไรมากจะดีกว่า จะได้ของไม่เหลือเยอะ ไม่งั้นเหลือเยอะก็ทิ้งเยอะ

มีคนบอกว่าทำแบบนั้นได้บุญน้อย ผมมาคิดในทางกลับกันว่า ถ้าเรามัวแต่ห่วงบุญน้อยบุญมาก พระท่านในวันธรรมดาคงไม่มีอะไรฉันแน่ การที่เราทำแบบนี้มันน่าจะดีกว่า แต่เรื่องแบบนี้มันก็แล้วแต่คนทำจะสบายใจล่ะครับ เราสบายใจทำอย่างไรก็ทำไปจะดีกว่า อย่าไปคิดมากเรื่องบุญน้อยบุญมากเลย


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 1 มีนาคม 2561 เวลา:23:05:43 น.  

 


อรุณสวัสดิ์ครับ


อาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำบุญอย่างครบถ้วนเลยครับ
จริงๆในหลายบล็อกของอาจารย์ก็มีกิจกรรมในเรื่องของการทำบุญมาโดยตลอดด้วยนะครับ

โหวตครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 มีนาคม 2561 เวลา:6:08:24 น.  

 
วันนี้ได้รู้และเข้าใจในการทำบุญเยอะเลย
ครูก็ทำบุญเยอะมาก ชื่นชมค่ะ
และขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

ไว้หนูแวะมาใหม่คะโดย: mambymam วันที่: 2 มีนาคม 2561 เวลา:6:55:34 น.  

 
มาตามโจทย์นี้สมกับเป็นของครูเลยนะคะ เห็นภาพครูไปทำบุญอยู่ตลอดเลยค่ะ


โดย: kae+aoe วันที่: 2 มีนาคม 2561 เวลา:8:17:48 น.  

 
ส่งกำลังใจครับ


โดย: **mp5** วันที่: 2 มีนาคม 2561 เวลา:9:26:10 น.  

 
อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ


โดย: JinnyTent วันที่: 2 มีนาคม 2561 เวลา:11:56:10 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

หมื่นตาเป็นชื่อตัวละครครับอาจารย์
แต่เค้ามีตาเดียว

หมื่นตาแปลว่ามีความรู้มากมาย
แต่ตาเดียวหมายถึงการรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้
ผมเคยเขียนหมื่นตาไว้ 100 กว่าตอนครับอาจารย์
นี่เป็นตอนใหม่ล่าสุดในรอบสองปีครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 มีนาคม 2561 เวลา:21:00:59 น.  

 
ขอบคุณครูที่แวะชมโบตั๋นค่ะ

หลับฝันดีนะคะโดย: mambymam วันที่: 2 มีนาคม 2561 เวลา:21:10:59 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อาจารย์สุวิมล Diarist ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
คุณครูอิ่มบุญดีจัง หนูไม่ค่อยมีเวลาเยื้องกรายเข้าวัดเลยค่ะช่วงนี้ งานอีเวนท์คิวยาว พอว่างก็สลบ แต่หนูก็ทำทุกครั้งเวลาโอกาสอำนวยค่ะ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 2 มีนาคม 2561 เวลา:22:28:05 น.  

 
สวัสดีค่ะครู
เช้านี้มาโหวตค่ะ

โดย: mambymam วันที่: 3 มีนาคม 2561 เวลา:6:20:14 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 มีนาคม 2561 เวลา:6:25:33 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

หมื่นตาจริงๆไม่ได้เน้นธรรมะเพียงอย่างเดียว
แต่พอไปทำเป็นหนังสือ 4 เล่ม
เป็นแนวธรรมะหมดเลยครับ
คนก็เลยคิดว่าเป็นการ์ตูนธรรมะ 555

ผมกลับมาเขียนใหม่ในรอบเกือบสองปี
ช่วงหลัง ผมเน้นเขียนบทกวีเป็นส่วนใหญ่
เลยแทบไม่ได้เขียนการ์ฺตูนอีกเลยครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 มีนาคม 2561 เวลา:13:09:50 น.  

 
สวัสดียามเย็นครับ อาจารย์สุ
ทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
บางครั้งไปทำบุญ บางวัดชอบประกาศออกไมค์ นายก ทำบุญจำนวน...
นาย ข ทำบุญ...
กลายเป็นทำบุญได้หน้าไป
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 3 มีนาคม 2561 เวลา:16:40:09 น.  

 
ขออนุญาตแอดอาจารย์สุเป็นเพื่อนบล็อกด้วยครับ


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 3 มีนาคม 2561 เวลา:16:58:31 น.  

 
สวัสดีหลังวันมาฆบูชาสองวันครับอาจารย์ เข้ามาอ่านเรื่องการทำบุญในและนอกวันสำคัญทางศาสนาครับ
ปกติผมไม่ค่อยได้ทำบุญตามวัดเท่าไหร่ แต่พยายามทำกรรมดีตลอด
ทำบุญที่วัดล่าสุดก็วันมาฆบูชาที่ผ่านมาไปถวายสังฆทานเนื่องในโอกาสครบ 100 วันคุณยายด้วยครับ


โดย: ชีริว วันที่: 3 มีนาคม 2561 เวลา:20:03:33 น.  

 
ตามมาอ่านตะพาบค่ะ

พอมาอยู่กรุงเทพฯไม่ค่อยได้ไปทำบุญ
มาอยู่เมืองใหญ่ไปไหนเองไม่ได้ กิจกรรมนี้เลยต้องงดไปค่ะ


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 3 มีนาคม 2561 เวลา:21:09:20 น.  

 
ครบเครื่องเรื่องวันสำคัญทางสำคัญทางศาสนา
ได้ความรู้เรื่องการทำบุญอย่างดี
อยู่ที่ใครจะเลือกการทำบุญแบบไหน


โดย: หมุยจุ๋ย วันที่: 3 มีนาคม 2561 เวลา:21:54:21 น.  

 
สวัสดีค่ะอจ.
มาอ่านตะพาบได้ความรู้ครบเลย
ขออนูญาติแชร์ที่เฟส จะได้เก็บไว้ด้วยค่ะ

โหวดค่ะ


โดย: newyorknurse วันที่: 4 มีนาคม 2561 เวลา:4:31:40 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์
การทำบุญมีมากมายเลยนะคะ
ขอบคุณค่ะอาจารย์ ได้รู้อะไรเพิ่มเยอะเลยค่ะ
มาอยู่นี่กาญไม่ค่อยได้ทำบุญตามประเพณีเลยค่ะ
ส่วนมากจะทำบูญแบบบริจาคค่ะ


ช่วงอาทิตย์นี้ยุ่งหน่อยค่ะ เริ่มย้ายของบางส่วนจากบริษัทเก่าไปบริษัทใหม่
วันเสาร์กว่าจะทำงานเสร็จก็ปาเข้าสี่ทุ่มแล้ว ลืมบล๊อกไปเลย
เปลี่ยนบล๊อกก่อนนค่ะ กลัวจะพากันเบื่อดอกไม้โทนสีขาวแล้ว

โหวตงานเขียนค่ะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 4 มีนาคม 2561 เวลา:5:30:33 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 มีนาคม 2561 เวลา:6:26:46 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่แอ๋ว
หลับปุ๋ยจริงๆค่ะ ถ้าจะนอนดึกต่อเมื่อติดพันกับซีรีส์หรืออ่านหนังสือ
แต่ตื่นเช้าทำงานบ้าน ดูต้นไม้แล้วถึงเปิดคอมเป็นบางช่วง

ขอบคุณที่ชมอัธยาศรัยดี หายากที่จะมีคนชม
คิดถึงมิตรภาพสมัยที่เรียนที่ยูนนานเสมอ เสียดายที่รูปหาย
รวมได้บ้างเล็กน้อย เอาไว้พอหาได้บ้างจะเอามาบันทึกไว้อีกค่ะ

ติ๋วไปเรียนกับเพื่อนสนิทอีกครั้งหลังเกษียณแต่ไม่สนุกเท่ารุ่นแรก
เพราะไปเที่ยวมากกว่า จนการเรียนแทบเสียเลย
เหลือแต่มิตรภาพที่คงทนถาวรมาจนทุกวันนี้

ภาษาถ้าไม่ใช้ก็ลืมหมดค่ะเหมือนภาษาจีน
พี่แอ๋วโชคดีจังที่ได้เรียนภาษาจีนอีก
อยากหาที่เรียนเหมือนกัน แต่ค่อนข้างหายาก
นอกจากสถาบันภาษามช.แต่เบื่อขับรถแล้ว


โดย: หมุยจุ๋ย วันที่: 4 มีนาคม 2561 เวลา:9:08:54 น.  

 
จริงๆ ด้วยนะคะ อาจารย์สุ ทำบุญไปแล้ว ตัวเองไม่เดือดร้อน ก็สบายใจแล้วนะคะ


โดย: Sai Eeuu วันที่: 4 มีนาคม 2561 เวลา:15:21:51 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ในยุคโซเชี่ยลแบบนี้
คนรวยทำอะไรพลาดมา
รับรองโดนกระหน่ำจนจมดินได้ง่ายๆเลยครับ
เหมือนกรณีเสือดำเป็นต้นครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 มีนาคม 2561 เวลา:21:48:29 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 มีนาคม 2561 เวลา:6:35:12 น.  

 
สวัสดีค่ะครู มาทักทายและชวนครูไปฟังเพลงกันค่ะโดย: mambymam วันที่: 5 มีนาคม 2561 เวลา:11:04:42 น.  

 
ทำบุญมีแต่ความสุขค่ะ อาจารย์


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 5 มีนาคม 2561 เวลา:13:28:17 น.  

 
มีความสุขมากๆ ทำบุญสุขใจค่ะ


โดย: kae+aoe วันที่: 5 มีนาคม 2561 เวลา:15:58:21 น.  

 
การทำบุญ มีหลายอย่าง... แล้วแต่ถนัดใครถนัดมันครับครู

ผม เน้นปฏิบัติไว้ก่อน

v


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 5 มีนาคม 2561 เวลา:16:33:44 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์
การทำบุญทำได้หลากหลายโอกาสและวิธีการนะคะ
และเห็นด้วยมาก ๆ กับย่อหน้าสุดท้าย ^__^


โดย: เนินน้ำ วันที่: 5 มีนาคม 2561 เวลา:19:20:59 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์


ประโยคเดียว
บางครั้งกว่าจะเข้าใจความหมายได้
ต้องผ่านอะไรมากจริงๆถึงจะรับรู้และเข้าใจในความหมายที่ซ่อนอยู่จริงๆครับ

อาจารย์สุรินทร์ท่านเขียนข้อความสั้นๆ
แต่ลึกซึ้งมากครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 มีนาคม 2561 เวลา:20:20:01 น.  

 
ใช่ค่ะครู สงสารเสือดำมาก
คนที่ยิงดูท่าว่าจะรอดด้วยนะคะ
เบื่อกฏหมายเมืองไทยแลนด์มากมาย
พูดเรื่องนี้แล้วความดันขึ้นสูงเลยค่ะ

ขอบคุณครูที่แวะฟังเพลงด้วยกันค่ะโดย: mambymam วันที่: 6 มีนาคม 2561 เวลา:6:10:46 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 มีนาคม 2561 เวลา:6:33:46 น.  

 
เพิ่งได้เขียนงานตะพาบค่ะครู มาส่งงานครูผู้ตั้งโจทย์ค่ะ


โดย: kae+aoe วันที่: 6 มีนาคม 2561 เวลา:8:32:43 น.  

 
ทำบุญบ้างตามโอกาส ไม่ค่อยได้ทำตามวันสำคัญเลยค่ะ อาศัยสะสมบุญทีละเล็กละน้อยค่า อิอิ


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 6 มีนาคม 2561 เวลา:12:54:23 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ร้านขึ้นห้างแต่ราคาไม่แพง
ถือว่าหายากนะครับ 555
ค่าเช่าแพงมากครับ
ที่เชียงใหม่ร้านอาหารปิดไปเยอะมากครับ
ผมถามเค้าบอกว่าค่าเช่าแพงมาก
ล็อกละ 2 แสน 2 ล็อกก็ 4 แสน
ค่าเงินเดือนหนักงานอีก แล้วช่วงนี้ขายไม่ดีเลย
ขนาด MK Fuji เมื่อก่อนต้องรอคิวนาน
ตอนนี้โต๊ะว่างมากครับถ้าไปวันธรรมดา
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 มีนาคม 2561 เวลา:20:38:10 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 มีนาคม 2561 เวลา:6:24:06 น.  

 
มีโอกาสก็จะพาซีไปวัดตลอดค่ะ


โดย: kae+aoe วันที่: 7 มีนาคม 2561 เวลา:8:32:47 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ทนายอ้วน Travel Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Art Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Music Blog ดู Blog
ควายเฒ่า Literature Blog ดู Blog
ruennara Book Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Diarist ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


มาส่งกำลังใจค่า มือเจ็บแปะข้อความไว้ก่อนค่ะ


โดย: mariabamboo วันที่: 7 มีนาคม 2561 เวลา:19:38:43 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ใช่แล้วล่ะครับ
ผมนำชื่อหนังสือของท่าน
มาเขียนเป็นบทกวีครับ
หนังสือเล่มนี้ผมนำมาอ่าน
พออ่านจบ
ก็เลยอยากเขียนบทกวีครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 มีนาคม 2561 เวลา:23:12:26 น.  

 
ใช่เลยค่ะ
การทำบุญไม่ต้องทำบุญเอาหน้าเลยค่ะ
วันนี้อุ้มก็รู้สึกได้บุญเหมือนกัน
เวลาบอกใครๆ ให้ทำบุญแล้วเขารู้สึกดีขึ้น
ก็บอกเขาไปว่าน้องทำบุญแล้วน้องสบายใจ
นั่นแหละได้บุญล่ะ
ถึงไม่ค่อยได้เข้ามาที่บล็อกก็คิดถึงนะคะ
ช่วงนี้อุ้มชีพจรลงเท้ามากกกกกกกกค่ะ
หลับฝันดีค่ะครูโดย: อุ้มสี วันที่: 7 มีนาคม 2561 เวลา:23:52:57 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์
ช่วงนี้อากาศดี เริ่มย้ายของอีกรอบเหนื่อยมาก
คนป่วยก็ยังเดินสามขา วันที่ 14 มีนา ถึงจะเอาเหล็กที่ดามออก
ทำงานแล้วก็ดูแลคนป่วยหมดแรงค่ะ แหะๆ เลยปิดเม้นท์สักระยะ
ไว้มีแรงจะมาเปิดบล็อกตามปรกติค่ะ
อาจารย์รักษาสุขภาพด้วยนะคะ เตรียมตัวไปเที่ยวตุรดี


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 8 มีนาคม 2561 เวลา:1:18:55 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 มีนาคม 2561 เวลา:6:25:20 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ชอบคำอธิบายเรื่อง เพ้อ และเพ้อฝันของอาจารย์ครับ
เห็นภาพชัดเจนเลย

วันนี้เชียงใหม่อากาศแย่มากๆเลยครับ
มีแต่หมอกควัน
กลายเป็นเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกไปแล้วครับ 555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 มีนาคม 2561 เวลา:13:45:03 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
space

BlogGang Popular Award#19


 
อาจารย์สุวิมล
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 46 คน [?]
เป็นครูสอนภาษาไทยที่เกษียณอายุราชการแล้ว สนใจเรื่องการเขียนหนังสือให้ความรู้ ชอบการท่องเที่ยว หากท่านที่เข้ามาชมและอ่านแล้ว มีความสนใจและต้องการสอบถามเรื่องความรู้ด้านภาษาไทย ถ้ามีความสามารถจะให้ความรู้ได้ ก็ยินดีค่ะ

http://i697.photobucket.com/albums/vv337/dd6728/color_line17.gif
space
space
space
space
[Add อาจารย์สุวิมล's blog to your web]
space
space
space
space
space