คืนกำไรให้ชีวิต เพื่อพิชิตไปในโลกกว้าง
space
space
space
<<
พฤษภาคม 2565
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
space
space
29 พฤษภาคม 2565
space
space
space

เพื่อน

เพื่อน  

  "เพื่อน"   เป็นโจทย์ถนนสายนี้มีตะพาบ หลักกิโลเมตรที่ 303 
ผู้ตั้งโจทย์  คือ น้อง กิ่งฟ้า

คำอธิบายโจทย์

 เขียนเรื่องราว แนวคิดเกี่ยวกับเพื่อน จะเป็นเพื่อนที่ดี ไม่ดี เพื่อนกิน
เพื่อนตาย ตามที่อยากเขียนได้เลย อยากเห็น
ความคิดเห็นจากเพื่อนบล็อกเกี่ยวกับคำว่า "เพื่อน"

  ตะพาบ  "เพื่อน"  กิโลเมตรที่ 303  ครั้งนี้  อ่านจากคำอธิบายโจทย์ ก็
เปิดกว้างให้ผู้ร่วมเขียนมากพอสมควร ค่ะ เช่น
แนวคิดเกี่ยวกับเพื่อน  ฉันคิดว่า น่าจะหมายถึง  แนวคิดในการเลือกคบ
เพื่อน,   ประเภทของเพื่อน  เป็นต้น  ก่อนอื่น
เราทราบความหมายของ คำว่า "เพื่อน"  ก่อน ค่ะ ความอบอุ่น สนุกสนาน ที่เรามีเพื่อน  ค่ะ 
  
คำว่า  "เพื่อน"  หมายถึง  ผู้ที่รักใคร่ชอบพอกัน, ผู้ที่คุ้นเคยกันดี  เพื่อน
ยังรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนกัน
เพื่อคลายเหงาหรืออุ่นใจด้วย เช่น เลี้ยงสุนัข  แมว เป็นต้น  ความรัก ความผูกพัน ความเป็นเพื่อนระหว่างคนกับสัตว์ คำว่า  "เพื่อน"  เรายังใช้เป็นคำสรรพนาม ได้  เช่น  " เป็นไงบ้าง
เพื่อน"  (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 )  

ประเภทของเพื่อน 

นอกจากจะหมายถึง  ผู้ที่รักใคร่ชอบพอกัน  คุ้นเคยกันแล้ว  ยังมีเพื่อน
ในหลาย ๆ ความหมายที่เราพบในชีวิตของเรา   เช่น
 1. เพื่อนร่วมสถานบัน  คือ เพื่อนที่เราเรียนที่สถาบันเดียวกัน ซึ่งมีตั้ง
แต่ชั้นอนุบาล ประถม  มัธยม และมหาวิทยาลัย 
จบในปีเดียวกัน ก็เรียกว่า เพื่อนร่วมรุ่น  ซึ่งเพื่อนเหล่านี้ ก็อาจจะกลาย
เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนที่รักใคร่ชอบพอกัน
หรืออาจจะพัฒนาจนถึงเป็นเพื่อนคู่ชีวิตก็มี ค่ะ  
 2. เพื่อนร่วมอาชีพ  เพื่อนร่วมงาน  คือ เพื่อนในสถานที่ที่ทำงาน หรือ
ทำอาชีพเดียวกัน  เช่น เพื่อนครู  (เพื่อนในโรงเรียน)
  เพื่อนแม่ค้าด้วยกัน เพื่อนข้าราชการ เป็นต้น 
3. เพื่อนผู้อยู่ในสภาพเดียวกัน   เช่น  เพื่อนมนุษย์  เพื่อนร่วมโลก  
 4. เพื่อนที่ช่วยให้คนเราคลายความเหงา มีความสุข  ความอบอุ่น 
เช่น สัตว์เลี้ยง  น้องหมา  น้องแมว  น้องกระต่าย 
เป็นเพื่อนเราได้  เช่น  ช้างเพื่อนแก้ว   หมีเพื่อนยาก  เป็นต้น
              และเพื่อนประเภทนี้  รวมไปถึงสิ่งไม่มีชีวิต
เช่น หนังสือประเภทต่าง ๆ ที่เราชื่นชอบ  เป็นเพื่อนเราได้อ่านในยาม
เหงา ๆ หรือยามว่าง  เป็นต้น
5. เพื่อนที่เรารู้จักกันทางเทคโลยี่สมัยใหม่  ซึ่งพบเจอกันทาง
อินเทอเน็ต  เช่น เพื่อนในบล็อกแก๊ง  ใน พันทิบ 
ในเฟสบุ๊ค ในไลน์  ซึ่ง เป็นเพื่อนกันโดย ยอมรับตามคำขอโดยใช้คำ
ว่า "ยืนยัน"  หรือ ในไลน์ ก็จะใช้คำว่า  "เพิ่มเพื่อน"
  ซึ่งในหน่วยงานเดียวกันก็อาจจะจัดเป็นกลุ่มในไลน์  เพื่อจะได้ส่งข่าว
คราวกันในเรื่องการงาน เป็นต้น 

   นอกจากเพื่อน 5 ประเภทดังกล่าวแล้ว   ยังมีเรียกคำว่า "เพื่อน"  นำ
หน้าอีกมากมาย  เช่น  เพื่อนต่างชาติ 
 เพื่อนคู่ทุกข์คู่ยาก เพื่อนคู่หู เพื่อนเจ้าบ่าว เพื่อนเจ้าสาว เพื่อนต่างเพศ  เพื่อนตาย เพื่อนบ้าน เพื่อนฝูง เพื่อนยาก
เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์ เพื่อนเล่น  เป็นต้น  

             ลักษณะของเพื่อนที่ดี  

    ฉันเชื่อว่า  เพื่อนที่ทุกคนอยากคบเป็นเพื่อน หวังที่จะเข้าใจเรา ช่วย
เหลือซึ่งกันและกันได้  พร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุข
กับเราได้  เราก็คงต้องมีหลักการพิจารณาในการเลือกคบเพื่อน 
 เพราะการเลือกคบเพื่อนเป็นเรื่องสำคัญมาก 

ดังโคลงสองบทที่จะยกมาประกอบกล่าวไว้ (โคลงโลกนิติ)  ดังนี้ 

                       " ปลาร้าพันห่อด้วย         ใบคา  
                  ใบก็เหม็นคาวปลา               คละคลุ้ง
                   คือคนหมู่ไปหา                   คบเพื่อน
                           ได้แต่ร้ายร้ายฟุ้ง                 เฟื่องให้เสียพงษ์

                   
จากความหมายของโคลงบทนี้   เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่า 
ปลาร้าที่มีกลิ่นเหม็นเมื่อเรานำใบคามาห่อ
กลิ่นเหม็นของปลาร้าย่อมติดกับใบคาไปด้วย เฉกเช่นเดียวกับการคบ
เพื่อนหากเราคบเพื่อนไม่ดี เราก็จะได้รับแต่สิ่ง
ไม่ดี  ทำให้เสียชื่อวงศ์ตระกูล ซึ่งตรงกับสำนวนที่ว่า “คบคนพาล พาล
พาไปหาผิด” นั่นเอง 
                  อีกบทหนึ่งที่กล่าวถึงการคบเพื่อนดี   คือ  

                         "ใบพ้อพันห่อหุ้ม กฤษณา      หอมระรวย ...
               หอมระรวยรสพา                        เพริศด้วย
               คือคนเสพเสน่หา                     นักปราชญ์
                       ความสุขซาบฤาม้วย                  ดุจไม้กลิ่นหอม"

                           
ใบพ้อที่ห่อหุ้มไม้กฤษณาจะมีกลิ่นหอมของไม้กฤษณาไปด้วย เปรียบ
เหมือนการคบคนดีย่อมนำซึ่งความสุขและชื่อเสียงให้เรา
ตรงกับสำนวนที่ว่า  คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพา
ไปหาผล หมายถึงการเลือกคบคนต้องดูดี ๆ
เพราะหากคบคนชั่วหรือคนไม่ดีเป็นเพื่อน ก็มักชักพาเราจูงเราไปใน
ทางไม่ดี แต่ถ้ารู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดี
 มีความรู้ ก็จะพากันชักจูงให้เรามีความรู้และสิ่งดี ๆ  ตามมาความรัก ความผูกพันระหว่างเพื่อนสัตว์ ต่างสายพันธุ์กัน

ภาพน่ารักของเพื่อนต่างสายพันธุ์กัน

 เพื่อน ที่เราคบ จะรู้ว่า เป็นเพื่อนแท้ เพื่อนดีหรือไม่  ก็สามารถดูได้
จากตอนที่เรามีความทุกข์ นั่นแหละค่ะ  จะเห็นได้ชัดเจน
  ถ้าเพื่อนคนนั้น ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราไม่ทอดทิ้งเรายามที่เราตกต่ำ
  ผิดหวัง  ซึ่งการจะได้เพื่อนแท้เช่นนี้ 
ตัวเราเองก็ต้องมีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกัน  ซึ่งเราต้องให้ความสำคัญ 
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ต้องให้กำลังใจ
เมื่อเพื่อนประสบความล้มเหลว  นอกจากลักษณะดังกล่าวแล้ว  ยังต้อง
มีนิสัยที่โอบอ้อมอารี  มีความจริงใจ  ห่วงใย
  มีน้ำใจ  ซื่อสัตย์  คอยเตือนสติเรา เมื่อเห็นเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
ต้องคอยเตือนสติและให้เหตุผล แต่ก็ต้องรู้จักดูจังหวะ
ให้ถูกกาลเทศะว่า ควรเตือนสติช่วงไหน ค่ะ เมื่อเพื่อนได้ดี  เราก็ต้อง
ร่วมแสดงความยินดีด้วยเสมอ  ยามใด
ที่เราช่วยเพื่อนไม่ได้ อย่าซ้ำเติมเพื่อน  ให้แสดงความเห็นอกเห็นใจ
เพื่อน  ให้กำลังใจเพื่อน และอยู่เคียงข้างเพื่อนเสมอ ค่ะ    

     ที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด  เป็นแนวคิด เกี่ยวกับคำว่า "เพื่อน"  ที่ฉัน
คิดว่า  น่าจะตรงกับโจทย์ ตะพาบ "เพื่อน" ได้เป็น
อย่างดี ค่ะและหวังว่า  จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนชาวบล็อกแก๊งและผู้ที่
เข้ามาอ่านบ้าง นะคะ   สวัสดี ค่ะ 

 Create Date : 29 พฤษภาคม 2565
Last Update : 30 พฤษภาคม 2565 7:29:55 น. 41 comments
Counter : 937 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณ**mp5**, คุณThe Kop Civil, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณทนายอ้วน, คุณเริงฤดีนะ, คุณหอมกร, คุณtuk-tuk@korat, คุณกะว่าก๋า, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณkatoy, คุณชีริว, คุณSweet_pills, คุณกิ่งฟ้า, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณtoor36, คุณสองแผ่นดิน, คุณอุ้มสี, คุณnewyorknurse, คุณmultiple, คุณkae+aoe, คุณNENE77, คุณนกสีเทา, คุณmariabamboo, คุณhaiku


 
แวะมาเยี่ยมและส่งกำลังใจครับ


โดย: **mp5** วันที่: 30 พฤษภาคม 2565 เวลา:8:46:42 น.  

 
เพื่อน ๆ ที่เรียนด้วยกัน ตั้งแต่มัธยมไม่เจอกันเลย ถ้าเพื่อนเรียน
ก่อนทำงาน เจอกันบ้างครับครู

ระยะหลังนี้จะพบเพื่อนที่ทำงาน กับกลุ่มกีฬา และดนตรี/ร้องเพลงมากกว่า ก็อยู่ในวัยใกล้เคียงกัน

อ้าวหมดเป๋า


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 30 พฤษภาคม 2565 เวลา:11:48:32 น.  

 
นึกว่ากำลังอ่านตำราเรียนค่ะอาจารย์โดย: หอมกร วันที่: 30 พฤษภาคม 2565 เวลา:12:15:14 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์
เพื่อนนักเรียนพออายุมากขึ้น
เกษียณอายุกันเป็นส่วนใหญ่
ตอนนี้เลยกลับมาเจอกันใหม่อีก
สนุกดีค่ะอาจารย์
หนูตุ๊ก


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 30 พฤษภาคม 2565 เวลา:12:39:33 น.  

 

อ่านคำจำกัดความ/ นิยาม
และประเภท ของเพื่อน
ด้วยความขอบพระคุณค่ะ


ตะพาบของอ้อ เขียน ใน 2 ประเภท
1.เพื่อนร่วมสถาบัน
2. เพื่อนทางSocial ที่มีความชอบในสิ่งเดียวกัน
ได้มาเป็นเพื่อนร่วมทางกัน ใน 2 trip


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 30 พฤษภาคม 2565 เวลา:12:41:41 น.  

 
อาจารย์อธิบายความหมายของคำว่า "เพื่อน"
ได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุมทุกความหมาย
และประเภทของเพื่อนในรูปแบบต่างๆ เลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 พฤษภาคม 2565 เวลา:15:02:46 น.  

 
สวัสดีครับอาจารย์
ของผมส่วนใหญ่จะเป็นที่เล่นกีฬาเป็นหลักเลยครับ เพื่อนที่เรียนด้วยกัน นาน ๆ เจอกันทีนึงครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 30 พฤษภาคม 2565 เวลา:21:43:09 น.  

 
ชอบโคลงโลกนิติที่สุดในแบบเรียนภาษาไทยแล้วครับ นอกจากคำสอนไม่ตกยุคแล้วภาษายังสวยด้วย
เพิ่งดูหนัง 4Kings มา แก๊งเพื่อนตัวเอกเด็กเกทั้งนั้น
ให้ความสำคัญกัน ไม่ทิ้งกันจริง แต่พาไปสู่หนทางไร้อนาคตกันทั้งหมู่ ขาดคุณสมบัติสำคัญเรื่องเพื่อนไม่เตือนเพื่อนเมื่อหลงผิดนี่ละครับ


โดย: ชีริว วันที่: 30 พฤษภาคม 2565 เวลา:22:05:05 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์

"คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล"
โคลงทั้งสองบทสะท้อนความหมายของสำนวนนี้ได้ดีจังนะคะ

ภาพสัตว์เลี้ยงต่างสายพันธุ์น่ารักน่าเอ็นดูมากค่ะอาจารย์

การมีเพื่อนดีขึ้นกับตัวเราผู้เลือกด้วย
ในชีวิตหากมีเพื่อนแท้ก็นับว่าโชคดีค่ะ

ขอบคุณงานตะพาบที่ให้ความรู้ความหมายของคำว่าเพื่อนนะคะอาจารย์
อาจารย์นอนหลับฝันดีคืนนี้ค่ะโดย: Sweet_pills วันที่: 31 พฤษภาคม 2565 เวลา:0:53:10 น.  

 
สวัสดีค่ะ อาจารย์ มาอ่านเรื่องเพื่อนค่ะ อาจารย์บรรยายเรื่องเพื่อนได้เห็นภาพเลยค่ะ ใช่เลยค่ะเพื่อนที่คบกันด้วยใจต้องมีคุณสมบัติเหมือนที่อาจารย์ว่าไว้ แต่ถ้าเพื่อนแย่กว่านี้หาคุณสมบัติไม่ได้จำเป็นที่จะต้องตัดไปจากชีวิตเรานะคะ

โหวต Friendship Story Blog ค่ะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 31 พฤษภาคม 2565 เวลา:3:01:06 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 31 พฤษภาคม 2565 เวลา:5:33:00 น.  

 
เนื้อหาดีมาก
ภาพปีะกอบก็น่ารักมากด้วยค่ะโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 31 พฤษภาคม 2565 เวลา:9:47:04 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

อาจจะสื่อถึงชื่อหนังสือ
แต่ไม่สื่อถึงเนือ้หาในหนังสือเลยครับอาจารย์ 555
จริงๆหนังสือคำคม น่าจะมีคำเก๋ๆ
หรือประโยคเด็ดๆในเล่มโปรยไว้สักนิด
ตอนแรกที่เห็นปกนี้
ผมไม่รู้เลยครับว่าเป็นหนังสืออะไร
เกือบเดาว่าเป็นนิยายหรือเรื่องสั้น
และจะไม่ซื้อด้วยครับ 555
ดีที่เปิดดูเนื้อหา พอเป็นคำคมผมก็เลยซื้อมาอ่านครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 31 พฤษภาคม 2565 เวลา:10:51:14 น.  

 
เขียนได้ดี น่าประทับใจมากค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 31 พฤษภาคม 2565 เวลา:15:05:32 น.  

 
ถ้าเป็นในมุมของภาษาจีน คำว่าเพื่อนเขาภาษาจีนจะแยกย่อยมากเลย เพื่อน เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมอาชีพ เพื่อนร่วมห้อง (รูมเมท)สหาย ในขณะที่ของไทยจะใช้คำเดียวคือเพื่อน แล้วค่อยใส่คำขยายความลงไปอีกที

จะดูว่าเพื่อนเราเป็นยังไงก็ตอนที่เราลำบากนี่แหละ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 31 พฤษภาคม 2565 เวลา:15:58:11 น.  

 
สวัสดีครับ อาจารย์สุ
ตามอ่านงานตะพาบครับ
ชอบภาพเพื่อนรักต่างสายพันธุ์ครับ
...
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 31 พฤษภาคม 2565 เวลา:23:02:53 น.  

 
ขอบคุณอาจารย์มากนะคะสำหรับกำลังใจเมนูบ้านต๋า
อาจารย์นอนหลับฝันดีคืนนี้ค่ะโดย: Sweet_pills วันที่: 1 มิถุนายน 2565 เวลา:0:20:28 น.  

 
แหล่มเลยค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 1 มิถุนายน 2565 เวลา:0:53:17 น.  

 

สวัสดีค่ะอจ.

มาอ่านตะพาบ ด้วยค่ะ


โดย: newyorknurse วันที่: 1 มิถุนายน 2565 เวลา:4:16:46 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 มิถุนายน 2565 เวลา:6:02:25 น.  

 
สวัสดีครับอาจารย์

ผมเพิ่งหายป่วยกลับมาเขียนบล๊อกได้ครับ ช่วงนี้เข้าสู่น่าฝนอย่างเป็นทางการ เป็นช่วงที่ผมจะป่วยถี่หน่อยเพราะอากาศเปลี่ยนครับ

บล๊อกนี้ทำให้ผมรู้ว่า ผมนิยามคำว่าเพื่อนให้กับหลานฟังได้ถูกต้องแล้วครับ หลานผมรู้จักคำว่าเพื่อนผ่านคำว่า Friend ผมอธิบายเธอไปว่า Friend is someone who close to you, you can talk with, you can play with and you can enjoy your life with them.
ผมไม่คิดว่าเค้าจะเข้าใจ จนเค้ามาเปิดมือถือผม เห็นรูปที่ผมถ่ายกับเพื่อนๆ แล้วชี้ที่เพื่อนผมแล้วบอกว่า น้าปริ๊นซ์เฟรน ผมก็เฮ้ยยย เก่ง เลยถามว่า why you think he is น้าปริ๊นซ์'s friend? หลานตอบว่า smile ชี้ที่ผมกับเพื่อน คือเค้าเข้าใจจริงๆ ว่า เพื่อนคือคนที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุข สบายใจ เลยยิ้ม โห!!! เท่!!!!
พอผมถามต่อว่า แล้วข้าวหอมมีเฟรนไหม เค้ายิ้มหน้าจ๋อย แล้วเดินหนีไป เพราะเค้ายังไม่มีเพื่อนเลยครับ โควิดทำให้เราไม่ได้ให้เค้าไปเล่นกับเพื่อนนอกบ้าน มีแค่พี่ลูกครึ่งที่พูดอังกฤษที่นาน ๆ จะมาเล่นด้วยที ที่เหลือเด็กไทยไม่เข้าใจเค้าพูดเท่าไหร่ครับ
สุดท้ายหลานเดินไปที่แฟร์รี่ สุนัขที่บ้าน แล้วบอกว่า ออดี้ ข้าว เฟรน น้ำตาจะไหล สงสารเลยครับ


"คบคนพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตพาไปหาผล"
ความหมายน่าจะคล้ายกับกลอนที่อาจารย์เขียนไว้ในบล๊อกใช่ไหมครับ

มีเพื่อนดีก็ดี ถ้าเพื่อนไม่ได้ก็จะพาเราไปในทางไม่ดีได้ หรือทำให้คนอื่นมองเราไม่ดีได้
ผมกับเพื่อนๆ ที่สนิทกัน ไม่รู้ว่าตอนแรกเราคบกันเพราะอะไร แต่พอโตมา อ้อ เราคบกันเพราะศีลเสมอกัน 5555555 จริงๆ Life style ไม่ได้เหมือนกันหรอกครับ แต่มีอะไรที่เข้าได้กัน บางคนนักกีฬา บางคนสายคาเฟ่ บางคนสายเหล้า บางคนชอบอยู่ในแสงไฟ บางคน introvert แต่เราคือความต่างที่ลงตัวครับ ^^


โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 1 มิถุนายน 2565 เวลา:17:30:51 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

เดี๋ยวผมแก้ข้อความเลยครับอาจารย์
ขอบคุณมากครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 มิถุนายน 2565 เวลา:21:10:38 น.  

 
ขอบคุณนะครับ สำหรับกำลังใจให้บล็อก - วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม ตอนที่ 3 - วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม ครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 1 มิถุนายน 2565 เวลา:21:37:01 น.  

 
งานตะพาบออกเดิน เต๊าะ แต๊ะ กันแล้วนะครับ

เพื่อน ตอนมีความสุขก็ได้เพื่อนนี่แหละ ร่วมฉลองดีใจไปกับเรา
ช่วงนี้ เพื่อนจะแยะหน่อย มาเป็นฝูง555

พอตอนทุกข์ นั่งน้ำตาคลอ ก็มีแต่เพื่อนแท้ ที่คอยช่วยให้กำลังใจ
ตอนี้ เพื่อนจะน้อย เหลือไม่กี่คน

เพื่อนในนิยามของอาจารย์ นี่ ชอบมาก เพื่อน ตูบ นิสัยดีกว่าคนบางคนซะอีกนะครับ เพราะเพื่อนตูบ ไม่เคยทรยศ หักหลัง
นินทาว่าร้ายเรา แถมซื่อสัตย์ จงรักภักดีกับ เราไม่เคยลืมเราตลอดชีวิต

ส่วนประเภทของเพื่อนนี่ ในบล็อกนี้ อ.เต๊ะ ก็มี เพื่อนสถาบันเดียวกันนะครับ เรียนจบมาจากที่เดียวกัน ที่รู้จัก ก็คุณก๋า คนนึง
พี่โส่ย secreate อีกคน นิสัยดีทั้ง 2คน

ส่วนเพื่อนร่วมอาชีพ ที่เป็นครูนี่ ที่อ.เต๊ะ รู้จัก ก็ อาจารย์สุ นี่แหละครับ ถ้าบ้านอยู่ใกล้ๆ อ.เต๊ะ จะไปเยี่ยม ไปฝากท้องทุกวันเลย อิอิ

เออ เอ็งนี่มันเพื่อนกิน ขนานแท้เลยนะ ข้ายิ่งผอมๆอยู่ ยังจะมาแย่งข้ากินอีกกกก ไอ้นี่ เย้ย 555

ส่วนโคลงโลกนิติ ที่เรียนตอน ป.5 นี่
จริงๆ ปลาร้า นี่ของอร่อยจะตาย คนไม่ชอบก็ว่าเหม็น
คนชอบก็ว่าหอมนะครับ ใบคานี่ ไม่รู้ ใช่หญ้าคาหรือเปล่า

เพื่อน ปลาร้า นี่ อ.เต๊ะ เจอแยะเลย
มีคนนึง เป็นเพื่อนมัธยม สมัยเรียนไม่เคยคุยกัน
พอมันมาขาย แอมเวย์ละ โทรมาหาทุกวัน พยายามเซ้าซี้ตลอดเวลาเลย แต่ อ.เต๊ะ ใจแข็งไม่ซื้อของมัน เพราะ ไม่มีตัง 555

ส่วน ไม้หอม “กฤษณา” นี่แก่นเกรด เอ ราคาแพงมาก โลละ 200000 เลยเชียวนะครับ

เพื่อน แบบ ไม้หอม “กฤษณา” นี่อ.เต๊ะ มีน้อย แต่ก็ยังอุตส่าห์มีกะเค้า คนนึง
เป็นเพื่อน เรียนมัธยมเหมือนกัน สมัยเรียน เวลา อ.เต๊ะ หนีเรียนไปกับมัน ไปเจอพวกนักเลงนี่ เพื่อนคนนี้ เปิดก่อนเลย ลุยไม่ถอย
ส่วน อ.เต๊ะ แอบอยู่หลังเสา 555

ตอนนี้ ท่านไปบวชเป็นพระวัดป่า ชื่อดังมาก ออกทีวี ออกสื่อบ่อยบอกปุ๊บ อาจารย์สุ ต้องร้อง อ๋อ เลยละครับ

อาจารย์สุ บอก ข้าขอเดา เพื่อนเอ็ง น่าจะ เณรแอ แน่นอน ข้ามั่นใจ เย้ย 555

ปล. ต้องกราบขออภัยเรื่อง อัพบล็อกนะครับ
เพราะ อ.เต๊ะ เป็นคนคงเส้นคงวา ไม่อัพบล็อก ถ้าไม่จำเป็น
พูดง่ายๆ คือ ขี้เกียจ 555 ตอนนี้ ต่อให้ อาจารย์สุ นำไปก่อนซัก 10 บล็อก เอาไว้อัพเมื่อไหร่ จะมาตามอาจารย์แน่นอนครับ

โดย: multiple วันที่: 2 มิถุนายน 2565 เวลา:5:19:02 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 มิถุนายน 2565 เวลา:5:28:21 น.  

 
เพื่อน มีหลากหลายรูปแบบนะคะ
สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนที่น่ารักเลยค่ะ

ทุกวันนี้เพื่อนที่ดีที่สุดของหนู คือแมวค่ะ คุยกันได้ทุกเรื่อง ^^
เจอมาแล้วทั้งเพื่อนดีและไม่ดีค่ะโดย: NENE77 วันที่: 2 มิถุนายน 2565 เวลา:14:03:19 น.  

 
แวะมาอ่านค่ะ


โดย: นกสีเทา วันที่: 3 มิถุนายน 2565 เวลา:4:27:29 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

ดูจากตารางงานของอาจารย์เมื่อวาน
น่าจะอยู่ตั้งแต่เช้าตรู่จนเย็นเลยนะครับ
ตอนที่อาจารย์เม้นท์มา
ผมหลับไปแล้วครับ 555
ช่วงนี้ 4 ทุ่มผมก็ง่วงมากๆ
เพราะพอหมิงไปโรงรียนผมต้องตื่นประมาณตี 5 ครึ่ง
เพื่ออัพบล็อกแล้วก็เตรียมข้าว เตรียมกาแฟ
ให้ภรรยาและลูกครับ ไปส่งเค้าที่โรงเรียนด้วย
จึงต้องปรับตารางนอน ตารางตื่นของตัวเองใหม่
ให้ทันกับกิจกรรมที่ตัวเองต้องทำ

วันนี้ตื่นสายได้เป็นพิเศษเพราะลูกหยุดเรียนครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 มิถุนายน 2565 เวลา:7:28:29 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

รอบแรกที่อ่านปรัชญาชีวิต
ผมไม่รู้เรื่องเลยครับ 555

เว้นไปหลายปี
พอกลับมาอ่านรอบสอง
เริ่มพอเข้าใจมากขึ้น
รอบที่ 5-6 ถึงจะรู้สึกชอบมากขึ้นครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 มิถุนายน 2565 เวลา:22:40:34 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 มิถุนายน 2565 เวลา:6:34:31 น.  

 
มิตรภาพงดงามเสมอค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 4 มิถุนายน 2565 เวลา:15:43:26 น.  

 
มาชวนอาจารย์ไปดูศัพท์แปลกๆ ครับ ทบทวนภาษาจีนกันหน่อย


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 4 มิถุนายน 2565 เวลา:20:08:31 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

เมืองไทยเราก็เคยมีคนทำหนังสือแบบนี้ครับ
ผมชอบมากด้วย
เป็นประวัติของท่านพุทธทาส
ซึ่งเขียนโดยลูกศิษย์
เป็นการสะท้อนภาพโดยคนใกล้ชิดแบบนี้
ผมว่าน่าสนใจมาก
มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมากมายเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 มิถุนายน 2565 เวลา:20:43:42 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 มิถุนายน 2565 เวลา:6:43:23 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

อาจารย์ตีความหมายชื่อหนังสือ
ได้ไพเราะงดงาม
ครอบคลุมความหมายชื่อ "ทรายกับฟองคลื่น" ได้ดีมากๆเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 มิถุนายน 2565 เวลา:18:08:36 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 มิถุนายน 2565 เวลา:5:39:38 น.  

 
สวัสดีค่ะ อาจารย์

เดี๋ยวนี้มีเวลาเล่นเน็ทน้อยลงและพยายามลดลง
เพราะจะปวดเมื่อยเมื่อนั่งนานเกินไป
หาอย่างอื่นที่เป็นหินก้อนใหญ่เช่นทำงานบ้าน ตีกอล์ฟ ว่ายน้ำ
เพื่อให้มีสุขภาพดีตามสภาพ
วันนี้เลือกถอดความเพลงเก่า ๆ ค่ะ

หนูตุ๊ก


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 6 มิถุนายน 2565 เวลา:13:05:37 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

หนังสือชุดนี้
ผมอ่านแล้วชอบมากครับอาจารย์
มีคำคมที่ถูกใจเยอะมาก
จนบล็อกเดียวไม่พอครับ
พรุ่งนี้มีต่ออีกหนึ่งบล็อกครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 มิถุนายน 2565 เวลา:14:34:28 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 มิถุนายน 2565 เวลา:5:57:34 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

เดือนนี้น่าจะมีหนังสือคำคมมาฝากเยอะเป็นพิเศษเลยครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 มิถุนายน 2565 เวลา:19:21:21 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 มิถุนายน 2565 เวลา:5:57:25 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
space

อาจารย์สุวิมล
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 46 คน [?]
เป็นครูสอนภาษาไทยที่เกษียณอายุราชการแล้ว สนใจเรื่องการเขียนหนังสือให้ความรู้ ชอบการท่องเที่ยว หากท่านที่เข้ามาชมและอ่านแล้ว มีความสนใจและต้องการสอบถามเรื่องความรู้ด้านภาษาไทย ถ้ามีความสามารถจะให้ความรู้ได้ ก็ยินดีค่ะ

http://i697.photobucket.com/albums/vv337/dd6728/color_line17.gif
space
space
space
space
[Add อาจารย์สุวิมล's blog to your web]
space
space
space
space
space