คืนกำไรให้ชีวิต เพื่อพิชิตไปในโลกกว้าง
space
space
space
<<
กันยายน 2562
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
space
space
28 กันยายน 2562
space
space
space

วิธีเขียนบล็อกให้น่าสนใจ
  วิธีเขียนบล็อกให้น่าสนใจ

"วิธีเขียนบล็อกให้น่าสนใจ"   ครั้งนี้  ผู้คิดโจทย์  คือ คุณไวน์กับสายน้ำ
เป็นโจทย์ ตะพาบ  ประจำกิโลเมตรที่  237
 อ่านโจทย์ หัวข้อนี้แล้ว  จะว่าง่ายก็ง่ายนะ  จะว่ายากก็ยากไม่น้อยเลย
นะเนี่ย  ทำไม ฉันจึงมีความคิดเช่นนี้  ทั้งนี้ก็เพราะ 
ฉันเชื่อว่า  ไม่มีกลวิธีการเขียนใดที่จะสนองโจทย์ตะพาบข้อนี้ได้ร้อย
เปอร์เซ็นต์หรอก  ค่ะ  เพราะแต่ละกลวิธี
ย่อมมีจุดเด่นจุดด้อยในตัวของมัน  และข้อสำคัญคือ  คนอ่านแต่ละคน
ย่อมมีความชอบแตกต่างกัน  ทั้งเนื้อหาสาระและความสนใจ

ชื่อหนังสือสองเรื่องนี้  เป็นนวนิยาย   
ของนักเขียนที่มีชื่อเสียง
โด่งดัง  เชื่อว่า  นักอ่านทั้งหลาย  น้อยคนนักที่จะไม่รู้จัก
คุณกฤษณา  อโศกสิน  (คุณสุกัญญา  ชลศึกษ์) และ คุณทมยันตี
(คุณวิมล  ศิริไพบูลย์ หรือ เจียมศิริ)
ทำไม  นวนิยายสองเรื่องนี้   จึงได้รับการต้องรับจากนักอ่าน  นักสร้าง
ภาพยนตร์  นักสร้างละคร  นำไปจัดสร้างครั้งแล้ว
ครั้งเล่า  หลาย ๆ ครั้ง  แน่นอน  ทั้งสองเรื่องนี้  จะต้องมีกลวิธีการเขียน
ที่ต้องใจคนอ่าน  นอกจากนี้  เนื้อหาของนวนิยาย
จะต้องสื่อความให้คนอ่าน อ่านแล้วได้รับความรื่นรมย์ทางอารมณ์ 
ได้ประโยชน์  เช่น  สะท้อนสังคมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นต้น  

ฉันก็ขอสรุปแนวกว้าง ๆ ในการเขียนบล็อกเพื่อให้น่าใจตามความ
เห็นของฉัน ค่ะ  
1. เลือกเนื้อหาที่ตนเองถนัดหรือมีประสบการณ์เป็นอันดับแรก  เพราะ
การจะทำสิ่งใดที่เราถนัด  เราชอบ  เรารัก เราย่อม
ถ่ายทอดเนื้อหาได้ดีกว่าเรื่องที่เราไม่ถนัดหรือขาดประสบการณ์ อย่าง
แน่นอน ใช่ไหมคะ  นอกจากสามารถเขียนได้
ราบรื่น รวดเร็วแล้ว  คิดว่า  ยังมีความสุขในการถ่ายทอดเรื่องราวของ
เราที่เราถนัดให้ผู้อ่านได้อ่านอีกด้วย ค่ะ
ตัวอย่างเช่น  ฉันถนัดในเรื่อง วิชาการ  เรื่องการแสดงความคิดเห็น
วิเคราะห์วิจารณ์  เรื่องท่องเที่ยว เรื่องบันทึก
เหตุการณ์ต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน  ฉันก็เขียนด้วยความสนุก
มีความสุขในการเขียน ในการถ่ายทอด
2.  ข้อ 1  นั้น เป็นเพียงขั้นแรกของการที่จะเขียนให้ราบรื่น และสุขใจ
ในการเขียนเท่านั้น  การจะเขียนให้คนอื่นอ่าน  อ่านแล้ว
สนุก ชื่นชอบ  ต้องมีข้อสอง  คือ เลือกกลวิธีการเขียนให้เหมาะกับ
เนื้อหา  เช่น ถ้าเป็นเรื่องท่องเที่ยว  ก็ใช้วิธีการเล่าเรื่อง
ตามลำดับเวลาก่อนหลัง  ไม่ให้คนอ่านสับสน 
แต่หากว่าเป็นนวนิยาย  ซึ่งเป็นเรื่องสมมุติ  ก็ใช้ได้หลายวิธี  บางครั้ง
ก็ใช้วิธีกักเรื่องไว้  ไปเล่าเรื่องอื่นเพื่อให้คนอ่านอยากติดตาม
ที่เรียกว่า เล่าเรื่องสลับกันไป เล่าเรื่องปัจจุบันแล้วก็เล่าย้อนไปยังอดีต
อย่างนี้เป็นต้น
3. เรื่องของสำนวนภาษา  ถือเป็นเรื่องสำคัญมากในการเร้าความสนใจ
ให้ผู้อ่านอยากอ่าน   อยากติดตาม  สำนวนภาษาที่เลือกสรร
ถ้อยคำได้เหมาะสม  ไพเราะ สามารถสื่อความ
ได้ชัดเจน  มีการเปรียบเทียบ  อุปมาอุปไมย  ย่อมเป็นกลวิธีหนึ่งที่จะ
ทำให้คนอ่านเกิดอารมณ์คล้อยตามไปตามถ้อยคำ
ที่เราเลือกใช้  ก่อให้เกิดจินตภาพขึ้นในขณะที่อ่าน  ตัวอย่าง  เช่น  

"โปรดไปรอ ที่ตรงโน้นบนท้องฟ้า ท่ามกลางดวงดาราใน
สวรรค์ ข้ามขอบฟ้าดาวระยับนับอนันต์ จะไปหาคุณบนนั้น ฉัน
สัญญา..." 
เป็นสำนวนรักใน เรื่อง คู่กรรม 
ที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรม พระเอกตายในสนามรบ  ต่างให้คำมั่น
สัญญา  เพื่อจะได้ไปพบกันบนสวรรค์  ฝ่ายหนึ่งไปก่อน
อีกฝ่าย จะขอตามไปเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นแล้ว  อ่านถึงตอนนี้
ใครที่มีประสบการณ์เรื่องความรัก ที่ไม่สมหวัง
ย่อมก่อให้เกิดความสะเทือนใจมาก ๆ เพราะสะกิดถูกจุดที่ตัวเองเคย
เกิดความไม่สมหวังในเรื่องความรัก เป็นต้น 
4 ประการสุดท้ายที่จะทำให้ การเขียนบล็อกให้น่าสนใจ  ก็คือ การ
สะกดคำ  การเว้นวรรคในการเขียนหนังสือ  
เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้งานเขียนของเราน่าอ่าน น่าสนใจ นอกจาก
3 วิธี ดังกล่าวแล้ว เรื่องสะกดให้ถูกต้องถือเป็น
เรื่องที่สำคัญมาก  เพราะถ้าเขียนสะกดคำผิด  นอกจากจะทำให้
ความหมายผิดไปในบางครั้ง  ยังแสดงถึง
ภูมิความรู้ของคนเขียนอีกด้วย  การเขียนเว้นวรรคผิด ไม่ถูกต้อง ก็
ทำให้ความหมายของเนื้อหาผิดเพี้ยน
ทำให้ความหมายผิดไปจากความต้องการในการสื่อสารที่เป็นจริง ก่อ
ให้คนอ่านตีความผิดได้ เช่น  ประโยคที่เว้นวรรค
ผิดที่นิยมยกมาเป็นตัวอย่างมาก  ก็คือ 
"ยานี้ กินแล้วแข็ง แรงไม่มี โรคภัยเบียดเบียน"  หรือ 
"เนื้อ  สุนัขฉันชอบกิน" กับ "เนื้อสุนัข  ฉันชอบกิน"
จะเห็นว่า ประโยคที่ยกมา เขียนเว้นวรรคผิด  ทำให้ความหมายที่
ต้องการสื่อสารผิดไปอย่างมาก  เป็นต้น 

สำหรับ "วิธีการเขียนบล็อกให้น่าสนใจ" ตามความคิดของฉันข้างต้น
ดังกล่าว เป็นเพียงวิธีการพื้นฐานเท่านั้น
ที่จำเป็นต้องมีเป็นเบื้องต้น  ส่วนเรื่องของการทำให้งานเขียนของเรา
นั้นมีคนมาอ่านเมากมาย นิยมชมชอบนั้น 
ฉันคิดว่า ยังต้องขึ้นอยู่กับความชื่นชอบ  ถูกแนว ของคนอ่านอีก
ด้วยว่า คนอ่านชอบแนวไหน ถ้าถูกกับจริต
ของคนอ่านมาก เรื่องนั้น ๆ ก็คงมีคนมาสนใจมากเป็นพิเศษ อันเป็น
เรื่องธรรมดา ถ้าเรายอมรับเหตุผลในข้อนี้ได้
ก็สุขใจ พอใจ เพราะเราเขียนเพื่อถ่ายทอดให้คนอ่าน เมื่อถูกจริต
คนอ่านก็ดี  ไม่ถูกจริตคนอ่านก็ดี ไม่ต้อง
ถือเป็นข้อกังขา เมื่อเราเขียนด้วยความตั้งใจเพียรพยายามแล้ว คนอ่านก็ยังไม่อ่าน หรือ อ่านผ่าน ๆ ไป เม้นท์ผ่าน ๆ ไป
โหวดผ่าน ๆ ไป ก็จงทำใจเสียเถิด อิอิ
  
 Create Date : 28 กันยายน 2562
Last Update : 28 กันยายน 2562 23:25:29 น. 26 comments
Counter : 1406 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณกะว่าก๋า, คุณJinnyTent, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณร่มไม้เย็น, คุณทนายอ้วน, คุณสองแผ่นดิน, คุณRananrin, คุณhaiku, คุณtoor36, คุณkae+aoe, คุณชีริว, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณอุ้มสี, คุณThe Kop Civil, คุณเรียวรุ้ง, คุณเริงฤดีนะ, คุณnewyorknurse, คุณSai Eeuu


 
นั่งอ่านลงมา ค่อย ๆ คิด..จะได้จำ นำไปใช้ครับครู

เป็นแนวคิดของท่านนักประพันธ์ที่ดังมาก ๆ และครูช่วยแนะนำ
พวกเรา และน้อง ๆ จะได้นำไปใช้

ขอบพระคุณครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 29 กันยายน 2562 เวลา:2:58:31 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

ขำตรงการวางตำแหน่งคำผิด
อันนี้เคยเกิดขึ้นจริงๆครับ
เพื่อนบล็อกบางคนใช้มือถืออัพบล็อก
บางทีมีเว้นวรรคผิด ชีวิตเปลี่ยนเลยครับ 555
แถมบางเครื่องมือถือสะกดคำให้ยิ่งฮา

เคยมีคนมาเม้นท์บล็อกผมว่า

"ชอบรูถ่ายคุณก๋ามากๆครับ"

ตก ป.ปลาไปตัวเดียว
ความหมายเปลี่ยนเลยครับ 555

ทั้ง 3 ข้อที่อาจารย์แนะนำไว้
เป็นประโยชน์มากๆเลยครับ
สำหรับคนที่อยากเริ่มเขียนบล็อก

โหวตครับอาจารย์
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 กันยายน 2562 เวลา:6:34:26 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณครู
แนวทางการเขียนบล็อกของครู
ิคิดเห็นตรงกันกับจินเกือบทุกเรื่องเลยค่ะ
และก็คล้าย ๆ กับเพื่อนบล็อกอีกหลาย ๆ คน
ที่เขียนด้วยใจรักที่จะเขียน เขียนในเรื่องที่ชอบ

เพราะถ้าเรามัวแต่คิดว่าคิดยังไงให้คนชอบ
คนชอบนั้นเป็นปัจจัยภายนอกที่เรากำหนดไม่ได้
ความชอบของคนเราไม่เหมือนกัน
จะให้มาชอบบทความที่เราเขียนทุกคนเป็นไปไม่ได้เนอะ

จินเองก็ยืดความรัก ชอบ ที่จะเขียนส่วนใหญ่
เพราะมันเป็นตัวของเราเอง ไม่ฝืน เพราะมันคือตัวตนของเรา
เพียงแต่ระวังไม่พาดพิงถึงใครในทางที่ไม่ดี

ตะพาบวันนี้ ได้ฟังแนวคิดของเพื่อนบล็อกหลากหลายมากค่ะ
แต่ส่วนใหญ่ อ่านแล้วก็จะคล้าย ๆ กันอยู่

โดย: JinnyTent วันที่: 29 กันยายน 2562 เวลา:11:33:54 น.  

 
โจทย์นี้ยากค่ะ
คนเขียนแต่ละคนก็ต่างจิตต่างใจนะคะ
เห็นด้วยว่า ตั้งใจเขียนแล้ว
คนจะอ่านจะโหวตหรือไม่
ก็ตามใจเข้าเหอะเนอะ 55
พี่ก็ตะเกียกตะกายเขียนไปพอแก้ขัด
ไม่ได้เรื่องเท่าไรค่ะโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 29 กันยายน 2562 เวลา:19:31:30 น.  

 
ปกติเดือนที่ข้าราชการจะเกษียณ
เป็นช่วงกันยา ตุลาพอดีใช่ไหมครับอาจารย์
เพื่อนผมเพิ่งลงสเตตัสครับ
ว่ารออีก 11 ปีก็พัก 555

สำหรับคนที่มีกิจกรรม
และรู้ว่าตัวเองชอบอะไร
ได้พักจากงานประจำที่ทำมานานๆ
ผมรู้สึกเหมือนเป็นกำไรชีวิตเลยนะครับ
ได้ไปเที่ยว ไปทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 กันยายน 2562 เวลา:19:44:48 น.  

 
ร้านศรีสุวรรณโภชนา ต้องมีรถเองเลยครับ เพราะต้องเข้าไปในตัวอำเภอบ้านแพ้วไม่พอยังต้องเข้าซอยไปลึกเพื่อไปให้ถึงร้านด้วยครับ อิอิ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 29 กันยายน 2562 เวลา:21:38:22 น.  

 
สวัสดีดึกๆครับ อาจารย์สุ
มาอ่านวิธีเขียนบล็อกให้น่าสนใจครับ
เขียนในเรื่องที่ถนัด ก็จะได้เรื่องราวที่เข้าใจง่าย
ประโยคต่างๆก็สำคัญไม่แพ้กัน เว้นวรรคผิด กลายเป็นเรื่อง55ได้อีก

โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 30 กันยายน 2562 เวลา:0:01:16 น.  

 

ชอบที่อาจารย์บอกว่าให้เลือกเรื่องที่เราถนัด
และเขียนออกมาอย่างมีความสุข
รินก็ยึดหลักการนี้เหมือนกันค่ะ
ส่วนข้ออื่นๆ ก็ดีงาม ควรค่าแก่การปฏิบัติตามอย่างยิ่งนะคะ ^^


โดย: Rananrin วันที่: 30 กันยายน 2562 เวลา:5:48:45 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 กันยายน 2562 เวลา:6:22:53 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์


ช่วงเช้าวันนี้รู้สึกยุ่งกับงานครับ
จนไม่ได้อ่านหนังสือหรือเล่นคอมเลย 555
ปีนี้เป็นปีที่เศรษฐกิจซบเซามากๆครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 กันยายน 2562 เวลา:10:42:05 น.  

 
แนะนำตามรูปแบบของครูเลย เคร่งครัดเรื่องภาษา บางทีก็อาจมีพิมพ์ผิดเพราะเร่งรีบด้วยก็มีครับ

อาจารย์บอกว่าเป็นแค่วิธีพื้นฐาน แต่พวกพื้นฐานนี่สำคัญนะครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 30 กันยายน 2562 เวลา:22:54:19 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 ตุลาคม 2562 เวลา:6:32:03 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

หลวงพ่อท่านเก่งมากจริงๆครับ
จากผู้ป่วย มีบาดแผลในใจ
กลายเป็นพระผู้เดินทางไปยังดินแดนศัตรู
แล้วเปลี่ยนศัตรูในอดีต
ให้เป็นเพื่อนร่วมโลกผู้ร่วมสุขทุกข์
เกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน

หนังสือที่ท่านเขียนผมชอบครับ
มีประโยชน์มากๆเลยสำหรับผู้ที่ยังโกรธ
หรือมีความเจ็บปวดในใจโดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 ตุลาคม 2562 เวลา:13:53:55 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 ตุลาคม 2562 เวลา:6:32:07 น.  

 
โจทย์น่าสนใจจริงๆครับ น่าสนใจสำหรับคนอ่านแต่ลคนก็แตกต่างกันไปด้วย พวกที่เขียนยังไงก็ไม่สนใจจะอ่านนี่ดิ...

หนังสือสองเรื่องนี้เอามาทำหนังหลากหลายเวอร์ชั่นเลย มีคนตามเยอะตั้งแต่เป็นหนังสือ คนที่เขียนหนังสือยาวๆให้คนสนใจติดตามได้นี่ก็เก่งจริงๆ
อยากเขียนนิยายยาวๆเหมือนกันนะครับ แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีการเขียนให้คนติดตามเลย
แต่เทคนิคจริงๆคงไม่หนีจากที่อาจารย์บอกเลยครับ เขียนเร่องที่เราชอบมันก็ทำให้เขียนได้ดี ดึงให้คนอื่นสนใจได้ง่ายกว่าด้วย
การลำดับเรื่องราวดี ใช้สำนวนดี ภาษาถูกต้อง ก็ส่งเสริมให้งานน่าอ่านขึ้นไปอีก

ส่งเสริมให้สร้างสรรค์ผลงานดีๆกันต่อไปครับ


โดย: ชีริว วันที่: 2 ตุลาคม 2562 เวลา:21:26:20 น.  

 
สวัสดีค่ะครูสุวิมล

บล็อกครูจัดเต็มเสมอ อ่านแล้วได้ความรู้ ได้เห็นความอบอุ่นของ

ลูกศิษย์ ฯลฯ แต่บางบล็อกบางครั้งโอเล่ไม่ได้อ่านเพราะตาจะปิด

เลยแต่ส่งกำลังใจให้ค่ะ ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 2 ตุลาคม 2562 เวลา:22:33:14 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ชือ่หนังสือน่าจะแปลมาจากภาษาอังกฤษครับอาจารย์
หนังสือเล่มนี้ชื่อ True Love
เลยแปลว่า รักแท้

เนื้อหาในเรื่องก็น่ารักดีครับ
เป็นเรื่องสั้นหลากหลายรสชาติเลยล่ะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 ตุลาคม 2562 เวลา:22:57:26 น.  

 
เนาะ...ครู
จากการที่อยู่มานาน
คิดว่าการเขียน BLOG ให้น่าสนใจ
รูปสวย เขียนน้อยๆ แค่นั้น
อย่าง BLOG อุ้ม
ภาพเยอะเขียนแยะ
มีคนอ่านถึง 10 คนก็หรูแล้วค่ะ
คนเม้นท์บางคนก็ไม่อ่าน
สักว่าฉันมาล่ะแค่นั้น
อิอิอิโดย: อุ้มสี วันที่: 3 ตุลาคม 2562 เวลา:0:09:08 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 ตุลาคม 2562 เวลา:6:30:52 น.  

 
หวัดดีครับอาจารย์ ผมได้ดูทั้งสองเรื่องเลยครับ และก็ชอบทั้งสองเรื่องเลยครับ ส่วนเรื่องการเขียนบล็อกผมว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 3 ตุลาคม 2562 เวลา:11:31:07 น.  

 
สวัสดีค่ะ คู่กรรมรุ้งชอบนะ ติดตามแทบทุกเวอร์ชั่น
ข้ามสีทันดรเป็นเรื่องที่ดี สร้างกี่ทีก็ดังแต่กลับไม่ใช่จริตรุ้งไม่เคยดูสักเวอร์ชั่น แม้จะชอบโป๊ปก็เถอะ

รุ้งเห็นด้วยนะคะ เขียนบล็อกก่อนอื่นเราต้องรักในเรื่องที่เราจะเขียนก่อน
ถ้าเราไม่รัก ไม่มีความสุข ก็อย่าหวังว่าคนอื่นจะอยากสุขไปกับงานของเรา


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 3 ตุลาคม 2562 เวลา:12:09:22 น.  

 
มารับอาจารย์ไปเล่นกับนุ้งค่ะ
เริ่มจะซ่าได้แล้วโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 3 ตุลาคม 2562 เวลา:17:59:13 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ผู้นำที่ตอนนี้เรามี
ผมว่าเป็นผู้นำที่หลงอำนาจครับอาจารย์ 555
พอมีอำนาจ
ก็เลยใช้อำนาจไปในทางมิชอบ
ตอบแต่โจทย์ตัวเองและพวกพ้อง
ชาวบ้านจะเป็นอย่างไรก็ไม่สนใจ

เศรษฐกิจเลยพังพินาศ
เหน็ดเหนื่อยย่ำแย่ๆไปตามๆกันครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 ตุลาคม 2562 เวลา:18:48:42 น.  

 

1-2-3
ทำเช่น อจ.สุวิมล ค่ะ
แต่ข้อ4 ต้องเพิ่มเติม
บางครั้งใช้คำตามปากเกินไป
ต้องปรับปรุง

ขอบพระคุณที่ชี้แนะ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 4 ตุลาคม 2562 เวลา:6:37:54 น.  

 

สวัสดีค่ะอจ.
มาอ่านข้อคิดดีๆสำหรับการเขียนบล็อกค่ะ


โดย: newyorknurse วันที่: 5 ตุลาคม 2562 เวลา:8:21:09 น.  

 
ได้ความรู้ดีมากเลยค่ะ อาจารย์สุ

นานๆ เข้ามา อาจารย์ สบายดีนะคะ


โดย: Sai Eeuu วันที่: 6 ตุลาคม 2562 เวลา:0:54:10 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
space

BlogGang Popular Award#19


 
อาจารย์สุวิมล
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 46 คน [?]
เป็นครูสอนภาษาไทยที่เกษียณอายุราชการแล้ว สนใจเรื่องการเขียนหนังสือให้ความรู้ ชอบการท่องเที่ยว หากท่านที่เข้ามาชมและอ่านแล้ว มีความสนใจและต้องการสอบถามเรื่องความรู้ด้านภาษาไทย ถ้ามีความสามารถจะให้ความรู้ได้ ก็ยินดีค่ะ

http://i697.photobucket.com/albums/vv337/dd6728/color_line17.gif
space
space
space
space
[Add อาจารย์สุวิมล's blog to your web]
space
space
space
space
space