คืนกำไรให้ชีวิต เพื่อพิชิตไปในโลกกว้าง
space
space
space
<<
มิถุนายน 2565
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
space
space
27 มิถุนายน 2565
space
space
space

ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ
   ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ


ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ   เป็นโจทย์ถนนสายนี้มีตะพาบ หลัก
กิโลเมตรที่ 305 ผู้ตั้งโจทย์ คือ คุณ กะว่าก๋า

คำอธิบายโจทย์

คุณเชื่อใน คำว่า  ชีวิตที่สมบูรณ์แบบหรือไม่? และนิยามความหมาย
ของคำว่า "สมบูรณ์"แบบ" ของคุณคืออะไร?

       
  หัวข้อ ตะพาบ  "ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ"  โดยให้เขียนถึง 2 ประเด็นใหญ่
คือ  ความเชื่อเกี่ยวกับคำว่า  ชีวิตสมบูรณ์แบบ
มีจริงหรือไม่ (น่าจะอธิบายอย่างนี้ นะ)  อีกประเด็นหนึ่ง คือ ให้เขียน
นิยามความหมายของคำว่า "สมบูรณ์แบบ" ของผู้เขียน คือ อะไร 


  ประเด็นแรก  ชีวิตสมบูรณ์แบบ ตามความเชื่อ มีจริงหรือไม่   เรื่องนี้
ตอบยาก เนาะ  ฉันคิดว่า  น่าจะมีนะ  แต่
ความสมบูรณ์แบบของแต่ละคนคิดว่าไม่เหมือนกันแน่นอน เพราะความ
สมบูรณ์แบบของแต่ละคน ย่อมเป็นไปตามความต้องการ
ของคน ๆ นั้น  แต่ละคน  จึงมีความสมบูรณ์แบบแตกต่างกันไป  นั่นเอง
เช่น บางคน  ก็ถือว่า ชีวิตที่ไม่มีหนี้สิน  มีสุขภาพดี
ไม่เจ็บป่วยร้ายแรง  มีคนที่รักเราและเรารักเขา  ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน
และมีงานที่ชื่นชอบทำ  มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวตาม
โอกาสและที่ตัวเองอยากไป แค่นี้ เขาก็ถือว่า "ชีวิตเขาก็สมบูรณ์แบบ"
 แล้ว  บางคน ก็ให้ความเห็นว่า  ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ
คือ ชีวิตที่มีความสุขมากกว่า ความทุกข์  ก็คือ คนที่คิดเช่นนี้  เป็นคน
ไม่หวังสูง เพราะอาจจะกลัวความลำบากในการตามหา
ความหวัง เขาคงไม่อยากเหนื่อย กระมัง อิอิ

ในหนังสือจิตวิทยา  ได้ให้ความหมาย เกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบ เป็น
สองอย่าง คือ  "คนสมบูรณ์แบบ"  กับ  "มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ" 
                     
 "คนสมบูรณ์แบบ" หมายถึงบุคลิกภาพแบบหนึ่งของคน    ในภาษา
ไทยมีคำที่ใช้เรียกคนประเภทนี้ เช่น คนเนี้ยบ
คนเจ้าระเบียบ คนสมบูรณ์แบบมักเชื่อว่าวิธีที่ถูกต้องมีเพียงหนึ่งเดียว
เท่านั้น บางคนมักรู้สึกว่าตนมีจริยธรรมเหนือคนอื่น
บางคนชอบผัดวันประกันพรุ่ง ไม่ยอมลงมือทำเสียที เพราะกลัวว่า
จะทำผิดพลาด
                     
  "มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ" ตามแนวคิดจิตวิทยาตะวันตกคือ ผู้รู้จักตนเอง
อย่างถ่องแท้ (self-actualization) ศาสตราจารย์
ศรีเรือน แก้วกังวาล เขียนไว้ในหนังสือจิตวิทยาบุคลิกภาพ (๒๕๕๑)
ว่า บุคคลที่รู้จักตนเองอย่างถ่องแท้มีคุณสมบัติ
บางประการ เช่น ยอมรับตนเอง บุคคลอื่น และกฏธรรมชาติตามที่เป็น
จริง รู้จักปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริง
ที่แวดล้อมตน แก้ปัญหาใด ๆ โดยวางศูนย์กลางวิจารณญาณที่ตัว
ปัญหา ไม่เอาตนเองเป็นศูนย์กลาง เคารพความคิดเห็น
ที่แตกต่าง ไม่สับสนระหว่างวิธีการทำงานกับผลลัพธ์ นั่นคือ ไม่เชื่อว่า
วิธีการที่เลวจะนำไปสู่ผลที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ยึดติด มีอารมณ์
ขันจากเรื่องที่คิดแล้วขำ ไม่ขบขันจากเรื่องโลนๆ
หรือเรื่องล้อเลียนล่วงเกินผู้อื่น มีความชื่นชมในผู้คนและสิ่งใหม่  ๆ
ประพฤติตนสนิทชิดเชื้อกับมนุษยชาติ ไม่แยกตัวหรือ
โดดเดี่ยวตนเองออกจากสังคม เป็นตัวของตัวเองและรู้สึกเป็นอิสระ มี
ความสุขจากภายในของตนได้โดยไม่จำเป็น
ต้องแสวงหาจากภายนอก ฯลฯ   ( ฉันเห็นว่า  ข้อความนี้มีประโยชน์ใน
เรื่อง ความหมายในแนวจิตวิทยา  จึงนำมาเล่าสู่การฟัง (อ่าน)  ค่ะ)


 จากความเห็นนี้  ฉันเห็นด้วยกับลักษณะของ "มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ" 
ควรจะต้องเป็นลักษณะนี้   ซึ่งการมีลักษณะนี้
 แตกต่างจาก ความหมายของคำว่า "คนสมบูรณ์แบบ" แต่อย่างไร
ก็ตาม การจะมีมนุษย์  ( มนุษย์ อ่านว่า มะ-นุด
เป็นภาษาสันสกฤต บาลีเป็น “มนุสฺส” อ่านว่า มะ-นุด-สะ “มนุสฺส”
รากศัพท์มาจาก มน (ใจ) + อุสฺส (สูง) = มนุสฺส แปลว่า
 “ผู้มีใจสูง” )  ถ้าเป็นไปตามบุคลิกภาพครบทุกประการดังกล่าวข้างต้น 
คงหาได้ยากมากค่ะ  เขาถึงใช้คำว่า "มนุษย์" 
แทนคำว่า  "คน"  (แปลว่า  ยุ่ง  อิอิ) 
ประเด็นที่ 2 ของตะพาบ  ให้เขียนนิยามความหมายของคำว่า "สมบูรณ์
แบบ" ของผู้เขียน คือ อะไร  
   ตามความหมายที่พจนานุกรม บัญญัติไว้  คือ  ที่ดีพร้อมอย่างไม่มีที่ติ
หรือไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ  ถ้าตามความหมายนี้
ฉันคิดว่า  หาคนที่มีคุณสมบัติตามคำนิยามนี้ไม่เจอแน่แต่ถ้าหมายถึง
การสร้างสรรค์ชิ้นงาน หรือ การจัดงาน  ก็น่าจะใช้กับความหมายนี้ได้ 

 ตามความเห็นของฉัน ในเรื่อง ความหมาย ของคำว่า "สมบูรณ์แบบ" 
คือ อะไร ฉันก็คงเหมือนคนธรรมดาทั่ว ๆ ไป 
ต้องการมีพ่อแม่ที่รักเรา  มีอาชีพที่เราชอบ ทำงานด้วยความสุขมีเพื่อน
ที่จริงใจ  ไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนมาก ๆ  มีลูกศิษย์ลูกหา
มาเยี่ยมบ้าง  ไปกินข้าว ไปเที่ยวด้วยกัน  มีเงินเก็บพอที่จะไปเที่ยว ไป
ทำบุญ ไปบริจาค บ้างตามอัตภาพของฉัน
  ทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่สังคม แก่สถานศึกษาที่ฉันเคยทำงาน บ้าง
ฯลฯ เพียงเท่านี้  ฉันคิดว่า  ชีวิตฉันก็ "สมบูรณ์แบบ" แล้วนะ
 ชีวิตคนเรามันสั้นนักไม่ต้องไขว่คว้าอะไรให้มากนัก  อยู่อย่างพอเพียง 
พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ เราจะไม่เดือดร้อนทั้งกาย
และใจ  ค่ะ ไม่ต้องไปมองชีวิตของคนอื่น ที่เขารวย เขามีครอบครัวที่
เพียบพร้อมมีบ้านหลังใหญ่  มี ....ฯลฯ
ให้มองแต่ตัวของเราก็พอแล้ว  เชื่อเถอะ  แล้วเราก็จะไม่ทุกข์ร้อน
เพราะความ  "อยาก"  ค่ะ 
             
ขอยกข้อความประกอบภาพ  ตะพาบ เรื่อง "ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ"  ที่ฉัน
นำมาจากใน อินเทอร์เน็ต  มาให้เห็นความคิดหลากหลาย
เกี่ยวกับ "ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ" ค่ะคำคมของคนนี้  ฉันเห็นด้วย ค่ะ  ความสุข  เป็นสิ่งที่ทำให้เรา
อารมณ์ดี สบายใจ  ค่ะ คำคม นี้ โดนใจ ค่ะ เพราะชีวิตเป็นของเรา เราย่อมเลือกทางเดิน
ของเราเอง ไม่ต้องไปเอาแบบอย่างใคร 

คำคมนี้ ก็โดนใจ ค่ะ เราควรพอใจในความสมบูรณ์ของเรา  ไม่ต้อง
ไปดูความสมบูรณ์แบบของคนอื่น  จงพอใจในสิ่งที่เราเป็น ค่ะ 

ขอเพิ่มความคิดเห็นที่ฉันอ่านมาจาก ในอินเทอร์เน็ต ซึ่งอ่านแล้ว ฉัน
เห็นด้วย เพราะมันตรงกับความคิดของฉัน  ค่ะ  คือ 
              วิธีการที่ทำให้สมบูรณ์แบบ
1 . ตามความฝันของคุณ    ข้อนี้  ฉันก็ได้ทำไปแล้ว นั่นคือ ความฝันที่
จะมีอาชีพเป็นครู  ฝันที่จะทำสิ่งที่อยากจะทำหลังเกษียณ  นั่นคือ
   1.1  เป็นประธานงานกฐิน  ทำไปแล้ว ที่วัด  ท่ามะขาม  อ. สวนผึ้ง 
จ.ราชบุรี  (หนึ่งแสนบาท)
  1.2  เป็นประธานผ้าป่าการศึกษา  ทำไปแล้วที่โรงเรียน  หลุงกัง 
จังหวัด กาญจนบุรี  (หนึ่งแสนบาท) 
   1.3  บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลที่ฉันรักษาอยู่  ร.พ. เลิดสิน  (หนึ่ง
แสนห้าหมื่นบาท) 
   1.4 เขียนหนังสือสักเรื่องฝากไว้ในบรรณพิภพ   (พลิกวิกฤตของชีวิต
สู่ความฝันที่เป็นจริง)          
                       ทั้ง 4 เรื่องที่ฝันอยากทำ  ก็ได้ทำไปแล้ว ค่ะ 
   2. เก่งด้านใดสักด้านหนึ่ง   ข้อนี้  คงต้องบอกว่า  ฉันเก่งในเรื่องการ
รับผิดชอบงานสอนของฉัน น่าจะได้นะเนี่ย
  3. ตั้งใจฝึกฝน  ตอนทำงาน ฉันก็ตั้งใจสอน  คิดค้นกลวิธีการสอน 
สื่อการสอน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
4. แบ่งปัน  เรื่องนี้ ฉันก็มีการแบ่งปัน เช่น เขียนบล็อกแบ่งปัน
     ความรู้  แบ่งปันโดยการบริจาคเงิน  สิ่่งของ
ตามสถานที่ต่าง ๆ ยามสังคมมีโรคระบาด เป็นต้น
   5. เป็นเพื่อนที่ดี  ฉันก็ว่า ฉันเป็นเพื่อนที่ดีนะ ไม่เอาเปรียบเพื่อน 
บางครั้งเพื่อนเดือดร้อนฉันก็ให้ความช่วยเหลือบ้างตามอัตภาพ
     6. เชื่อมั่นในความคิดของคุณ.  เรื่องความเชื่อมั่นของฉัน  ฉันก็คิด
ว่า ฉันเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตนเองค่อนข้างสูงนะ
  ถ้าเรื่องใดที่เชื่อว่า ทำได้ ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน  ไม่ผิดศีลธรรม  ถึง
จะยากเย็นฉันก็จะทำ ค่ะ 
           
ทั้ง 6 ข้อนี้ ที่มีผู้ให้ความเห็นว่า  เป็นสิ่งที่สามารถทำให้ชีวิตเรา
สมบูรณ์แบบได้  ถ้าตามความคิดเห็นของแนวทาง
ที่กล่าวมา  ฉันก็ถือว่า ฉันมี "ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ"แล้ว เนาะ 

    ตะพาบ  "ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ"  ครั้งนี้  เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเขียนยาก 
เพราะมันเป็นความคิดเห็นของแต่ละบุคคลตาม
ประสบการณ์ ตามพื้นฐานชีวิตของแต่ละคนที่มี"ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ"
มาไม่เหมือนกัน  ความคิดเห็น ของแต่ละคน
จึงแตกต่างกันไป  ไม่มีใครถูก ใครผิด  ก็คือ สมบูรณ์แบบตามที่ตัวเอง
มี ตัวเองคิด  นั่นเอง 


 Create Date : 27 มิถุนายน 2565
Last Update : 28 มิถุนายน 2565 8:42:58 น. 42 comments
Counter : 488 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณหอมกร, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณRananrin, คุณmultiple, คุณกะว่าก๋า, คุณทนายอ้วน, คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณhaiku, คุณอุ้มสี, คุณเริงฤดีนะ, คุณ**mp5**, คุณtanjira, คุณtoor36, คุณtuk-tuk@korat, คุณSweet_pills, คุณnewyorknurse, คุณkae+aoe, คุณNENE77, คุณกิ่งฟ้า, คุณชีริว, คุณสองแผ่นดิน, คุณThe Kop Civil, คุณkatoy


 
หัวข้อแบบนี้เข้าทางคนเป้นครุบาอาจารย์เลยค่ะโดย: หอมกร วันที่: 28 มิถุนายน 2565 เวลา:8:58:54 น.  

 
ระดับ ความพอใจว่า ชีวิตสมบูรณ์แบบ แต่ละคนต่างกันมากครับ ผมว่านะครับครู

สำหรับครูผมนั่งอ่านได้ลงมา ครูทำได้เยอะเลยโดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 28 มิถุนายน 2565 เวลา:9:00:37 น.  

 

จริงๆค่ะ
Nobody perfect
ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ
แต่ละบุคล มีความอยากที่แตกต่างกัน

มาวันนี้อ้อยึดแนว อาจารย์สุวิมล
เขียนตะพาบโดยหาข้อมูลวิชาการ
ขึ้นมาอ้างอิงก่อนเนื้อหา...ด้วย


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 28 มิถุนายน 2565 เวลา:13:18:55 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์สุวิมล..

ตามมาอ่านงานตะพาบด้วยคะ..

เห็นด้วยทุกประการคะ...โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 28 มิถุนายน 2565 เวลา:15:16:41 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์

ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ
อาจไม่ต้องมีเพียบพร้อม
แต่ว่าอยู่ที่เราพอใจนะคะโดย: Rananrin วันที่: 28 มิถุนายน 2565 เวลา:15:45:49 น.  

 
ชอบคำอธิบายของอาจารย์ในเรื่อง
"คนสมบูรณ์แบบ" กับ "มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ" ครับ

แล้วก็ชอบตรงที่อาจารย์สรุปได้ดีมากๆ
ว่าความสมบูรณ์แบบคือการไม่ทุกข์ร้อน
เพราะความ "อยาก"

คนเราทุกวันนี้เจ็บปวดจากความอยากที่มากเกินไป

และทั้ง 6 ข้อที่อาจารย์ทำสำเร็จแล้วนั้น
คู่ควรกับคำว่า "มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ" มากๆเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 มิถุนายน 2565 เวลา:19:33:22 น.  

 
ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ
ดีใจนะคะที่อาจารย์จำรินได้


โดย: Rananrin วันที่: 28 มิถุนายน 2565 เวลา:19:38:44 น.  

 
กำลังนึกว่า ถ้า อ.เต๊ะ เป็นครูตรวจข้อสอบ โจทย์ งานตะพาบครั้งนี้
ต้องคัดแยกกอง ออกมาก่อนเลย อาจารย์สุ เขียนได้รายละเอียดครบถ้วน 3หน้ากระดาษแบบนี้555 ต้องแยกออกมาก่อนเลย
ส่วนพวก เขียนสั้นกุด เอาไว้อีกกองนึงนะครับ555

คนสมบูรณ์แบบนี่ ไม่ใช่จะมี ชีวิตสมบูรณ์แบบเสมอไปนะครับ
อ.เต๊ะ นึกถึงเพื่อนคนนึง พ่อแม่เป็นหมอ ตัวเพื่อนก็เป็นหมอ
พอแต่งงาน ก็ยังมีเมียเป็นหมออีก เรื่องความร่ำรวยไม่ต้องพูดถึง
บ้าน รถ ทรัพย์สินมากมาย แต่ความกดดันมาตกที่ ลูกนี่แหละ
พ่อแม่ปู่ย่า ก็คาดหวังว่าเด็ก จะต้องเป็นหมอตามพ่อแม่ ปู่ย่า
แต่เด็กกลับไม่อยากเป็น เครียดหนักจนป่วย ต้องขั้นต้องไปหาจิตแพทย์เลยละครับ

ส่วนเรื่องชีวิตสมบูรณ์แบบ ของอาจารย์นี่

อาจารย์โชคดีมากที่ได้ทำงานที่รัก ตามที่ไฝ่ฝัน
เมื่อได้ทำงานที่รัก ผลงานย่อมต้องออกมาดีแน่นอนนะครับ

ส่วนเรื่องทำบุญ อ.เต๊ะ ดูแล้ว ครบหมด ทั้งวัด ทั้งเด็กยากจน ทั้ง รพ. แต่ดูแล้ว ยังขาดอยู่เรื่องนึง คือ เพื่อนร่วมอาชีพ
ครูผู้ยากไร้ กินเท่าไหร่ ก็ไม่อิ่ม แต่พุงป่อง อย่าง อ.เต๊ะ
เท่านั้นไม่พอ ยังกำพร้าเมียอีกด้วย
น่าสงสารเป็นที่สุด

ถ้าไม่เป็นการรบกวน รบกวน อาจารย์สุ
ช่วยเป็นประธาน กองทุนช่วยเหลือ อ.เต๊ะ ผู้หิวโหยและยากไร้ ด้วยนะครับ อิอิ

อาจารย์สุ บอก หนอยๆ ข้าไม่เชื่อ บริจาคให้เอ็ง ข้าให้พวก คอลเซ็นเตอร์ ยังน่าสงสารกว่า เดี๊ยะๆ 555

โดย: multiple วันที่: 28 มิถุนายน 2565 เวลา:19:42:23 น.  

 
สวัสดีครับอาจารย์

ขอฝากกำลังใจไว้ก่อน เดี๋ยวเช้าผมกลับมาอ่านละเอียดๆ นะครับ


โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 28 มิถุนายน 2565 เวลา:22:38:33 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 มิถุนายน 2565 เวลา:5:43:24 น.  

 
เป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบ
จริงจริงค่ะครู


โดย: อุ้มสี วันที่: 29 มิถุนายน 2565 เวลา:6:56:23 น.  

 
สวัสดีค่ะ
แวะมาส่งกำลังใจยามเช้า


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 29 มิถุนายน 2565 เวลา:7:16:02 น.  

 
แวะมาเยี่ยมและส่งกำลังใจครับ


โดย: **mp5** วันที่: 29 มิถุนายน 2565 เวลา:9:05:30 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์

หนูมาอ่านงานตะพาบของอาจารย์อีกครั้งค่ะ
คราวก่อนมาแล้ว พออาจารย์แวะไปที่บล็อก
หนูยังไม่มีเวลากลับมาขอบพระคุณเลยค่ะ
ถือโอกาสขอบพระคุณวันนี้นะคะ ที่แวะไปเยี่ยมที่บล็อกค่ะ


โจทย์ครั้งนี้หนูยังไม่ได้เขียนเลยค่ะ
ขอเวลาอีกนิด หนูได้รางวัลจากโจทย์เดือนที่แล้วด้วยนะคะ
แหะๆ ถือโอกาสบอกอาจารย์เลยค่ะ ^^

ชีวิตที่ความสมบรูณ์แบบของแต่ละคน แตกต่างกันจริงๆค่ะ
ไม่เหมือนกันแน่นอน อย่างที่อาจารย์บอกไว้นั่นแหละค่ะ


ขอให้อาจารย์มีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ

โหวตหนูหมดค่ะ ขอติดไว้ก่อนนะคะโดย: tanjira วันที่: 29 มิถุนายน 2565 เวลา:16:16:55 น.  

 
สวัสดีครับอาจารย์

แวะทิ้งโหวตไว้ซักพัก แต่ยังหาโอกาสเม้นจริงๆ จังๆ ไม่ได้เลยครับ

ผมเห็นด้วยครับว่าสมบูรณ์แบบของแต่ละคนแตกต่างกัน บางคนความสมบูรณ์แบบของเค้าคือการมีความไม่สมบูรณ์อยู่ด้วยนั่นแหละครับ ชีวิตมีสีสัน มีสุข มีทุกข์ ครบทุกรสชาติของชีวิต

คนเนียบๆ นั่นแหละที่ผมว่าเค้าไม่สมบูรณ์แบบ เพราะเค้ายอมรับธรรมชาติของความผิดพลาดไม่ได้ ผมว่าคนที่ยืดหยุ่นได้มาก มีโอกาสสัมผัสคำว่าสมบูรณ์แบบในแบบของตัวเองได้มากกว่าเยอะเลยครับ

ผมอ่าน 6 ข้อขออาจารย์แล้ว ผมว่า นี่แหละครับ ชีวิตธรรมดาที่มีความสุข ที่เราหันมามองกี่ครั้งก็ยังยิ้มให้กับชีวิตของเราได้เสมอ ^^


โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 29 มิถุนายน 2565 เวลา:17:32:25 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ผมชอบอ่านธรรมะมหายาน
ซึ่งตอนนี้ก็ดีที่มีคนแปลให้อ่านในหลายเพจเลยครับ

เด็กรุ่นใหม่ควรมีคนแนะนำ
ให้ข้อคิดในหลายเรื่องครับ
บางเรื่องก็คิดล้ำเกินไป
บางอย่างที่เป็นสิ่งดีก็ควรรักษาไว้เช่นกันครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 มิถุนายน 2565 เวลา:21:58:14 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 มิถุนายน 2565 เวลา:5:27:22 น.  

 


สวัสดียามเช้าค่ะอาจารย์

ปกติหนูไม่เคยเลี้ยงน้องแมวค่ะ
เพิ่งจะมีมิวกะม่อนนี่แหละที่เลี้ยง
เลี้ยงเพราะจำใจเลยค่ะ แม่แมวคาบมาทิ้งไว้ค่ะตั้งแต่ยังไม่ลืมตา
ก็เลี้ยงเค้ามาเหมือนเลี้ยงเด็กเลยค่ะ แต่ดีที่เค้าติดน้องสาว
กับหนูแค่พาออกไปเดินเล่นแค่นั้นค่ะ
เลยไม่เป็นปัญหากับหนูเลยค่ะ 555

ส่วนน้องหมามี 2 ตัว เป็นหมาไทยค่ะเลยไม่ค่อยห่วงมาก
เลี้ยงแบบปิดหมด ก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไปทำอันตรายคนอื่นค่ะ
น้องหมาก็เป็นส่วนของพ่อที่ดูแลค่ะ หนูเลยสบายไป ^^

ขอให้อาจารย์มีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ
หนูขออนุญาติแอดเฟรนนะคะ


โดย: tanjira วันที่: 30 มิถุนายน 2565 เวลา:7:13:39 น.  

 
คนเราถ้าหวังความสมบูรณ์แบบในทุกๆ เรื่องผมว่าเหนื่อยนะครับ เพราะพลาดสักนิดไม่ได้เลย

ความสมบูรณ์แบบมันก็น่าครัวนะครับ เพราะมันสมบูรณ์แบบแล้วมันเลยพัฒนาอะไรต่อไม่ได้อีกแล้ว


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 30 มิถุนายน 2565 เวลา:11:31:24 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์
ยังคิดไม่ออกว่าชีวิตที่สมบูรณ์แบบของหนูตุ๊กเป็นอย่างไร
เพราะไม่เคยวาดอนาคตไว้น่ะค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 30 มิถุนายน 2565 เวลา:15:21:15 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

โควิดทำให้ทุกคนห่างกันมากๆ
ยิ่งไม่เล่นโซเชี่ยล
ยิ่งเหมือนถูกตัดขาดจากโลกเลยนะครับอาจารย์
เพราะต่างไปหา ไปเยี่ยนเยียนกันไม่ได้

พุทธวจนะ ถ้าแปลตามความหมายของมหายาน
บางครั้งเค้าจะแปลว่า ถ้อยคำของนักปราชญ์หรือผู้รู้ครับ
พุทธะ ไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียว

อย่างคำสอนมหายานที่ใช้คำว่า พุทธะ
บางทีหมายถึงสภาวะของการตื่นรู้ในสัจธรรม ก็มีครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 มิถุนายน 2565 เวลา:22:37:30 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์

พอใจในสิ่งที่เรามี ไม่เปรียบเทียบชีวิตเรากับใคร
บวกกับการรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ตามแนวคิดจิตวิทยาตะวันตก
ก็น่าจะเป็นความสุข ความสบายใจแบบในแบบของเรานะคะ

ขอบคุณอาจารย์สำหรับงานเขียนที่ให้ข้อคิดดีๆค่ะ
อาจารย์นอนหลับฝันดีคืนนี้นะคะโดย: Sweet_pills วันที่: 1 กรกฎาคม 2565 เวลา:0:55:56 น.  

 

สวัสดีค่ะ อจ.

มาอ่านตะพาบค่ะ ได้ความรู้หลายอย่างด้วยค่ะ
อนุโมทนาบุญกับอจ.ด้วยค่ะ

"เราควรพอใจในความสมบูรณ์ของเรา ไม่ต้อง
ไปดูความสมบูรณ์แบบของคนอื่น"


โดย: newyorknurse วันที่: 1 กรกฎาคม 2565 เวลา:4:23:16 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 กรกฎาคม 2565 เวลา:5:37:30 น.  

 
คิดว่า ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ คือชีวิตที่มีความสุข นั่นแหละค่ะ เช่น ความสุขในที่นี่ไม่จำเป็นว่า จะมีพ่อหรือแม่ อยู่ครบ เห็นแม่ที่เลี้ยงเดี่ยวหลายคนมีชีวิตที่ดี ลูกๆก็มีความสุข แม่ลูกมีรอยยิ้ม มีความสุข เพราะการมีอยู่ของพ่อทำให้พวกเขาทุกข์ ด้วยนิสัยไม่ดีของพ่อ สุขในความไม่สมบูรณ์

ชีวิตมันต้องรสชาต ถึงจะดีนะคะ สุขบ้างเศร้าบ้างดีกว่า
จืดไปก็อาจเบื่อได้โดย: NENE77 วันที่: 1 กรกฎาคม 2565 เวลา:15:59:46 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์ มาอ่านตะพาบ ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ค่ะ

กิ่งเห็นด้วยเลยค่ะ ว่าไม่มีใครมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบได้หรอกนะคะ คนเรามักจะอยากได้ตลอดได้แล้วก็อยากได้เพิ่ม
ฉะนั้นชีวิตที่สมบูรณ์แบบน่าจะมาจากความสุขในครอบครัวและเป็นความสุขของเราอย่างแท้จริงนะคะ

โหวต ตะพาบค่ะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 1 กรกฎาคม 2565 เวลา:17:45:13 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะที่ไปให้กำลังใจบล็อกตะพาบค่ะ

ขอบคุณที่ให้ความหมายของคำในภาษาไทยนะคะ ชีวิตสมบูรณ์แบบเป็นของสนธยาจริงๆค่ะ ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าความสุขในครอบครัวและความก้าวหน้าในด้านการงานของตัวเอง

ขอให้อาจารย์มีความสุขหลับฝันดีค่ะ

โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 1 กรกฎาคม 2565 เวลา:20:57:07 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

เต้าเต๋อจิงหรือเต๋าเต๊กเก็งในบ้านเรา
น่าจะมีแปลเป็น 20 สำนวนเลยครับ
ผมชอบอ่านมากครับ
แม้ยังไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมด
แต่ทุกครั้งที่หยิบมาอ่าน
ก็มักจะได้อะไรดีดีกลับมาเสมอเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 กรกฎาคม 2565 เวลา:21:30:34 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์

ขอบคุณอาจารย์สำหรับกำลังใจนะคะ
เป็นเมนูที่ต๋าทำครั้งแรกแต่ผลออกมาถูกใจเพราะไม่เผ็ดมากค่ะ

อาจารย์นอนหลับฝันดีนะคะโดย: Sweet_pills วันที่: 2 กรกฎาคม 2565 เวลา:0:00:12 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 กรกฎาคม 2565 เวลา:6:44:30 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์

ขอบคุณที่แนะนำค่ะ เขียนผิดมาตลอดเลย

อร่อยสุขใจกับมื้อเที่ยงนะคะโดย: NENE77 วันที่: 2 กรกฎาคม 2565 เวลา:11:50:20 น.  

 
ชีวิตสมบูรณ์แบบอาจจะมีตอน afterlife (เอ...แบบนั้นก็ไม่เรียกชีวิตสิ)
เพราะมันหาไม่ได้ในตอนมีชีวิตอยู่คนเลยพยายามไปให้ถึงด้วยความเชื่อต่างๆนานา
ชีวิตที่ดูเพียบพร้อมก็ยังเต็มไปด้วยความเปราะบาง อย่างต้องเข้าโรงพยาบาล บริษัทปิดกิจการ โดนคู่แข่งแย่งลุกค้า ฯลฯ มันเลยหาความสมบูรณ์จริงไม่ได้สักที
ชอบแนวคิด self-actualization นะครับ ชัดเจนและตรงไปตรงมา


โดย: ชีริว วันที่: 2 กรกฎาคม 2565 เวลา:16:53:23 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ผมก็ชอบอ่านงานเขียนของพระอาจารย์ไพศาล วิสาโลครับ
ท่านสอนง่าย เข้าใจง่าย แต่เป็นธรรมะที่ดีมากๆเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 กรกฎาคม 2565 เวลา:20:33:44 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 กรกฎาคม 2565 เวลา:6:35:28 น.  

 
สวัสดีครับอาจารย์
ผมว่าชีวิตที่สมบูรณ์แบบของแต่ละคนต่างกันจริง ๆ ครับ ผมว่าสำหรับผมขอแค่มีความสุขก็โอเคแล้วครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 3 กรกฎาคม 2565 เวลา:10:48:48 น.  

 
ขอบคุณครับอาจารย์


โดย: The Kop Civil วันที่: 3 กรกฎาคม 2565 เวลา:15:45:45 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

คำสอนของมหายานจะเน้นความว่างมากเป็นพิเศษ
หนังสือเล่มนี้ก็เป็นมหายานสายไต้หวันครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 กรกฎาคม 2565 เวลา:19:50:39 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 กรกฎาคม 2565 เวลา:5:20:45 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์
มาคิดดูอีกที
ชีวิตที่สมบูรณ์แบบอาจเป็นภาพฝันของแต่ละคน ที่แต่ละคนตั้งไว้
อาจจะมองตัวเอง หรือ มองดูคนอื่นแล้วคิดว่าใช่ก็ได้นะคะ
หนูตุ๊ก


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 4 กรกฎาคม 2565 เวลา:13:10:48 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ช่วงนี้พอผมอัพบล็อกเสร็จตอนเช่้า
กว่าจะเปิดคอมอีกทีก็ค่ำเลยครับ
กำลังอยู่ในช่วงย้ายบ้านด้วยครับ
วุ่นวายตลอดทั้งวันเลย 555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 กรกฎาคม 2565 เวลา:21:44:12 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 กรกฎาคม 2565 เวลา:5:31:55 น.  

 
สวัสดีค่ะครู


โดย: อุ้มสี วันที่: 5 กรกฎาคม 2565 เวลา:9:11:25 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
space

อาจารย์สุวิมล
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 45 คน [?]
เป็นครูสอนภาษาไทยที่เกษียณอายุราชการแล้ว สนใจเรื่องการเขียนหนังสือให้ความรู้ ชอบการท่องเที่ยว หากท่านที่เข้ามาชมและอ่านแล้ว มีความสนใจและต้องการสอบถามเรื่องความรู้ด้านภาษาไทย ถ้ามีความสามารถจะให้ความรู้ได้ ก็ยินดีค่ะ

http://i697.photobucket.com/albums/vv337/dd6728/color_line17.gif
space
space
space
space
[Add อาจารย์สุวิมล's blog to your web]
space
space
space
space
space