ตะพาบประจำหลักกิโลเมตรที่ 217 "ภาษาไทยสำคัญไฉน"

โจทย์ถนนสายนี้มีตะพาบครั้งต่อไป หลักกิโลเมตรที่ 217
"ภาษาไทยสำคัญไฉน"
โจทย์โดยคุณ อาจารย์สุวิมลโจทย์นี้ เขียนยากจัง ทั้งๆที่รู้ว่าเราเป็นคนไทย ภาษาไทยก็ต้องสำคัญ
มาก เพราะไม่ว่าจะทำอะไร ก็ต้องใช้ภาษาไทยทุกแห่งหน แม้แต่เดินไป
ตลาดก็ใช้ภาษาไทย เรียนก็ใช้ภาษาไทย ทำงานก็ใช้ภาษาไทย
แต่ก็อธืบายแบบเป็นทางการไม่เป็นเลย

จขบ.(เจ้าของบล็อก) ภาษาไทยก็ไม่เก่ง ทุกวันนี้เขียนบล็อก สำนวญที่ใช้
ก็ไม่ค่อยนุ่มนวลเท่าไรเลย ตอนเรียนภาษาไทย สอบเกือบตกทุกครั้ง
ไม่ชอบภาษาไทยเลย คุยได้ เขียนได้ แต่ก็เขียนไม่ถูกหลักภาษาไทย
เท่าไร

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม
อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพ
ของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ทำให้สามารถประกอบกิจธุระการงาน

และดำรงชีวิตร่วมกันใน สังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข
และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความประสบการณ์จากแหล่ง
ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์
วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอด จนนำไปใช่
ในการพัฒนาอาชีพ ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้
ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรมประเพณี
สุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ำค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสาน
ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

ขัอมูลจาก
https://sites.google.com/site/krusopanis/home/phasa-thiy-sakhay-chin


ความสำคัญของภาษาไทย มีมากมาย และคนที่มาต่างประเทศ มีวัดใกล้ๆ
ก็จะมีการอนุรักษ์ภาษาไทย โดยมีการสอนภาษาไทย การแสดงรำ ดนตรี
ไทย แก่เด็กๆกัน หน้าร้อนเด็กปิดเทอม มีสอนภาษาไทยและดนตรีไทย
ทุกวันเป็นเวลาสองเดือน และเด็กนักเรียนที่เรียนได้สอบเทียบด้วย
เด็กบางคนเรียนจนจบ ป.6 อ่านออกเขียนได้ เด็กบางคนเก่งมาก
เวลามีงานต่างๆ เด็กที่จบภาษาไทย ได้ไปเป็นโฆษก เวลากล่าวแถลง
การณ์เกี่ยวกับงาน ประเพณีต่างๆของงาน ก็จะประกาศเป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ

โรงเรียนวัดไทย ส่วนมากจะมีที่รัฐใหญ่ๆ จะมีคุณครูอาสาสมัครจากเมืองไทย
มาประจำทั้งปี สอนเด็กเสาร์ อาทิตย์ และหน้าร้อนจะมีคุณครูกลุ่มใหม่มาประจำ
สองเดือน สอนนักเรียนทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เรียนเต็มวัน และมีสอนดนตรีด้วย
ทุกปีก่อนจบการศีกษาหน้าร้อนก็มีการเทียบชั้นการศีกษา และปีต่อไปก็เลื่อน
ชั้นไปเรื่อยๆ

สำหรับผู้ปกครองต้องไปรับ ส่ง ถ้าบ้านอยู่ไม่ไกลจากวัด ก็สะดวกไปรับ ส่ง ทุกวัน
แต่สำหรับผู้ปกครองที่ไม่สะดวก ก็ไปเรียนระหว่างปีการศีกษา มีเรียนวันอาทิตย์
บ่ายโมงถึงสี่โมงเย็น ผู้ปกครองที่อยู่ไกล เวลาไปส่งลูกๆ ก็จะอยู่รอจนเด็กเลิกเรียน
คุณพ่อ คุณแม่เด็กๆที่รอลูกๆก็ได้รู้จักกัน ทำอาหารทานกัน จนเด็กเลิกเรียน

ระยะนี้เด็กๆไทยที่นิวยอร์ก เก่งๆกัน แสดงรำ ดนตรีไทยกันเก่งมาก
มีคุณครูที่มาสอนภาษาไทย สอนดนตรี สอนรำด้วย เด็กๆก็ได้เรียน
ภาษาไทย ได้เรียนดนตรี เรียนรำไทยๆ เวลามีงานก็ได้ไปรำด้วย
คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นปลื้ม ที่ลูกๆสอบผ่านชั้นประถมต่างๆ และได้แสดง
รำ เล่นดนตรีด้วย

ที่นิวยอร์กมีโรงเรียนสอนภาษาไทยหลายแห่ง ตามที่อยู่อาศัย
ถ้าอยู่ในเมืองควีนส์ จะมีศูนย์วัฒนธรรม สอนเด็กเรียนภาษาไทย
และรำด้วย เด็กๆที่นิวยอร์ก ถ้าพ่อแม่สนใจ เด็กๆก็ได้เรียนภาษาไทย
เล่นดนตรีและรำไทยด้วย

จขบ.เอง พาลูกไปเรียนภาษาไทยระหว่างปี วันอาทิตย์ เวลาบ่าย
สองโมง ถึงสีโมงเย็น แต่ก็ไปไม่ได้ทุกอาทิตย์ ลูกคนโตก็พอพูดไทย
เข้าใจพอสมควร อ่านออกเป็นบางคำ เรียกว่าเข้าใจนิดหน่อย


ลูกชายคนโต กลับมาบวชที่เมืองไทย บวชไม่นานประมาณสิบวัน
เพราะกลับเมืองไทยได้ไม่นาน มีเรื่องเล่าที่ลูกคนโตภาษาไทยไม่เก่ง
ไม่เข้าใจอย่างลึกซี้งวันที่บวช บวชเสร็จก็ไปกราบหลวงพ่อ ที่วัด พระลูกก็มากราบหลวงพ่อ
สพายบาตรที่หลัง เอาวาง กับพื่น ฐานบาตรก็วางต่างหาก (ลูกเขาวางแยก
กัน) หลวงพ่อบอกเขาขาใส่บาตร พระลูกก็งง หันมาถามว่า
แม่ เอาขาใส่บาตรหรือ? ญาติๆก็หัวเราะกัน บอกว่าไม่ใช่ เอาบาตร
วางที่ขาบาตร .... หลวงพ่อก็หัวเราะ

********

ตอนลูกเล็กๆ เอาลูกไปฝากเพื่อนสนิทกัน บ้านไม่ไกล เวลาไปทำงาน
ก็ไปฝากบ้านเพื่อนเขามีพี่สาวมาช่วยดูแลหลาน(ลูกเพื่อน) ลูกเพื่อนกับ
ลูกจขบ.ก็เป็นเพื่อนที่โตมาด้วยกัน พอดีสามีเพื่อนป่วยอยู่รพ.
ตอนนั้นลูกไม่ได้ไปอยู่บ้านเพื่อนแล้วที่จริงจขบ.ฝากลูกประมาณ
หกเดือน สามีเพื่อนก็เอ็นดูลูก ให้เรียก "ป๋า" สามีเพื่อนไม่สบาย
ต้องอยู่รพ. ลูกอยู่หอที่มหาวิทยาลัย ก็โทรศัพท์ไปให้กำลังใจป๋า
ก็บอกว่าป้าเป็นยังไงบ้าง ยังไม่ตายนะครับ (เพื่อนโทรมาเล่าให้ฟัง
บอกว่า ถ้าป๋าตายจะคุยได้ไง ) เขามาเล่าให้ฟัง เราหน้าแตกกจริงๆ
อายเพื่อนมาก ดีนะเป็นเพื่อนสนิทกัน

นี่แหละภาษาไทยสำคัญจริงๆ ต้องพูดให้ถูกต้อง เพราะพูดไม่ถูก
ก็จะเสียหายจริงๆ

*********

ลูกคนที่สอง เรียนภาษาไทย วันอาทิตย์เหมือนกัน แต่ได้เรียนหน้าร้อน
สองเดือน เวลากลับมาเมืองไทย ญาติก็ชมว่าคนน้องพูดภาษาไทยได้
เก่งกว่าคนพี แต่ก็มีเรื่องหน้าแตกมาเล่าอีกการแสดงของเด็กเรียนภาษาไทยประจำปี


เมื่อสี่ปี่ก่อน มีคุณครูมาสอนเด็กไทย เกิดป่วยที่รพ. คุณครูไปวัดก็เล่าให้
ทุกคนที่ไปวัดวันนั้นว่ามีเรื่องขำๆจะเล่าให้ฟังว่า

พยาบาล ถามว่า How many time did you move bowel today?
คุณครูบอกว่า เราเป็นนักเต้น( Bounce) เขาคงถามว่าเราเต้นวันละกี่ครั้ง
ก็ตอบว่า I bounce all day everyday sometime at night too

พยาบาล กลับไปที่เค้าเต้อร์พยาบาลให้เลขาประกาศว่ามีใครในรพ.พูด
ภาษาไทยได้บ้าง ให้มาที่ตึกคนไข้ผู้ป่วย

ลูกคนที่สองก็ไปที่ตึก พยาบาลก็บอกว่าอยากรู้ว่าคนไข้ถ่ายกี่ครั้ง
ลูกก็ไปห้องคุณครู ถามว่า พยาบาลเขาถามว่า พี่ข ี้แตก กี่ครั้ง ?

ครูเล่าให้เราที่วัดฟัง บอกว่า ผมหัวเราะล้่นเลย ว่าพยาบาลถาม
เรื่องนี้เอง....

คุณครูบอกว่าหมอคนไทยชื่อ ... จขบ.ฟังอยู่ด้วยก็หัวเราะ พอได้ยิน
ชื่อลูกชาย ก็หัวเราะไม่ลง เพื่อนๆก็บอก อ้อ ลูกชายเธอนี่เอง ภาษา
ไทยแท้ๆเลยนะเนี่ย

*****

ภาษาไทยสำคัญมาก

ถ้าใช้ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกกาลเทศะ มีปัญหาได้อาย
หรืออาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้แน่ๆ
และคนไทยที่นี่ ส่วนมากก็ยังอยากให้ลูกหลาน
พูดเขียนภาษาไทยเป็นกันด้วย

แต่เดี๋ยวนี้เด็กๆไทยที่นี่ ที่เรียนมหาวิทยาลัยกัน ก็จะเรียนภาษาไทยเป็น
วิชาเสริมหนี่งเทอม ก็สามารถพูดและเขียนได้เก่งที่เดียว เห็นลูกเพื่อนๆ
คนไทยที่นี่หลายคน เก่งภาษาไทยกันที่เดียว

******
ขออนุญาติคุณน้อง
มาให้เพื่อนที่บล็อกอ่านด้วยค่ะ

Anongpanga Kerdlap is with Patchanun Kerdlap.
18 mins ·
ภาษาไทยสำคัญไฉน🤔🙋🇹🇭🇺🇸🤔
ลูกเราภาษาไทยไม่แข็งแรงเพราะแม่หมดแรงพยายามที่จะสอน สอนแล้ว
เรียนแล้วก็ไม่ได้ใช้ จึงไม่จำ ทั้งชายและหญิงมาสนใจภาษาไทยตอนที่
ชายได้ทุน ต้องไปทำวิจัยที่เมืองไทย ต้องไปสัมภาษณ์หน่วยงานต่างๆ
นั่นตอนจบป.ตรี บอกแม่ว่าที่มหาฯลัยให้ทุนเรียนภาษาไทยช่วงฤดูร้อน
มีอาจารย์จากจุฬาสอนประจำอยู่ที่รัฐจวิสคอนซิน แค่ 6 สัปดาห์กลับมา
ได้ตำรามาปึกใหญ่ โชว์เราว่าเขียนเรียงความได้แล้ว ผู้พ่อคุยฟุ้ง
กับเพื่อนๆว่าประหลาดมาก สมัยเล็กๆสอนแทบตายไม่เข้าสมอง
จึงถึงบางอ้อว่าถ้าคนไม่อยากกิน อย่าบังคับ นี่แหละภาษาไทยสำคัญ
ตรงที่ต้องใช้ในการสื่อสาร เมื่อวานข่าวไทยลงบอกว่ามีชายไทย
หน้าตาเหมือนประธานาธิบดีของเกาหลีเหนือไปเดินอยู่แถวสำเพ็ง เราดู
ข่าวไปก็เออ จริงด้วย เหมือนเป๊ะเลย ตั้งแต่หัว ทรงผม แว่น ตอนยิ้ม พุง
ชุดที่ใส่ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวจริงหรือตัวปลอม นายคนนี้ทักทายผู้คน
ที่หันมามอง ขอถ่ายภาพด้วย เรียงคิวคอย นายคนนี้พูดทักทายภาษาไทย
นี่แหละ ภาษาไทยสำคัญไฉน บ่งบอกถึงเผ่าพันธ์ุ
ลูกสาวถามแม่ว่าคำว่าใกล้กับไกล มันออกเสียงเหมือนกันมาก สะกด
เป็นภาษาอังกฤษได้ยังไงให้เห็นตาางกัน ทำไม่ได้ เราต้องบอก
ใกล้เสียงสั้น
ไกล เสียงยาวววว เด็กต่างชาติที่ไปเรียนภาษาไทยคงวิงเวียนแน่เลย
ลูกสาวตอนไปเรียนที่ม.เชียงใหม่กับเพื่อนที่มาจากยูเอสเอ บอกแม่ว่า
คนขายของบอกว่าถ้าพูดภาษาไทยจะลดราคาให้โดยไม่ต้องต่อราคา
แม่นแล้ว ภาษาไทย สำคัญไฉน สำหรับเราสิ่งที่สำคัญที่พยายาม
ให้ลูกพูดไทยให้ได้เพื่อจะสามารถสื่อสารกับปู่ย่าตายายและรองลงมา
คือญาติพี่น้องในเมืองไทย นั่นคือความสำคัญของภาษาไทยกับเด็ก
ที่เกิดในต่างประเทศ
จึงต้องขออนุโมทนาบุญแด่ครูอาสาสมัครจากเมืองไทยที่มีจิตอาสามา
ช่วยเด็กไทยที่เกิดในต่างประเทศมาณ.โพสนี้ด้วยค่ะ🙏💐👏🙏

สาขา Klaibann Blog
newyorknurse

Create Date : 22 พฤศจิกายน 2561
Last Update : 8 ธันวาคม 2561 9:31:45 น. 21 comments
Counter : 1205 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณอุ้มสี, คุณmambymam, คุณKavanich96, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณเริงฤดีนะ, คุณ**mp5**, คุณInsignia_Museum, คุณชีริว, คุณกะว่าก๋า, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณSweet_pills, คุณkae+aoe, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณสองแผ่นดิน, คุณhaiku


 
ความไม่เข้าใจ ภาษาต่างประเทศ พอ ๆ กับ ไม่เข้าใจภาษา
ไทย..

แต่ภาษาไทย งดงาม และสำคัญมาก....


การอ่านภาษาไทย ทำให้เราเข้าใจอะไรมากครับคุณน้อยโดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 8 ธันวาคม 2561 เวลา:10:21:30 น.  

 
มาขอยกมือชูขึ้นสูงๆ ให้น้องเขียนน้องหนีก่อนเลยจ้า


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 8 ธันวาคม 2561 เวลา:11:28:02 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Literature Blog ดู Blog
ขุนเพชรขุนราม Book Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Photo Blog ดู Blog
ชีริว Travel Blog ดู Blog
เริงฤดีนะ Sports Blog ดู Blog
สองแผ่นดิน Photo Blog ดู Blog
ตะลีกีปัส Diarist ดู Blog
newyorknurse Education Blog ดู Blog

ชอบๆๆๆๆๆ โจทย์


โดย: อุ้มสี วันที่: 8 ธันวาคม 2561 เวลา:12:41:55 น.  

 
ภาษาไทย ถ้าพูดหรือเขียนผิดไปคำนึง
ความหมายเปลี่ยนเลยนะคะ


โดย: mambymam วันที่: 8 ธันวาคม 2561 เวลา:17:28:48 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 9 ธันวาคม 2561 เวลา:1:12:16 น.  

 
ดีใจ ที่คนไทย
เด้กไทยในต่างแดน ได้รู้จักภาษาไทย
เรียนภาษาไทยในต่างแดน

อ้อก็เขียนคำไทยไม่ค่อยจะเป๊ะเช่นกันค่ะ
ในบล็อคนี่แหละ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 9 ธันวาคม 2561 เวลา:8:23:13 น.  

 
ส่งกำลังใจครับ


โดย: **mp5** วันที่: 9 ธันวาคม 2561 เวลา:10:25:38 น.  

 
อ่านแล้วได้ทราบความเป็นอยู่และการใช้ภาษาของรุ่นเด็กๆ
เด็กที่ถนัดการเรียนภาษาเขาก็คงไปไวนะครับ


โดย: Insignia_Museum วันที่: 9 ธันวาคม 2561 เวลา:12:08:51 น.  

 
ภาษาไทยสำคัญไฉน เขียนโดยพี่น้อยผู้อยู่นิวยอร์ค อิอิ
พอเป็นภาษาแม่ของเราแล้วก็เน้นให้อ่านออกเขียนได้ แต่ใช้ภาษาไทยให้ถูกบางทีก็ยากเหมือนกันครับ
ยิ่งอยู่ต่างประเทศยิ่งเห็นความสำคัญของภาษาไทยนะครับ ที่นั่นมีสอนภาษาไทยด้วย
จะผ่านไปกี่ยุคสมัย วัดก็ยังเป็นที่พึ่งของชุมชน อย่างวัดไทยในต่างแดน ก็เป็นศูนย์รวมสำหรับคนไทยที่นั่น
ชุดโขนรายละเอียดดีมากเลยครับ สมเป็นวัฒนธรรมของชาติที่น่าภาคภูมิใจ


โดย: ชีริว วันที่: 9 ธันวาคม 2561 เวลา:22:31:30 น.  

 
กลีบมาอ่านอีกหน
อ่านไปก็ขำไป กับน้องทั้ง 2 คน ของพี่น้อย
ทั้งคนโต คนรอง
น่ารักน่าเอ็นดูไปอีกแบบโดย: เริงฤดีนะ วันที่: 10 ธันวาคม 2561 เวลา:6:10:14 น.  

 
โหวตครับพี่น้อย

ที่ผมเสียดายมากๆ
คือการเรียนภาษาต่างประเทศของผมครับ
ตอนเด็กไม่ได้ตั้งใจเรียนเลย
โตมาถึงเสียดายว่าทำไมไม่ตั้งใจเรียนให้ดี 555

สมัยเรียนภาษาไทยผมก็ไม่ค่อยสนใจครับ
แต่การมาเขียนบล็อก
ทำให้ชอบการเขียนบทกวี ก็เลยฝึกฝนต่อด้วยตัวเอง
แต่ภาษาอังกฤษกับจีน นี่ยังไงก็ฝึกไมไ่หวเลยครับ แหะๆๆๆโดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 ธันวาคม 2561 เวลา:10:07:42 น.  

 
สวัสดี จ้ะ คุณน้อย

อ่านงานเขียน ตะพาบ ภาษาไทยสำคัญไฉน ของคุณน้อย
แล้ว คุณน้อยเล่าเรื่องได้สนุก เป็นการยกตัวอย่างมาประกอบให้
คนอ่านเห็นความสำคัญของภาษาไทย เป็นตัวอย่างที่เป็นไปได้
ของเด็กไทยที่เรียนภาษาไทยในต่างประเทศ ซึ่งมีเวลาน้อย
บางครั้งก็ไม่สามารถหาคำมาใช้ให้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ตอนนั้น ๆ ได้ การใช้คำหลากหลายในภาษาไทยย่อมน้อยกว่าคน
ที่เขาเรียนมาและเกิดในเมืองไทย ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก
ลูก ๆ คุณน้อย เกิดในต่างประเทศ เขาใช้ภาษาไทยได้
ขนาดนี้ ก็เรียกว่า เก่งแล้ว จ้ะ
ครูได้อ่านเรื่องที่คุณน้อยเล่าถึง มีการเรียนการสอน
ภาษาไทยในต่างประเทศ และพ่อแม่ส่งลูก ๆ ไปเรียนภาษาไทย
ด้วย แสดงว่า พ่อแม่นั้น เห็นความสำคัญของภาษาไทย จ้ะ
ครูก็ได้แต่หวังว่า ภาษาไทยของเราคงจะอยู่ยั้งยืนยงตลอดไป
ถึงแม้ว่า เราห้ามการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ก็ขอให้การเปลี่ยนแปลง
นั้น เป็นไปอย่างช้า ๆ ไมผิดรูปผิดร่างไปจากเดิมมากไป จ้ะ

โหวดหมวด ชีวิตในต่างแดน
(สำนวน ไม่ใช่สำนวญ อนุญาต ไม่ต้องมี สระ อิ จ้ะ)


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 10 ธันวาคม 2561 เวลา:17:47:14 น.  

 
เด็กๆที่อยู่ต่างประเทศแล้วได้เรียนภาษาไทย
เรียนรำไทยและดนตรีไทย
สิ่งเหล่านี้เหมือนเป็นความสามารถพิเศษที่ติดตัว
ทำให้มีโอกาสในอนาคตมากกว่าด้วยนะคะพี่น้อย
น่าขอบคุณผู้ปกครองที่มองการณ์ไกลค่ะ

ขอบคุณพี่น้อยที่แบ่งปันประสบการณ์นะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 11 ธันวาคม 2561 เวลา:0:39:01 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่น้อย
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 ธันวาคม 2561 เวลา:6:10:30 น.  

 
Best of the blog newyorknurse

โหวตหมวดพิเศษให้พี่น้อยค่ะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 11 ธันวาคม 2561 เวลา:7:29:31 น.  

 
ดีจังนะคะ ถึงจะอยู่ไกล แต่ก็ได้อนุรักษ์ความเป็นไทย


โดย: kae+aoe วันที่: 11 ธันวาคม 2561 เวลา:8:26:16 น.  

 
อ่านแล้วอยากเก่งภาษาบ้างจัง


โดย: ลุงแมว วันที่: 11 ธันวาคม 2561 เวลา:13:00:30 น.  

 
สวัสดีคะคุณพี่น้อย..

อ่านเรื่องที่พี่น้อยเขียน ก็แอบขำๆนะคะ..

พี่น้อยกลับอเมริกาหรือยังคะ...?

เดินทางปลอดภัยนะคะ..คิดถึงคะ


โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 11 ธันวาคม 2561 เวลา:15:59:01 น.  

 
สวัสดี จ้ะ คุณ น้อย

แวะมาทักทาย เยี่ยมเยือน จ้ะ ช่วงนี้ที่นิวยอร์ค อากาศ
คงหนาว หิมะคงตกหนัก ใช่ไหม จ้ะ กรุงเทพฯก็หนาว ๆ ร้อน ๆ
ทำให้คนไม่สบายกันเยอะ ครูเป็นไข้หวัดมา 3 อาทิตย์แล้ว ยังไม่
ค่อยปรกติเลย จ้ะ
คุณน้อยรักษาสุขภาพ ด้วยจ้ะ


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 11 ธันวาคม 2561 เวลา:18:43:39 น.  

 


ขอบพระคุณพี่น้อยนะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 12 ธันวาคม 2561 เวลา:8:31:23 น.  

 ภาษาไทย น่าจะเป็นภาษาที่ยากที่สุดละครับ ถ้าไม่ได้เกิดเป้นคนไทย นะ

มีความสุขมาก ๆ นะครับ รักษาสุขภาพ


โดย: เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง วันที่: 12 ธันวาคม 2561 เวลา:18:59:11 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#19


 
newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 161 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy,
a time to spend time with your family
and a time to be with your friends
all comes with retirement"


*****


"Live The Moment"

อยู่กับปัจจุบันขณะ หยุดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขี้น
ในอดีตและกลัวหรือกังวล
สิ่งทีเกิดขี้นในอนาคต "วันนี้" และ "ขณะนี้"
คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ !!
ใช้มันให้ดีที่สุดให้เป็นช่วงเวลาทีมีคุณค่า
น่าจดจำเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านมา
และผ่านเลยไป เอาคืนไม่ได้และ
หาเพิ่มก็ไม่ได้เช่นกัน

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ


*********


ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนนค่ะ

BG Popular Award # 18


BG Popular Award # 17


BG Popular Award # 16


BG Popular Award # 15


BG Popular Award # 14


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2561
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
22 พฤศจิกายน 2561
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.