รพ.ศิริราชจัดงานครบรอบ125ปี
รพ.ศิริราชจัดงานครบรอบ125ปี


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญร่วมงาน “125 ปี โรงพยาบาลศิริราช มุ่งมั่นพัฒนา นำพาสังคม” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราชครบ 125 ปี ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้ภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีรดน้ำขอพรศิษย์เก่าอาวุโส การจัดแสดงนิทรรศการ “มหกรรมความรู้เพื่อสุขภาพ” ,นิทรรศการภาพถ่าย “125 ปี โรงพยาบาลศิริราช มุ่งมั่นพัฒนา นำพาสังคม”, การเปิดรับบริจาคโลหิต การเปิดจำหน่ายสินค้าราคาถูก ณ โรงพยาบาลศิริราช


สำหรับในวันที่ 26 เมษายน 2556 จะมีพิธีเปิดงาน “125 ปี โรงพยาบาลศิริราช มุ่งมั่นพัฒนา นำพาสังคม” เวลา 10.00 – 10.30 น. ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก โดย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานเปิดงานเวลา 10.30 น. พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และผู้มีคุณูปการแก่คณะฯ ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2

เวลา 12.45 น. พิธีรดน้ำขอพรศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชอาวุโส ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2

เวลา 17.30 น. งานเลี้ยง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ครบ ๑๒๕ ปี ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานกิจกรรม การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “125 ปี โรงพยาบาลศิริราช มุ่งมั่นพัฒนา นำพาสังคม ” จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556 ณ บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช และโถงชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


กิจกรรม การจัดแสดงนิทรรศการ “มหกรรมความรู้เพื่อสุขภาพ” จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โถงอาคารศรีวรินทิรา ชั้น 1 , หอประชุมราชแพทยาลัย, โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์


กิจกรรม การเปิดรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราชครบ 125 ปี พร้อมรับบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์ศิริราช (พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 2 และพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช) ฟรี! จำนวนจำกัดวันละ 50 ท่านเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556 ณ จุดรับบริจาคโลหิตของภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด ศาลาศิริราช 100 ปี


กิจกรรม การเปิดจำหน่ายสินค้าราคาถูก หลากหลายสินค้าที่นำมาให้ท่านได้เลือกสรร ทั้งชม ช็อป ชิม ณ บริเวณถนนด้านหน้าตึกชัยนาทนเรนทร ,บริเวณรอบหอประชุมราชแพทยาลัย และโถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์


โอกาสนี้ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จะจัดงานครบรอบ 1 ปีในการเปิดให้บริการในวันที่ 26 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น. โดยมีกำหนดการดังนี้


กิจกรรมช่วงเช้า ณ ชั้น 4
เวลา 7.00 – 10.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร
กิจกรรมช่วงบ่าย ณ ชั้น 2
เวลา 13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน ต้อนรับ สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ
เวลา 13.30 – 15.00 น. ช่วงพิธีการและกิจกรรมบนเวที


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กล่าวรายงาน

คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล กล่าวเปิดงาน

เล่าเรื่องความประทับใจด้วยวิดิทัศน์ และผู้มารับบริการ

ถ่ายภาพ
เวลา 15.00 – 17.00 น. กิจกรรม SIPH อาสาสมัครใจ ณ โรงพยาบาลศิริราช


เลี้ยงผู้ป่วยเด็ก ณ หน่วยกระตุ้นพัฒนาการ ร่วมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์


การบริจาคเลือด ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ธนาคารเลือด ณ ศาลาศิริราช 100 ปี
พระบิดา ที่เราชาวศิริราช ผ่านทุกเช้าก่อนไปทำงาน
ส่งมาพิเศษให้เพื่อนที่อยู่ต่างแดนค่ะ
แถลงข่าว 125 ปี รพ.ศิริราช ความยาว 3.30 นาที


ด้าน ศ.คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมมหกรรมความรู้เพื่อสุขภาพ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เม.ย.-3 พ.ค. 2556 เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมีการรวบรวมประวัติศาสตร์และความก้าวหน้าทางการแพทย์ของ รพ.ศิริราช ถึง 125 ปีมาจัดแสดง 3 แห่ง คือ หอประชุมราชแพทยาลัย อาคารศรีสวรินทิรา และอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ในรูปของนิทรรศการทางวิชาการ อาทิ นิทรรศการโรคที่พบบ่อย ความรู้ในการใช้ยาที่ถูกต้อง สิ่งจัดแสดงห้องผ่าตัดจำลอง เครื่องมือทางการแพทย์สมัยก่อน กล้องจุลทรรศน์ดูไรฝุ่น การตอบปัญหาทางการแพทย์ บริการตรวจและคัดกรองโรคต่างๆ พร้อมรับคำปรึกษาจากแพทย์ เภสัชกร และนักโภชนาการ การเปิดรับบริจาคโลหิต ซึ่งผู้บริจาคจะได้รับบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์ศิริราชฟรี วันละ 50 ใบ พร้อมกันนี้ยังเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์ศิริราชและพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานด้วย โดยผู้ใหญ่คิดราคา 50 บาท เด็ก 50 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาทธนาคารเลือดโรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญเปิดอ่านที่นี่


ศิริราชเดิน-วิ่งผสานชุมชน ชิงถ้วยพระราชทาน

ศิริราชเดิน-วิ่งผสานชุมชน ชิงถ้วยพระราชทาน

วันนี้ (28 เม.ย.56) เวลา 06.00 น. ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานงานเปิดงาน “ศิริราชเดิน-วิ่ง ผสานชุมชน ครั้งที่ 7” ณ บริเวณลานหน้าศูนย์อาหารโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ขอเชิญเปิดอ่านที่นี่ค่ะ


Jeon Su-Yeon - Let the Wind Blow, Blow,,,
newyorknurse

Create Date : 06 พฤษภาคม 2556
Last Update : 6 พฤษภาคม 2556 19:51:23 น. 4 comments
Counter : 4010 Pageviews.

 
เจิมค่ะน้าน้อย . . .

ปอมมาอ่านเรื่องราวของ รพ. ศิริราช พร้อมชวนน้าน้อยทานไอติมด้วยกันนะคะ
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 6 พฤษภาคม 2556 เวลา:21:24:19 น.  

 

ดีจังหนูๆ ได้เห็นบรรยากาศ
หนูมาไลต์เป็นคนที่ 1 ค่ะป้าน้อยโดย: เจ้าการะเกด วันที่: 6 พฤษภาคม 2556 เวลา:22:04:15 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณพี่น้อย..

แวะมาอ่านกิจกรรมดีดีด้วยค่ะ..

เพิ่งมาทราบทีหลังค่ะ..

ไม่งั๊น..ไปร่วมบริจาคเลือดกับศิริราชด้วยแหละ..อิอิ

ขนาดอยู่ไกลถึงอเมริกา ยังติดตามข่าวคราวนะค่ะ

ชื่นชมในSpirit จริงๆค่ะ..

มีความสุขมากๆนะค่ะ..โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 6 พฤษภาคม 2556 เวลา:22:04:35 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ
อยู่ต่างจังหวัดไม่ค่อยมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้เลยค่ะ ^^โดย: lovereason วันที่: 6 พฤษภาคม 2556 เวลา:23:15:24 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#19


 
newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 161 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy,
a time to spend time with your family
and a time to be with your friends
all comes with retirement"


*****


"Live The Moment"

อยู่กับปัจจุบันขณะ หยุดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขี้น
ในอดีตและกลัวหรือกังวล
สิ่งทีเกิดขี้นในอนาคต "วันนี้" และ "ขณะนี้"
คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ !!
ใช้มันให้ดีที่สุดให้เป็นช่วงเวลาทีมีคุณค่า
น่าจดจำเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านมา
และผ่านเลยไป เอาคืนไม่ได้และ
หาเพิ่มก็ไม่ได้เช่นกัน

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ


*********


ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนนค่ะ

BG Popular Award # 18


BG Popular Award # 17


BG Popular Award # 16


BG Popular Award # 15


BG Popular Award # 14


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2556
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
6 พฤษภาคม 2556
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.