ถนนสายนี้มีตะพาบประจำหลักกิโลเมตรที่ 93 " โฆษณาที่ประทับใจ - ความสามัคคี"ตะพาบประจำหลักกิโลเมตรที่ 93 " โฆษณาที่ประทับใจ - ความสามัคคี"
จขบ. ขอนำโฆษณาที่ประทับใจมาให้เพื่อนๆชมกันค่ะ และนำข้อความดีๆสำหรับ"ความสามัคคี" จาก พระมหาวุฒิชัย หรือ ว.วชิรเมธี และกลอนไทย
มาให้อ่านกันค่ะ


โฆษณาที่คนไทยต้องดู
ตัน อิชิตัน - ถึงเวลาหรือยังที่เราต้อง สามัคคี

ความสามัคคี จะเริ่มตั้งแต่ในครอบครัว ญาติพี่น้องมีความสามัคคีกัน ที่ทำงานเพื่อนร่วมงาน ในสังคม กลุ่มคนชนชาติเดียวกัน และเพื่อนร่วมโลก ทุกอย่างจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเมื่อมี " สามัคคีกัน"

จขบ.ทำงานห้องคลอดและแผนกที่ทำจะเป็นแผนกห้องคลอดที่มีคุณแม่ที่ตั้งครรภ์มีโรคแทรกซ้อนต่างๆ เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ โรคเลือด และยังรวมไปถึงการคลอดก่อนกำหนดด้วยสาเหตุต่างๆ อีกมากมาย ที่ทำงานมีห้องคลอด 12 ห้อง ห้องผ่าตัดสามห้อง พยาบาลทำงาน 12 คน แพทย์ประจำคนไข้แล้วแต่คนไข้ของแพทย์ท่านใดมาคลอด และยังมีแพทย์ประจำแผนกอีกสี่ท่านตั้งแต่แพทย์ปี 1-2-3 ห้วหน้าแพทย์ และอจ.แพทย์ วิสัญญีแพทย์สองท่าน และบุคคลากรอื่นอีก เช่นเลขานุการสามท่าน และผู้ช่วยพยาบาลอีกสามท่าน แต่และท่านเหล่านี้มีหน้าที่ประจำ ประสานงานกันทุกวัน บุคคลากรที่ทำงานด้วย มาจากหลายๆประเทศ เช่นประเทศ อเมริกัน ไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อัฟริกา เสปญ และอีกหลายๆชาติ มาทางานที่แผนกเดียวกัน

การทำงานกับบุคคลส่วนมาก ทุกคนก็จะไม่ใช่ว่าจะถูกใจกันเสมออาจจะมีอะไรไม่ถูกใจกัน ไม่ชอบกัน เป็นธรรมดา แต่ที่ดีและน่าชื่นชมคือเวลาทำงาน เพื่อนๆที่แผนกนี้ ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องเลย เราทำงานกันด้วยความสามัคคี และสุดความสามารถที่ตนต้องรับผิดชอบ

ยามมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ทุกท่านที่ทำงานด้วยกัน จะยื่นมือมาช่วยกันเสมอ เช่นคุณแม่ที่ต้องทำผ่าตัดด่วน ทุกคนในแผนกก็จะวิ่งมาช่วยกัน เพื่อให้คุณแม่และลูกปลอดภัย

ความร่วมมือของบุคคลากรทุกฝ่าย ตั้งแต่แพทย์สูติกรรม แพทย์แผนกเด็ก พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล พยาบาลห้องผ่าตัด เลขาณุการ ช่วยในการโทรศัพท์ติดต่อ บุคคลากรห้องเลือด ถ้าต้องจำเป็นต้องใช้ บุคคลกรเดินไปรับเลือดและนำเลือดไปตรวจที่ห้องตรวจเลือด ทุกฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างแข็งขันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันเพื่อจะช่วยชีวิตคุณแม่และลูก อย่างเต็มที่ เพื่อให้เหตุการณ์ที่น่ากลัวผ่านไปด้วยดี และเมื่อเสร็จแล้ว คุณแม่และลูกปลอดภัย ทุกคนก็ยิ้มแย้มด้วยความปลื้มใจ หรือถ้าผลไม่ดี ทุกคนเสียใจมาก แต่ก็รู้ว่าทุกคนได้ใชัความสามารถของต้วเองอย่างเต็มที่แล้ว

นี่คือบรรยากาศห้องคลอดในความทรงจำของจขบ. ถึงแม้จะไม่ได้ไปทำงานหลายปีแล้ว แต่ความอบอุ่นของการทำงานกันอย่าง "สามัคคี " ยังอยู่ในความทรงจำของจขบ.อย่างดี จขบ.ภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้ทำงานกับเพื่อนร่วมงานกลุ่มนี้จริงๆค่ะ "ความสามัคคี" ในการทำงานของพวกเรา ทำให้เราได้ช่วยเหลือคุณแม่ และลูก มากมาย ตลอดเวลาเกือบสี่สิบปีที่จขบ.ทำงานที่แผนกนี้ท่าน ว.วชิรเมธี เตือน!! วิกฤติหนักสุดของไทย คือแตกความสามัคคี
จาก Mthai news

พระมหาวุฒิชัย หรือ ว.วชิรเมธี เจริญพรเมืองไทยขณะนี้ พบวิกฤติหลายด้าน แต่ที่หนักสุดคือวิกฤติแตกความสามัคคี เตือนสติคนไทยให้หันหน้าเข้าหากัน สามัคคีแก้ปัญหามหาอุทกภัย


พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) เจริญพรในโอกาสมาเทศนาโปรดพุทธศาสนิกชนที่จังหวัดเชียงใหม่ถึงสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้ว่า ประเทศไทยขณะนี้กำลังเกิดวิกฤติหลายเรื่องพร้อมกัน


- วิกฤติแรกจากมวลน้ำมหาศาลที่ไหลลงสู่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องร่วมมือร่วมใจจึงจะแก้ปัญหาได้ลุล่วง


– วิกฤติที่สองคือความแตกความสามัคคี แต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยงานยังไม่ประสานความร่วมมือเพื่อสู้กับน้ำอย่างเป็นเอกภาพ ไม่ร่วมมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และแบ่งฝักแบ่งฝ่าย


– วิกฤติที่ 3 คือการซ้ำเติมซึ่งกันและกัน เข้าทำนองมือไม่พายเอาเท้าราน้ำ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานหมดกำลังใจ


ดังนั้นเห็นว่า เมืองไทยมีวิกฤติมากอยู่แล้ว ขอให้ทุกฝ่ายหันมาร่วมมือกันแก้ปัญหาและให้กำลังใจซึ่งกันและกันจะดีกว่า นี่คือเวลาที่จะต้องเห็นแก่ส่วนรวมโดยไม่ถือพวกเขาพวกเรา


พระมหาวุฒิชัย หรือ ว.วชิรเมธีเจริญพรด้วยว่า หากยังคงต่างฝ่ายต่างทำ เห็นแก่พวกพ้อง ไม่มองประชาชนเป็นที่ตั้ง วิกฤติมหาอุทกภัยครั้งนี้ก็จะเป็นบทเรียนที่ทุกฝ่ายต้องพ่ายแพ้และจะไม่มีผู้ชนะอย่างแน่นอนขอบคุณข้อมูลจาก Mthai newsน้ำตาหัวใจไทยทั้งแผ่นดิน


สามัคคี มีมา เมื่อคราก่อน
ความอาทร อ่อนหวาน ของการให้
พร้อมรอยยิ้ม อิ่มอุ่น ละมุนใจ
คือเนื้อใน ไทยแท้ ตั้งแต่กาล
ประเพณี ดีงาม สยามนั้น
ระบือลั่น กันไป คนไขขาน
วัฒนธรรม ล้ำค่า แต่ช้านาน
คนโบราณ ท่านสร้าง เส้นทางไทย
อยู่ร่มเย็น เป็นสุข ทุกค่ำเช้า
ลืมความเหงา เศร้าหมอง แสนผ่องใส
หลายภาคส่วน ล้วนเสริม เติมห่วงใย
เลื่องลือไกล ไปถึง ซึ่งต่างแดน
ภาพวันวาน ผ่านไป อาลัยหา
เกิดเข่นฆ่า อาสัญ หั่นขาแขน
ตัดขาดรัก หักหาญ ผลาญเมืองแมน
ทั่วเขตแคว้น แน่นอก นรกครอง
เพียงน้ำผึ้ง หนึ่งหยด ราดรดใส่
หลงผิดใหญ่ ใฝ่ฝัน กันทั้งผอง
เป็นชนวน ป่วนเมือง ที่เรืองรอง
เหลือเพียงกอง ของซาก เกิดจากไฟ
ความบอบช้ำ ย้ำเตือน เหล่าเพื่อนพี่
หยุดเสียที สีต่าง แบ่งข้างไหน
เราพ่ายแพ้ แก่โลก โศกกว่าใคร
น้ำตาใจ ไหลนอง กองแผ่นดิน

มหาซัง (Klonthaiclub.com กลอนชนะเลิศ พ.ค.53)


เสียงร้อง…ของแผ่นดิน

๐ แผ่นดินเอื้อน เตือนย้ำ ความจำเจ็บ
จึงต้องเหน็บ เก็บไว้ มิให้เผย
มัดในห้วง ดวงจินต์ ทั้งสิ้นเลย
มิให้เปรย เอ่ยออก ไปบอกใคร

๐ แต่คืน-วัน ผันผ่าน ร้าวรานหนัก
ให้ที่กัก ทะลักเท พัดเพไหล
สาดความจำ ช้ำชอก จากซอกใจ
ออกมาไห้ โหยหวน เสียงครวญคราง

๐ ด้วยศึกใน ไล่ตี…แบ่งสีเสื้อ
เคยช่วยเหลือ เกื้อกัน พลันเหินห่าง
มิตรภาพ อาบทา มาซาจาง
ถือบาดหมาง อ้างสิทธิ์ ความคิดตัว

๐ ศึกไกลก็ ส่อว่า จะมาใกล้
ชายแดนไทย ไอเศร้า คลุกเคล้าทั่ว
ปราสาทฯเรา เขาครอง สุดหมองมัว
ละเลงรัว รอยช้ำ ยากอำลา

๐ เสียงดินโหย โรยแรง แจกแจงโศก
ทุกข์โบยโบกโกรกเป่า พัดเข้าหา
หรือจะให้ ไทยสิ้น กินน้ำตา
ค่อยกลับมา สามัคคี…..เสื้อสีเดียว


ร้อยเรียงรักเรา

ร้อยเรียงคำเป็นกลอนไหว้วอนให้
ร้อยหัวใจรักร่วมกับความฝัน
ร้อยรักแห่งใจรักประสานกัน
ร้อยความคิดมุ่งมั่นเพื่อชาติไทย

รักยิ่งใหญ่คือรักแท้ที่แน่นัก
รักที่ดีได้ประจักษ์คือการให้
รักร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจ
รักใดใดหรือเท่ารักสามัคคี

ดวงใจรักเรียงร้อยในถ้อยกล่าว
ดวงใจชาวไทยร่วมไม่แบ่งสี
ดวงจิตนั้นปันรักด้วยไมตรี
ดวงใจนี้คือรักตลอดกาล

ใจภักดีต่อชาติศาสน์กษัตริย์
ใจซื่อสัตย์มีรักสมัครสมาน
ใจร่วมใจร่วมสู่ปณิธาน
เราและท่านร้อยใจเพื่อไทยของเรา…

แมวเหมียว (ประกวดกลอน klonthaiclub.com กลอนชนะเลิศ ต.ค.52)

ขอบคุณ ข้อมูลจาก klonthai-กลอนไทยค่ะขอบคุณข้อมูล และยูทูปจากอินเตอร์เนตค่ะ

เพลงไทยรวมพลัง

newyorknurse
Create Date : 12 พฤศจิกายน 2556
Last Update : 17 พฤศจิกายน 2556 5:30:58 น. 33 comments
Counter : 2210 Pageviews.

 
ส่งความสุขวันลอยกระทงค่ะ
จขบ.มากับคณะสมาคมไทย-อีสาน มาทอดกฐินสามัคค
สร้างเมรุ ณ. สำนักสงฆ์ญาณเฉลิมพระเกียรติ. อ เมือง จ.สุรินทร์
ททท เลี้ยงอาหารเย็นและลอยกระทงด้วยค่ะ

จขบ.นำบุญมาฝากทุกๆท่านค่ะ

ขออภัย ทุกๆท่านด้วยนะคะ ไม่ค่อยเข้าบล็อกค่ะ


โดย: newyorknurse วันที่: 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา:5:42:05 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่น้อย
แข็งแรงเดินสายไม่หยุดดีใจจังดูพี่มีความสุข
ขอบคุณสำหรับข้อเขียนดีๆมีคติค่ะ


โดย: ธูปหอม IP: 110.77.232.59 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา:7:06:57 น.  

 
สวัสดีค่ะ น้องธูปหอม

วันนี้พี่ไปทำบุญ นำบุญมาฝากนะคะ
รอเขาพาไปชมงานช้าง เลยได้เข้าเนตของโรงแรมค่ะ

ขอบคุณที่แวะมาที่บล็อกนะคะ


โดย: newyorknurse วันที่: 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา:7:26:27 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่น้อย
แวะมาอ่านข้อความดีๆค่ะ


โดย: วลีลักษณา วันที่: 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา:10:51:00 น.  

 

สุขสันต์วันลอยกระทงค่ะคุณน้อย ไล้ค์และโหวตค่ะ
โดย: พรไม้หอม วันที่: 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา:15:12:42 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณพี่น้อย..

สุขสันต์วันลอยกระทง

ขอให้มีความสุขมากๆในเทศกาลนี้นะค่ะ

และมีความสุขทุกๆวันด้วยค่ะ

ชอบโฆษณาเรื่องนี้เหมือนกันค่ะ

ยิ่งช่วงนี้ เข้ากันมากๆเลยนะค่ะโดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา:19:21:23 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้า(น)ป่า Food Blog ดู Blog
ตาลเหลือง Literature Blog ดู Blog
พรไม้หอม Health Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog

กลับถึง กทม.เมื่อไร


โดย: ยายเก๋า (ชมพร ) วันที่: 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา:11:34:10 น.  

 
พี่สาวพึ่งคลอด หลานแฝดครับน้าน้อย

คนโต หนัก 2.6 คนเล็ก 1.2 kg ตอนนี้คนโตกลับมาเลี้ยงที่บ้านแล้ว
แต่คนเล็ก ยังอยู่ในตู้และให้แสงอยู่ ร่างกายแข็งแรง ปกติดีทุกอย่างครับ


ต่อไปเสาร์อาทิตย์ คงต้องไปช่วยแม่เลี้ยงละครับ
เพราะสองคน แม่กับพี่สาวคงจะเหนื่อยมากๆ

คงถึง เมืองไทยแล้วใช่ไหมครับน้าน้อย


โดย: bayesian วันที่: 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา:14:13:42 น.  

 
อ้าว นึกว่าปิดเม้นท์ ไปตอบไว้ที่บ้านโน่น
เมื่อวันก่อนโหวตแล้วแปะไม่ได้ วันนี้โหวตรัยดีเอ่ย

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blogโดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา:22:01:52 น.  

 
สวัสดีครับพี่น้อย ไม่ได้เข้ามาซะนาน... ไม่สิ เข้ามาบ่อยๆ แต่เม้นท์ไม่ได้จ้า

บล็อกนี้เพลงตีกับคลิปครับ

โฆษณาเรื่องสามัคคีอันนี้ซูฮกเลย เปรียบเทียบได้แจ่มสุดๆ และใช้ได้กับประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้เลยครับ
เป็ดหวันก็ยกเอาโฆษณานี้ขึ้นมาเหมือนกัน
สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้สุดความสามารถนะครับ


โดย: ชีริว วันที่: 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา:22:14:26 น.  

 
คนไทยลืมง่ายครับ อันนี้เราต้องยอมรับเลย โฆษณาตัวนี้ก็ไม่ได้เก่าขนาด 10 ปี คนไทยก็ลืมกันแล้ว หลายๆ คนอาจจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าใครพูดว่าให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด

+


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา:0:36:07 น.  

 
นำบุญมาฝากทุกท่านะคะรวบรวมเงินที่มากฐินรวมต่อยอด
175,999บาทค่ะและมีผู้ใจบุญบริจาค หนึ่งล้านบาท รวมเป็นสองล้านเจ็ดแสน
เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะ


นำบุญมาฝากทุกท่านนะคะ
ขออภัยด้วยนะคะไม่ได้ไปแวะทุกท่าน


โดย: newyorknurse วันที่: 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา:6:01:25 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่น้อย

ดูเหมือนตอนนี้คนไทยจะสะกดคำว่า "สามัคคี" กันไม่เป็นแล้วล่ะครับ แหะๆๆๆ

อนุโมทนาบุญกับพี่น้อยและคณะด้วยนะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา:6:20:13 น.  

 
ชอบตัวเดียวกันเลยครับ

สะท้อนสังคมดีจริงๆ


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา:8:49:46 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณ newyorknurse ชื่อน้อยหรอคะ งั้นครั้งหน้าขออนุญาตเรียกคุณน้อยนะคะ

ปัญหาที่เล่ามามันแก้ยากหยั่งรากฝังลึกเลยล่ะค่ะ พูดยากเหมือนกัน คนเราเปรียบเหมือนบัว 3 เหล่า บัวพ้นน้ำ บัวปริ่มน้ำ บัวใต้น้ำ แต่ลิ้มว่าเพิ่มบัวใต้ตมด้วยน่าจะดี คนบางจำพวกน่าจะเลยจุดที่อยู่ใต้น้ำแล้วล่ะค่ะ

ขอบคุณที่แวะไปหานะคะ ขออภัยที่เบี้ยวมาตามอ่านน๊านนาน


โดย: น้อยหน่ากะสาลี่ วันที่: 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา:8:49:47 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่น้อย มาอ่านงานตะพาบพี่น้อยแล้วใจหายเรื่องความสามัคคีของประเทศไทยเราจริงๆค่ะ พร้อมกันนี้ก็ยินดีกับความสามัคคีในการทำงานของห้องทำงานของพี่น้อยด้วยนะคะอ่านแล้วประทับใจมากมายค่ะ

โหวตและไลท์ให้พี่น้อยนะคะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ชีริว Cartoon Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Literature Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

มีความสุขวันอังคารนะคะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา:12:44:24 น.  

 
อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะพี่น้อย
อิ่มใจ อิ่มบุญนะคะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ป้าคาล่า Beauty Blog ดู Blog
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา:16:13:54 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณพี่น้อย..

อนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ..

ขอให้มีความสุขมากๆนะค่ะ

สักวันในเร็วๆนี้ คงจะได้เจอกันนะค่ะโดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา:17:46:57 น.  

 
สวัสดียามค่ำครับ

โหวต และไลค์ส่งกำลังใจไปให้พี่น้อยด้วยครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog


โดย: **mp5** วันที่: 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา:20:14:43 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่น้อย ขอบคุณมากนะคะที่ไปโหวตงานตะพาบให้ค่ะ
ขอให้พี่น้อยและครอบครัวพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ

หลับฝันดีค่ะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา:21:56:28 น.  

 
สวัสดีครับพี่น้อย แหะๆเมื่อวานมาไม่ทันครับผม

ความสามัคคีสมัยนี้ลดน้อยลงมากๆครับ

ในหลวงท่านก็สอนให้เรารักกันมานานแล้ว

แต่ไม่สำเร็จนะครับ คนไทยแตกสามัคคีขึ้นเรื่อยๆ

ไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนๆเดียวที่มีทุนมหาศาลจะทำได้ถึงขนาดนี้

โดยการใช้สื่อล้างสมองคนไทยด้วยกันให้เกิดสองฝ่าย
ฝ่ายที่รักและทำเพื่อคนๆนั้นและอีกฝ่ายที่ถูกยุว่าทำเพื่อชาติ(แต่ทุกๆฝ่ายก็อ้างว่าทำเพื่อชาตินะครับ)

ไม่มีใครพูดถึงความสามัคคีกันแล้วจะรบกันให้ถึงที่สุด เฮ้อเหนื่อยจังเลยครับพี่น้อย

ดีที่ได้อาศัยธรรมะเป็นที่พึ่งที่ปล่อยวางบ้างนะครับ ค่อยยังชั่วหน่อยนึง

ที่แผนกพี่น้อยดีมากๆครับ ที่ห้องฟันมีน้องตัวป่วนมาคนนึง หัวหน้าไม่จัดการเพราะเขาพูดเอาชนะคนเก่งมากๆ แล้วก็ป่วนทุกๆคนในห้องไปหมด นับวันก็มีน้องๆใหม่ๆทำตามงานมั่วๆของพี่คนนี้ ยุให้แสดงกิริยาไม่ดีต่อผู้ช่วยทันตแพทย์ที่อาวุโสกว่า เดี๋ยวนี้หาความสงบไม่ได้เลยครับพี่น้อย

555++เผลอบ่นให้พี่น้อยฟังกระบุงโกยเลย ขอโทษด้วยนะครับ ^^

ขอโหวตให้พี่น้อยด้วยนะครับ ขอบคุณที่ช่วยเตือนสติคนไทยนะครับผม

ขอบคุณพี่น้อยที่มาเยี่ยมและมาโหวตให้ด้วยนะครับ


โดย: วนารักษ์ วันที่: 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา:22:11:10 น.  

 
ตามอ่านตะพาบเพื่อนๆครับ
เมืองไทยเริ่มกลับสู่วังวนเดิมครับ แตกความสามัคคี
***ที่รัฐนิวยอร์กถ้ามีลูก จะได้รับเงินช่วยจากรัฐด้วย ถ้าเป็นเมืองไทย วัยไม่รุ่นรีบมีลูกกัน รัฐคงแย่ครับ
งบบานไปหมด ค่ารักษาฟรี มีเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการ


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา:0:13:24 น.  

 
อย่าลืมกลับมาอัพบล็อกเที่ยวไทยนะครับ เปลี่ยนบรรยากาศๆ


โดย: ชีริว วันที่: 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา:1:28:44 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่น้อย
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา:6:32:52 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่น้อย ขอบคุณมากนะคะที่ไปชมจับผิดงานตะพาบค่ะ
กิ่งว่าโครงการตะพาบครั้งนี้ออกแนวสนุกๆนะคะ แต่ละบ้านโชว์แบบโฆษณาที่ตัวเองชอบๆเวลาเข้าไปชมก็เพลินดีค่ะ

ขอให้พี่น้อยมีความสุขยามบ่ายค่ะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา:12:57:47 น.  

 
สวัสดีค่ะ ขออนุญาติเรียกว่าพี่น้อยนะคะ

ชอบบรรยากาศที่พี่น้อยพูดถึงในห้องคลอดจังเลยค่ะ อาจเพราะตัวเองก็ทำงานในรพ. เลยรู้สึกอินได้ง่าย

ที่รพ.เวลามีคนไข้ฉุกเฉิน ห้องยาก็อยู่ตรงข้าม ER นี่เอง เวลามีเคส Stroke พยาบาลวิ่งมาเอาตาหูเหลือก มาเอายาละลายลิ่มเลือดไปช่วยชีวิตคนไข้ (จริงๆเคยบอกให้เค้า stock แต่เค้าไม่ยอม บอกว่าวิ่งมาเอาเร็วกว่า แต่จริงๆหนูว่าเค้าไม่อยากรับผิดชอบ เก็บยาราคาสองหมื่นไว้กับตัวมากกว่า กลัวหาย กลัวแตก)

เค้าไม่อยากเก็บก็ไม่เป็นไรค่ะ เราเก็บไว้ให้ก็ได้ เวลามีคนไข้ เราก็รีบจ่ายยาตัวนี้ให้เค้าเหมือนกัน ถือว่าเรามีส่วนช่วยดูแลคนไข้ด้วยกันเนอะ


โดย: hi hacky วันที่: 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา:15:56:58 น.  

 
โฆษณานี้สื่อเรื่องความสามัคคีออกมาได้ชัดเจนมากนะคะพี่น้อย
งานในโรงพยาบาลที่บุคคลากรทุกฝ่ายทำงานด้วยความสามัคคี น่าประทับใจมากค่ะ

โหวต และ like #10 ค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ชมพร About Weblog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
..................

ได้แวะมาอ่านและโหวตช่วงที่พี่น้อยปิดเมนท์ด้วยค่ะ

09-11-2013
newyorknurse Klaibann Blog

ขอให้พี่น้อยมีความสุข สดชื่นตลอดวันนี้นะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา:7:07:11 น.  

 
แวะมาทักทายค่ะพี่น้อย กลับมาเที่ยวเมืองไทย ขอให้เที่ยวให้สนุกนะคะ


โดย: au_jean วันที่: 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา:7:58:19 น.  

 
ขอบคุณพี่น้อยสำหรับกำลังใจค่ะ
สวัสดีวันศุกร์นะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา:8:12:13 น.  

 
กลับมาถึงหรือยัง


โดย: พี่ชมพร (ชมพร ) วันที่: 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา:11:05:16 น.  

 
สวัสดีครับพี่น้อย

เดี๋ยวนี้ข่าวการเมืองนี่ขอวางเลยครับ เพราะมองหาคนถูกต้องและถูกใจยังไม่ได้

ตอนนี้บ้านเราอากาศกำลังดีครับไม่ร้อนจัดและก็ไม่หนาว พี่น้อยคงเที่ยวได้ไม่เหนื่อยมากนะครับ


โดย: find me pr วันที่: 24 พฤศจิกายน 2556 เวลา:13:58:52 น.  

 
โหวตให้งานตะพาบของน้าน้อยค่ะ

ปอมก็ชอบโฆษณาชิ้นนี้เหมือนกัน . . แต่เมืองไทยวันนี้

ความคิดต่างลงรากลึก . . . จนปอมก็นึกไม่ออกว่าจะมีอะไรที่ทำให้คนไทยสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้

คงมีแต่ปาฏิหารย์เท่านั้น

มีมื้อค่ำมาฝากน้าน้อยนะคะ

พักผ่อนบ้างนะคะ


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 24 พฤศจิกายน 2556 เวลา:18:49:27 น.  

 
สวัสดีค่าพี่น้อย
อ่านแล้วเห็นด้วยจริงๆ ค่ะ
ถึงเวลาที่ต้องสามัคคีกันแล้ว แงๆๆๆ ตอนนี้เห็นคนไทยแตกสามัคคีกันแล้วแอบเสียใจค่ะ
บุ๊งชื่นชมที่พี่น้อยเขียนว่า เวลามีเหตุการณ์ในห้องคลอด
ทุกคนร่วมมือกันอย่างมืออาชีพ เพื่อช่วยเหลือคุณแม่ที่กำลังคลอด ก่อนอย่างอื่นใดค่ะ


โดย: Close To Heaven วันที่: 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา:4:03:54 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#19


 
newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 161 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy,
a time to spend time with your family
and a time to be with your friends
all comes with retirement"


*****


"Live The Moment"

อยู่กับปัจจุบันขณะ หยุดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขี้น
ในอดีตและกลัวหรือกังวล
สิ่งทีเกิดขี้นในอนาคต "วันนี้" และ "ขณะนี้"
คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ !!
ใช้มันให้ดีที่สุดให้เป็นช่วงเวลาทีมีคุณค่า
น่าจดจำเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านมา
และผ่านเลยไป เอาคืนไม่ได้และ
หาเพิ่มก็ไม่ได้เช่นกัน

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ


*********


ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนนค่ะ

BG Popular Award # 18


BG Popular Award # 17


BG Popular Award # 16


BG Popular Award # 15


BG Popular Award # 14


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2556
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
12 พฤศจิกายน 2556
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.