ตะพาบประจำหลักกิโลเมตรที่ 115 "โกรธ" อ.ดังตฤณ : ความโกรธ - การให้อภัยตะพาบประจำหลักกิโลเมตรที่ 115 "โกรธ"
อ.ดังตฤณ : ความโกรธ - การให้อภัยรวบรวมวาทะ

อ.ดังตฤณ : [ 11 ] : ความโกรธ - การให้อภัย


• ถ้าปากยังพ่นไฟ ใจก็ไม่มีทางเย็น

• โดนใช้อย่างขี้ข้า

น่าเสียใจน้อยกว่าเป็นข้าทาสของความโกรธ

• อายุบอกความแก่

การควบคุมอารมณ์บอกระดับอาวุโส

• เหตุเกิดจากไฟ

เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำนะ

ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น

ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย

• ที่ใดมีใจรู้ ที่นั่นไม่มีใจร้อน

• ธรรมะมีหลายระดับ

ธรรมะใดปกป้องคุณ

จากความโกรธความเกลียด

และการแบ่งข้างเพื่อฟาดฟันกันไม่ได้

ธรรมะนั้น

ก็ยังป้องกันคุณ

จากการตายไปสู่ทุคติภูมิไม่ได้

• ความโกรธมีโทษทุกระดับ

สถานเบาคือเผาใจให้เป็นทุกข์

สถานกลางอาจผลักดันให้สังหารผู้อื่น

สถานหนักก็ถึงขั้นฆ่าได้ไม่เว้นแม้แต่ตนเอง !

: ไฟโกรธ คือบทลงโทษขั้นต้นของการขาดสติ

ไฟแค้นเป็นบทลงโทษขั้นกลาง

ไฟนรก เป็นบทลงโทษขั้นสุดท้าย

...และสิ่งที่จะถูกเผาผลาญก็ไม่ใช่อะไรอื่น

คือจิตวิญญาณของคุณเอง !!

• ผลของความเคียดแค้นคือใจที่ดำ

และสิ่งเดียวที่จะได้รับจากความตายในขณะใจดำคือภพที่มืด

• ทุกคนย่อมบอกว่ารักชีวิต

เห็นชีวิตตนเองมีค่ากว่าความเจ็บใจ

แต่ความเจ็บใจของตนมักมีค่ากว่าชีวิตคนอื่นเสมอ

• อย่าเกลียดใคร

เพราะคำอธิบายจากปากของเขา

จะเบากว่าคำด่าในหัวของเรา

• คนน่ารังเกียจอาจอยู่ข้างบ้าน

ในที่ทำงาน หรือแหล่งท่องเที่ยว

ถ้าคุณหาทางเป็นอิสระจากความเกลียดไม่ได้

โลกทั้งใบก็ไม่ต่างจากคุก

• คนเลวที่สุดในโลก

ไม่ใช่คนที่คุณพบว่าเขาทำเรื่องเลวกว่าใคร

แต่เป็นคนที่คุณพบว่าเขา

ทำให้ใจคุณมืดดำด้วยความเกลียดมากกว่าคนอื่น

• ความเกลียดเป็นทุกข์

ยิ่งเกลียดคนอื่นมากขึ้นเท่าไร

ใจคุณยิ่งเกลียดสภาพของตัวเองมากขึ้นเท่านั้น

• ที่สุดของการล้างแค้น

คือการรบกับความมืดในใจต่อ

ทั้งก่อนและหลังการแก้แค้น

สิ่งที่ตกค้างอยู่ในใจเรามากที่สุดคือความเกลียด

ความมืดดำ อันเกิดจากความเกลียด

จะทำให้คุณพร้อมสร้างศัตรูใหม่ขึ้นมาได้ตลอดเวลา

ถ้าไม่ใช่คน ก็เป็นอารมณ์ร้ายของตัวเอง

อารมณ์ร้ายจะตามรบกวนคุณไม่ให้เป็นสุข

สู้ยาก ไล่ยาก

วิธีแก้แค้นที่ดีที่สุดจึงไม่ใช่ทำให้ใครตาย

แต่เป็นการทำให้ความเกลียดจางหายไปจากใจเราเอง

• เป็นไปไม่ได้

ที่จะอภัยศัตรูขณะถือความเกลียดเป็นมิตร

แต่เป็นไปได้ที่จะอภัยมิตร

ขณะถือความเกลียดเป็นศัตรู

• ความเกลียดเป็นเหมือนจุดด่างพร้อยในชีวิต

ลบไม่ได้ก็คล้ายชีวิตสะอาดขึ้นไม่ได้
• นิสัยไม่อยากเอาเรื่องเอาราวใคร

ทำให้คุณไม่ต้องเหนื่อยทำใจนักเมื่อต้องอภัย

แต่คุณก็จำเป็นต้องฝึกอภัยไว้มาก

กว่าจะสร้างนิสัยไม่อยากเอาเรื่องเอาราวใครได้เป็นปกติ

• ความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

โดยเฉพาะตอนเอาชนะความเกลียด

และตอนเลิกถือสาหาความใครต่อใคร

เอาความเปรอะเปื้อนออกจากใจเสียได้
• คุณอาจโกรธโดยไม่ตั้งใจ แต่ไม่มีทางอภัยโดยบังเอิญ

• ความเจ็บใจที่มีแต่การนึกถึงใบหน้าคู่กรณี

จะยกระดับเป็นความอาฆาตแค้น

ความเจ็บใจที่ค่อยๆนึกถึงทางออกร่วมกัน

จะลดระดับลงเป็นความรู้สึกอภัยได้

• คนอารมณ์เย็นจริง ใช่ว่าไม่โกรธเลย

แต่เป็นคนที่เจอเรื่องกระทบแล้ว

เกิดความโกรธแล้ว

ไม่เห็นความโกรธเป็นตน

แต่เห็นความโกรธเป็นสิ่งดับได้อย่างรวดเร็ว

• ถ้าอยากพูดด่าหรืออยากลงมือทำร้ายใคร

ตอนนั้นความโกรธ มีไว้ห้าม ไม่ใช่มีไว้ดู

แต่ถ้าแค่หงุดหงิดคิดไม่ดีกับใคร

ตอนนั้นความโกรธ มีไว้ดู ไม่ใช่มีไว้ห้าม

ฝึกอยู่อย่างนี้

ไม่ว่าจะโกรธหนักหรือโกรธเบา

จิตของคุณจะกลายเป็นนักดูความโกรธ

คุณสมบัติเด่นของนักดูความโกรธคือไม่ถูกความโกรธครอบงำ

แล้วก็ไม่พยายามครอบงำความโกรธด้วย

กระทั่งเหมือนแยกกันเป็นคนละฝ่าย

ฝ่ายหนึ่งโกรธให้ดู อีกฝ่ายหนึ่งรู้ความโกรธไป
• ความโกรธ ไม่ใช่สิ่งที่ห้ามได้ทันที

หรือว่าไปตัดมันทิ้งได้ทันที แต่เป็นสิ่งที่ ถูกรู้ได้ทันที

• การยอมรับตามจริงคือการไม่ออกแรงเพิ่ม

ภาวะที่มันเกิดขึ้นแล้วเรายอมรับตามจริงคือภาวะที่เรามีสติเข้าไปแทนที่ความโกรธ

• ฝึกยอมรับว่าเราโกรธ

เห็นความโกรธเหมือนโรค

ปล่อยได้ก็เป็นสุขได้

พอเป็นสุขได้เราจะอภัยให้อย่างเป็นธรรมชาติ

ไม่ใช่หลอกตัวเองครับ

• ระลึกไว้

ถ้าเกิดโทสะแล้วยอมรับตามจริง

ว่ามันแรงขึ้นได้ก็อ่อนลงได้

จิตไม่ย้อมติดกับโทสะได้

ก็แปลว่าไม่ถูกครอบงำจากปีศาจไหนๆได้

• วูบแห่งการเผลอตัว

ด่าคนแปลกหน้าบนท้องถนน

คือการเผลอใจไปเป็นปีศาจแปลกหน้าขึ้นมาชั่วขณะ

• โทสะแรงๆมีไว้กดข่ม

ก่อนด่าหรือลงมือลงไม้โทสะอ่อนๆมีไว้รู้ว่าไม่เที่ยง

ก่อนจะสำคัญว่ามันเป็นตัวเรา

• โกรธแล้วขาดสติ

แล่นตามความโกรธจะได้อกุศลจิตโกรธแล้วเกิดสติ

รู้ว่าความโกรธไม่เที่ยงจะได้มหากุศลจิต
• เวรที่ยืดเยื้อ เริ่มต้นจากเวรที่อภัยได้แล้วไม่อภัย

• อย่าถามว่าอภัยแล้วจะได้อะไรมา

ให้ถามว่าถ้าอภัยแล้วเป็นอิสระ

จากคุกร้อนๆที่ใจโดนขังอยู่จะเอาไหม

• ให้อภัยคนเลวหมดใจ

แล้วจะรู้สึกว่าต้องไปเกี่ยวข้องกับคนเลวน้อยลง

• อย่าเอาแต่สวดแผ่เมตตา

ให้ทำใจเป็นเมตตาด้วยความเข้าใจกันด้วย

ความเข้าใจนั่นแหละ

ที่ทำให้คนเรา อภัยได้จริง

ความเข้าใจนั่นแหละ

ที่ช่วยให้เรายัง มองหน้ากันได้ติด

และความเข้าใจนั่นแหละ

ที่จะยุติเรื่องเลวร้าย
• การอภัยเป็นอะไรมากกว่าการแกล้งลืมครับ

มันคือการยกเอาโทษออกจากใจเราเอง

พอใจพ้นโทษจริง ก็พบความสุขแท้นะ

• การให้อภัยคือการไม่หวงอารมณ์โกรธไว้

ผู้ที่ฝึกให้อภัยไว้ก่อน

จึงกลายเป็นนักเจริญสติที่เห็นความไม่เที่ยงของความโกรธโดยง่าย

• เริ่มฝึกเมตตาตอนโกรธ

เห็นความโกรธเหมือนเชื้อโรคทางวิญญาณ

เป็นทุกข์ ไม่ควรอมไว้ด้วยใจ

พอคายออกได้ก็เป็นสุข ให้แผ่ความสุขนั้นนานๆ

• การให้อภัยของเราไม่ใช่ยางลบ

ที่ไปลบเจตนาร้ายของเขา

เมื่อเจตนาไม่ถูกลบ

ผลของเจตนาก็ต้องเกิด

เพียงแต่ถ้าเขาสำนึกผิดมันก็เบาบางลงได้

• การอภัยไม่ต้องเสียอะไรเพิ่ม

การจองเวรสิต้องเสียยิ่งกว่าเดิมไม่รู้เท่าไหร่

ทั้งเวลา ทั้งกำลังกายกำลังใจ

บุญบาปทำหน้าที่อยู่แล้ว

เราปล่อยเขาไปตามทางที่เขาสร้างเอง

เดินเอง และเสวยผลเองน่ะดีที่สุด

ถ้าผูกใจเจ็บก็เท่ากับ

พลอยกระโจนไปร่วมรับบาปอย่างใดอย่างหนึ่ง

บนเส้นทางของเขาด้วย

• การผูกกรรมมีความพิสดารลึกซึ้ง

เราคาดไม่ถึงหรอก

เรานึกว่าแค่ผูกใจเจ็บก็เป็นเรื่องส่วนตัวในใจ

แต่ความจริงมันเกิด กระแสเวรผูกพันระหว่างวิญญาณขึ้นมา

แม้เราไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเขาก็ตาม

เขาเป็นฝ่ายกระทำต่อเราวันนี้

อนาคตจะต้องมีเรื่องมีราวให้เรามีอำนาจเหนือกว่า

และกรรมเก่าจะยั่วยุให้เราคิดเอาคืนบ้าง

ซึ่งก็แปลว่าเราจะมีโอกาสทำบาป

และรับผลจากบาปนั้นคืนในกาลต่อไป
• การอภัยในเรื่องน่าเจ็บปวดที่สุด ทำได้ยากที่สุด

จึงแทบจะเป็นการทำแต้มสูงสุดในเกมกรรม

และกล่าวได้ว่าเป็นการใช้หนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ถ้าทำไม่ได้ก็น่าเห็นใจ

แต่หากทำได้ ก็ไม่มีบุญกุศลชนิดไหนๆอีกแล้วที่คุณจะทำไม่ได้

• ก่อนอื่นต้องมองว่าตอนใครทำให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจมากๆนั้น

คือรูปแบบหนึ่งของการโดนทวงหนี้

เมื่อมองอย่างนี้คุณจะเต็มใจให้อภัย

และทราบชัดจากความเบาหัวอก

ว่าหนี้เก่าถูกชำระแล้ว

อาจต้องผ่อนส่งหลายครั้ง

หรืออาจเหมารวบเบ็ดเสร็จในครั้งเดียว

• สรุปคือเมื่อถูกทำให้แค้น

แล้วไม่คิดแก้แค้น

เรียกว่าเป็นการใช้หนี้

ขอให้จำไว้ว่า

คุณอาจโกรธโดยไม่ตั้งใจ

แต่ไม่มีทางอภัยโดยบังเอิญ

อย่างน้อยต้องมีสิ่งสะกิดใจ

หรือมีใจเปี่ยมเมตตาเป็นทุนอยู่ก่อน• คนโกรธยาก

คือพวกที่ไม่ทำให้โลกนี้แย่ลงกว่าที่เป็นอยู่

และเป็นพวกเดียวที่จะทำให้โลกนี้เย็นลงได้

• ถ้าสามารถช่วยคนที่ชอบได้จะเป็นสุข

ถ้าเต็มใจช่วยคนที่ไม่ชอบได้จะสุขกว่า

ถ้าพร้อมช่วยกระทั่งคนที่เกลียดได้จะสุขที่สุด

- ดังตฤณ -

//www.facebook.com/dungtrin


ขอขอบคุณ
ข้อมูล ภาพ และ ดนตรีที่ไพเราะจากอินเตอร์เนต
//www.facebook.com/dungtrin


kevin kern 1집 The Enchanted Garden
newyorknurseCreate Date : 07 ตุลาคม 2557
Last Update : 8 ตุลาคม 2557 4:49:41 น. 24 comments
Counter : 5166 Pageviews.

 
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
กิ่งฟ้า Literature Blog ดู Blog
newyorknurse Dharma Blog ดู Blog

คุณน้อย คัดสรรมาให้อ่าน ทำให้เข้าใจง่าย เลย
โหวตให้ครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 8 ตุลาคม 2557 เวลา:5:49:08 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่น้อย

มีคำสอนที่ดีมากเลยนะครับ
เกี่ยวกับความโกรธและการให้อภัย
ถ้าได้ฝึกสติไปด้วย
จะดีมากจริงๆ
เพราะอย่างผมเอง
เวลาโกรธ
สติหายหมดครับ 555
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 ตุลาคม 2557 เวลา:6:27:34 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
lovereason Book Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
newyorknurse Dharma Blog ดู Blog

บางทีก็โกธร เพราะไม่ได้ดั่งใจ
ลืมคำสอนดีๆไปเลยครับ


โดย: moresaw วันที่: 8 ตุลาคม 2557 เวลา:8:11:26 น.  

 
ชอบทั้งภาพสวย ดอกไม้สีหวาน สดชื่น เนื้อหาก็ดี ผลงานคุณดังตฤณเป็นที่ชื่นชอบและชื่นชมเสมอ


โดย: dreamdodee วันที่: 8 ตุลาคม 2557 เวลา:13:24:26 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่น้อย

หนูรู้แต่ว่า เวลาที่เราโกรธ หน้าตาเราดูน่าเกลียดมากเลยนะคะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 8 ตุลาคม 2557 เวลา:14:49:46 น.  

 
ความโกรธบ่อยครั้งมักเกิดจากความกลัว และความกลัวมักเกิดจากความไม่รู้และไม่เข้าใจครับ


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 8 ตุลาคม 2557 เวลา:16:30:33 น.  

 
การบังคับความโกรฤธต้องฝึกฝนอย่างหนัก สติช่วยได้
แต่ใช่ว่าจะทำง่ายๆ

อันนี้ต้องอยู่ที่เราว่าจะฝึกฝนได้แค่ไหนค่ะ


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 8 ตุลาคม 2557 เวลา:17:47:10 น.  

 
newyorknurse Dharma Blog ดู Blog
แหะๆโหวดแล้วแต่ลืมวางค่ะ


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 8 ตุลาคม 2557 เวลา:17:51:33 น.  

 
สวัสดีครับพี่น้อย

หากมีอารมณ์โกรธค้างอยู่ มาเห็นดอกไม้แต่ละภาพแล้วก็สบายใจขึ้นเยอะเลยนะเนี่ย


โดย: find me pr วันที่: 8 ตุลาคม 2557 เวลา:18:23:59 น.  

 
สวัสดียามค่ำๆที่เมืองไทยค่ะ

หากว่ากำลังโกรธใคร
เข้ามาบ้านนี้ ออกไปด้วยรอยยิ้มแน่ๆเลยค่ะ


แอมอร


โดย: peeamp วันที่: 8 ตุลาคม 2557 เวลา:20:14:01 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่น้อยขอบคุณที่ไปอ่านงานตะพาบนะคะเข้ามาอ่านข้อคิดธรรมมะเรื่องโกรธค่ะ

ความโกรธถ้าไม่รู้จักระงับก็ทำให้เกิดความเสียหายเสียใจได้นะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
newyorknurse Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

หลับฝันดีค่ะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 8 ตุลาคม 2557 เวลา:22:13:51 น.  

 
แวะมาอ่านครับ คำแนะนำเยอะเลย
เลือกปฏิบัติได้ ภาพสวยมากๆโดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 8 ตุลาคม 2557 เวลา:23:06:48 น.  

 
ดังตฤณ นี่ผมมีหนังสือที่เค้าเขียนด้วยครับ

น่าสนใจมากในเรื่องความโกรธในบล็อกนี้ ถ้าคิดซะว่าเราติดหนี้เค้าเราก็จะไม่โกรธและอภัยให้ได้ง่ายๆ เลยจริงๆ ครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 9 ตุลาคม 2557 เวลา:0:03:54 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่น้อย
คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เยอะเลย
ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันนะคะ
แค่เห็นดอกไม้สวย ๆ ก็คงหายโกรธแล้วค่ะ ^__^
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
newyorknurse Dharma Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 9 ตุลาคม 2557 เวลา:0:11:14 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่น้อย

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 ตุลาคม 2557 เวลา:6:38:17 น.  

 
ตามมาอ่านข้อความ เรื่องราวดีๆ ค่ะ


โดย: มี้เก๋ + ป๊าโอ๋ = ซีทะเล (kae+aoe ) วันที่: 9 ตุลาคม 2557 เวลา:8:15:59 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่น้อย ขอบคุณที่ไปโหวตให้กำลังใจงานตะพาบค่ะ
หนังสือของดังตฤณ กิ่งก็ชอบอ่านค่ะ และภาพประกอบบล็อกพี่น้อยสวยมากๆเลยค่ะดอกไม้เยอะๆแบบนี้สวยๆๆๆๆค่ะ

มีความสุขมากๆนะคะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 9 ตุลาคม 2557 เวลา:9:16:18 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่น้อย
การยอมรับความจริง การให้อภัย
เป็นเรื่องที่ทำยากจริง ๆ ค่ะ
แต่หากทำได้ จะมีความสุขขึ้นอีกเยอะเลยค่า


โดย: Close To Heaven วันที่: 9 ตุลาคม 2557 เวลา:9:52:04 น.  

 
สวัสดีวันแดดแจ่มของประเทศไทยครับ
ขอบพระคุณที่โหวตให้เน้อครับ


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 9 ตุลาคม 2557 เวลา:12:38:27 น.  

 
สวัสดีค่ะ พี่น้อย


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ปรัซซี่ Food Blog ดู Blog
mariabamboo Parenting Blog ดู Blog
newyorknurse Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 9 ตุลาคม 2557 เวลา:14:21:11 น.  

 
สวัสดีค่า คุณน้อย ^^

คำคม อ.ดังตฤณ ชอบอ่านอยู่ค่ะ
เป็นแฟนเพจท่านด้วย

ความโกรธนี่ไม่ดีสักอย่างแต่ว่าคนเราก็ลดละเลิกยากจริงๆ

ช่วงนี้มาช้าหรืออาจจะบางทีหลายวันกว่จะได้มา

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆ ภาพสวยๆค่าา


โดย: lovereason วันที่: 9 ตุลาคม 2557 เวลา:14:47:57 น.  

 
งามทั้งภาพ งามทั้งคำค่ะ

คุณน้อยคัดสรรมาดีจริงๆ


โหวตค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ชมพร About Weblog ดู Blog
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
เฉลิมลาภ ทราบแล้วเปลี่ยน Music Blog ดู Blog
newyorknurse Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 9 ตุลาคม 2557 เวลา:15:53:34 น.  

 

โหวตค่ะคุณน้อย

newyorknurse Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: พรไม้หอม วันที่: 13 ตุลาคม 2557 เวลา:12:18:25 น.  

 
สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อคิดดีๆค่ะ หลายๆครั้งที่ทำได้บ้างไม่ได้บ้างน่ะค่ะ


โดย: zungzaa วันที่: 14 ตุลาคม 2557 เวลา:19:20:29 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 161 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy,
a time to spend time with your family
and a time to be with your friends
all comes with retirement"


*****


"Live The Moment"

อยู่กับปัจจุบันขณะ หยุดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขี้น
ในอดีตและกลัวหรือกังวล
สิ่งทีเกิดขี้นในอนาคต "วันนี้" และ "ขณะนี้"
คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ !!
ใช้มันให้ดีที่สุดให้เป็นช่วงเวลาทีมีคุณค่า
น่าจดจำเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านมา
และผ่านเลยไป เอาคืนไม่ได้และ
หาเพิ่มก็ไม่ได้เช่นกัน

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ


*********


ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนนค่ะ

BG Popular Award # 18


BG Popular Award # 17


BG Popular Award # 16


BG Popular Award # 15


BG Popular Award # 14


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2557
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
7 ตุลาคม 2557
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.