ตะพาบประจำหลักกิโลเมตรที่ 298 "หลากหลายอารมณ์" ยิ้มให้ได้ ร้องไห้ให้เป็น : มีอารมณ์หลากหลายดีกว่

 

ตะพาบประจำหลักกิโลเมตรที่ 298
"หลากหลายอารมณ์"
โจทย์โดยคุณ กะว่าก๋า

ยิ้มให้ได้ ร้องไห้ให้เป็น
มีอารมณ์หลากหลายดีกว่าแค่มีความสุขอย่างเดียว

 
 


*****
 

ยิ้มให้ได้ ร้องไห้ให้เป็น
 มีอารมณ์หลากหลายดีกว่าแค่มีความสุขอย่างเดียว

 Posted On 27 August 2017 Thanisara GG Ruangdej

 


“ขอให้มีความสุขมากๆ” คำพูดที่เราอวยพรคนอื่นหรืออธิษฐานกับตัวเองบ่อยๆ แน่ล่ะ ใครๆ ก็อยากมี ‘ความสุข’ กันทั้งนั้น เรารู้ว่ามันดีต่อใจ แถมมันก็ยังดีต่อ(ร่าง)กายเราด้วย คนที่มีความสุขจะมีชีวิตที่ดีและยาวนาน งานวิจัยบอกเราแบบนั้น

 

แต่.. อย่าเพิ่งให้ความดีความชอบกับความสุขมากเกินไป เพราะงานวิจัยล่าสุดพบว่า จริงๆ แล้ว ความหลากหลายทางอารมณ์ (Emodiversity) ต่างหาก ที่ดีต่อสุขภาพเรามากกว่า

ลองจินตนาการว่าอารมณ์ของเราเป็นระบบนิเวศ ความหลากหลายทางอารมณ์ก็เปรียบได้กับความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศจะสมบูรณ์แข็งแรงก็ต่อเมื่อสิ่งมีชีวิตแต่ละสายพันธุ์ดำรงชีวิตตามหน้าที่ของมัน แต่หากมีสายพันธุ์ไหนที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นจนมากเกินไป ก็จะเสียสมดุล เช่นเดียวกันกับระบบนิเวศทางอารมณ์ของมนุษย์ ต้องอาศัยอารมณ์ที่หลากหลาย และต่างฝ่ายต่างต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้เหมาะสม เพื่อที่อารมณ์จะควบคุมพฤติกรรมของเราให้สมดุลและเหมาะกับแต่ละสถานการณ์ได้

ในทางวิทยาศาสตร์ ยังไม่สามารถระบุตัวชี้วัดทางชีววิทยาที่บอกว่าอารมณ์มีผลต่อสุขภาพของเราได้ งานวิจัยชิ้นนี้จึงเลือกใช้อาการอักเสบทั่วร่างกาย (Systemic Inflammation) การตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวเนื่องกันกับโรคเรื้อรัง และการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเป็นตัววัดผล

ผู้เข้าร่วมการทดลอง 175 คน อายุระหว่าง 40-65 ปี ได้ทำการบันทึกสภาพอารมณ์ของตัวเองทุกเย็นเป็นเวลา 30 วัน โดยพวกเขาจะต้องประเมินอารมณ์ต่างๆ ที่พวกเขาเผชิญมาตลอดทั้งวันด้วยการให้คะแนน ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ด้านบวกอย่าง ความสุข ความภาคภูมิใจ ความ กระตือรือร้น หรือความรู้สึกแข็งแรง รวมถึงอารมณ์ด้านลบอย่าง เศร้า โกรธ อาย หรือรู้สึกผิด ซึ่งความหลากหลายทางอารมณ์นั้น คำนวณจากจำนวนของอารมณ์ที่แตกต่างกัน การกระจายตัวระหว่างอารมณ์ขั้วบวกและลบ รวมถึงความถี่ของแต่ละอารมณ์ด้วย

ที่มาภาพ : emodiversity.org

ทีมวิจัยได้เก็บตัวอย่างเลือดผู้เข้าร่วมการทดลองในวันที่เริ่มต้นการทดลอง และ 6 เดือนหลังจากนั้น เมื่อทีมวิจัยทำการวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดด้วยตัวชี้วัดการอักเสบ ผลปรากฏว่ากลุ่มที่มีอัตราการอักเสบต่ำที่สุด คือคนที่มีความหลากหลายทางอารมณ์ด้านบวกมากที่สุด งานวิจัยยังชี้ให้เห็นอีกว่า การมีความหลากหลายทางอารมณ์ด้านลบ หรือข้ามไปมาระหว่างบวกลบ ไม่มีผลใดๆ ทางชีวภาพของสุขภาพร่างกาย

ทั้งนี้ ทีมวิจัยก็บอกว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปไป เพราะงานวิจัยชิ้นนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างแค่วัยกลางคนและในพื้นที่เดียว หากต้องการสรุปผลที่แน่ชัดกว่านี้ ต้องไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่กว้างและหลากหลายกว่านี้

จริงๆ แล้วก่อนหน้างานวิจัยชิ้นนี้ เคยมีการทดลองเรื่อง ความหลากหลายทางอารมณ์กับคน 37,000 คนมาก่อนแล้ว ซึ่งงานวิจัยชิ้นก่อนพบว่า ความหลากหลายทางอารมณ์ทั้งด้านบวกและลบ มีผลต่อสุขภาพกายและใจของคนเราจริง

จากการสำรวจคน 35,000 คน พบว่าคนที่มีความหลากหลายทางอารมณ์ทั้งด้านบวกและลบ มีแนวโน้มที่จะซึมเศร้าน้อยกว่าคนที่มีความหลากหลายทางอารมณ์ด้านบวกอย่างเดียว และจากที่สำรวจคนอีก 1,300 คน ก็พบว่าคนที่มีความหลากหลายทางอารมณ์ทั้งด้านบวกและลบ มีแนวโน้มที่จะใช้ยาน้อยกว่า จ่ายค่าบริการด้านสุขภาพน้อยกว่า เจ็บป่วยน้อยกว่า มีการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายที่ดีกว่า รวมถึงไม่ค่อยสูบบุหรี่ด้วย

 

เมื่อมองภาพรวมแล้ว ไม่สำคัญว่าจะเป็นอารมณ์ด้านบวกหรือลบ ความหลากหลายทางอารมณ์ต่างหากที่สำคัญและดีต่อสุขภาพ ซึ่งมันก็เหมือนกับความหลากหลายทางชีวภาพที่ช่วยป้องกันนักล่าสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่ง ไม่ให้ยึดครองหรือทำลายระบบนิเวศได้ เช่นเดียวกับที่ความหลากหลายทางอารมณ์ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้อารมณ์ร้ายๆ อย่างความเครียด ความโกรธ หรือความเศร้ามาครอบงำอารมณ์ทั้งหมดของเราได้

ที่มาภาพ : giphy.com

ตอนนี้เรารู้แล้วว่าความหลากหลายทางอารมณ์เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ดี แต่เราก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร ทฤษฎีหนึ่งจากนักจิตวิทยา ก็คือการที่เราเผชิญกับอารมณ์ที่หลากหลาย จะช่วยให้เรามีความสามารถในการปรับตัวได้ดีกว่าการเผชิญหน้ากับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง รวมถึงความหลากหลายนั้นยังช่วยให้เราตัดสินใจสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น เมื่อเผชิญกับเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวัน (เจอมาเยอะ เจ็บมาเยอะแล้วไง)

แต่ถ้ามองในมุมกลับกัน ก็เป็นไปได้ว่าสุขภาพร่างกายที่ไม่ดี จะทำให้เรามีอารมณ์ที่ไม่หลากหลาย พูดง่ายๆ ก็คือเราจะมัวแต่โกรธ เศร้า หรือกังวล เพราะฉะนั้นคือเราก็ยังไม่รู้ว่าความหลากหลายทางอารมณ์นั้นเป็นเหตุหรือผลของสุขภาพร่างกายกันแน่

แต่เท่าที่รู้แน่ๆ ตอนนี้ก็คือ ความหลากหลายทางอารมณ์เป็นผลดีกับเรา ไม่ว่าจะบวกหรือลบ ไม่ว่าจะสุขหรือเศร้า เพราะฉะนั้นอย่ากังวลถ้าในวันๆ หนึ่งเราจะทั้งดีใจ โกรธ ผิดหวัง และแอคทีฟ อย่ากังวลถ้าต้องเผชิญหน้ากับอารมณ์ดีและอารมณ์เสียในตัวเอง

 

ที่สำคัญ อย่าคาดหวังที่จะมีความสุขเพียงอย่างเดียว เพราะคนเรามีอารมณ์ที่หลากหลาย จำไว้ว่าต้องยิ้มให้ได้ และร้องไห้ให้เป็น

 

ที่มา : nymag.com
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
https://thematter.co/brief/emodiversity/33259

  
Friendship blog
 
newyorknurseCreate Date : 02 มีนาคม 2565
Last Update : 17 มีนาคม 2565 6:55:34 น. 18 comments
Counter : 880 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณอุ้มสี, คุณkatoy, คุณปรศุราม, คุณhaiku, คุณหอมกร, คุณSleepless Sea, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณเริงฤดีนะ, คุณtoor36, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณตะลีกีปัส, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณกะว่าก๋า, คุณKavanich96, คุณSweet_pills, คุณTui Laksi, คุณSertPhoto, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณนายแว่นขยันเที่ยว


 
พี่น้อยเขียนออกมาดีมากค่ะ
เจิม


โดย: อุ้มสี วันที่: 17 มีนาคม 2565 เวลา:7:37:39 น.  

 


โดย: katoy วันที่: 17 มีนาคม 2565 เวลา:7:38:59 น.  

 
เขาบอกเดี๋ยวนี้ สว. เป็นดรคซึมเศร้าเยอะ
จะจริงมั๊ยคะพี่น้อย เริ่ม สว. เริ่มกังวลค่ะ

โดย: หอมกร วันที่: 17 มีนาคม 2565 เวลา:9:32:56 น.  

 
ไม่ต้องรอ ส.ว.ค่ะ
สาวๆหนุ่มๆนี่แหละ เป็นโรคซึมเศร้าก่อนใคร
เพราะเขาคาดหวังสูง
แล้งผิดหวัง


เห็นด้วยเลยค่ะ คนเราต้องสัมผัส และผ่านให้ได้ทุความหลากหลายของอารมณ์
ยิ้มให้ได้..ร้องไห้ให้เป็น


สุดยอดตะพาบ ค่ะ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 17 มีนาคม 2565 เวลา:10:38:29 น.  

 
ตอนนี้คนทั่งๆ ไปก็ซึมเศร้าเยอะนะครับ เพียงแต่อาจไม่รู้ตัวกันเท่านั้นเอง


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 17 มีนาคม 2565 เวลา:15:41:13 น.  

 
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ
โดย: Sleepless Sea วันที่: 17 มีนาคม 2565 เวลา:17:29:40 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

มองบวก ด้านประโยชน์มากมายนะคะ
แต่สถานะการณ์ทุกวันนี้ คนวัยไหนๆก็คงต้องมองด้านลบกันมากขึ้นค่ะ


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 17 มีนาคม 2565 เวลา:19:40:25 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้อย

ขอบคุณครับพี่
ผมก็ยังงครับ
ว่าตัวเองไม่ได้ติดได้ยังไง
ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นปกติเลย 555

ตอนนี้ที่เชียงใหม่ระบาดหนักมากครับ

ความหลากหลายทางอารมณ์
ผมมองว่าเป็นความยืดหยุ่นทางอารมณ์เลยนะครับพี่
ทำให้ไม่เก็บกดหรือคิดมากเกินไป
ได้ปลดปล่อยอารมณ์ต่างๆในใจออกมา เป็นเรื่องดีจริงๆครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 มีนาคม 2565 เวลา:6:08:05 น.  

 
ทักทายสวัสดีครับ

ความหลากหลายทางอารมณ์ หากเปรียบได้เหมือนกับการรับรู้รสชาติอาหาร เราก็คงอยากทานอาหารที่สลับสับเปลี่ยนไปมา ไม่ซ้ำจำเจ แต่ก็เลือกได้ว่าอันนี้ถึงซ้ำแต่ก็จะอร่อย ๆ อยู่ // อารมณ์ และ สุขภาพจิตใจของเรา หากซ้ำจำเจกับทางด้านลบกันอยู่บ่อย ๆ นี่ก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราไปอีก


โดย: ถปรร วันที่: 18 มีนาคม 2565 เวลา:8:36:09 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

ขอบคุณกำลังใจที่ตะพาบด้วยค่ะ


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 18 มีนาคม 2565 เวลา:11:48:24 น.  

 
ขอบคุณสำหรับกำลังใจครับโดย: Sleepless Sea วันที่: 18 มีนาคม 2565 เวลา:12:30:00 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 18 มีนาคม 2565 เวลา:13:32:05 น.  

 
ความหลากหลายทางอารมณ์สำคัญและดีต่อสุขภาพ
ขอบคุณข้อมูลดีๆมีประโยชน์นะคะพี่น้อย

ขอบคุณพี่น้อยสำหรับกำลังใจค่ะโดย: Sweet_pills วันที่: 19 มีนาคม 2565 เวลา:0:22:03 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่น้อย

มาดามหาข้อมูลเยอะมาก
แล้วเธอก็บอกดว่าผมน่าจะมีภูมิต้านทานดี
เพราะนอนดีครับ 555
ผมเป็นคนหลับง่ายมากจริงๆ
แล้วก่อนหน้านั้นมาดามก็หาพวกวิตามินให้กินด้วยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 มีนาคม 2565 เวลา:6:33:17 น.  

 
ใช่เลยคร้าคุณน้อย
"...ยิ้มให้ได้ และร้องไห้ให้เป็น"
ขอบคุณค่ะ


โดย: Tui Laksi วันที่: 19 มีนาคม 2565 เวลา:8:28:35 น.  

 
ยิ้มให้ได้ ร้องไห้ให้เป็น
มีอารมณ์หลากหลาย
ขอบคุณที่แชร์ครับโดย: SertPhoto วันที่: 19 มีนาคม 2565 เวลา:16:36:47 น.  

 
สวัสดี ค่ะ คุณน้อย

ครูเห็นด้วยจ้ะ คนเราต้องมีอารมณ์ เพราะคนเราย่อมมีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปในแต่ละวัน แต่ละเหตุการณ์ ซึ่งทำให้ชีวิตมีรสชาติ
และแข็งแกร่งขึ้น เมื่อเจอเหตุการณ์เดิม นั่นเอง จ้ะ

โหวดหวด ตะพาบ


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 19 มีนาคม 2565 เวลา:22:03:54 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่น้อย

ขอบคุณครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 มีนาคม 2565 เวลา:6:48:48 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 165 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy,
a time to spend time with your family
and a time to be with your friends
all comes with retirement"


*****


"Live The Moment"

อยู่กับปัจจุบันขณะ หยุดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขี้น
ในอดีตและกลัวหรือกังวล
สิ่งทีเกิดขี้นในอนาคต "วันนี้" และ "ขณะนี้"
คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ !!
ใช้มันให้ดีที่สุดให้เป็นช่วงเวลาทีมีคุณค่า
น่าจดจำเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านมา
และผ่านเลยไป เอาคืนไม่ได้และ
หาเพิ่มก็ไม่ได้เช่นกัน

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ


*********


ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนน นะคะ

BG Popular Award # 19


BG Popular Award # 18


BG Popular Award # 17


BG Popular Award # 16


BG Popular Award # 15


BG Popular Award # 14


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2565
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
2 มีนาคม 2565
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.