ซีพีเอฟทั่วโลก...เดินหน้าวิสัยทัศน์ “ใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์อย่างรับผิดชอบ”
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ประกาศนโยบายชัดเจน เดินหน้าวิสัยทัศน์ ด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างมีความรับผิดชอบ มีผลบังคับใช้ในทุกกิจการของซีพีเอฟทั่วโลก ครอบคลุมทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการผลิตอาหารปลอดภัยของโลก  

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ลงนามประกาศนโยบาย “วิสัยทัศน์ระดับโลกด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์” เพื่อให้ทุกสาขาของซีพีเอฟทั้งในประเทศไทยและทุกๆประเทศทั่วโลกนำไปปฏิบัติ อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยที่บริษัทดำเนินการอยู่ ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งสู่ “ครัวของโลก” 

“เรื่องของการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์เป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสนใจ เนื่องจากมีส่วนสำคัญต่อความปลอดภัยในอาหาร ที่ผ่านมาซีพีเอฟตระหนักในเรื่องนี้ และดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดมาโดยตลอด รวมถึงมีขั้นตอนในการตรวจสอบย้อนกลับ แต่ก็ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาระบบความปลอดภัยทางอาหารให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของกระแสโลก โดยวิสัยทัศน์ระดับโลกด้านการใช้ยาต้านจุลชีพนี้ จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้และจะดำเนินการได้ทั่วโลกภายในปี 2563” นายอดิเรกกล่าว ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ระดับโลกของซีพีเอฟด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์คือการผลิตอาหารปลอดภัยและมีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยจะใช้ยาต้านจุลชีพอย่างมีความรับผิดชอบ ภายใต้การพิจารณาทุกปัจจัยอย่างรอบคอบ เช่น ต้องไม่เกิดการดื้อยาหรือการตกค้างของยา ความปลอดภัยของอาหาร หลักการด้านสวัสดิภาพสัตว์ การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความพึงพอใจของผู้บริโภค ขณะที่ซีพีเอฟจะมุ่งเน้นการป้องกันโรคมากกว่าให้เกิดโรคแล้วจึงรักษา ถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและรับผิดชอบ 

โดยซีพีเอฟได้จัดลำดับความสำคัญของนโยบายด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ อาทิ 1.)ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของสัตวแพทย์และใช้เพื่อการรักษาเท่าที่จำเป็นเท่านั้น 2.) หลีกเลี่ยงการใช้ยาต้านจุลชีพประเภทที่ใช้ทั้งในคนและสัตว์ (share-class antimicrobials) และใช้เมื่อจำเป็นอย่างระมัดระวัง โดยจะเลือกใช้ยาสำหรับสัตว์เป็นลำดับแรก 3.)ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเพื่อหาแนวทางใหม่ที่ดีกว่าในการดูแลสัตว์ตามหลักการสวัสดิภาพสัตว์ (animal welfare) อันจะเป็นการลดความจำเป็นในการใช้ยาต้านจุลชีพ เป็นต้น โดยบริษัทจะทำงานตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารโปรตีนทั่วโลก และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการปกป้องสุขภาพของคน สัตว์ และสังคมโลก อย่างเหมาะสม ตามหลักการ ‘’สุขภาพหนึ่งเดียว” (One health) ขณะเดียวกันซีพีเอฟจะเข้าร่วมแสดงนิทรรศการด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ ภายในงาน Anti-Biotic awareness week  ณ สำนักงาน FAO ระหว่างวันที่ 13—17 พฤศจิกายน 2560  ตามคำเชิญขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ด้วย 

อนึ่ง ซีพีเอฟ ได้เข้าร่วมงานสัมมนา One Health Summit จัดโดยองค์การสหประชาชาติ  ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี เมื่อปี 2559 ว่าด้วยเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียว ครอบคลุมการผลิตอาหารปลอดภัยและความร่วมมือในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวทั้งคนและสัตว์ โดยซีพีเอฟได้ร่วมลงนามข้อตกลง One Health Summit Priorities เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม เพื่อแสดงจุดยืนถึงการให้ความสำคัญต่อการผลิตอาหารปลอดภัยมาแล้ว การประกาศนโยบาย “วิสัยทัศน์ระดับโลกด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์” ในครั้งนี้ จึงแสดงถึงความมุ่งมั่นจริงจัง ให้ประชาคมโลกได้รับทราบเจตนารมณ์ของซีพีเอฟ บริษัทคนไทยที่ใส่ใจในความปลอดภัยด้านอาหารสูงสุดเพื่อผู้บริโภคทั่วโลกอย่างแท้จริง


Create Date : 22 ตุลาคม 2560
Last Update : 22 ตุลาคม 2560 17:51:25 น.
Counter : 257 Pageviews.
0 comment
(โหวต blog นี้) 
เที่ยวกรุงเทพไม่ไกล..ไปฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คด้วยที่เป็นจุดกำเนิดของอาชีพการเลี้ยงโคนมของประเทศไทยเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ของวงการโคนมและมีเรื่อง ๆ มากมาย วันนี้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรืออ.ส.ค. ผู้ผลิตนมไทย-เดนมาร์ค  สัญลักษณ์วัวแดง กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งด้วยการเปิดตัวฟาร์มโคนมประวัติศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณชนภายใต้โครงการ “เปิดฟาร์มท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค"


ย้อนไปเมื่อปีพ.ศ.2503 ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสทวีปยุโรปในการเสด็จทรงประทับแรม ณ ประเทศเดนมาร์ค ทรงให้ความสนพระทัยกิจการเลี้ยงโคนม หลังเสด็จนิวัติประเทศไทย ในปีต่อมารัฐบาลเดนมาร์กและสมาคมเกษตรกรเดนมาร์ค ได้ร่วมน้อมเกล้าถวายโครงการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยให้เป็นของขวัญแด่ทั้งสองพระองค์ และมีการตกลงทำสัญญาระหว่างรัฐบาลไทยและคนโดยการจัดตั้งฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม”ไทย-เดนมาร์ค”ที่อ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี

เมื่อปี 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 แห่ง ประเทศเดนมาร์ก ได้ทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ก อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2505 (ค.ศ.1962) ต่อมาเรียกว่าอาคาร 1962 ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอย่างมาก ในปัจจุบันอาคาร 1962 นี้ ยังคงใช้งานอยู่ในการสาธิตรีดนมให้กับผู้เยี่ยมชมฟาร์ม ถือเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ของการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย จากฟาร์มโคนมต้นแบบและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม ได้กำเนิดเป็นระบบการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมครบวงจรในนามองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย( อ.ส.ค.) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์นมตราไทย-เดนมาร์ค สัญลักษณ์ วัวแดง ซึ่งมีที่มาจากโคนมพันธ์ Red Danish จากประเทศเดนมาร์ค


ต่อมาในปีพ.ศ.2514 รัฐบาลไทยได้รับโอนกิจการฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ชื่อว่า “องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย "(อ.ส.ค.) ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรน้องใหม่ของจังหวัดสระบุรี  ที่ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสกับบรรยากาศเมืองคาวบอย  ท่านจะมีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวว่ากว่าจะมาเป็นฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คนั้นต้องผ่านอะไรมาบ้าง  รวมถึงได้ทราบวิธีการเลี้ยงดูโคนมอย่างครบวงจร 


ความได้เปรียบในด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติมีทุ่งหญ้าเขียวขจีรายล้อม  ลำธารน้ำ อากาศจะเย็นตลอด 10 เดือนการพัฒนาองค์กรของอ.ส.ค.นอกจากการตลาด-ผลิตภัณฑ์แล้วยังได้เปิดท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จะได้สัมผัสกับประสบการณ์จริง สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ความสนุกที่ประทับใจตามโปรแกรมที่มีให้เลือกตามความสะดวกของแต่ละคน ทั้งแบบท่องเที่ยวหนึ่งวัน  สองวันกับค้างหนึ่งคืน หรือแบบจุใจสามวันค้างสองคืนก็มี  แต่ละโปรแกรมล้วนให้สาระความรู้ ความสนุกสนานควบคู่ พร้อมจัดรถพ่วงรองรับนักท่องเที่ยวสำหรับพาชมบรรยากาศทุ่งหญ้าที่มีเหล่าฝูงโคยืนแทะเล็มหญ้าด้วยความเพลิดเพลิน  ก่อนที่จะพาท่านไปชมการสาธิตรีดนมโค ขั้นตอนนี้เขาเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองรีดน้ำนมจากเต้าแม่โคจริง ๆ  เพื่อนำไปป้อนลูกโคด้วยมือท่านเอง จากนั้นท่านจะได้เข้าโรงงานชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย ท่านที่ชอบของที่ระลึกก็มีให้เลือกซื้อมากมาย


"เป็นการเข้าชมฟาร์มแบบครบวงจร ทั้งชมสวนสัตว์ ทุ่งหญ้า รีดนมจากวัวและนำนมที่เรารีดได้ไปปอนให้กับลูกโคพร้อมชมการโชว์บ่วงบาศก์ ฝึกจับบังคับโค โดยใช้เชือกเส้นเดียว  ผู้เขียนลองแล้วค่ะ แบบว่าลองควงเชือกค่ะ ไม่ได้คล้องโค เอาท่าให่เท่เข้าว่า  :)) นอกจากนั้นจะมีกิจกรรมการทำอาหารจากนมสด  walk rally หรือกิจกรรมการสำรวจธรรมชาติ จักรยานเสือภูเขา ขับขี่รถเอทีวีชมธรรมชาติ หรือในสนาม  การเรียนรู้การอยู่พักค้างแรม  ตลอดจนการรับประทานอาหารในสไตส์คาวบอย  กิจกรรมดูดาวและคาวบอยไนท์"


ที่สำคัญทุก  ๆ ต้นปีอ.ส.ค.แห่งนี้จะมีการจัดงานวันโคนมแห่งชาติมีกิจกรรมน่าสนใจมากมายทั้งการออกร้านขายอุปกรณ์การเกษตร อาหาร เสื้อผ้าและการแสดงบันเทิงต่าง  ๆ ที่น่าสนใจและทุกครั้งที่ผู้เขียนไปนั่นคือโซนคาวบอยที่มีการออกร้านขายสินค้าคาวบอย การแสดงดนตรีสไตส์คันทรี่ นั่งรับประทานอาหารไปฟังดนตรีไปสุด ชิล ! 

ในส่วนของโซนสวนสัตว์ค่ะ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนันทนาการที่น่าสนใจคือการสำรวจธรรมชาติ(เดินป่า) ที่ยังพบต้นไม้ หิน ฟอสซิลโดยจะมีการบรรยายสภาพภูมิประเทศและลักษณะทางธรณีวิทยา  รวมทั้งกิจกรรมนักสืบสายน้ำ เนื่องจากในบริเวณฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์คมีจุที่เรียกว่าน้ำผุด(ต้นน้ำ) หรือการดูนก หลายกิจกรรมเพิ่มขึ้นมาใหม่หลังการเปิดตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแต่ขอหยิบยกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนั่นคือ การดูดาว ณ บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเราจะได้รับฟังการบรรยายเรื่องดวงดาว การเรียนรู้กล้องดูดาว โดยการประสานงานกับท้องฟ้าจำลองเพื่อให้ความรู้ 

กิจกรรมดูดาว

ภายในฟาร์มโคนมไทย-เดน-มาร์คยังมีค่ายเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ที่เป็นแหล่งรวมพืชสมุนไพรท้องถิ่นไทยตลอดจนการเรียนรู้เรื่องปุ๋ยอินทรีย์น้ำนม ที่มาจากการย่อยสลายน้ำนมดิบคุณภาพต่ำโดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย์ในสภาพไม่มีอากาศและมีอากาศ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ประกอบไปด้วยกรดอินทรีย์ วิตามิน แร่ธาตุต่าง ๆ โดยมีสารพด.6 เป็นเชื่อจุลินทรีย์ ที่มีประสิทธิภาพ ในการย่อยสลาย องค์ประกอบของโปรตีนไขมันในน้ำนมดิบคุณภาพต่ำ ปุ๋ยอินทรีย์ทำจากน้ำนมโคนี้อุดมไปด้วยสารจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตต่อการก่อให้เกิดดอก ออกผล ใช้ผสมน้ำฉีดพ่นใบราด โคนต้นพืช ซึ่งจะต้องนำไปผสมน้ำก่อน  

ใบบัวบก

ไพลขาว

ใบกระดาน เป็นไม้ประดับค่ะ

โสมขาวค่ะ ต้นนี้ใช้ยอดผัดกับน่ำมันหอยอร่อยค่ะ

ใบคว่ำตายหงายเป็น

ปุ๋๋ยอินทรีพย์จากนมสด

สำหรับผู้สนใจไปท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทยประวัติศาสตร์แห่งแรกสามารถติดต่อได้ที่ สำนักท่องเที่ยวเชงเกษตร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 160 ม.10 ถ.มิตรภาพ จว.สระบุรี


Create Date : 12 กุมภาพันธ์ 2560
Last Update : 12 กุมภาพันธ์ 2560 20:58:34 น.
Counter : 608 Pageviews.
0 comment
(โหวต blog นี้) 
"เฮ"เกาะสวรรค์ อันดามันภูเก็ตได้มีโอกาสกลับไปเที่ยวภูเก็ตอีกครั้งแต่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกกับการท่องเที่ยวเกาะแห่งหนึ่งที่ยังไม่คุ้นชื่อนักนั่นก็คือ "เกาะเฮ" สำหรับ เกาะเฮหรือคอรัลไอแลนด์ เป็นเกาะเล็ก ๆ เกาะหนึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดภูเก็ต ห่างจากชายฝั่งภูเก็ตประมาณประมาณ 10 ก.ม. เป็นอีกหนึ่งเกาะยอดนิยมของจังหวัดภูเก็ต ที่เดินทางท่องเที่ยวได้โดยง่าย โดยเรือสปีดโบ๊ท 10-15 นาที  เรือหางยาวประมาณ 45 นาที  เป็นเกาะที่เดินทางค่อนข้างสะดวกค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก เกาะเฮมีหาดทรายขาวละเอียด ปะการังน้ำตื้นที่ยังอุดมสมบูรณ์ น้ำทะเลใส มองเห็นฝูงปลาหลากสีสันเหมาะกับผู้ต้องการความเป็นส่วนตัว  

เรามาทำความรู้จักไกด์ที่จะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ"เกาะเฮ"กันดีกว่าค่ะนั่น ไกด์อดัม"คุณฤทธิชัย ชำนาญ" หรือซึ่งไกด์อดัมบอกว่า  เดิม"เกาะเฮ"หรือ"เกาะฮิ"กลุ่มที่เข้ามาแรกเริ่มเป็นชาวมาเลย์ที่ย้ายถิ่นเข้ากระจายไปตามเกาะลันตา  เกาะพีพีดอน แต่เมื่อเกิดโรคระบาดก็ย้ายไปอยู่ราไวย์  มอร์แกนและฝั่งเกาะสุรินทร์ต่อมาหลังสัมปทานเหมืองแร่ได้หมดลงก็ได้เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอย่างเต็มพร้อมกับการปิดโรงงานแทนทาลั่ม ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกคือกลุ่มเร้กเก้เมื่อ 20-30 ปีก่อนหน้านี้  จากนั้นนักท่องเที่ยวจากโซนยุโรปก็เริ่มเข้ามาซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นพวกที่ชอบธรรมชาติล้วน ๆ ไม่ต้องมีอะไรที่อำนวยความสะดวกมากซึ่งจะมาแบแบกเป้และขณะนั้นมีเพียงเรือหางยาวที่ขึ้นบริเวณหาดราไวย์ซึ่งนักท่องเที่ยวจะไปที่เกาะราชาด้วยและเริ่มมีนักท่องเที่ยวจากประเทศญุี่ปุ่นเข้ามาโดยจะเน้นการเล่นเจ็ทสกีมากที่สุด ตลอดจนให้ความสนใจเรื่องการดำน้ำมากขึ้นตามลำดับ รวมทั้งบานาน่าโบ้ท  ขณะเดียวกันกลุ่มนักท่องเที่ยวจากใต้หวันก็ให้ความสนใจเข้ามามากเช่นกันแต่หลังจากมีปัญหาเศรษฐกิจกลุ่มที่ให้ความสนใจและเริ่มเข้ามานั่นก็คือจีนแดง เกาหลี  สแกนดิเนเวีย รัสเซีย เป็นต้น

"ไกด์อดัม"ได้บอกถึงเสน่ห์ของเกาะเฮที่อยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเนื่องจาก เป็นเกาะที่อยู่ไม่ไกลจากชายฝั่ง จว.ภูก็ตเพราะเดินทางด้วยเรือเพียง 15 นาทีเท่านั้น อีกทั้งมีน้ำทะเล หากทรายสพอาดขาวสวยงามพรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนายความสะดวกไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ห้องน้ำ เหมาะกับการพักผ่อนสามารถรองรับนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มได้ มีกิจกรรมที่ทางน้ำต่าง ๆ ที่น่าสนใจทั้ง เล่นเจ็ตสกี บานาน่า โบ๊ท เรือลากร่ม หรือดำน้ำชมปลา ชมปะการัง พาราเซล ซีวอคเกอร์  อีกทั้งมีพนักงานดูแลหน้าหาดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกค้านักท่องเที่ยวและการบริการเครื่องเล่นต่าง ๆ โดยจะความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเนื่องจากจะแบ่งโซนการเล่นน้ำ และห้ามเล่น ตลอดจนการแบ่งโซนตลาดจีนและยุโรป และรับรองคุณภาพ ความสะอาด อนาคตเชื่อว่าจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากขณะนี้คนไทยก็เริ่มเข้ามามากและจะเน้นเพิ่มฐานลูกค้าคนไทยเพิ่มขึ้นด้วย

"ยินดีให้ทุกคนเข้ามาสู่อ้อมแขน อ้อมกอดของนิกรมารีน เนื่องจากเรามีโปรแกรม ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแบบ one day trip และให้มาเล่นน้ำทะเลที่สวยใสร่วมกัน" ไกด์อดัมเชิญชวนนะคะ

"รัศมี รักษาเดช"ประชาสัมพันธ์ บริษัทนิกรมารีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประกอบการเรือนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ บอกว่า การจัดทริปท่องเที่ยวต้องการดึงคนไทยมาเที่ยวเกาะเฮมาก ๆ เพราะเจ้าของบริษัทคือคนไทยแต่ที่ผ่านมา 90 เปอร์ของนกท่องเที่ยวเป็นคนต่างชาติซึ่งมีหลากหลายสัญชาติแต่ก็เริ่มมีคนไทยเริ่มเข้ามา เนื่องจากได้ทำการประชาสัมพันธ์มากขึ้น   

"การท่องเที่ยวในเกาะเฮส่วนมากเป็นแบบมาเช้ากลับเย็นหรือone day trip"เนื่องจากที่เกาะมีโรงแรมแห่งเดียวคือ"คอรัลไอแลนด์ รีสอร์ท" เกาะเฮเริ่มเป็นที่รู้จักมากชึ้นเมื่อประมาณ 3 ปีที่ผ่านมาและอยากดึงคนไทยให้มาเที่ยวให้มากที่สุด เกาะเฮในช่วงแรก ๆ คนไทยยังไม่มีเข้ามาแต่คนต่างชาติรู้จักเกาะเฮมากกว่าแม้กระทั่งคนภูเก็ตเองก็ยังไม่รู้จักเกาะเฮเท่านักท่องเที่ยวต่างชาติ"

ส่วนการเดินทางมาเกาะเฮจากสนามบินก็สามารถเช่าแท๊กซี่หรือเช่ารถมาตามเส้นทางถึงราไวย์มายังท่าเรือนิกรมารีนที่อยู่อ่าวฉลองเพียง 40 นาทีแต่หากนักท่องเที่ยวพักอาศัยในสี่จุดคือกะรน กะตะ อ.เมืองภูเก้ต ป่าตอง ทางบริษัทจะมีบริการรับส่งฟรี การเที่ยวเกาะเฮทางบริษัทจะจัดโปรแกรมแบบแพคเกจซึ่งรวมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารรวมทั้งเครื่องเล่นต่าง ๆ ทั้ง Parasailing,Banana Boat, Sea Walking, Scuba Diving  แต่ละแพคเกจอยู่ที่เราเลือกตามเอกสารที่ทางบริษัทจัดไว้สำหรับคนไทยจะได้รับโปรโมชั่นในราคาพิเศษซึ่งหากไม่ต้องการเล่นเครื่องเล่นก็จะนำเสนอในราคาพิเศษ"  


จุดเด่นของเกาะเฮคืออากาศที่เย็นสบายมีลมพัดและน้ำใสตลอดทั้งปี และเป็นเกาะที่เปิดตลอดไม่มีการปิดแม่มีพายุแต่ก็น้อยไม่กระทบกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเนื่องจากจะคำนึงถึงความปลอดภัยอันดับแรกโดยไม่ต้องกังวลเรื่องของสภาวะอากาศเพระาเราจะรู้ล่วงหน้าก่อนออกเรือก อีกทั้งทางบริษัทได้จัดบริการโรงพยาบาลชั้นนำของภูเก็ตและสะดวกสบาย ซึ่งคนใช้บริการนิกรมารีนเนื่องจากการบริการ  อาหาร และพัฒนามากขึ้นอย่างเต็มที่ อีกทั้งการเดินทางมาง่ายมาก เชื่อว่าอนาคตคนไทยจะเข้ามามากเนื่องจากเกาะเฮเป็นเกาะแห่งความสนุก และยังบริสุทธิ์อยู่

อาหารอร่อย  ๆ จากนิกรมารีนค่ะ 

กลับไปเที่ยวภูเก็ตครั้งนี้ไม่พลาดกับอาหารทะเลสด ๆ ที่เราเลือกซื้อและให้ร้านอาหารบริเวณม่าเทียบเรือหาดราไวย์ เทศบางตำบลราไวย์ อ.เมือง จว.ภูเก็ต ปรุงตามความใจชอบค่ะ ราคาหากเป็นคนไทยจะได้ส่วนลดตามสมควรค่ะ  พ่อค้าแม่ค้า เป็นกันเองพูดจาอัธยาศัยเป็นมิตรค่ะ

ไม่ลืมแวะเที่ยวไร่สับปะรดผลไม้ขึ้นชื่อภูเก็ต

อันนี้ก็ไม่พลาดค่ะแหลมพรหมเทพ

รอจนพระอาทิตย์ตกดินค่ะ 
Create Date : 12 กุมภาพันธ์ 2560
Last Update : 12 กุมภาพันธ์ 2560 13:57:30 น.
Counter : 1131 Pageviews.
2 comment
(โหวต blog นี้) 
เทศกาลสตรอเบอรี่-ของดีสะเมิง


เริ่มขึ้นแล้วสำหรับเทศกาลสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 10 -14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่"โดยรายละเอียดงานติดตามได้ตามนี้เลยค่ะ


กำหนดการจัดงานเทศกาลสตรอเบอรี่ และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 10 -14 กุมภาพันธ์ 2560

ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

...............................................

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 (กลางวัน)

การจำหน่ายสตรอเบอรี่และพืชผลทางการเกษตร ,สินค้า OTOP สะเมิง

ชมการประกวดสตรอเบอรี่ และพืชผลทางการเกษตร

ชมนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ชมพืชผลทางการเกษตรโครงการหลวง และโครงการตามแนวพระราชดำริ

แอ่วกาดมั่วคัวฮอม

(กลางคืน)

ชมการประกวดหนูน้อยสตรอเบอรี่

ชมการแสดงมหรสพ เช่น มวย รำวง สวนสนุก และอื่น ๆวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 (กลางวัน)

เวลา  09.00 น.ขบวนแห่รถบุปผาชาติสตรอเบอรี่ฯ เคลื่อนเข้าสู่บริเวณงาน

เวลา  09.45 น.ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณเวทีกลาง หน้าที่ว่าการอำเภอ สะเมิง

                                ชมขบวนแห่รถบุปผาชาติสตรอเบอรี่ ของหน่วยงาน ต่าง ๆ

ชมการแสดงของโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1 ชุด

                                ชมการประกวดเดินแบบ ชุดสบายสไตส์สตรอเบอรี่

เวลา  10.39 น. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและผู้มาร่วมงาน

                                นายอำเภอสะเมิงกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานต่อประธานในพิธี

                                พิธีเปิดงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมบริเวณงานประกอบด้วยร้านจำหน่ายสตรอเบอรี่ และผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กาดมั่วคัวฮอม การประกวดสตรอเบอรี่ และผลผลิตทางการเกษตร การแสดงนิทรรศการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ชมพืชผลทางการเกษตรโครงการหลวง และโครงการตามแนวพระราชดำริ การออกร้านของภาคเอกชน และแสดงกิจกรรมต่าง ๆ

          เวลา 14.00 น.       ชมการแข่งขันส้มตำสตรอเบอรี่

(กลางคืน)

    ชมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแดนเซอร์

   ชมการแสดงมหรสพ เช่น มวย รำวง สวนสนุก และอื่น ๆวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 (กลางวัน)

การจำหน่ายสตรอเบอรี่และพืชผลทางการเกษตร ,สินค้า OTOP สะเมิง

ชมการประกวดสตรอเบอรี่ และพืชผลทางการเกษตร

ชมนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ชมพืชผลทางการเกษตรโครงการหลวง และโครงการตามแนวพระราชดำริ

แอ่วกาดมั่วคัวฮอม

          (กลางคืน)

           ชมการประกวดธิดาชนเผ่า

ชมการแสดงมหรสพ เช่น มวย รำวง สวนสนุก และอื่น ๆ                                       วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 (กลางวัน)

         การจำหน่ายสตรอเบอรี่และพืชผลทางการเกษตร ,สินค้า OTOP สะเมิง

         ชมนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

         ชมพืชผลทางการเกษตรโครงการหลวง และโครงการตามแนวพระราชดำริ

         แอ่วกาดมั่วคัวฮอม

               (กลางคืน)

         ชมการประกวดกิจกรรม to be number one

         ชมการแสดงมหรสพ เช่น มวย รำวง สวนสนุก และอื่น ๆ
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 (กลางวัน)

การจำหน่ายสตรอเบอรี่และพืชผลทางการเกษตร ,สินค้า OTOP สะเมิง

        ชมนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

        ชมพืชผลทางการเกษตรโครงการหลวง และโครงการตามแนวพระราชดำริ

         แอ่วกาดมั่วคัวฮอม

(กลางคืน)

        ชมการประกวดธิดาสตรอเบอรี่สะเมิง

        ชมการแสดงมหรสพ เช่น มวย รำวง สวนสนุก และอื่น ๆ 


Create Date : 11 กุมภาพันธ์ 2560
Last Update : 12 กุมภาพันธ์ 2560 10:29:24 น.
Counter : 424 Pageviews.
2 comment
(โหวต blog นี้) 
โครงการหลวง"แม่ปูนหลวง"แม้ห่างไกลแต่ทำไมเสด็จถึง
โครงการหลวงมีมากมายหลายแห่งแต่แห่งที่หนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลและอาจไม่คุ้นชินชื่อกันนักเราจะพาไปดูว่าอยู่ที่มีที่มาที่ไปอย่างด้วยการบอกล่าวเล่ารื่องจากคุณ"อภิชาติ จักรคำปัน"หน.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย บอกว่าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงว่า เมื่อปี 2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านแม่ปูนหลวงทรงได้ทอดพระเนตรในวิถีชาวเขาเผ่ามูเซอแดง ซึ่งมีฐานะยากจนชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเก็บใบเมี่ยง หรือ ชาป่า ส่งจำหน่าย และการปลูกฝิ่น พระองค์ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนิน ไปตามไหล่เขาซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ไร้ฝิ่นของราษฎรชาวเขา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จึงได้รับสั่งกับผู้อาวุโสของหมู่บ้าน และราษฎรชาวเขาที่ตามเสด็จความว่า “อยู่ที่ไหน ให้อยู่ดีดี ให้เลิกปลูกฝิ่น เลิกทำลายป่า แล้วเราจะหาพืชผัก ไม้ผล มาให้ปลูก หาไก่พันธุ์ดีมาให้เลี้ยงเพื่อสร้างรายได้แทนการปลูกฝิ่น”ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายหรือทำไร่เลื่อนลอย

จากนั้นได้มีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ก่อตั้งขึ้น ณ บ้านแม่ปูนหลวง หมู่ 8 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปัจจุบัน)เข้าดำเนินงาน พัฒนาพื้นที่เดิมที่ชาวเขาปลูกฝิ่น ประมาณ 1,000 ไร่ ให้พัฒนาเปลี่ยนเป็นสวนไม้ผลเมืองหนาวพร้อมกับส่งเสริมอาชีพให้ชาวเขาปลูกไม้ผลเหมืองหนาว เช่น ท้อพื้นเมือง ท้อพันธุ์ แอปเปิล สาลี่ แอปพริคอท ลิ้นจี่ พลับ บ๊วย อาโวกาโด โลควอท ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร ไก่ โค กระบือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในหมู่นอกจากนี้ยังได้พัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย  มาตรฐานระบบเกษตรดีที่เหมาะสม(GAP)   มีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวโรงงานคัดบรรจุภายใต้มาตรฐาน GMP/HACCP  เพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้น และมีรายได้มาก

"การปลูกพืชที่นี่จะเป็นไม้เมืองหนาวสินค้าของเราจะไม่มีตลอด และส่งลูกค้าคือเอ็มเค โลตัส แมคโคร ร้านอาหาร ร้านค้าในโครงการหลวงและมีมาตรฐานจีเอพีของแปลงปลูกเกษตรต้องผ่านระบบนี้ เกษตรกรเลิกปลูกฝิ่นมาทำของถูกกฏหมายปัญหาหลักของที่นี่คือเกษตรรที่มีอายุมากขึ้นแต่เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีอายุน้อยได้ออกไปสู่วิถีชีวิตแบบใหม่จึงได้มีแนวคิดการทำเยาวชนโครงการหลวงด้วยการอบรมให้ความรู้กับคนรุ่นใหม่ ให้เข้าใจในการเกษตรว่ามีรายได้ที่ดี ผักได้เงินดีมากเพราะเป็นพืชอายุสั้น เรามีฝ่ายตลาดที่ติดต่อกับลูกค้าอยู่แล้ว"

ชาวบ้านที่นี่ได้ให้ความร่วมมือและรวมกลุ่มให้มีความยั่งยืนเข้มแข็งด้วยการตั้งสหกรณ์การเกษตรขึ้นเมื่อ 7 ปีที่ผ่านมาทำให้ได้ความรู้  ปัจจัยการผลิต เกษตรกรมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง และเข้าใจในระบบสหกรณ์มากขึ้นตลอดจนการออมเงิน

อีกหนึ่งเสียงที่เป็นเกษตรกรได้ถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากตัวเองถึงการเป็นเกษตรกรในพื้นที่สูงโครงการหลวงห้วยแม่ปูน"สิทธิพล แสงทวีเจริญผล" 450 ม.8 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย รองประธานสหกรณ์โครงการหลวงแม่ปูนหลวง บอกว่า เกษตรกรที่นี่ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษได้ปลูกฝิ่นและได้เปลี่ยนมาทำการเเกษตรเช่น ขิง เผือก ถั่งแดงหลวง พืช ผลไม้เมืองหนาว นำผลิตผลส่งโครงการหลวง โดยปัจจัยการผลิตต่าง  ๆ ได้ดำเนินการผ่านระบบสหกรณ์ที่ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้นกว่าไม่ได้อยู่ในระบบสหกรณ์ ตลอดจนลดต้นทุนการผลิตมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สำหรับรายได้เฉลี่ยจากการทำการเกษตรในแต่ละปีจะอยู่ที่ประมาณ 3 แสนบาทต่อหนึ่งปี หากปีใดที่ฝนตกดีก็จะทำให้ปริมาณผลผลิตดีตามไปด้วย  ทั้งนี้การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์จะมีเจ้าหน้าที่อบรมความรู้ต่าง  ๆ ให้และการรวมกลุ่มของสหกรณ์ในการขายผลิตที่ไม่ต้องไปหาตลาดเองเพราะมีคนรับซื้อแน่นอน สำหรับตนเดิมทำงานเกี่ยวกับเทคนิคเครื่องยนต์แต่มีความต้องการกลับมาอยู่บ้านจึงได้เริ่มทำการเกษร ด้วยการปลูกบล็อคโครี่ 1 ไร่แต่ก็มีปัญหาเรื่องแล้งน้ำไม่เพียงพอ

สำหรับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง มีพื้นที่ส่งเสริม 5 หมู่บ้าน ( 12 หย่อมบ้าน) มีประชากรจำนวน 931 ครัวเรือน จำนวน 3,953 คน เป็นชนเผ่าลีซู มูเซอ จีนฮ่อ และอ่าข่าลักษณะทั่วไปของพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง  ภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไป เป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน พื้นที่เป็นหุบเขาเล็กๆ และแม่น้ำที่สำคัญ คือ ห้วยแม่ปูน ห้วยแม่โปง ห้วยสามกุลา ห้วยทรายขาว และห้วยขุนแจ๋ พื้นที่เพาะปลูกมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 800 – 1,400 เมตร การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วย พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่รับผิดชอบ 17,108.92 ไร่ ดินเป็นดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างดี มีปริมาณอินทรีย์วัตถุปานกลาง ดินมีค่า pH 4.5-6   อยู่ในเขตอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ย 26.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 39 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 4 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,511.2 มิลลิเมตร การเดินทาง การเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์พัฒนาโครงการแม่ปูนหลวง มีระยะทาง 98 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ 2 ชั่วโมง

Create Date : 11 กุมภาพันธ์ 2560
Last Update : 12 กุมภาพันธ์ 2560 10:29:58 น.
Counter : 322 Pageviews.
0 comment
(โหวต blog นี้) 
1  2  

BlogGang Popular Award#13สมาชิกหมายเลข 3402302
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]