All Blog
"คูโบต้า”จัดแคมป์เกษตรยุคใหม่
“สยามคูโบต้า”ชวนน้องมาลองใช้นวัตกรรมกับแคมป์เกษตรยุคใหม่KUBOTA Smart Farmer Camp 2019: FARMNOVATION นวัตกรรมทำได้จริง

NB101มนุษย์ได้พัฒนาและคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตอยู่เสมอ จึงทำให้เทคโนโลยีกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่เว้นแม้แต่ในภาคเกษตรกรรมที่ได้ผ่านเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง เกษตรกรหันมาพึ่งเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ด้วยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร และช่วงอายุเฉลี่ยของเกษตรกรที่สูงขึ้น

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และเป็นผู้นำนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อขับเคลื่อนเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


NB101ควบคู่กับการพัฒนาด้านการศึกษาและเยาวชน จึงได้เกิดโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม พร้อมกับสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นใหม่

  
นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า ในโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp น้องๆ จะได้รับความรู้ด้านนวัตกรรมทางการเกษตรจากผู้เชี่ยวชาญ ได้ฝึกลงมือปฏิบัติจริง ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและเพื่อนๆ

NB101ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและต่อยอดการเกษตรของไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด FARMNOVATION นวัตกรรมทำได้จริง ตอบโจทย์เกษตร 4.0 ที่ใช้นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่มาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกร ซึ่งสยามคูโบต้าได้คัดเลือกน้องๆ จำนวน 120 คน จากผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 2,005 คน มาทำกิจกรรมร่วมกันเป็นระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ในวันแรกน้องๆ เริ่มทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่จากทั่วประเทศผ่านกิจกรรมต่างๆ ก่อนจะแบ่งออกเป็นทีมเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันตลอดทั้งค่าย ซึ่งในวันนี้ พี่โอ๋ - ธรรมศักดิ์ ลือภูวพิทักษ์กุล อดีตนักร้องวง P2WARSHIP ที่ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรเจ้าของ ‘ฮิพอินทรีย์ ฟาร์มวิลล์พอเพียง’ ได้ ซึ่งเป็นคนแรกที่มา  
เริ่มสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ

NB101สำหรับวันต่อมา น้องๆ ทุกคนต่างตื่นเต้น เพราะว่าจะได้สนุกกับกิจกรรมทั้ง 4 ฐาน ที่ KUBOTA Farm ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ บนเนื้อที่กว่า 220 ไร่ในจังหวัดชลบุรี ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมด้านการเกษตรอย่างครบวงจร

โดยเริ่มจากฐาน Smart Farmer น้องๆจะได้เรียนรู้การจัดการแปลงผักตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่รายได้สูง เริ่มตั้งแต่การเลือกเมล็ด เพาะกล้าลงถาด ทดลองขับแทรกเตอร์ต่อพ่วงโรตารี่ยกร่อง ขับรถปลูกผัก พร้อมกับทำระบบน้ำอัตโนมัติสำหรับแปลงผัก ตลอดจนการทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าว ซึ่งสามารถทำไว้ใช้เองหรือทำขายก็ได้


NB101ฐานที่ 2 Smart Design น้องๆจะได้ดีไซน์ฟาร์มเกษตรในฝัน ผ่านโมเดลต้นแบบจาก KUBOTA Farm โดยนำความรู้จากการแบ่งพื้นที่ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร มาออกแบบการบริหารจัดการฟาร์มแบบครบวงจร ฐานที่ 3 Smart Tech


  
เน้นเรื่องนวัตกรรมในการปลูกข้าวเป็นหลัก น้องๆจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การดำนาไปจนถึงขั้นตอนการดูแลข้าวผ่านเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการทดลองขับรถดำนาอัตโนมัติด้วยระบบ GPS ทดลองบังคับโดรนพ่นปุ๋ย ฝึกใช้เครื่องวัดสีใบข้าว เพื่อให้น้องๆ รู้สึกว่าการทำนาไม่ใช่เรื่องยาก

NB101ฐานสุดท้าย Smart Drive ที่มีพี่วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของเครื่องจักรกลการเกษตร วิธีการใช้ที่ถูกต้อง และน้องๆ จะได้ลองขับแทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว และรถขุดขนาดเล็ก ซึ่งเป็น เครื่องจักรกลสำคัญของการทำเกษตรกรรม ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความตื่นเต้นและสนุกสนาน สังเกตได้จากรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความตั้งใจร่วมกิจกรรมในแต่ละฐานของน้องๆ แม้แสงแดดจะร้อนระอุ

เปื้อนดินบ้าง ก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใด

น้องโจโจ้ - นายไกรวิชญ์ คู่พิทักษ์ขจร อายุ 20 ปี นิสิตจากสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าถึงเหตุผลที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ว่า มองเห็นโอกาสในการได้รับความรู้ใหม่เพื่อนำไปพัฒนาบ้านเกิดที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 


 
NB101อยากให้คนในชุมชนมีรายได้หมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อีกทั้งยังรู้สึกดีใจที่ได้เจอกลุ่มคนที่มีความคิดเหมือนกัน มั่นใจว่าภาคการเกษตรจะดีขึ้น นอกจากนี้ยังอยากฝึกงานต่อที่คูโบต้า เพราะรู้สึกชอบวัฒนธรรมองค์กรแบบญี่ปุ่นที่ดูดีและทันสมัย

น้องวัน - นางสาวตะวัน ทาพิลา อายุ 22 ปี นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล่าให้ฟังว่า ได้ลองทำอะไรใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตอย่างการขับแทรกเตอร์ ได้เห็นนวัตกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่สามารถไปปรับใช้กับไร่อ้อยของที่บ้าน มุมมองการทำเกษตรและธุรกิจควบคู่กันไป และที่สำคัญอยากพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าการเรียนคณะเกษตรศาสตร์ จบมาไม่จำเป็นต้องทำนาเสมอไป


NB101นอกจากนี้ในโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2019 ยังได้เชิญพี่ๆศิษย์เก่าที่อาสามาเป็นพี่เลี้ยงร่วมแชร์ประสบการณ์ ทำให้ตลอดการทำกิจกรรมเวิร์กช้อป เต็มไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์ และสนุกสนานมากยิ่งขึ้น


  
รวมถึงได้รับฟังข้อคิดดีๆ จากวิทยากรรับเชิญ พี่จัง - ศิริลักษณ์ มหาจันทนาภรณ์ เจ้าของกิจการ ‘ปลูกปั่น’ ธุรกิจเดลิเวอรี่น้ำผักผลไม้ปั่นสดที่ส่งด้วยจักรยานและบรรจุภัณฑ์แบบรักษ์โลก

NB101พี่เอิน - อุกฤษ  อุณหเลขกะ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอจาก Ricult (รีคัลท์) สตาร์ทอัพเพื่อพัฒนาภาคการเกษตร ปิดท้ายด้วยกิจกรรมเวิร์คช้อป Farm Innogame ให้น้องๆ รู้จักการวางแผนบริหารจัดการฟาร์มรูปแบบเกมจำลองเสมือนจริง (board game) สร้างประสบการณ์วางแผนปลูกพืช ซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร โดยระหว่างการเล่นจะมีโจทย์ที่ต้องอาศัยทีมเวิร์คร่วมกันเพื่อให้ผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้

นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆจากสยามคูโบต้า เพราะน้องๆ กลุ่มนี้จะเติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นอีกแรงสำคัญในการพัฒนาการเกษตรของประเทศ โดยมีระบบนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรลการเกษตรที่จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยในการเพิ่ม  ประสิทธิภาพการทำเกษตรแม่นยำอย่างยั่งยืนและรอบด้านมากขึ้น 


 
 


 Create Date : 30 มิถุนายน 2562
Last Update : 30 มิถุนายน 2562 10:51:20 น.
Counter : 451 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมาชิกหมายเลข 3402302
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]contact >> parwnation@gmail.com
hello welcome
contact =>>parwnation@gmail.com
New Comments