ลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย...ทำไงดี
ก่อนอื่นต้องขอทำความเข้าใจกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่า ลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยในที่นี้หมายถึงพัฒนาการทางด้านสรีระ ไม่เกี่ยวกับวุฒิภาวะ ดังนั้นเมื่อลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยในความหมายของแพทย์ สิ่งที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษก็คือ หนึ่ง การเปลี่ยนแปลงทางกายเนื่องจากฮอร์โมนเพศ และสองคือ ความสูงในอนาคต

ถ้าเป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศ คุณพ่อคุณแม่คงพอเข้าใจว่าทำไมต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เมื่อสรีระของลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย อาจเป็นช่วงที่คุณพ่อคุณแม่ต้องตอบคำถามมากเป็นพิเศษ ระหว่างความแตกต่างของเพศชายและเพศหญิง ความแตกต่างของตัวเด็กเองกับเพื่อนๆในชั้นเรียน เพื่อให้ลูกสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อๆได้อย่างไม่มีปัญหา และฉลาดพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ได้เมื่อถูกเพื่อนล้อ หรือแกล้ง สำคัญว่าคุณพ่อคุณแม่จ้องรู้จักลูกของตัวเองด้วย การรู้จักวิธีเข้าหาลูก จะทำให้เขายอมรับในคำแนะนำของคุณพ่อคุณแม่ได้ง่ายขึ้น โดยไม่อายหรือปฏิเสธไปเสียก่อน ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายที่เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่สามารถรับมือได้

แต่ทำไม่ “ความสูง” จึงเกี่ยวข้องกับลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยด้วยเล่า?
ใน ทฤษฎีทางการแพทย์พบว่า เด็กที่เป็นหนุ่มหรือเป็นสาวเร็วจะมีกระดูกที่แก่ และปิดเร็วจากผลของฮอร์โมนเพศ ส่งผลให้ในระยะแรกๆ เด็กเหล่านี้จะดูสูงกว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน ต่อมาเมื่อกระดูกปิดจะหยุดสูงเร็วกว่ากำหนด และอาจทำให้กลายเป็นผู้ใหญ่เตี้ยในที่สุด เด็กกลุ่มนี้อาจเปรียบได้กับ “ม้าตีนต้น”

กล่าวคือ “ออกตัว” เข้าสูวัยหนุ่มสาวเร็วกว่าเพื่อนๆ และ “เข้าสู่เส้นชัย” หรือหยุดสูงเร็วกว่าเพื่อนๆด้วยเช่นกัน

สาเหตุที่ความสูงกับความเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็ว สัมพันธ์กันเนื่องมาจากขณะมีประจำ เดือนสม่ำเสมอมาแล้ว 2-3 เดือน เด็กหญิงจะมีพัฒนาการความสูงมาแล้วประมาณ 96% ดังนั้นหลังจากนี้ไปเด็กหญิงจะสูงได้อีกประมาณ 4% หรือสูงได้อีกเพียง 5-7 เซนติเมตรเท่านั้น  เช่น ถ้าสูง 140 ซม. ขณะเริ่มมีประจำเดือน ก็จะสูงได้อีกราวๆ 6 ซม.รวมเป็น 146 ซม. เช่นเดียวกับเด็กชายเมื่อเสียงเริ่มแตกจะเติบโตเพิ่มความสูงมาแล้ว 94% ของความสูงสุดท้าย ซึ่งจะสูงได้อีกราวๆ 8-10 ซม. ดังนั้นยิ่งลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วเท่าไหร่ ก็มีโอกาสหยุดสูงได้เร็วเท่านั้น

คำถามคือ...จะทราบได้อย่างไรว่าลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย?
ปกติ เด็กๆจะเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเมื่อเด็กชายมีอายุระหว่าง 9-14 ปี และเด็กหญิงมีอายุระหว่าง 8-13 ปี แต่ในเด็กชายและเด็กหญิงที่ถือว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็ว จะมีพัฒนาการทางเพศก่อนหน้านั้น โดยในเด็กชายจะสังเกตค่อนข้างยากจากภายนอก เพราะต้องดูการเปลี่ยนแปลงที่อัณฑะซึ่งจะเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้น  แกน ยาวมีขนาดเกิน 2.5 ซม. ส่วนเด็กหญิงจะสังเกตได้ง่ายกว่าโดยตรวจเต้านมพบเป็นไตบริเวณใต้ลานหัวนม หลังจากเริ่มมีพัฒนาการทางเพศได้ไม่นาน เด็กชายและเด็กหญิงจะสูงขึ้นอย่างรวด เร็ว เริ่มมีหน้ามัน สิวขึ้น และกลิ่นตัว มีขนบริเวณอวัยวะเพศและรักแร้ ตลอดจนอารมณ์แปรปรวน เมื่อเด็กหญิงมีประจำเดือนมาแล้ว 3 ปี จะหยุดโต หรือถ้าตรวจอายุกระดูกขณะนั้น โดยการถ่ายภาพรังสีที่ข้อมือถึงปลายนิ้ว จะพบว่ามีอายุกระดูก 16 ปี (โตมาแล้ว 99.6%) กรณีเด็กชายถ้ามีเสียงแตก แหบห้าว มาแล้วประมาณ 4 ปี และถ้าการตรวจอายุกระดูกขณะนั้นได้ 18 ปี แสดงว่าเติบโตเพิ่มความสูงมาแล้ว 99.6%เช่นกัน ใกล้หยุดโตแล้ว

เมื่อลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยจะทำอย่างไร ?  
นอก จากปัญหาเรื่องฮอร์โมนเพศ สิ่งที่ควรใส่ใจดูแลมากขึ้น เช่น การแยกห้องนอนของลูกชายและลูกสาวตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อเป็นการบอกนัยๆว่าเขาโตแล้ว และการทำหน้าที่เป็นเสมือนพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำปรึกษาแก่ลูกอย่างใกล้ชิด สนิทใจแล้ว ในเรื่องของความสูง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่อาจส่งผลต่อบุคลิกภาพ หรือการทำงานในบางสาขาอาชีพของลูกในอนาคต ดังนั้นถ้าอยากให้ลูกสูงสมส่วน ควรพาลูกสาวลูกชายมาพบกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อ เมื่ออายุประมาณ 6 ปี และ 8 ปี ตามลำดับ เมื่อใดที่ลูกสาวบ่นเจ็บบริเวณใต้ลานหัวนม หรือลูกชายเริ่มสูงเร็ว คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสำคัญกับเรื่องดังต่อไปนี้

- โภชนาการ พบว่าอาหารจำพวกโปรตีนกระตุ้นการหลั่ง Growth hormone การรับประทานอาหารในปริมาณที่พอเหมาะ มีสารอาหารครบ 5 หมู่ ได้รับวิตามิน แร่ธาตุ เช่น แคลเซียม แต่ละวันในปริมาณที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ที่มีสารตกค้างที่อาจมีผลต่อถาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็ว เป็นความจริงที่พบว่าเด็กหญิงที่อวบและอ้วนจะเป็นสาวเร็ว

- การหลับสนิท จากการศึกษากับเด็กที่กำลังเติบโตเกี่ยวกับปริมาณฮอร์โมนเจริญเติบโต (Growth hormone) ที่หลั่งออกมาในแต่ละวันจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า พบว่าร้อยละ 50 ถูกหลั่งออกมาในช่วงประมาณ 22.00-02.00 น. และเด็กต้องหลับสนิท ดังนั้นเด็กควรเข้านอนเวลาประมาณ 21.00 น.

- การออกกำลังกาย พบว่า Growth hormone จะหลั่งเพิ่มขึ้นหลังจากออกกำลังกาย ดังนั้น ควรออกกำลังกายอย่างน้อย 5 ครั้ง/สัปดาห์ ครั้งละ 30-60 นาที

สำหรับการรักษาในกรณีเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วมากๆ และคาดคะเนว่าอาจจะมีความสูงต่ำกว่าขั้นต่ำที่ยอมรับได้ อาจให้การรักษาด้วยยาเพื่อลดการหลั่งฮอร์โมนเพศเป็นการชั่วคราว เพื่อชะลอกระดูกให้อยู่กับที่หรือเพิ่มช้า ทำให้มีเวลาในการเพิ่มความสูงได้ยาวนานขึ้น โดยฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อเดือนละครั้ง อาจช่วยเพิ่มความสูงสุดท้ายได้ แต่ทั้งนี้ควรได้รับการประเมินจากกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อเป็นกรณีๆไปด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลสมิติเวช
//www.samitivejhospitals.com/allhealth_article_detail.aspx?id=337&lid=th
Create Date : 26 พฤศจิกายน 2553
Last Update : 26 พฤศจิกายน 2553 12:52:22 น.
Counter : 651 Pageviews.

0 comments
25 มิย 63 ตะพาบ 255- สุดสายตา mcayenne94
(25 มิ.ย. 2563 19:05:41 น.)
Garmin FR 645 Music The Kop Civil
(19 มิ.ย. 2563 13:03:24 น.)
อ้อมแอ้มดีใจได้มาออกกำลังกาย*ด้วยการลีลาศ* ที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยแล้ว คนผ่านทางมาเจอ
(13 มิ.ย. 2563 14:10:57 น.)
หลักการทำสมาธิเบื้องต้น **mp5**
(5 มิ.ย. 2563 09:43:01 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Samitivejhospitals.BlogGang.com

samitivej
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]

บทความทั้งหมด