การบำบัดทางเลือก สำหรับเด็กพิเศษ

(ข้อมูลจากนิตยสาร AIGLE เดือนพฤษภาคม)แม้ในปัจจุบันยังไม่มียาใดที่รักษาอาการหลักหรือสาเหตุหลักของโรคออทิสติกได้ แต่วิทยาการทางการแพทย์ ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วยโรคออทิสติกและโรคสมาธิสั้น เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น วันนี้ สมิติเวชมี 3 นวัตกรรม ที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดในขณะนี้มานำเสนอเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครอง

Hemoencephalogram (HEG)เป็นเครื่องตรวจวัดและปรับกระแสการไหลเวียนของโลหิตที่ผิวสมอง ประกอบด้วย สายคาดที่ศีรษะ (Head Band) ซึ่งบรรจุ Infrared Spectrophotometer เพื่อตรวจสอบการอิ่มตัวของออกซิเจนในเส้นเลือดฝอยที่ผิวสมองและสะท้อนกลับมาที่หนังศีรษะ ตรวจวัดได้โดย Photoelectric Cells ซึ่งส่งไปวิเคราะห์ข้อมูลที่เครื่อง Biocomp เพื่อแปลข้อมูลและป้อนกลับให้ผู้ฝึกมองเห็นและเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรมทางจอคอมพิวเตอร์ HEG ถือเป็น Neuro feedback แบบใหม่ที่พบว่าไม่มีผลกระทบทางด้านลบแต่อย่างใด จึงนำมาร่วมใช้ในการบำบัดโรคสมาธิสั้น โรคออทิซึม และภาวะอื่นๆ ที่มีสาเหตุจากความผิดปกติในหน้าที่ของระบบประสาทได้เป็นอย่างดีโดยใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์นำทางเพื่อให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองว่าทำอย่างไร จึงจะสามารถสร้างสมาธิความตั้งใจได้ โดยดูจากกระบวนการป้อนกลับที่ผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ ที่เป็นลักษณะของกราฟแท่ง และอาจจะมีเสียงดนตรีเพื่อความเพลิดเพลินเมื่อเด็กได้รับการฝึกฝนให้เรียนรู้ในการนั่ง สร้างความตั้งใจ และสมาธิด้วยเครื่องเอชอีจีแล้ว เด็กก็จะสามารถเรียนรู้ได้ว่าขณะที่ตนเองนั่งเรียนอยู่ในชั้นเรียนควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร จึงจะฟังคุณครูสอนในชั้นเรียนได้อย่างตั้งใจ และจะเข้าใจในการเรียนการสอนในที่สุด ทำ ให้ผลการเรียนดีขึ้น หากเด็กได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะสามารถมีสมาธิ และตั้งใจเรียนได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องใช้เครื่องอีก


Hyperbaric Chamber
เป็นเครื่องมือที่ใช้การบำบัดด้วยออกซิเจน ความกดบรรยากาศสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy) เป็นการรักษาผู้ป่วยด้วยการหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ในขณะที่ผู้ป่วยเข้าไปอยู่ภายใต้สภาพความกดบรรยากาศสูงที่มากกว่า 1 บรรยากาศ ในเครื่องปรับบรรยากาศ (Hyperbaric Chamber) ส่งผลให้ร่างกายได้รับออกซิเจนในปริมาณที่สูงกว่า เมื่อเทียบกับการให้ออกซิเจนที่ความกดบรรยากาศปกติ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ไฮเปอร์แบริค คอยดูแลตลอดเวลา ซึ่งใช้เวลาโดยประมาณ 90-120 นาที ต่อครั้ง จำนวนครั้งของการรักษาขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการรักษาในระยะแรก Hyperbaric Chamber ถูกนำมารักษาผู้ป่วยโรคน้ำหนีบซึ่งเป็นภาวะสมองขาดเลือดจากการอุดตันของก๊าซไนโตรเจนในนักดำน้ำ ตลอดจนการรักษาฝีในสมอง การติดเชื้อที่แผล การติดเชื้อที่กระดูก และแผลเรื้อรังจากการฉายแสง ต่อมาได้มีการนำมาใช้รักษาฟองอากาศอุดตันในกระแสเลือด หรือพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ การรักษาแผลติดเชื้อคลอสตริเดียมที่กล้ามเนื้อ แผลฉกรรจ์จากอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน หรือ ตึกถล่ม แผลที่มีปัญหาในการหายของแผล เช่น แผลเบาหวาน แผลผ่าตัดตกแต่งเนื้อเยื่อ แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก ตลอดจนภาวะโลหิตจางจากการสูญเสียเลือด และที่สำคัญได้มีการนำ Hyperbaric Chamber นี้มาบำบัดผู้ป่วยที่มีอาการของโรคออทิซึมในเด็ก ปัจจุบันการรักษาด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งพบว่าเด็กมีอาการดีขึ้นทั้ง 5 ด้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ ด้านสังคม กล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ภาษาและการช่วยเหลือตนเอง อีกทั้งไม่พบผลข้างเคียงในการรักษา จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองรู้สึกว่าเด็กดีขึ้น เช่น สมาธิดีขึ้น สื่อสารดีขึ้น อารมณ์ดีขึ้น แต่ทั้งนี้เด็กก็ต้องได้รับการรักษาด้วยการกระตุ้นพัฒนาการ และการรักษาอื่นๆ ประกอบกันด้วย มีแนวทางการรักษาหลายวิธีที่ทำให้ออทิสซึมดีขึ้นปัจจัยที่เป็นสาเหตุก็มีอยู่หลายปัจจัย จึงควรใช้หลายๆ วิธีประกอบกัน การรักษาจึงจะได้ผลดียิ่งขึ้น สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เด็กพิเศษ สมิติเวช ศรีนครินทร์ โทร. 0-2378-9125

Snoezelen Room
คือห้องที่ออกแบบให้มีสภาพแวดล้อมภายในห้องเหมาะกับวิธีการกระตุ้นการรับรู้และความรู้สึกที่หลากหลาย ที่เรียกว่า Multisensory อันได้แก่ การมองเห็น, การได้ยิน, การได้กลิ่น, การรับสัมผัส และการเคลื่อนไหว โดยมีหลักการง่ายๆ ก็คือ ช่วยส่งเสริมการเล่น การทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสาท การรับรู้ความรู้สึกหลายๆ ด้านดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น อาทิการใช้แสง สีและเสียง ระบบประสาทการรับความรู้สึกเหล่านี้ต่างส่งผลต่อลูกน้อยทั้งในแง่ของการกระตุ้นเร่งเร้าหรือช่วยทำให้สงบ และผ่อนคลายได้เหมือนๆ กัน เปรียบเสมือนกับการที่เราถูกกระตุ้นเมื่ออยู่ในโรงหนัง หรือ รู้สึกสงบสบาย เมื่ออยู่ในสปานั่นเอง มาถึงตอนนี้เชื่อว่าผู้ปกครองหลายท่านคงนึกสงสัยว่า พวกระบบประสาทการรับความรู้สึกเหล่านี้ เกี่ยวข้องกับสมาธิของลูกน้อยได้อย่างไร อยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองนึกถึง ตอนที่เราไปดูภาพยนตร์แอคชั่นต่อสู้บู๊ล้างผลาญ ลำพังถ้าเราได้ดูเพียงแค่ภาพคนต่อสู้กันก็คงจะไม่รู้สึกตื่นเต้นเท่าไหร่ แต่ลองมีระบบเสียงรอบทิศทางเข้ามาประกอบด้วยก็คงทำให้เราตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น ถ้ายิ่งโรงภาพยนตร์บางโรงมีระบบภาพยนตร์ 3 มิติด้วยละก็คงจะตื่นเต้น เร้าใจมากขึ้นอีกหลายเท่า ขนาดว่าหนังจบไปตั้งนานแล้วแต่ก็ยังตื่นเต้นไม่หายเลยก็เป็นได้ แต่ในอีกสถานการณ์หนึ่ง คุณพ่อคุณแม่หลายคนคงเคยไปนวดผ่อนคลายตามสปาต่างๆ กันมาบ้าง ลองสังเกตตั้งแต่บรรยากาศภายในสปา การจัดสภาพแวดล้อม การใช้แสงสลัวๆ บางแห่งอาจได้ยินเสียงน้ำตกเบาๆ การถูกนวดสัมผัสร่วมกับการใช้น้ำมันหอมระเหยกลิ่นต่างๆ หากใครได้เข้าไปใช้บริการก็คงรู้สึกสบาย ผ่อนคลายไม่ต่างกันเป็นแน่แท้ จะเห็นว่าที่ยกตัวอย่างมานั้น ระบบต่างๆ ที่ได้กล่าวมาล้วนแต่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้น ในลูกน้อยก็คงไม่แตกต่างกัน ระบบประสาทการรับความรู้สึกเหล่านี้ต่างส่งผลต่อลูกน้อยทั้งในแง่ของการกระตุ้นเร่งเร้า หรือช่วยทำ ให้สงบและผ่อนคลายได้เหมือนๆ กัน สอบถามเพิ่มเติมที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู สมิติเวช ศรีนครินทร์ โทร. 0-2378-9078

อ่านความรู้เพื่อเป็นแนวทางป้องกันดูแลชีวิตและสุขภาพได้ในนิตยสารรายเดือน ไอเกิล (AIGLE) หรือ //www.aiglemag.com และพบบทความสุขภาพออนไลน์อีกมากมายที่ //www.facebook.com/DrCareBear
ไอเกิล เป็นนิตยสารรายเดือนเพื่อไลฟ์สไตล์และสุขภาพดีที่สามารถ interact กับผู้อ่านได้อย่างสนุกสนาน ท้าทาย เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายคนทำงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในสุขภาพ ต้องการสร้างความสมดุลของร่างกาย ความคิด อารมณ์ สังคม และจิตใจ เพื่อความอยู่ดีมีสุข หาอ่านได้ที่ สมิติเวช, Au Bon Pain, Greyhound, Absolute Yoga, True Fitness, California WOW, หมู่บ้านเครือแสนสิริ, ธ.ธนชาต, ธ.ทหารไทย และโรงแรมในเครือ Amari

***************************************
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ปัญจมา จัดเจน โทร 0-2378-9200 E-mail: punchama.c@samitivej.co.th
สุรัญชนา สิทธิพูล โทร 0-2378-9155 E-mail: ssitthip@samitivej.co.th
วสีนาท สุขทิศ โทร 0-2378-9270 E-mail: waseenat.so@samitivej.co.thCreate Date : 25 พฤษภาคม 2554
Last Update : 25 พฤษภาคม 2554 17:42:51 น.
Counter : 1292 Pageviews.

0 comments
วิ่งสร้างบุญ 2019 กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี แมวเซาผู้น่าสงสาร
(10 มิ.ย. 2562 12:03:39 น.)
อินทผลัม ผลไม้จากสวรรค์ ณ มน
(6 มิ.ย. 2562 10:37:41 น.)
ประโยชน์ของไฟเบอร์(เส้นใยในอาหาร) นพ.วัลลภ
(31 พ.ค. 2562 20:14:45 น.)
รวมน้ำใจดับไฟป่า อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ JinnyTent
(3 พ.ค. 2562 13:16:07 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Samitivejhospitals.BlogGang.com

samitivej
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]

บทความทั้งหมด