Ortho knowledge for all @ Do no harm patient and myself @ สุขภาพดี ไม่มีขาย ถ้าอยากได้ ต้องสร้างเอง

นมเพิ่มความสูง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคลอสตรุ้ม (Colostrum) เพิ่มความสูงได้ ไม่จริง! อย่าหลงเชื่อ!

ใครบอก... ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคลอสตรุ้ม (Colostrum) เพิ่มความสูงได้ ไม่จริง! อย่าหลงเชื่อ!


จากกรณีที่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคลอสตรุ้ม (Colostrum) ทางสื่อต่าง ๆ ว่า มีสรรพคุณช่วยเพิ่มความสูง เพิ่มความจำ และเสริมสร้างภูมิต้านทานนั้น ไม่เป็นความจริง!

ความจริง... สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไม่เคยอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคลอสตรุ้ม (Colostrum) โฆษณาตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด เนื่องจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องสรรพคุณดังกล่าวยังไม่เป็นที่แน่ชัด ที่ผ่านมา อย. ได้อนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคลอสตรุ้มสำหรับผู้บริโภคทั่วไปที่คาดหวังประโยชน์ที่ได้รับจากโปรตีนจากนม หากผู้ประกอบการต้องการกล่าวอ้างหรือโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารต้องได้รับความเป็นชอบจาก อย. เท่านั้น โดยต้องแสดงเอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์การกล่าวอ้างนั้น ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ต้องไม่แสดงสรรพคุณในการบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค

อย่างไรก็ตาม ก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผู้บริโภคควรอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ให้ละเอียดและพิจารณาให้ถ้วนถี่ถึงความจำเป็นในการรับประทาน โดยเฉพาะผู้บริโภคกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือผู้ที่มีอาการแพ้อาหาร ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนการตัดสินใจที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และขอย้ำ “อย. ไม่เคยอนุญาตการกล่าวอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใด ๆ ว่า มีผลในการบำบัด บรรเทา รักษาโรค ช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย” ฉะนั้น อย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่กล่าวอ้างในลักษณะนี้อย่างเด็ดขาด เพราะอาจได้รับผลข้างเคียงที่อันตรายอย่างคาดไม่ถึง

https://oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=44&id=1305


.........................................อย.ไม่เคยอนุญาต "โคลอสตรุ้ม" โฆษณาเพิ่มความสูง เพิ่มความจำ เสริมสร้างภูมิต้านทาน โฆษณาเกินจริง มีความผิด ชี้ผลิตภัณฑ์อาหารไม่ช่วยเปลี่ยนโครงสร้างร่างกาย


นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ตามที่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์โคลอสตรุ้มทางสื่อต่าง ๆ ว่า มีสรรพคุณช่วยเพิ่มความสูง เพิ่มความจำ และเสริมสร้างภูมิต้านทาน นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอแจ้งให้ทราบว่า อย. ไม่เคยอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโฆษณาตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด เนื่องจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องสรรพคุณดังกล่าวยังไม่เป็นที่แน่ชัด ที่ผ่านมา อย. ได้อนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคลอสตรุ้มสำหรับผู้บริโภคทั่วไปที่คาดหวังประโยชน์ที่ได้รับจากโปรตีนจากนม จำนวนทั้งสิ้น 60 รายการ

หากผู้ประกอบการต้องการกล่าวอ้างหรือโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารต้องได้รับความเห็นชอบจาก อย. เท่านั้น โดยต้องแสดงเอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์การกล่าวอ้างนั้น ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ต้องไม่แสดงสรรพคุณในการบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค และไม่หลอกลวงหรือทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์นั้น

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวอีกว่า มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มความสูงเกินจริง ทางอินเทอร์เน็ตจำนวนมาก ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมข้อมูลส่งให้ทีมสืบสวนหาต้นตอว่ามาจากที่ใดบ้าง ที่ผ่านมามีการสืบสวนดำเนินคดีไปแล้วกว่า 200 ราย เรื่องนี้ อย. ไม่ได้นิ่งนอนใจ จะมีการระงับการโฆษณาและเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้ง ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และเจ้าของสื่อ มาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อดำเนินการตรวจสอบว่า มีการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงหรือไม่ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อตรวจสอบเรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับร้านค้าออนไลน์ กรณีพบการโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และหากพิสูจน์ได้ว่า เป็นการโฆษณาโดยแสดงคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณอาหาร อันเป็นเท็จ โอ้อวด หรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขอยืนยันต่อผบริโภคว่า ไม่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดที่กินแล้วเพิ่มความสูงได้

" ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคทั่วไปสามารถบริโภคได้นอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกติ ทั้งนี้ ผู้บริโภคต้องพิจารณาให้ถ้วนถี่ถึงความจำเป็นในการรับประทาน และอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ให้ละเอียดก่อนการเลือกซื้อและบริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภคกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือผู้ที่มีอาการแพ้อาหาร ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนการตัดสินใจที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างไรก็ตาม วิธีการที่ดีที่สุดที่จะทำให้เด็กจะมีสุขภาพแข็งแรง เติบโตสมวัย และมีความพร้อมในการเรียนรู้ คือ การส่งเสริมให้เด็กได้รับอาหารที่มีโภชนาการถูกต้องตามวัย ส่งเสริมการออกกำลังกาย และนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ"นพ.พูลลาภกล่าว

นพ.พูลลาภ กล่าวด้วยว่า ขอย้ำว่า อย. ไม่เคยอนุญาตการกล่าวอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์อาหารใด ๆ ว่า มีผลในการบำบัด บรรเทา รักษาโรค ช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย ขอให้ผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อเพราะนอกจากจะเสียเงินโดยไม่จำเป็นแล้ว ยังอาจได้รับผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายโดยคาดไม่ถึง ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถสังเกต ข้อความ “ฆอ. เลขลำดับที่/ปีที่อนุญาต หรือ อักษรย่อของจังหวัด - ฆอ. เลขลำดับที่/ปีที่อนุญาต เช่น ฆอ. 9/2558 หรือ นพ – ฆอ. 9999/2558” บริเวณสื่อโฆษณาที่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณที่ได้รับอนุญาตจาก อย.

พร้อมทั้งขอให้ผู้ประกอบการทุกรายคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม อย่าโฆษณาด้วยวิธีการต่าง ๆ ในลักษณะที่เกินเลยความเป็นจริง หากผู้บริโภคพบเห็นการอวดอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์อาหารเกินจริง เช่น รักษาสารพัดโรค ช่วยในการลดน้ำหนัก ช่วยเรื่องผิวพรรณ ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ หรือโฆษณาหลอกลวงให้ผู้บริโภคหลงเชื่อโดยการขายตรง ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. โทร. 1556

ที่มา : https://www.komchadluek.net

.............................................

นมหลอกเด็ก! มีที่ไหนเพิ่มสูงเดือนละ 3 ซม. แฉยิ่งดื่มยิ่งเขางอก!!

โดย ผู้จัดการรายวัน


6 เมษายน 2560 19:07 น.(แก้ไขล่าสุด 6 เมษายน 2560 19:08 น.)

https://www.manager.co.th/daily/viewnews.aspx?NewsID=9600000035299


“ซื้อเลย! ยาเพิ่มความสูง 2-3ซม. ต่อเดือน” “สูงยิงยาวถึงอายุ 25” พ่อค้าหัวหมออวดอ้างสรรพคุณ “นมโคลอสตรุม” ชูสโลแกนเพิ่มความสูง หลอกขายพ่อ-แม่ที่หวังให้ลูกสูงชะลูด อย. ออกมาซัดนมโคลอสตรุมที่ว่า ไม่ได้ช่วยเพิ่มความสูงแต่อย่างใด โซเชียลฯ จวกยับเทให้สุนัขยังไม่รับประทาน แถมยังปนเปื้อนยาปฏิชีวนะ!

“ช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องถ้าแวะเวียนไปตามเพจเลี้ยงลูก ต่างๆ นานา จะเห็นคนเอาโคลอสตรุมวัว หรือน้ำนมเหลืองวัว ทั้งแบบผง แบบอัดเม็ดมาขายกันเกลื่อนไปหมด ไอ้ที่โฆษณาว่าแ-กแล้วสูงชะลูดในเวลาแป๊บๆ นั่นล่ะครับ

เริ่มจาก น้ำนมเหลือง หรือ โคลอสตรุม มันเป็นนมที่ผลิตจากแม่ ในช่วงระยะเวลาสองสามวันแรกหลังคลอด โดยปกติแล้ว จะเป็นน้ำนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุด สำหรับสิ่งมีชีวิตประเภทนั้นๆ ดังนั้นแม่ๆ ที่คลอดลูกช่วงวันแรกๆ ก็อย่าบีบนมสีเหลืองๆ ทิ้ง แต่ควรป้อนให้ลูกกินนะครับ ประโยชน์ทั้งนั้น

สำหรับวัว น้ำนมเหลืองวัวก็เป็นน้ำนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสำหรับลูกวัวเช่นเดียวกัน โดยปรกติปศุสัตว์ก็จะให้ลูกวัวกินน้ำนมเหลืองของแม่มันจะได้แข็งแรง แต่ในแง่ของการเอาน้ำนมเหลืองไปใช้ในอุตสาหกรรมนมนั้น ต้องบอกว่า นมชนิดนี้ เขาเททิ้งให้หมากินครับ

ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เพราะน้ำนมเหลืองของวัว จะมีสีเหลืองออกไปทางแดง มีกลิ่นฉุนแรงมาก มีรสขม และเค็มจัดมาก เพราะมีเกลือคลอไรด์สูง ด้วยคุณสมบัติที่ว่ามา มันเลยเอาไปแปรรูปเป็นนมอร่อยๆ ให้เรากินกันไม่ได้ครับ ฟาร์มนมส่วนมากเลยเททิ้งให้หมากิน

อีกทั้งของพวกนี้เขาถือเป็น Waste Milk คือน้ำนมที่ทิ้งเหลือจากอุตสาหกรรมนม มีงานวิจัยว่า นมพวกนี้จะมีการปนเปื้อนยาปฎิชีวนะสูงมาก แถมยังมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดจากวัว สูงมากเช่นกัน ดังนั้นปรกติเขาเลยไม่เอามาแปรรูปให้คนกิน แต่เททิ้งให้หมากินครับ”

นมหลอกเด็ก! มีที่ไหนเพิ่มสูงเดือนละ 3 ซม. แฉยิ่งดื่มยิ่งเขางอก!!

เพจดัง “Drama-Addict” จวกเละ หลังมีโฆษณาชวนเชื่อขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มความสูง อวดอ้างสรรพคุณทำให้สูงได้อย่างเหลือเชื่อ! ขายเกลื่อนโซเชียลฯ กันอย่างหน้าด้านๆ ซึ่งหลังจากที่มีการเผยแพร่ข้อความดังกล่าว แม้จะดับฝันความอยากให้ลูกสูงของพ่อแม่ยุคใหม่ แต่ทำให้ตาสว่างไม่ต้องตกเป็นเหยื่อทางค้าการ ที่พ่อค้าหัวใสอุปโลกสโลแกนเพิ่มความสูงแบบมั่วซั่ว

นอกจากนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นกันว่าไม่เป็นความจริง ซ้ำยังไม่เคยอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าว ทำการโฆษณาสรรพคุณลักษณะนั้นแต่อย่างใด

“สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไม่เคยอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคลอสตรุ้ม (Colostrum) โฆษณาตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด เนื่องจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องสรรพคุณดังกล่าวยังไม่เป็นที่แน่ชัด ที่ผ่านมา อย. ได้อนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคลอสตรุ้มสำหรับผู้บริโภคทั่วไป ที่คาดหวังประโยชน์ที่ได้รับจากโปรตีนจากนมเท่านั้น

ไม่เคยอนุญาตการกล่าวอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดๆ ว่า มีผลในการบำบัด บรรเทา รักษาโรค ช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ฉะนั้น อย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่กล่าวอ้างในลักษณะนี้อย่างเด็ดขาด เพราะอาจได้รับผลข้างเคียงที่อันตรายอย่างคาดไม่ถึง”

จากประเด็นที่ว่าได้สะท้อนให้เห็นว่าวงจรอาหารเสริมในโลกออนไลน์ที่ว่านี้จะเติบโตต่อไปไม่ได้เลย หากว่าพ่อแม่ยุคใหม่ไม่หวังให้ลูกสูงทางลัด ด้วยการให้ลูกบริโภคผลิตภัณฑ์เพิ่มส่วนสูง แทนที่การเพิ่มความสูงด้วยวิธีธรรมชาติ ทางด้าน “ดร.บัณลักข ถิระมงคล” ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มความสูง Tallsters ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มความสูงด้วยวิธีที่ถูกต้อง-ปลอดภัยไว้ว่า

“การกระตุ้นโกรทฮอร์โมนจะต้องออกกำลังกายให้ถูกวิธี เพราะหากไม่ถูกวิธี จะกลายเป็นการออกกำลังกายแทนที่การเพิ่มส่วนสูง ซึ่งสามารถทำได้โดยการกระโดด เช่น การกระโดดแทรมโพลีน และการควบคุมอาหารหรือลดอาหารที่ส่งผลความหนาแน่นของกระดูก

อย่าง การดื่มกาแฟ เนื่องจากคาเฟอีนในกาแฟจะเพิ่มความเป็นกรดในเลือด ร่างกายจึงต้องดึงแคลเซียมจากกระดูกสันหลังมาเพื่อรักษาความเป็นด่างอ่อนๆ ทำให้ร่างกายขับแคลเซียมออกไปทางปัสสาวะ รวมถึงน้ำอัดลมเองก็ส่งผลให้เกิดโรคกระดูกพรุนได้มากกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม 3-4 เท่า

รวมถึงเสริมสร้างโกรทฮอร์โมนด้วยการเข้านอนตั้งแต่ 2 ทุ่ม ปิดไฟ ปิดม่าน ปิดเครื่องมือสื่อสาร เพราะในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงที่ร่างกายหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตและช่วยในเรื่องความสูงนั่นเอง”

ข่าวโดย ผู้จัดการ Live
ขอบคุณภาพ : FB : Drama-Addict, กระทรวงสาธารณะสุข

...........................................

DrSant บทความสุขภาพ นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์(chaiyodsilp@gmail.com)
https://visitdrsant.blogspot.com/2013/02/blog-post_15.html
15 กุมภาพันธ์ 2556

นมผงเพิ่มความสูง เรียน คุณหมอสันต์

                จะรบกวนสอบถามคุณหมอเรื่อง นมผงเพิ่มความสูงค่ะ "Super Colostrum Milk Powder"  Nature's Care ผลิตและนำเข้าจาก ประเทศออสเตรเลีย ขายโดยตัวแทนใน web  โฆษณาว่า ทำให้สูงและลดอาการภูมิแพ้

               ทนลูกสาวตี๊อไม่ไหว เพราะครูเป็นคนแนะนำ (ครูก็ซื้อให้ลูกสาวตัวเองดื่ม)    1 กระป๋อง 450 g. ราคา 1,500.- บาท  ส่วนผสมระบุไว้ข้างกระป๋อง ดังนี้ : Colostrum powder 20% IgG, Glucose, Full Cream Milk Powder, Calcium Phosphate, Whey Portein Concentrate, Natural Vanilla Flavore. เด็กอายุมากกว่า 6 ขวบให้ดื่ม 2 - 3 ช้อน (ออนซ์) ต่อวัน ชงน้ำอุ่น หรือนมสด ก็ได้ ลูกสาวดื่มแล้วชอบ ปัจจุบัน ลูกสาวอายุ 13 ขวบ มีประจำเดือนแล้วมาประมาณ 1 ปี ส่วนสูง 155.5 ซม. น้ำหนัก 45 กก. พ่อและแม่  สูง 173 / 158 ซม.   

 คำถาม :-             
                1. สามารถทำให้สูงกว่านมที่ดื่มทั่วไปหรือไม่
                2. ควรซื้อให้ทานตลอดหรือไม่
                3. จะรู้ได้อย่างไรว่า บริษัทที่ผลิตน่าเชื่อถือ เข้าใจว่าไม่ได้ผ่าน อย.
                4. แนะนำเรื่อง ทำอย่างไรถึงจะสูงให้ด้วยค่ะ

..................................................

ตอบครับ

ก่อนตอบ ผมขอ “ขี่ม้าเลียบค่าย” ในเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเพิ่มความสูงก่อนนะครับ

     ประเด็นที่ 1 สรีรวิทยาของการเพิ่มความสูง เรื่องเริ่มที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าปล่อยฮอร์โมนชื่อฮอร์โมนการเติบโตหรือโกรท ฮอร์โมน (human growth hormone - HGH) ออกมาในกระแสเลือด ตัว HGH นี้จะกระตุ้นให้ตับผลิตฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งชื่อฮอร์โมนกระตุ้นการเติบโตที่คล้ายอินสุลิน (Insulin like growth factor-1 หรือ IGF-1) ทั้ง HGH และ IGF-1 นี้เป็นสองฮอร์โมนคู่หูที่มีผลต่อทั้งกล้ามเนื้อและกระดูกให้เกิดการเจริญเติบโต ช่วงเด็กและวัยรุ่นจะออกมามากเป็นพิเศษ หลังจากนั้นก็ยังออกมาอยู่แต่ไม่มากเท่า ช่วงนอนหลับก็จะออกมามากกว่าช่วงตื่น แต่กลไกการทำงานระดับละเอียดลึกซึ้งของฮอร์โมนทั้งสองตัวนี้น่าเสียดายที่มันยังเป็นความลับที่มนุษย์เรายังไม่ทราบเลย เราทราบเพียงแต่ว่ามันทำงานเสริมกัน และถ้ามีพอดี มันจะทำให้ร่างกายสูงขึ้นๆเรื่อยๆ เพราะมันไปทำให้แผ่นกระดูกอ่อน (epiphyseal plate) ที่ปลายกระดูกแขนขาแบ่งตัวขยายจำนวนกระดูกอ่อนออกไปเรื่อยๆๆๆ แต่ขณะเดียวกันมันก็ทำให้กระดูกแข็งแทรกไล่ตามเนื้อกระดูกอ่อน (ossification) การเพิ่มความสูงจะเกิดขึ้นเรื่อยไปถ้ากระดูกแข็งยังไล่ตามกระดูกอ่อนไม่ทัน แต่ถ้ามีฮอร์โมนมากเกิน กระดูกแข็งก็จะโตแซงกระดูกอ่อน นั่นหมายถึงการปิดตัวของแผ่นกระดูกอ่อน ความสูงก็จะหยุดปึ๊ดตั้งแต่บัดนั้น เหตุการณ์นี้จะเกิดเมื่ออายุประมาณ 15 – 17 ปี มีบวกลบบ้างในบางราย มีเหมือนกันแต่น้อยรายมาก ที่แผ่นกระดูกจะปิดช้า แบบว่ามาปิดเอาตอนอายุ 25 ปีก็มี เมื่อใดที่แผ่นกระดูกอ่อนปิด หนังเรื่องการเพิ่มความสูงก็จบลง หลังจากนั้นต่อให้เอาช้างมายืดก็ไม่อาจเพิ่มความสูงได้อีก

     ประเด็นที่ 2. นมน้ำเหลืองของวัวกับการเพิ่มความสูง ไฮไลท์ในนมเพิ่มความสูงที่คุณซื้อมาคือส่วนที่เป็นนมน้ำเหลืองของวัว (bovine colostrum) สารตัวนี้มาเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มความสูงตรงที่นมน้ำเหลืองของวัวมีส่วนของ IGF-1 อยู่ด้วย (ความจริงนมธรรมดาก็มี IGF-1 แต่มีน้อยกว่านมน้ำเหลือง) จึงมีคนคิดว่า ได้การละ เอานมน้ำเหลืองวัวมาให้คนกินดีกว่า คงจะเพิ่มความสูงได้แน่ แต่ว่าความรู้เรื่องนี้ยังจำกัดจำเขี่ยอยู่นะ สิ่งที่วงการวิทยาศาสตร์ทราบแน่ชัดแล้ว มีสามประเด็น คือ

1.      งานวิจัยทำที่อิหร่านพบว่า colostrums ของวัวขนาด 40 มก.ต่อวันช่วยการเติบโตในรูปของการเพิ่มน้ำหนัก เด็กอายุ 1 – 10 ปี ที่เลี้ยงไม่โตโดยไม่มีโรคใดเป็นสาเหตุ (non organic failure to thrive) ได้ดีกว่ากลุ่มเด็กที่ไม่ได้กินนมน้ำเหลือง

2.      งานวิจัยที่เดลาแวร์ สหรัฐ เปรียบเทียบผู้ใหญ่ที่ออกกำลังกาย ระหว่างกลุ่มที่กินนมน้ำเหลือง 20 กรัมต่อวันกับกลุ่มที่กินเวย์โปรตีนขนาดเท่ากันนาน 8 สปด.พบว่ากลุ่มที่กินนมน้ำเหลืองมีการขยายตัวของมวลกระดูกมากกว่า ขณะที่กลุ่มกินเวย์มีน้ำหนักตัวโดยรวมเพิ่มมากกว่า แต่มีการขยายตัวของมวลกระดูกน้อยกว่ากลุ่มกินนมน้ำเหลือง

3.      งานวิจัยที่ฟินแลนด์พบว่าเมื่อเปรียบเทียบคนสองกลุ่มที่กินกับไม่กินนมน้ำเหลืองวัว พบว่ากลุ่มที่กินนมน้ำเหลืองวัววันละ 125 ซีซี. มีระดับสารกระตุ้นการเติบโตที่มีลักษณะคล้ายอินสุลิน (IGF-I) ในเลือด สูงกว่าคนที่ไม่ได้กิน

แต่สิ่งที่วงการวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบ มีสองประเด็นสำคัญ คือ

1.      ยังไม่มีหลักฐานใดๆพิสูจน์ว่าการกินนมน้ำเหลืองของวัวจะเพิ่มความสูงได้ดีกว่าการไม่กิน

2.      ยังไม่ทราบว่าถ้ากินนมน้ำเหลืองของวัวมากๆ จะมีผลต่อความสูงในเชิงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆตามขนาดที่กิน หรือจะมีผลปิดแผ่นกระดูกปึ๊ดแล้วกลายเป็นคนเตี้ยตลอดกาลไปก่อนวัยอันควร เพราะเราทราบจากการฉีด HGH ว่าถ้าฉีดมากเกินไปจะทำให้แผ่นปลายกระดูกปิดก่อนวัยอันควรเนื่องจากกระบวนการสร้างกระดูกแข็ง (ossification) แซงหน้าการสร้างกระดูกอ่อนทำให้เด็กยุติความสูงก่อนวัยอันควร นี่เป็นเหตุผลหลักที่หมอต่อมไร้ท่อบางคนเข็ดขยาดจนต้องอยู่ห่างๆ HGH เพราะหากฉีดไปแล้วทำลูกเขาเตี้ยกว่าที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติก็จะเปลืองตัวเปล่าๆ

ความรู้ที่วงการแพทย์รู้เรื่องการเพิ่มความสูงก็มีอยู่แค่เนี้ยะแหละค่า... ท่านสารวัตร

เอาละ คราวนี้มาตอบคำถามของคุณดีกว่า

1.. ถามว่านมวิเศษจากออสเตรเลียสามารถเร่งความสูงดีกว่านมที่ดื่มทั่วไปหรือไม่ ตอบว่า... ไม่ทราบครับ

2.. ถามว่าควรซื้อให้ลูกทานตลอดหรือไม่ ตอบว่าต้องถามสามีคุณสิครับ เพราะเขาเป็นคนหาตังค์นี่

ถ้าถามว่าแล้วถ้าเป็นตัวหมอสันต์ละ ถ้าลูกรบจะเอา หมอจะซื้อให้แมะ ตอบว่า แหะ..แหะ ถ้าเป็นลูกผมรบเอาหรือครับ อย่าว่าแต่จะรบซื้ออาหารโปรตีนกินเลย ถ้าเขาเกิดรบอยากจะซื้อขี้หมาผมก็ยังต้องซื้อให้เลย  (ขอโทษอีกครั้ง หิ หิ เผลอไร้สาระ)

3.. ถามว่าจะรู้ได้อย่างไรว่า บริษัทที่ผลิตน่าเชื่อถือถ้าเขาไม่ได้ผ่าน อย. ตอบว่าถ้าคุณอยากรู้จริงๆก็ไปแจ้งความให้อย.จับเขาสิครับ พอโดนจับเขาก็จะพยายามหาหลักฐานมาแสดงความน่าเชื่อถือในสินค้าของเขาให้อย.เห็นว่าเขาไม่ได้หลอกชาวบ้านเพื่อให้โทษหนักเป็นเบา เราในฐานะชาวบ้านก็จะได้รู้ความจริงกันแน่นอนตอนนั้น

4. ขอให้หมอสันต์แนะนำเรื่องทำอย่างไรถึงจะสูง ตอบว่า เท่าที่ข้อมูลปัจจุบันมี สิ่งที่พึงทำคือ

4.1 ปัจจัยโภชนาการเป็นปัจจัยสำคัญรองลงมาจากปัจจัยพันธุกรรม จึงควรดูแลให้ลูกได้รับอาหารโปรตีน (เนื้อ นม ไข่ ถั่ว) ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการสร้างเนื้อหนังมังสาให้เพียงพอ และได้รับวิตามินและเกลือแร่ (ผักผลไม้) ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการช่วยการทำงานของฮอร์โมนให้เพียงพอ

4.2 งานวิจัยเชิงระบาดวิทยาสรุปไปทางเดียวกันว่าเด็กที่การได้ออกกำลังกายกระโดดโลดเต้นทุกวันจะเติบโตสูงใหญ่ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย

4.3 เนื่องจาก HGH ออกมาในกระแสเลือดคราวละมากๆตอนนอนหลับ จึงควรปล่อยให้เด็กหลับเสียให้หายอยาก วัยนี้ซึ่งแผ่นปลายกระดูกยังไม่ปิดอย่าเพิ่งไปอบรมเรื่องความขยันหมั่นเพียรหรือยุให้อดตาหลับขับตานอนมากนัก เขาอยากหลับ ให้เขาหลับ หลับจนสอบตกก็ไม่เป็นไร ชั้นเรียนนั้นไล่กวดกันเมื่อไรก็ได้ แต่ความสูงเมื่อแผ่นปลายกระดูกปิดไปแล้ว ไล่กวดกันอีกไม่ได้

4.4 ถ้าคุณซีเรียส ให้คุณพาเขาไปหาหมอโรคต่อมไร้ท่อเด็ก (pediatric endocrinologist) เสียแต่เดี๋ยวนี้ เพราะตอนนี้เขามีประจำเดือนแล้ว แสดงว่าระดับของเอสโตรเจนสูงแล้ว การที่เอสโตรเจนสูงจะเป็นตัวเร่งให้แผ่นปลายกระดูกปิดเร็วขึ้น จึงเป็นเวลาที่ต้องรีบไปหาหมอ เพื่อขอความเห็นคุณหมอว่าจะมีลูกเล่นอะไรที่จะช่วยเขาได้ไหม ในรูปของการรักษาด้วยฮอร์โมน ซึ่งก็มีสองประเด็นคือการฉีด HGH และการให้ยาต้านเอสโตรเจนเพื่อชะลอการปิดของแผ่นปลายกระดูก ทั้งสองประเด็นนี้ไม่ใช่ว่าหมอเขาจะยอมทำให้ง่ายๆนะ เขาต้องดูเหนือดูใต้ก่อนจึงจะทำให้ แล้วแต่ละหมอก็เชื่อไม่เหมือนกัน อย่างที่ผมบอกแล้วนั่นแหละ มนุษย์เรายังมีความรู้เรื่องฮอร์โมนพวกนี้น้อยมาก นี่ยังไม่นับว่าหมอพันธุ์นี้ไม่ใช่จะหากันง่ายๆ หลายๆโรงพยาบาลต้องอาศัยหมอคนเดียวกันวิ่งรอกโรงนี้ที โรงนั้นที แต่ถ้าคุณซีเรียส ก็น่าจะลองดูนะครับ

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์

บรรณานุกรม
1.      Panahi Y, Falahi G, Falahpour M, Moharamzad Y, Khorasgani MR, Beiraghdar F, Naghizadeh MM. Bovine colostrum in the management of nonorganic failure to thrive: a randomized clinical trial. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010 May;50(5):551-4. doi: 10.1097/MPG.0b013e3181b91307.
2.      Mero, Antti, Heidi Miikkulainen, Jarmo Riski, Raimo Pakkanen, Jouni Aalto, and Timo Takala. Effects of bovine colostrum supplementation on serum IGF-I, IgG, hormone, and saliva IgA during training. J. Appl. Physiol 1997. 83(4): 1144–1151
3.      Antonio J, Sanders MS, Van Gammeren D. The effects of bovine colostrum supplementation on body composition and exercise performance in active men and women. Nutrition. 2001 Mar;17(3):243-7.


.....................................................

ทำอย่างไรถึงจะตัวสูง ??? สูง ไม่สูง เกิดจากอะไร ???

https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=26-08-2008&group=4&gblog=56

ทำอย่างไรถึงจะตัวสูง อาหารเสริมความสูง ?เวบดร่าม่าแอดดิก

https://drama-addict.com/?p=9106

ผ่าตัดเพิ่มความสูงทางลัดสู่ความสำเร็จหรือเจ็บปวด

https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=26-08-2008&group=4&gblog=58

ผ่าตัดยืดกระดูกให้สูงขึ้น ดีจริงหรือ ???

https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=26-08-2008&group=4&gblog=57

นมเพิ่มความสูงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคลอสตรุ้ม (Colostrum)เพิ่มความสูงได้ ไม่จริง!อย่าหลงเชื่อ!

https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=29-08-2017&group=4&gblog=131

สารพัด " นม" ที่ควรรู้

https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=04-12-2008&group=4&gblog=65

วิธีเลือกนมถั่วเหลืองให้ได้คุณค่าน่าดื่ม .. Cr. เครือข่ายคนไทยไร้พุง

https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=30-01-2018&group=4&gblog=135

ยาเม็ดแคลเซียม

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-02-2008&group=4&gblog=19

กระดูกพรุนกระดูกโปร่งบาง

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-02-2008&group=4&gblog=15

การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก(BONE DENSITOMERY)

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-02-2008&group=4&gblog=16
Create Date : 29 สิงหาคม 2560
Last Update : 30 มกราคม 2561 20:45:23 น. 0 comments
Counter : 4292 Pageviews.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

หมอหมู
Location :
กำแพงเพชร Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 762 คน [?]
ผมเป็น ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ หรือ อาจเรียกว่า หมอกระดูกและข้อ หมอกระดูก หมอข้อ หมอออร์โธ หมอผ่าตัดกระดูก ฯลฯ สะดวกจะเรียกแบบไหน ก็ได้ครับ

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ซึ่งเมื่อเรียนจบแพทย์ทั่วไป 6 ปี ( เรียกว่า แพทย์ทั่วไป ) แล้ว ก็ต้องเรียนต่อเฉพาะทาง ออร์โธปิดิกส์ อีก 4 ปี เมื่อสอบผ่านแล้วจึงจะถือว่าเป็น แพทย์ออร์โธปิดิกส์ โดยสมบูรณ์ ( รวมเวลาเรียนก็ ๑๐ ปี นานเหมือนกันนะครับ )

หน้าที่ของหมอกระดูกและข้อ จะเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย ของ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก ข้อ และ เส้นประสาท โรคที่พบได้บ่อย ๆ เช่น กระดูกหัก ข้อเคล็ด กล้ามเนื้อฉีกขาด กระดูกสันหลังเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม กระดูกพรุน เป็นต้น

สำหรับกระดูกก็จะเกี่ยวข้องกับกระดูกต้นคอ กระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน กระดูกข้อไหล่ จนถึงปลายนิ้วมือ กระดูกข้อสะโพกจนถึงปลายนิ้วเท้า ( ถ้าเป็นกระดูกศีรษะ กระดูกหน้า และ กระดูกทรวงอก จะเป็นหน้าที่ของศัลยแพทย์ทั่วไป )

นอกจากรักษาด้วยการให้คำแนะนำ และ ยา แล้วยังรักษาด้วย วิธีผ่าตัด รวมไปถึง การทำกายภาพบำบัด บริหารกล้ามเนื้อ อีกด้วย นะครับ

ตอนนี้ผม ลาออกจากราชการ มาเปิด คลินิกส่วนตัว อยู่ที่ จังหวัดกำแพงเพชร .. ใช้เวลาว่าง มาเป็นหมอทางเนต ตอบปัญหาสุขภาพ และ เขียนบทความลงเวบ บ้าง ถ้ามีอะไรที่อยากจะแนะนำ หรือ อยากจะปรึกษา สอบถาม ก็ยินดี ครับ

นพ. พนมกร ดิษฐสุวรรณ์ ( หมอหมู )

ปล.

ถ้าอยากจะถามปัญหาสุขภาพ แนะนำตั้งกระทู้ถามที่ .. เวบไทยคลินิก ... ห้องสวนลุม พันทิบ ... เวบราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ หรือ ทางอีเมล์ ... phanomgon@yahoo.com

ไม่แนะนำ ให้ถามที่หน้าบล๊อก เพราะอาจไม่เห็น นะครับ ..
New Comments
[Add หมอหมู's blog to your web]