Like a carousel that's turning running rings around the moon... Like the circles that you find in the windmill's of your mind...
การรักษาสุขภาพ...

รูปร่างอันแข็งแรง...


ด้วยการรักษาสุขภาพ...


อนามัย และ โภชนาการ...










สุขภาพ จะบ่งบอกให้รู้ถึงสภาพเชิงบวกทางร่างกาย จิตใจ และ สังคม อารมณ์ และ ความรู้สึกที่ดำเนินอยู่ ดังนั้น คำว่า สุขภาพ จึงมีความหมายว่า ปราศจากซึ่งโรคภัยไข้เจ็บ หรือ ความบกพร่องในส่วนต่าง ๆ ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ของบุคคลิกภาพที่เราทุกคนมีอยู่ ต่างก็ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ส่วนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ที่เหลือของบุคคลิกภาพ จะถูกตัดสินโดยสภาพสิ่งแวดล้อม ความโน้มน้าวหรือ ความโน้มเอียงทางกรรมพันธ์ จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า หรือ สิ่งที่เลวกว่านั้น ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ และเป็นขอบเขตอันกว้างใหญ่ ชนิดหนึ่ง ที่เราสามารถควบคุมได้ดีรากฐานของสุขภาพ ทั้งทางร่างกายและอารมณ์ที่ดีนั้น จะต้องแข็งแกร่ง มั่นคง การมีโภชนาการที่สมดุล ออกกำลังกายอย่างเพียงพอ จะช่วยรักษา กล้ามเนื้อของร่างกาย ให้กลมกลืนกัน สมส่วน และการพักผ่อน วันละประมาณแปดชั่วโมง ถือเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับสุขภาพทางร่างกายที่ดี


สุขภาพทางจิตใจ ก็สำคัญเท่า ๆ กัน ซึ่งจำเป็นต้องมีกฏระเบียบของตัวมันเอง เพื่อควบคุมเอาชนะ ความโกรธเคือง... การก้าวร้าว... และ ความเคร่งเครียดได้ การพักผ่อนหย่อนใจ ถือเป็นสิ่งจำเป็นด้วยเช่นกัน อนามัยทางอารมณ์ ที่ถูกเก็บอยู่ในจิตใจอันสงบ และการรู้จักหลีกเลี่ยง ความรู้สึกต่าง ๆ ที่กลัดกลุ้ม จะสำคัญเท่า ๆ กับ อนามัยทางร่างกาย ตามความเป็นจริงแล้ว โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย มักจะมีสาเหตุมาจาก การถูกรบกวนทางด้านร่างกาย หรือ อารมณ์ความรู้สึก นั่นเอง สุขภาพที่ดี ถือเป็นของขวัญอันมีค่ามหาศาลยิ่ง และมันจะช่วยนำทาง ให้ชีวิตเดินทางไปสู่เป้าหมาย อันทรงคุณค่า


อนามัย เป็นชื่อที่ถูกขับขานมาจากเทพธิดา ชื่อ "ไฮเยเอีย" เทพธิดา ผู้ซึ่งมีคติพจน์ประจำใจว่า "ความสะอาด เท่ากับ ศาสนา"


นิสัยต่าง ๆ ที่นำภัยอันตราย มาสู่ชีวิต


สุรา , บุหรี่ , และยาเสพติด...


เมื่อใครคนหนึ่งได้ดื่มสุรา เขาอาจเริ่มรู้สึกถึงความรู้สึกว่า ตัวเอง ถูกผ่อนคลายลง ร่างกายและจิตใจที่ผ่อนคลายนี้ จะทำให้เขาได้ประสบกับ ความมีจิตใจที่สดใส และเกิดมีความรู้สึกเกี่ยวกับสวัสดิภาพ สุราจะทำให้ผู้คนสะกด ความรู้สึกนึกคิด ให้ลดน้อยถอยลง ทำให้ผู้คนได้เปิดปากพูดและทำสิ่งต่าง ๆ ลงไป โดยในขณะที่เขายังปกติอยู่นั้น กลับไม่สามารถกระทำสิ่งดังกล่าวได้เลย แต่ถ้าหาก คนเราได้ดื่มสุรา มากเกินขอบเขตที่ร่างกาย จะรับได้ ผลที่เกิดขึ้นก็คือ จะทำให้สมองเกิดความคิดสับสน... คำพูดจะเกิดอาการเพี้ยน... และการทำงานส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย จะมีประสิทธิภาพลดลงไป ท้องไส้จะเกิดอาการปั่นป่วน ปากและศรีษะ จะก่อให้เกิดความประพฤติ ที่เรียกว่า "สำมะเลเทเมา" ติดตามมา จากการเริ่มต้น ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกอันน่าปิติ ก็สามารถทำให้ผู้คน พบกับสภาพอันตกต่ำ ส่วนหนึ่งของผลกระทบหลายอย่าง ที่รุนแรงอย่างยิ่ง จากการดื่มสุราก็คือ มันจะเป็นการเพาะนิสัยอย่างหนึ่ง ที่ผู้คนบางคน จะกลายเป็นบุคคลที่ติดมันงอมแงม จนไม่สามารถทำหน้าที่ต่าง ๆ โดยปราศจากดื่มมันได้เลย


การมีชีวิต ที่ขึ้นอยู่กับภูมิหลังทางสังคม และวิถีการดำรงชีวิตทางครอบครัว อาจทำให้คุณถูกแนะนำให้ดื่มสุรา ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป ขณะที่บางบ้าน เป็นที่ยอมรับต่อการดื่มสุราของผู้ใหญ่บางคนก็ตาม แต่ก็มีอีกหลายบ้าน ที่การดื่มสุรา กลับกลายเป็นข้อต้องห้าม ที่สมาชิกทั้งหมดภายในบ้าน ห้ามกระทำ ไม่ว่าคุณจะมีภูมิหลังอย่างไร แต่การมีความคิดใคร่ครวญ ต่อผลของการดื่มสุรา จะเป็นสิ่งอันดียิ่งต่อชีวิตของคุณ ซึ่งการดื่มเพียงเล็กน้อยและพอประมาณ ก็อาจจะช่วยทำให้ผู้คน เผชิญกับการจัดการ ที่เป็นผู้ใหญ่ ได้เป็นอย่างดีเช่นกัน แต่กับวัยรุ่นทั้งหลายแล้ว การอยู่ห่างไกลสิ่งดังกล่าว ย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต จนกว่าเราจะเป็นผู้ใหญ่เสียก่อน และดื่มสุราพอประมาณ ตามความเหมาะสม ของกาละเทศะ ซึ่งบางทีคุณอาจจะพบว่า การดื่มสุรา ก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นอย่างแท้จริง


คำแนะนำเล็กน้อย ที่คุณควรจะปฏิบัติตาม


... จงอย่าสนทนาเกี่ยวกับเรื่องการดื่มสุรา


... จงอย่าดื่มสุรา เพียงแค่คิดว่า มันเป็นสิ่งโก้หรู แท้จริงไม่ใช่เลย


... จงอย่าเพิ่มความโง่เง่า ให้แก่ตัวเองจากฤทธิ์ของ การดื่มสุรา ทุกครั้งที่ดื่มสุรา จะทำให้คุณพบความยุ่งยาก ที่จะควบคุมตนเอง คุณจะเป็นคนจู้จี้ และกระทำสิ่งโง่ ๆ โดยไม่รู้ตัวเองเลยว่า สิ่งที่คุณกระทำ ตอนคุณเมา นั่นแหละคือ สิ่งที่ทำร้ายตัวของคุณเอง


... จงอย่าถือการดื่มสุราว่า เปรียบเสมือนกับ สัญลักษณ์อย่างหนึ่ง ของการเจริญเติบโต และการมีอิสรภาพ มันจะแสดงว่า คุณกำลังเติบโตขึ้น แต่ที่จริง คุณกลับไม่ใช่ผู้ใหญ่จริง ๆ หรอก


... จงอย่าชักชวน หรือ ถูกผู้อื่นชักชวน ให้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของการดื่มสุรา


... จงอย่าดื่มสุรา ในขณะที่ขับรถ หรือ ยวดยานพาหนะอื่น ๆ


การสูบบุหรี่


เป็นอีกนิสัยหนึ่ง ที่ไม่ควรจะยึดถือปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง คุณอาจตั้งข้อซักถามว่า... แล้วอะไรกันล่ะ ที่ทำให้สมาชิกบางคน ในครอบครัวของคุณ สูบบุหรี่? ใช่... มันอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่เลย ถ้าหากพวกเขาจะเลือกนิสัยเช่นนี้ ในขณะที่คุณยังอ่อนวัย และไม่คิดจะเพาะนิสัยแบบนี้ขึ้นมา ก็ย่อมจะเป็นสิ่งอันดียิ่งต่อชีวิตของคุณ ตามเหตุผลต่าง ๆ ทางการแพทย์ ที่มีอยู่มากมายนั้น พบว่า การสูบบุหรี่ จะทำให้ร่างกายเผชิญ ความกดดันทางเส้นเลือด หัวใจถูกโจมตีมากเกินไป และเกิดมะเร็งที่ปอด โดยเฉพาะกับ ผู้คนที่สูบบุหรี่จัด ๆ ผลเสียยิ่งกว่านั้นก็คือ ผู้คนที่สูบบุหรี่ จะหมดเงินไปเป็นจำนวนมาก


มันจึงไม่ใช่สิ่งที่ดี และ สามารถทำอันตรายอย่างยิ่ง แก่ชีวิตของผู้คนได้...


สิ่งเสพติด


กล่าวได้เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดชนิดรุนแรง หรืออ่อนก็ตาม ถึงแม้กัญชา จะเป็นสิ่งเสพติดที่อันตราย ก็อย่าได้ไปทดลอง หรืออยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องของมัน แต่ถ้าหากคุณนำมาวางไว้บนฝ่ามือ แล้วจุดไฟ เพื่อทดสอบเปลวของมัน มันก็สามารถที่จะเผาไหม้ ร่างกายคุณได้เช่นกัน


การแต่งตัวดี


การแต่งตัวดี หมายถึง การเอาใจใส่เกี่ยวกับการปรากฏตัวของคุณ มันหมายถึง พัฒนาการของการปรากฏตัว ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ประณีตและสะอาด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญแก่อนามัยและร่างกาย ในขณะที่คุณยังอยู่ในวัยรุ่น ต่อมเหงื่อทั้งหลาย จะทำงานมากกว่าปกติ ดังนั้น การอาบน้ำทุกวัน จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง คุณจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของคุณ มากขึ้นทุกวัน สิ่งดังกล่าว ไม่ใช่สิ่งจำเป็นต่อการที่จะมีเสื้อผ้าใหม่ ๆ ซึ่งแลดูสะอาด และราบเรียบหรอก เพียงแต่คุณต้องรู้จัก ซักเสื้อผ้าให้สะอาด และรีดให้เรียบ ก็เพียงพอแล้ว


อนามัยทางเพศก็สำคัญเช่นกัน ขณะที่คุณกำลังอาบน้ำ ก็ควรจะทำความสะอาดให้กับ อวัยวะเพศและบริเวณ พื้นที่รอบข้างด้วย เด็กชายที่ยังไม่ได้ขลิบหนังส่วนหน้าของอวัยวะเพศ ควรรูดหนังหน้ามาข้างหลัง เพื่อทำความสะอาด บริเวณหัวของอวัยวะเพศ ให้เกลี้ยงเกลา เพื่อป้องกันการจับตัวของขี้เปียก หรือสิ่งสกปรกต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอาการคันเคือง และการเกิดกลิ่นที่ไม่ดีขึ้นมา ดังนั้น การขลิบอวัยวะเพศ จึงเป็นข้อแนะนำที่ไม่ควรละเลย สำหรับเด็กสาวทั้งหลาย ควรทำความสะอาดให้แก่ อวัยวะเพศ เป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงเวลาของการมีประจำเดือน การอาบน้ำ และ เปลี่ยนชุดชั้นในอย่างสม่ำเสมอ ก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง


ยังมีแง่มุมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ "การวางท่าทาง" การเจริญเติบโต อย่างโหมกระหน่ำ อาจทำให้คุณมีส่วนสูงขึ้นมา ในทันทีทันใด และคุณอาจเริ่มคอตก เพื่อปรากฏร่างกายออกมา ให้สั้นลงเท่าเดิม ซึ่งที่จริง มันอาจจะทำให้คุณถูกแลดูเป็นคนที่เลินเล่อเท่านั้น หากคุณมีส่วนสูงขึ้นมาก จงพยายามตั้งร่างกาย ให้อยู่ในแนวตั้งตรง เหวี่ยงไหล่สองข้าง มาด้านหลังลำตัว และตั้งตัวเดินให้กระฉับกระเฉง มันจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น และดูสง่างามมากกว่าเดิม การทรงตัวที่ดี มักจะแสดงให้เห็นถึง การมีความเชื่อมั่นในตนเอง


ผิวหนังของวัยรุ่น มักจะแปรเปลี่ยน เกิดมีคราบมัน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดสิวชนิดต่าง ๆ ขึ้นมา จงระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการ ดื่มน้ำในปริมาณที่พอเพียง ประมาณวันละหกถึงแปดแก้วต่อวัน และนอนหลับพักผ่อน ให้เพียงพอประมาณวันละแปดชั่วโมง ก็จะช่วยทำให้การรักษาผิวหนังของคุณ เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างยิ่งยวด ล้างหน้าด้วยน้ำ และสบู่วันละสองครั้ง จะช่วยไม่ให้ใบหน้าเกิดสิวขึ้นมาได้เช่นกัน ซึ่งไม่จำเป็นต้องสูญเสียเงินทอง เพื่อรักษาใบหน้า ตามร้านซาลอนหรือซื้อครีมและโลชั่น


การดูแลเส้นผมอย่างถูกวิธี ก็สำคัญด้วยเหมือนกัน ถ้าหากบนศรีษะของคุณ มีเหาอยู่ ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม การใช้ยาขจัดเหา ก็ถือเป็นสิ่งที่คุณควรจะกระทำ ควรใช้มันให้อยู่ค้างคืน บนศรีษะแล้วตอนเช้า ค่อยสระล้างทำความสะอาดออก ให้เกลี้ยงโดยทำสิ่งดังกล่าวซ้ำสักสองวัน เรื่องการมีรังแค ก็เป็นสิ่งสำคัญอีกเช่นกัน ควรเลือกใช้ทรงผมให้เหมาะสมกับใบหน้า และรักษาเส้นผมให้ราบเรียบ ด้วยการใช้หวีเข้าช่วย นอกจากนี้ ยังมีบริเวณอื่น ๆ อีก ที่คุณจะต้องเอาใจใส่ คือ เส้นต่าง ๆ บนนิ้วมือ นิ้วเท้า แล้วเท้าทั้งสองข้าง


ควรเลือกเสื้อผ้า ให้แลดูเหมาะสมกับตัวคุณ ซึ่งไม่จำเป็นต้องแต่งตัว ตามแฟชั่นหรอก การแต่งตัวตามสภาพทางการเงินของพ่อแม่ ถือเป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกัน คุณไม่จำเป็นต้องสวมเสื้อราคาแพง ๆ เพียงเพื่อจะทำให้ดูสมาร์ท และสวยหรอกน่า แต่การรู้จักเลือกสีต่าง ๆ บนเสื้อผ้า และมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งเหมาะสมกับตัวคุณต่างหากล่ะ ที่เป็นสิ่งสำคัญ


โภชนาการที่สมดุล


การมีโภชนาการที่สมดุล โดยมีสัดส่วนของโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน และเกลือแร่อย่างถูกต้อง ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ต่อการมีสุขภาพที่ดี โปรตีนมาจากภาษากรีกว่า "โปรเตส" มีความหมายว่า "มาเป็นอันดับแรก" เป็นอาหารที่ช่วยเสริมร่างกาย และจำเป็นต่อการช่วยปรับปรุง สภาพจิตใจของคนเราอีกด้วย มันจะช่วยป้องกันและรักษา ให้ร่างกายเกิดมีภูมิต้านทานสูง เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ และโรคร้ายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี


โรคโลหิตจาง มีสาเหตุมาจากเซลล์ต่าง ๆ ของเม็ดเลือดแดง มีฮีโมโกบิลอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งเป็นสื่อของการมีสุขภาพที่ไม่ดี ในเซลล์เม็ดเลือดแดง ควรจะมี ฮีโมโกบิล ไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซนต์ โดยเฉพาะกับผู้หญิง ที่สูญเสียเลือดไปกับการมีประจำเดือน และบ่อยครั้ง ที่ผู้คนมักจะเจ็บปวด จากการเป็นโรคโลหิตจางที่เรื้อรัง ซึ่งจะทำให้ร่างกายพบกับสภาพความเหนื่อยล้า การรวบรวมสภาพร่างกาย เป็นไปอย่างย่ำแย่ ทั้งยังง่ายต่อการแพร่เชื้อ หรือติดเชื้ออีกด้วย


0000000


 






Free TextEditor


Create Date : 12 กรกฎาคม 2552
Last Update : 12 กรกฎาคม 2552 9:14:48 น. 4 comments
Counter : 252 Pageviews.

 
สวัสดียามบ่ายครับ






โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:16:04:45 น.  

 
ทักทาย - Hi5 กราฟฟิคสำหรับคอมเมนต์
ปรับแต่งblog สีสวยจังเลยค่ะ

อ่านแล้วได้ความรู้ดีจังเลย


โดย: หนูดำจำมัย วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:16:52:25 น.  

 
จะพยายามดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงครับ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: ลุงแอ๊ด วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:19:56:32 น.  

 
thank you ka


โดย: chinanod วันที่: 14 กรกฎาคม 2552 เวลา:19:48:13 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

chinanod
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]




สมถะ เรียบง่าย กันเอง
Background.MyEm0.Com
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2552
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
12 กรกฏาคม 2552
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add chinanod's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.