* = * * = * * = * รีวิวไหว้พระ 9 วัด ณ อยุธยา วัดพระศรีสรรเพชญ * = * * = * * = *
สวัสดีค่ะ
หลังจากพาไปเที่ยววัดมาแล้วห้าที่ได้แก่


1. วัดสุวรรณดาราราม (คลิกเพื่ออ่าน)

2. วัดมหาธาตุ (คลิกเพื่ออ่าน)

3. วัดธรรมิกราช (คลิกเพื่ออ่าน)

4. วัดหน้าพระเมรุฯ (คลิกเพื่ออ่าน)

5. วิหารหลวงพ่อมงคลบพิตร (คลิกเพื่ออ่าน)
สำหรับวันนี้จะพาไปวัดพระศรีสรรเพชญบ้างนะคะ ซึ่งก็อยู่ใกล้ๆ กับวิหารหลวงพ่อมงคลบพิตรเลยค่ะ หันหน้าเข้าวิหารฯ ตัววัดพระศรีสรรเพชญ จะอยู่ทางขวามือแบบนี้นะคะ ซึ่งต้องซื้อตั๋วก่อนเข้าด้วยค่ะ ที่ป้อมทางขวามือของภาพนะคะหน้าตาของบู๊ทขายตั๋วค่ะ มีพวกหนังสือข้อมูลขายด้วยนะคะ
ถ่ายตัวนี้มาเพื่อบอกราคาค่ะ คนไทย 10 กับ 40 บาท

ชาวต่างชาติ 50 กับ 220 บาทค่ะ

แต่..แหะๆ จำไม่ได้แล้วว่า ไอ้ 10 กับ 40 นี่คือราคาเด็กกะผู้ใหญ่หรือว่ายังไงนะคะ

แต่ถ้าเราจำไม่ผิด ที่นี่เราจ่าย 10 บาทอะค่ะ

อ้ะ มาดูอันนี้อีกที 10 บาทจริงๆ ด้วยค่ะ ส่วนชาวต่างชาติก็ 50

ส่วนไอ้ 40 กับ 220 นี่ไม่ทราบจริงๆ ค่ะว่า ค่าเข้าที่ไหน หรือค่าเข้าเหมาจ่าย เข้าได้หลายที่น่อ?

ส่วนที่เป็นตั้งๆ นั่นก็หนังสือที่ขายนะคะ

ราคาก็ไม่แพงอะค่ะ แค่เล่มละยี่สิบเองมั้ง (ถ้าจำไม่ผิด) แบบว่าตั้งแต่มีนา เหอๆ ลืมซ้าสำหรับที่ตั้งของวัดพระศรีสรรเพชญ์ ก็อยู่เกือบๆ กลางเกาะเมืองอยุธยาตามแผนที่เลยค่ะมาทราบประวัติของวัดนี้กันหน่อยนะคะ


วัดพระศรีสรรเพชญ์ เดิมในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ใช้เป็นที่ประทับ ต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงสร้างพระราชมณเฑียรขึ้นใหม่ทางตอนเหนือ แล้วจึงโปรดฯให้ยกเป็นเขตพุทธาวาส เพื่อประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ ของบ้านเมือง จึงเป็นวัดในเขตพระราชวังที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา แตกต่างกับวัดมหาธาตุสุโขทัย ที่มีพระสงฆ์จำพรรษา ทั้งวัดมหาธาตุ สุโขทัย,วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต่างก็ถูกสถาปนาขึ้นในมูลเหตุการสร้างวัดเดียวกันนั่นคือ "สร้างเพื่อเป็นวัดประจำพระราชวัง"ต่อมาในปี พ.ศ. 2035 รัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระสถูปเจดีย์องค์ตะวันออก เพื่อบรรจุพระอัฐิของพระราชบิดา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และพระสถูปเจดีย์องค์กลางเพื่อบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 ผู้เป็นพระเชษฐา

หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2042 พระองค์โปรดให้สร้างพระวิหารหลวงขึ้น

ในปีต่อมา พ.ศ. 2043 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงสร้างพระวิหาร ทรงหล่อพระพุทธรูป ยืนสูง 8 วา (ประมาณ 16 เมตร) หุ้มด้วยทองคำหนัก 286 ชั่ง (ประมาณ 171 กิโลกรัม) ประดิษฐานไว้ในวิหาร ถวายพระนามว่า พระศรีสรรเพชญดาญาณ ซึ่งภายหลังเมื่อเสียกรุง พ.ศ. 2310 พม่าได้เผาลอกทองคำไปหมด และองค์พระพังยับเยิน รัชกาลที่ 1 จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายมาประดิษฐานวัดพระเชตุพน และ บรรจุชิ้นส่วนซึ่งบูรณะไม่ได้เหล่านั้นไว้ในเจดีย์องค์ใหญ่ที่สร้างขึ้นแล้วพระราชทานชื่อเจดีย์ว่า เจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ เจดีย์องค์ที่ 3 ถัดมาจากด้านทิศตะวันตกเป็น เจดีย์บรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 ซึ่งสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4(พระหน่อพุทธางกูร) พระราชโอรสได้โปรดให้สร้างขึ้น (อันนี้ข้อมูลแย้งกับของเราค่ะ เพราะที่เคยทราบมา สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 สร้างให้สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 นะคะ ไม่ใช่พระบรมราชาธิราชที่ 2) เจดีย์ทั้งสามองค์นี้เป็นเจดีย์แบบลังกา
ในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมพระองค์โปรดเกล้าฯให้สร้าง พระที่นั่งจอมทอง ตั้งอยู่ใกล้ๆ กำแพงทางด้านติดกับ วิหารพระมงคลบพิตร เพื่อให้เป็นสถานที่ให้พระสงฆ์บอกเล่าหนังสือพระสงฆ์

ราวรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดหลวงแห่งนี้เป็นครั้งแรก ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระยาโบราณราชธานินทร์ สมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่าได้ดำเนิน การขุดสมบัติจากกรุภายในเจดีย์ พบพระพุทธรูป เครื่องทองคำมากมาย และในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้มีการบูรณะวัดนี้จนมีสภาพที่เห็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งถ้าดูจากผังด้านบน จะเห็นว่า วัดพระศรีสรรเพชญนี่จะอยู่ติด (จนเรียกว่าแทบจะอยู่ใน) พระบรมมหาราชวัง (เหมือนวัดพระแก้วฯ ที่กรุงเทพฯ) เลยค่ะ ส่วนตัววิหารกับตัวอุโบสถก็จะอยู่ด้านขวามือ (ของภาพ) นะคะ
สำหรับจุดสังเกตว่า หลังไหนเป็นวิหาร หลังไหนเป็นโบสถ์ ไม่ได้ดูที่ว่าอาคารหลังไหนเนื้อที่เยอะกว่า ใหญ่กว่านะคะ เพราะคตินิยมแต่ละยุคสมัยก็ต่างกันค่ะ บางยุคก็นิยมสร้างวิหารให้ใหญ่กว่าอุโบสถ บางยุคก็นิยมสร้างให้อุโบสถใหญ่กว่าวิหาร


แต่วิธีสังเกตก็คือ อุโบสถ จะมีใบเสมาล้อมรอบค่ะ แต่วิหารไม่มี ซึ่งในวัดๆ หนึ่งนั้นจะมีอุโบสถได้หลังเดียวนะคะ แต่วิหารนี่จะมีกี่หลังก็ได้ค่ะ


ที่ต่อไปที่เราจะพาไปเที่ยว ขอเบรกวัดๆ ชั่วคราวๆ จะเป็นศาลากลางหลังเก่าของจังหวัดนี้นะคะปฏิทินธรรมวันจันทร์ (ทุกวันจันทร์)

เรียนอภิธรรมเบื้องต้น บรรยายโดยพระครูสมุห์ทวี เกตุธมฺโม
ณ บ้านอารีย์ เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.

เว็บไซต์บ้านอารีย์
//www.baanaree.net


วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554

1. ฟังการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
18.30 น. - สวดมนต์ ทำวัตรเย็น / 19.00-21.00 น. - นั่งสมาธิ และ ฟังธรรม (เน้นการปฏิบัติ ตามแนวมหาสติปัฏฐาน 4)


ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า (สี่แยกราชประสงค์ - บีทีเอสชิดลม) ชั้น 22 ถ.เพลินจิต


วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554

1. กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ม.รามคำแหง เชิญตักบาตรพระกรรมฐานจำนวน 10 รูป เวลา 08.00 น.
ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารสวรรคโลก ม.รามคำแหง หัวหมาก


วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554

1. ฟังพระธรรมร่วมฟังการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
ณ ศาลาปันมี บ้านอารีย์
เวลา 18.00-20.00 น.

เว็บไซต์บ้านอารีย์
//www.baanaree.net


วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554

1. ชมรมพุทธศาสน์ ม.หอการค้าไทย ขอเชิญร่วมตักบาตร ฟังธรรมเทศนา พระอาจารย์ ไม อินทสิริ
วัดป่าหนองช้างคาว อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
เวลา 8.00น.-10.30 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554

1. ฟังการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงค์ จ.พระนครศรีอยุธยา
18.30 น. - สวดมนต์ ทำวัตรเย็น / 19.00-21.00 น. - นั่งสมาธิ และ ฟังธรรม (เน้นการปฏิบัติ ตามแนวมหาสติปัฏฐาน 4)


ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า (สี่แยกราชประสงค์ - บีทีเอสชิดลม) ชั้น 22 ถ.เพลินจิต
ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ

925385+53617+17431+5188+29840/6685/614


Create Date : 23 สิงหาคม 2554
Last Update : 23 สิงหาคม 2554 8:51:53 น. 38 comments
Counter : 9934 Pageviews.

 
อยุธยากับสุโขทัย
ผมต้องกลับไปถ่ายภาพดีดีอีกครั้งแน่นอนครับ อิอิอิ

ครั้งก่อนไปยังใช้กล้องตัวเล็กอยู่ครับ

บางมุมถอยยังไงก็เก็บภาพไม่เต็มนะครับคุณเต้ยโดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:8:38:12 น.  

 
ตามาชมวัดเหมือนเดิมค่ะ อยุทธยาไปบ่อยค่ะ
เพราะชอบไปดูวัดเก่าๆค่ะ ไม่รู้เมื่อชาติที่แล้ว
เกิดที่นั่นหรือเปล่า ทำไมชอบไปก็ไม่รู้ อิอิ


โดย: phunsud วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:9:15:05 น.  

 
ที่นี่ได้ไปครับ พวกวัดเก่าแบบนี้ส่วนมากไปเกือบทุกที่ครับ

ไม่ทราบเหมือนกันว่า 40.- คือบัตรอะไร เพราะเวลาซื้อก็เห็นมีแต่บัตร 10.- บาท


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:10:07:16 น.  

 
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้ลองไป
มาแล้วค่ะที่ตึกซีพีชั้น11
คนเยอะมากๆค่ะ ถ้าไปสาย
คงหาที่นั่งลำบาก
เปิดประมาณ11โมงค่ะมีอาหาร
ว่างให้ทานฟรีด้วย ส่วนมาก
มีแต่รุ่นคุณป้า คุณยาย อิ อิ
ไม่เน้นสวดมนต์มาก มีบรรยาย
ให้ความรู้เรื่องธรรมมะหมุน
เวียนเปลี่ยนไปทั้งโดยพระสงฆ์
หรือฆราวาสค่ะ (ถามคุณป้า
ข้างๆมาค่ะ)เบ็ดเสร็จประมาณ
ชั่วโมงครึ่งค่ะโดย: hellojaae (hellojaae ) วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:10:50:14 น.  

 
มาชมวัดพระศรีสรรเพชญ์ที่อยุธยาต่อค่ะ
เคยไปนานมากแล้วละค่ะ วันนี้ได้เตือนความทรงจำ
มุมภาพถ่ายองค์พระเจดีย์3องค์ สวยจังเลยค่ะคุณสาวไกด์ฯ
ขอบคุณข้อมูลที่ให้เป็นความรู้เพิ่มด้วยค่ะ


โดย: tui/Laksi วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:10:55:32 น.  

 
แวะมาชมกรุงเก่าของเราแต่ก่อนครับ ชอบครับ เจดีย์สามองค์
วัดสุวรรณดารารามยังไม่เคยไปครับ
หวัดดีใกล้ๆเที่ยงครับ คุณเต้ย


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:11:47:00 น.  

 
แวะมาชม ค่ะ..
อืม เรายังไม่ได้ สักวัด ..
ขอไหว้พระด้วยคนค่ะ..คุณสาวไกค์
อยุทธยานี่แหล่งรวม วัด เก่าแก่ เลยนะ..


โดย: tifun วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:12:51:44 น.  

 
สวัสดียามบ่ายครับ เลื่อนเดินทางไปแม่สอด อาทิตย์หน้า เลยแวะมาทักทายครับ


โดย: คนเคยผ่านมหาสมุทร วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:13:16:54 น.  

 
ไปสุโขทัยคงต้องเลนส์ไวล์ดแล้วล่ะครับ
ไม่งั้นเก็บภาพไม่ครบแน่นอนครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:14:58:09 น.  

 
มาอ่านต่อ ชอบ ๆ เรื่องราว ที่ไม่ต้องหาแต่มีใครมาเล่าให้ฟังค่ะ

ขอบคุณค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:14:59:46 น.  

 

พี่ชอบวัดนี้จ้ะเต้ย ยังไม่ได้ไปอีกเลยนะ ดูไหว้พระอยุธยาของเต้ยแ้ล้วอยากไป...ตอนนี้อยุธยาน้ำท่วม วัดไชยวัฒนารามโดนไปแล้วมั้ง ถ้าเสียหายเยอะ เสียดายเนอะ บูรณะทีก็หลายตังค์

ฟ้าสวยดีจ้ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:15:03:23 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่สาวไกด์

อ้าวกำลังดูเพลิน ๆ หมดซะแล้ว ไม่เป็นไรไว้คราวหน้ามาดูศาลากลางหลังเก่าต่อละกันค่า

พูดถึงหนังสือ ปกติโอ๋จะอ่านของแก้วกาญจน์กับอัมรินทร์เป็นหลักค่ะ

จากนั้นก็จะเป็น มติชน พิมพ์คำสำนักพิมพ์แจ่มใส

สำหรับแจ่มใสเป็นอะไรที่ซื้อเพราะนักเขียนค่ะ อาจจะมีปนนิยายจีนมานิดหน่อย แก้เบื่อ แต่ก็มีไม่มากเพราะของที่นี่เค้าเน้นกุ๊กกิ๊กแบบเด็กประถม ไม่ค่อยถูกกับรสนิยมเท่าไหร่โดย: oa (rosebay ) วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:15:52:11 น.  

 
เข้ามาชมครับ ชอบอยุธยามาก อยู่ใกล้กรุงเทพ แต่ไม่ค่อยได้ไป ดูกระทู้นี้ละอยากไปตอนนี้เลย


โดย: dack_chue วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:15:52:51 น.  

 อังคารสวัสดิ์พิพัฒน์ผล

มาส่งความระลึกถึงค่ะ คุณสาวไกด์สบายดีนะคะ
แค่ต้นไม้ใหญ่ในภาพแรกก็ให้ความรู้สึกร่มรื่น เย็นกาย สบายใจแล้วค่ะ

..............................

ความสะดวกสบายนั้นไม่ได้มาเปล่าๆ
เมื่อได้ความสะดวกสบายในเรื่องหนึ่ง
ก็ต้องเกิดความไม่สะดวกสบายในอีกเรื่องหนึ่งพ่วงติดมา

โดย... พระไพศาล วิสาโล จาก เว็บ khonnaruk.com

โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:16:02:17 น.  

 
ตามดูต่อค่ะ เดี๋ยวว่างๆจะขับรถไปเที่ยวบ้าง ชอบ ชอบ


โดย: ellie@aggie วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:16:12:18 น.  

 
40 เที่ยวโบราณสถานได้ทุกแห่งใน 1 วัน วัดมหาธาตุ วัดไชย วัดราชบูรณะ วัดมเหยงค์ วัดกุฏืดาว ไม่รู้ว่ามีที่อื่นอีกไหม

ชอบรูปเจดีย์ อุตส่าห์พิมให้เข้าใจง่ายๆ


โดย: VET53 วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:21:42:41 น.  

 
หลับฝันดีค่ะพี่สาวไกด์


* พายุ *

หวิวหวิวหวีดคร่ำร้อง.........................เรียบลม
เวิ้งสุดปลิวเทียบระดม.......................ดื่นล้น
ฝนโปรยเรื่อยเข้าผสม.......................สู่ฝั่ง โพ้นเนอ
เชื่อมฝั่ง,รูปผ่านพ้น..........................เพียบท้นขอบถนน

สายฝนคลื่นวาดคุ้ง...........................คืบขนาน
ตาที่แล้งจำจาร................................เจ็บสะอื้น
โพล้เพล้เกาะโน้นปาน........................แปลกถิ่น
รอยเรียบสนิทเปียกชื้น.......................ช่อชั้นล้วนพิศวง

หลงท่ามคลื่นวิชชุเยื้อง.......................เยือนครวญ
แววกระหน่ำล้วนเรรวน........................ร่วมรู้
น้ำค้างคลื่นผสมหวน...........................หันจับ
หนักยุคมาเดินสู้.................................สบช้ำมองสมัย

ภัยวัฏฏะรอบหล้า...............................ลือกระแส
มัวหม่นยากปรับแปร...........................ปราบร้าย
คิดหมายมาดเผลอแผล.......................ผลักผ่าน
อุโฆษคร่ำเดินท้าย.............................ทุกข์เข้ามาหา

พายุขบวนเคลื่อนครื้น..........................คอยเคียง
เผยมอดไหม้มาเมียง...........................มุ่งล้อม
เจ็บจารจ่อมชิดเฉียง.............................ฉากนั่น
เสมือนสั่นโศกยืนพร้อม........................พากย์เศร้าโรยละโหย


โดย: ญามี่ วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:21:46:21 น.  

 
สวัสดีค่ะ

ดีใจที่คุณเต้ยกลับมาเล่นบล็อกได้แล้วนะคะ

พระสถูปถึงจะเก่าแก่แต่ก็งดงามมาก เพิ่งจะรู้วิธีสังเกตโบสถ์กับวิหาร คุณเต้ยแยกแยะแล้วเข้าใจเลยค่ะ


โดย: haiku วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:22:07:37 น.  

 

พี่อุ้มขอตามมาไหว้ด้วยคนจ้า
แหล่มเน๊าะ
ได้รับความรู้กลับไปด้วยจ๊ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:22:34:17 น.  

 
ค่าบัตรอีกประเภท น่าจะเป็นแบบเหมารวม ชำระครั้งเดียว
เที่ยวโบราณสถานทุกแห่ง (ในจังหวัด) ค่ะ
พิพิธภัณฑ์มักทำแบบนี้ เพื่อให้คนเที่ยวให้ครบ


โดย: นัทธ์ (นัทธ์ ) วันที่: 24 สิงหาคม 2554 เวลา:3:52:50 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับคุณเต้ย


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 สิงหาคม 2554 เวลา:6:45:00 น.  

 


โดย: Kavanich96 วันที่: 24 สิงหาคม 2554 เวลา:7:36:28 น.  

 
ไม่มีตัวตนนี่ถือเป็นหลักที่ยากที่สุดในไตรลักษณ์นะคะ ว่ามั้ย?

.
.
.

เห็นด้วยเลยครับคุณเต้ย

เป็นการปฏิบัติที่ยากมากครับในการละวางตัวตน
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 สิงหาคม 2554 เวลา:8:33:00 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณสาวไกด์

ขออนุญาตแจ้งแถลงไขค่ะ ค่าบัตร 40 และ 220 บาทนั้นเป็นบัตรรวมค่ะ สามารถเข้าชมวัดและพิพิธภัณฑ์ ในจ.พระนครศรีอยุธยาได้ใน 30 วัน
มีวัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวัง วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม วัดไชยวัฒนาราม พพธ.สถานแห่งชาติ พพธ. เจ้าสามพระยาและพพธ.สถานแห่งชาติ จันทรเกษม ค่ะ

แต่เหมือนว่าเราเคยเห็น คนไทยบัตร 10/60 ต่างชาติ 30/180 ไงราคาไทยลดแล้วไปเพิ่มต่างชาติซะงั้น
** ไม่ได้ไปนานแล้วเหมือนกัน **


โดย: Hi Aoy วันที่: 24 สิงหาคม 2554 เวลา:9:41:03 น.  

 
ขอบคุณ, ขอบคุณที่แอด, thanks, thanks for add, comment hi5
[widget.sanook.com - *More Feel*]
หายไปเสียหลายวัน ด้วยงาน ด้วยไม่สบายนิดหน่อย เลยไม่ได้เข้าblogเลย พรุ่งนี้ต้องเตรียมซ้อมการแสดงชุดใหม่ที่จะต้องแสดงในงาน"กินขนม ชมแม่น้ำ"ที่ตลาดเก่าศาลเจ้าโรงทอง วิเศษฯ งานเข้ามาเยอะทีเดียว วันนี้ว่างเลยรีบมาทักทายหวังว่าคงสบายดีนะคะคุณเต้ย


โดย: เกศสุริยง วันที่: 24 สิงหาคม 2554 เวลา:9:48:28 น.  

 
หวานเย็นเคยไปเมื่อนานมาแล้วอะค่ะ อยากกลับไปอีกจัง


โดย: หวานเย็นผสมโซดา วันที่: 24 สิงหาคม 2554 เวลา:11:06:00 น.  

 
นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ นตฺถิ โทสสโม กลิ
นตฺถิ ขนฺธสมา ทุกฺขา นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ

ไม่มีไฟใดเสมอด้วยราคะ ไมีมีโทษใดเสมอด้วยโทสะ
ไม่มีทุกข์ใดเสมอด้วยเบญจขันธ์ ไม่มีสุขใดเสมอด้วยความสงบ

มีความสุขกับความสงบที่สร้างเองได้ ตลอดไป...นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 24 สิงหาคม 2554 เวลา:11:35:43 น.  

 
วัดนี้วัดโปรดวาเลยค่ะคุณเต้ย
ที่อยุธยาวาชอบวัดและของน่าหม่ำเยอะมากๆ
วันนี้กดท่องเที่ยวนะคะเมื่อวานคิวแน่นเอี๊ยดดเลยค่ะ
คุณเต้ยสบายดีนะคะหายวุ่นลงมากแล้วนะคะ


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 24 สิงหาคม 2554 เวลา:16:04:45 น.  

 

แวะมาส่งยิ้มให้กันจ้ะเต้ย
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 24 สิงหาคม 2554 เวลา:17:04:46 น.  

 
แวะมาหาก่อนกลับบ้านจ้า


โดย: nompiaw.kongnoo วันที่: 24 สิงหาคม 2554 เวลา:17:16:18 น.  

 
เมือ่เช้าผมเข้าไปอ่านกระทู้ศาสนาที่พันทิพ
เห็นเค้าเถียงกันด้วยพระไตรปิฏก
อ่านแล้วงงสุดๆไปเลยครับ แหะๆๆๆๆ

ไม่รู้ว่าเค้าเถียงกันไปเพื่ออะไรน่ะครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 สิงหาคม 2554 เวลา:17:35:49 น.  

 
สวัสดียามเย็นค่ะ คุณสาวไกด์

ขอตามมาไหว้พระทำบุญด้วยคนค่ะ

ขอบคุณที่แวะไปทักทายกันที่เกาะช้าง

อาหาร รสชาติพอใช้ได้ค่ะ(ไม่ค่อยอร่อย)

เอาหอยเชลล์ อบเนยมา ฝากค่ะขอให้มีความสุขนะคะ


โดย: iamorange วันที่: 24 สิงหาคม 2554 เวลา:17:55:44 น.  

 
มี่ไม่รู้เพลงสมัยไหนค่ะพี่ ฟังแล้วซึ้งๆก็เอามาใช้ค่ะ อิอิ
..................

สวัสดียามเย็นที่ดวงอาทิตย์..ไม่ค่อยยอมลับเลยค่ะ อิอิ* ยามเย็น *

เย็นลงจินตนาไกลตามใจหลง
เดินเดี่ยวดงด้วยเขลามาเฝ้าไหว
ขวัญลิวล่องไขว่คว้าเหว่ว้าไป
รอนรอนไหลในผ่าวรู้ด่าวนาน

ครบเครื่องเศร้าสำเร็จให้เสร็จสรรพ
น้อมนัยลับเศร้าสร้อยอ้อยส้อยหวาน
หลากลีลาผสานฝันวรรณกานท์
หวามแว่วหวั่นเวียนจารดักดานครวญ

เพลิงโพลงพลอยไหม้มอดให้ทอดทั่ว
ตะกอนเถ้าเบามัวผ่านตัวสรวล
วังเวงวาดวุ้งเวิ้งโรยเพลิงรวน
กำสรดทวนเคืองคับเกินนับทัน

วิเวกกาลร้ายร่ำลำนำบท
มธุรพจน์เวียนวัจน์หมายจัดสรร
เร่า,ร้อน,รอนก่อท้อไม่พอพัน
ตะวันลับเจตน์นั้นสำคัญคม

ยามเย็นเหงาบรรเลงแต่เพลงพร่า
อุระล้าเรื้อร้างมาสร้างปฐม
หวาดหวั่นลึกบรรจุตรมอุดม
ผะผ่าวพรมใจจรจากธรนินทร์


โดย: ญามี่ วันที่: 24 สิงหาคม 2554 เวลา:18:52:17 น.  

 

พาไข่เจียวรสไส้อั่วมาเยี่ยมค่ะโดย: โสมรัศมี วันที่: 24 สิงหาคม 2554 เวลา:19:25:49 น.  

 
ผมอ่านกระทู้แบบนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องครับ 555
เขาขนบาลี อ้างบทนั้นตอนนี้
แล้วก็หักล้างหัน

แหะๆๆๆ


พื้นฐานด้านพระไตรปิฏกผมมีน้อยมกาครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 สิงหาคม 2554 เวลา:22:09:01 น.  

 
images by free.in.th

พาเจ้าคิวเบย์มาเยี่ยมครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 24 สิงหาคม 2554 เวลา:23:50:10 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับคุณเต้ย

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 สิงหาคม 2554 เวลา:6:53:27 น.  

 
กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเชิญเพื่อนอุตรดิตถ์ ม.ศ. 5 รุ่นสุดท้ายทุกมหาสาขา ร่วมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
"อุตรดิตถ์ทัศนา อัมพวาสัญจร 2554"

วันเสาร์ที่ 29 ต.ค. 2554
เวลา 08.00 น. ล้อหมุน
เวลา 11.00-12.00 น. เดินทางถึงจุดนัดพบ อนุสรณ์สถาน แฝดอิน-จัน ถนนเอกชัย (ระยะห่างจากศาลากลางจังหวัด) ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
เวลา 12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30-15.00 น. ชมบ้านแมวไทย สำหรับคนรักแมวและชมค่ายบางกุ้งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เวลา 15.00-17.00 น. ชมตลาดน้ำยามเย็นที่อัมพวา
เวลา 17.00-18.00 น. กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 18.00-20.00 น. รับประทานอาหารเย็น และ
ชวนเที่ยว "ถนนคนเดิน อนุรักษ์วัฒนธรรม
วัดบางเกาะเทพศักดิ์ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
เวลา 20.00-24.00 น. รับประทานอาหารเย็นและสังสรรค์
เวลา 24.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ที่ 30 ต.ค. 2554
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 09.00-10.30 น. เที่ยวตลาดน้ำท่าคา พายเรือชมตลาดน้ำเก่าสมัยอยุธยา
เวลา 10.30-12.00 น. ไหว้พระ 9 วัด ในสมุทรสงคราม (วัดเพชรสมุทรวรวิหาร วัดบางกะพ้อม วัดศรัทธาธรรม
วัดอัมพวันเจติยาราม วัดบางแคน้อย วัดจุฬามณี วัดเจริญสุขาราม วัดภุมรินทร์กุฎีทอง วัดประดู่)
เวลา 12.00-14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 14.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพโดย: กลุ่มเพื่อน 5.63 อ.ต. IP: 210.246.186.4 วันที่: 28 กันยายน 2554 เวลา:6:40:45 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#16


 
สาวไกด์ใจซื่อ
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 202 คน [?]
ชอบอ่านหนังสือและดูหนังค่ะ ตอนนี้ทำงานด้านการท่องเที่ยวอยู่ นิสัยดีบ้างร้ายบ้าง แล้วแต่สภาวการณ์และคนที่เจอ


เนื้อหาและรูปภาพทั้งหมดในบล็อกสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบล็อก


ติดต่อเจ้าของบล็อกได้ที่ theworpor@yahoo.com
หรือ
https://www.facebook.com/saoguide


Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2554
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
23 สิงหาคม 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add สาวไกด์ใจซื่อ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.