* = * * = * * = * รีวิวไหว้พระ 9 วัด ณ เชียงใหม่ วัดที่เก้า วัดหมื่นเงินกอง * = * * = * * = *


สวัสดีค่ะหลังจากพาไปหม่ำๆ และทำสิ่งที่เป็นกุศลรับปีใหม่ด้วยการไหว้พระ 9 วัดไปแล้ว 8 วัดดังนี้ร้านอาหารร้านแรกของทริปปีใหม่ 2554 ไปแล้วคือ ไก่ถังวังทอง พิษณุโลก (คลิกเพื่ออ่าน)

ตามด้วย ข้าวมันไก่เกียรติโอชา + ร้านหวานละมุน (คลิกเพื่ออ่าน)

รีวิวทริปไหว้พระ 9 วัด วัดแรก ณ วัดลอยเคราะห์ (คลิกเพื่ออ่าน)

วัดที่สอง วัดหมื่นล้าน (คลิกเพื่ออ่าน)

วัดที่สาม วัดดวงดี (คลิกเพื่ออ่าน)

วัดที่สี่ วัดชัยพระเกียรติ (คลิกเพื่ออ่าน)

วัดที่ห้า วัดเชียงมั่น (คลิกเพื่ออ่าน)

วัดที่หก วัดเชียงยืน (คลิกเพื่ออ่าน)

วัดที่เจ็ด วัดหม้อคำตวง (คลิกเพื่ออ่าน)

และวัดที่แปด วัดดับภัย (คลิกเพื่ออ่าน)
วันนี้จะพาไปไหว้พระวัดที่ ๙ ซึ่งเป็นวัดสุดท้ายแล้วนะคะ นั่นก็คือวัดหมื่นเงินกองนั่นเอง


ที่จริงเราไม่ได้ตั้งใจจะไปวัดนี้เป็นวัดสุดท้ายหรอกค่ะ แต่แผนที่อันที่เราใ้ช้ดูมันทำผิด (ใส่ชื่อประตูเมืองผิดหนึ่งประตูค่ะ) สามีเราเลยคิดว่าถนนหมื่นเงินกองอยู่อีกที่หนึ่ง แต่...ปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะ เหอๆ
สำหรับประวัติของวัดจากเว็บ //www.chiangmai-thailand.net/temple/10000_ngenkong/10000_ngenkong.html มีดังนี้ค่ะ


วัดหมื่นเงินกอง สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้ากือนาหรือท้าวสองแสนนากษัตริย์นครพิงค์เชียงใหม่ กษัตริย์องค์ที่ ๖ เมื่อ จ.ศ.๗๐๑ - ๗๓๕ (พ.ศ. ๑๘๘๒ - ๑๙๑๖) หมื่นเงินกองเป็นชื่อของมหาอำมาตย์ ตำแหน่ง "ขุนคลัง" ท่านหนึ่งในรัชกาลพระเจ้ากือนา โดยโปรดให้ไปอาราธนาพระสุมนะเถระชาวเมืองสุโขทัยมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในนครพิงค์ เมื่อ พ.ศ. ๑๙๑๓


มีเรื่องเล่ากันว่าผู้สร้างวัดหมื่นเงินกองเอาเงินมาจากไหนมากมาย ถึงสร้างวัดได้ มีการเล่าต่อๆกันมาว่ามหาอำมาตย์หมื่นเงินกองนั้นเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หลังจากลาสิกขาออกมาเป็นฆราวาสก็ได้รับคำนำหน้าว่า "หนาน" ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า "หนานเมธัง" มีภรรยาชื่อ "นางแก้ว" โดยมีที่อยู่ก็เป็นที่ตั้งของวัดหมื่นเงินกองในปัจจุบัน


ในอดีตนั้นมีเหตุเกิดข้าวยากหมากแพงและเป็นช่วงฤดูฝน ชาวนาไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เต็มที่ เกิดความเดือดร้อนไปทั่วบ้านเมือง หนานเมธังและนางแก้วจึงไปหาซื้อวัว หาซื้อข้าวสาร นอนค้างแรมไปเรื่อยๆตามทาง จนมีความร่ำรวย จนเมื่อเดินทางมาถึงวัดพระนอนข่อนม่วง ทั้งสองสามีภรรยาได้หยุดพักเพราะเป็นเวลาเที่ยงและอากาศร้อนมาก หนานเมธังจึงได้มัดวัวไว้แล้วให้นางแก้วดูแล ส่วนตัวหนานเมธังได้เข้าไปกราบพระพุทธไสยอาสน์ (พระนอน) เมื่อเวลาผ่านไปนาน นางแก้วเห็นสามียังไม่กลับออกมาจึงได้เข้าไปตาม ระหว่างนั้นวัวตัวหนึ่งได้หลุดออกเพราะเชือกขาด วัวตัวนั้นวิ่งไปขวิดตลิ่งจนพัง นางได้เล่าให้สามีฟัง สามีจึงได้คุกเข่าอธิษฐานต่อเทวดาว่า "หากสมบัติเหล่านี้เคยเป็นของตนเองในอดีตหรือปัจจุบันชาตินี้ก็ขอให้อยู่ อย่างเดิม แต่ถ้าไม่ใช่ก็ขอให้หายไปปรากฏว่าเงินทองทั้งหมดยังอยู่ครบ


จึงได้นำมาบรรทุกหลังวัวทั้ง ๔ แล้วออกเดินทาง พอมาถึงบ่อน้ำที่ชื่อว่า "บ่อน้ำหมาเลีย" วัวตัวหนึ่งเกิดสะดุดก้อนหินหกล้มตาย ทั้งสองสามีภรรยาจึงได้นำสมบัติบรรทุกวัวทั้ง ๓ ตัว แต่ไม่สามารถจะบรรทุกได้หมด จึงได้นำสมบัติเหล่านั้นฝังดินใกล้ๆน้ำบ่อ จากนั้นก็เดินทางกลับบ้าน พอถึงเวลาเข้านอนก็นอนไม่หลับจึงปรึกษาภรรยาว่าจะเอาเงินทองที่ได้มา ไปสร้างวัดช่างลาน เรื่อยมาจนได้รับยศให้เป็นหมื่นเงินกอง แล้วสร้างวัดหมื่นเงินกองเพื่อเป็นอนุสรณ์

เป็นที่เข้าใจกันว่า มหาอำมาตย์ หมื่นเงินกองหรือทิดเมธัง ผู้สร้างวัดเมธังและวัดช่างลานเป็นผู้สร้างวัด "หมื่นเงินกอง" เพื่อเป็นอนุสรณ์ยศถาบรรดาศักดิ์ที่ตนเองได้รับ ต่อมาชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า "วัดมะยมกอง" บ้างแต่ก็มีชื่อที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า "วัดหมื่นเงินกอง" ตราบทุกวันนี้เริ่มด้วยป้ายเข้าวัดแล้วกันนะคะ ทำเป็นสีเงินๆ ซะด้วยค่ะ แต่ไม่รู้ว่าทำจากเงินแท้หรืออย่างอื่นนะคะ

ส่วนนี่...เห็นบางเว็บเรียกอุโบสถนะคะ แต่เราไม่เห็นใบเสมาอีกเช่นกัน (หรือวัดภาคเหนืออุโบสถไม่ต้องมีเสมาหนอ?) เราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นวิหารอะค่ะ

ประวัติของวัดแบบย่อจากป้ายที่มีที่วัดค่ะ

พระประธานภายในวิหารค่ะ
หลังจากกราบพระขอพรเรียบร้อยแล้ว ก็เดินออกมาค่ะ

แต่ตัววิหารของวัดนี้งามมากนะคะ เป็นวิหารไม้แล้วก็มีลายเหมือนปูนปั้นเป็นรูปเทวดาอยู่รอบเชียวค่ะ

ส่วนด้านหลังถัดจากวิหารนั้นก็เป็นเจดีย์แบบผสมระหว่างเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมศรีสัชนาลัยผสมกับเจดีย์ทรงกลมของเชียงใหม่เป็นทรงปราสาทฐานสี่เหลี่ยม ย่อมุมสูง มีเรือนธาตุสี่เหลี่ยมย่อมุม มีซุ้มจรนำประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง ๔ ด้านองค์ระฆังกลม


ซึ่งเจดีย์เดิมนั้นไม่ทราบว่าเป็นแบบไหน แต่ในปัจจุบันได้ครอบองค์เดิมเอาไว้เมื่อประมาณปี ๒๕๓๔ ได้ถูกฟ้าผ่าครั้งหนึ่งแต่เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักที่พระธาตุเจดีย์ไม่มีอะไรเสียหายชำรุดเลย ปัจจุบันพระธาตุเจดีย์นี้กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนไว้แล้ว
ถ้าหันหน้าเข้าวิหาร มองไปทางซ้ายมือก็จะเจอวิหารอีกหนึ่งหลังซึ่งเป็นวิหารที่ประดิษฐานพระนอนนะคะ (ในรูปนี้คือวิหารทางขวามือค่ะ)
วิหารพระนอน พระพุทธไสยาสน์ พระนอนเป็นพระพุทธรูปปั้นปางไสยาสน์ศิลปกรรมแบบล้านนาเชียงใหม่ประทับฐานบัว ภายในซุ้มนับได้ว่าเป็นพระพุทธโบราณล้ำค่าองค์หนึ่ง แต่ไม่พบหลักฐานประวัติความเป็นมา

เข้าไปไหว้พระนอนกันนะคะ องค์ไม่ใหญ่มากนักค่ะ


มีบทสวดมนตร์สำหรับพระนอนด้วยค่ะ


ที่จริงเราสงสัยมานานแล้วนะคะว่า บทสวดมนตร์สำหรับพระพุทธรูปองค์นั้นองค์นี้นี่ เอามาจากไหน แต่งเอง? หรือมีมานานแล้ว แล้วดูยังไงว่าเป็นบทสวดมนตร์ของพระพุทธรูปองค์นั้นๆ หรือดูจากความหมายของถ้อยคำ? ถ้าท่านใดมีความรู้ตรงนี้จะบอกกล่าวกัน ก็เชิญได้เลยนะคะส่วนอาคารหลังนี้คืออุโบสถหลังเก่าค่ะ

แต่เห็นว่าไม่มีประวัติความเป็นมาเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นก็มีอีกอาคารหนึ่งค่ะ เห็นป้ายว่าเป็นพ่อแก่ แม่ตะเคียนทองและกุมารเงิน-ทองค่ะ
ซึ่งด้านในอาคารก็มีแท่นเคารพดังนี้ค่ะ

แต่เราไม่ทราบเลยว่าทำไมจู่ๆ ที่วัดนี้ถึงมีศาลาสำหรับเคารพพ่อแก่ แม่ตะเคียนทองและกุมารเงิน+ทองนะคะ

ถ้าท่านใดทราบ บอกเพิ่มเติมได้นะคะ ยินดีค่ะ
สำหรับวัดนี้ก็คงจะหมดแต่เพียงเท่านี้นะคะ ปิดทริปไหว้พระ ๙ วัด ณ เชียงใหม่แล้วค่ะ

ต่อไปก็จะเป็นรีวิวหม่ำๆ นะคะ กับรวมใจไก่ย่าง แล้วก็มีร้านอาหารขากลับที่กำแพงเพชรอีกที่ค่ะ


ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาบล็อกเรานะคะ

910102/6398/582
Create Date : 18 เมษายน 2554
Last Update : 18 เมษายน 2554 9:45:03 น. 48 comments
Counter : 2904 Pageviews.

 
วัดศรีสุพรรณมีวิหารทำด้วยเงินทั้งหลังคะโดย: gripenator วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:10:21:38 น.  

 
ชาลีตามมาไหว้พระด้วยคนนะคะ
ชื่อวัดดีมากๆ เลยค่ะ


โดย: sierra whiskey charlie วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:10:22:08 น.  

 
คุมะชี่ตามมาไหว้พระฮับ


โดย: แพนด้ามหาภัย วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:11:56:34 น.  

 
ชื่อวัดน่าทำบุญมาก ๆ เลยค่ะ


โดย: หวานเย็นผสมโซดา วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:12:00:02 น.  

 
จากประวัติอ่านแล้วชวนสงสัยนะคะ
ว่าทำอะไรถึงได้เป็นหมื่น
แค่บริจาคสร้างวัดเหรอ
เพราะเห็นเดินทางไปไหนมาไหน
แต่ไม่ได้ทำงานรับราชการอะไรเลย
หรือเราอ่านไม่ดีเองหว่า เหอเหอเหอ


โดย: หัวใจสีชมพู วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:12:28:59 น.  

 
ขอบคุณคุณสาวไกด์ล่วงหน้าสำหรับรีวิวค่ะ


โดย: Love At First Click วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:12:36:08 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตนะครับ

ผมมัวแต่ป่วยครับ
เลยอัพบล็อกทริปเชียงรายไม่ทันเลย 555

เฮ้อ --- ป่วยกันนานเลยครับเที่ยวนี้
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:12:50:33 น.  

 
วัดสวยดีนะคะ.. เห็นแล้วนึกถึงวัดในลาว

ปล.ทีม Victory SC เป็นทีมจากมัลดีฟค่ะ
เวเลซก็เลยเชียร์ เมืองทองยูไนเต็ด


โดย: VELEZ วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:12:52:21 น.  

 
ตามมาไห้วพระวัตที่ 9 จ้า คุณสาวไกด์ฯ สาธุ สาธุ ครบ 9 วัดแล้ว....
ปล.น้องหมาเมิน... เพราะคนถ่ายมัวแต่ปรับมุมกล้องน่ะค่ะ นานไปหน่อย คงจะงอนมั้งคะ 555


โดย: phunsud วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:13:43:21 น.  

 
ลืมตอบคำถามไปค่ะ
nine lives เวเลซยังอ่านไปไม่ถึงยี่สิบหน้าเลยค่ะ
ตอนแรกที่ซื้อดูเฉพาะหน้าปกหน่ะค่ะ ก็เลยนึกว่าจะออกแนวตัวการ์ตูนเกาหลี สีหวานๆ
พอเปิดดูด้านใน.. อืม... ผิดคาดแบบสุดๆ
เลยขอเวลาทำใจก่อนค่ะ
เดี๋ยวค่อยอ่านต่อ


โดย: VELEZ วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:13:45:47 น.  

 
วัดสวย วิหารงามมากๆเลยค่ะคุณสาวไกด์

ขอบคุณรีวิวมากๆนะคะ

เรื่องหนังสือขอบคุณอีกครั้งนะคะ ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะคุณสาวไกด์

ไว้คุยกันใหม่ค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคำอวยพรค่ะ


โดย: LoveParadise วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:13:53:11 น.  

 
ตามมาไหว้พระ ครบเก้าวัดละครับ


โดย: คนเคยผ่านมหาสมุทร วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:14:19:55 น.  

 
ขอบคุณค่ะคุณสาวไกด์ วันนี้แวะมาเยี่ยมเยียน..ในทีสุดก้อมาถึงวัดที่9จนได้นะค่ะ...ชอบชื่อมากๆๆๆเลย ทำบุญแล้วต้องมีเงินหมื่นกองอยู่ข้างหน้า...อิอิ...คุณสาวไกด์ สบายดีนะค่ะ เปิ้ลสบายดีค่ะ...เช่นกันค่ะ สวัสดีปีใหม่ไทยย้อนหลังด้วยค่ะ


โดย: Miacara วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:14:33:04 น.  

 
จ้าคุณสาวไกด์ ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นรีวิวโรงแรมหรืออาหารบ้างเลย คิดถึงนะจ๊ะ..


โดย: Miacara วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:14:55:25 น.  

 
เวเลซไม่ได้มีทีมในดวงใจหรอกค่ะ
เพราะปกติไม่ดูบอล
แต่อยากไปสัมผัสบรรยากาศในสนามแข่งดู ท่าจะสนุก
วันนี้ MTUTD เป็นทีมเหย้าค่ะ
เชียร์ทีมเหย้าจะสนุกเพราะกองเชียร์เยอะ
เชียร์มา 2 ครั้งแล้ว ชักติดใจ
ถ้ามีโอกาสก็จะไปเชียร์ทีมนี้อีกค่ะ


โดย: VELEZ วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:14:56:01 น.  

 
ตามไปไหว้พระด้วยค่ะ

สาธุ!


โดย: แม่ไก่ วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:15:04:54 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาทักกันวันจันทร์จ้า
ทำงานอย่างมีความสุขนะคะครูเต้ย
ทันวัดสุดท้ายพอดี ได้บรรยากาศเหมือนไปเชียงใหม่ด้วยตนเองเลยโดย: หอมกร วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:15:06:36 น.  

 
คุณเต้ย
อ่านเจออยู่ค่ะ เรื่องตำแหน่ง แต่อ่านลงมา ว่าเดินทางไปเรื่อยๆ ก็เลย งง ว่าไปรับราชการกันตอนไหน 5555


โดย: หัวใจสีชมพู วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:15:07:52 น.  

 
สวัสดีค่ะ

คาถาบูชาพระแต่ละวัดเท่าที่สังเกตไม่ได้เหมือนกันทุกที่ แต่ถ้าถามว่าขึ้นอยู่กับอะไร เคโกะก็ไม่รู้อะค่ะ ก็อ่านท่องตามที่เค้าขึ้นป้ายไว้ตลอดเลย แหะๆ


โดย: :D keigo :D วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:15:16:07 น.  

 
ขอบคุณมากๆอีกครี้งค่ะคุณสาวไกด์เมื่ออาทิตย์ก่อนเราเพิ่งสั่งซื้อเล่มภาษาอังกฤษไปทางอเทซอนค่ะ ถ้าไม่ได้ภาษาไทยก็ไม่เป็นไรนะคะ เดี๋ยวเราใช้เล่มที่สั่งไปแทนก็ได้ค่ะ

ขอบคุณมากๆอีกครั้งจากใจจริงค่ะ


โดย: LoveParadise วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:15:56:46 น.  

 
^
^
พิมพืผิดอีกจนได้ ขอโทษนะคะคุณสาวไกด์ ''เวปอเมซอน'' นะคะ เฮ้อออโดย: LoveParadise วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:15:58:29 น.  

 
น้องเปิ้ลตามพี่สาวไกด์ไปไหว้พระด้วยนะคะ วัดที่เชียงใหม่เปิ้ลชอบทุกวัดเลยค่ะ สวยๆๆๆ แบบเก่าแก่ แต่ก็สวยเนาะพี่สาวไกด์เนาะ

มีความสุขทุกวันนะคะพี่สาวไกด์ที่น่ารักกกกกกกก


โดย: APPLEAIR วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:16:52:19 น.  

 
ใจจริงก็อยากได้นะคะคุณสาวไกด์ ภาษาไทยอ่ะค่ะ อิอิ แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะ

ถ้าเห็นก็หยิบมาก็ได้ค่ะ เรื่องค่าส่งและหนังสือค่อยคุยกันอีกทีนะคะ

ขอบคุณมากๆค่ะคุณสาวไกด์


โดย: LoveParadise วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:17:35:10 น.  

 
รอชมอย่างแน่นอนจ้าคุณสาวไกด์...


โดย: Miacara วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:20:12:43 น.  

 

โชคดีพี่มาทันครบ ๙ วัดเลย

งามทุกวันเนอะเต้ย เค้ามีเอกลักษณ์วัดทางภาคเหนือเนาะ ทั้งพระพุทธรูป ทั้งอุโบสถ วิหาร จัดทัวร์เที่ยววัดที่เชียงใหม่อย่างเดียวนี่ก็คุ้มแล้วนะพี่

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:20:15:55 น.  

 
ชื่อวัดน่าไปจังนะคะคุณสาวไกด์
......................

- ความรักเมื่อแรกเจอทุกอย่างง่ายสดใส
นานวันไปความเคยชินเข้าแทรกพาห่างคล้าย
ใจเราอิ่มความสุขแล้ว คนจึงมักชะล่าใจละเลยดูแล
กว่าจะซึ้งค่าของรัก ..มันก็หลุดจากบ่วงอาทรแล้ว..อันความรักไม่ยากลำบากหา
เรื่องรักษาสิหนักประจักษ์ขื่น
แม้นคืนวันร่วมเคียงยังเบี่ยงยืน
ทุกข์สลดยื่นส่งถึงตะลึงลาน

เวลากาลพิสูจน์หนึ่งภูตซ่อน
กลบอาทรไมตรีแล้วทวีผลาญ
ทุกรักเจอไม่ตระหนักหล่นหลักพาล
พ่ายรังควานตามติดพิชิตทรวง

หลังพันวันเคยคุ้นมาหนุนจิต
แล้วแผ่ฤทธิ์รังแกเผื่อแผ่ห้วง
หวานหยุดล่องผละจิตสะกิดลวง
พิศวาสหวงคล้ายคืนลืมตื่นตรึง

หลายคู่รักคลายคอยตะบอยสิ้น
เงาทาบถวิลเลือนรางเกินสร้างถึง
ใจเริ่มหลุดกระหายระคายดึง
แรงรักจึงเลื่อนขมระบมลอย

หลับฝันดีนะคะ


โดย: ญามี่ วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:20:38:10 น.  

 
ได้ตามจนถึงวัดที่เก้าเลยค่ะคุณสาวไกด์

ช่วงเทศกาลดีนะคะ คุณสาวไกด์ได้ไหว้พระ ทำบุญ
และได้รวมถึงวันครอบครัวด้วย


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:22:08:28 น.  

 
แวะมาไหว้พระด้วยค่ะ


โดย: nuboonme วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:23:07:49 น.  

 
ถ้าผมได้ไปเชียงใหม่ จะให้เครดิตบลอคนี้ในฐานะแรงบันดาลใจเลยนะเนี่ย

nokair มีโปรอยู่ซะด้วย


โดย: VET53 วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:23:12:37 น.  

 

พี่อุ้มตามมาไหว้พระด้วยคน
ก่อนนอนจ้า


โดย: อุ้มสี วันที่: 19 เมษายน 2554 เวลา:0:46:40 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับคุณสาวไกด์


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 เมษายน 2554 เวลา:5:56:20 น.  

 
ผมชอบป้ายที่เป็นสีเงินของวัดนี้ มันดูแปลกดูขลังดี

วิหารไม้สวยดีครับ 9 วัดไม่เคยไปซักวัดเลย สมัยก่อนที่ผมไปเชียงใหม่ยังไม่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบนี้ด้วยมั้ง มันก่อนนานมาแล้ว 10 กว่าปีแล้ว


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 19 เมษายน 2554 เวลา:9:50:41 น.  

 
ผิดๆๆ***

มัน "ก็" นาน "มาก" แล้ว 10 กว่าปีแล้ว


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 19 เมษายน 2554 เวลา:9:52:00 น.  

 
จะว่ายังไงดี สมัยก่อนตอนผมไปเชียงใหม่ คือตามที่บ้านไปเยี่ยมเพื่อนพ่อ แวะทักทายครูของแม่ สมัยนั้นจำได้ที่เดียวเองครับ "ดอยสุเทพ" จำได้ที่เดียว ที่อื่นจำไม่ได้เลย


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 19 เมษายน 2554 เวลา:10:05:08 น.  

 
พี่สาวไกด์แวะมาหานะคะ จ๊วบๆ


โดย: APPLEAIR วันที่: 19 เมษายน 2554 เวลา:10:48:52 น.  

 
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่เที่ยววัดก็ยังไงอยู่เนาะ จังหวัดนี้มีวัดสวยเยอะมากเลยเนาะครับ


โดย: นายหัวเด่น วันที่: 19 เมษายน 2554 เวลา:11:02:38 น.  

 
โหวตๆๆ
อย่างน้อยก็ยังมาทันเกาะวัดที่ 9 ละเรา ^^"


โดย: adaytrip วันที่: 19 เมษายน 2554 เวลา:11:15:30 น.  

 
ขอตามมาเที่ยววัดด้วยคนค่ะ วัดนี้ก็งามมากอีกแล้ว ชื่อวัดเป็นมงคลดีจังค่ะ


โดย: haiku วันที่: 19 เมษายน 2554 เวลา:14:34:42 น.  

 
มาเที่ยววัดในบล็อกนี้แล้วรวยๆ เฮงๆ มีเงินหมื่นหลายๆ กองเลยนะคะ สาธุ๊


โดย: Somyachi วันที่: 19 เมษายน 2554 เวลา:16:06:31 น.  

 
อย่างนี้ต้องตามรอยไปเที่ยว


โดย: kochpon วันที่: 19 เมษายน 2554 เวลา:17:54:44 น.  

 

งมๆ จ้ะเต้ย ชอบถ่าย แต่ไม่รู้จะ

ทำได้ดีมั้ย อยากลองดูก่อน


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 19 เมษายน 2554 เวลา:18:44:45 น.  

 
สวัสดีค่ะ มาชมวัดที่ ๙ชื่อเป็นมงคลปิดท้ายทริปดีมากๆเลยนะค่ะคุณสาวไกด์

ป้ายชื่อวัด กับวิหารไม้ ยังคงความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของทางภาคเหนือเช่นเคย

ขออนุโมทนาบุญอันยิ่งใหญ่ในทริปไหว้พระ ๙วัดที่เชียงใหม่ของคุณสาวไกด์ฯและครอบครัวด้วยค่ะ


โดย: tui/Laksi วันที่: 19 เมษายน 2554 เวลา:19:52:38 น.  

 
Photobucket

แวะไปเที่ยวเกาะล้าน กันไม๊จร้า :)


โดย: สาวสะตอใต้ วันที่: 19 เมษายน 2554 เวลา:20:12:33 น.  

 
ฝันดีค่ะคุณสาวไกด์
เช้าวันนี้สุริย์แสงเข้าแฝงเมฆ
เหมือนวิเวกเข้าออกท่ามหมอกห้อม
เสียงลมกรีดใบไม้ระไล้ล้อม
อากาศกล่อมคิดนอนอาวรณ์วาร

ครั้นเมฆล่องลอยไกลแจ้งใจฉ่ำ
หมอกล่วงล้ำขับหมายกระจายผ่าน
แว่วนกร้องพร่ำเพรียกสำเหนียกจาร
พลอยบันดาลลุห้วงไร้บ่วงคว้าง

สะพานเมฆเริ่มชัดบำบัดหวัง
มองไกลฝั่งฟากนั้นดลฝันสร้าง
อณูฉมเลียบร้อยมาคอยวาง
ใจรักย่างถึงแหล่งพร้อมแพร่งพราย

ควันความเศร้าอำลาหรรษาจับ
หอมสดับหทัยรู้นัยร่าย
ท่ามแสงรักวับชวนรัญจวนสบาย
ใจตื่นหมายอีกหนกับมนต์งามโดย: ญามี่ วันที่: 19 เมษายน 2554 เวลา:21:36:30 น.  

 

หวัดดีค่ะคุณสาวไกด์

สงกรานต์ไปไหนมาค่ะ
โดย: nok_noyly วันที่: 19 เมษายน 2554 เวลา:22:38:27 น.  

 


วันนี้กาญเคยไปไหว้พระเมื่อสองปีที่แล้วค่ะ
เป็นวัดที่สวยงามมากค่ะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 20 เมษายน 2554 เวลา:1:52:10 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณสาวไกด์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 เมษายน 2554 เวลา:7:19:14 น.  

 
ยังตามมาชมวัดอย่างต่อเนื่องค่ะ
เด๋วบ่าย ๆ แวะมาอ่านรายละเอียดนะคะ


โดย: มิลเม วันที่: 20 เมษายน 2554 เวลา:8:01:20 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#16


 
สาวไกด์ใจซื่อ
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 202 คน [?]
ชอบอ่านหนังสือและดูหนังค่ะ ตอนนี้ทำงานด้านการท่องเที่ยวอยู่ นิสัยดีบ้างร้ายบ้าง แล้วแต่สภาวการณ์และคนที่เจอ


เนื้อหาและรูปภาพทั้งหมดในบล็อกสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบล็อก


ติดต่อเจ้าของบล็อกได้ที่ theworpor@yahoo.com
หรือ
https://www.facebook.com/saoguide


Group Blog
 
<<
เมษายน 2554
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
18 เมษายน 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add สาวไกด์ใจซื่อ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.