* = * * = * * = * รีวิวไหว้พระ 9 วัด ณ เชียงใหม่ วัดที่สี่ วัดชัยพระเกียรติ * = * * = * * = *

สวัสดีค่ะ
หลังจากพาไปหม่ำอาหารเช้าและทำสิ่งที่เป็นกุศลรับปีใหม่ด้วยการไหว้พระ 9 วัดไปแล้ว ๒ วัดดังนี้หลังจากรีวิวร้านอาหารร้านแรกของทริปปีใหม่ 2554 ไปแล้วคือ ไก่ถังวังทอง พิษณุโลก (คลิกเพื่ออ่าน)

ตามด้วย ข้าวมันไก่เกียรติโอชา + ร้านหวานละมุน (คลิกเพื่ออ่าน)

รีวิวทริปไหว้พระ 9 วัด วัดแรก ณ วัดลอยเคราะห์ (คลิกเพื่ออ่าน)

วัดที่สอง วัดหมื่นล้าน (คลิกเพื่ออ่าน)

และวัดที่สาม วัดดวงดี (คลิกเพื่ออ่าน)


วันนี้ก็จะพาไปไหว้พระวัดที่ ๔ ของทริปนี้แล้วนะคะ นั่นก็คือ วัดชัยพระเกียรตินั่นเอง


สำหรับประวัติของวัดที่เซิร์ชหามาได้มีดังนี้นะคะ
(เครดิตจาก //www.chiangmai-thailand.net/temple/chaiphakiat/chaiphakiat.html)วัดชัยพระเกียรติ เดิมชื่อ วัดชัยผาเกียรติ เป็นพระอารามของนครเชียงใหม่มาแต่โบราณกาล ในรัชสมัยของพระเจ้าเมกุฏิ วิสุทธิวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ส่วนการสร้างวัดและพระประธานในวิหาร พระมหาเทวีจิระประภา ทรงสร้างเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ถวายแด่ สมเด็จพระชัยราชาธิราชกษัตริย์ในวงค์สุวรรณภูมิ ซึ่งปกครองกรุงศรีอยุธยาระหว่าง พ.ศ. ๒๐๘๑ ถึง พ.ศ. ๒๐๘๘ น้ำหนักที่หล่อพระพุทธรูปองค์นี้ มีอยู่ ๕ ตื้อ ตื้อ ๑ เท่ากับ ๑๐ โกฏิ น้ำหนักทอง ๕ ตื้อ เท่ากับ ๕๐ โกฏิ จึงเรียกพระนามว่า "พระเจ้า ๕ ตื้อ" ตามหลักฐานจารึกที่ฐานพระว่าสร้างเมื่อจุลศักราช ๙๒๐ ตรงกับ พ.ศ. ๒๑๐๑วัดชัยผาเกียรติ ต่อมาเรียกว่าวัดชัยพระเกียรติ จนถึงปัจจุบัน อักษร พม่าจารึกไว้ว่า ศักราช ๙๒๗ ขึ้น ๑๓ ค่ำ วันพุธตอนบ่ายอังคารและศุกร์อยู่ในฤกษ์ที่ ๔ ดิถี ๑๑


เจ้าไชยยะสรัพศาจาผัน ณ มหานครเชียงใหม่ ผู้เป็นข้าหลวงในเจ้าช้างเผือก เจ้าหอคำมหาธรรมราชาเจ้าชีวิต มีความประสงค์ให้มีสิ่งสักการะบูชาสำหรับคนและเทวดาและพรหม ตลอด ๕๐๐๐ พรรษาของพระศาสนา วันศักดิ์สิทธิ์จึงรวบรวมเอาบรรดาพระพุทธรูปแตกหัก นำมาหล่อเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ชื่อว่าพระพุทธรูปเมืองราย หรือพระพุทธรูปห้าตื้อ ผู้ใดสักการบูชากราบไหว้ จะคุ้มครองรักษาให้มีชัยชนะในการทั้งปวงแลฯ

(ป.ล.จากจขบ. จะเห็นว่า ประวัติการสร้างพระเจ้า ๕ ตื้อ ในตอนแรก กับในย่อหน้านี้ต่างกันนะคะ ย่อหน้าแรกบอกว่า มหาเทวีจิระประภาเป็นคนสร้างค่ะ ซึ่งก็งงๆ อยู่ว่าใครสร้างกันแน่น่อ)พระครูกิตติชัยโมรี เรียบเรียงจากหนังสือประวัติวัดชัยพระเกียรติ

เข้าไปปุ๊บก็จะเจอวิหารพร้อมเจดีย์ตามภาพอย่างนี้เลยค่ะ

หันหน้าเข้าวิหาร ทางขวามือก็จะเจอรั้วรอบขอบชิดแบบนี้ค่ะ

ถ้าจำไม่ผิดเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถนะคะ ห้องน้ำก็เดินไปข้างๆ นี้ตามป้ายเลยค่ะ

มีป้ายบอกประวัติของวัดที่ทางขึ้นวิหารด้วยค่ะ

ประตูเข้าวิหารค่ะ งามอีกแล้วเนาะ ชอบจัง

เข้าไปภายในค่ะ จะเห็นว่าเฉพาะเสาคู่หน้าพระประธานนะคะที่มีลายปิดทองแล้ว

เสาอื่นนี่ไม่ปิด หรือว่ารอปิดทองอยู่ก็ไม่แน่ใจนักนะคะ แหะๆ

พระประธานของวัดนี้ค่ะ ปากออกแดงๆ เหมือนศิลปะพม่านะคะนี่

นอกจากนั้นก็มีข้อมูลเพิ่มเติมอีกดังนี้นะคะ (เครดิตจาก //imagevn.multiply.com/photos/album/159/159)

ที่ฐานของพระพุทธรูปด้านหน้า เป็นอักษรพม่าส่วนด้านหลังของพระพุทธรูป เป็นอักษรพื้นเมืองเชียงใหม่ แสดงให้เห็นสมัยนั้นพม่ามีอิทธิพลควบคุมล้านนามาก ในสมัยพระเมกุฏิล้านนาเกิดการระส่ำระสายเป็นอย่างมาก ได้รับการกดขี่จากพม่า ราษฏรได้รับความเดือดร้อนถูกสั่งเกณฑ์แรงงานเก็บภาษีมากจนทำให้เกิดความเดือดร้อน

เมื่อล้านนาตกเป็นของพม่า พม่าเริ่มมีอิทธิพลทางด้านต่างๆ มากมายเช่น ประเพณีต่างๆ แต่กษัตริย์พม่ามีความเลื่อมใสทางพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าทรงโปรดให้มีการอุปสมบทกุลบุตร อาราธนาพระภิกษุสงฆ์ทั้งคณะวัดป่าแดงและคณะวัดสวนดอกไม้ไปแสดงธรรมถวายด้วย พม่าพยายามปฏิบัติตามจารีตประเพณีดังปรากฎในหลักศิลาจารึกวัดเชียงมั่น จีงมีผลทำให้วัฒนธรรมประเพณีได้รับการผสมกลมกลืนกับประเพณีและวัฒนธรรมของพม่า

ต่อมาพ่อค้าชาวพม่าที่เดินทางเข้ามาค้าขายในเชียงใหม่ก็มักจะมาบูรณะปฏิสังขรณ์หรือสร้างวัดวาอารามให้เป็นศิลปะแบบพม่า โดยช่างฝีมือพม่า ทำให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมมีลักษณะแบบพม่า ในสมัยต่อมาเมื่อมีการสร้างวัดก็ยัังคงสร้างให้มีรูปแบบพม่าทำให้เกิดความ เข้าใจผิดอยู่เสมอว่าเป็นศิลปะพื้นเมือง จิตรกรรมฝาผนังตามวัดในเชียงใหม่ก็เขียนยอดประสาท เป็นยอดปราสาทแบบพม่าซึ่งก็เป็นอิทธิพลที่พบในพุทธศาสนา ชาวพม่าก็ยังนับถือผีสางเทวดาควบคู่กันไปด้วยจนเกิดประเพณีว่าเมื่อสร้างวัด หรือปฏิสังขรณ์วัดก็จะมีการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผีสางเทวดาและอัญเชิญให้คุ้มครองตนเองด้วย


หนึ่งในภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารนะคะ

เป็นเทศน์มหาชาติเช่นกันค่ะ ภาพนี้ตัวอักษรเขียนว่ากัณฑ์หิมพานค่ะ

เอิ่ม..สารภาพว่า เห็นจากภาพตอนแรกนึกว่าทานกัณฑ์ซะอีกค่ะ แหะๆ

สำหรับการไหว้สาที่วัดนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะ (สั้นกระชับฉับไว พอดีถ่ายรูปวัดนี้มาน้อยค่ะ แหะๆ ) ตอนหน้าจะพาไปไหว้วัดที่ 5 (ครึ่งทางแล้วนะคะ) กับวัดเชียงมั่นค่ะ

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาที่บล็อกเรานะคะ
878730/6338/572

Create Date : 11 มีนาคม 2554
Last Update : 11 มีนาคม 2554 8:09:40 น. 34 comments
Counter : 2027 Pageviews.

 
สวัสดีครับ วัดนี้สวยครับ


โดย: คนเคยผ่านมหาสมุทร วันที่: 11 มีนาคม 2554 เวลา:7:48:48 น.  

 
วััดนี้เคยไปครับ อิอิอิ
แถววัดพระสิงห์นี่
ถ้าขยันเดินก็ได้ 6-7 วัดเลยนะครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 มีนาคม 2554 เวลา:8:12:02 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะสาวไกด์ ^^
เชียงใหม่ยังไม่เคยไปเลย
ขอเที่ยวผ่านบล๊อกสาวไกด์ก่อนนะคะ
ขอบคุณสำหรับการโหวตค่ะ


โดย: sierra whiskey charlie วันที่: 11 มีนาคม 2554 เวลา:8:22:36 น.  

 
ใช่ครับ

ถ้าให้เลือกว่าวัดไหนสวยที่สุด
ผมก็เลือกไม่ถูกครับ
มีในใจเป็นสิบวัดเลยครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 มีนาคม 2554 เวลา:8:38:25 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
อรุณสวัสดิ์สำหรับวันที่แสนเบิกบานค่ะคุณสาวไกด์ กดโหวตสาขาท่องเที่ยวให้ด้วยจร้าาาาาา


โดย: เกศสุริยง วันที่: 11 มีนาคม 2554 เวลา:8:53:42 น.  

 
ตอนที่เราไปเที่ยวเชียงใหม่ ไปแค่พระธาตุดอยสุเทพที่เดียวเองค่ะ เน้นแต่เดินเที่ยว หานู่นนี่กิน ไม่ได้เข้าวัดเ้ข้าวาเท่าไหร่เลย


โดย: หัวใจสีชมพู วันที่: 11 มีนาคม 2554 เวลา:9:27:55 น.  

 
แวะมาทักทายและมาตามชมวัดชัยพระเกียรติ ด้วยคนครับโดย: กัปตันลูกชุบ วันที่: 11 มีนาคม 2554 เวลา:9:39:01 น.  

 
อ่านประวัติซะเพลินเลยค่ะ สนุกดีจัง


โดย: ellie@aggie วันที่: 11 มีนาคม 2554 เวลา:9:41:43 น.  

 

สวัสดีค่ะ...

แวะมาชวนไปชมนิทรรศการภาพถ่ายที่World Trade ค่ะ

อนุโมทนาบุญไปกับสาวไกด์ด้วยนะค่ะ..สาธุโดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 11 มีนาคม 2554 เวลา:10:14:31 น.  

 
ผมเคยคิดว่าจะไำปให้ครบทุกวัดในเชียงใหม่
ตอนที่ยังโสดน่ะครับ 555

ตอนนี้หมดสิทธิ์แล้ว
วัดในเชียงใหม่มีเป็นพันวัดเลยนะครับ


คงยากมากที่จะไปให้ครบทุกวัดครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 มีนาคม 2554 เวลา:10:46:05 น.  

 


มาชมกันต่อค่ะ
เห็นเสาแดงๆ นึกๆว่าน่าจะเคยเห็นที่บล็อกพี่ก๋าค่ะ

เชียงใหม่ ไปบ่อย แต่โอกาสเข้าวัดน้อยมากเลยดี.
มานึกๆๆๆ จุดมุ่งหมายคนที่ไป
ไม่เคยเป็นวัดเลย
แต่ถ้าบอกว่าไปอยุธยา
ก็ไปแต่วัดทุกทีเลย

โดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 11 มีนาคม 2554 เวลา:10:56:46 น.  

 

พี่อุ้มตามมาไหว้พระด้วยคนจ้า
มาเชียงใหม่ทีไร
อยู่แต่วัดสวนดอก อิอิอิ
เพราะใกล้โรงแรม
แล้วไปไหนไกลๆ ไม่ค่อยได้
อิอิอิ เพราะจะวนอยู่แต่ร้านเหล้า
555 นิสัยที่ไม่ดีเลยเน๊าะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 11 มีนาคม 2554 เวลา:11:02:12 น.  

 
มาไหว้พระ อนุโมธนาบุญด้วยค่า _/|\\_


โดย: i_nookae วันที่: 11 มีนาคม 2554 เวลา:11:46:04 น.  

 
ผมไปได้สัก 100 กว่าวัดเองครับ
นี่แค่ในเมืองนะครับ
ยังไม่นับนอกอำเภอเลย

วัดบนเขาสูงนี่มีเป็นร้อยๆวัดเหมือนกันครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 มีนาคม 2554 เวลา:13:42:32 น.  

 
ตามไปเที่ยวต่อครับ ไม่เคยไปวัดนี้ (เหมือนคุณ หัวใจสีชมพู ) ไปแต่ดอยสุเทพ

รูปที่ 2 ดูแล้วร่มรื่นดี


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 11 มีนาคม 2554 เวลา:13:57:00 น.  

 
ตามมาติดๆ จ้ะเต้ย

วัดนี้สวยจ้ะ จริงๆ ก็ยังอยากพูดเหมืิอนเดิม วัดในเชียงใหม่ ในตัวเมืองแท้ๆ เรายังไปไม่หมดเลยเนาะ

สุขหรรษา วันศุกร์จ้ะเต้ย


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 11 มีนาคม 2554 เวลา:14:34:24 น.  

 
ผมชอบถ่ายภาพวัดน่ะครับ
เลยอยากเก็บภาพไปเรื่อยๆ
ตอนนี้พับโครงการไว้ก่อนครับ
ต้องรอลูกโตครับ 555
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 มีนาคม 2554 เวลา:14:57:03 น.  

 
อิ่มบุญจังเลย จะตามไปเที่ยวให้ครบทุกวัดเลยค่ะ


โดย: Somyachi วันที่: 11 มีนาคม 2554 เวลา:15:34:11 น.  

 

มาเยี่ยมชม มาทักทายครับ

มาขอตามเที่ยว ตามไหว้พระด้วยคนครับ

วัดนี้ผมไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยครับ แต่ดูแล้วร่มรื่นมากเลยนะครับ

อิอิ


โดย: อาคุงกล่อง วันที่: 11 มีนาคม 2554 เวลา:15:59:24 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณสาวไกด์ วัดสวยงามมากเลยนะคะ ข้างในร่มรื่นด้วยค่ะ


โดย: LoveParadise วันที่: 11 มีนาคม 2554 เวลา:16:42:25 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณสาวไกด์


*ภาพจากไทยรัฐ*

*กลบทกบเต้นสามตอน*

รอดพ้นร่นพร่าร่าเพิ่ม
ตามเสริมเติมสร้างต่างสุข
รื่นทำร่ำทางร้างทุกข์
แลปลุกลุกปลอบลอบเปรม

ภัยรบภพรินภินท์ร่วง
ทันล่วงท้วงลดทดเล่ม
ดลอื่นดื่นอวยด้วยเอม
หันเกมเหมก่อห่อเกย


*ขอให้ทุกวันของเรา
ผ่านเรื่องร้ายๆไปได้พ้น
ทุกครั้งทุกหนนะคะ*


โดย: ญามี่ วันที่: 11 มีนาคม 2554 เวลา:17:58:55 น.  

 


ตามมาเที่ยววัด ชมวัดค่ะคุณสาวไกด์
กะไว้ว่าจะไม่ให้พลาดเลยค่ะทั้งเก้าค่ะ


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 11 มีนาคม 2554 เวลา:20:24:11 น.  

 
ตามมาไห้วพระวัดที่ 4 ค่ะ
วันนี้เข้าด้านหน้าแล้วใช่มั้ยคะ หรือว่ายังเข้าทางด้านหลังอยู่ อิอิ (แซวเล่นค่ะ)ประตูทางเข้าโบสถ์สวยจริงๆค่ะ
ปล.น้องนัท-น้องนนท์ ฝากมาขอบคุณสำหรับคำชมครับผม


โดย: phunsud วันที่: 11 มีนาคม 2554 เวลา:21:05:20 น.  

 
ตามมาติดๆๆแล้วค่ะ คุณสาวไกด์ แป๊บเดียววัดทีสี่แล้ว อีกห้าวัดก้อครบแล้วนะค่ะ


โดย: Miacara วันที่: 11 มีนาคม 2554 เวลา:21:13:16 น.  

 
มาไหว้พระก่อนนอนค่า วัดนี้ก็งามอีกแล้ว ขอบคุณที่พาเที่ยวแถมมีข้อมูลให้อ่านอย่างดีเลย

เราโหวตหมวดท่องเที่ยวให้นะคะ


โดย: haiku วันที่: 11 มีนาคม 2554 เวลา:23:44:55 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณสาวไกด์
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 มีนาคม 2554 เวลา:7:25:40 น.  

 
อฑุฒา เจว ทฬทุทา จ สพฺเพ มจฺจุปรายนา
ทั้งคนมีทั้งคนจน ล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้า

ร่วมแสดงความเสียใจต่อประชาชนชาวญี่ปุ่นกัน..นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 12 มีนาคม 2554 เวลา:14:29:46 น.  

 
ตามมาไหว้พระ 9 วัด ครับผม


โดย: Kavanich96 วันที่: 12 มีนาคม 2554 เวลา:19:39:30 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่สาวไกด์

วันนี้แวะเอาบุญมาฝากค้า เนื่องจากอยากลองวิชาที่พี่สาวไกด์ฯสอนมา 555 ไม่จริงหรอกค่ะ อย่าเชื่อคำโอ๋เล้ย

เรื่องจริงดีกว่าเนอะ อยากพบเพื่อน เมื่อเดือนก่อนก็เลยนัดกันว่าวันนี้เราจะไปไหว้พระขอพรกัน ให้บังเอิญเมื่อวานมีเหตุสึนามิที่ญี่ปุ่น ปกติเพื่อนจะเบี้ยว แต่วันนี้ยอมออกจากบ้านทั้งที่อากาศร้อน โอ๋ตั้งต้นที่วัดพระแก้ว แปลกนะค่ะที่นี่มีแต่ชาวต่างชาติ มีแต่ทีมโอ๋เดินเข้าไปช่องคนไทย แล้วก็ข้ามไปไหว้ศาลหลักเมือง วันนี้คนน้อยดีแท้ เดินต่อไปไหว้แม่พระธรณี

เรียกแท็กซี่จะไปวัดสระเกศ โดนส่ายหน้า บอกว่าแดงชุมนุม น้องเดินไปละกัน 555 จะไหวเหรอ สุดท้ายตุ๊ก ๆ ละกัน เดินขึ้นภูเขาทองนึกว่าจะได้รับลมเย็น ๆ วันนี้ฟ้าก็ครึ้มซะ แต่มีร้านกาแฟระหว่างทางด้วยได้นั่งพักขา

จากนั้นก็ไปสะเดาะเคราะห์ที่วัดเล่งเน่ยยี่ เรื่องของเรื่องจะหาของกินแถวเยาวราชนั่นเอง ทีนี้หล่ะเดินของจริง เพราะไปช้อปที่สำเพ็งกันต่อ แล้วก็ลากกันมาที่มูลนิธิเทียนฟ้า ปิดท้ายกันที่วัดไตรมิตร เหนื่อยเป็นหมาหอบแดดกันเลยทีเดียว

แต่ก็สนุก แล้วก็สุขใจ เพราะนอกจากจะได้ทำบุญแล้วก็ยังได้นั่งเม้าท์กะเพื่อนอีกด้วย

แล้วจะแวะมาดูวัดเชียงมั่นนะค่ะ โอ๋ว่าสวยนะค่ะ เคยแวะไป สงสัยว่าใน 9 วัด จะมีก็แค่วัดเดียวนี่หล่ะค่ะที่โอ๋ได้ไปเยือน


โดย: oa (rosebay ) วันที่: 12 มีนาคม 2554 เวลา:21:34:24 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณสาวไกด์แสนสวย...

อ้อมแอ้มไปงานเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์หนุ่มรูปงาม

เสียดายที่ไม่ได้เจอตัวจริง..แต่ก็สนุกค่ะ

น่าสงสารผู้ที่สูญเสียจากการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ

ที่ญี่ปุ่นและประเทศแถวแปซิฟิคนะค่ะ

เรามาคิดทำอะไรที่เป็นประโยชน์กันเถอะโดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 12 มีนาคม 2554 เวลา:21:52:11 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ยังไม่ได้อัพบล๊อกค่ะ แต่มาเยี่ยม อิอิอิ :)


โดย: สาวสะตอใต้ วันที่: 13 มีนาคม 2554 เวลา:0:33:32 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณสาวไกด์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 มีนาคม 2554 เวลา:7:44:46 น.  

 
Photobucket

วันนี้อัพบล๊อคใหม่ แวะไปเยี่ยมกันน๊า :0

วันเสาร์ก้อพาเด็กคนเล็กไปสมัครสอบเข้า ม.1 ก๊าน

วันอาทิตย์ ก้อวันครอบครัว ไปกินอาหารอร่อย ๆ ที่เสวยกัน อิอิอิ :)


โดย: สาวสะตอใต้ วันที่: 13 มีนาคม 2554 เวลา:22:05:18 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับคุณสาวไกด์
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 มีนาคม 2554 เวลา:6:35:09 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#16


 
สาวไกด์ใจซื่อ
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 202 คน [?]
ชอบอ่านหนังสือและดูหนังค่ะ ตอนนี้ทำงานด้านการท่องเที่ยวอยู่ นิสัยดีบ้างร้ายบ้าง แล้วแต่สภาวการณ์และคนที่เจอ


เนื้อหาและรูปภาพทั้งหมดในบล็อกสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบล็อก


ติดต่อเจ้าของบล็อกได้ที่ theworpor@yahoo.com
หรือ
https://www.facebook.com/saoguide


Group Blog
 
<<
มีนาคม 2554
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
11 มีนาคม 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add สาวไกด์ใจซื่อ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.