* = * * = * * = * รีวิวไหว้พระ 9 วัด ณ อยุธยา วัดที่สาม วัดธรรมิกราช * = * * = * * = *

สวัสดีค่ะ

หลังจากพาไปเที่ยววัดมาแล้วสองที่ได้แก่


1. วัดสุวรรณดาราราม (คลิกเพื่ออ่าน)

2. วัดมหาธาตุ (คลิกเพื่ออ่าน)

วันนี้เราจะพาไปอีกวัดหนึ่งนั่นก็คือ วัดธรรมิกราชนั่นเองงงงงงง

ตามประัวัติ ผู้สร้างวัดนี้คือพระเจ้าธรรมิกราช ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้ง (ที่มีตำนานว่าเป็นผู้สร้างวัดพนัญเชิงน่ะค่ะ)


วัดนี้จะอยู่ทางด้านเหนือของเกาะเมืองอยุธยา ตามแผนที่ที่วงไว้เลยนะคะ
สำหรับที่วัดนี้ จุดเด่นประการหนึ่งคือ เศียรพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ค่ะ เดิมอยู่ในวิหารหลวงแล้วชาวบ้านก็มีความเชื่อว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มาก คือถ้าใครเป็นคดีความกันมาสาบานต่อหน้า คนผิดต้องตายหรือมีอันเป็นไปทุกคนเลยค่ะ

แต่ต่อมาสมัยที่พระยาโบราณราชธานินทร์ เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ในพระราชวังจันทรเกษมขึ้นก็ได้นำเศียรพระพุทธรูปนี้ไป ต่อมากรมศิลปากรจึงนำไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา ความศักดิ์สิทธิ์จึงคลายไปค่ะมาอ่านประวัติของวัด+เศียรพระเพิ่มกันจากป้ายหน่อยนะคะ ฮี่ๆ

อันนี้เป็นแผนผังของวัดค่า ทำเอง อาจจะมีตกหล่นไปบ้างอะนะคะ แหะๆ

เอาป้ายที่บอกว่าจุดสำคัญๆ ของวัดนี้มีที่ไหนบ้างมาฝากด้วยค่ะ

จากเศียรพระพุทธรูป เดินเข้าไป ทางซ้ายมือจะเป็นวิหารพระนอนค่ะ

มีป้ายบอกว่า พระมเหสีสร้างหลังจากที่พระราชธิดาหายจากประชวรนะคะ


สำหรับพระวิหารพระพุทธไสยยาสน์ (พระนอน) นั้น พระราชมเหสีของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงมีพระราชธิดาประชวร ทรงอธิษฐานไว้เมื่อพระราชธิดาหายแล้วจึงสร้างพระวิหารถวายค่ะ

แต่เรายังไม่เข้าไปในวิหารพระนอนค่ะ เดินไปด้านในก่อน (ให้วิหารอยู่ซ้ายมือ)

ก็จะเจอเจดีย์สิงห์ล้อมทางซ้ายมือแบบนี้ค่ะ

อ่านประวัติกันนิดหนึ่งเนาะคะ


เจดีย์สิงห์ล้อม ๕๒ ตัวที่แตกต่างไปจากเจดีย์ทั่วไป นับเป็นพระเจดีย์สิงห์แห่งเดียวในพระนครศรีอยุธยา ก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยา ในสมัยต่อมาพระมหากษัตริย์ได้ทรงบูรณะมาโดยตลอด โดยสังเกตจากร่องรอยการซ่อม และพื้นที่ของวัดที่อยู่ทางทิศตะวันออกของพระนครฯ ตามคติโบราณถือว่าเป็นทิศมงคลส่วนทางขวามือจะเป็นวิหารหลวงค่ะ


ในสมัยสมเด็จพระไตรโลกนาถทรงธรรม (พ.ศ. ๒๑๕๓) ทรงบูรณะวัด และสร้างพระวิหารหลวงหลังนี้ เพื่อฟังธรรมในวันธรรมสวนะ (วันพระ)เดินต่อเข้าไปข้างในอีกถึงจะเจออุโบสถแบบนี้ค่ะ
ทางเดินเข้าอุโบสถ ร่มรื่นดีเนาะคะ
แต่..แหงะ อุโบสถปิดซ่อมค่ะ
เลยได้แต่ถ่ายใบเสมารอบอุโบสถมาฝากค่ะเพื่อความชัดเจนและไม่เพี้ยน ดูผังจากป้ายทางวัดอีกทีนะคะ 555


หลังจากผิดหวังจากอุโบสถ (ที่ปิดซ่อม) แล้ว ไปวิหารพระนอนกันดีกว่าค่ะ

เข้าไปปุ๊บจะเจอพระบาทก่อนเลย
ที่นี่มีน้ำมนตร์สองโอ่งนะคะ มีชื่อต่างกันด้วยค่ะ
(แต่ปกติเราจะเอาน้ำมนตร์ในอุโบสถอะค่ะ แหะๆ)

แต่น้ำมนต์ที่นี่ขึ้นชื่อนะคะ

น้ำมนต์ในพระวิหารนี้ว่ากันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากมีประชาชนมานำไปใช้เป็นจำนวนมากเลยค่ะ


พระพักตร์ของพระนอนค่ะ น่าจะอยู่ระหว่างการบูรณะกระมังคะ


นอกจากนั้นวัดนี้ก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวพันในประวัติศาสตร์อีกดังนี้นะคะ1. พระราชพงศาวดารมีบอกว่าเมื่อสิ้นรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เจ้าสามกรมต่างรวบรวมผู้คนเพื่อจะชิงราชสมบัติ พระธรรมโคดมวัดธรรมิกราช และพระราชาคณะวัดกุฏีดาว วัดพุทไธสวรรย์ วัดรามรามาวาส ไปเทศน์โปรดให้เจ้าทั้งสามกรมให้สามัคคีกันและให้กระทำสัตย์สาบานค่ะ

2. ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าอุทุมพรทรงผนวชที่วัดนี้พร้อมด้วยมหาดเล็กชื่อนายหง โดยตั้งพระทัยว่าถ้าบ้านเมืองเกิดศึกจะออกไปช่วยรบ ต่อมาเมื่อทัพข้าศึกยกมาถึงตำบลภูเขาทอง นายหงลาสิกขาก่อนออกรบและแตกพ่ายไปเข้ากับพระยาตาก (สิน) เมื่อกู้อิสรภาพแล้วต่อมาได้รับพระราชทานเป็นพระยาเพชรพิชัยจนต่อสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ บุตรของพระยาเพชรพิชัยที่รับราชการต่อมาก็เป็นพระยาเพชรพิชัยสืบมา

จนสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๕) ภริยาพระยาเพชรพิชัยตามเสด็จมาที่วัดเกิดศรัทธาจึงบูรณะวัดขึ้น ในสมัยที่พระครูธรรมิกาจารคุณ (ฟัก) เป็นเจ้าอาวาส โดยบูรณะพระอุโบสถและพระวิหารใหม่และจะขอพระราชทานเป็นพระอารามหลวง แต่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีทรงสวรรคตก่อน มีสถานที่ตั้งเครื่องรับเสด็จและบ่อน้ำโบราณศักดิ์สิทธิ์ของวัด ประมาณปี๒๔๘๔ พระอุโบสถเดิมพระประธานเป็นศิลปสมัยรัตนโกสินทร์เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิด ทอง ผนังด้านตะวันออกเขียนเป็นภาพพุทธประวัติโดยนายช่างแข ก่อนจะทรุดตัวลง หลังคาได้ทรุดลงมาก่อนทางวัดได้มุงสังกระสีไว้ ยังไม่ทันบูรณะผนังพระอุโบสถก็ทรุดพังลง ทางวัดเตรียมการจะบูรณะ แต่ทางกรมศิลปากรได้เข้ามาซ่อมแทน เดิมเขตกฎีสงฆ์ที่เป็นเขตสังฆาวาสนั้นอยู่หลังพระอุโบสถติดกับศาลพระเจ้าธรรมิกราช สมัยที่นายปรีดี พนมยงค์สร้างวัดพนมยงค์นั้น เริ่มทำการบูรณะพระวิหารมงคลบพิตรแล้วจะนำช่างชุดเดียวกันมาบูรณะวัดธรรมิกราชต่อ แต่มีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้น ต่อมาสมัยจอมพลแปลกพิบูลสงคราม เป็นนายก ฯ ได้มาสร้างกำแพงวัดปูพื้นพระวิหารพระนอนและกุฏิสงฆ์ ยังไม่แล้วเสร็จก็เกิดเหตุทางการเมืองขึ้นอีกจนกรมศิลปากรเข้ามาดำเนินการต่อ


สรุปแล้วสำหรับวัดนี้ ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่คนไทยไม่ค่อยได้ไปกันเท่าไหร่หรอกค่ะ แต่มีชื่อเสียงมากเรื่องน้ำมนตร์ (สมัยก่อนนี่ถ้ายังมีเศียรพระองค์จริงอยู่ ก็จะเรื่องมาสาบานกันอีกเรื่องค่ะ) แต่สำหรับเรา เราว่าเป็นวัดหนึ่งที่น่าสนใจค่ะ ถ้าท่านใดมีโอกาสก็ลองไปไหว้พระที่วัดนี้ดูนะคะ

เอนทรี่หน้า จะพาไปวัดเดียวในอยุธยาที่ไม่ได้ถูกเผาไปตอนเสียกรุงฯ นะคะ


ปฏิทินธรรมวันจันทร์ (ทุกวันจันทร์)

เรียนอภิธรรมเบื้องต้น บรรยายโดยพระครูสมุห์ทวี เกตุธมฺโม
ณ บ้านอารีย์ เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.

เว็บไซต์บ้านอารีย์
//www.baanaree.net


วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554

1. ฟังธรรมเทศนา "รู้ใจ ไกลทุกข์" จากพระพระมหาทวีป กตปุญโญ
ณ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า (ทาวเวอร์) ชั้น 22 (ลงบีทีเอสชิดลม ประตู 6)


วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554

1. ฟังพระธรรมร่วมฟังการแสดงธรรมโดย พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ) วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ. นนทบุรี
ณ ศาลาปันมี บ้านอารีย์
เวลา 18.00-20.00 น.

เว็บไซต์บ้านอารีย์
//www.baanaree.net


วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554

1. ฟังพระธรรมร่วมฟังการแสดงธรรมโดยพระครูอุดมธรรมสุนทร (หลวงปู่แปลง สุนทโร) วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร
เวลา 18.00 - 20.00 น. ณ อาคารเล้าเป้งง้วน 1 (LPN)
ชั้น 26 ถ.วิภาวดีรังสิต
สำรองที่นั่งได้ที่คุณสุชญา​ 086-556-5599 หรือทาง Facebook ชมรมธรรมปรีดา


วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554

1. ม.ธรรมศาสตร์เชิญฟังธรรมจากพระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
ณ มูลนิธิเผยแผ่สัทธรรม ถ.บรมราชชนนีซอย 13 (ตรงข้ามเมเจอร์ปิ่นเกล้า)

อ่านรายละเอียดได้จากกระทู้นี้ค่ะ
//www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y10860594/Y10860594.html

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาบล็อกเราค่ะ

925385+53617+17431+5188+10390/6635/609

Create Date : 01 สิงหาคม 2554
Last Update : 1 สิงหาคม 2554 8:20:21 น. 49 comments
Counter : 10257 Pageviews.

 
..สวัสดีค่ะ

วันนี้พิงกี้ก็อัพอยุธยาแล้ว แต่ไปได้แค่วัดเดียวเอง

ไว้จะไปว่อมอีกครั้ง จดๆชื่อวัดตามที่คุณสาวไกด์แนะนำไว้แล้ว ไว้จะตามรอยคุณสาวไกด์ไปโดย: pinkypunch วันที่: 1 สิงหาคม 2554 เวลา:9:37:29 น.  

 
สวัสดีเช้าวันฝนพรำค่ะ คุณสาวไกด์

อืมม์..มั่นใจว่าวัดนี้ยังไม่เคยไปแน่ๆ
เพราะสังเกตุจากเศียรพระพุทธรูปสัมฤทธิ์
จำได้ว่าไม่เคยเห็นจากที่วัดไหนมาก่อนนะคะ แบบนี้

บ้านเราไปเที่ยวอยุธยากันบ่อยๆ
วันหลังจะบอกคุณแฟนให้ตามรอยไปบ้างค่ะ

xoxo ช่วงนี้คุณสาวไกด์สบายดีนะคะ
ไม่ค่อยได้คุยกันเลย

ฝนตกบ๊อย.บ่อย
รักษาสุขภาพด้วยนะค้า


โดย: nLatte วันที่: 1 สิงหาคม 2554 เวลา:9:38:26 น.  

 
โอ้ ขอบพระคุณอีกครั้งนะครับโดย: grilled chicken วันที่: 1 สิงหาคม 2554 เวลา:10:06:06 น.  

 
สวัสดียามสายๆวันทำงานค่ะ คุณสาวไกด์

ขอตามมาไหว้พระทำบุญ วัดธรรมิกราช ด้วยคนค่ะ

ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะ


โดย: iamorange วันที่: 1 สิงหาคม 2554 เวลา:10:23:23 น.  

 
วัดนี้ผมพลาดได้ไงก็ไม่ทราบ อาจเป็นเพราะในหนังสือท่องเที่ยวของเพื่อนไม่มีชื่อวัดนี้ก็ได้ (ทั้งที่เป็นวัดที่ถูกทำลาย) คนญี่ปุ่นจะชอบดูพวกแบบนี้มาก แปลกดีที่หนังสือเขาไม่มี

ชอบการบอกตำแหน่งครับ แผนที่แผ่นบนสุดแทบจะเป็นแผนที่หลักในการท่องเที่ยวเลย แบบนี้ดูง่ายดีครับ ดูแล้วรู้ตำแหน่งทันทีเลย+


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 1 สิงหาคม 2554 เวลา:11:31:23 น.  

 
มาดูคร่าวๆก่อนนะครับ ^^

ขอบคุณสำหรับกำลังใจและคำแนะนำนะครับ แก้ไขแล้วครับ555++ อบอวล อิอิ

ฝากภาพไว้ให้ชมก่อนนะครับ^^

โดย: วนารักษ์ วันที่: 1 สิงหาคม 2554 เวลา:11:39:51 น.  

 
ขอบคุณอีกครั้งครับ

เห็นคุณสาวไกด์ชอบปฏิบัติธรรม พอดีหลายเดือนก่อนผมพาภรรยาซึ่งเป็นชาวพุทธไปที่วัดป่าศรีถาวรนิมิต ตรงบ้านบุ่งเข้ อ.ปากพลี นครนายก ติดกับเขาใหญ่ บรรยากาศเงียบสงบมาก ผมเองที่เป็นพลขับนอนรอหลับปุ๋ยตรงลานจอดรถชายป่า เห็นเงียบสงบดี เลยแนะนำมา ผิดถูกอย่างไรต้องขออภัยนะครับ


โดย: sirimas_m วันที่: 1 สิงหาคม 2554 เวลา:13:32:20 น.  

 
อ้าวโทษที จะแปะลิงค์ไว้ให้ ดันซับมิทซะก่อน ขอโทษอีกรอบ

//www.watpa.info/
//www.thavorn2495.com/index_3.php


โดย: sirimas_m วันที่: 1 สิงหาคม 2554 เวลา:13:34:43 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณสาวไกด์..

อ้อมแอ้มปฎิบัติอยู่วัดปทุมฯค่ะ

กับหลวงพ่อถาวรค่ะ..

ที่ทำงานเป็นพุทธศาสนิกชนเยอะค่ะ..


โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 1 สิงหาคม 2554 เวลา:13:41:20 น.  

 
น่าพานักการเมืองไปสาบานให้หมดเลยนะครับ


โดย: คนเคยผ่านมหาสมุทร วันที่: 1 สิงหาคม 2554 เวลา:15:26:01 น.  

 

เป็นอีกหนึ่งวัดที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปอยุธยา แต่พี่พลาดจ้ะ

ช่วงนี้ฝนตกไหว้พระที่อยุธยาคงอีกนานแน่เลยเต้ย อยากไปจ้ะ


ขอบคุณภาพและเรื่องดีๆ จากบ้านเต้ยก่อน อย่างน้อยๆ ทำให้พี่อยากไปตามเต้ยหล่ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 1 สิงหาคม 2554 เวลา:16:05:11 น.  

 
มาเที่ยวต่อ ที่นี่ไม่เคยไปแน่นอนค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 1 สิงหาคม 2554 เวลา:16:32:43 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่สาวไกด์ฯ

เรื่องสาบานนั่น น่ากลัวจังค่ะโดย: :D keigo :D วันที่: 1 สิงหาคม 2554 เวลา:17:00:29 น.  

 

แวะมาเที่ยววัดด้วยคนค่ะคุณสาวไกด์

อยากไปไหว้พระมากๆ

ช่วงนี้พายุเข้า ระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะค่ะ
โดย: nok_noyly วันที่: 1 สิงหาคม 2554 เวลา:17:02:50 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่สาวไกด์

แหะ แหะ ได้แต่หัวเราะแห้ง ๆ แล้วก็ก้มหน้าแก้ตัวว่า ขอโทษค่า ไม่ได้แวะมาซะนานเลย

วันนี้พาไปเที่ยววัดถึงอยุธยาเลยนะค่ะ นอกจากได้เที่ยวยังได้ความรู้อีกเพียบ

เอาข้อมูลเก็บใส่แฟ้มไว้ก่อน รอหายป่วยค่อยไปมั่ง สงสัยพอดีหน้าหนาวนั่นหล่ะ อิอิ


โดย: oa (rosebay ) วันที่: 1 สิงหาคม 2554 เวลา:17:17:19 น.  

 
ตามมาเที่ยววัดค่ะ


โดย: กิ่งไม้ไทย วันที่: 1 สิงหาคม 2554 เวลา:20:06:40 น.  

 
ไปไหว้พระด้วยคนค่ะ


โดย: mookmukค่ะ วันที่: 1 สิงหาคม 2554 เวลา:20:23:49 น.  

 
แวะมาทักทายและชมรูปสวยๆก่อนไปนอนค่ะพี่เต้ย


โดย: sawkitty วันที่: 1 สิงหาคม 2554 เวลา:21:09:03 น.  

 
โหวตค่ะพี่สาวไกด์
...............หลับฝันดีค่ะ

* สวาทรัก(ในสาวิตรี) *

แอบอุ่นให้หมุนทัก............กลั่นหวานรักมาภักดิ์สื่อ
เอื้อรสรักพจน์หรือ.............เอมใจนักประจักษ์เจอ
พร่ำพรอดแสนออดอ้อน.....เว้าวอนพิศสนิทเสมอ
จำนรรจาสรรค์เผลอ...........ให้กระซิบลอยลิบเบา
เพลินท่าประสาเคลิ้ม..........นัยน์คอยเติมขับเสริมเขลา
สนองประคองเคล้า.............สองใจแจ่มแววแวมวาม
คลาดคล้อยหลงคอยหา.......ปรารถนาเคียงคราความ
ยินร่ำในคำถาม...................ต่างชื่นเชยบอกเผยโลม

ร้อนรนกระวนกระวาย..........ด้วยต่างหมายกระหายใกล้
ใคร่กระจ่างสว่างไสว............ออกสวาทไม่คลาดเคียง
เดือนดาวมาพราวห้วง...........ให้ลืมล่วงทุกช่วงเสียง
รัญจวนยามครวญเมียง.........ไม่อยากไปเกินในมอง
ร้อยพจน์แต่รสหวัง.................ลืมรอยชังที่หลั่งล่อง
ให้สมอารมณ์ปอง..................พิสมัยในฝันใฝ่หวาน
กาลผันไม่ขวัญผวา...............รอเวลาประสาตรึง
นัยคิดซึ้งชิดถึง.......................ไม่เลี่ยงวนในมนตรา

รักร้อยแต่ถ้อยสรวล.................สำราญถ้วนรู้ควรค่า
ราวทะเลกับเวหา...................ให้พะวงมากหลงใหล
ความรักสมัครแล้ว.................ไม่เคยแคล้วแยกแนวไหว
อย่างประสงค์จำนงใน............นิรันดร์รักไม่หักหันโดย: ญามี่ วันที่: 1 สิงหาคม 2554 เวลา:21:55:08 น.  

 

มอร์นิ่งจ๊ะน้องเต้ย
แวะมาอนุโมทนาบุญด้วยจ้า
รู้สึกว่าน้องเต้ยถ่ายภาพสวยขึ้นๆ ตลอดเลยจ๊ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 2 สิงหาคม 2554 เวลา:5:48:49 น.  

 
อนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วยค่ะ
ยังไม่เคยได้ไปเทียวชมและนมัสการพระที่วัดธรรมิกราชนี้เลยค่ะ
พระเศียรฯเป็นจุดเด่นน่าชมจริงๆ
ชมภาพและอ่านรีวิวที่นี่ได้เหมือนไปชมด้วยตาเองเลยค่ะ
ขอบคุณนะค่ะคุณสาวไกด์ฯ


โดย: tui/Laksi วันที่: 2 สิงหาคม 2554 เวลา:7:31:11 น.  

 
หวัดดีค่ะ คุณไกด์
ขอตามมาเที่ยวด้วยคนนะค๊า

ช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆ ดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ


โดย: เหตุผลของคนๆหนึ่ง วันที่: 2 สิงหาคม 2554 เวลา:9:09:12 น.  

 
การไม่ทำความชั่วทั้งปวง
การบำเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม
การชำระจิตของตนให้ผ่องใส
สามอย่างนี้ คือคำสอนของพระพุทธเจ้า

มีความสุข สำเร็จในสามอย่างนี้ ตลอดไป...นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 2 สิงหาคม 2554 เวลา:9:19:49 น.  

 


มาให้กำลังใจกันในวันทำงานค่ะ คุณสาวไกด์

งานเข้าก็สู้ สู้ ค่า

XoXo miss miss na ka !!


โดย: nLatte วันที่: 2 สิงหาคม 2554 เวลา:9:36:46 น.  

 
หนังสือท่องเที่ยวของญี่ปุ่นไม่มีวัดนี้ครับ ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไม จะพาออกนอกเส้นทางเจ้าตัวก็ไม่ยอมต้องเที่ยวตามหนังสือให้ได้


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 2 สิงหาคม 2554 เวลา:11:28:37 น.  

 
สวัสดียามบ่ายๆค่ะ คุณสาวไกด์

ขอบคุณที่แวะไปทักทายกันค่ะ

ขอให้มีความสุขนะคะ


โดย: iamorange วันที่: 2 สิงหาคม 2554 เวลา:13:43:00 น.  

 
เที่ยววัดไทย ชมกันเพลินเลยจริงๆค่ะคุณสาวไกด์
วันนี้มาโหวตให้คุณสาวไกด์ด้วยค่ะ
ที่นี่รู้สึกว่าวายังไม่ได้ไปนะคะ ชอบบรรยากาศ
ที่มีต้นลั่นทมออกดอกด้วยค่ะ และร่วงๆ ลงที่พื้น
และรอชมวัดที่ไม่ได้ถูกเผาต่อค่ะ


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 2 สิงหาคม 2554 เวลา:14:20:08 น.  

 

สวัสดีตอนบ่ายจ้ะเต้ยวันนี้เรายิ้มให้กันแล้วเนาะ

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 2 สิงหาคม 2554 เวลา:14:29:30 น.  

 
เวลาเขียนบลอกชวนไปเที่ยววัด เราว่าก็ได้บุญนะคะ เขียนสิ่งดี ชวนคนไปสถานที่ดีๆ

อนุโมนาด้วยค่ะคุณสาวไกด์


โดย: Love At First Click วันที่: 2 สิงหาคม 2554 เวลา:14:45:14 น.  

 
สวัสดีครับคุณสาวไกด์อิอิ ^^

มาอ่านต่อจากเมื่อวานครับ วัดต่อไปชื่อวัด... ผมเพิ่งไปมาครับ ไกด์เขาก็บอกว่าวันนี้เหลืออยู่วัดเดียวที่สมบูรณ์ที่สุด

มีภาพมาฝากด้วยครับ ^^โดย: วนารักษ์ วันที่: 2 สิงหาคม 2554 เวลา:15:30:52 น.  

 
คุณสาวไกด์ วาถามนิดนึงนะคะ
เขามีนั่งเรือไปอยุธยา แบบมีอาหารพร้อม
คุณสาวไกด์หรือเพื่อนๆ ที่รู้จัก เคยไปไหมค่ะ
น่าสนใจไหมคะ


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 2 สิงหาคม 2554 เวลา:18:42:33 น.  

 
ยังไม่เคยไปเลย แต่นึกถึงวัดมเหยงค์ ที่นั่นเป็นช้างล้อม เอ จะมีอะไรที่เกี่ยวพันกันไหมนะ


โดย: VET53 วันที่: 2 สิงหาคม 2554 เวลา:19:54:31 น.  

 
เป็นเรือที่ขึ้นจากที่โรงแรมโอเรียลเต็ลค่ะคุณสาวไกด์
วาเห็นจากdocumentary แต่ไม่รู้บริษัทค่ะ
เขามีเกริ่นๆ แต่ไม่มีให้ชมตลอดเส้นทางค่ะ
มีนั่งไปกับเก้าอี้เอนพื้นแบบทางเหนือ
พร้อมอาหาร และไกด์ เรือเป็นแบบไม่ใหญ่มากค่ะ
ทัวร์ท่องเรือคงมีหลายบริษัทมากๆนะคะ
แต่เผื่อว่าคุณสาวไกด์มีแบบที่น่าสนใจค่ะ
แบบประสบการณ์ตรงน่ะคะ วาเลยลองถามดูค่ะ


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 2 สิงหาคม 2554 เวลา:20:10:15 น.  

 
ไม่ค่อยมีโอกาสจะได้ไปเที่ยววัดเก่า ๆ แบบนี้เลยค่ะ ขอบคุณสาวไกด์ที่พาทัวร์ แถมมีความรู้แถมมาด้วย


โดย: haiku วันที่: 2 สิงหาคม 2554 เวลา:20:41:25 น.  

 
สาวไกด์ใจซื่อ Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
-------------------
แวะมาทักทายค่ะคุณเต้ยสบายดีนะคะ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 2 สิงหาคม 2554 เวลา:22:29:01 น.  

 มาซะดึกส่งเข้านอนเลยแล้วกันนะคะ
..............................


แก้วที่มีน้ำครึ่งแก้ว เรามองได้สองอย่าง
มองว่ามีน้ำพร่องครึ่งแก้วก็ได้ หรือน้ำเต็มครึ่งหนึ่งก็ได้
โดย รินใจ ....จาก “เปลี่ยนมุมมอง “ เว็บ tamdee.net
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 3 สิงหาคม 2554 เวลา:0:05:47 น.  

 
ขอบคุณคุณสาวไกด์สำหรับคะแนนโหวตมากๆค้า

xoxo เมื่อไหร่งานจะเพลาๆลงเหมือนเดิมล่ะคะ

miss miss ka !!


โดย: nLatte วันที่: 3 สิงหาคม 2554 เวลา:8:53:56 น.  

 
ก้อกๆ เจ้าของบ้านอยู่ป๊าว ???

อิอิ ไปละ ... ทำงานๆ


โดย: เหตุผลของคนๆหนึ่ง วันที่: 3 สิงหาคม 2554 เวลา:9:52:23 น.  

 
ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดีฉันใด ราคะย่อมรั่วรดจิตที่ไม่ได้อบรมฉันนั้น

มีความสุขกับการหมั่นฝึกฝนอบรมจิต ตลอดไป...นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 3 สิงหาคม 2554 เวลา:10:23:51 น.  

 
สวัสดีครับ อิอิ ผมก็พยายามอยู่เหมือนกันครับ ^^


โดย: วนารักษ์ วันที่: 3 สิงหาคม 2554 เวลา:12:04:00 น.  

 


บ่ายแล้ว หม่ำมื้อเที่ยงแล้วเนาะ


แวะมาส่งยิ้มให้กันจ้ะเต้ย


ไม่ต้องลงทุนอะไรมาก...แค่ "ยิ้ม" เนอะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 3 สิงหาคม 2554 เวลา:13:02:11 น.  

 
อวยพรล่วงหน้าให้่มืออร่อยกับคุณแม่ในวันแม่มีความสุขสุดๆนะคะ


โดย: Love At First Click วันที่: 3 สิงหาคม 2554 เวลา:14:48:37 น.  

 
ขอบคุณสาวไกด์นะคะ ได้มาหนึ่งชื่อ
พี่ยุ้ยก็เห็นเม้นที่บ้านคุณสาวไกด์
เลยเข้ามาฝากลิงค์ไว้ด้วยค่ะ


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 3 สิงหาคม 2554 เวลา:16:52:45 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
สวัสดียามเย็นค่ะคุณเต้ย ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงทำตัวให้อบอุ่นไว้นะคะ ช่วงนี้อาจจะผลุบๆโผล่ๆสักหน่อย กำลังเร่งตัดชุดและทำเครื่องประดับชุดการแสดงในพิธีเปิดงานเปิดฟ้าการศึกษาจังหวัดอ่างทอง....ระลึกถึงเสมอค่ะคุณเต้ย


โดย: เกศสุริยง วันที่: 3 สิงหาคม 2554 เวลา:18:39:06 น.  

 


แวะมาชมวัดแบบแว๊บบบ บบ บก่อนค่ะ
ปักหลักหน้าบล็อกอย่างจริงจังได้น้อยมากเลยดี.
แต่ก็อยากมาล่ะน๊าพี่น๊า
โดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 3 สิงหาคม 2554 เวลา:18:59:00 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณพี่สาวไกด์
ไม่ได้แวะมาเยี่ยมคุณพี่สาวไกด์ตั้งนาน
พอ ๆ กับไม่ได้เข้าวัดเลย แหะ แหะ

ร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณพี่สาวไกด์ด้วยนะคะ
จินไปวัด ถ้าวัดเค้ามีน้ำมนต์ให้นะ
เป็นต้องบูชากลับบ้านด้วยค่ะ ^^
ศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้
ขอให้ได้บูชามาเถอะ อิอิ


โดย: JinnyTent วันที่: 3 สิงหาคม 2554 เวลา:21:37:56 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณสาวไกด์..

ที่วัดปทุมฯ..มีปฎิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล

ทุกสัปดาห์ค่ะ เริ่มบ่ายวันศุกร์

ค้างคืน 2คืน ออกบ่ายวันอาทิตย์ค่ะ..

เพียงแค่นำบัตรประชาชนและของใช้ประจำตัวและมุ้งด้วย

เพราะยุงจะเยอะมากๆค่ะ

ไปสมัครที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของวัดได้เลยค่ะ

ลองไปปฎิบัติดูนะค่ะ..

ที่นั่นมีสวนป่าในเมือง สงบทั้งๆที่อยู่ใจกลางเมืองค่ะ..

อนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะโดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 4 สิงหาคม 2554 เวลา:0:39:31 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณสาวไกด์

ตามไปไหว้พระด้วยคนนะคะ และขอแอดจดจำรายชื่อวัดไว้ด้วย เพราะปลายปีนี้ครอบครัวแม่สามีที่อิตาลี่อาจจะตามกลับไปเมืองไทยด้วย สิ่งที่เค้าโปรดปรานกันมากๆก็คือวัดไทย

ซึ่งตัวเองถ้าเป็นวัดนอกจังหวัดเชียงใหม่แล้วจะตันเลยค่ะ นึกไม่ออก

ภาพเศียรพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ดูน่าเกรงขามมากเลยนะคะ เปิดตัวด้วยภาพนี้ ทำให้ต้องนั่งเรียบร้อยอ่านบล๊อกเลยค่ะ :)


โดย: ปลาทอง9 วันที่: 4 สิงหาคม 2554 เวลา:2:17:14 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับคุณเต้ย

กะก๋ารายงานตัวครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 สิงหาคม 2554 เวลา:6:36:41 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#16


 
สาวไกด์ใจซื่อ
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 202 คน [?]
ชอบอ่านหนังสือและดูหนังค่ะ ตอนนี้ทำงานด้านการท่องเที่ยวอยู่ นิสัยดีบ้างร้ายบ้าง แล้วแต่สภาวการณ์และคนที่เจอ


เนื้อหาและรูปภาพทั้งหมดในบล็อกสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบล็อก


ติดต่อเจ้าของบล็อกได้ที่ theworpor@yahoo.com
หรือ
https://www.facebook.com/saoguide


Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2554
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
1 สิงหาคม 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add สาวไกด์ใจซื่อ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.