Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2567
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
16 มิถุนายน 2567
 
All Blogs
 
เมืองแปร - ย่างกุ้ง : วัดพระมหามุนี เมือง Nattalin, เจดีย์ปยาจี

ทริป เมืองแปร...มรดกโลกพม่า  
แปร~มรดกโลกปยู~อะเก่าว์ต่อง~ย่างกุ้ง
4 วัน 3 คืน เดินทาง 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2567

ทริปนี้เราไปกับเพจ 
แบกเป้ไปเที่ยว by ลำไยทัวร์  

 
นัดหมาย วันพฤหัสที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 05.00 น. สนามบินดอนเมืองเดินทางด้วยสายการบิน Thai Air Asia ไฟลท์ FD251 เวลา 07.30 น.ก็อปปี้โปรแกรมมาวางเลยละกันค่ะ
Day1.....
05.00    พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
07.30     ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.)
ถึงสนามบินย่างกุ้ง  
 *** เวลาที่พม่าช้ากว่าที่ไทย 30 นาที
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองแปร  (ใช้เวลาเดินทางประมาน 6 ชม.)
~ วัดพระมหามุนี เมือง Nattalin 
มื้อ (1) อาหารกลางวันระหว่างทาง
ถึงเมืองแปร
~ เจดีย์พะยาจี
~ พระมหาเจดีย์ชเวสันดอว์ 
เช็คอินเข้าที่พัก Lucky Dragon Hotel (3 ดาว)
มื้อ (2) อาหารค่ำในร้านท้องถิ่นริมแม่น้ำอิระวดี
 
รถตู้มารับที่สนามบินย่างกุ้ง ออกเดินทางต่อไปเมืองแปร ระหว่างทาง คนขับรถจอดซื้อพวงมาลัยห้อยหน้ารถ...แม่ค้าเค้าจะสวดให้ด้วยค่ะเราจะเห็นแม่ชีสีชมพู เดินบิณฑบาตร อยู่เป็นระยะ ไม่ว่าเช้า สาย บ่าย เย็นร้านขายหมากค่ะ มีร้านแบบนี้เยอะมาก ชาวเมียนมา แทบทุกวัย เคี้ยวหมากค่ะของขายริมทาง13.24 น. แวะรับประทานอาหารค่ะน่าจะเป็นหอนาฬิกาประจำเมืองถ้ามีโอกาส อยากลองโดยสารด้วยรถไฟที่พม่าค่ะตามโปรแกรมบอกว่า วัดพระมหามุนี เมือง Nattalinขออภัย ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะ ห้องเก็บอะไรไม่ทราบค่ะ ประตูเหล็ก ล็อคแน่นหนาเลยของมีค่า ล็อคแน่นหนา เหมือนบ้านเราล่ะค่ะสาธุ... ลาแล้วค่ะ รถตู้กรุ๊ปเรา

ระหว่างทาง...ของกิน ประมาณโอท็อปบ้านเรา มีขายแถวแค่แถวนี้ค่ะ...ข้าวโพดปิ้งเราไม่ได้ชิม เห็นว่าหวานมากเห็นแบบนี้ อร่อยมากค่ะ ทั้งชิม ทั้งซื้อกันนุงนังข้าวโพดคั่ว อร่อยดีค่ะ16.41 น. เจดีย์ปยาจี


 

ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ได้ทรงแบ่งลำดับประวัติศาสตร์ศิลปะพม่า ได้ดังนี้คือ

1. ศิลปะปยุ หรือ พยู (Pyu) ราวพุทธศตวรรษที่ 12-14 (ตรงกับช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7-9) เมืองสำคัญคือ เมืองไบก์ถาโน (Beikthano)ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลาง เมืองฮาลิน (Halin)ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ และเมืองศรีเกษตร หรือ ถเยขิตตะยะ (Thayekhittaya)ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองแปร (Prome)ใต้เมืองไบก์ถาโน
2. ศิลปะมอญ ได้แก่ เมืองสุธัมมวดี หรือ สะเทิม หรือ ถะทน (Thaton) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ใกล้กับปากแม่น้ำอิรวดี ส่วนเมืองหงสาวดี หรือ พะโค (Pegu) นั้น สร้างขึ้นในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 14 (ตรงกับช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9)
3. ศิลปะพม่าที่เมืองพุกาม (Pagan) พุทธศตวรรษที่ 16-18 (ตรงกับช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 11-13) อาจแบ่งได้เป็น 2 แบบต่อเนื่องกันคือ อิทธิพลของศิลปะมอญ และศิลปะพม่าอย่างแท้จริง
4. ศิลปะสมัยเมืองอังวะ หรือ รัตนปุระ พุทธศตวรรษที่ 22-24 (ตรงกับช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17-19)
5. ศิลปะสมัยหลัง คือสมัยเมืองอมรปุระ และมัณฑะเลย์ ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 24 จนถึงสมัยปัจจุบัน (ตรงกับช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19-ปัจจุบัน) 

สถาปัตยกรรมแบบปยู (Pyu) ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 5- 11

สถาปัตยกรรมปยู หรือ พยู เป็นยุคต้นของคติการสร้างเจดีย์ในลักษณะคล้ายลอมฟางหรือดอกบัวตูม บ้างมีรูปร่างขององค์เจดีย์คล้ายกับธรรมเมกขสถูป (สถูปสารนาถ) พบในแถบเมืองตะเยะคิดตะหย่า หรือ เมืองศรีเกษตร ดังเช่น เจดีย์เบเบจี เจดีย์บอบอจี เจดีย์ปะยาจี เจดีย์ปะยามา เจดีย์บูปยา  และเจดีย์ง๊ะจเวนะตาว
เมืองโบราณอาณาจักรพยู (Pyu Ancient Cities) ”  ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 4 ครบคลุมพื้นที่คือเมือง ศรีเกษตร (Sri Ksetra) เปียทะโนมโย (Peikthanomyo) และหะลินยี (Halingyi) เป็นดินแดนที่มีความรุ่งเรืองมาอย่างยาวนานกว่า 1,000 ปี – 200 ปี ก่อนคริสต์ศักราช  โดยมีร่องรอยความเจริญที่เหลืออยู่ คือ ซากพระราชวัง เจดีย์ กำแพงอิฐ พระพุทธรูป สุสานโบราณ  และการจัดการชลประทาน จึงอยากพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับอาณาจักรปยู และ สัมผัสความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรแห่งนี้กัน 

ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของกรุงย่างกุ้ง เมียนมา ในปัจจุบันใกล้เมืองแปร ในอดีตเป็นที่ตั้งของเมืองศรีเกษตร เปียทะโนมโย และหะลินยี เป็นพื้นที่ชลประทานที่กว้างใหญ่แห่งลุ่มน้ำอิรวดี ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองพุกามประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์จากเมืองย่างกุ้งประมาณ 5 ชั่วโมง  

อาณาจักรพยูเกิดขึ้นราวยุคหินเก่าถือเป็นอารยธรรมแรกของเมียนมา ชาวพยูเป็นชนชาติดั้งเดิมที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว แต่ก็มีหลักฐานอื่นๆกล่าวไว้ชาวพยู คือพม่าแท้ 100%  มีอาชีพหลักคือเกษตรกรรม  มีการผันน้ำจากแม่น้ำอิรวดี ในการทำเกษตรกรรม และยังมีการขุดคูคลองรอบ ๆ เมือง ไว้ใช้น้ำในยามหน้าแล้ง   ต่อมาชาวพยูได้รวมกลุ่มกันสร้างอาณาจักรที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาชื่อว่า อาณาจักรศรีเกษตร ซึ่งกินพื้นที่เกือบทั้งหมดของลุ่มน้ำอิรวดี    โดยศูนย์กลางหลักของอาณาจักรนี้ ตั้งอยู่ที่เมืองศรีเกษตร เมืองเปียทะโนมโย และเมืองหะลินยี ทั้ง 3 เมือง ได้ถูกผนึกรวมกัน  ชาวพยูมีนิสัยเมตตากรุณา  รักสงบไม่สนใจเรื่องสงคราม แต่จะมีความขัดแย้งในเรื่องการแข่งกันสร้างเจดีย์ ศาสนสถาน  ชาวพยู  ใส่เสื้อผ้าที่ ทำจากเส้นใยคล้ายกับไหมนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท     

งานศิลปะของชาวพยูได้รับอิทธิพลจากอินเดีย  ศิลปะของชาวพยู เป็นต้นแบบสำคัญในการวางรากฐานงานศิลปะให้กับผู้คนยุคหลังของพม่า โดยเฉพาะในด้านสถาปัตยกรรม เป็นต้นแบบให้งานสถาปัตยกรรมของพม่าในยุคต่อ ๆ มา  อาทิ  เจดีย์ชเวดากอง มิงกาลาเจดีย์  พญาจี (Payagyi) เป็นสถูปขนาดใหญ่ สูง 42 เมตร มีอายุกว่าพันปี  สร้างในสมัยอาณาจักรศรีเกษตร เป็น 1 ใน 9 สถูปที่สร้างโดยพระเจ้าดัตตาบอง นักโบราณคดีเชื่อว่า พญาจีเป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สุดในพม่าต้นลีลาวดี แต่ละต้น ใหญ่มาก อายุอานามน่าจะมากอยู่เราเดินวนรอบเจดีย์ใหญ่ขนาดไหน เทียบสเกลกับคนค่ะ - คุณตอง ลำไยทัวร์
Create Date : 16 มิถุนายน 2567
Last Update : 17 มิถุนายน 2567 7:54:54 น. 0 comments
Counter : 662 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณnamfaseefoon, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณmcayenne94, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณtoor36, คุณปรศุราม, คุณหอมกร, คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณpeaceplay, คุณปัญญา Dh, คุณสองแผ่นดิน, คุณhaiku, คุณกะว่าก๋า, คุณดอยสะเก็ด, คุณตะลีกีปัส, คุณอุ้มสี, คุณmultiple, คุณtuk-tuk@korat, คุณThe Kop Civil, คุณเนินน้ำ, คุณkae+aoe, คุณeternalyrs


สายหมอกและก้อนเมฆ
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 168 คน [?]
เป็นคุณแม่ของ 1 ลูกสาว และ 1 ลูกชายค่ะ

เป็นแม่บ้านฟูลทาม อาชีพ ขสมก.
(แปลว่า...ขอสามีกิน อ่านเจอที่ไหนไม่รู้ ชอบค่ะ เลยยืมมาใช้หน่อย)

เมื่อไหร่ที่พอจะจัดสรรเวลาได้...
จะไปเที่ยวด้วยกันทั้งครอบครัวเสมอค่ะ...

โลกนี้แสนกว้างใหญ่ มีอะไรให้เราเรียนรู้อีกมากมาย พบเจออะไรดี ๆ ที่พอจะมีประโยชน์กับคนอื่นบ้าง ไม่มากก็น้อย เลยเอามาแบ่งปันกัน

ลิขสิทธิ์...เป็นของบุคคลที่อยู่ในภาพ
ขอบคุณค่ะ

Friends' blogs
[Add สายหมอกและก้อนเมฆ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.