365วันของฉันมีแต่เรื่องการเดินทาง
<<
กันยายน 2564
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
6 กันยายน 2564

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เสริมพลังผู้ประกอบการ OTOPดันมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า30ล้าน


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม
‘จัดหาแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ช่องทางการจำหน่ายออฟไลน์และออนไลน์’ เสริมพลังผู้ประกอบการ OTOP ด้านการตลาดออนไลน์ เร่งสร้างเครือข่ายแหล่งจำหน่าย OTOP ต้นแบบทั่วประเทศ พร้อมเชื่อมโยงช่องทางตลาดออฟไลน์และออนไลน์สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากยุคใหม่ รองรับตลาดยุค New Normal ตั้งเป้าสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 30 ล้านบาท
นางสาวปัทมาวดี  บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าชุมชนให้มีความเข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นของไทย แต่ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ประกอบการทุกระดับ ทำให้ พฤติกรรมผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปอย่างมาก

โลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนโดยนิยมเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้ออนไลน์เป็นช่องทางการตลาดอันดับ 1 ของผู้ประกอบการทุกประเภท กรมฯ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ จึงได้ปรับรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ให้หันมาดำเนินธุรกิจผ่านการตลาดออนไลน์มากขึ้น พร้อมสร้างเครือข่ายแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งรายเดิมและรายใหม่เพิ่มขึ้น
รวมถึง เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ตลาดออฟไลน์และออนไลน์ ในรูปแบบ Omni-Channel ภายใต้แคมเปญ ‘Powered by DBD : เสริมพลังผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย’ โดยจัดกิจกรรม ‘จัดหาแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ช่องทางการจำหน่ายออฟไลน์และออนไลน์’ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการตลาดออนไลน์สู่การเป็น Smart Digital OTOP เน้นส่งเสริมพัฒนาให้ผู้ประกอบการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดอบรมบ่มเพาะให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนักการค้าออนไลน์มือใหม่ และหลักสูตรนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ ซึ่งมีผู้ประกอบการ OTOP ผ่านการพัฒนาเป็น Smart Digital OTOP รวมทั้งสิ้น 447 ราย
กิจกรรมที่ 2 สร้างต้นแบบผู้ประกอบการ OTOP ออนไลน์ชุมชนเข้มแข็ง (OTOP Seller Success Story) โดยให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการตลาดออนไลน์ ตั้งแต่ต้นทาง ถึง ปลายทาง และอบรมให้ความรู้ด้านการสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ให้แก่ชุมชนผู้ประกอบการ OTOP เพื่อให้ชุมชนสามารถต่อยอดจำหน่ายสินค้าไปยังช่องทางออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ โดยมีชุมชนใน 6 ภูมิภาค รวมจำนวน 14 ชุมชน ได้รับการพัฒนาเป็นต้นแบบผู้ประกอบการ OTOP ออนไลน์ชุมชนเข้มแข็ง

กิจกรรมที่ 3 จัดหาและพัฒนาแหล่งจำหน่าย OTOP ต้นแบบ โดยดำเนินการสำรวจแหล่งจำหน่ายที่มีศักยภาพทั้ง 77 จังหวัด กว่า 300 แห่งทั่วประเทศ มาพัฒนาต่อยอดให้คำปรึกษาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างเครือข่ายแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ต้นแบบ ให้เป็นช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่ผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีแหล่งจำหน่ายที่ผ่านการพัฒนาเป็นแหล่งจำหน่าย OTOP ต้นแบบ จำนวนทั้งสิ้น 159 แห่ง รวมทั้ง ได้คัดเลือกแหล่งจำหน่าย OTOP ต้นแบบที่ดีที่สุด จำนวน 15 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ประสบผลสำเร็จ
กิจกรรมที่ 4 เชื่อมโยงช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ โดย
- จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการตลาด จำนวนกว่า 400 ราย กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ Modern Trade ผู้จัดจำหน่าย Trader/Buyer อาทิ คิงเพาเวอร์ เซ็นทรัล บิ๊กซี โลตัส เดอะมอลล์ ซีพีออลล์ ฯลฯ และแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ต้นแบบที่ผ่านการพัฒนา จำนวนกว่า 200 ราย เกิดการจับคู่ธุรกิจ จำนวนมากกว่า 300 คู่ธุรกิจ และสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 10 ล้านบาท
- จัดกิจกรรมเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ตลาดออนไลน์ โดยประสานความร่วมมือกับ e-Marketplace แพลตฟอร์มออนไลน์ ผู้ประกอบกิจการขนส่ง และสถาบันการเงิน รวมจำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ Lazada Shopee Grab Lnwshop ธนาคารกรุงไทย GiZTIX Kerry express Inter express 360 Truck และหางาน 11 ล้อ ผลักดันและเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 200 ร้านค้า เข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านช่องทาง  //www.otopsmart.com ภายใต้แคมเปญ ‘ช้อปของไทย ใช้ของดี’ โดยคาดว่าจะสามารถสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 20 ล้านบาท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคร่วมกันสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP ส่งเสริมใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนของคนไทย ผ่านทางช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เครือข่ายแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 77 จังหวัดทั่วประเทศ แพลตฟอร์มออนไลน์ //www.otopsmart.com รวมถึง ช่องทางจำหน่ายของผู้ประกอบการชุมชนโดยตรง และช่วยประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการชุมชน ผลักดันตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนฝ่าวิกฤตโควิด-19 และขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานประเทศให้เข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป” รองอธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

โดยในการแถลงความสำเร็จกิจกรรมจัดหาแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ช่องทางการจำหน่ายออฟไลน์และออนไลน์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน มีการประกาศรายชื่อแหล่งจำหน่ายที่ชนะเลิศแหล่งจำหน่าย OTOP ต้นแบบ จำนวน 15 แห่ง พร้อมพูดคุยความประทับใจจากตัวแทน OTOP ต่างเช่นๆ 1 แหล่งจำหน่าย OTOP ต้นแบบ ร้านก้านกล้วย จังหวัดพิษณุโลก 2 OTOP ออนไลน์ชุมชนเข้มแข็ง วิสาหกิจชุมชนคลองน้ำเค็มทันใจ จังหวัดจันทบุรี 3 OTOP ที่เข้าร่วม Online Matching พิณมิสา ผลิตภัณฑ์บูสเตอร์เซรั่มจากกระดูกปลาทะเล จังหวัดสมุทรสาคร , มัลลิกา แฮนด์เมด ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาผ้า จังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมกับเชิญชวนผู้บริโภคช่วยอุดหนุนสินค้าชุมชนคุณภาพดีจากทั่วประเทศ ผ่านช่องทางออนไลน์ //www.otopsmart.com ภายใต้แคมเปญ “ช้อปของไทย ใช้ของดี” ชวนซื้อสินค้าชุมชนคุณภาพกว่า 1,000 รายการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5950 อีเมล : otop.dbd@gmail.com และ www.dbd.go.th #PoweredByDBDCreate Date : 06 กันยายน 2564
Last Update : 6 กันยายน 2564 16:50:11 น. 0 comments
Counter : 757 Pageviews.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#19


 
travelistaนักเดินทาง
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Travelista นักเดินทาง หรือสาธิตา โสรัสสะ อดีตหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจเครือเนชั่น เป็นนักข่าวสายท่องเที่ยวยาวนานเกือบ 40 ปี เดินทางมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก มีผลงานเขียนพ็อคเก็ตบุ๊คท่องเที่ยว 34 เล่ม ปัจจุบันเป็นอุปนายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย และประธานมีเดียแอนด์บล็อกเกอร์ คลับ (คลับของบล็อกเกอร์) เคยได้รับรางวัลบล็อกเกอร์ยอดเยี่ยมปี 59 ,ช่างภาพหญิงยอดเยี่ยมจากจีนปี 60 , สื่อมวลชนยอดเยี่ยมปี 64 และผู้บริหารสื่อออนไลน์ยอดเยี่ยมปี 65 ไอดีไลน์ tatravel โทร 081-817-2805
[Add travelistaนักเดินทาง's blog to your web]