happy memories
Group Blog
 
<<
กันยายน 2551
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
4 กันยายน 2551
 
All Blogs
 
การวาดกิ่งไผ่ในการวาดกิ่งไผ่ จะต้องจับพู่กันในลักษณะ “ชุงเฟ็ง” และในการวาดเส้นที่มั่นคงและเฉียบขาด คุณจะเรียนรู้และมีความชำนาญในการวาดเส้นทั้งหนาและบาง โดยการใช้แรงกดตามจังหวะที่ถูกต้อง ด้วยการฝึกฝนสมำ่เสมอ หมึกที่อยู่ในขนพู่กันควรจะมีความชุ่มและเข้ม ในขณะเดียวกัน ตัวพู่กันควรจะแห้ง เพื่อให้คุณสามารถใช้พู่กันได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็วยิ่งขึ้นการวาดกิ่งไผ่ ควรทำความเข้าใจว่ากิ่งไผ่นั้นงอกออกมาจากข้อไผ่ ดังนั้น ให้วาดจากลำต้นออกไปโดยการใช้ฐานของกิ่งเป็นตัวเชื่อมปล้องสองปล้อง กิ่งไผ่มีมากที่สุดที่บริเวณเหนือตอนกลางของลำต้น และจะพบว่ากิ่งไผ่ที่งอกออกไปทั้งสองด้านของข้อไผ่มีความแตกต่างกัน ในขณะที่คุณวาดภาพ พยายามจัดกิ่งให้อยู่ในตำแหน่งที่สอดคล้องกัน ในบทนี้จะมีภาพและเนื้อหา ซึ่งจะแสดงให้คุณเห็นว่าจะวาดภาพในส่วนนี้ให้สวยงามได้อย่างไร

ให้สังเกตว่าในการวาดกิ่งไผ่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน เมื่อเปรียบเทียบกับการวาดลำต้น ในการวาดให้ลากพู่กันอย่างมั่นคงและแข็งแรง จากฐานเป็นเส้นหนา แล้วค่อย ๆ บางลงจนถึงปลาย ดังแสดงไว้ในภาพนี้เมื่อวาดกิ่งไผ่ออกจากลำต้นที่สมบูรณ์ กิ่งไผ่ที่วาดควรจะเริ่มต้นจากข้อที่ ๕ จากลำต้นที่แสดงไว้ในภาพ และในการวาดกิ่งไผ่จากลำต้นเพียงส่วนหนึ่ง กิ่งไผ่ที่วาดควรจะเริ่มต้นจากข้อที่ ๒ ดังแสดงไว้ในภาพล่างด้านขวาในภาพล่างแสดงให้เห็นว่ากิ่งไผ่งอกออกมาจากข้อไผ่ แล้วจึงแบ่งออกเป็นกิ่งไผ่เล็ก ๆ อีก ซึ่งภาพนี้ต้องใช้ศิลปะที่ละเอียดอ่อน

ให้สังเกตความหนาของหมึกที่ใช้ในการวาดกิ่งไผ่ ทุกข้อต่อของกิ่งไผ่มีลักษณะสั้นและเป็นการใช้พู่กันวาดครั้งเดียว พูดอีกอย่างหนึ่งคือ แต่ละช่วงของกิ่งไผ่จะวาดเป็นเส้นสั้น ๆ แล้วก็หยุดนิดนึงแล้วจึงวาดช่วงต่อไปทีละขั้น ๆ การวาดกิ่งไผ่ไม่จำเป็นต้องปล่อยช่องว่างระหว่างช่วงเหมือนกับการวาดลำต้นให้วาดกิ่งไผ่ออกจากข้อของลำต้นเสมอ และให้สังเกตว่า กิ่งไผ่จะอยู่ในลักษณะสลับกันไป กิ่งหนึ่งงอกเอนออกไปทางซ้าย และอีกกิ่งหนึ่งงอกเอนออกไปทางขวา ให้คิดเสมอว่ากิ่งจะอยู่ในลักษณะซ้าย ขวา ซ้าย ขวา

ขณะที่ลำต้นของไผ่มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก แต่การมอง กิ่งไผ่นั้นจะออกมาในลักษณะที่กิ่งหนึ่งอยู่ด้านหน้า และอีกกิ่งหนึ่งอยู่ด้านหลัง ดังภาพกิ่งไผ่ที่บอบบางมักจะงอกออกมาจากลำต้นของต้นไผ่อ่อน ก่ิงไผ่จะดูอ่อนไหวและละเมียดละไม ข้อไผ่มีขนาดเล็กและเรียบ อย่างไรก็ตาม ในการวาดให้จับพู่กันให้มั่นคงและเคลื่อนไหวตลอดกิ่งเล็ก ๆ มักจะปรากฎขึ้นที่ข้อต่อเล็ก ๆ ในแต่ละส่วนของกิ่งด้วย พยายามใช้พู่กันอย่างรวดเร็วเมื่อวาดก่ิงไผ่ ให้ลากพู่กัน ลากไป ลากไป จนงานเสร็จเรียบร้อยการวาดกิ่งไผ่แก่จะมีลักษณะมั่นคงและตรงไม่มีความนุ่มนวลอยู่เลย ในการวาดกิ่งไผ่ชนิดนี้ให้วาดโดยใช้หมึกแห้งและเส้นบาง และตรงข้อไ่ผ่ให้มีขนาดใหญ่กว่าข้อของกิ่งไผ่เล็กน้อยกิ่งไผ่จะต้องแสดงความเอนเอียงของกิ่งที่แตกต่างกัน รวมทั้งจำนวนของใบที่อยู่บนกิ่งไผ่ พุ่มใบไผ่ที่บางเบาจะยื่นออกมาได้มั่นคงกว่า ในขณะที่พุ่มใบไผ่ที่หนาทำให้กิ่งไผ่ลู่ลงนอกจากการเรียนรู้ว่าจะวาดกิ่งไผ่ได้อย่างไรแล้ว จิตรกรจะต้องเข้าใจตำแหน่งกิ่งในสถานการณ์ที่แตกต่างกันด้วย (การจัดวางลักษณะของกิ่ง) ตัวอย่างเช่น กิ่งห้อยลง ภาพแรกด้านล่างแสดงให้เห็นถึงกิ่งไผ่ที่ห้อยจากด้านขวาไปซ้าย ในขณะที่ภาพสองแสดงกิ่งไผ่ที่ห้อยจากซ้ายไปขวา

ในการวาดภาพกิ่งไผ่ที่ย้อยลง เช่นจากหน้าผาหรือนอกกำแพง หรือว่ากิ่งไผ่ที่กำลังแกว่งไกวจากขวาไปซ้ายนั้น ให้วาดกิ่งที่เป็นหลักก่อน จากบนลงมาด้านซ้ายแล้วจึงวาดกิ่งด้านข้างต่อไป จากนั้นให้หยุดและกดพู่กันเล็กน้อยที่ระหว่างข้อต่อ ในการวาดกิ่งที่ห้อยลง ให้ลดแรงกดและความหนาเมื่อกำลังจะไปถึงปลายกิ่ง ในการวาดกิ่งที่ห้อยจากต้นซ้ายไปขวาให้กลับตำแหน่งในการวาดการจัดวางลักษณะของกิ่งในวันฝนตก หยาดฝนทำให้กิ่งไผ่มีน้ำหนักเพิ่งขึ้น ในการวาดให้เริ่มต้นกิ่งที่เป็นหลักก่อน แล้วจึงวาดส่วนที่เหลือให้เสร็จ จำไว้ว่ากิ่งสั้น ๆ จะโค้งงอเพียงเล็กน้อย ในขณะที่กิ่งที่ยาวและบอบบางจะห้อยลงการจัดวางลักษณะของกิ่งในวันที่อากาศแจ่มใส กิ่งไผ่จะชูชันและสดชื่นในการวาด ให้คุณทำตัวให้สดชื่นกระฉับกระเฉงด้วย ขณะที่ลากพู่กันจากส่วนล่างไปส่วนบน และจะให้กิ่งมีความหนา บาง มากหรือน้อยเพียงใดได้ตามชอบใจการจัดวางลักษณะของกิ่งในวันที่มีลมแรง ตำแหน่งของก่ิงที่แสดงถึงว่าลมกำลังพัดอยู่ กิ่งไผ่ที่สั้นจะโน้มเพียงเล็กน้อย ขณะที่กิ่งไผ่ที่ยาวจะโน้มลงมากกว่าในการวาด ให้ใช้พู่กันในลักษณะที่มั่นคงและแข็งแรง หากลงพัดจากด้านซ้าย ก่ิงไผ่ที่อยู่ด้านซ้ายจะถูกบังคับให้ลู่ไปทางซ้าย แล้วจะไปทางขวาหรือในทางกลับกัน จุดนี้เป็นจุดที่ทำให้การวาดภาพต้นไผ่ได้กลายเป็นศิลปะบริสุทธิ์อย่างแท้จริง
บทที่ ๖
การวาดข้อไผ่


ขณะที่การวาดข้อไผ่เป็นสิ่งสำคัญในตอนจบของการวาดภาพต้นไผ่ แต่การวาดข้อไผ่ก็เป็นเรื่องง่าย เพียงแต่ใช้หมึกเข้ม ๆ และขนพู่กันที่แห้ง​ โดยใช้นำ้หนักสีที่เข้มกว่านำ้หนักสีของลำต้น

การให้หมึกซึมเข้าไปที่ลำต้นต้องทำก่อนที่สีที่ลำต้นจะแห้ง เพื่อช่วยให้สีดูนุ่มและกลมกลืนกันกับข้อไผ่ ข้อไผ่แต่ละข้อควรจะมีขนาดใหญ่กว่าลำต้นเล็กน้อย และข้อไผ่นี้ใช้เพื่อการเชื่อมต่อระหว่างปล้อง ๒ ปล้องเข้าด้วยกัน

ในการที่จะวาดให้ข้อไผ่มองดูกลมนั้น ฝีแปรงของพู่กันควรจะโค้งจากซ้ายไปขวา อย่างข้อไผ่ให้เป็นตะขอหรือวาดแบบกระตุก ให้วาดให้ข้อไผ่จากมุม โดยให้ส่วนโค้งอยู่ด้านบนหรือล่างแล้วแต่กรณี ความจริงแล้ว การวาดข้อไผ่ให้ดูกลมเข้ากับลำต้นนั้นจะให้มุมมองที่น่าดูต่อภาพ ด้วยเหตุนี้พึงจำไว้เสมอว่า ข้อไผ่ ๒ แบบที่แตกต่างกัน (โค้งอยู่ด้านบนกับด้านล่าง) จะต้องไม่วาดรวมอยู่ในภาพเดียวกัน จิตรกรจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะวาดให้โค้งอยู่ด้านบนหรือล่าง ขึ้นอยู่กับมุมมององค์ประกอบของการวาดภาพต้นไผ่ว่าจะเป็นแบบใด

ภาพต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงการวาดข้อไผ่ที่ลงตัวสวยงาม ดังที่อธิบายไว้ข้างต้นข้อความในบล๊อคนี้นำมาจากหนังสือ "เส้นสายพู่กันจีน"
เรียบเรียงโดย ณัฐพัฒน์
พิมพ์ที่ สนพ.วาดศิลป์พับลิชชิ่ง
บริษัทธนบรรณจัดจำหน่าย
ราคา ๑๑o บาท


คราวนี้มีคลิปวาดไผ่มาฝากด้วย เจอในยูตู๊บมีคนโหลดไว้ตรึมเลย

https://www.youtube.com/watch?v=-HKaZoXnwf8
https://www.youtube.com/watch?v=p_JPnUAwAZQ
https://www.youtube.com/watch?v=_36aaSBj8ew
บีจีจากเวบ chaparralgrafix.com

ไลน์จากคุณเนยสีฟ้า


Free TextEditor

Create Date : 04 กันยายน 2551
Last Update : 1 มีนาคม 2555 19:49:12 น. 95 comments
Counter : 15024 Pageviews.

 
แวะมาเจิมบอกว่าได้รับความรู้มากๆ จ๊ะ
เส้นสายลายไผ่สวยค่ะ
ชอบๆ ขอบคุณที่นำมาฝาก


โดย: อุ้มสี วันที่: 4 กันยายน 2551 เวลา:13:39:47 น.  

 
ดูใน youtube อย่างทึ่งเลยค่ะ

เก่งจัง แค่ขีดไปขีดมา โอ๊ยยยย


โดย: หยุ่ยยุ้ย วันที่: 4 กันยายน 2551 เวลา:13:59:42 น.  

 
คราวนี้มีคลิปให้ดูด้วย สุดยอดเลยครับ
เห็นวิธีการวาดแล้วผมคิดว่ามันคือศิลปะการใช้พู่กันอย่างแท้จริง
แล้วมันก็ยากมากนะนี่ ป้ายพลาดทีนึงภาพเสียเลย
ไม่มีเหมือนเวลาผมวาดรูปใน photoshop
ลบแล้วลบอีก undo ได้หลายๆ ทีครับ


โดย: พลทหารไรอัน วันที่: 4 กันยายน 2551 เวลา:14:19:43 น.  

 
สุดยอดเลยยย


โดย: ลูกตาลเบอรี่ วันที่: 4 กันยายน 2551 เวลา:14:46:33 น.  

 
เจ๋งเนาะ

แต่คงได้แค่อ่าน ไม่น่าจะสามารถวาดได้อ้ะ


อ่า..เวียดนามสมัยเมื่อก่อนโน้นนนนนนน ก็ใช้ตัวอักษรจีนจ้ะ

ก็เลยเห็นอย่างในภาพน่ะนะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 4 กันยายน 2551 เวลา:14:56:38 น.  

 
สุดยอดเลยค่ะคุณไฮกุ ... การวาดอะไรพริ้วๆ แบบนี้
ไม่ใช่ว่าใครจะวาดได้นะคะ มันต้องอาศัยเวลาการฝึกฝนที่ดี
เพราะว่าการวาดเค้ามีจังหวะ จะโคนให้ตามมันไป
อารมณ์ หลักการ .. เห็นแล้วก็บอกได้ว่าตัวเองไม่เหมาะ
กับการทำอะไรแบบศิลปะอย่างนี้ได้เลยค่ะ เพราะวาดไป
ก็ไม่ได้อารมณ์ความพริ้วไหวน่ะค่ะ ..

............

สำหรับกล้วยไม้ที่ถายรูปลงบล็อก เป็นกล้วยไม้ของ
เพื่อนบ้านน่ะค่ะ เราไม่ได้ปลูกและดูแลค่ะ แต่ว่าก็อยากลอง
เหมือนกันถ้าหากว่ามีโอกาสน่ะคะ พอดีเจ้าของบ้านเค้าไม่อยู่
เลยลักลอบถ่ายมาน่ะค่ะ


โดย: JewNid วันที่: 4 กันยายน 2551 เวลา:18:23:59 น.  

 
ได้ความรู้สึกของธรรมชาติมากครับขอบคุณสำหรับความรู้นะคับ


โดย: ปุราณ IP: 124.121.62.22 วันที่: 4 กันยายน 2551 เวลา:18:26:57 น.  

 
Myspace Comments
Myspace Comments

นอนหลับฝันดีน้า...จู๊ฟ..จู๊ฟ..

ภาพสวยจังเลยค่ะ...


โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 4 กันยายน 2551 เวลา:22:23:24 น.  

 
พู่กัน มือ ความคิด เหล่านี้ต้องเป็นหนึ่งเดียว การสื่อสารถึงได้ออกมาเยี่ยมครับคุณไฮกุ ลุงกล้วยชอบการเขียนภาพแต่ขาดสมาธิและความอดทนนะครับฮิฮิ


โดย: ลุงกล้วย วันที่: 5 กันยายน 2551 เวลา:0:00:04 น.  

 
ดูในยูทูปแล้วทึ่งมากๆเลยค่ะ


โดย: Charlotte Russe วันที่: 5 กันยายน 2551 เวลา:0:42:00 น.  

 
สงสัยต้องลงทุนปลูกไผ่ซะก่อนละค่ะ ความจริง พักนี้ แองจีลงทุนกินต้มจืดหน่อไม้บ่อยๆแล้วนา ทำไมยังวาดไผ่ไม่สวยนะ


โดย: angy_11 วันที่: 5 กันยายน 2551 เวลา:11:09:29 น.  

 
คุณอุ้ม...ด้วยความยินดีค่า ดีใจที่คุณอุ้มชอบนะคะ

คุณยุ้ย&คุณCharlotte...ที่จริงในหนังสือก็อธิบายวิธีวาดได้ละเอียดดี แต่เห็นตอนวาดด้วยจะทำให้เข้าใจมากกว่า โชคดีที่เจอคลิปสอนวาด บล๊อคพู่กันจีนงวดต่อไปจะหามาแปะให้ดูอีกค่ะ

คุณไรอัน...ทำบล๊อคพู่กันจีนมาหลายอัน เพิ่งจะนึกได้ว่าน่าจะมีคลิปเขียนพู่กันจีน ลองเข้าไปหาดูในยูตู๊บ มีคนโหลดไว้เยอะเลยค่ะ ทั้งเขียนตัวหนังสือแล้วก็การวาดภาพ บล๊อคนี้เลยมีคลิปให้ดู แล้วเอาคลิปเขียนตัวอักษรไปใส่ในบล๊อคเก่าด้วย เสียงบรรยายของบางคลิปเป็นภาษาจีน ถึงจะฟังไม่รู้ความก็ดูวิธีวาดเพลิน ๆ ละกันเนาะ

สาวไกด์...เรื่องวาดต้นไผ่นี่เรายังมิสามารถเหมียนกันฮ่ะ เห็นในคลิปดูเหมือนปาดพู่กันแบบชิลด์ ๆ แต่พอลองวาดเข้าจริง ๆ ยากชะมัด

เห็นรูปเมืองเวียตนามในบล๊อคแล้วเหมือนพาเที่ยวเมืองจีนจริง ๆค่ะสถาปัตยกรรมก็เหมือน แถมตัวอักษรที่เห็นก็ภาษาจีนทั้งนั้น

คุณนิด...การวาดไผ่นี่เป็นหนึ่งในสุดยอดงานวาดภาพของจีน วิธีสะบัดพู่กันเป็นแบบฟรีแฮนด์แท้ๆ เราว่ายากกว่าการเขียนตัวอักษรเยอะค่ะ ขนาดเราเขียนตัวอักษรมานานยังรู้สึกไปไม่ค่อยเป็นเลย แต่ยังไงก็ยังหวังอยู่ว่าสักวันคงจะวาดภาพไผ่ออกมาได้งาม ๆ สักที

ดอกกล้วยไม้ของเพื่อนบ้านคุณนิดงามดีจัง ที่บ้านเราก็มีอยู่หกเจ็ดต้น เลี้ยงแบบทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ นึกว่าจะตายหลายหนแต่ก็ออกดอกงาม ๆ มาให้เห็นหลายรอบแล้ว

ลุงกล้วย...พยักหน้าหงึก ๆ เห็นด้วยร้อยปูเซ็งค่า พู่กัน มือและความคิดต้องประสานกันถึงจะวาดภาพไผ่ออกมาได้งาม ที่จริงสมาธิกะความอดทนของอิฉันก็มีพอตัวแต่ก็ยังวาดม่ายสำมะเร็จสักที

จี้...555 กินหน่อไม้กะวาดไผ่ให้สวยนี่เกี่ยวกันมากเลยนะ

พูดถึงหน่อไม้แล้วอยากกิน จะทำเมนูอะไรก็ชอบทั้งนั้น ยิ่งเป็นหน่อไม้อ่อน แค่จิ้มซีอิ๊วเฉยๆก็อร่อยเด็ด

ลูกตาลเบอรี่ & ปุราณ. & ป้าหู้..ขอบคุณมากที่แวะมาเยี่ยมกันนะคะ


โดย: haiku วันที่: 5 กันยายน 2551 เวลา:16:20:42 น.  

 
สวัสดีครับ
วันศุกร์แล้วขอให้มีความสุขครับโดย: ลุงแอ๊ด วันที่: 5 กันยายน 2551 เวลา:19:31:35 น.  

 
เด๋วซักพักพจน์จะให้หม่อมป้าเป็นปุชนียบล็อกไปเรยค่ะ แบบว่าศาสตร์ศิลป์เป็นเลิศศ


โดย: โจเซฟิน วันที่: 5 กันยายน 2551 เวลา:21:26:52 น.  

 
ขอบคุณลุงแอ๊ดที่แวะมาส่งความสุขนะคะ

หลานพจ...อย่าเชียวนา ความรู้ไม่ถึงขั้น แถมเป็นหม่อมป้าของหลานพจก็หง่อมจะแย่แว้วววว ขืนให้เป็นปูชนียบล๊อค เดี๋ยวจะแก่เกินการ


โดย: haiku วันที่: 5 กันยายน 2551 เวลา:21:57:50 น.  

 
สวัสดีครับคุณไฮกุ

คลิปน่ะอยากดูมาก
แต่ความเร็วเน็ตไม่เป็นใจเลยครับ
สงสัยต้องไปดูที่ร้านพรุ่งนี้ครับ
วันก่อนซาโจ้ญี่ปุ่นนั่งเขียนพู่กันจีนให้ดู
โอ้โห...ทึ่งสิครับ
เขียนได้พริ้วมากครับ
คุยกับคนละภาษา
แต่เข้าใจกันได้ด้วยภาษาศิลปะนี่แหละครับ


โดย: ก.วรกะปัญญา (กะว่าก๋า ) วันที่: 5 กันยายน 2551 เวลา:22:37:10 น.  

 
เป็นอีกหนึ่งการวาดที่แฟงทึ่งมาก จนจีนเก่งจัง


โดย: d_regen วันที่: 6 กันยายน 2551 เวลา:0:32:38 น.  

 
ขอบคุณคุณไฮกุ ที่ไปส่งข่าวถึงบล็อกให้เลย ช่วงนี้อิชั้นไม่มีเวลาเสพซีรีส์เลยฮ่ะ เพราะว่ามารับใช้ชาติ (จริงๆ)ที่ภูเก็ตได้สัปดาห์หนึ่งแระ
วันหลังเด่วอิชั้นจะฝากหนุ่มน้อยมาเรียนวาดภาพด้วยภู่กันจีนซักคน คุณไฮกุจะรับไวพิจารณารึ๊ปล่าวฮ่ะ


โดย: pukpui_s วันที่: 6 กันยายน 2551 เวลา:11:40:01 น.  

 
หวัดดีค่ะ กำลังลองๆ วาดดูค่ะ
แต่ว่าคงอีกนานมากๆ
กว่าจะเจอคำว่า "'งาม"

ขอบคุณนะคะได้ความรู้ดีมากๆ
จะรอติดตามอ่านตอนต่อไปค่ะ


โดย: รุ้งสีที่แปด IP: 58.97.14.89 วันที่: 6 กันยายน 2551 เวลา:20:35:45 น.  

 
เป็นความรู้ที่ดีมากมากเลยครับ ขอขอบคุณมากมากครับ


โดย: แมท (everything on ) วันที่: 7 กันยายน 2551 เวลา:7:49:31 น.  

 

สวัสดีตอนเช้าของ เนเธอร์แลนด์ นะจ้าคิดถึง คิดถึง คิดถึง
หอบความรู้สึกมาถึงนี่
วอนฝนฟ้าเมตตาปรานี
บอกเธอคนดีว่า ห่วงใย
ขอให้มีความสุขกับวันแรกของการทำงานนะจ้าชอบต้นไผ่ ลายภาพเขียนแบบนี้อะจ้า


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 7 กันยายน 2551 เวลา:14:27:40 น.  

 
นั่งดูอย่างเดียว วาดไม่เป็น พักนี้ไม่ค่อยได้ยุ่งกับเรื่องจีนๆ เลย นั่งแหกปากร้องเกะทั้งวัน


โดย: LEE (lyfah ) วันที่: 7 กันยายน 2551 เวลา:17:46:05 น.  

 
...สวัสดีครับ...
...เป็นข้อมูล แหล่งความรู้ที่ดีมากๆครับ...
...เห็นที ต้องแวะมาศึกษา บ่อยๆแล้วครับ
...ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยม นะครับ...


โดย: ...หุ่นฟาง ธรรมดาฯ (nai-nu-19 ) วันที่: 8 กันยายน 2551 เวลา:10:18:46 น.  

 
คุณก๋า...เราก็ชอบดูศิลปินเขียนพู่กันจีนนะ แต่หาดูไม่ค่อยได้ ตะก่อนตอนที่เรียนที่OCAยังได้เห็นบ่อยๆ เพราะท่านอธิการเชิญศิลปินมาแสดงฝีมือให้นศ.ดูประจำ

คุณก๋าบอกว่าคนเขียนพู่กันจีนเป็นขาโจ แสดงว่าคงยังเยาวเรศรุ่นอยู่ แต่ก็ไม่น่าแปลกใจที่เขียนพู่กันจีนได้พลิ้ว เพราะเท่าที่รู้ คนญี่ปุ่นยังเขียนพู่กันจีนกันเยอะ ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ตอนที่ทำบล๊อคบทกวีหลานถิงซวี่ หาข้อมูลเจอว่าที่ญี่ปุ่นมีการแข่งเขียนพู่กันจีนทุกปี เดี๋ยวนี้ก็น่าจะยังจัดแข่งอยู่

คุณปุย...รอดูThey kissed againจนเงกแล้ว ช่องสามยังไม่เอามาฉายสักที ที่จริงจะดูทางยูตู๊บก็ได้แหละ แต่อยากเห็นหน้าน้องโจแบบเต็มตามากกว่า เรื่องใหม่ก็เป็นละครนายวิคอีก เห็นหน้านางเอกแว่บๆ ดูม่ายค่อยสวยเท่าไหร่ ท่าทางละครจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ แต่ไงก็คงตามดูตามระเบียบ

อิฉันยังวาดรูปไผ่ไม่เป็นน้า แต่ถ้าหนุ่มน้อยของคุณปุยอยากเรียนเขียนอักษรละก็พอแนะนำได้ ถ้าไงก็พามาดูตัวก่อน ถ้าหล่อได้ใจ ดั๊นม่ายคิดค่าหน่วยกิตฮ่ะ

รุ้งสีที่แปด...ยังตามมาอ่านวิธีวาดได้อีกสองบท ถ้าอัพใหม่แล้วจะแวะไปบอกค่ะ เป็นกำลังใจให้วาดไผ่ได้งามๆนะคะ

ลี...แบบนี้แสดงว่าคงใกล้อัพบล๊อคร้องเพลงให้ฟังแล้วละซิ

ขอบคุณ น้องแฟง คุณแมท นัท คุณ nai-nu-19 ที่แวะมาเยี่ยมจ้า


โดย: haiku วันที่: 8 กันยายน 2551 เวลา:21:23:07 น.  

 
สวัสดีครับคุณไฮกุ

คลิปดูได้แล้วครับ
พลิ้วเชียวครับ

ซาโจ้ที่ว่าอายุ 60 แล้วครับ อิอิอิ

เขียนเส้นได้พลิ้วมากครับ
ผมขอให้แกเขียนให้แผ่นนึง
เขียนคำว่า "จิตว่าง"

แกก็เขียนให้ครับ
สวยมาก
ใช้เวลาตวัดไม่ถึง 10 วินาทีครับ


ผมว่าจะเอาไปเข้ากรอบอยู่ครับ
แปะไว้ในห้องซะเลยกระดาษที่ผมใช้วาด
เป็นกระดาษที่เค้าใช้เขียนตอนตรุษจีนครับ
ไปซื้อมาซะเยอะเลยครับที่แม่สาย

ความจริงด้านหลังเขียนก็สวยไปอีกแบบครับ
กระดาษไม่ดูดหมึกมากครับ
เขียนแล้วก็เห็นลวดลายได้ชัดเจนดีครับโดย: ก๋า เก็กเสียง (กะว่าก๋า ) วันที่: 8 กันยายน 2551 เวลา:22:43:16 น.  

 
คุณไฮกุ รอดูน้องโจเฉิ่งภาค 2 จริงป่ะฮ่ะ อิชั้นมีแผ่นจะผาแล้วเสิร์ฟให้ แต่ต้องบอกที่สถิตย์ของคุณไฮกุหลังไมค์ฮ่ะ เด่วจัดให้เลยฮ่ะ


โดย: pukpui IP: 202.12.73.19 วันที่: 8 กันยายน 2551 เวลา:22:57:10 น.  

 
ป้ากุจ๋า(เรียกตามอิโจมาร)

ทรูเค้าเพิ่มช่องซีรีย์เอเชีย แล้วจะฉายโอชิน ด้วยละฮ่ะ

กี๊ด
ไม่เคยดู ก็คงได้ดูโอชินซะทีละ


โดย: angy_11 วันที่: 9 กันยายน 2551 เวลา:13:07:20 น.  

 
ดูคลิปแล้ว ทึ่งอ่ะ คลิปแรกภาษาอังกฤษด้วยแฮะ แต่สารภาพ ตอนแรกเกือบเลิกดู เพราะเสียงเสียดสีกับกระดาษมันเสียวๆ ยังไงไม่รุ้ ฟังแล้วปวดฟัน ว่าจะกดปิด เค้าลงใบไผ่ พอลงแล้วสวยดีแฮะ

คลิปที่สอง เหล่าซือมาเองอ๊ะป่าว วาดพริ้วมากเลย พู่กันลงดูนุ่มนวล ช่วงลงต้นดูพริ้วเชียว แต่ดูไปดูมา ไหงลงใบแล้วเราเฉยๆ ก็ไม่รู้แฮะ แบบว่าชอบของรูปแรกมากกว่า (แต่รูปแรกตอนลงต้นเหมือนหมึกหมด จริงๆ เค้าตั้งใจใช่มะ)

ช่วงนี้ยุ่งจริงๆ อ่ะไฮกุ ไม่ได้อยากยุ่งเลยนะ แต่งานมันเข้ามาเอง เฮ้อ.....พอเหนื่อยมากๆ เข้า อยากลาหยุดยาวไปพักจัง


โดย: กวางตุ้งหวาน วันที่: 9 กันยายน 2551 เวลา:21:52:55 น.  

 
มาครูพักลักจำครับ

เห็นแล้วคงอดไม่ได้ ต้องไปหาพู่กันจีนมาวาดบ้างแล้วล่ะ...


โดย: มิตรรัก IP: 125.27.22.68 วันที่: 10 กันยายน 2551 เวลา:18:54:24 น.  

 
ใกล้จะถึงเวลาเข้านอนแล้ว

มาราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ขอให้หลับฝันดีนะคะ


โดย: หยุ่ยยุ้ย วันที่: 10 กันยายน 2551 เวลา:21:23:53 น.  

 
คุณก๋า...อายุตั้งหกสิบแล้วยังเรียกว่าขาโจ๋นี่แสดงว่า ท่าทางคุณลุงแกจะเฮ้วเอาการนะเนี่ย อายุเยอะขนาดนั้นลายเส้นต้องพลิ้วสุดๆเพราะเขียนมานาน ตอนที่เรียน เหล่าซือของเราอายุจวนจะเจ็ดสิบแล้ว แต่เวลาเขียนตัวหนังสือหรือวาดรูปมือไม่สั่นเลย แถมลายเส้นเฉียบขาดมาก เสียดายตอนนี้ท่านหยุดสอนไปแล้วเพราะสุขภาพไม่อำนวย

กระดาษที่คุณก๋าใช้ดูเหมือนกระดาษเงินกระดาษทองที่ใช้ตอนตรุษจีนเลยอ่ะ มีลายในตัวด้วย เวลาเขียนพู่กันเดียวออกมาแล้วสวยดีค่ะ

คุณปุย...คุณปุยใจดีแต๊ๆ หลังไมค์ที่อยู่ไปให้แล้ว ขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับนำ้ใจอันงามนะฮับ

จี้...ได้เห็นโคสะนาโอชินแล้วล่ะ จี้ดูเรื่องนี้ระวังติดนะจ๊ะ ฉายมาสองรอบแล้วเราก็ยังตามดูตลอด เพราะเป็นละครที่ให้ข้อคิดและกำลังใจดีมาก แต่รอบนี้คงได้ดูแบบไม่ปะติดปะต่อเพราะเวลาฉายตรงกะละครพอดี ได้ดูตอนแรกแว่บๆ เป็นละครเก๋ากึ๋กมาก โอชินที่เล่นตอนเป็นสาวตอนนี้ก็สูงวัยแล้ว ตอนสาวๆน่ารักมาก ตอนหลังมาเล่นหนังโป๊ด้วยแหละ ส่วนคนที่เล่นตอนแก่ตายไปหลายปีแล้ว

ตุ้ง...ชอบคลิปภาษาปะกิตเพราะฟังรู้เรื่องกว่า ภาษาจีนถึงจะฟังออกมั่งไม่ออกมั่ง แต่ดูวิธีก็พอเข้าใจ

เราว่าคงเป็นเหล่าซือหมดทั้งสามคนแหละ เพราะวาดได้พลิ้วพอๆกัน แต่เราชอบสไตล์การวาดของคลิปอันที่สามที่สุด วาดออกมาได้สวยถูกใจดี

ตุ้งไม่ค่อยว่างนี่เอง มิน่าพักนี้ถึงไม่ค่อยเห็นหน้า งานเข้าเยอะก็คว้าไว้ก่อน พอว่างแล้วค่อยกลับมาพักสมองเล่นบล๊อคใหม่ ยังไงก็อย่าโหมงานหนักนะจ๊ะ

ขอบคุณคุณมิตรรักกะคุณยุ้ยที่แวะมานะคะ


โดย: haiku วันที่: 10 กันยายน 2551 เวลา:21:49:44 น.  

 
หวัดดีครับคุณไฮกุ

กระดาษที่ผมใช้
เป็นกระดาษเขียนคำอวยพรวันตรุษจีนครับ
ที่ห้องยังกองเป็นตั้งเลยครับ 5555

ไม่รู้วาดอีก 5 ปีจะหมดรึเปล่านะครับ 5555
โดย: ก๋า เก็กเสียง (กะว่าก๋า ) วันที่: 10 กันยายน 2551 เวลา:22:40:31 น.  

 


"คืนนี้นอนหลับฝันดีน้า" ..."คุณไฮกุ"...

อยากได้อะไรปลุกเสกเวทมนต์?..เอาเลยจ้า!!!....เพี้ยงง...


โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 10 กันยายน 2551 เวลา:23:54:05 น.  

 
ขัดเขินเป็นกำลังกับคำชมว่าแต่งรูปเก่ง

จริงๆใครๆก็สามารถทำได้ค่ะ

เพราะไม่ต้องใช้ skill อะไรเป็นพิเศษเลยค่ะ

คุณไฮกุลองเขาเล่นดูสิคะ หนุกนะคะ


โดย: หยุ่ยยุ้ย วันที่: 11 กันยายน 2551 เวลา:19:21:58 น.  

 
ภาพวาดจีนโดยเฉพาะทิวทัศน์นี่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิเต๋ามากเลยนะครับ ธรรมชาติยิ่งใหญ่ ส่วนมนุษย์ตัวกระจ้อยร้อย ต้นไผ่นี่ยิ่งเข้าไปใหญ่สะท้อนความอ่อนโยน นิ่มนวลที่ซ่อนเร้นความแข็งแรงไว้


โดย: Johann sebastian Bach วันที่: 12 กันยายน 2551 เวลา:9:05:42 น.  

 
ตอนนี้ก็เสียงฉ่ำได้ที่แล้ว กะว่าจะเลิกร้องไปสักพักใหญ่ สงสารข้างบ้าน


โดย: LEE (lyfah ) วันที่: 12 กันยายน 2551 เวลา:20:43:54 น.  

 
ได้ความรู้เยอะเลยนะเนี่ย
จะบอกดีไหมเนี่ยว่า..
เตรียมพร้อม
ทั้งสี กระดาษ พู่กัน
ทำตามทุกขั้นตอนเลยค่ะ


ขอบคุณค่ะ


โดย: malarn cha วันที่: 14 กันยายน 2551 เวลา:7:46:39 น.  

 
สบายดีนะคะโดย: Sweety-around-the-world วันที่: 15 กันยายน 2551 เวลา:2:14:58 น.  

 
สวัสดีครับคุณไฮกุ
ลุงกล้วยช่วงนี้เดินทางบ่อยครับ ห่างหายไปบ้างแต่ยังคิดถึงกันเสมอนะครับ


โดย: ลุงกล้วย วันที่: 16 กันยายน 2551 เวลา:9:31:38 น.  

 
ช่วงนี้ไม่หักโหมงานแล้วไฮกุ หันมาหักโหมดูหนังแทน

หนักกว่าเดิมอีก


โดย: กวางตุ้งหวาน วันที่: 17 กันยายน 2551 เวลา:0:29:03 น.  

 
หวัดดีค่ะพี่ไฮกุ
ช่วงนี้เป็นไงบ้างค่ะ ฝนตกบ่อยอย่าลืมดูแลตัวเองดีนะค่ะ


โดย: d_regen วันที่: 17 กันยายน 2551 เวลา:0:45:08 น.  

 


มาเยี่ยมค่ะ...

วันนี้ที่บ้านเราอากาศเย็นสบาย

นอนหลับฝันดีน้า...


โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 18 กันยายน 2551 เวลา:0:42:52 น.  

 
บอร์ดสวยจังครับ


โดย: F1 IP: 124.121.178.18 วันที่: 18 กันยายน 2551 เวลา:21:46:44 น.  

 
สวัสดีเช้าวันศุกร์ครับ
morning


Glitter Comment โดนๆที่ GlitterDD


โดย: ลุงแอ๊ด วันที่: 19 กันยายน 2551 เวลา:8:59:59 น.  

 
มาเยี่ยมบ้างครับ
อาทิตย์หน้าทุกอย่างคงจะเริ่มค่อยๆคลี่คลาย ถ้าถึงเวลานั้นจะพยายามกลับมาอัพบลอกหล่ะกันครับ
เปรียบก็คงเหมือนการเดิน ก็จำเป็นที่จะต้องเริ่มก้าวเดินเหยียบพื้นก้าวแรกอย่างมั่นใจก่อน


โดย: นางาเสะ ไลท์ วันที่: 19 กันยายน 2551 เวลา:9:18:01 น.  

 
มีความสุขกับวันหยุดเสียจนอยากจะหยุดต่ออีกวันค่ะ

คุณไฮกุล่ะคะ สุขสบายดีหรือเปล่า


โดย: หยุ่ยยุ้ย วันที่: 21 กันยายน 2551 เวลา:10:52:00 น.  

 
เคยพยายามหัดวาดรูปด้วยพู่กันจีนค่ะ


แต่ข้าน้อยไร้สามารถ....ขอคารวะ


ขอโทษที่หายไปนานค่ะ เทอมนี้สอนเยอะมาก ไม่ว่างเลย แต่ตอนนี้ปิดคอร์สแล้วค่ะ เชิญอ่านเรื่องเว้ได้แล้วค่ะ


โดย: ปิ่นเดือน ครูดอย วันที่: 22 กันยายน 2551 เวลา:14:12:36 น.  

 
แวะมาเยี่ยมค่ะ นานๆเข้าบล็อกทีเดินสายทักทายเพื่อนๆชาวบล็อกค่ะ อิๆ


โดย: liefie วันที่: 24 กันยายน 2551 เวลา:0:50:02 น.  

 
ขออำภัยที่หายหน้าไปเป็นอาทิตย์ ไปแบบไม่ได้ร่ำลาเพราะคอมเดี้ยงแบบไม่ทันตั้งตัวเลยฮ่ะ งวดนี้hard diskเจ๊ง ดีที่ยังอยู่ในระยะประกันเลยไม่ต้องเสียค่าซ่อม แต่ต้องมาลงโปรแกรมใหม่หมด ว่าจะกลับมาพร้อมบล๊อคใหม่แต่รูปกะข้อมูลในคอมหายเกลี้ยง เลยต้องขอแช่อิ่มบล๊อคต่ออีกหลายวันนะจ๊ะ

คุณก๋า...หลานอิฉันโตเร็วจัง น่ารักน่าชังขึ้นทุกวันเลยเชียว

คุณยุ้ย...จำได้แว่บ ๆ ว่าคุณยุ้ยให้ลิงค์เวบแต่งภาพไว้ที่บล๊อค ลองเข้าไปดูแล้วรู้สึกว่าจะใช้งานไม่ยาก แต่คนโลว์เทคอย่างอิฉันคงต้องใช้เวลาสักพักถึงจะแต่งรูปได้งามเหมือนคุณยุ้ยอ่ะนะ

Bach...น้องบาคพูดดีจัง ชอบตรงที่พูดว่าต้นไผ่สะท้อนความอ่อนโยน นิ่มนวลที่ซ่อนความแข็งแรงไว้

ลี...ที่จริงข้างบ้านทนฟังคุณนายซ้อมเสียงมานาน ตอนนี้เสียงฉ่ำแล้ว น่าจะฟังเสียงร้องได้เพลินแล้วนา

malarn cha...ดีจัง เอาใจช่วยให้วาดได้งาม ๆ นะคะ ได้ผลเป็นยังไงก็แวะมาบอกกันมั่งน้า

sweety...โห หายไปนานมากจนนึกว่าจะเลิกเล่นบล๊อคซะแล้ว ดีใจที่แวะมาเยี่ยมกันนะคะ

ตุ้ง...ตุ้งมาเราก็หายหัวเป็นสิบวันเลย คอมเจ๊งอีกรอบ เซ็งสนิทเลย ยังไงก็ทนกลิ่นตุ่ย ๆ ของบล๊อคไปอีกหน่อยละกันนะ

น้องแฟง...พี่สะบาย สะบาย แต่คอมป่วยจ๊ะ ไม่ได้เล่นบล๊อคนาน ๆ แล้วเหงาชะมัด น้องแฟงคงสบายดีเหมือนกันนะคะ

คุณไลท์...ดีใจทีี่จะมีเวลาเล่นบล๊อคแล้ว กะลังลุ้นอยู่ว่าคุณไลท์กะคุณตูนใครจะอัพบล๊อคก่อนกัน

ครูปิ่น...เย้ ได้อ่านซะที รอครูปิ่นพาเที่ยวเมืองเว้ตั้งนาน แล้วจะตามไปอ่านนะคะ

ขอบพระคุณป้าหู้ ลุงกล้วย ลุงแอ๊ด คุณF1คุณliefieที่แวะมาเยี่ยมนะคะ


โดย: haiku วันที่: 24 กันยายน 2551 เวลา:21:23:02 น.  

 
หวัดดีครับคุณไฮกุ

คอมเจ๊งนี่เป็นอะไรที่ "ฝันร้าย" มากๆเลยนะครับ

ข้อมูลผมส่วนใหญ่ก็อยู่ในคอมครับ
เซฟลงทรัพป์บ้าง ลงฮาร์ดดิสก์บ้าง

กันเหนียวเอาไว้เหมือนกนัครับ


ฉากสีฟ้ากับผีเสื้อ
เติมใน Photoshop ครับ
ส่วนรูปเจ้าหนุ่มนี่
น่ารักโดยธรรมชาติครับ 5555โดย: ก๋า เก็กเสียง (กะว่าก๋า ) วันที่: 24 กันยายน 2551 เวลา:22:04:29 น.  

 
คอมพ์มีปัญหานี่เอง คุณไฮกุถึงหายไปหลายวัน

ค่อยยังชั่วหน่อย คอมพ์ป่วยดีกว่าคนป่วยค่ะ

คืนนี้ขอไปนอนก่อนนะคะ

ราตรีสวัสดิ์ค่ะ


โดย: หยุ่ยยุ้ย วันที่: 24 กันยายน 2551 เวลา:22:10:16 น.  

 
คอมเจ๊ง นี่มันเป็นอะไรที่พระเจ้าจอร์จมากเลยค่ะ แบบว่าอารมณ์เซ็งเป็ดอ่ะ (ยังจำอารมณ์นั้นได้ แม้จะนานแล้ว )

ยังไงขอให้เรียบร้อยไวๆ นะ บล๊อกดองไว้อีกนิดก็ได้ เริ่มได้กลิ่นมะนาวหอมชื่นจายยย แล้ว


โดย: กวางตุ้งหวาน วันที่: 24 กันยายน 2551 เวลา:22:27:25 น.  

 


วันนี้ป้าหู้แอบหนีเที่ยว...

เย้...เย้...เย้...ชีวิตค่อยมีรสชาติโหน่ย...

นอนหลับฝันดีน้า...สงสัยหลับไปแว้ว...โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 25 กันยายน 2551 เวลา:0:44:27 น.  

 
มีรายละเอียดเยอะจริงๆครับ
ในการวาดสิ่งๆหนึ่งเนี่ย

อ่านจนจบแล้วรู้เลยว่า
ทำไมคนเราเวลามองภาพไผ่ จึงมีจินตนาการต่างๆได้ขนาดนั้น

ขอบคุณที่แบ่งปันสิ่งดีๆให้อีกแล้วครับผม

ช่วงนี้ใกล้หน้าหนา่ว ดูแลสุขภาพด้วยครับ


โดย: TzOzOzN วันที่: 25 กันยายน 2551 เวลา:10:10:03 น.  

 
เท่าที่ดูนี่ต้องอาศัยความชำนาญมากๆเลยเนาะ

ลป.คิดถึงนะจ๊ะ


โดย: ณ มน วันที่: 25 กันยายน 2551 เวลา:11:51:54 น.  

 
คุณตูนนี่ใครเอ่ย
ตกลงว่าผมอัพblogก่อนแล้วซะหล่ะมั้ง
เรื่องปัญหายังไม่เคลียร์เลยครับ แต่มีเวลาพักมาตั้งหลักสักพัก


โดย: นางาเสะ ไลท์ วันที่: 25 กันยายน 2551 เวลา:14:01:59 น.  

 
คุณก๋า...ที่จริงเราก็เซฟข้อมูลไว้ในฮาร์ดดิสก์มือถือ(เรียกถูกหรือเปล่าหว่า)เหมือนกันนะ แต่ข้อมูลใหม่ๆยังไม่ทันเซฟเก็บไว้ แล้วเป็นข้อมูลที่จะอัพบล๊อคทั้งนันเลย คอมที่เพิ่งซ่อมเสร็จก็ยังback upข้อมูลเก่ามาลงไม่ได้ เฮ้อออ ตอนนี้ก็ต้องนั่งพิมพ์ใหม่ บทใหม่ยาวซะด้วยซิ ถ้านานเกินจะหาเรื่องอื่นมาอัพขัดตาทัพไปก่อน

หลานหมิงหมิงยิ้มได้น่ารักจริงๆเลย

คุณยุ้ย&ตุ้ง...ตอนแรกๆไม่มีคอมใช้แล้วเหงามือไปเลย ยังไม่รู้ว่าทำไมฮาร์ดดิสก์มันถึงเจ๊งได้ แต่คิดๆไป คงอาจเป็นเพราะโดนไวรัสบอมม์ ที่จริงใช้แมคก็ไม่น่าจะติดไวรัส แต่เพิ่งให้น้องชายลงโปรแกรมวินโดว์ให้ไว้ดูทีวีย้อนหลังในเวบ เผลอไปเข้าเวบอื่นด้วยเลยอาจจะโดนบอมม์แบบไม่รู้ตัว แต่ก็ยังหงุดหงิดที่ยังอัพเดทข้อมูลเก่าไม่ได้

ป้าหู้...ขอบคุณคุณป้าที่แวะมาเยี่ยมนะคะ

คุณตูน...เราว่าข้อมูลการวาดไผ่ในหนังสือเล่มนี้ดีมาก ยิ่งบทต่อไปที่สอนวาดใบไผ่นี่ยิ่งละเอียดใหญ่ ถ้าใครชอบวาดไผ่ละก็ หัดวาดตามได้ไม่ยาก

สองวันนี้รู้สึกว่าอากาศเย็นลงแล้ว แต่ไม่รู้ว่าปีนี้จะหนาวนานหรือเปล่า คุณตูนก็รักษาสุขภาพด้วยเช่นกันค่ะ

ณ มน...ใช่จ๊ะ แต่หัดวาดบ่อย ๆ ก็ชำนาญเองแหละ

คุณไลท์...ก็คุณTzOzOzNที่แวะมาคุยคนที่ห้าสิบสี่นั้นแล คุณตูนออกแบบรถสวยมาก ลองแวะไปดูที่บล๊อคก็ได้ค่ะ ช่วงนี้คุณตูนคงไม่ค่อยมีเวลา ชักจะทิ้งระยะอัพบล๊อคใหม่นานเกิน เรากะลังรวมพลกะคุณแฟงแล้วก็คุณหนอนผักกดดันให้แกอัพบล๊อคอยู่ฮ่ะ


โดย: haiku วันที่: 25 กันยายน 2551 เวลา:22:09:29 น.  

 
อ่านวิธีวาดพร้อมดู clip ประกอบ คงต้องยอมแพ้ค่ะ เรื่องวาดไม่ค่อยถนัดแต่ชอบไปยืนดูเขาวาดตามซุ้มของประเทศจีนแถวห้างสรรพสินค้าค่ะ วาดเก่งและเร็วมากๆ แถมติดใจซื้อผลงานกลับบ้านไปหลายภาพเหมือนกัน เพราะชอบภาพจากปลายพู่กันค่ะ...

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมชมที่ blog ไม้หอมค่ะ


โดย: ไม้หอม (Maihom ) วันที่: 25 กันยายน 2551 เวลา:22:09:31 น.  

 
สวัสดีครับ

ผมคิดว่าน่าจะเป็นตะเบบูญ่า
จริงๆก็ชมพูพันธุ์ทิพย์ล่ะมั้งครับ หุหุหุ
ผมไม่ค่อยแม่นเรื่องชื่อครับ

แต่ถามเจ้าของร้านเค้าบอกว่าเป็น pink trumpet ครับ

ส่วนภาพสุดท้ายนั่นก็เป็น
นกยูงรำแพนครับ
ผมถ่ายทะลุกรงเข้าไปได้ครับ
ถ้าโฟกัสผิดก็จะเห็นแต่ลูกกรงครับโดย: ก๋า เก็กเสียง (กะว่าก๋า ) วันที่: 25 กันยายน 2551 เวลา:23:07:58 น.  

 


egyptร้อน แต่เขามีหน้าหนาว หนาวได้ใจเหมือนกันนะคะ แบหาpuli กันไม่ทัน
ไก่วาอยากออกทะเลทรายน่ะค่ะ แต่ทำใจไม่ได้ถ้าต้องนอนเต็นท์ เพราะเขาบอกว่าบางที่ไม่มีที่เป็นแบบ 'ที่พักถาวร' กลัวววววววว แมงป่องน่ะค่ะ เขาบอกมันชอบอุ่นโดย: Sweety-around-the-world วันที่: 25 กันยายน 2551 เวลา:23:32:54 น.  

 
วันศุกร์แล้วขอให้มีความสุขนะครับโดย: ลุงแอ๊ด วันที่: 26 กันยายน 2551 เวลา:10:06:26 น.  

 
มีเรื่องน่ายินดีครับ
หลังจากอัพบลอกไป ช่วงเที่ยงก็มีโทรศัพท์เค้ามา ข่าวดีที่รอยืดเยื้อก็มาถึงแล้ว
รอconfirmวันจันทร์ก็จะได้เปลี่ยนแผนงาน
นี่ใช้กฎแรงดึงดูดตามหนังสือThe Secretดึงดูดเหตุการณ์นี้มาครับ 55+ เคยอ่านไหมครับ


โดย: นางาเสะ ไลท์ วันที่: 26 กันยายน 2551 เวลา:11:51:24 น.  

 
มาเล็มกิ่งไผ่ ให้ค่ะ
พักนี้ฝนตกเยอะ
เดี๋ยวใบงอกมากไป ไม่สวย นะ


โดย: angy_11 วันที่: 26 กันยายน 2551 เวลา:12:09:46 น.  

 
ขอบคุณคุณไฮกุนะคะ

สำหรับข้อความดีๆเกี่ยวกับป๋า

วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของป๋าค่ะ

ลองไปดูรูปล่าสุดที่ถ่ายมามั๊ยคะ

ถ่ายมาร้อยกว่ารูป ใช้ได้ครึ่งหนึ่ง

จะทะยอยลงเรื่อยๆค่ะ

ป๋าน่ารัก ตั้งท่าให้ถ่ายรูปตามสบาย เต็มอกเต็มใจมากๆ ...


https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=unforgettable-bombaybb2&month=21-09-2008&group=1&gblog=11


โดย: หยุ่ยยุ้ย วันที่: 26 กันยายน 2551 เวลา:22:59:45 น.  

 
แวะมาเยี่ยมค่ะ อย่าหายไปนานนะจ๊ะ


โดย: ความเจ็บปวด วันที่: 27 กันยายน 2551 เวลา:2:47:08 น.  

 
คุณไฮกุครับ

พอดีผมวาดหมื่นตาเรื่องไฮกุอยู่ครับ
เลยอยากรบกวนขออนุญาต
นำไฮกุของบาโชที่คุณไฮกุแปลไว้
ไปใช้ในการเขียนงานครับ

รบกวนด้วยนะครับโดย: ก๋าคุง (กะว่าก๋า ) วันที่: 27 กันยายน 2551 เวลา:8:01:32 น.  

 
คุณไม้หอม...ดีใจที่มาเยี่ยมนะคะ เห็นชื่อคุณทีไร เหมือนความหอมลอยตามชื่อมาเลยเชียว

ภาพจีนนี่เราก็ถนัดดูมากกว่า ความที่เคยตัว ชอบแบบค่อยๆร่าง ค่อยๆวาดมากกว่า ภาพของจีนอย่างต้นไผ่ที่ลงพู่กันแบบเร็วเลยไม่ถนัดมืออย่างแรง

คุณก๋า... ดูลักษณะดอกก็คล้ายปากแตร สมชื่อpink trumpetเหมือนกัันนะ เห็นต้นแล้วดูเหมือนจะใช่ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ เพราะตะก่อนริมถนนหน้าบ้านเก่าจะมีต้นนี้ปลูกไว้ตลอดทาง เวลาหน้าร้อนดอกจะบานเต็มต้น ดูชมพูไปทั้งถนน บรรยากาศสดใสมั่กๆ เสียดาย โดนตัดซะเหี้ยนเพราะขยายถนน เฮ้ออออ

คุณก๋าถามถึงไฮกุเหมือนรู้ใจเรา กะลังอัพไฮกุให้อ่านอยู่เลยนะเนี่ย อัพขัดตาทัพบล๊อคไผ่อันใหม่ที่คงอีกหลายวัันกว่าจะเขียนเสร็จ

เรื่องคำแปลบทกวีของท่านบาโช คุณก๋าเอาไปใช้ได้เลยค่ะ เป็นปลื้มที่คุณก๋าชอบสำนวนแปลของเรา แถมเอาไปไว้ในบล๊อคด้วย

sweety... อิจฉาคุณsweetyจัง ได้ท่องโลกไปทั่วเลย

หน้าร้อนกะหน้าหนาวของที่โน่นต่างกันมากเลยเนาะ เห็นเล่าว่าตากแดดจนผิวลอก แสดงว่าแดดคงแรงเอาเรื่อง

พูดถึงทะเลทรายแล้วนึกถึงนิยายเรื่อง "ฟ้าจรดทราย" ทุกทีเลย เขาว่าทะเลทรายตอนกลางคืนอากาศเย็นจนเยียบ นึกภาพตอนนอนในเต้นท์แล้วเจอแมงป่องแล้วม่ายหวายเหมือนกัน

ลุงแอ๊ด...รูปของลุงแอ๊ดสีเขียวแถมมีวิ๊งๆด้วย เห็นแล้วสดชื่นดีจัง

คุณไลท์...รู้งี้อัพบล๊อคไปตั้งนานแล้วชิมิคะ

ยังไม่เคยอ่านเรื่องThe Secret เลยงงเล็กๆว่ามันเกี่ยวกันยังไง แต่ก็ดีใจด้วยกับเรื่องงานด้วยนะคะ

จี้...แอบฮาทุกทีเลยนะจีจี้ ไหน ๆ มาเป็นคนสวนให้ทั้งที น่าจะชวนพี่คีมาช่วยรดน้ำด้วยน้า

คุณยุ้ย...ชวนไปดูความหล่อของหนุ่มก็ต้องรีบตามไปดู กลับมาช้าไปหน่อย ไม่ทันฉลองวันเกิดหวานใจคุณยุ้ย ยังไงก็ Happy Belated Birthday ให้ป๋าด้วยค่า

ความเจ็บปวด...แฮะ แฮะ อาจมีแว่บหายศีรษะไปเป็นช่วงๆฮ่ะ แต่ใจอยู่กับเพื่อนบล๊อคทุกคนเลยนะฮ้า (หวานม่ะ)


โดย: haiku วันที่: 27 กันยายน 2551 เวลา:20:39:57 น.  

 
สวัสดีครับ

อย่าลืมกดเพลงฟังด้วยนะครับ
รับรองเพลงนี้หาฟังยากมากครับ หุหุหุ
ชื่อ่เพลงก็เข้ากับบรรยากาศหน้าฝนมากครับ

ขอบคุณสำหรับกลอนไฮกุนะครับ
ผมใช้ประกอบการเขียนพู่กันเดียว เพื่อทำบล้อกไฮกุน่ะครับ
คิดว่าน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าครับ
ถึงจะัเอาอัพลงบล้อกให้ได้อ่านกันครับ
โดย: ก๋า เก็กเสียง (กะว่าก๋า ) วันที่: 27 กันยายน 2551 เวลา:21:52:57 น.  

 
มาเรียนรู้มาวาดกิ่งไผ่

เห็นเป็นเส้น ๆ แบบนี้

ยากเอาเรื่อง นะคะ


โดย: โสดในซอย วันที่: 28 กันยายน 2551 เวลา:19:57:32 น.  

 
สวัสดีครับคุณไฮกุ
น่านๆมีไปต่อว่าลุงกล้วยฮิฮิ ไม่ได้ว่าคุณผู้หญิงซะกะหน่อยครับ ลุงกล้วยชมตะหากครับ คุณผู้หญิงมีน้ำอดน้ำทนมากกว่าเน๊าะ
อย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับ เดี๋ยวอีกสองวันลุงกล้วยก้หายตัวอีกครับ


โดย: ลุงกล้วย วันที่: 29 กันยายน 2551 เวลา:9:53:39 น.  

 
คุณก๋า...ด้วยความยินดียิ่งค่า เราอัพบล๊อคไฮกุพอดีกะที่คุณก๋าทำบล๊อคหมื่นตาพอดีเลย

ไฮกุของท่านบาโชเพราะ ๆทั้งน้าน คุณก๋าจะเลือกใช้บทไหนน้า

โสดในซอย...ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมนะคะ

ลุงกล้วย...แหม ลุงกล้วยอย่าเคืองน้า อิฉันแซวเล่นเจ๋ย ๆ


โดย: haiku วันที่: 29 กันยายน 2551 เวลา:19:52:32 น.  

 
ขออนุญาตืนำบทความไปเผยแพร่ครับ


//www.puansanid.com/forums/showthread.php?p=1142#post1142


โดย: แมงสาป IP: 58.9.86.229 วันที่: 6 ตุลาคม 2551 เวลา:2:56:40 น.  

 
ด้วยความยินดีค่ะ ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมนะคะ


โดย: haiku วันที่: 6 ตุลาคม 2551 เวลา:14:01:53 น.  

 
สวัสดีค่ะ

แวะมาค้นหากิ่งไผ่
เจอภาพวาดเองที่สวยงามมาก
ชอบ ถูกใจ

เลยขออนุญาตนำไปหนึ่งกิ่ง
ไปใช้ประดับข้อเขียนของตัวเอง

ที่นี่นะคะ

//www.oknation.net/blog/chalee/2009/04/05/entry-4


โดย: chaleejang IP: 125.27.238.118 วันที่: 5 เมษายน 2552 เวลา:3:04:45 น.  

 
ภาพไผ่ในบล๊อคเราไม่ได้วาดเองน้า วาดไผ่ยังไม่เป็นเลย เป็นภาพในหนังสือทั้งหมดค่ะ

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมกัน ที่ได้รู้จักกันนะคะ


โดย: haiku วันที่: 5 เมษายน 2552 เวลา:7:19:07 น.  

 
สวัสดีค่า
คุณ haiku
ขอบคุณนะคะ ที่แวะไปบอกข้อมูลเพิ่มเติม
ขอบคุณที่ไม่ว่าอะไร ที่มาหยิบกิ่งไผ่ไป
ถึงไม่ได้วาดเองก็ยังขอบคุณอยู่ดีค่ะ
ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะ
:)


โดย: chaleejang IP: 125.27.229.59 วันที่: 8 เมษายน 2552 เวลา:1:50:30 น.  

 
ด้วยความยินดีค่า


โดย: haiku วันที่: 16 เมษายน 2552 เวลา:10:10:33 น.  

 
ดูแล้วเหมือนง่ายแต่วาดจริงคงกะไม่ถูก
สวยจังอยากวาดได้บ้าง


โดย: suiren IP: 112.143.10.194 วันที่: 7 พฤษภาคม 2552 เวลา:19:23:59 น.  

 
แม่นแล้วจ๊ะ วาดไผ่ดูเหมือนง่ายแต่เอาเข้าจริง ๆ ยากชะมัด ขนาดเราเขียนอักษรจีนมานานยังไปไม่ค่อยเป็นเลยค่ะ แต่ถ้าคุณsuiren อยากวาดได้จริง ๆ ถ้าไม่ไปเรียนก็ต้องหาแบบมาฝึกวาดเยอะ ๆ


โดย: haiku วันที่: 8 พฤษภาคม 2552 เวลา:9:36:13 น.  

 
ผมได้วาดไผ่เป็นของขวัญวันแต่งงานให้เพื่อนที่นับถือท่านหนึ่ง พร้อมใส่กรอบแบบโมเดิรน์สุดๆ อยากแชร์แบ่งให้เพื่อนๆ ชมกัน แต่ทำไม่เป็น ขอคำแนะนำจากเพื่อนๆ หน่อยนะครับ


โดย: 鄭 IP: 58.9.64.210 วันที่: 9 มีนาคม 2555 เวลา:12:13:24 น.  

 
ขอบคุณคุณ鄭ที่แวะมานะคะ อยากเห็นภาพไผ่ของคุณมากค่ะ

วิธีโพสรูปไม่ยากเลย ไม่ทราบว่าภาพขนาดใหญ่มากหรือเปล่าคะ ถ้าไม่ใหญ่มากก็ใช้วิธีสแกนออกมา ถ้าใหญ่เกินเครื่องสแกนก็ถ่ายรูปก็ได้ค่ะ จากนั้นก็เซฟลงคอม แล้วก็โหลดขึ้นเวบฝากรูป เวลาแปะรูปก็กดช่อง "Jpg" ใต้กล่องเม้นท์ จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ใส่ลิงค์รูป ก็copyลิงค์มาแปะ แล้วก็กดOK แล้วก็กดส่งได้เลยค่ะ วิธีนี้จะแปะรูปขนาดไม่ใหญ่มาก ประมาณ 500-550 pixel

ถ้าอยากแปะรูปใหญ่กว่านี้ ก็copyลิงค์มากใส่ในโค้ดนี้ค่ะถ้าสงสัยอะไรก็ถามอีกได้นะคะ


โดย: haiku วันที่: 9 มีนาคม 2555 เวลา:21:21:16 น.  

 


ขอบคุณคุณ haiku สำหรับคำแนะนำ ไว้จะลองทำดู

ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็วาดไผ่หรือเขียนอักษรจีนด้วยภู่กันได้ ไม่ยาก

ทุกอย่างมันคือ "ธรรมชาติ" ใช่ไหมครับคุณ haiku

สวัสดีครับ


โดย: 鄭 IP: 58.9.64.210 วันที่: 10 มีนาคม 2555 เวลา:11:32:08 น.  

 
เราคงเป็นส่วนน้อย แบบว่าเขียนตัวอักษรได้ แต่วาดไผ่ไม่เอาอ่าวเลยค่ะ

ทีแรกก็นึำว่าจะวาดง่าย เพราะการตวัดพู่กันวาดไผ่จะคล้ายการเขียนอักษรเหมือนกัน แต่พอวาดจริง ๆ แล้วยากเอาเรื่องเลยค่ะ เพราะต้องกะน้ำหมึกลงระยะใกล้ไกลให้ดี แล้วอีกอย่าง ร่างภาพก่อนไม่ได้ ต้องปาด ๆ ป้าย ๆ ไปเลย ซึ่งเราไม่ถนัดอย่างแรง


โดย: haiku วันที่: 10 มีนาคม 2555 เวลา:22:22:08 น.  

 

วันนี้พอว่าง จึงมาลองทดสอบอัพภาพให้ชมกันนะครับ (ไม่รู้ว่าจะผ่านรึเปล่า?)

//i1237.photobucket.com/albums/ff473/nt3278/IMG_3407.jpg


โดย: 鄭 IP: 58.11.48.85 วันที่: 12 มีนาคม 2555 เวลา:10:33:58 น.  

 
img //s1237.photobucket.com/albums/ff473/nt3278/?action=view¤t=IMG_3407.jpg


โดย: .......... IP: 58.11.48.85 วันที่: 12 มีนาคม 2555 เวลา:10:40:07 น.  

 
[IMG]//i1237.photobucket.com/albums/ff473/nt3278/IMG_3407.jpg[/IMG]


โดย: ... IP: 58.11.48.85 วันที่: 12 มีนาคม 2555 เวลา:10:52:26 น.  

 

ลองทดสอบหลายที่แล้วไม่ผ่าน ขอรบกวนท่านผู้รู้แนะนำหน่อยนะครับ

ขอขอบคุณครับ


โดย: 鄭 IP: 58.9.228.208 วันที่: 12 มีนาคม 2555 เวลา:10:57:42 น.  

 
เราช่วยแปะให้ค่ะ เวลาแปะรูป คุณ鄭ต้องกดปุ่มที่มีคำว่า "Jpg" ในกล่อง Emotion ข้างล่าง พอมีหน้าต่างขึ้นมากก็ก๊อปปี้ลิงค์ที่อยู่ในเม้นท์ที่แปดสิบสี่ แปะลงในช่องที่ให้ใส่ลิงค์ จากนั้นก็กด OK แล้วก็กด Submit เท่านี้ก็แปะรูปได้แล้วค่ะ

เวลาแปะรูป โค้ดจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเห็นภาพของคุณแล้วชอบจัง มีพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงและพระราชินีด้วย เสียดาย ภาพไผ่เล็กไปหน่อย มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ รูปของคุณไซส์ใหญ่เกิน ต้องขออนุญาตลดขนาดรูปลงหน่อยนะคะ

โดย: haiku วันที่: 12 มีนาคม 2555 เวลา:19:58:54 น.  

 
ขอขอบคุณครับ คุณไฮกุ

ขอทดสอบดูอีกครั้งนะครับ


//i1237.photobucket.com/albums/ff473/nt3278/IMG_3410-.jpg

แต่ลองทำแล้วเป็น ช.ม. ผลออกมาก็เหมือนเดิม สงสัย ผมคงไม่เข้าใจอะไรแน่ๆเลย


โดย: 鄭 IP: 58.9.67.146 วันที่: 12 มีนาคม 2555 เวลา:21:44:08 น.  

 
[IMG]//i1237.photobucket.com/albums/ff473/nt3278/IMG_3409-.jpg[/IMG]


โดย: ขอลองดูใหม่อีกครั้ง IP: 58.9.67.146 วันที่: 12 มีนาคม 2555 เวลา:22:09:14 น.  

 

วันนี้ นำรูปไปทดลองฝากไว้ที่อีกเวป เผื่อจะดีกว่า ขอลองอีกครั้งนะครับ

[img src= //www.picza.net/show.php?id=20120313xEdZdFFdZx164535]


โดย: 鄭 IP: 58.9.44.95 วันที่: 13 มีนาคม 2555 เวลา:13:14:19 น.  

 
[url=//www.picza.net/show.php?id=20120313xEdZdFFdZx164535][img]//www.picza.net/save/20120313xEdZdFFdZx164535_sv1/thumb/2012_03_13-031-20120313xEdZdFFdZx164535.jpg[/img][/url]


โดย: .... IP: 58.9.44.95 วันที่: 13 มีนาคม 2555 เวลา:13:16:43 น.  

 
สงสัยเราจะอธิบายไม่เก่ง แฮะ แฮะ ไปเจอบล็อกที่เจ้าของบล็อกอธิบายแบบมีรูปให้ดูด้วย อ่านแล้วคงเข้าใจง่ายกว่า ตามลิงค์นี้ไปเลยค่ะ บล็อกคุณตชด.46

เราช่วยแปะรูปให้แทนค่ะ อ้อ เวลาคุณ鄭แปะรูป ต้องย่อภาพให้เล็กลงหน่อย ไม่งั้นภาพมันจะกว้างเกินหน้าบล็อก เวลาดูต้องเลื่อนเม้าส์ไปมาค่ะ เราย่อภาพของคุณให้เล็กลง ขนาดที่แปะนี้กว้างสี่ร้อยห้าสิบ หรืออย่างมากก็ห้าร้อย pixels ภาพจะออกมาแล้วกำลังสวยค่ะ
โดย: haiku วันที่: 13 มีนาคม 2555 เวลา:15:05:21 น.  

 
ลืมชมไป คุณ鄭วาดไผ่ได้สวยมากค่ะ เพื่อนที่ได้รับของขวัญชิ้นนี้คงถูกใจมากแน่ ๆ


โดย: haiku วันที่: 13 มีนาคม 2555 เวลา:15:07:11 น.  

 
ขอขอบคุณคุณ haiku มากๆ ทีกรุณาแก้ปัญหาภาพไม่ขึ้นให้ แล้วไว้ผมจะตามไปเรียนกับคุณ ตชด46 ในภายหลังจากที่ว่างแล้ว

และจากภาพที่เห็น ในกรอบนั้นผมวางกระจกลงไปทั้งบาน แล้วเลือกใช้กรอบอลูมิเนียมเพิ่มความเงางาม กะว่าให้เจ้าภาพนำไปประดับได้ในทุกสถานที่นะครับ

และในวันงาน ผมเลือกที่จะตั้งภาพใต้องค์ในหลวง เพราะภาพของทั้งสองพระองค์ท่านประดิษฐานอยู่ด้านหน้าห้องบอลล์รูมอันโอ่โถงของ รร. ห้าดาวแห่งหนึ่ง ดังนั้นเงาที่ทุกท่านเห็นสะท้อนในภาพก็คือ เพดานของห้องฯ นั้นเอง

และเมื่อวานนี้ได้รับโทรฯ ขอบคุณจากเจ้าภาพแล้วว่า นำไปติดในห้องรับแขกของเรือนหอเป็นที่เรียบร้่อยแล้ว

เออ.... มีคำถามชิงรางวัลจากภาพด้วยว่า.....ผมแฝงปรัชญาเกี่ยวกับชีวิตคู่อะไรไว้ในภาพบ้าง

สำหรับท่านที่ตอบได้เกินสามข้อ ผมจะส่งภาพไผ่ ภาพอื่นๆ ที่ผมวาดไว้ให้ทางไปรษณีย์ สวัสดีคุณ haiku และทุกท่านครับ


โดย: 鄭 IP: 115.87.167.36 วันที่: 13 มีนาคม 2555 เวลา:19:18:51 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 152 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.