happy memories
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2551
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
14 สิงหาคม 2551
 
All Blogs
 
การวาดลำต้นไผ่ภาพจากเวบ
//www.the-gallery-of-china.com/chinese-bamboo-painting-2.html


ในการวาดภาพต้นไผ่นั้นคุณจะต้องเรียนรู้ส่วนต่าง ๆ ของต้นไผ่ ๔ ส่วนด้วยกันคือ ลำต้น ข้อไผ่ กิ่งไผ่ และใบไผ่ เราจะพิจารณาส่วนต่าง ๆ นี้ตามลำดับ จากลำต้นซึ่งเป็นพื้นฐานไปยังข้อไผ่ จากข้อไผ่ไปยังกิ่งก้านและกิ่งก้านไปยังใบไผ่ ตามธรรมชาติของงานศิลปะนั้น ภาพๆหนึ่งสามารถพูดได้มากกว่าพันคำ (ดังที่ขงจื้อเคยกล่าวไว้) คุณจะได้รับความรู้โดยใช้ภาพซึ่งจะเป็นส่วนขยายเนื้อหา ในบทนี้คุณจะเรียนรู้การวาดลำต้นของไผ่

ในการวาดลำต้น จะต้องจับพู่กันในแนวตั้งและปลายพู่กันควรจะถูกปิดบัง “ปิดบัง” ในที่นี้หมายถึงปลายพู่กันงอขึ้นเข้าไปในด้านล่างของพู่กัน ดังที่แสดงไว้ในภาพ ซึ่งทำให้ปลายพู่กันทู่ขึ้น ในกลุ่มจิตรกรชาวจีนเรียกลักษณะของพู่กันนี้ว่า “chung – feng” โดยสร้างลำต้นให้มีความหนาและตรง ดังภาพหมึกที่ลำต้นจะมีสีที่อ่อนกว่าที่ใบไผ่ น้ำหนักของสีหมึกที่แตกต่างกันจะบอกตำแหน่งของลำต้นที่แตกต่างกัน และลำต้นทั้งหมดจะต้องมีความแตกต่างของโทนสี ดังที่ปรากฎอยู่ตามธรรมชาติ

เมื่อจับพู่กันแบบชุนเฟ็งแล้ว ลากพู่กันจากด้านล่างไปยังด้านบนของลำต้น ดังนั้นภาพของลำต้นจะต้องมีความกลมเป็นธรรมชาติ ปล้องไผ่แต่ละปล้องจะถูกแบ่งโดยข้อไผ่ ดังนั้นคุณจึงสามารถวาดปล้องไผ่แต่ละปล้องไผ่แต่ละส่วนได้ อย่างไรก็ตาม พยายามให้โทนของสีเป็นรูปแบบเดียวกันในแต่ละปล้อง โดยทั่วไปแล้วโทนสีของปล้องไผ่จะซีดกว่าข้อไผ่และใบไผ่

ในการวาดลำต้นของไผ่ พยายามให้พู่กันแห้ง และดังที่อธิบายไว้แล้วว่าให้ใช้เส้นตรง และเริ่มวาดจากฐานขึ้นไปด้านบนโดยวาดแต่ละปล้อง ๆ ไป ตามลำต้นของไผ่นั้น ตรงส่วนระหว่างข้อต่อทั้งด้านบนและด้านล่างจะเป็นส่วนที่สั้นที่สุด ความยาวของปล้องเพิ่มขึ้นในช่วงตอนกลางของลำต้น ส่วนขนาดของลำต้นที่บริเวณโคนจะอ้วนและสั้น แล้วค่อย ๆ เรียวลงและผอมปลายลำต้น ดังภาพที่แสดง
การให้โทนสีกับลำต้น ให้สังเกตว่าส่วนของปล้องไผ่ระหว่างข้อไผ่ จะมีโทนของสีหมึกอ่อนกว่าบริเวณข้อไผ่ ให้วาดส่วนที่เป็นปล้องก่อน แล้วย้อนไปวาดที่บริเวณข้อไผ่จากภาพให้วาดไผ่แต่ละปล้องในคราวเดียวกันไปจนถึงปลายปล้องไผ่ และพยายามรักษาโทนของสีหมึกให้สม่ำเสมอกันในแต่ละปล้องเมื่อวาดลำต้น ให้วาดจากข้างล่างขึ้นไปข้างบน โดยส่วนล่างจะมีความกว้างแล้วค่อย ๆ แคบลงจนถึงด้านบน

ตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว ให้ใช้หมึกสีอ่อนสำหรับลำต้นเสมอ เมื่อลำต้น ๒ ลำอยู่คู่กัน ดังที่แสดงไว้ในภาพ ลำไผ่ที่อยู่ด้านหน้าควรจะมีสีเข้มกว่าลำไผ่ที่อยู่ด้านหลัง มีโทนน้ำหนักสีที่อ่อนกว่า นอกจากนั้น เมื่อไผ่สองลำอยู่ในระยะใกล้ชิดกัน พยายามอย่าให้ช่องว่าง ข้อไผ่และโทนของน้ำหนักสีหมึกเหมือนกัน
ในการวาดภาพลำต้นของไผ่ ๒ ต้น ที่พาดผ่านกันอยู่ดังแสดงไว้ในภาพนั้น ไผ่ลำใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าให้ใช้โทนสีเข้มกว่าลำไผ่ที่อยู่ด้านหลัง เมื่อมีลำไผ่สองสามลำอยู่ด้วยกัน ควรจะมีโทนสีทั้งเข้มและอ่อนแตกต่างกันด้วย ดังแสดงไว้ในภาพ

เมื่อมีไผ่ ๓ ลำ หรือมากกว่าอยู่ในภาพ จะต้องมีการพิจารณาถึงขนาดของต้นไผ่ รวมทั้งน้ำหนักโทนสีทั้งเข้มและอ่อนที่มีความแตกต่างกันด้วย ในกรณีเช่นนี้จะมีการสร้างรูปแบบที่น่าสนใจขึ้นมา

การวาดไผ่ ๓ ต้นพาดผ่านกัน
ภาพไผ่ ๔ ต้น ให้สังเกตการสร้างรูปแบบ ทั้งโทนของสีและตำแหน่งของลำต้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลำต้นนั้น ขอให้เราพิจารณาหน่อไผ่ที่มักจะไผล่ขึ้นมาใกล้ ๆ กับต้นไผ่ต้นเดิม ในการวาดหน่อไผ่นั้น ครั้งแรกพู่กันจะดูดซึมหมึกสีอ่อนเข้าไปในขน และจากนั้นจึงจะดูดหมึกสีเข้มเข้าไปที่ปลายพู่กัน ในการวาดก็เช่นกันให้ใช้หมึกสีเข้มสำหรับปลายหน่อไผ่ และหมึกสีอ่อนสำหรับส่วนของหน่อ ในทางกลับกัน ให้วาดกาบไผ่ทางด้านขวาแล้วจึงไปด้านซ้ายโดยลากเส้นใยบนกาบไผ่ทุกใบ ก่อนที่หมึกจะแห้งสนิท นอกจากนั้น ให้เติมใบที่ผลิออกมาใหม่ที่ปลายของหน่อไผ่แต่ละหน่อด้วยหมึกสีเข้ม


ภาพแสดงการวาดหน่อไผ่


ภาพต่อไปแสดงรากของต้นไผ่ ต้นไผ่มักจะมีรากงอกอยู่ในพื้นดินที่เป็นหิน แต่บางครั้งบางส่วนของรากไผ่อาจจะปรากฏอยู่เหนือพื้นดิน โดยมีรากเล็ก ๆ งอกออกมาจากข้อไผ่ รายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้ของลำต้นช่วยเพิ่มความงามให้กับศิลปะการเขียนต้นไผ่ที่มีรายละเอียด เรื่องราวของรูปแบบ ซึ่งนำมาซึ่งอารมณ์ของศิลปินอีกด้วย


ข้อเท็จจริงที่จะต้องทำความเข้าใจประการหนึ่งเกี่ยวกับต้นไผ่ คือเมื่อต้นไผ่ยังอ่อนอยู่จะมีใบอ่อนและกาบใบจะยงคงอยู่ที่ข้อไผ่ ในการวาดจึงต้องมีลักษณะเช่นในภาพ เมื่อลำไผ่โผล่ออกมาจากพื้นดินทรายจะเห็นรากเส้นเล็ก ๆ ห้อยระย้าจากลำต้นที่โผล่ขึ้นมาดังที่เห็นในภาพ
ในการวาดภาพลำต้นแก่ ๆ ให้ใช้พู่กันที่ชำรุดเป็นบางครั้งบางคราวและลากพู่กันขึ้นอย่างมั่นคงและแน่วแน่ เพื่อสร้างลำต้นที่ผุพัง เส้นสำหรับลำต้นแก่ ๆ ควรจะมั่นคงและแข็งแรง ดังที่แสดงในภาพ


บางส่วนของลำต้นไผ่แก่

วิธีการที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการเรียนรู้ว่าจะทำอะไร ก็คือรู้ว่าไม่ควรทำอะไร ในตอนจบของบทการวาดรูปลำต้น เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าไม่ควรวาดลำต้นอย่างไร ข้อห้ามสองสามอย่างจะช่วยทำให้คุณเป็นจิตรกรที่ดีขึ้น

ห้ามวาดจนสุดกรอบภาพของคุณ และวาดปล้องไผ่ที่มีขนาดเดียวกันหมดจนถึงยอด ดังที่แสดงในภาพ การวาดภาพพเช่นนี้จะทำให้ดูซ้ำซากน่าเบื่อ ภาพแข็งทื่อและมีสัดส่วนที่ไม่เป็นธรรมชาติห้ามใช้โทนสีเรียบเหมือนกันหมด จะต้องมีการใช้พู่กันจีนวาดโดยมีการให้น้ำหนักสีที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้เกิดความกลมขึ้นที่ลำต้น นอกจากนั้นควรหลีกเลี่ยงการวาดปล้องไผ่ที่มีขนาดเท่ากันหมด ควรให้มีขนาดที่แตกต่างกันห้ามวาดต้นไผ่ที่อยู่ในแนวนอน ให้มีความโค้งมากเกินไป ต้นไผ่ในแนวนอนนั้น ส่วนมากจะใช้เป็นแค่ส่วนประกอบเพิ่มเติม ต้นไผ่จะโค้งงอไปทางทิศใดทิศหนึ่งได้เล็กน้อย แต่พยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้ปล้องไผ่มีความโค้ง ให้จำไว้เสมอว่า ส่วนที่อยู่ระหว่างข้อไผ่จะต้องอยู่ในแนวตรงเสมอ

ความโค้งของลำต้นควรจะเกิดขึ้นที่บริเวณข้อปล้อง ไม่ใช่ที่ปล้องไผ่


ควรหลีกเลี่ยงความโค้งที่บริเวณปล้องไผ่ ดังที่แสดงในภาพ


ดังที่แสดงในภาพ ห้ามวาดลำต้นสองต้นหรือมากกว่าให้อยู่ในแนวขนาดซึ่งกันและกัน และไม่ให้ข้อต่อของปล้องไผ่อยู่ในระดับเดียวกันด้วย ในภาพลำต้นให้เน้นที่ความอิสระสบาย ๆ และควรหลีกเลี่ยงความเป็นระเบียบห้ามวาดข้อไผ่ที่มีขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับปล้องไผ่ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งทำให้ขาดความเป็นสัดส่วน ถึงแม้ว่าในบางครั้งต้นไผ่ชนิดนี้มีจริงตามธรรมชาติก็ตาม ให้วาดข้อและปล้องให้เหมาะสมกับปล้องไผ่เพื่อองค์ประกอบของภาพที่สวยงามอย่าให้ปล้องไผ่ที่อยู่ระหว่างข้อของลำต้นมีขนาดแตกต่างกันมาก ให้วาดปล้องไผ่โดยลากพู่กันครั้งเดียวตลอดจากด้านล่างขึ้นไปด้านบน (จากปล้องหนึ่งไปยังอีกปล้องหนึ่ง) ขนาดในแต่ละส่วนของปล้องลำไผ่จะต้องรักษาให้อยู่ในรูปเดียวกันตลอดทั้งลำต้น
คลิปฝึกวาดต้นไผ่ ตอนแรก
https://www.youtube.com/watch?v=-HKaZoXnwf8ตอนสอง
https://www.youtube.com/watch?v=p_JPnUAwAZQ

ข้อความในบล๊อคนี้นำมาจากหนังสือ "เส้นสายพู่กันจีน"
เรียบเรียงโดย ณัฐพัฒน์
พิมพ์ที่ สนพ.วาดศิลป์พับลิชชิ่ง
บริษัทธนบรรณจัดจำหน่าย
ราคา ๑๑o บาทบีจีจากเวบ chaparralgrafix.com

ไลน์จากคุณเนยสีฟ้า


Free TextEditor


Create Date : 14 สิงหาคม 2551
Last Update : 1 มีนาคม 2555 19:46:37 น. 42 comments
Counter : 14621 Pageviews.

 
สวัสดีครับคุณไฮกุ

ไม่ง่ายเลย
ไม่ง่ายเลย

ผมไม่เคยลองวาดด้วยพู่กันจีนนะครับ

เป็นเรื่องของทักษะในการควบคุมน้ำหนักข้อมือล้วนๆเลยครับ

การวาดพู่กันจีนยากเหมือนพ่อครัวจีน
ที่ต้องควบคุม "ไฟ"

ผมยังไปไม่ถึงเทคนิคนั้นครับปล. ดอกที่เห็นในบล็อก
เป็นดอกของต้นมะเฟืองครับโดย: ก๋า เก็กเสียง (กะว่าก๋า ) วันที่: 14 สิงหาคม 2551 เวลา:22:23:00 น.  

 
ดีจ้าไฮกุ..


เราชอบปล้องใหญ่ๆ อ่ะ ไม่รุ้ทำไม

ว่าแต่เราว่าช่วงนี้ คนหันมาสนใจประเทศจีนเยอะขึ้นนะ ทั้งหนัง เพลง แล้วก็ศิลปะจีน...

ปล. ตอนแรกก็นึกว่าเฮียจะพาคนที่บ้านไปด้วย แต่มาคิดๆ ดูให้มายืนต่อแถวเบียดกะคนคงไม่ไหวนะ ตั้งสองชั่วโมงกว่า...โดย: กวางตุ้งหวาน วันที่: 14 สิงหาคม 2551 เวลา:22:34:37 น.  

 
ได้รับความรู้มากๆ เลยค่ะคุณไฮกุ
ชอบๆๆๆๆ


โดย: อุ้มสี วันที่: 14 สิงหาคม 2551 เวลา:22:46:09 น.  

 
ดูไปแล้วเหมือนวาดกระดูกเลยนะค่ะเนี่ย แต่พอวาดให้ครบองค์แล้วก็อ๋อ ๆ ต้นไผ่

haiku วาดต้นไผ่ได้เก่งหรือยังค่ะเนี่ย

มีความสุขมาก ๆ สุขภาพแข็งแรงนะค่ะ


โดย: ความเจ็บปวด วันที่: 15 สิงหาคม 2551 เวลา:0:47:29 น.  

 
สวยงามมากเลยค่ะ
คุณไฮกุ สบายดีมั้ยคะ
คิดถึงๆๆ


โดย: yadegari วันที่: 15 สิงหาคม 2551 เวลา:5:44:36 น.  

 

ตามมาที่นี่เลยค่ะ
มาดูการวาดไผ่
ต้องย้อนกลับไปไล่ดูเอนทรี่ที่ผ่านมาด้วย
ยากเกินกว่าจะทำได้ค่ะ
ยิ่งเป็นพู่กัน ดิฉันคงไม่สามารถ
ไม่มีพรสววรค์ด้านวาดภาพเลยค่ะ
ขอบคุณที่นำความรู้มาแบ่งปัน
เชื่อว่าคุณต้องวาดได้และดีด้วยแน่ ๆ เลย

ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ


โดย: ภูเพยีย วันที่: 15 สิงหาคม 2551 เวลา:8:40:08 น.  

 
ตามมาเหมือนกันค่ะ ดีจังได้ความรู้เพิ่มอีก

สวัสดีก่อนนะคะ


โดย: ปานอรุณ IP: 124.120.25.6 วันที่: 15 สิงหาคม 2551 เวลา:9:15:46 น.  

 
คุณก๋า...“วาดพู่กันจีนยากเหมือนพ่อครัวจีนควบคุมไฟ”...เข้าใจเปรียบเทียบดีจังค่ะ เราว่าวาดไผ่คงไม่ยากเท่าไหร่ เพราะวิธีปาดพู่กันคล้ายๆเขียนตัวหนังสือ จะยากก็ตรงกะน้ำหนักหมึกมากกว่า เพราะรูปไผ่จะวาดให้สวยต้องลงน้ำหนักระยะใกล้ไกลของภาพให้พอดีๆ ภาพถึงจะออกมาสวย

ตุ้ง...ตอนนี้จีนได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิค เรื่องจีนๆก็เลยยิ่งอินเทรนด์ใหญ่เลย พูดถึงแล้วยังติดตาติดใจพิธีเปิดอยู่เลยนะเนี่ย แต่เมื่อเช้าดูข่าว มีคนเม้าท์เรื่องโอลิมปิคว่า เด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักที่ร้องเพลงตอนพิธีเปิดใช้ลิปสิงค์อ่ะ ตอนแรกเลือกเด็กที่เสียงเพราะมากแต่หน้าตาไม่ถูกใจกรรมการเลยเลือกเด็กน่ารักมาออกหน้าแทน แถมพลุที่จุดก็ใช้คอมช่วย ไอ้เรารึก็ไม่ทันสังเกต(ถึงสังเกตก็ไม่รู้อยู่ดีแหละ) มัวแต่ตื่นตาตื่นใจกับความตระการตาอยู่

คุณอุ้ม...ยังมีให้อ่านอีกสองสามบล๊อค แล้วแวะมาอ่านอีกนะคะ

ความเจ็บปวด...แหม เข้าใจมอง แต่ดูไปก็เหมือนกระดูกเหมือนกันแฮะ เรายังวาดไผ่ไม่เป็นหรอก เคยลองวาดแต่ไม่เวิร์คเลยขี้เกียจฝึก

คุณแบม...สบายดีค่า เป็นห่วงคุณแบม เห็นไม่สบายบ่อยๆ ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

ภูเพยีย&คุณปานอรุณ...ขอบคุณมากนะคะที่แวะมาเยี่ยมกัน ยินดีต้อนรับค่า ชื่อคุณสองคนเพราะดี ชอบจัง

อิฉันยังวาดไผ่ไม่เป็นฮ่ะ ถนัดเขียนตัวอักษรมากกว่า แต่ทำบล๊อควาดไผ่แล้วนึกอยากลองวาดดูอีกหน ไม่รู้จะออกหัวออกก้อยโดย: haiku วันที่: 15 สิงหาคม 2551 เวลา:11:25:27 น.  

 
สวัสดีค่ะ

ดูวิธีวาดแล้ว น่าสนใจนะคะ
ชอบดูภาพที่ต้นไผ่ที่วาดด้วยพู่กันจีนแบบนี้มาก ๆค่ะ
ดูเรียบง่ายดี แต่ถ้าให้วาดจริง ๆคงไม่ง่ายเลย
คงต้องฝึกกันนานมาก ต้องมีสมาธิและความตั้งใจสูงมากทีเดียวค่ะ

คิดถึงนะคะ


โดย: เราสองคน (ฝากเธอ ) วันที่: 15 สิงหาคม 2551 เวลา:12:13:00 น.  

 
วันนี้เราก็ไปอ่านในกระทู้มานะ

//www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A6891792/A6891792.html

ลองอ่านความคิดเห็นที่ 11 เค้าบอกว่าเด็กที่ร้อง กับที่ลิป มีคนรับรู้แล้วทั้งคู่ แล้วเค้าก็ประกาศใหทราบก่อน เพราะเค้าดูความเหมาะสมหลายๆ อย่างหน่ะ ^^

แต่เราก็ว่ายังไงทำออกมาแล้วดี ให้เราประทับใจได้ ก็โอเคแล้วหล่ะ ^o^


โดย: ตุ้ง IP: 58.10.87.246 วันที่: 15 สิงหาคม 2551 เวลา:12:22:11 น.  

 
หวัดดีค่ะ
ตามมาอ่านอย่างรวดเร็วค่ะ
ขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันที่เรียนค่ะ


โดย: รุ้งสีที่แปด IP: 61.19.124.42 วันที่: 15 สิงหาคม 2551 เวลา:12:24:35 น.  

 
ยากค่ะ ไม่มีหัวทางด้านนี้เลย

เอาใจช่วยคุณไฮกุนะคะ ให้วาดออกมาสวยเหมือนการเขียนตัวอักษร

.
.

ขอบคุณมากๆค่ะ สำหรับกำลังใจที่มอบให้ป๋า


โดย: หยุ่ยยุ้ย วันที่: 15 สิงหาคม 2551 เวลา:20:13:56 น.  

 
โฮ้ สวยหม่อมป้า แต่ก่อนพจน์ชอบวาดไผ่เหมือนกันเพราะง่ายดี อิอิ แต่หลังๆวาดยังไงก็เป็นกระบอกข้าวหลาม กร๊ากก

หมื่อมป้าเลิศมาก


โดย: โจเซฟิน วันที่: 16 สิงหาคม 2551 เวลา:17:03:04 น.  

 
โห.....ศิลป์มากเลยค่ะ
แต่เรื่องวาดรูปนี่ดอกคูณไม่เอาไหนเลย ^^

มีความสุขทุกวันนะคะ ^^


โดย: ดอกคูณริมฝั่งโขง วันที่: 16 สิงหาคม 2551 เวลา:18:59:29 น.  

 
รายละเอียดสุดยอดไปเลยค่ะคุณไฮกุ .. แบบว่า
สังเกตุจนแบบว่าละเอียดยิบเลย .. ว่าแต่ว่าพอมองต้นไผ่แบบ
แยกส่วน มองผาดๆ เหมือนกระดูกของคนเราเหมือนกันนะค่ะ ...


โดย: JewNid วันที่: 17 สิงหาคม 2551 เวลา:0:25:35 น.  

 
เพิ่งได้เข้าบล็อกแวะมาขอบคุณที่ไปถามข่าวถึงบล็อกค่ะ

อ่านรายละเอียด ดูภาพประกอบจนจบแล้วรู้สึกว่าท่าทางการเขียนภาพด้วยภู่กันจีนเนี่ยไม่ง่ายเลยค่ะสำหรับน้ำ(ยังไม่เคยลองนะคะ แต่ดูแล้วคงต้องชำนาญถึงจะวาดได้สวยๆ) ขอบคุณมาเลยค่ะสำหรับสาระงานศิลป์ดีๆแบบนี้


โดย: liefie วันที่: 17 สิงหาคม 2551 เวลา:2:00:45 น.  

 
วันก่อนดูทีวี เห็น อาจารย์วาดรูปพู่กันจีน...
สวยดีแท้..
งามมาก....พอๆกะยากมาก


โดย: แร้ไฟ วันที่: 17 สิงหาคม 2551 เวลา:5:19:21 น.  

 


โดย: เราสองคน (ฝากเธอ ) วันที่: 17 สิงหาคม 2551 เวลา:12:54:43 น.  

 
ทำไมชาวจีนถึงชอบวาดต้นไผ่คะ คุณไฮกุ ขอถามเป็นความรู้นิดนะคะ

ต้นไผ่มีความหมายยังไงคะ

แล้วทำไมไม่วาดต้นหลิวหรือต้นอื่นๆบ้างคะ


โดย: หยุ่ยยุ้ย วันที่: 17 สิงหาคม 2551 เวลา:20:25:00 น.  

 
เราสองคน...วาดยากจริงๆค่ะ ปกติเวลาวาดรูปก็ต้องค่อยๆร่างภาพก่อนแล้วลงสี แต่การวาดภาพไผ่แบบจีนนี่ลงพู่กันเลย นอกจากต้องวางองค์ประกอบภาพให้พอดีแล้ว ต้องมีระยะใกล้ไกลด้วยการลงหมึกเข้มอ่อนอีก เคยดูเหล่าซือสอนวาด แกมองซ้ายทีขวาทีแล้วก็ปาดพู่กันเลย ภาพออกมางามมั่กๆ

ขอบคุณมากสำหรับกุหลาบแดงแสนสวยนะคะ

ตุ้ง...ตามไปอ่านกระทู้แล้ว มีคนเข้าไปออกความคิดเห็นกันตรึม มีทั้งคนที่เห็นด้วยกะไม่เห็นด้วย คนส่วนใหญ่โหวตว่าพิธียิ่งใหญ่แต่เป็นของปลอม ดูท่าโอลิมปิคหนนี้จะดังที่สุดแล้วมั้ง มีเรื่องให้เม้าท์ออกมาเรื่อยๆ ออกมาเยอะจนชักจะเห็นใจประเทศจีนแล้วหละ ว่ากันว่าคนที่หาเรื่องจับผิดก็คือเมืองผู้ดีที่จะเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปนั่นแหละ ไปๆมาๆรู้สึกว่าที่อังกฤษออกมาเต้นเย้วๆ เพราะจะดิสเครดิตจีนที่ทำพิธีเปิดได้อลังการเกินหน้าใคร เราว่าถึงจะมีของปลอมยังไง แต่ก็ต้องชื่นชมคนคิดและความทุ่มเททั้งกายและใจของผู้แสดงอ่ะนะ ยังไงก็ยังประทับใจสุดๆเลย

เรื่องเด็กที่ร้องเพลง ถ้าประกาศให้รู้กันแล้วก็โอเคนะ เห็นทางกรรมการออกมาบอกว่าจีนค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้งานนี้ เข้าทำนองว่าจะแมวขาวหรือดำ ถ้าจับหนูได้ก็โอเคแล้ว

รุ้งสีที่แปด...ด้วยความยินดีค่า เอ สีที่แปดของรุ้งนี่เป็นสีอะไรน้า

คุณยุ้ย...สงสัยว่ากว่าจะวาดได้สวยคงอีกนาน แค่เริ่มก็ชักจะท้อแว้วววว

ตะก่อนก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมคนจีนชอบวาดต้นไผ่ ตอนทำบล๊อคบทนำ ไปหาความหมายของต้นไผ่มา เขาว่างี้ค่ะ ต้นไผ่มีความหมายลึกซึ้งในวัฒนธรรมของจีน แสดงถึงคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรษอันสูงส่ง ความตรงของลำต้นเสมือนความความสุภาพ ถ่อมตน ความเข้มแข็ง และต้นที่สูงชลูดเปรียบกับความไม่ย่อท้อหรือไม่ยอมแพ้

และที่ศิลปินจีนชอบวาดต้นไผ่ก็เพราะ ในประวัติศาสตร์และศิลปะของจีน ต้นไผ่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพืชที่มีศักดิ์ศรีสูงสุด สำหรับชาวจีนแล้ว ต้นไผ่เป็นต้นไม้ที่เขียวตลอดกาลซี่งมีความมั่นคงและมีไหวพริบในทุกสภาพ การวาดต้นไผ่เป็นรูปแบบศิลปะที่เป็นที่โปรดปรานในทุกราชวงศ์ของจีน การวาดภาพต้นไผ่เป็นศิลปะที่มีเสน่ห์ และจิตรกรผู้เข้มข้นด้วยอารมณ์หลงใหลในความงามของทิวไผ่ สามารถใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์งานอันปราณีตสวยงามขึ้นมาได้ โดยการใช้ความสามารถอันละเอียดอ่อนที่เรียกว่า “พรสวรรค์ทางศิลปะ” ประกอบกับ “ความรู้ความชำนาญที่ใช้ทำงานได้จริง”

หลานพจ...หลานพจชอบวาดไ่ผ่เหมือนกันเหรอเนี่ย แล้ววาดแบบจีนหรือเปล่าล่ะ

แหม ถึงจะวาดออกมาเป็นกระบอกข้าวหลาม แต่ถ้าสวยก็โอเชล่ะนะ เพราะไงกระบอกก็ทำมาจากไผ่เหมียนกันแหละ

อ่ะ อ่ะ อย่าชมป้าเล้ย เพราะทั้งรูปทั้งเรื่องเอามาจากหนังสือทั้งน้านนนน

ดอกคูน...วาดไม่เป็นก็ดูรูปสวยๆ แถมได้รู้วิธีวาดด้วยละกันน้า

คุณนิด... ซื้อหนังสือเล่มนี้เก็บไว้เป็นชาติแล้วแต่ไม่มีเวลานั่งพิมพ์สักกะที รูปมันเยอะด้วย กว่าจะได้เอามาอัพก็นานเลย หนังสือบอกวิธีวาดละเอียดดีค่ะ บอกเคล็ดว่าต้องวาดแบบไหนถึงจะสวยหรือไม่สวย

liefie...หายไปนานเลย ดีใจที่กลับมาเล่นบล๊อคอีกนะคะ คุณliefieวาดรูปเก่ง ถ้าใช้พู่กันจีนเป็น ฝึกสักหน่อยก็วาดไผ่จีนได้สวยค่ะ

แร้ไฟ...อ๊ากกกกก อยากดูมั่ง ชอบมั่กๆ

ที่จริงทางช่องCCTVของจีนก็มีรายการเกี่ยวกับพู่กันจีนเหมือนกันนะ แต่ช่วงรายการเปลี่ยนบ่อยเลยแถมบางทีก็ลืมดูซะอีกโดย: haiku วันที่: 17 สิงหาคม 2551 เวลา:21:19:43 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ สำหรับเกร็ดความรู้เรื่องต้นไผ่

แล้วจะคอยชมลายไผ่จากคุณไฮกุนะคะ สู้ สู้ ...

คืนนี้ขอไปนอนก่อนแล้วค่ะ

ฝันดีนะคะ


โดย: หยุ่ยยุ้ย วันที่: 17 สิงหาคม 2551 เวลา:21:58:23 น.  

 
สวยงามมากค่ะ
ขออนุญาตยืมเทคนิคไปใช้บ้าง
ไม่ว่ากันน๊า..
ขอบคุณมากมายเลยค่ะที่แวะไปชวนมาดู
ช่วงนี้งานวุ่น ๆ เลยยังไม่มีเวลาปรับบล๊อคเลยค่ะ

ขอให้มีความสุขนะคะ


โดย: malarn cha วันที่: 18 สิงหาคม 2551 เวลา:1:57:04 น.  

 
สวัีสดีครับคุณไฮกุ

วาดไว้กี่ภาพ....
ผมว่ามีเป็นหลายร้อยภาพ
และอาจจะเป็นพันนะครับ

มีซ้ำแน่นอนครับ
เพราะผมเขียนไปเขียนมาก็วนๆซ้ำๆ

เขียนเยอะสุดก็รูปวงกลมนั่นแหละครับ 555
แต่ในความซ้ำ
ผมคิดว่าก็เป็นวงกลมที่ไม่เหมือนกันแม้แต่ภาพเดียวครับ
มีรายละเอียดที่ทำให้
เป็นภาพที่ต่างกัน
ตั้งแต่น้ำหนักมือ เบอร์พู่กัน
ไปจนถึงกระดาษที่ใช้วาดอ่ะครับ

ตราประทับผมออกแบบเองครับ
ทำเป็นตรายางธรรมดาครับ
ไมไ่ด้ใช้หินแกะเหมือนตราประทับอื่นๆ

หมิงหมิงอาการดีขึ้นเยอะแล้วครับ
ตะกี้ก็นอนยิ้มให้กันครับ อิอิอิโดย: ก.วรกะปัญญา (กะว่าก๋า ) วันที่: 18 สิงหาคม 2551 เวลา:4:50:23 น.  

 
สวัสดีครับคุณไฮกุ
รูปที่เขียนด้วยพู่กันจีน ไม่ว่าต้นไผ่ ม้า นกกระเรียนมองแล้วมีเสน่ห์เฉพาะตัวนะครับ


โดย: ลุงกล้วย วันที่: 18 สิงหาคม 2551 เวลา:10:22:33 น.  

 
สวยจังค่ะ อ่านแล้วเหมือนจะง่ายแต่จริงๆวาดไม่ได้อย่างนั้นเลยนะคะ T^T


โดย: Warabimochi วันที่: 19 สิงหาคม 2551 เวลา:11:16:33 น.  

 
แวะมาเรียนและมาตอบเจ๊ ค่ะ

ไอ่หนุ่มที่อิโจมันพาไปขโมยซีนที่บล็อกจี้ ชื่อ คริส อิแวน ที่เล่น แฟนทาสติกดฟร์ ไงฮะ

หัวบล็อกจี้ใช้โค้ด มาควี แล้วกำหนดจังหวะให้มันเคลื่อนขึ้นลงค่ะ คอนเซ็ปท์ก็คือว่า แม้คีอานูจะเป็นของใคร แต่ในบล็อกของเรา เรามี ยู เอฟ โอ เพาะงั้นเราดูดเขาได้เสมอ อะไรแบบนั้นแหละฮ่ะ


โดย: angy_11 วันที่: 19 สิงหาคม 2551 เวลา:12:28:05 น.  

 
ท่าทางเราจะเอาดีไม่ได้ทางนี้ เปลี่ยนแนวละ

ว่าจะัอัพแล้วล่ะ แต่รู้สึกมันยังหมักไม่ได้ที่


โดย: LEE (lyfah ) วันที่: 19 สิงหาคม 2551 เวลา:17:12:55 น.  

 
สวัสดีจ้า haiku แวะมาเยี่ยม อิอิ

สบายดีนะจ๊ะ


โดย: ความเจ็บปวด วันที่: 19 สิงหาคม 2551 เวลา:18:51:13 น.  

 
แวะมาเยี่ยมเยียนพี่และเก็บเกี่ยวความรู้เกี่ยวกับไผ่ด้วยครับ


โดย: Johann sebastian Bach วันที่: 19 สิงหาคม 2551 เวลา:20:27:28 น.  

 
คุณยุ้ย...ขอบคุณมากที่ให้กำลังใจนะจ๊ะ ไว้จะลองวาดดูสักตั้ง แต่อาจต้องรอนานหน่อย แฮะ แฮะ

malarn cha...ด้วยความยินดีค่า ถ้าลองวาดแล้วก็ทำบล๊อคอวดเพื่อนๆมั่งน้า

คุณก๋า...นั่นไงล่ะ เราก็ว่าภาพพู่กันเดียวของคุณก๋าคงไม่เหมือนกันหรอก นอกจากน้ำหนักมือ พู่กันและกระดาษที่ใช้แล้ว ที่สำคัญก็คืออารมณ์ตอนวาดนี่แหละที่ทำให้ภาพออกมาต่างกัน

เราว่าเจ๋งดีนะ วาดภาพแล้วมีตราประทับชื่อตัวเองด้วย ชอบแบบตัวหนังสืออ่ะค่ะ สวยดี

ดีใจที่หลานอิฉันหายดีแล้ว ยังไงคุณพ่อกะคุณแม่หมิงหมิงก็ระวังสุขภาพด้วยเน้อ

Warabimochi...ขอบคุณมากที่แวะมาเยือนนะคะ

แวะไปที่บล๊อคคุณแล้ว ชอบงานออกแบบของคุณมั่กๆ คุณเก่งหลายอย่างเลยน้า ออกแบบบ้านก็งาม ออกแบบปกหนังสือก็สวย แถมแต่งนิยายได้อีก เจ๋งจริงๆ

จี้...รู้จักเรื่องFantastic Fourมาตั้งนานแล้ว เพิ่งจะรู้ว่าทำเป็นหนังนะเนี่ย หนุ่มคริสหล่อโฮกเลย (ระดับโจลี่พาไปดูตัวทั้งที มีหรือจะไม่ถูกใจพวกเราเนอะ)

ขอบคุณมากที่แวะมาเฉลยคำตอบ ทีแรกก็นึกว่าจี้เบื่อหน้าพี่คีเลยเปลี่ยนบรรยากาศ ที่ไหนได้ คิดหลายชั้น จับยู เอฟ โอ มาส่องหาพี่แกซะนี่

ลี...บล๊อคอายุไม่ครบเดือนเลย อนุญาตให้หมักไปก่อน ไหนๆก็อัพเพลงของวงเก๋ากึ๋กทั้งที คุณนายจะทำตัวเนียนๆดองบล๊อคให้เข้ากะคอนเซ็ปต์ก็ด้ายยยย

ความเจ็บปวด&ลุงกล้วย&น้องBach...ขอบคุณมากที่แวะมาเยี่ยมกันนะคะ


โดย: haiku วันที่: 19 สิงหาคม 2551 เวลา:22:02:18 น.  

 
สวัสดีครับคุณไฮกุ

เป็นวัดบวกครกหลวงครับ
อยู่ใกล้บ้านมากครับ
ภาพวาดฝาผนัง
อายุ ร้อยกว่าปีครับ
สภาพก็หลุดลอกไปเยอะทีเดียว
ที่น่าสนใจมากก็คือ
ฝีมือการวาดภาพเป็นช่างจากเมืองจีนนะครับ
หลายๆจุดจะมีศิลปะจีนผสมผสานอยู่ด้วยครับ

โดย: ก๋า เก็กเสียง (กะว่าก๋า ) วันที่: 20 สิงหาคม 2551 เวลา:4:07:52 น.  

 

สวัสดีตอนเที่ยงคืนของ เนเธอร์แลนด์ นะจ้าฝากฟ้า...บอกเธอว่า...คิดถึง
ฝากเมฆ...บอกเธอว่า. . .ห่วงหา
ฝากฝน...บอกเธอว่า...เป็นห่วงนัก
ฝากความรู้สึก...ไปประจักษ์...ตรงใจเธอขอให้มีความสุขและสนุกกับการทำงานนะจ้าวาดได้ปล้องสวยจังเลยอะคุณ ไฮคุ


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 20 สิงหาคม 2551 เวลา:5:41:28 น.  

 
บรรยายละเอียดยิบเลยครับ
ผมได้แต่นั่งอ่านแล้วทำตาปริบๆ


โดย: พลทหารไรอัน วันที่: 20 สิงหาคม 2551 เวลา:7:04:05 น.  

 
^
ระดับไรอัน อะ นะ
ใช้คีย์บอร์ด กับแว็คคัม ต่อไปน่ะดีแล้น


เหลือพู่กันจีน ไว้ให้จี้ได้อวดฝีมือ มั่งเหอะ


โดย: angy_11 วันที่: 20 สิงหาคม 2551 เวลา:13:41:53 น.  

 
นั่นสิไฮกุ คิดเหมือนกันเลยอ่ะ เริ่มเบื่อพวกคิดแต่จะจับผิด เราว่าถ้าเค้าสร้างมาให้เราดูแล้วชอบได้ก็พอแล้ว มัวนั่งจับผิด จะดูมีความสุขได้ไง


รอดูพิธีปิดเหมือนกัน อยากรู้ว่าจางอี้โหมวจะทำได้เยี่ยมพอๆ กะพิธีเปิดรึเปล่า ชอบไอเดียเค้าอ่ะ ยิ่งตอนตัวอักษรจีนขึ้นๆ ลงๆ พอรู้ว่ามีคนอยู่ในฐาน ทึ่งไปเหมือนกัน เพราะทำได้จังหวะมาก นึกว่าเครื่องจักร


โดย: กวางตุ้งหวาน วันที่: 20 สิงหาคม 2551 เวลา:19:59:35 น.  

 
คุณก๋า...ภาพฝาผนังดูว่าเก่ามากแต่สียังสดอยู่เลยนะคะ ยังกะวาดสีใหม่ทับลงไป ไม่ทันสังเกตว่ามีลายจีนอยู่ด้วย ดูแล้วไม่รู้เลยว่าช่างชาวจีนเป็นคนเขียน

นัท...ขอบคุณที่แวะมาจ้า

คุณไรอัน...เราว่าคุณณัฐพัฒน์ที่เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้คงเป็นศิลปินวาดภาพจีนด้วย ถึงได้อธิบายได้ค่อนข้างละเอียดและเข้าใจง่าย(แต่วาดยากชะมัด)

แหม ถ้าฝีมือระดับคุณไรอันทำตาปริบๆ อิฉันก็คงได้แต่ต๊อแต๊

จี้...จี้ลั่นวาจาแล้วนาว่าจะลองวาดพู่กันจีนดู แบบนี้ถ้าได้ปาดพู่กันแล้วต้องเอาผลงานมาอวดกันมั่งเน้อ

ตุ้ง...นับวันยิ่งมีเรื่องจับผิดพิธีเปิดมากขึ้นเรื่อยๆ ออกข่าวเป็นรายวันเลย แต่เราเอาใจช่วยจางอวี้โหม่วสุดตัวเลยงานนี้ เพราะชอบฝีมือกำกับหนังของแกน่ะ ลุ้นอยู่ว่าพิธีปิดจะออกมายังไง คิดว่าคงอลังการงานสร้างไม่แพ้ตอนเปิดงาน เราว่าทางจีนคงเกร็งเหมือนกันเพราะต้องมีคนตั้งตาคอยจับผิดแน่ๆ


โดย: haiku วันที่: 20 สิงหาคม 2551 เวลา:22:34:30 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับ


ภาพที่ผมถ่ายมา
เป็นช่วงฝนกำลังหยุดตกครับ
จะถ่ายตอนฝนตกหนักๆ
ก็กลัวไอฝนจะเข้ากล้องครับ
ถ้าชื้นขึ้นมายุ่งแน่ๆครับ 5555


ขอบคุณสำหรับคำชมเรื่องบทกวีด้วยครับโดย: ก.ก๋า (กะว่าก๋า ) วันที่: 21 สิงหาคม 2551 เวลา:7:48:16 น.  

 
ขอบคุณที่แวะมาเฉลยคำตอบค่า ถ่ายได้สวยดีจัง


โดย: haiku วันที่: 21 สิงหาคม 2551 เวลา:9:07:26 น.  

 
ขอบพระคุณครับ


โดย: แมวหัวหอม IP: 58.8.220.40 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2551 เวลา:21:51:24 น.  

 
ด้วยความยินดีค่า


โดย: haiku วันที่: 30 พฤศจิกายน 2551 เวลา:15:33:36 น.  

 
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ


โดย: นที IP: 171.96.240.119 วันที่: 1 พฤษภาคม 2557 เวลา:14:30:26 น.  

 
ขอบคุณมากที่แวะมาอ่านบล็อกนี้ค่ะ


โดย: haiku วันที่: 3 พฤษภาคม 2557 เวลา:10:26:55 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#15


 
haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 151 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.