happy memories
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2558
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
12 สิงหาคม 2558
 
All Blogs
 
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ๒๕๕๘"ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา

รวมกันเข้าคือทรัพย์สินแผ่นดินแม่

ฝากลูกไทยรวมใจภักดิ์รักดูแล

เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทยไปชั่วกาล"


คำขวัญวันแม่ ประจำปี ๒๕๕๘
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระราชทานในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

พระสยามมาตามังคลาธิษฐาน
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘


กรองมะลิเป็นมาลัยเพริศไพจิตร
น้อมบูชิตราชินีศรีสวรรค์

พระคือแก้วกัลยาณีศรีราชัน
มาตาขวัญราชโอรสราชธิดาพระคือศรีจักรีวงศ์ทรงยศศักดิ์
นำพิทักษ์วัฒนธรรมล้ำเลอค่า

พลิกปูมปราชญ์ศาสตร์ชาวบ้าน
ภูมิปัญญา ตั้ง”ศิลปาชีพ”ชูคู่ แผ่นดินนำพลิกฟื้นวิจิตรศิลป์ท้องถิ่นไทย
เพิ่มค่าให้เห็นศรัทธาสัมมาศิลป์

สมสมญา”อัคราภิรักษศิลปิน”
โลกยลยินศิลป์คู่หล้าเกริกฟ้าไกรทรงพิทักษ์ทรัพยากรถาวรชาติ
ตามรอยบาทราชดำริพินิจฉัย

“น้ำรักป่า-ป่ารักน้ำ-น้ำรักไพร”
ดลโครงการปิ่นทรงชัยให้ถาวรวโรกาสเฉลิมพระชนม์มงคลพิพัฒน์
เชิญเทพไทพระไตรรัตน์ประภัสสร

เทิดพระเดชปกเกศหล้าเหล่านาคร
นิรันดรเนิ่นศตวรรษจิรัฐิติกาลฯ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท สายนำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
นายประยอม ซองทอง ศิลปินแห่งชาติ ร้อยกรองถวาย
จาก FB ประยอม ซองทองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอถวายพระพรชัยมงคล ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสากลโลก ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองพระองค์ท่านให้ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตเป็นร่มโพธิ์ทองเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน


ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า บล็อกเกอร์ไฮกุ


บล็อกล่าสุดของคุณปอน

ทุกคนมีสิทธิ์เลือกโลกสวยบล็อกเสพงานศิลป์ล่าสุด

เสพงานศิลป์ ๒๒๔พระฉายาลักษณ์และพระสาทิสลักษณ์จาก
FB ชมรมคนรักในหลวง
นิตยสารแพรว ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๔๓
นิตยสาร Hello ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖


พระราชปณิธาน 'ฉันจะสร้างป่า'
โดย เปลว สีเงิน


"ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา

รวมกันเข้าคือทรัพย์สินแผ่นดินแม่

ฝากลูกไทยรวมใจภักดิ์รักดูแล

เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทยไปชั่วกาล"


ครับ...นี่คือ คำขวัญ "วันแม่แห่งชาติ" ที่ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" พระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘

บางท่าน อ่านแล้ว ก็ผ่านไป.........!

ไม่สะดุดตา-สะดุดใจอะไร ด้วยชินสำนึกว่า นี่ก็คำขวัญ "ตามเทศกาล" ที่พระราชทานทุกปี

แต่สำหรับท่านที่ติดตาม "รอยพระบาท" ของ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ"

ที่เสด็จฯ ย่ำไปเยี่ยมเยียนและทรงสำรวจความเป็นอยู่ การทำมาหากินของพสกนิกรทุกถิ่น-ทุกที่ โดยเฉพาะแถบถิ่นทุรกันดาร ตลอด ๓๐-๔๐ ปีที่ผ่านมา จะทราบว่า

นี่มิใช่คำขวัญ "ตามประเพณี".........

หากแต่ นี่คือแน่วแน่ในน้ำพระราชหฤทัยของ "สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์" ที่มิเคยเหือดหายหรือหักเห ด้วยห่วงอาทรต่อทุกพสกนิกรทั้งมวล ถ่ายทอดเป็น "คำขวัญวันแม่" เพื่อกระตุ้นเตือนลูกๆ ให้ตระหนัก

ในเรื่อง ดิน-น้ำ-ลม-ฟ้า-ป่า-เขา......

ว่า....สิ่งที่ "แม่พร่ำบอกและฟูมฟัก" มายาวนาน นี้แหละ คือ ทรัพย์สินแผ่นดินแม่

แม่เพียรทำ เพื่อหวังมอบเป็นมรดกแก่ ลูก-หลาน-เหลนไทย เมื่อมีป่า-มีน้ำ ลูกๆ ก็จะได้มีอยู่-มีกิน ร่มเย็นเป็นสุขกันไปชั่วกาล

ถ้าถามว่า ๖๕ ปี นับแต่ พ.ศ.๒๔๙๓ บนความเป็น "สมเด็จพระราชินี" จะมีอะไรมั้ย ที่เป็น "พระราชปณิธาน" และทรงเคยเอ่ยพระโอษฐ์ขอแล้ว

กระทั่งถึง ณ วันนี้ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘........

"แม่ของแผ่นดิน" สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา

ก็ยังไม่ได้ตามที่ทรงร้องขอ!?

มีเช่นนี้ด้วยหรือ........บางท่านอาจอุทานด้วยมิเชื่อ!

ถ้าใครไป "เขื่อนสิริกิติ์" ที่อุตรดิตถ์ จะพบแผ่นข้อความ "พระราชเสาวนีย์" ติดไว้

"...พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ ... พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า..."

นี้คือพระราชปณิธาน "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" ปรากฏตามพระราชดำรัส เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕

พระราชปณิธานนั้น...........

มิใช่ทรงตั้งขึ้นบนการร้องขอให้ผู้อื่นทำ

หากแต่ทรงลงมือทำด้วยพระองค์เอง เพื่อให้คำว่า "ฉันจะสร้างป่า" เป็นประจักษ์จริง

ที่อำเภอสว่างแดนดิน สกลนคร ณ ๒๐ ธ.ค.๒๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพราหมณ์มาทำพิธีบวงสรวง ประกาศอัญเชิญเทพยดาอารักษ์ เจ้าป่า มาสถิตอยู่ในพื้นที่ป่าที่ทรงปลูก

โดยทรงนำข้าราชการ ทหาร ชาวบ้าน ร่วมกันปลูกต้นไม้หลายพันธุ์ หลายชนิด พระราชทานชื่อโครงการนี้ว่า

"โครงการป่ารักน้ำ"!

และพระแม่ของแผ่นดิน มีพระราชดำรัสในปีต่อมา (๑๑ ส.ค.๒๖) ความว่า........

"โครงการป่ารักน้ำ เป็นพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าทำอย่างไรจะให้ชาวบ้านไม่เห็นว่าป่าเป็นศัตรูกับเขา ชาวบ้านโดยมากมักจะได้รับลูกยุ แล้วบุกเข้าไปตัดป่า ตำรวจจะไปจับชาวบ้านซึ่งยากจน นี่ก็ลำบาก จะทำให้ศัตรูของประเทศได้โอกาส จะทำอย่างไรดี

ในที่สุด ท่านก็คิดออก ท่านบอกว่า ถ้าชาวบ้านปลูกป่าเสียเอง ดูแลป่าเสียเอง เขาได้กินได้อยู่ มีความสุขความเจริญในป่า เขาก็จะดูแลป่า ถึงได้เกิดโครงการป่ารักน้ำขึ้น”

นับจากวันที่ทรงตั้งพระราชปณิธาน "ฉันจะสร้างป่า" เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ ถึงวันนี้ก็ ๓๓ ปีแล้ว

วันนี้ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘..........

พระแม่ของเรา พระชนมพรรษา ๘๓ พรรษาแล้ว!

ขอเราทั้งหลาย จงตระหนักรู้เถิดว่า คำขวัญวันแม่ปีนี้ ที่ทรงนำเรื่อง "ดินและน้ำ, ลมและฟ้า, ป่าและเขา" มอบให้นั้น

นั่นคือสัญญาณแห่งสายใยห่วงจากพระองค์ที่ส่งถึงลูกๆ ในเรื่องภัยจากธรรมชาติที่เริ่มประจักษ์ว่า "ป่าเหือด-น้ำแห้ง-แผ่นดินโหย"

"ฉันจะสร้างป่า"...........

และพระองค์ได้ทรงสร้างแล้ว ส่วนเรา...ลูกของแผ่นดินเล่า "รวมใจภักดิ์รักดูแล" และสืบสานพระราชปณิธานกันหรือเปล่า?

ในวาระเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยกิจกรรม "เทิดพระคุณแม่" หลายหลากนั้น ผมมั่นใจ ถ้าพวกเราทั้งหลาย ลงมือสานต่องานสร้างป่าที่พระแม่ทรงนำทางไว้ จะเป็นของขวัญที่พระองค์ต้องทรงปลาบปลื้ม

และสุขพระราชหฤทัยมากทีเดียว....
..
เพราะนี่คือ "พระราชปณิธาน" ที่ลูก ๆ ได้สานงานต่อจากแม่แล้ว!

มิใช่พระราชปณิธานเพื่อประโยชน์พระองค์ หากแต่เพื่อ ลูก-หลาน-เหลนไทยด้วยกันเอง ไปชั่วกาล

กระนั้น ๓๓ ปีแล้ว พวกเรา...ลูกของแผ่นดินทั้งหลาย ได้ตอบสนองพระคุณแม่ ด้วยสานพระราชปณิธานให้พระแม่ได้ทรงปลื้ม

หรือหันหลัง "เหมือนลืม" ให้ทรงต้องหม่นพระราชหฤทัย?

ผมขอพระราชทานเชิญพระราชดำรัสที่ "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" พระราชทานแก่พสกนิกรที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

เมื่อ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ ความตอนหนึ่งว่า...........

"..........และอีกอย่างที่ข้าพเจ้าอยากจะขอร้องพวกท่าน เพราะข้าพเจ้าเป็นพระราชินี ตั้งแต่อายุ ๑๗ กว่า ๆ ก่อน ๑๘ ไม่กี่เดือน จนถึง ๗๕ ยังขอร้องอะไรไม่สำเร็จสักอย่าง

ไม่มีผลอะไรเลย เรื่องต้นไม้ก็ไม่มีผลสำเร็จ ทางการก็ไม่มีกฎหมายอะไร หรือมาตรการที่จะดูแลรักษาป่า เพื่อเก็บน้ำจืดไว้

แล้วก็ ภรรยาท่านประธานาธิบดีแห่งลาว เมื่อตอนมาเยือนประเทศไทย ก็พูดกับข้าพเจ้าบอกว่า

เอ๊ะ...คนไทยทำไมชอบตัดป่านัก ตัดป่าของตนเองเหี้ยนเตียนหมด อีกหน่อยเถอะ ระวังจะไม่มีน้ำกิน ยังก้าวร้าวเข้าไปตัดป่าในเมืองลาวอีก ลาวไม่ยอมเด็ดขาด ไล่เปิดไปหมด

การฟังประมุขของประเทศเขาว่าให้อย่างนี้ ข้าพเจ้าก็บอก ถูกของท่าน การตัดป่าไม้ของเราเอง โดยเราไม่มีแหล่งน้ำที่ดี เป็นการที่โง่เขลามาก และอย่างที่เวลานี้หนังสือพิมพ์ลง พอฝนตกหนัก เขา เอาที่มีภูเขาสูงต่าง ๆ คนก็เต้นตกใจ กลัวดินถล่มลงมาทับบ้าน กระท่อม บ้านช่อง ของตัวเองตาย

อันนั้น ไม่ใช่เพราะ ปล่อยให้คนที่มักมาก ไปตัดป่าหรือ?

ธรรมชาติ เขาสูง เต็มไปด้วยป่า ซึ่งเวลาฝนตกมากเท่าไหร่ ต้นไม้เหล่านี้จะโดยอัตโนมัติ สูบน้ำลงไปใต้ดินหมด ส่วนน้อยเท่านั้นที่จะลงมา แต่ดินนั้นไม่มีวันถล่มลงมาที่มีต้นไม้และพืชต่างๆ

'พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' ท่านสอนข้าพเจ้าอย่างนี้

นี่...เป็นอย่างนี้ พูดเท่าไหร่ไม่ฟัง ก็ต้องตายซะก่อน เห็นซะก่อนถึงจะเชื่อฟัง เพราะว่ามันต้องถล่มแน่ เพราะพื้นที่เป็นที่สูงอย่างนี้ มันเป็นป่า เมื่อฝนแรงมากตกลงมา ดินมันก็ต้องถล่มลงมาทับตัวเองนั่นแหละ

แล้วไม้ที่ตัวเองขึ้นไปตัดต่าง ๆ ก็ถล่มมากับน้ำด้วย มาทับหมดเลย ข้าพเจ้าว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง มาทับตาย ทำลายหมู่บ้านต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ก็ด้วยเหตุนี้

ทีนี้ หน้าที่ของพวกเราคือว่า จะต้องกระจายข่าวไปว่า อันนี้ที่จะตายไม่ตายแหล่ ก็เรื่องที่ปล่อยให้คนที่เห็นแก่ตัวไปเที่ยวตัด ถล่มป่าไม้ ไม่ดูภูมิประเทศ ไม่ดูถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่คนยากคนจนที่อยู่ชายเขา ริมเขา เพราะฉะนั้น ก็หวังจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน ว่า......
ตั้งต้นเสียทีเถิด...."

๑๒ สิงหา ณ วันนี้ เพื่อเป็นของขวัญพระแม่แผ่นดิน เราทั้งหลาย .....ถึงไม่ได้ปลูกป่า แต่แค่หยุด "บุกรุกโค่นป่า" ก็ได้ชื่อว่า "สานพระราชปณิธานแม่" ส่วนหนึ่งแล้ว.


จากคอลัมน์ เปลว สีเงิน คนปลายซอย
นสพ.ไทยโพสต์ ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๘


บีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่ กรอบจากคุณ ebaemi

Free TextEditor

Create Date : 12 สิงหาคม 2558
Last Update : 11 สิงหาคม 2563 16:14:41 น. 51 comments
Counter : 19707 Pageviews.

 
สวัสดีวันแม่ ปี2558 ค่ะพี่ไฮกุ แล้วมี่มาใหม่นะคะ


โดย: ญามี่ วันที่: 12 สิงหาคม 2558 เวลา:9:31:33 น.  

 
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน


โดย: moresaw วันที่: 12 สิงหาคม 2558 เวลา:10:08:56 น.  

 
สุขสันต์วันแม่ครับคุณ haikuโดย: ก้อนเงิน วันที่: 12 สิงหาคม 2558 เวลา:18:55:53 น.  

 
สุขสันต์วันแม่ครับคุณไฮกุโดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 สิงหาคม 2558 เวลา:21:44:58 น.  

 
วันนี้มองไปทางไหนก็ปลื้มปริ่มใจจริงๆค่ะ
สีฟ้ากันทั้งเมือง แสดงความจงรักภักดี
คนกราบแม่โชว์กันมากขึ้น ^^
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
anigia Parenting Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Pet Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Music Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 12 สิงหาคม 2558 เวลา:23:40:05 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
au_jean Education Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: newyorknurse วันที่: 13 สิงหาคม 2558 เวลา:2:43:33 น.  

 
ทรงพระศิริโฉมงดงาม
ทรงพระเจริญค่ะโดย: mambymam วันที่: 13 สิงหาคม 2558 เวลา:6:32:03 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณไฮกุโดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 สิงหาคม 2558 เวลา:7:16:47 น.  

 
ทรงพระเจริญ


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 13 สิงหาคม 2558 เวลา:8:24:32 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ญามี่ วันที่: 13 สิงหาคม 2558 เวลา:9:04:44 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ชมภาพพระองค์ท่านเพลินเลยค่ะคุณไฮกุ ... ส่วนใหญ่ไม่เคย
เห็นมาก่อนด้วย ขอบคุณที่นำมาให้ชมนะคะ ... ขอคุณไฮกุมี
ความสุขมาก ๆ เช่นกันค่ะ ขอบคุณมากค่ะ... มาสายนิด ๆ หน่อย


ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog
โดย: Tristy วันที่: 13 สิงหาคม 2558 เวลา:12:20:47 น.  

 


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พันคม Literature Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
Sweet_pills Travel Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

สวัสดีค่ะคุณไฮกุ ขอบคุณมากนะคะที่ไปทักทายพักนี้ไม่ค่อยว่างเข้าบล็อกเลยค่ะ ชีพจรลงเท้าตลอด แหะ แหะ
มาอ่านและชมภาพสมเด็จพระนางเจ้าทรงสิริโฉมจริงๆ คิดถึงพระองค์ท่านมากๆเลยค่ะ โหวตให้นะคะ

สุขสันต์วันแม่ย้อนหลังค่ะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 13 สิงหาคม 2558 เวลา:12:58:21 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณไฮกุ

ดูพระบรมฉายาลักษณ์ สมัยที่พระองค์ท่านยังเป็นสาว ๆ แล้ว
อดปลื้มใจไม่ได้ ที่เรามีพระราชินีที่สวยกว่าพระราชินีองค์ใดในโลก
พระจริยวัตรก็แสนจะงดงาม วันเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินนะคะ
ป่านนี้พระอาการประชวรจะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้
อยากเห็นพระพักตร์สักครั้งหนึ่งให้หายคิดถึงจริง ๆ

วันนี้ปอป้าก็อัพบล๊อกใหม่ค่ะ
คุณไฮกุ ไปเม้นท์และโหวตปิดเอ็นทรี่เก่าให้ปอป้าเลยค่ะ

ขอบคุณมากนะคะ โหวตเลยค่ะ


haiku Art Blog ดู Blogโดย: พรหมญาณี วันที่: 13 สิงหาคม 2558 เวลา:15:09:58 น.  

 
พระฉายาลักษณ์ และพระสาทิสลักษณ์ งามๆ ทั้งน้้นเลยค่ะ คุณไฮกุ บางภาพ ไม่เคยเห็นด้วยนะคะ

...ถึงไม่ได้ปลูกป่า แต่แค่หยุด "บุกรุกโค่นป่า" ก็ได้ชื่อว่า "สานพระราชปณิธานแม่" ส่วนหนึ่งแล้ว


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Pet Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

แวะเข้าไปดูบล็อกคุณปอน ชอบภาพ ราชบุรีปี ๕๓ ค่ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 13 สิงหาคม 2558 เวลา:17:44:18 น.  

 
สวัสดีวันแม่ย้อนหลังค่ะคุณไฮกุ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 13 สิงหาคม 2558 เวลา:17:53:13 น.  

 
สวัสดีวันแม่ย้อนหลังค่ะคุณไฮกุ


โดย: sawkitty วันที่: 13 สิงหาคม 2558 เวลา:19:37:46 น.  

 
haiku Art Blog ดู Blog

ขอบคุณที่ระลึกถึงกันค่ะ
โดย: หอมกร วันที่: 13 สิงหาคม 2558 เวลา:19:51:22 น.  

 
ทรงพระเจริญชมเต็มอิ่มเลยค่ะคุณไฮกุ
ชอบพระบรมฉายาลักษณ์เก่าๆ ส่วนใหญ่นิคยังไม่เคยเห็นค่ะโดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 13 สิงหาคม 2558 เวลา:22:30:06 น.  

 
เห็นภาพงามแล้ว ประทับใจในพระบารมีพระองค์ท่านมากเลยค่ะ

ขอพระองค์ทรงประเจริญยิ่งยืนนาน

ทักทายสวัสดีคุณไฮกุ เช่นกันนะคะ สุขสันต์วันแม่ย้อนหลังด้วยน๊า

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog


โดย: anigia วันที่: 13 สิงหาคม 2558 เวลา:22:32:43 น.  

 
ทรงพระเจริญ

สุขสันต์วันแม่ครับคุณไฮกุ

+


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 13 สิงหาคม 2558 เวลา:23:47:40 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
สุขสันต์วันแม่ย้อนหลังค่ะคุณไฮกุ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

haiku Art Blog ดู Blog

-----------------------

นอนหลับฝันดีคืนนี้นะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 14 สิงหาคม 2558 เวลา:0:24:24 น.  

 
ภาพหาดูยากเพียบเลย

ชอบกรอบที่เลือกมาปิดท้ายค่ะ เข้าบรรยากาศมากๆ เลย


คนงานศิลป์ก็เห็นสิ่งอันเป็นความงามเนาะคะ

เราก็รู้สึกอย่างนั้นค่ะ อาหารตา อาหารปากมากๆ เลยมื้อนั้น


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 14 สิงหาคม 2558 เวลา:9:13:08 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
Insignia_Museum Diarist ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

สุขสันต์วันแม่ย้อนหลังค่ะคุณไฮกุ
ราชินีของเรางดงามมาก ๆ ๆ ๆๆ เลยค่ะ


โดย: Close To Heaven วันที่: 14 สิงหาคม 2558 เวลา:13:33:50 น.  

 
haiku Art Blog ดู Blog

สวัสดีวันแม่ค่ะ

ชมพระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จฯท่านแล้วรู้สึกปลื้มจัง
คนไทยโชคดีที่มีพระราชินี งามทั้งกายและใจ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

แม่ซองฯเว้นเข้าบล๊อกไปหลายวันเลยค่ะ
เพิ่งกลับมาเพื่อเขียนตะพาบวันแม่
มาชวนไปอ่านค่ะ


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 14 สิงหาคม 2558 เวลา:14:29:15 น.  

 
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน


haiku Art Blog ดู Blog


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 14 สิงหาคม 2558 เวลา:15:07:09 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

haiku Art Blog ดู Blogโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 14 สิงหาคม 2558 เวลา:19:16:42 น.  

 
อ่านท่อนแรกคิดถึงพี่หยี น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา ซะงั้น 555 และผมเพิ่งรู้ว่ามีคำขวัญวันแม่ประจำปีก็วันนี้แหละ
คิดว่ามีแต่คำขวัญวันเด็กประจำปี

สวัสดีวันแม่ครับคุณไฮกุ ยังไม่เลทไปเนาะ ยังอยู่ในช่วงวันแม่อยู่ พรุ่งนี้ไปปั่นจักรยานหรือเปล่าครับ?


โดย: ชีริว วันที่: 15 สิงหาคม 2558 เวลา:13:18:39 น.  

 
สวัสดีครับคุณไฮกุ

บล็อกเจิดจรัสสำหรับเดือนแห่งวันแม่

ขอร่วมเทิดทูนพระคุณแม่ และเพศแม่ทุกท่านที่ทำให้โลกนี้เต็มไปด้วยความสวยงามความเมตตาห่วงใยเสมอ และตลอดไปนะครับ


โดย: find me pr วันที่: 15 สิงหาคม 2558 เวลา:19:22:57 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับคุณไฮกุ

แวะมาทักทายกันตอนดึกนิดนึง
การแข่งขันกีฬาระดับโลก
มักจะมีคำคม หรือเรื่องราวที่น่าทึ่งเสมอเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 สิงหาคม 2558 เวลา:22:23:43 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ ขอบคุณนะคะที่ไปอ่านงานตะพาบพร้อมโหวตให้กำลังใจค่ะ

ขอให้คุณไฮกุนอนหลับฝันดีคืนนี้นะคะ ตอนนี้ลำปางฝนกำลังตกพรำๆค่ะ

โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 15 สิงหาคม 2558 เวลา:22:35:42 น.  

 
haiku Art Blog ดู Blog
ส่งกำลังใจจ้ะ


โดย: โอพีย์ (Opey ) วันที่: 15 สิงหาคม 2558 เวลา:23:21:46 น.  

 
สวัสดียามดึกค่ะคุณไฮกุ
ขอบคุณที่แวะชมดอกไม้ด้วยกันนะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กาปอมซ่า Photo Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


ต้นตะขบน่าปลูกค่ะ ฟอร์มต้นเค้าสวยมากโดย: mambymam วันที่: 16 สิงหาคม 2558 เวลา:2:49:38 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณไฮกุโดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 สิงหาคม 2558 เวลา:6:31:23 น.  

 
สวัสดีวันหยุดค่ะ ฝนตกมา3วันติดกันค่อยรู้สึกเย็นบ้างค่ะพี่ไฮกุ


โดย: ญามี่ วันที่: 16 สิงหาคม 2558 เวลา:7:32:36 น.  

 
Long Live the Queen ค่ะ

haiku Art Blog


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 16 สิงหาคม 2558 เวลา:9:25:33 น.  

 
สวัสดียามสายครับโดย: ก้อนเงิน วันที่: 16 สิงหาคม 2558 เวลา:10:23:02 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ
ถือคติว่า ยาก ๆ ไม่.... ง่าย ๆ ทำค่ะ
อะไรที่มันยาก ก็เขียนให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยาก
คนอ่านจะได้มีกำลังใจจ้า


โดย: เนินน้ำ วันที่: 16 สิงหาคม 2558 เวลา:18:05:02 น.  

 
ขอบคุณคุณ Haiku สำหรับกำลังใจเช่นกันนะคะ
นอนหลับฝันดีคืนนี้ค่ะโดย: Sweet_pills วันที่: 16 สิงหาคม 2558 เวลา:21:57:34 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ
มาชมภาพราชินี ซึ่งหาดูได้ยาก
หน้าท่านดูแปลกตา แต่ก็สวยงามมากๆ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กาปอมซ่า Food Blog ดู Blog
ขุนเพชรขุนราม Sports Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: pantawan วันที่: 16 สิงหาคม 2558 เวลา:23:46:32 น.  

 
สวัสดีค่า คุณไฮกุ ^^
บล็อคนี้เกือบมาไม่ทันแล้ว สวยงามเลอค่ามากค่ะ
ชมทุกภาพเลย ไม่เคยเห็นด้วยค่ะ
สวยงามมากเลยพระองค์ท่าน

ขอบคุณสำหรับภาพสวยๆ และข้อมูลดีๆค่า
มีความสุขมากๆนะคะ
นุ่นไม่ค่อยได้มาค่ะ เอาไว้ค่อยมาเยี่ยมใหม่ค่า


โดย: lovereason วันที่: 17 สิงหาคม 2558 เวลา:0:14:45 น.  

 
haiku Art Blog

เป็นความโชคดีของคนไทยที่มีกษัตริย์และพระราชินีที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา


โดย: au_jean วันที่: 17 สิงหาคม 2558 เวลา:6:17:14 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณไฮกุ

เมื่อวานดูถ่ายทอด Bike for Mom หรือเปล่าคะ
นาน ๆ จะได้เห็นฟ้าชายของเราในลุ้คแบบนี้นะคะ
รู้สึกน่ารักดีเหมือนกัน อิ ๆ

วันนี้ปอป้าอัพบล๊อกใหม่แล้วค่ะ ไม่มีชื่อเรื่อง
ทำไมไม่มีชื่อเรื่อง อันนี้ต้องตามไปดูค่ะ
รับรองอ่านง่ายมากที่สุดเลยค่ะ

มีความสุขมาก ๆ นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 17 สิงหาคม 2558 เวลา:7:34:14 น.  

 
สวัสดีอีกรอบค่ะคุณไฮกุ

เราไม่ค่อยได้อ่านคุณเปลวเท่าไหร่ค่ะ ยกเว้นมีเพื่อนเฟซแชร์แหละค่ะถึงจะได้อ่าน แหะๆ

น้ำเต้าหู้ใส่น้ำเชื่อมอร่อยกว่าจริงๆ เนาะคะ แฮ่...


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 17 สิงหาคม 2558 เวลา:9:48:12 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ
เมื่อวานได้มีโอกาสไปปั่นเพื่อแม่หรือเปล่าคะ
บุ๊งไม่ได้ไปค่ะ แหะ ๆ
ได้แต่ดูภาพบรรยากาศผ่านทางเฟสค่ะ


โดย: Close To Heaven วันที่: 17 สิงหาคม 2558 เวลา:11:52:16 น.  

 
พออัพบล็อกอาคารธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย มีคอมเมนท์ บอกว่ามีอาคารสวยอีก เลยลองไปเสิร์ชดู มีของสาขาถนนเพชรบุรี กับสาขาเฉลิมนคร ด้วยค่ะ แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นผลงานของสองนายช่างนี้หรือเปล่านะคะ

ขอบคุณโหวตค่ะคุณไฮกุ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 17 สิงหาคม 2558 เวลา:17:30:43 น.  

 
สวัสดีงามๆ ค่ะคุณไฮกุ
แวะเข้ามาเยี่ยมชมความสง่างามของพระองค์ท่าน
ไม่ค่อยได้มีอะไรมาฝาก มาคอมเม้นน้กนะคะ
ชีวิตยุ่งวุ่นวายพอสมควร ได้แต่คิดถึง และเยี่ยมเยียนอ่าค่ะ

have a nice day ^ ^


โดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 17 สิงหาคม 2558 เวลา:18:12:34 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ^^
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ มาเสพภาพอันสง่าของพระองค์
ด้วยความสุขปริ่มเปรมหัวใจชาวไทยยิ่งนักค่ะ
ไม่ได้มาทักทายคุณไฮกุนานแล้ว คิดถึงเหมือนเดิมนะค่ะ


โดย: mastana วันที่: 17 สิงหาคม 2558 เวลา:18:56:09 น.  

 
ขอบคุณ คุณไฮกุมากค่ะ ... นั่งฟังเพลงเพราะ ๆ ต่อเลย :)

มีวันดี ๆ ค่ะคุณไฮกุ


โดย: Tristy วันที่: 18 สิงหาคม 2558 เวลา:9:28:39 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Sweet_pills Travel Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ขุนเพชรขุนราม Sports Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ป้าเก๋า (ชมพร ) วันที่: 18 สิงหาคม 2558 เวลา:14:40:00 น.  

 

ภาพสวยงามหาดูยากค่ะคุณไฮกุ

haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: พรไม้หอม วันที่: 18 สิงหาคม 2558 เวลา:20:18:49 น.  

 
มาอ่านเรื่องราวดีดียามค่ำค่ะคุณไฮกุ


โดย: sawkitty วันที่: 19 สิงหาคม 2558 เวลา:20:35:05 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.