happy memories
Group Blog
 
<<
เมษายน 2563
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
2 เมษายน 2563
 
All Blogs
 

พระวิศิษฎศิลปินสิริมังคลาวาท ๒ เม.ย. ๒๕๖๓
เมื่อโสมส่อง
 ดวงใจของไทยทั้งชาติ


๐ สว่างชาติ สว่างฉัตรรัตนา
สว่างลํ้า ๖๕ พรรษาศรี
สถิตเสถียรสวัสดิ์พัชรี
เปล่งรุจีศรีรุจาสุธาธาร

๐ พระปกเกศปกเกล้าชาวสยาม
วิสิฐงามนํ้าพระทัยแผ่ไพศาล
เจริญราษฎร์ เจริญรัฐ ชัชวาล
จรัสจาร จรดริน แผ่นดินไทย

๐ ๒ เมษาฯ มหามงคลวิมลมาศ
ประชา-ชาติ สดุดีพระศรีสมัย
พระผู้ทรงงามปวงเป็นดวงใจ
เป็นธงชัยชื่นเกล้าชาวประชา

๐ ขอพระองค์ทรงเกษมอิ่มเอมพระทัย
น้อมถวายพระพรชัยฯ จากปวงข้าฯ
ขอพระองค์ทรงโสมนัสวัฒนา
เจริญพระชนม์ฯ ยิ่งฟ้าสุธาเทอญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ชโลธร ควรหาเวช
(ผู้ใช้นามปากกา เพลงผ้า ปรพากย์)
๒ เมษายน ๒๕๖๓
จาก เพจชโลธร ควรหาเวชเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๖๕ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สถิตเป็นพระมิ่งขวัญแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบกาลนาน และขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า บล็อกเกอร์ไฮกุและครอบครัว 


 


"เจ้าฟ้านักเขียนของพสกนิกรไทย"


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักเขียนของพสกนิกรไทยทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เยาวชนและคนไทยรักการอ่านการเขียน

“ชื่อ แว่นแก้ว นี้ตั้งเอง เพราะตอนเด็กๆ ชื่อลูกแก้ว ตัวเองอยากชื่อแก้ว ทำไมถึงเปลี่ยนไปไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็ชอบเพลงน้อยใจยา นางเอกชื่อ แว่นแก้ว”

ด้วยพระราชจริยวัตรของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สนพระราชหฤทัยในการอ่านหนังสือและการจดบันทึกมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ อีกทั้งยังทรงต่อยอดมาสู่การ “ทรงพระอักษร” ในรูปแบบต่างๆ วันนี้แม้ว่าจะมีพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ นานัปการที่เป็นประโยชน์ต่ออาณาประชาราษฎร์ ทว่าพระองค์ยังทรงมีงานอดิเรกที่ทรงใช้เป็นวิธีการพักผ่อนพระอิริยาบถในยามที่ทรงว่างจากพระราชกรณียกิจ งานอดิเรกที่โปรดปรานและเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกร ก็คือ “งานพระราชนิพนธ์” ดังในบทกลอนซึ่งพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์


 
"หนังสือนี้มีมากมายหลายชนิด
นำดวงจิตเริงรื่นชื่นสดใส
ให้ความรู้สำเริงบันเทิงใจ
ฉันจึงใฝ่ใจสมานอ่านทุกวัน

มีวิชาหลายอย่างต่างจำพวก
ล้วนสะดวกค้นได้ให้สุขสันต์
วิชาการสรรหามาสารพัน
ชั่วชีวันฉันอ่านได้ไม่เบื่อเลย"บทพระราชนิพนธ์ของ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


พระอุปนิสัยรักการเรียนรู้ของ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ดังพระราชนิพนธ์ เรื่อง “แม่” ปรากฏข้อความตอนหนึ่งว่า...

“ตอนเด็ก ๆ ข้าพเจ้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษค่อนข้างจะอ่อนและหนีเรียนอยู่เสมอ หลังจากฟังพระบรมราโชวาทของทูลกระหม่อมพ่อเรื่อง “ทำไมคนเราต้องเรียนภาษาอังกฤษ” แล้วสมเด็จแม่ก็ค่อย ๆ เริ่มสอนศัพท์อังกฤษให้ท่องให้อ่านหนังสือตามลำดับยากง่าย จนเดี๋ยวนี้พอจะส่งภาษาฝรั่งมังฆ้องมังค่าได้ นอกจากจะเรียนหนังสือที่โรงเรียนแล้วสมเด็จแม่ยังทรงจัดให้ลูก ๆ เรียนพิเศษวิชาต่าง ๆ มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ทั้งภาษา เลข ดนตรี วาดรูป และแม้ว่าท่านไม่นิยมความฟุ่มเฟือย (ข้าวของทุกอย่างต้องใช้อย่างประหยัด) เรื่องการใช้จ่ายในเรื่องการเล่าเรียน การซื้อหนังสือ ท่านจ่ายอย่างไม่อั้น เพราะวิชาความรู้ทำให้เราสามารถทำงานช่วยคนหมู่มาก ช่วยบ้านเมืองได้ สมบัติใด ๆ ย่อมไม่ประเสริฐเท่าการกระทำคุณงามความดี เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและวิชาความรู้”

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง ด้วยคะแนนเฉลี่ย ๓.๙๘ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระองค์โปรดการอ่านหนังสือและการเขียน รวมถึงพระปรีชาสามารถทางด้านภาษาทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ร้อยแก้วและร้อยกรอง ดังภาพชินตาพสกนิกรเวลาที่เสด็จพระราชดำเนิน ณ ที่แห่งใด นอกจากกล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์แล้ว จะทรงมีปากกาหรือดินสอ และสมุดบันทึกส่วนพระองค์เล่มเล็ก ๆ เพื่อทรงบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ อยู่เสมอ

ไม่อาจปฏิเสธว่าพระราชจริยวัตรดังกล่าว นำมาซึ่งแรงพระราชหฤทัยในการพระราชนิพนธ์หนังสือประเภทต่าง ๆ นับจากเริ่มเล่มแรกจนปัจจุบันมีกว่า ๑๐๐ เล่ม ซึ่งมีหลายหลากประเภททั้งสารคดีท่องเที่ยวเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ เช่น เกล็ดหิมะในสายหมอก ทัศนะจากอินเดีย มนต์รักทะเลใต้ ประเภทวิชาการและประวัติศาสตร์ เช่น “จารึกปราสาทหินพนมวัน” ที่ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระยศ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ นับเป็นงานพระราชนิพนธ์ชิ้นแรกที่ทรงอ่านและทรงแปลจารึกภาษาเขมรโบราณ คำแปลจารึกบางส่วนทั้งในส่วนของภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส...“ศักราช ๘๑๓ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนมาฆะมีอาชญาธูลีเชง (พระบรมราชโองการ ?) ของพระกัมมรเตงอัญศรียโศวรัมมเทวต่อมรเตญโกลญวนํและวาปโค ซึ่งเป็นโกลญวีมาและวาปศรี ซึ่งเป็นปติปรัตยะให้ฉลองห้องพระเพลิงและพระศาลา (ถ้า) คนผู้ซึ่งต้องทำตามพระอาชญาธูลีเชงของพระกัมมรเตงอัญศรีนทรวรัมมเทวะและพระอาชญาธูลีเชงของพระกัมมรเตงอัญศรียโศวรัมมเทวะ เข้ากับฝ่ายอธรรมก็จะเสวยนรกเพราะการฝ่าฝืนนั้น…”

หนังสือสำหรับเยาวชน เช่น แก้วจอมแก่น แก้วจอมซน หนังสือที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ไทย เช่น สมเด็จแม่กับการศึกษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กับพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรด้านการศึกษา ประเภทพระราชนิพนธ์แปล เช่น หยกใสร่ายคำ ความคิดคำนึง เก็จแก้วประกายกวี และหนังสือทั่วไป เช่น “ครัวสระปทุม” เป็นไดอารี่พิเศษ ประจำปี ๒๕๕๐ ที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะที่ทรงประกอบอาหารในวังสระปทุม พร้อมลายพระหัตถ์พระราชนิพนธ์ตำรับอาหาร เช่น ยาพอกหัวเด็ก, มัตสยาเกษียรสมุทร, ซุปฟักทอง วัตเตนเมียร์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีพระฉายาลักษณ์ขณะทรงชิมอาหาร นำเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรืออย่าง “นิทานเรื่องเกาะ” และ “เรื่องของคนแขนหัก” เป็นต้น และมีลักษณะการเขียนที่คล้ายคลึงกับพระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวคือ ในพระราชนิพนธ์เรื่องต่าง ๆ นอกจากจะแสดงพระอารมณ์ขันแล้ว ยังทรงแสดงการวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ต่าง ๆ เป็นการแสดงพระมติส่วนพระองค์

ในหนังสือพระราชนิพนธ์ต่าง ๆ นอกจากพระนาม "สิรินธร" แล้ว พระองค์ยังทรงใช้นามปากกาในการพระราชนิพนธ์หนังสืออีก ๔ พระนาม ได้แก่ "ก้อนหินก้อนกรวด" เป็นพระนามแฝงที่ทรงหมายถึง พระองค์และพระสหาย สามารถแยกได้เป็น ก้อนหิน หมายถึง พระองค์เอง ส่วนก้อนกรวด หมายถึง กุณฑิกา ไกรฤกษ์ พระองค์มีรับสั่งถึงพระนามแฝงนี้ว่า “เราตัวโตเลยใช้ว่า ก้อนหิน หวานตัวเล็ก เลยใช้ว่า ก้อนกรวด รวมกันจึงเป็น ก้อนหิน-ก้อนกรวด” นามปากกานี้ ทรงใช้ครั้งเดียวตอนพระราชนิพนธ์บทความ “เรื่องจากเมืองอิสราเอล” เมื่อปี ๒๕๒๐

"แว่นแก้ว" เป็นนามปากกาที่พระองค์ทรงตั้งขึ้นเอง มีรับสั่งถึงพระนามแฝงนี้ว่า "ชื่อ แว่นแก้ว นี้ตั้งเอง เพราะตอนเด็กๆ ชื่อลูกแก้ว ตัวเองอยากชื่อแก้ว ทำไมถึงเปลี่ยนไปไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็ชอบเพลงน้อยใจยา นางเอกชื่อ แว่นแก้ว" พระนามแฝง แว่นแก้วนี้ ทรงเริ่มใช้เมื่อปี ๒๕๒๑ เมื่อทรงพระราชนิพนธ์และทรงแปลเรื่องสำหรับเด็ก ได้แก่ แก้วจอมซน แก้วจอมแก่น และขบวนการนกกางเขน
ส่วน "หนูน้อย" มีรับสั่งถึงพระนามแฝงนี้ว่า "เรามีชื่อเล่นที่เรียกกันในครอบครัวว่า น้อย เลยใช้นามแฝงว่า หนูน้อย" โดยทรงใช้เพียงครั้งเดียวในบทความเรื่อง “ป๋องที่รัก” ตีพิมพ์ในหนังสือ ๒๕ ปีจิตรลดา เมื่อปี ๒๕๒๓ และ “บันดาล” มีรับสั่งถึงพระนามแฝงนี้ว่า "ใช้ว่า บันดาล เพราะคำนี้ผุดขึ้นมาในสมอง เลยใช้เป็นนามแฝง ไม่มีเหตุผลอะไรในการใช้ชื่อนี้เลย" ทรงใช้ในงานแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยที่ทรงทำให้ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี ๒๕๒๖

นอกจากนี้ ยังทรงพระราชนิพนธ์เพลงเป็นจำนวนมาก บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ดังและนำมาขับร้องบ่อยครั้ง ได้แก่ เพลง ส้มตำ รวมทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์คำร้องในบทเพลงพระราชนิพนธ์ของอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่ เพลงรัก และเพลงเมนูไข่

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หาได้โปรดการทรงพระอักษรและการอ่านเพียงอย่างเดียว หากแต่พระองค์ท่านยังทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เยาวชนและคนไทยรักการอ่าน การเขียน ดังจะเห็นได้ว่า พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๕ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓...ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


 
ข้อมูลจาก
komchadluek.net
เพจ Anjali Jumnong


 


 


พระสาทิสลักษณ์โดย ครูจักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ
นิตยสารพลอยแกมเพชร ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๕๐๙ (๑๕ เมษายน ๒๕๕๖)


พระสาทิสลักษณ์จากบล็อกนิทรรศการพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพฯ

พระสาทิสลักษณ์จากบล็อกนิทรรศการพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพฯ

พระสาทิสลักษณ์จากบล็อกนิทรรศการพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพฯ

พระสาทิสลักษณ์จากบล็อกนิทรรศการพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพฯ

“รอยแย้มพระสรวล”
ศิลปิน อัฐพร นิมมาลัยแก้ว
พระสาทิสลักษณ์จากบล็อกนิทรรศการพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพฯ
ขอขอบคุณเจ้าของพระฉายาลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ทุกองค์ที่อัญเชิญมาไว้ในบล็อกนี้ค่ะบีจีจาก xmple.com กรอบจากคุณ ebaemi และคุณ KungHangGerman

Free TextEditor
 

Create Date : 02 เมษายน 2563
0 comments
Last Update : 15 เมษายน 2563 12:22:35 น.
Counter : 1694 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณสองแผ่นดิน, คุณปรศุราม, คุณกะว่าก๋า, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณเริงฤดีนะ, คุณทนายอ้วน, คุณtuk-tuk@korat, คุณmcayenne94, คุณตะลีกีปัส, คุณชีริว, คุณSweet_pills, คุณtoor36, คุณmultiple, คุณเนินน้ำ, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณหอมกร, คุณ**mp5**, คุณSleepless Sea, คุณRinsa Yoyolive, คุณTui Laksi, คุณnewyorknurse, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณThe Kop Civil, คุณmariabamboo, คุณญามี่, คุณkae+aoe, คุณร่มไม้เย็น, คุณInsignia_Museum, คุณkatoy, คุณALDI


haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.