space
space
space
<<
มกราคม 2564
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
space
space
30 มกราคม 2564
space
space
space

unesco Creative City เมืองสร้างสรรค์ (4) สิทธิประโยชน์จากการเข้าเป็นสมาชิก

    ครานี้ก็มาถึงว่าถ้าได้เป็นเมืองสร้างสรรค์แล้วจะได้อะไร จะเกิดอะไรขึ้น มาดูกันว่า UNESCO กำหนดเอาไว้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากการเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ #UCCN อย่างไรบ้าง เพื่อให้เมืองต่างๆได้ตัดสินใจว่าจะพัฒนาหรือสมาชิกเป็นเมืองสร้างสรรค์หรือไม่อย่างไร เพราะต้องมีคนถามตลอดเวลาว่าทำไมต้องเป็นเมืองสร้างสรรค์ เป็นแล้วจะได้อะไร มาดูกัน   
    UNESCO ระบุดังนี้ "เมืองที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก จะมีโอกาสแลกเปลี่ยนในด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา ในมิติทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้ประสบการณ์บุคลากร ตลอดจนโครงการและกิจกรรมต่างๆกับเมืองสมาชิกอื่นๆทั่วโลก
 อันจะเป็นการประชาสัมพันธ์เมือง เพื่อประโยชน์ด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ  นอกจากนี้เมืองสมาชิกยังได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ประจำปีที่จัดขึ้นในประเทศต่างๆ  ตลอดจนการประชุมเชิงปฏิบัติการในหมู่สมาชิกเมืองสร้างสรรค์ในสาขาเดียวกัน  เมืองสมาชิกจะได้รับสิทธิ์ในการใช้โลโก้ขององค์การยูเนสโกในการประชาสัมพันธ์เมือง"..
         1.โอกาสแลกเปลี่ยน UNESCO  กำหนดให้เมืองสร้างสรรค์ทุกเมืองต้องมีการแลกเปลี่ยนกัน ทั้งแบบที่UNESCO  สร้างให้ในรูปแบบต่างๆ หรือในแบบเมืองประเภทเดียวกัน หรือเมืองต่างประเทศได้ เอาแบบทางการก็ได้ แบบไม่ทางการก็ได้ อันนี้ละสำคัญยิ่งผู้เขียนเรียกว่า "โอกาส"..ที่เปิดให้รอให้กับสมาชิก 246+
          1.1 แลกเปลี่ยนด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาในมิติทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์  เมืองต่างๆจะมีเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์เฉพาะของตนเอง ในการพัฒนาเมือง เริ่มตั้งแต่ เจตนารมย์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ ฯลฯ ที่ใช้ผ่านมา กำลังดำเนินงาน และจะดำเนินงานต่อไป ซึ่งจะเป็นการต่อยอด เพิ่มพลังบวกให้แต่ละเมือง พูดง่ายๆ ว่า มีชุดความรู้นี้ 246+ ชุดความรู้เลยทีเดียว
          1.2 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์บุคลากร 1.1 เป็นเรื่องของเอกสารหลักฐาน แต่ 1.2 คือ คนที่ดำเนินงานหรือรับผิดชอบการพัฒนาเมืองจนกลายมาเป็นเมืองสร้างสรรค์อย่างที่เห็น ในมากกว่า 246+ เมือง ซึ่งแน่นอนว่าคงจะหลายร้อยหลายพันหรือหลายหมื่นคนเลยทีเดียว  ดังนั้นประสบการณ์ความรู้เหล่านี้ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงจะสร้างให้เกิดการต่อยอดยกระดับความรู้ของคนรทั้งเก่าและใหม่ ว่าแต่ละคนนั้นทำอย่างไร ได้ผล + - อย่างไรบ้าง
          1.3 ตลอดจนโครงการและกิจกรรมต่างๆกับเมืองสมาชิกอื่นๆทั่วโลก เมืองต่างๆมีโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาเมืองของตนเองมากมาย ตามบริบทและการสร้างสรรค์ ดังนั้น นี่จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการได้เรียนรู้โครงการหรือกิจกรรมเหล่านั้น ว่าทำอะไร ทำแบบไหน ผลเป็นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง มีข้อจำกัดอะไร มีบทเรียนอย่างไร ฯลฯ นอกจากนี้เมืองต่างๆ ยังสามารถที่จะร่วมมือกันทำโครงการหรือกิจกรรมได้ด้วย ทั้งด้านเดียวกันประเภทเดียวกันหรือต่างประเภท ทั้งในประเทศและนานาชาติ เช่น สุโขทัย กับ เชียงใหม่ สุโขทัยกับฮานอย สุโขทัยกับภูเก็ต เป็นต้น 
 นี่ละประโยชน์สำคัญอย่างหนึ่ง เป็นการเปิดโอากาสให้เมืองได้ทำโครงการร่วมกัน ช่วยเหลือใช้จุดแข็งของแต่ละเมืองสร้างนวัตกรรมของเมืองได้ด้วยการช่วยเหลือกันและกัน        
       2. อันจะเป็นการประชาสัมพันธ์เมือง อีกหนึ่งประโยชน์ที่สำคัญคือ   UNESCO จะมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกได้รู้จักว่าเมืองของเราเป็นเมืองที่ UNESCO ให้กับรับรองว่าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของโลกเลยนะ เหมือนกันโครงการอื่นๆของUNESCO เช่น มรดกโลก ความทรงจำแห่งโลก บุคคลสำคัญของโลก ฯลฯ ผู้เขียนคิดง่ายว่าคล้ายกับ มอก. รับรองเมืองระดับนานาชาติที่ออกโดย UNESCO นั้นละง่ายดี เวลานักท่องเที่ยว หรือเมืองต่างๆ หรือนักเดินทางจะตัดสินใจมาเยี่ยมเยือนก็ค้นหา UNESCO ว่ามีเมืองไหนได้รับการรับรองบ้างก็มาชมเมืองนั้น เพราะเขามั่นใจใน UNESCO ว่าได้รับรองเมืองนั้นๆ มันต้องเด็ดดวงจริงๆ 
      3. เพื่อประโยชน์ด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ  ผู้เขียนชอบอันนี้มาก เพราะมันจะทำให้เกิดการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวระดับนานาชาติหรือระดับโลกเลยทีเดียว ตามประโญชน์และเงื่อนอื่นๆของ UNESCO และเมืองสร้างสรรค์นั้นเองจะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ เมืองต่างๆได้มาพบ มาเจรจา ทั้งราชการ เอกชน ชุมชน ช่างฝีมือ เมื่อได้มารู้จักมาเจรจากันแล้วแน่นอน การค้า การลงทุน การแลก การเปลี่ยน การซื้อ การขาย การท่องเที่ยว ย่อมตามมา เมืองหลายแห่ง ประเทศหลายๆ เราไม่รู้จัก ไม่เคยไป ไม่แน่ใจ แต่เมื่อเราได้รู้จักเป็นครอบครัว UNESCO ทำให้เรามั่นใจว่าอ้อ เมืองนี่เอง อยู่นี่เอง ไปแบบนี้ ไปแล้วไปเจอคนนี้ ฯลฯ  มันเป็นการเปิดตลาดการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวของเมืองต่างๆออกสู่ตลาดโลกเลยทีเดียว จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ มีตลาดรองรับที่มากมายยิ่งขึ้นไปอีก ที่สำคัญสามารถดิวตรงได้เลยในทุกภาคส่วนตามความสามารถของตนเอง
      4. นอกจากนี้เมืองสมาชิกยังได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ประจำปีที่จัดขึ้นในประเทศต่างๆ   UNESCO มีการจัดประชุมประจำปีทุกปี เพื่อให้สมาชิกได้มานำเสนอ มาแลกเปลี่ยน มาเรียนรู้ มารู้จัก มาสร้างความร่วมมือ เป็นโอกาสการเข้าร่วมกับนานาชาติได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีการเจรจาความร่วมมือต่างๆเมื่อได้มาพบเจอกันอีกด้วย เมืองต่างๆสามารถสมัครเป็นเจ้าภาพหลักได้ ให้กรรมการพิจารณาความเหมาะสมและศักยภาพ  ที่สำคัญต้องเก็บหลักฐานเอาไว้รายงานผลต่อ UNESCO ด้วยว่าได้จัดประชุม ได้เข้าร่วมประชุม ได้เป็นเจ้าภาพกี่ครั้ง กี่ครั้งในตลอด 4 ปี ที่ผ่านมาเมื่อได้เป็นเมืองสร้างสรรค์
       5.ตลอดจนการประชุมเชิงปฏิบัติการในหมู่สมาชิกเมืองสร้างสรรค์ในสาขาเดียวกัน  ด้านต่างๆทั้ง 7 ด้านของเมืองสร้างสรรค์ จะมีการรวมเป็นเครือข่ายด้านเดียวกัน มีฝ่ายเลขาอำนวยการ เพื่อให้เมืองที่เป็นด้านเดียวกันได้มีโอกาสทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและหนุนเสริมกันและกัน มีการส่งข่าวสารติดต่อกันเป็นระยะ มีการทำกิจกรรมร่วมกัน การทำโครงการร่วมกัน เป็นระยะ ซึ่งทำให้เมืองต่างๆได้เข้าร่วมตามความสนใจและความสะดวก หรือใครจะเป็นเจ้าภาพ เป็นแม่งาน ทำในนามเครือข่ายหรือในนามเมือง ก็สามารถทำได้ด้วย   และต้องเก็บหลักฐานเอาไว้รายงานผลต่อ UNESCO ด้วยว่าจัดประชุม หรือทำกิจกรรม หรือเข้าร่วมกี่ครั้งในตลอด 4 ปี ที่ผ่านมาเมื่อได้เป็นเมืองสร้างสรรค์
       6. เมืองสมาชิกจะได้รับสิทธิ์ในการใช้โลโก้ขององค์การยูเนสโกในการประชาสัมพันธ์เมือง  เห็นมัย เมืองที่ได้รับการับรองจาก UNESCO ก็สามารถใช้ตรา UNESCO ได้ด้วย เหมือนกับเมืองมรดกโลกก็สามารถใช้ตรามรดกโลก ตราUNESCO ในพื้นที่มรดกโลกได้ไม่ผิดกฎหมายผิดระเบียบ ส่วนเมืองสร้างสรรค์นั้น พอได้เป็นแล้ว จะมีตรา 2 ส่วนคือ  
         6.1 ตราของเมือง คือ เมืองได้เป็นเมืองสร้างสรรค์ เมืองนั้นจะต้องออกแบบตราสัญลักาณ์หรือโลโก้ ของเมืองตนเอง ที่แสดงตัวตนที่เกี่ยวข้องอย่างสวยงาม เช่น สุโขทัยเป็นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นที่ ตราเมืองก็ออกแบบด้วยการประกวดแข่งขันกัน ซึ่งเป็นลายปูนปั้นจากวัดนางพญา อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เป็นมรดกโลกด้วย นำมาร้อยและทำเป็นเงินและทองลายโบราณอันมีชื่อเสียงของสุโขทัย บอกถึงการนำทุนวัฒนธรรมมาผสาผสานกับความสร้างสรรค์จนเกิดเป็นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพอย่างมากมายของสุโขทัย  ตรานี้จะใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์เมืองที่บอกความเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง และยังไม่ได้เอาตราUNESCO มาใส่ร่วมด้วย 
        6.2 ตราของเมือง และ UNESCO เป็นตราที่เอาข้อ 6.1 มารวมกับ ตราUNESCO และส่งไปให้กับ UNESCO พร้อมกับเมืองสมาชิกอื่นๆได้เห็น ว่าเราเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO นะ เราเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพวกเดียวกัน  รวมทั้งตามจุดต่างของเมืองก็เอาตรานี้ไปใช้ติดตั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ภายในเมืองเองด้วย
       นี่ละสิทธิประโยชน์ของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ที่จะเกิดขึ้นหากได้รับการรับรองจาก UNESCO ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ หวังว่า พอได้อ่านแล้วจะช่วยให้การพัฒนาเมืองตามแนวทางสร้างสรรค์มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น ตอบคำถามได้มากขึ้นว่าเป็นแล้วได้อะไร ลองอ่านดูตามข้อ 1-6 ก็แล้วกันนะ #sukhothaicreativecity 
Create Date : 30 มกราคม 2564
Last Update : 11 กุมภาพันธ์ 2564 6:42:05 น. 0 comments
Counter : 717 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
space

Dr Chang
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
- เป็น เป็นวิทยากร เป็นคนบรรยาย เป็นผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ
- ชอบ ชอบอ่านนวนิยายจีนกำลังภายใน ชอบป่า ชอบน้ำ
- ทำ ทำงานพัฒนา ทำงานท่องเที่ยว ทำสวนเกษตร
- ขาย ขายประกัน ขายของทะเลแห้ง ขายเกลือ ขายคอนโด
- เรียน จบ ป.เอก ม.โพธิศาสตร์ ป.โท นิด้า ป.ตรี ม.ราม

space
space
space
space
[Add Dr Chang's blog to your web]
space
space
space
space
space