space
space
space
<<
มกราคม 2564
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
space
space
27 มกราคม 2564
space
space
space

Creative City เมืองสร้างสรรค์ (1) ความหมาย คำนิยาม

   วันนี้มาเริ่มอีกหนึ่งซีรี่ดีกว่าเพราะเป็นเรื่องราวในช่วง 2561-ปัจจุบัน ที่ได้ทำกันมา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยและการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกด้วย ซึ่งตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งเป้าหมายในแผนแม่บทย่อยเอาไว้ว่า ต้องทำให้ได้ 35 เมือง ที่มีการพัฒนาตามแนวทางสร้างสรรค์ หรือพูดตรงๆแบบใหญ่คือ ต้องมีเมืองสร้างสรรค์ จำนวน 35 เมืองในปี 2580 นั้นเอง 
    เมืองสร้างสรรค์ หรือ Creative City เคยบอกแล้วว่าเป็นโครงการของ UNESCO ชื่อโครงการว่าเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์  Unesco Creaties City Network (UCCN) เริ่มมาตั้งแต่ปี 2547 ขณะนี้เขารับรองไปแล้ว 246 เมืองทั่วโลก ดังนั้นเพื่อให้เมืองต่างๆของประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปได้จึงขอมานำเสนอบทเรียนและเรื่องราวของการทำงานเมืองสร้างสรรค์สุโขทัย ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมาเพื่อมีประโยชน์ต่อเมืองอื่นๆนะ
     มาต่อกันเลย UNESCO ให้ความหมายของ Creative City อย่างไรบ้างบ้าง  "เมืองสร้างสรรค์ ( Creative City)  คือ  เมืองที่มีความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นและภาครัฐ  ในการสร้างสรรค์เมืองผ่านการพัฒนาสภาพแวดล้อม โครงสร้างทางสังคม ระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และการนำ สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ตลอดจนจารีตประเพณีของท้องถิ่นมาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  เพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน"
      นี่ละความหมายตามนิยามของ UNESCO   คราวนี้เรามาดูความหมายนี่ว่ามันบอกอะไรบ้าง เพราะเมื่อเรารู้ลึกๆแล้วจะสามารถนำมาเปรียบเทียบกับเมืองของเราว่าเมืองเราเป็นเมืองสร้างสรรค์หรือยัง หรือเมืองเรายังขาดอะไรอยู่ ต้องเพิ่มอะไร ต้องทำอย่างไรบ้าง 
        "เมือง" ในความหมายของ UNESCO ตามโครงการนี้เขานิยามว่าหมายถึง เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เมืองพิเศษ (กทม. เมืองพัทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัด นั้นละถึงมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้ คือมีความเป็นชุมชนเมืองนั้นเอง
         ต่อมาคือ เมืองนั้นจะต้องมีความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นและภาครัฐ  ชาวบ้าน ชุมชน ในระดับต่างๆ ในเมือง ต้องมีการทำงานร่วมกับภาคราชการต่างๆ ไม่ได้เป็นหน้าที่ของชุมชน หรือ ภาคราชการ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง พูดแบบง่ายก็คือ เมืองที่มีประชาสังคม มีประชาคมเข้มเข็ง รัฐ ราษฎร์ เอกชน วิชาการ ฯลฯ มีความร่วมไม้ร่วมมือแบบเข้มแข็ง ทำให้ผู้เขียนคิดถึง ประชาคมเมืองน่านที่เข็มแข็ง ประชาคมสงขลาที่เข็มแข็งน่ะ คงจะเป็นความหมายลักษณะนั้น  หากยุคนี่ต้องเรียกว่าเมืองที่มีประชารัฐเข้มแข็ง แน่นอน
       แล้วพวกเขาเหล่านั้นร่วมมือกันทำอะไรล่ะ ก็ร่วมมือสร้างบ้านแปงเมืองของตนเองอย่างไรละครับ ทำให้ผู้เขียนคิดถึงบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง บริษัทสุโขทัยพัฒนาเมือง บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม คงคล้ายแบบนั้น ที่ทำงานพัฒนาเมืองของตนเองผ่านองค์คาพยพต่างๆ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คือมาทำงานร่วมกันหรือแยกกันทำก็ไม่ผิดแต่เป้าหมายคือการพัฒนาเมืองของตัวเอง 
    นอกจากนี้ยังมีการนำของดีของเก่าแก่ที่เป็นด้านวัฒนธรรมต่างๆ หรือด้านสังคม มารวมเข้ากับสมัยใหม่วิธีการใหม่ เทคโนโลยีใหม่ๆ นวตกรรมนั้นละ คือ เอาของเก่ากับของใหม่มาเจอกัน   ทำให้ผู้เขียนคิดถึงซีรี่ย์เกาหลีเขามีศูนย์บ่มเพาะ ศูนย์สร้างสรรค์ เป็นเขตๆ เป็นเมืองๆ น่าจะใช่ความหมายอย่างนั้นด้วย
     แล้วเป้าหมายสุดท้ายของการทำงานร่วมมือกันของทุกฝ่ายคือนำไปสู่บรรยากาศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน นี่ละเป้าสุดท้าย ซึ่งทำให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
   ลองคิดดูนะว่าเมืองใดที่ของเก่ามากๆแล้วคนในเมืองนั้นทำงานร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน แล้วพัฒนาเมืองของตนเองให้เจริญและยั่งยืน โดยใช้ความสร้างสรรค์ด้านต่างๆ มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง มันคงจะดีไม่น้อยทีเดียว 
      เมืองไหนที่จะเป็นเมืองสร้างสรรค์ คงต้องทำงานกันหลายๆส่วนละ ต้องมีทุนเดิม ต้องมีคน ต้องมีความร่วมมือ ต้องมีการทำงานร่วมกัน ต้องมีของใหม่ ต้องสร้างสรรค์ ต้องมีบรรยากาศ ต้องมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ต้องยั่งยืน ต้องน่าอยู่  แม้เมืองสร้างสรรค์นี่มันสุดท้าทายแท้ๆ
      ฉะนั้น 246 เมืองที่เป็นสมาชิก UCCN แล้วนั้น ถือได้ว่าตรงตามความหมายดังกล่าว จะยกตัวอย่างสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน  เมื่อปี 2562 เป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์ในการพัฒนาคือ เมืองวัฒนธรรม เมืองประวัติศาสตร์  โดยมีการทำงานระหว่างชุมชน เอกชน ราชการ มาโดยตลอดโดยมีชุมชนเป็นเจ้าของส่วนราชการเป็นพี่เลี้ยง ส่วนกิจกรรมหรืองานที่เกิดขึ้นก็เป็นการเอาวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ประเพณีต่างๆ มาออกแบบมาสร้างสรรค์กับสิ่งใหม่ๆ ของใหม่ๆ จนกลายมาเป็นอัตลักษณ์ของสุโขทัย เช่น สังคโลก เงิน ทอง ผ้า เป็นต้น สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจในระดับฐานรากและระดับจังหวัดมากมาย โดยฐานวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์นี้ ..นี่เพียงส่วนหนึ่งนะครับที่บอกว่าเมืองสร้างสรรค์มันเป็นอย่างไร...พบกันตอนต่อไปมาดูวัตถุประสงต์ของ #Creativecity กันนะ
 

Create Date : 27 มกราคม 2564
1 comments
Last Update : 30 มกราคม 2564 10:16:16 น.
Counter : 554 Pageviews.

 

เครดิตฟรี100ถอนได้ สมาชิกใหม่ ฟรีเครดิต 100 ไปเลยหรือคุณลูกค้าจะทำการ ยืนยันตัวตน รับเครดิตฟรี 100

 

โดย: princess lover (สมาชิกหมายเลข 6208967 ) 31 มกราคม 2564 10:00:43 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

space

Dr Chang
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
- เป็น เป็นวิทยากร เป็นคนบรรยาย เป็นผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ
- ชอบ ชอบอ่านนวนิยายจีนกำลังภายใน ชอบป่า ชอบน้ำ
- ทำ ทำงานพัฒนา ทำงานท่องเที่ยว ทำสวนเกษตร
- ขาย ขายประกัน ขายของทะเลแห้ง ขายเกลือ ขายคอนโด
- เรียน จบ ป.เอก ม.โพธิศาสตร์ ป.โท นิด้า ป.ตรี ม.ราม

space
space
space
space
[Add Dr Chang's blog to your web]
space
space
space
space
space