เที่ยวตามทาง @ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จังหวัดเชียงราย

ขับรถเส้นทางออกจากจังหวัดเชียงราย ฝนตกๆหยุดๆค่ะ มาสะดุดตากับป้ายข้างทางระบุชื่อและระยะทางไปวัดแห่งหนึ่ง จึงขับตามป้ายไปยังวัดแห่งนั้นถึงที่หมายเลี้ยวขวาไปยังลานดินกว้างสำหรับจอดรถซึ่งอยู่เยื้องกับประตูทางเข้าวัดฯวัดแสงแก้วโพธิญาณนี้ ตั้งอยู่บนดอย
“ม่อนแสงแก้ว” เลขที่ 191 ม.11 บ้านป่าตึง ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย 
ขนาดพื้นที่ประมาณ 29 ไร่เศษ ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1.5 กิโลเมตร
เดินผ่านประตูวัดซึ่งมีรูปปั้นสิงห์คู่ที่หัวเสา
จะพบลานกว้างมีอาคารชั้นเดียวจำหน่ายสินค้า บริเวณโดยรอบปลูกไม้ดอก ไม้ใบเป็นระเบียบสวยงาม

ที่มาของการสร้างวัดแสงแก้วโพธิญาณ


พ่อหลวงยา ศรีทา และชาวบ้านป่าตึงงาม (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น หมู่บ้านใหม่แสงแก้ว) และคณะศรัทธาต้องการให้มีวัดขึ้นในหมู่บ้าน
เพื่อเป็นสถานที่ทำบุญยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนทั่วไป จึงได้กราบอาราธนาพระครูบาอริยชาติ อริยจิตโต
จากวัดพระธาตุดงสีมา ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มาสร้างวัดขึ้นในหมู่บ้าน


ท่านพระครูบาตอบตกลง และเริ่มตามหาที่ดินที่เคยนิมิตเห็น เมื่อพบที่แล้วได้กรวดน้ำอธิษฐานของสร้างบารมีในที่แห่งนี้ หลังจากนั้นอีกไม่นาน มีเจ้าภาพนำที่ดินแห่งนั้นจำนวน 19 ไร่มาถวาย จึงเริ่มวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เหนือ (แปดเป็ง) วันวิสาขบูชา

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ท่าครูบาฯ จึงได้เริ่มก่อสร้างศาสนสถานและศาสนวัตถุต่างๆ โดยใช้ศิลปะแบบผสมผสานล้านนา พม่า ไต(ไทลื้อ)
ซึ่งใช้ระยะเวลาอย่างรวดเร็วในการก่อสร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554 และผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิตในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556 (ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 เหนือ) และพัฒนาวัดแสงแก้วโพธิญาณ ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน


ที่มาของชื่อวัดแสงแก้วโพธิญาณ


แสงแก้วโพธิญาณ แปลว่าดอกบัวที่ผุดโผล่ขึ้นพ้นน้ำแล้วมีแสงสว่างเรืองรองเหมือนแสงแก้ว โดยพระครูบาอริยชาติท่านนิมิตว่า
ฝนตกหนักมาก มองอะไรก็ไม่เห็น ครูบาก็เดินหลงไปหลงมาอยู่บนภูเขาสักพัก ก็ได้เห็นป่าทั้งป่าบนภูเขา มีดอกบัวบานเต็มไปหมด
มีแสงสว่างไสวสวยงาม ครูบาจึงคิดชื่อได้จากเหตุนิมิตที่เห็นแสงเรืองรองเหมือนแสงแก้วกลายเป็นดอกบัว

อีกนัยหนึ่งคือโพธิญาณหมายถึง หยั่งรู้ เหมือนบัวที่ผุดโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำแล้วเปล่งแสงคล้ายแสงแก้ว
พุทธศิลป์และงานสถาปัตยกรรมวัดแสงแก้วโพธิญาณพุทธศิลป์และศิลปะต่างๆที่อยู่ภายในวัดแสงแก้วโพธิญาณนั้นออกแบบสถาปัตยกรรม โดย พระครูบาอริยชาติ อริยจิตโต ซึ่งผสมผสานระหว่าง โลกธรรม แสดงออกถึงความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวพุทธในดินแดนล้านนาอย่างชัดเจน แล้วยังมีการผสานงานศิลป์ 3 รูปแบบไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนคือ ศิลปะล้านนา ศิลปะไต (ไทยใหญ่) และศิลปะพม่า ซึ่งล้วนมีนัยที่สื่อความหมายในเชิงธรรมะและแฝงหลัก "พุทธธรรม"
อันลึกซึ้งเอาไว้แทบทุกองค์ประกอบของวัด 
ซึ่งการออกแบบวัดนี้พระครูบาอริยชาติ อริยจิตโต ท่านออกแบบเป็นชั้นๆ


ชั้นแรกเมื่อเข้ามาจะเห็นรูปเหมือนแทนพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ คือ พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า
พระโคตมพุทธเจ้า มีสิงห์คู่ตัวใหญ่ ซึ่งครูบาเปรียบเทียบเป็นปริศนาธรรม เหมือนพ่อกับแม่ของพระศรีอริยเมตไตรยมานั่งรอพระศรีอริยเมตไตรยมาตรัสรู้แล้วมาโปรดโลกในภายหน้าเหมือนคนเราทั้งหลาย นั่งรอผู้มีบุญ ผู้มีบารมี ผู้ที่จะเป็นโพธิสัตว์ ผู้ที่จะมาโปรดคนให้พ้นจากทุกข์ในวัฏสงสาร


ระหว่างเดินขึ้นไปชั้นสองตรงบันไดจะมีนาค 3 หัว และจะมีตัวกินนาคอีก 3 ตัว ซึ่งเป็นปริศนาธรรม หมายถึง กาลเวลาย่อมกลืนกินสรรพสัตว์ทั้งหลาย แล้วยังหมายถึงว่า เหนือฟ้ายังมีฟ้า ความตามครอบงำคนเราทั้งหมด


ส่วนนาค 3 หัว ก็หมายถึง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และตัวกินนาค 3 ตัว หมายถึง ชรา พยาธิ มรณะ คือ เทวทูต 3 เพราะไม่สมถนะ ถ้าหากมีสมณะด้วยจะเป็น เทวทูต 4 แต่นี่ไม่รวมสมณะ ดังนั้นที่พระพุทธเจ้าเห็นจึงมี ชรา พยาธิ และมรณะจากชั้น 1 ขึ้นบันไดไปชั้น 2
ผ่านซุ้มประตูมหาชัยมงคล
ชั้นที่ 2 เป็นพุทธาวาสเป็นเขตของพระพุทธเจ้า เป็นที่ทำสังฆพิธีต่างๆ มีอุโบสถ วิหาร หอไตร มีปราสาท 16 หลัง แทนพรหม 16 ชั้น มีศาลา 16 ห้อง แทน 16 ชั้นฟ้า
เทวดากับยักษ์แบกระฆังวิวจากชั้นสองหอไตรวิหารหลวงลายคำ

พระแสงแก้วโพธิญาณด้านข้างของวิหารหลวงลายคำอุโบสถลายคำหอระฆังอยู่ตรงกับประตูอุโบสถลายคำออกจากอุโบสถลายคำมาบริเวณด้านหลังวิหารหลวงลายคำ


ชั้นที่ 3 เป็นชั้นที่ตั้งกุฏิของพระครูบาอริยชาติ ที่ตั้งขอพรจากท่านเทพทันใจ
แม่นางกวัก แม่กระซิบ อีกทั้งยังเป็นที่ให้เช่าบูชาวัตถุมงคลต่างๆของทางวัด มีศาลาเอนกประสงค์ไว้สำหรับพักผ่อนและหอฉัน
ก่อนชมชั้นที่ 4 ต่อ
นั่งพักในห้องปรับอากาศในแสงแก้ว คอฟฟี่ สั่งเครื่องดื่ม ส่วนไอศกรีมในตู้ บริการตนเองค่ะกุฏิพระครูบาอริยชาติ อริยจิตโตชั้นที่ 4 เป็นการจำลองเรื่องโลกและจักรวาลด้านหน้าของทางเข้ามีเทพนพเคราะห์ 9 องค์ แทนด้วยวันทั้ง 9 มี อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ ราหู เกตุ พระตรีมูรติแทนด้วยโลกทั้งสามประวัติวัดแสงแก้วโพธิญาณ ประวัติพระครูบาอริยชาติ อริยจิตโต และมะโนปณิธานจารึกบนแผ่นหินอ่อน

เดินขึ้นบันไดก่อนเข้าวงเวียนเจอยักษ์หลับและยักษ์ตื่น แทนกลางคืนและกลางวันเป็นความหมายทางโลก หากเป็นความหมายทางธรรมจะหมายถึง พุธโธ คนเราทำอะไรให้มีสติ เช่น เวลาเราเจริญสติจะมีพุทโธ ถ้ามีพุทอยู่โธก็หาย ถ้าพุทหายโธก็อยู่ คือให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลา

ตรงกลางแทนด้วยเขาสุเมรุ ข้างบนสุดบนเขาพระสุเมรุ ประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรย หมายถึงผู้ที่มีบารมีเต็มเปี่ยมจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เหนือสิ่งอื่นใดในโลกมนุษย์ โลกสวรรค์ และโลกชั้นพรหม ถัดจากพระศรีอริยเมตไตรยลงมามีมหาเทพต่างๆคือ พระพรหม พระนารายณ์
พระศิวะ พระอินทร์ ท้ายจตุโลกบาลทั้ง 4 เทพประจำทิศ


ทิพยาธรกินนร ยักษา ยักษี ฤาษี และสัตว์ป่าหิมพานต์ 
รอบๆเขาพระสุเมรุเป็นเทพ 12 ราศี แทนด้วย 12 นักษัตร รอบนอกเป็นสระน้ำพุแทนด้วย วัฏสงสาร หมายถึง การเวียนว่ายตายเกิด คนเราการจะข้ามพ้นวัฏสงสารได้ ต้องข้ามฝั่งมหาสมุทรก็คือ ห้วงวัฏสงสาร ถ้าพ้นก็จะถึงฝั่งคือ พระนิพพาน เขาพระสุเมรุมีน้ำ 3 สาย แทนห้วงน้ำพุทธมนต์แห่งพระรัตนตรัยผ่านโลกและจักรวาล ผ่านบารมี 3 ครูบา

สองข้างขนาบเขาพระสุเมรุ มีพระพิฆเนศเป็นตัวแทนเทวดาทั้ง 6 ชั้นฟ้า พระพรหมแทนด้วยสวรรค์ชั้นพรหม 16 ชั้นฟ้า และพรหมวิหารทั้ง 4 พระอวโลกิเตศวรกวนอิมปางพันมือแทนพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลาย และพระสีวลีแทนพระอรหันต์ทั้งหลาย

เมื่อพ้นจากเขาพระสุเมรุ ด้านหลังขึ้นบันไดไปเป็นรูปหล่อครูบาศรีวิชัย (
หล่อด้วยโลหะปิดทองหน้าตักกว้าง 9 เมตร สูง 12 เมตร) 
ครูบาอภิชัยขาวปีและครูบาชัยวงศาพัฒนา พระอริยสงฆ์สามองค์นี้สื่อแทนพระรัตนตรัย เนื่องจากวัดนี้ใช้ชื่อว่าวัดแสงแก้วโพธิญาณ หมายถึงผู้สร้างบารมี เปรียบพระครูบาศรีวิชัยเหมือนพระโพธิสัตว์ที่เกิดมาสร้างบารมี แล้วพระครูบา 3 ท่านนี้ ก็เปรียบเหมือนต้นแบบของนักบุญล้านนาที่อยู่ในใจชาวล้านนามายาวนานชมชั้น 4 แล้ว เดินกลับมายังชั้นแรก ท้องฟ้าแจ่มใสต่างจากขามา

วัดแสงแก้วโพธิญาณนับเป็นวัดอีกแห่งในจังหวัดเชียงรายที่สวยด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขา แวดล้อมด้วยธรรมชาติ เหมาะกับการมา
กราบไหว้นมัสการพระ ทำบุญ ชมงานพุทธศิลป์และพักผ่อนหย่อนใจ 


พร้อมเดินทางต่อแล้วค่ะแผนที่ http://www.watsangkaew.com/

ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะมานะคะ
เครดิตข้อมูล 
www.chiangraifocus.com
ขอบคุณคุณป้าเก๋า คุณพีชและคุณเนยสีฟ้าสำหรับของแต่งบล๊อกค่ะ

 

Create Date : 24 มิถุนายน 2560
60 comments
Last Update : 30 มิถุนายน 2560 12:37:27 น.
Counter : 519 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณขุนเพชรขุนราม, คุณKavanich96, คุณmambymam, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณmoresaw, คุณคนบ้านป่า, คุณเนินน้ำ, คุณเตยจ๋า, คุณGorjai Writer, คุณmcayenne94, คุณtuk-tuk@korat, คุณ**mp5**, คุณพันคม, คุณเรียวรุ้ง, คุณปรัซซี่, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณกะว่าก๋า, คุณชีริว, คุณตุ๊กจ้ะ, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณหอมกร, คุณซองขาวเบอร์ 9, คุณกาปอมซ่า, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณสองแผ่นดิน, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณClose To Heaven, คุณเนยสีฟ้า, คุณMitsubachi, คุณกิ่งฟ้า, คุณmariabamboo, คุณSai Eeuu, คุณALDI, คุณRinsa Yoyolive, คุณThe Kop Civil, คุณkae+aoe, คุณhaiku, คุณAdrenalineRush

 

ภาพสวยมากค่ะ แปะโหวตแล้วส่งเข้านอนเลย
พรุ่งนี้ค่อยมาเก็บงานนะคะ แหะ ๆ
ขอบคุณสำหรับโหวตด้วยค่ะ หลับฝันดีนะคะ

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 24 มิถุนายน 2560 0:27:16 น.  

 

ขอบคุณที่แบ่งปัน

 

โดย: Kavanich96 24 มิถุนายน 2560 3:49:06 น.  

 

งานสถาปัตยกรรมที่วัดนี้สวยงามมากค่ะ
หอไตร วิหารหลวงลายคำ อุโบสถลายคำ ช่างงดงามวิจิตตระการตาจริงๆ
กุฏิพระครูบาอริยชาติ อริยจิตโต ก็สวยแปลกตาดีจังค่ะ
ธรมชาติด้านนอกก็สวยสดชื่น
วันนี้ภาพสวยงามทุกภาพ ฝีมือการถ่ายภาพของคุณต๋าไม่ธรรมดาจริงๆ
ชมเพลินมากๆค่ะ

Sweet_pills Travel Blog ดู Blog
 

โดย: mambymam 24 มิถุนายน 2560 4:32:53 น.  

 

เห็นภาพ แล้ว..พระครูบา มีบารมีเมตตามาก
จึง รวบรวมจิตศรัทธา สร้างวัดได้ งดงาม และ
แถมมีอารมณ์ขัน ใส่รองเท้าแบบนั้นด้วย..

วันหลังจะแวะไปเที่ยวบ้างครับคุณต๋า

Sweet_pills Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: ไวน์กับสายน้ำ 24 มิถุนายน 2560 5:49:47 น.  

 

สวัสดีครับคุณต๋า
เป็นวัดที่สวยงาม โดยเฉพาะอุโบสถลายคำ ครับ

 

โดย: moresaw 24 มิถุนายน 2560 6:29:13 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณต๋ษ..

ยังไม่เคยไปแอ่วที่ัดนี้มาก่อนคะ

สักวันคงจะได้ไป

เห็นพระอุปคุตองค์ใหญ่..

ถ้าไปแอ่วหน่าหนาวคงจะดีมากๆนะคะ

 

โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) 24 มิถุนายน 2560 6:51:12 น.  

 

ตามน้องต๋ามาเที่ยวด้วยค่ะ
งดงามแปลกตาดีนะคะ
แต่ไม่ชินเท่าไหร่ กับยักษ์ใส่คอนเวิร์ส
แถมในมือคีบบุหรี่ถือขวดเบียร์ด้วย ^__^

 

โดย: เนินน้ำ 24 มิถุนายน 2560 8:34:34 น.  

 

มาเก็บงานค่า 555
อุโบสถลายคำและพญานาคหน้าโบสถ์สวยงามนะคะ
เทวดากับยักษ์แบกระฆัง มีความหมายว่ายังไงเหรอ ... ยักษ์ใส่คอนเวิร์ส ทำมือ love you ด้วย อิอิ
ยักษ์หลับและยักษ์ตื่น ... เต็มไปด้วยปริศนาธรรมนะคะ

ส่วนตัวแล้วชอบวัดแนววัดป่าธรรมชาติมากกว่า ดู สงบ สันติ ไม่วุ่นวายดี แหะ ๆ

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 24 มิถุนายน 2560 9:55:46 น.  

 

ตามมาเที่ยวด้วยค่ะ สถาปัตยกรรมของวัดนี้สวยงามมากๆค่ะ

 

โดย: Gorjai Writer 24 มิถุนายน 2560 10:45:55 น.  

 

ตามมาเที่ยวอ่านละเอียดได้ความรู้เยอะค่ะ
แต่ก็ยังไม่เข้าใจความแตกต่างของศิลปะทั้งสามค่ะ

"มีการผสานงานศิลป์ 3 รูปแบบไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนคือ ศิลปะล้านนา ศิลปะไต (ไทยใหญ่) และศิลปะพม่า " ได้แต่เดาๆเอาเท่านั้นเอง โดยเฉพาะศิลปะไทยใหญ่ ไม่เคยทราบมาก่อนว่าเขามีศิลปะเฉพาะตัวด้วย

วัดนี้คนสร้างอารมณ์ดีนะคะ ยักษ์ก็ I love you และใส่รองเท้าทันสมัยทีเดียว

เห็นวัดสวยงามอลังการขนาดนี้จากเจ้าอาวาสรูปเดียว ศรัทธามหาชนในพุทธศาสนามากมายเหลือเกินนะคะ ขออนุโมทนาให้เป็นวัดของพระพุทธศาสนา ไม่ใช่วัดส่วนตัวของใครหรือกลุ่มใดนะคะ

 

โดย: mcayenne94 24 มิถุนายน 2560 12:00:44 น.  

 

อลังมากค่ะ

 

โดย: tuk-tuk@korat 24 มิถุนายน 2560 14:28:57 น.  

 

วัดสวยค่ะ

 

โดย: อุ้มสี 24 มิถุนายน 2560 14:41:19 น.  

 

แวะมาเยี่ยม สวัสดีครับ

 

โดย: **mp5** 24 มิถุนายน 2560 16:30:06 น.  

 

วัดสวยสะอาดร่มรื่นโอฬาร..มั๊กมากครับ

 

โดย: พันคม 24 มิถุนายน 2560 16:56:05 น.  

 

วัดสวย น่าเที่ยวจังเลยค่ะ

 

โดย: sawkitty 24 มิถุนายน 2560 17:59:08 น.  

 

ภาพสวยจังพี่ต๋า

เห็นแล้วอยากตามไปเที่ยวบ้างเลย

วัดแสงแก้วเป็นงานสถาปัตยกรรมที่งดงามจริงๆค่ะ

ลวดลายละเอียด อ่อนช้อย งดงาม

Sweet_pills Travel Blog

 

โดย: เรียวรุ้ง 24 มิถุนายน 2560 22:03:16 น.  

 

สวัสดีค่ะ คุณต๋า ^^

 

โดย: ปรัซซี่ 24 มิถุนายน 2560 22:20:24 น.  

 

วัดแสงแก้วโพธิญาณ เป็นวัดที่สวยงามมากค่ะ
และะงานสถาปัตยกรรมก็ดูสวยแปลกกว่าวัดอื่นๆ
ถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวเชียงรายอีก เป็นอีกวัดที่อยากไปเห็นค่ะ

Sweet_pills Travel Blog

นอนหลับฝันดีนะคะ

 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 25 มิถุนายน 2560 0:24:46 น.  

 

สวัสดียามเช้าค่ะคุณต๋า
ขอบคุณที่แวะชมมลุลีกับหญ้าหนวดแมวด้วยกันค่ะ

 

โดย: mambymam 25 มิถุนายน 2560 6:21:16 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับคุณต๋า

เป็นวัดที่ใหญ่โตอลังการมากๆเลยครับ
โดยเฉพาะส่วนก่อสร้างอาคาร
แบบนี้เดินเที่ยวคงต้องใช้เวลาพอสมควรเลย

หลวงพ่อท่านดังมากในหมู่ลูกศิษย์ต่างชาติด้วยนะครับ

โหวตครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 25 มิถุนายน 2560 7:25:24 น.  

 

ยักษ์สีดำ เทวดาสีขาว สวมรองเท้าต่างกัน
แต่ต้องมาแบกระฆังใบเดียวกัน
คงเป็นปริศนาธรรมให้เราตีความหมายต่อเองจริง ๆ ค่ะ

----------------

เดาเอานะคะ แหะ ๆ
คงหมายถึงความแตกต่าง แต่ก็สามารถรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว
ก็ทำให้ทำงานได้สำเร็จลุล่วง เหมือนที่เขาว่า สามัคคีคือพลัง หรือ สงวนจุดต่าง แสวงจุดร่วม

สุขสันต์วันหยุดด้วยค่ะ ชวนไปดูเมนูวันหยุดด้วยนะคะ

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 25 มิถุนายน 2560 8:25:18 น.  

 

ว่าจะขึ้นเชียงรายหนาวนี้ครับ มีวัดใหม่ๆสวยๆอีกหลายแห่งที่ยังไม่ได้ไปเสียที จนบางวัดก็ไม่ใหม่แล้วหละ อย่างวัดห้วยปลากั้งหรือวัดแสงแก้วโพธิญาณ
ยิ่ง อ.แม่สรวยนี่ไม่ค่อยได้ไปเลยครับ เที่ยววนๆอยู่แค่ อ.เมือง อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่สาย อ.เชียงแสน
ศิลปะวัดนี้ดูผสมผสานหลายอย่างดี พระปากแดงคล้ายพระพม่าเลยครับ
รูปบูรพกษัตริย์มีพญามังรายผู้สร้างล้านนาไม่แปลกใจเท่าไหร่ แต่ทำไมมีพระนารายณ์ และอีกองค์... ไม่แน่ใจน่าจะเป็นพระปิ่นเกล้า ชวนให้ค้นหาประวัติวัดนี้ขึ้นมาเลย

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
JinnyTent Diarist ดู Blog
กิ่งฟ้า Review Food Blog ดู Blog
ลอยละล่อง บล็อกแกงค์ Craft Blog ดู Blog
สองแผ่นดิน Photo Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
moresaw Funniest Blog ดู Blog
Sweet_pills Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: ชีริว 25 มิถุนายน 2560 8:41:34 น.  

 

ใหญ่โตสวยงามมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะห้องนั่งทานกาแฟน่ารักมากเลยค่ะ เห็นแล้วต้องแวะไปเที่ยวชมซะแล้ว

 

โดย: ตุ๊กจ้ะ 25 มิถุนายน 2560 9:52:35 น.  

 

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับคุณต๋า

การอ่านผมว่าสำคัญมากเลยนะครับ
เสียดายที่เด็กๆไม่ค่อยมีหนังสือดีให้อ่านกัน
ช่วงนี้เศรษฐกิจแย่
พ่อแม่ก็ไม่ค่อยซื้อหนังสือให้อ่านกันครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 25 มิถุนายน 2560 15:42:32 น.  

 

ยังไม่เคยไปวัดนี้เลยค่ะ

ฟ้าสวย ภาพสวยค่ะคุณต๋า

เทวดากับยักษ์แบกระฆัง ใส่คอนเวิร์สด้วยนะคะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
wicsir Travel Blog ดู Blog
JinnyTent Home & Garden Blog ดู Blog
sawkitty Topical Blog ดู Blog
ซองขาวเบอร์ 9 Literature Blog ดู Blog
ปรัซซี่ Review Food Blog ดู Blog
Sweet_pills Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 25 มิถุนายน 2560 17:19:03 น.  

 

Sweet_pills Travel Blog ดู Blog
สวยงามมากๆ เลยนะคะ

 

โดย: หอมกร 25 มิถุนายน 2560 18:27:12 น.  

 

Sweet_pills Travel Blog ดู Blog

วัดสวยมากค่ะคุณต๋า

รายละเอียดเยอะด้วย
แถมภาพสวยงามทุกภาพเลย

มีเวลาจะตามรอยคุณต๋าไปค่ะ

 

โดย: ซองขาวเบอร์ 9 25 มิถุนายน 2560 19:50:34 น.  

 

ขอบคุณสำหรับโหวตค่า
มีรูปยักษ์ใส่คอนเวิร์สสีน้ำเงินด้วยนะคะ
http://goo.gl/57oW8c

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 25 มิถุนายน 2560 20:01:37 น.  

 

ตามพี่ต๋าไปเที่ยวเชียงรายด้วยคนค่ะ

ดูเหมือนมีกลิ่นอายของพม่าเล็กน้อยนะคะ แต่วัดสวยงามมากค่ะพี่

 

โดย: กาปอมซ่า 25 มิถุนายน 2560 20:14:39 น.  

 

มาเที่ยวด้วยครับ คุณต๋า
เชียงรายไปเที่ยวไม่กี่ที่เองครับ
วัดแสงแก้วโพธิญาณ อลังการงานสร้างมากครับ

 

โดย: สองแผ่นดิน 25 มิถุนายน 2560 22:45:36 น.  

 

สวยน่าไปมากเลยคุณต๋า

ทำไมเราไม่เคยไปหว่า

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
Sweet_pills Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 25 มิถุนายน 2560 22:47:18 น.  

 

Sweet_pills Travel Blog ดู Blog

ไปด้วยค่าพี่ต๋า
ไม่เคยไปเชียงรายเลยค่ะ
อยากไปบ้าง อิอิ

 

โดย: Close To Heaven 25 มิถุนายน 2560 23:55:16 น.  

 

ขอบคุณโหวตด้วยค่ะคุณต๋า

นอนหลับฝันดีนะคะ

 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 26 มิถุนายน 2560 2:25:42 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับคณต๋า

 

โดย: กะว่าก๋า 26 มิถุนายน 2560 7:44:21 น.  

 

ภาพสวยมาก ๆ ค่ะ

 

โดย: honeynut 26 มิถุนายน 2560 9:56:20 น.  

 

นอนหลับฝันดีค่ะคุณตํา

 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 27 มิถุนายน 2560 1:42:24 น.  

 

สวัดสีครับคุณต๋า
แสดงว่าเคยได้ยินคำนี้ คนวัยจ๋าบ
แต่คงได้หายไปตามความนิยมกาลเวลา
ขอบคุณโหวตด้วยครับ

 

โดย: moresaw 27 มิถุนายน 2560 5:58:23 น.  

 

สวัสดียามเช้าค่ะคุณต๋า
ขอบคุณที่แวะชมเมนูเส้นด้วยกันค่ะ

 

โดย: mambymam 27 มิถุนายน 2560 6:16:34 น.  

 

เป็นวัดที่สวยงามมากเลยคะ
คงใช้งบประมาณสร้างเยอะนะคะ
ชอบดอกกุหลาบช่อนั้นคะสวยมาก
บ้านยังสร้างไม่เสร็จเลยคะ
เสร็จช่วงเดือนกันยายนคะ

 

โดย: Mitsubachi 27 มิถุนายน 2560 7:35:32 น.  

 

ตามมาเที่ยวอีกรอบค่ะน้องต๋า
ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะ ^__^

 

โดย: เนินน้ำ 27 มิถุนายน 2560 13:09:57 น.  

 

พี่เข้ามาหลายทีแล้ว
ติดใจลายฉลุฉลักเฉลา
วันนี้เพิ่งรู้สึกตัวว่ายังไม่ได้คอมเม้นท์เลย
ความจำของพี่ไม่ค่อยทำงานจริงๆ
ดูแล้วก็จำไม่ค่อยได้ รู้แต่ว่าประณีตมาก
เลยกลับมาดูอีกเรื่อยๆ
เพราะคงยากจะไปดูเองค่ะ
คิดๆอยู่ว่าจะไปแถวนั้นอีกสักครั้ง
ก็ยังไม่ลงตัวสักที

ขอบคุณโหวตด้วยนะคะ คุณต๋า

 

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) 27 มิถุนายน 2560 19:14:17 น.  

 

อุทัย ไปสองรอบแล้ว เหมือนยังเที่ยวไม่ทั่วเลยค่ะ คงต้องมีครั้งที่สามแน่เลยค่ะ

ขอบคุณโหวตค่ะคุณต๋า

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 27 มิถุนายน 2560 19:21:16 น.  

 


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พันคม Literature Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Education Blog ดู Blog
คนผ่านทางมาเจอ Health Blog ดู Blog
หอมกร Movie Blog ดู Blog
Close To Heaven Review Food Blog ดู Blog
JinnyTent Travel Blog ดู Blog
Sweet_pills Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

สวัสดีค่ะคุณต๋า ตามมาแล้วค่ะมาชมวัดสวยๆอีกครั้ง
วัดนี้เคยไปมาแล้วค่ะ วัดสวยมาก แต่เดี๋วนี้มาชมภาพของคุณต๋าจะเห็นว่า มีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากค่ะ ดีขึ้น สวยขึ้นมากมายค่ะคราวก่อนที่ไปมีบางส่วนกำลังก่อสร้างยังไม่เสร็จดีคราวนี้น่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะ

โหวตให้ค่ะ
ขอให้คุณต๋านอนหลับฝันดีเช่นกันนะคะ


 

โดย: กิ่งฟ้า 27 มิถุนายน 2560 22:53:38 น.  

 

ขอบคุณโหวตด้วยค่ะคุณต๋า

พักผ่อนมากๆ รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 28 มิถุนายน 2560 3:52:06 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับคุณต๋า


หมิงหมิงอ่านหนังสือเยอะมากครับ
ครูบอกว่าอ่านเยอะจนได้รับรางวัลนักอ่านมา 3-4 ปีติดต่อกันแล้วล่ะครับ

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตด้วยนะครับ


 

โดย: กะว่าก๋า 28 มิถุนายน 2560 6:15:51 น.  

 

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Parenting Blog ดู Blog
Sweet_pills Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นไม่เคยแวะเลยค่ะ แต่เคยเห็นป้ายค่ะ
น่าสนใจ มีมุมถ่ายรูปเยอะเลยค่ะ

 

โดย: mariabamboo 28 มิถุนายน 2560 7:13:19 น.  

 

สวัสดียามเช้าค่ะคุณต๋า
ขอบคุณที่แวะชมดอกไม้สีเหลืองด้วยกันค่ะ

 

โดย: mambymam 28 มิถุนายน 2560 8:50:23 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณต๋า ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจนะคะ

ขอให้มีความสุขทั้งวันนะคะ

 

โดย: กิ่งฟ้า 28 มิถุนายน 2560 11:32:07 น.  

 

ขอบคุณคำอวยพรนะคะคุณต๋า
ขอให้คุณต๋ามีความสุขสันต์
สุขีสโมสรทุกคืนวันด้วยค่ะ

 

โดย: mcayenne94 28 มิถุนายน 2560 12:55:14 น.  

 

เป็นวัดที่อลังการณ์มากวัดหนึงเลยค่ะ แต่ทำไมป้าอิ๋วถึงไม่รุ้จักวัดนี้นะ

ขนาดเที่ยวเชียงรายมาเยอะแล้วนะคะ

อาจตั้งอยู่ในเส้นทางที่ไม่ใช่ทางผ่านของนักท่องเที่ยวหรือเปล่านะคะ

 

โดย: Sai Eeuu 28 มิถุนายน 2560 14:03:21 น.  

 

วัดสวยงามมากค่ะ อยากไปเที่ยวจัง
แต่ไม่รู้จะมีโอกาสมั้ยนะคะ วัดในไทยสวย ๆ เยอะเลย

Sweet_pills Travel Blog ดู Blog

 

โดย: ALDI 28 มิถุนายน 2560 19:27:04 น.  

 

วัดนี้งามมากเลยค่า
เห็นแวีปๆ นึกว่ารินเคยผ่านไปแล้ว
แต่พอพิจารณาถ้วนถี่และดูแผนที่เส้นนั้นไม่เคยไปเลยค่า
อีกสองเดือนจะไปเชียงรายเหมือนกัน
เผื่อได้แวะตามรอยบ้างค่ะงามจริงๆ
มีจุดถ่ายรูปสวยๆ เยอะด้วย ชอบๆบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Sweet_pills Travel Blog ดู Blog 

โดย: Rinsa Yoyolive 28 มิถุนายน 2560 21:16:51 น.  

 

ขอบคุณสำหรับโหวตครับผม วันนี้พาไปชมมุกดาหารต่อครับ

 

โดย: ชีริว 28 มิถุนายน 2560 23:12:46 น.  

 

ภาพสวยจริง ๆ ครับ เชียงรายผมเคยไปแล้ว แต่ยังไปไม่กี่ที่ อยากกลับไปเที่ยวอีกครับ

 

โดย: The Kop Civil 28 มิถุนายน 2560 23:21:36 น.  

 

สวัสดีอีกรอบค่าคุณต๋า

กิจกรรมสนุกจริงๆ ค่ะ เราไปงี้ชอบมากๆ ค่ะ

ขอบคุณสำหรับโหวตนะคะ

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 29 มิถุนายน 2560 8:22:13 น.  

 

แวะมาเยี่ยมและขอบคุณสำหรับโหวตค่ะ

 

โดย: Gorjai Writer 29 มิถุนายน 2560 8:48:06 น.  

 

Sweet_pills Travel Blog

สาธุ ตามมาเที่ยวไหว้พระด้วยคนค่ะ

สวยจังเลยค่ะ

 

โดย: kae+aoe 29 มิถุนายน 2560 8:51:08 น.  

 

เดี๋ยวนี้มีวัดสวย ๆ ขึ้นมาเยอะเลยนะคะ ชอบดู

 

โดย: sawkitty 29 มิถุนายน 2560 18:56:41 น.  

 

เป้นวัดที่สวยงามมากๆค่ะพี่ต๋า
เชียงรายมีวัดสวยๆหลายวัดเลยนะคะ
แต่วัดนี้หนึ่งเพิ่งได้เที่ยวจากบล็อกพี่ต๋าเลย ขอบคุรสำหรับข้อมูลนะค้า

 

โดย: AdrenalineRush 30 มิถุนายน 2560 0:19:52 น.  

 

ไม่เคยไปเที่ยวเชียงรายเลยค่ะ
ต่องหาโอกาสไปบ้างแร่ะ
ขอบคุณที่แวะไปชมเมนูเส้นนะคะ
คิดถึงคุณต๋าคร่า

 

โดย: Mrs.Golf Joonjaroen 30 มิถุนายน 2560 15:03:41 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


Sweet_pills
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 159 คน [?]


BlogGang Popular Award #12
BlogGang Popular Award #11
BlogGang Popular Award #10
BlogGang Popular Award #9
New Comments
Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2560
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
24 มิถุนายน 2560
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add Sweet_pills's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.