ไปกด Link ได้ที่แฟนเพจ https://www.facebook.com/skymantaf หรือ Follow ได้ที่ Twitter https://twitter.com/skymantaf หรือที่ http://www.thaiarmedforce.com นะครับ
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2549
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
9 สิงหาคม 2549
 
All Blogs
 
สื่อเทศมองใต้ไทย: บทความน่าสนใจจาก BBC ตอนที่ 3 สัมภาษณ์พูโล

Interview: S Thailand insurgent

Several different groups are believed to be behind the violence
A man who said he was a senior member of insurgent group the Pattani United Liberation Organisation (Pulo) has told the BBC about its objectives.

ชายซึ่งอ้างว่าเป็นสมาชิดอาวุโสของพูโลบอกกับ BBC เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของเขา

The secretive group's name derives from the ancient Kingdom of Pattani, a semi-autonomous Malay region which was annexed by Thailand in 1902.

ชื่อของกลุ่มมาจากราชอาณาจักรปัตตานีโบราณ รัฐมาเลกึ่งปกครองตนเองที่ถูกครอบครองโดยไทยในปี 1902

The following is an edited transcript of the interview:ต่อไปนี้คือคำสัมภาษณ์ที่ถูกปรับปรุงแล้ว:


What are Pulo's aims?

อะไรคือจุดมุ่งหมายของพูโล

We want to take our own land back. I won't say we want to separate from Thailand as that would imply we were part of Thailand in the first place. People who live in Pattani have to take their land back - it's their duty.

เราต้องการเอาดินแดนของเรากลับคืน ผมไม่ได้พูดว่าเราต้องการเป็นอิสระจากไทยเพราะมันจะกลายเป็นว่าเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของไทยตั้งแต่ต้น คนที่อยู่ที่ปัตตานีจำเป็นต้องเอาดินแดนของพวกเขากลับคืน - นี่คือภารกิจ

The government should accept the history of Pattani - that is was independent before and that local people are still fighting for their land. This is not about religion, it's about land. But obviously the new state would be Islamic.

รัฐบาลต้องยอมรับประวัติศาสตร์ของปัตตานี - ที่เป็นอิสระมาก่อนและชาวบ้านกำลังต่อสู้เพื่อแผ่นดินของพวกเขา นี่ไม่เกี่ยวกับศาสนา มันเกี่ยวกับแผ่นดิน แต่มันชัดเจนที่รัฐใหม่ต้องเป็นรัฐอิสลาม

Have you ever personally been involved in any attacks in southern Thailand?

โดยส่วนตัวแล้ว คุณเคยมีส่วนร่วมในการโจมตีในภาคใต้ของไทยไหม?

No.

ไม่


Do you condone these attacks?

คุณยอมรับการโจมตีเหล่านั้นไหม?

I don't agree with some things - killing innocent citizens is not right. But it's necessary to attack the authorities because it makes the government here realise that we want independence. If we keep quiet, the government won't take notice of what we want.

ผมไม่เห็นด้วยกับบางอย่าง - การฆ่าผู้บริสุทธิ์นั้นไม่ถูกต้อง แต่มันจำเป็นที่จะต้องโจมตีเข้าหน้าที่เพราะมันทำให้รัฐบาลรู้ว่าเราต้องการอิสระภาพ ถ้าเรายังเงียบ รัฐบาลก็จะไม่รู้ถึงความต้องการของเรา

I'm very sorry for the families affected. Even I am sometimes affected - a policeman who was killed fairly recently was a friend of mine. But we can't avoid these things happening - they will happen until this is sorted out.

ผมรู้สึกเสียใจต่อคนที่ได้รับผลกระทบ แม้แต่ตัวเองก็ยังเคยได้รับ - ตำรวจที่ถูกฆ่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ก็เป็นเพื่อนของผม แต่เราไม่สามารถป้องกันได้ - มันจะเกิดขึ้นจนกว่าทุกอย่างจะได้รับการจัดการ

What is your exact role?

อะไรคือหน้าที่ของคุณ?

I find out information about who has died and who killed them, then I send that information to Pulo organisations abroad, in Malaysia, the Middle East and Europe. I also find out whether people who have been arrested by the authorities are members of Pulo. If they are, we work out how we can help them.

ผมจะหาข้อมูลว่าใครตายและใครฆ่าเขา และจะส่งข้อมูลไปที่พูโลในต่างประเทศ - ที่มาเลเซีย ตะวันออกกลาง และยุโรป ผมยังหาข้อมูลอีกว่าคนที่ถูกเจ้าหน้าทื่จับเป็นพูโลหรือไม่ ถ้าใช่ เราจะพยายามช่วยเขา


How did you become involved with Pulo?

คุณมาเป็นสมาชิกพูโลได้อย่างไร?

I went to Iraq in the 1970s to do a course in Islamic studies. While I was there, I saw that my own community did not have the same quality of life as other Muslim communities in the Middle East - our own land, our own country. When I came back here, I started to see the problem more and more. I met other people with similar views and was encouraged to join Pulo. I have been a member ever since.

ผมไปอิรักใช่ช่วงปี 1970 เพื่อศึกษาศาสนาอิสลาม ขณะอยู่ที่นั้น ผมเห็นว่าชุมชนของผมมีคุณภาพชีวิตต่ำกว่าชุมชนมุสลิมในตะวันออกกลาง - ในแผ่นดินของเรา ในประเทศของเรา เมื่อผมกลับมา ผมก็เริ่มเห็นปัญหามากขั้น ๆ ผมพบกับคนอื่น ๆ ที่มีความคิดคล้ายกันและพวกเขาสันบสนุนให้เข้าร่วมกับพูโล ผมจึงเป็นสมาชิกพูโลนับจากนั้น

What do you want the government to do?

คุณต้องการให้รัฐบาลทำอะไร?

They should negotiate with us directly, with honesty. We would also have to have proper discussions with members of the population here. The government is always demanding an end to the violence, but if we stop now, what will the government give us?

พวกเขาควรเจรจากับเราโดยตรง ด้วยความซื้อสัตย์ เราควรจะต้องมีการพูดคุยที่ถูกต้องกับประชาการในพื้นที่ นัฐบาลต้องการจบความรุนแรงตลอดเวลา แต่ถ้าเราหยุดตอนนี้ อะไรคือสิ่งที่รัฐบาลจะให้เราล่ะ?


We need them to release prisoners, stop the emergency decree and send the army away from this area. We could have middle men to negotiate, like the international monitors in Aceh.

เราต้องการให้พวกเขาปล่อยนักโทษ หยุดภาวะฉุกเฉิน และเอาทหารออกนอกพื้นที่ เราสามารถมีคนกลางในการเจรจาได้ เหมือนกับกลุ่มตรวตสอบนานาชาติที่อาเจะห์


How do you relate to other insurgent organisations in the south?

คุณเกี่ยวข้องกันยังไงกับองค์กรอื่น ๆ ในภาคใต้?

The other organisations have the same aims as us, but maybe different systems to get there. I don't want to talk much about these organisations, and I don't know how much they are all linked, but I know there is a network to co-ordinate things.

องค์กรอื่น ๆ มีจุดมุ่งหมายเดียวกับกันเรา แต่อาจจะมีระบบที่แตกต่างที่จะพาไปสู่เป้าหมาย ผมไม่อยากพูดถึงองค์กรเปล่านั้นมากนักและผมก็ไม่รู้ว่าพวกเขาเกี่ยวพันกันมากขนาดไหน แต่ผมรู้ว่ามันมีเครือข่ายของความร่วมมือ

Right now there is a group which has a lot of young blood. They're quick and fast and they don't worry what will happen after they do something. They don't care because they want the government to have a big reaction, which will cause more problems.

ตอนนี้มันมีกลุ่มที่มีวัยรุ่นอยู่เป็นจำนวนมาก พวกเรารวดเร็วและไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากพวกเข้าทำอะไรลงไป เพราะพวกเขาต้องการให้รัฐบาลมีปฏิกิริยา ซึ่งจะเป็นผลที่ทำให้เกิดปัญหามากขึ้น

Where do you get your support from?

คนได้รับการสนับสนุน (ด้านเงินทุน) จากไหน?

Our funding comes from local people, or locals who have now moved abroad. When Pulo first started, we had to buy our own weapons from Burma, Cambodia and Vietnam. Now we often get them from Thai officials and also from taking weapons belonging to the military.

เงินทุนได้มาจากคนในพื้นที่ หรือคนในพื้นที่ ๆ ย้ายไปต่างประเทศ เมื่อพูโลถูกตั้งขึ้นใหม่ ๆ เราต้องซื้ออาวุธจากพม่า กัมพูชา และเวียดนาม ตอนนี้เราได้จากเจ้าหน้าที่ไทยบ่อย ๆ รวมถึงอาวุธของกองทัพด้วย

The raid on the army depot in January 2004 was actually a private agreement. It was made to look like a robbery, but it wasn't actually a robbery at all.

การโจมตีค่ายทหารในปี 2004 นั้นความจริงเป็นข้อตกลงส่วนตัว มันถูกจัดฉากให้เหมือนกับการปล้น แต่มันไม่ใช่การปล้นเลย

Are you linked to any international groups?

คุณเกี่ยวข้องกับกลุ่มระหว่างประเทศหรือไม่?

No. Jemaah Islamiah, al Qaeda, Hezbollah - no, we are not linked with them at all, 100%.

ไม่ เราไม่เกี่ยวข้องกับ JI อัลกอร์อิดะ ฮัลบอลเลาะห์เลย 100%

In the future, might you target other areas of Thailand?

ในอนาคตคุณจะโจมตีเป้าหมายในพื้นที่อื่น ๆ หรือไม่?

Maybe we will target other areas, like Bangkok or Phuket - I can't guarantee it won't happen. Everything depends on the government.

เราอาจจะโจมตีกรุงเทพหรือภูเก็ต - ผมไม่ยืนยันว่ามันจะไม่เกิดขึ้น ทุกอย่างขึ้นอยู่กับรัฐบาล

//news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/5251896.stm


Create Date : 09 สิงหาคม 2549
Last Update : 9 สิงหาคม 2549 17:48:47 น. 10 comments
Counter : 2003 Pageviews.

 
ไอ้เวน fu..k u pulo อมไข่ตูก่อนเหอะจะแบ่งแยกดินแดน


โดย: fu_k u pulo IP: 58.8.57.63 วันที่: 15 สิงหาคม 2549 เวลา:1:02:51 น.  

 
แล้วทำไมไม่พูดถึงก่อนเป็นรัฐปัตตานี บ้างล่ะ
ตอนนั้นก็ไม่ได้เป็น อิสลาม
พูดก็พูดให้หมด ซิ
อย่าเอาแต่ เรื่องที่เกิดในช่วงเวลา ที่ตัวเองต้องการมาพูด


โดย: คนขายของ IP: 125.25.131.198 วันที่: 28 สิงหาคม 2549 เวลา:21:22:23 น.  

 
กัก 3 จ.ว ชายแดนภาคใต้ ยิงหัวทิ้งแมร่งทุกๆคนไอพวกสารเลว ทั้ง ญ และ เด็กๆ กุเกลียน อิสลาม กุเกลียดมุสลิม


โดย: Sonny Romano IP: 125.24.132.167 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2549 เวลา:8:46:36 น.  

 
กุก็อิสลามนะสาดดด กุยังเกลียดในสิ่งที่ตัวกุเป็นเลย อย่างน้อยพวกมิงก็คนไทย ยังจะจังไรไส่ประเทศชาติ มิงอาศัยในดินแดนนี้มาตั้งแต่เมิงเกิด เมิงทำอะไรไห้ประเทศชาติบ้าง??ลองถามตัวมิงดู


โดย: Sonny Romano IP: 125.24.132.167 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2549 เวลา:8:48:39 น.  

 

ขอให้การแยกดินแดนจงสำเร็จ


โดย: ..................... IP: 58.10.99.130 วันที่: 19 เมษายน 2550 เวลา:22:11:26 น.  

 

ขอให้การแยกดินแดนจงสำเร็จ


โดย: ..................... IP: 58.10.99.130 วันที่: 19 เมษายน 2550 เวลา:22:11:41 น.  

 
กุจะฆ่า พูโลเหี่ยๆให้หมด สัด


โดย: ไอ้สาด IP: 124.157.201.167 วันที่: 14 มิถุนายน 2550 เวลา:22:33:17 น.  

 
ปี 2551 ไต้หวันจะแยกจาก จีน แล้วจีนบุกไต้หวัน อเมริกาจะช่วย ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ช่วย เมกา เกาหลีเหนือช่วย จีน ต่อมา ยุโรป ช่วย เมกา พม่า เวียดนาม ลาว ช่วยจีน สงคราม ลามมา ถึง ตะวันออกกลาง อิหร่าน อิรัก อัฟกัน รบเมกา -----
ทั้งโลกรบกัน ไทยเป็น กลาง หลังจากตายไป คนละคร๊ง เลิกรบกัน ไทยรวย ---ทำไมรวย คิดเอาเอง อิอิ


โดย: เหมือนจับวาง IP: 211.72.233.8 วันที่: 5 กรกฎาคม 2550 เวลา:5:04:09 น.  

 
i'freakin kill ya all, musso. where there are muslim, there will be problem. cause they can't live with others in peace. muslim need to be wipe out of the world...


โดย: crasader IP: 117.47.24.99 วันที่: 31 กรกฎาคม 2550 เวลา:19:32:15 น.  

 
ตามมาอ่านครับโดย: yoddel19 วันที่: 18 กรกฎาคม 2553 เวลา:17:19:01 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Analayo
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 56 คน [?]
หากโลกนี้มีความยุติธรรม เราคงไม่ต้องมีศาล ไม่ต้องมีทหาร ไม่ต้องมีตำรวจหรอก/Skyman
@ จ่อยน้องลิง @
@ จ่อยหัวหอม @
X
Xfree counters


Friends' blogs
[Add Analayo's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.