ไปกด Link ได้ที่แฟนเพจ https://www.facebook.com/skymantaf หรือ Follow ได้ที่ Twitter https://twitter.com/skymantaf หรือที่ http://www.thaiarmedforce.com นะครับ
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2549
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
9 สิงหาคม 2549
 
All Blogs
 
สื่อเทศมองใต้ไทย: บทความน่าสนใจจาก BBC ตอนที่ 2

Lifting the lid on Thai insurgents

The official 'most wanted' list has little information to go on

In the second of a series of articles about the continuing violence in southern Thailand, the BBC's Kate McGeown looks at who is behind the attacks.

ในตอนที่สองของซีรี่ย์เกี่ยวกับความรุนแรงในภาคใต้ของไทย เคท แม็คกรอวมองที่คนที่อยู่เบื้องหลังการโจมตี

"I'm very sorry for the families affected but we can't avoid these things happening," said the polite, softly-spoken man.

"ผมเสียใจต่อครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ แต่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้" ชายที่สุภาพและน้ำเสียงอ่อนโยนกล่าว

"If we keep quiet, the government won't take notice of what we want."

"ถ้าเรายังเงียบต่อไป รัฐบาลก็จะไม่รับรู้ถึงความต้องการของเรา"


The man claimed to be a senior member of the Pattani United Liberation Organisation (Pulo), one of the main insurgent groups in southern Thailand.

ชายที่ยืนยันตัวเองว่าเป็นสมาชิกอาวุโศของพูโล กลุ่มก่อการร้ายหลักในไทย

The incidents he was referring to are the almost daily bombings and shooting attacks targeting representatives of the Thai authorities - police, soldiers, officials and local informants.


เหตุการณ์ที่เขากล่าวถึงนั้นคือระเบิดรายวันและการยิงเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร และสายข่าวในพื้นที่

The ongoing violence, which has claimed the lives of 1,300 people since 2004, is thought to be the work of a shadowy network fighting for a separate Islamic state.

ความรุนแรงที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องซึ่งได้คร่าชีวิตคนไป 1,300 คนนับจากปี 2004 นั้นคาดว่าเป็นการทำงานของเครือข่ายภายใต้เงามืดที่ต่อสู้เพื่อตั้งรัฐอิสลาม

But little is known about the different groups involved, or their exact motives. While the main grievance appears to be about land, the fact that the area is predominantly Muslim while the rest of Thailand is almost exclusively Buddhist undoubtedly fuels the insurgents' cause.

แต่น้อยคนที่จะรู้ถึงกลุ่มต่าง ๆ ที่เข้าร่วมและเคลื่อนไหว ในขณะที่จุดสำคัญนั้นเกี่ยวกับพื้นที่นั้น ไม่ต้องสงสัยถึงข้อเท็จจริงที่ว่าในพื้นที่มีคนมุสลิมอยู่เป็นจำนวนมากในขณะที่ส่วนอื่น ๆ ของไทยมีแต่คนพุทธเป็นสาเหตุหนึ่ง

New groups emerge

กลุ่มใหม่เผยตัว


Pulo was particularly active in the 1970s and 80s, but in recent years other organisations have been blamed for the majority of attacks.

พูโลเคลื่อนไหวครั้งแรกในช่วงปี 1970 แต่ในปีล่าสุดกลุ่มอื่นถูกกว่าหาในการโจมตีส่วนใหญ่


Groups such as BRN (the Barisan Revolusi Nasional), its offshoot RKK (Runda Kumpularm Kecil) and GMIP (Gerakan Mujahadeen Islam Pattani) are frequently mentioned by regional analysts.

กลุ่มต่าง ๆ เช่น BRN หรือสาขาของพวกเขาคือ RKK และ GMIP ถูกระบุถึงบ่อยครั้งจากนักวิเคราะห์ของไทย

RKK is thought to have been particularly active in recent months, with the Thai media blaming it for more than 40 co-ordinated bombings across the southern provinces on just one day in June 2006.

สำหรับ RKK นั้นหลายฝ่ายเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวในเดือนล่าสุด ที่เกิดระเบิด 40 ครั้งทั่วภาคใต้ของไทยในวันเดียวในเดือนมิถุนายน 2006

Lieutenant Narong Suankaew, an army commander based in Narathiwat province, has drawn up charts to study this mysterious new group. "The RKK is responsible for most of the violence now. The main task for me is to destroy this organisation," he said.

Lieutenant Narong Suankaew ทหารในจังหวัดนราธิวาสกำลังวาดแผนผังของกลุ่มใหม่กลุ่มนี้ "RKK อยู่เบื้องหลังเหตุรุนแรงเกือบทั้งหมดในขณะนี้ ภารกิจหลักของผมคือทำลายองค์กรนี้"

The Pulo insurgent acknowledged that different groups existed, although he refused to name them.

พูโลยอมรับว่ากลุ่มต่าง ๆ มี่อยู่จริง แต่ปฏิเสธที่จะเอ่ยชื่อ

He said they had a common purpose - the creation of a separate state, harking back to the ancient Kingdom of Pattani, a semi-autonomous Malay region which was annexed by Thailand in the early 20th Century.

เขากล่าวว่าพวกเขามีจุดประสงค์เดียว - การแบ่งแยกและตั้งรัฐอิสระ นำราชอาณาจักรปัตตานีที่ไทยยึดไปในต้นศตรววรตที่ 20 คืน


School students can make these plastic bombs if they want to

Dr Srisompob Jitpiromsri

"It's necessary to attack the authorities because it makes the government here realise that we want independence," he said.

"มันจำเป็นที่ต้องโจมตีเจ้าหน้าที่เพราะมันทำให้รัฐบาลรู้ว่าเราต้องการอิสระภาพ"

But many people living in the south say this is a goal that is completely unattainable - not least because few people actually support it.

แต่หลายคนในพื้นที่บอกว่าจุดมุ่งหมายนี้ไม่มีทางจะสำเร็จ - เพราะน้อยคนที่สนับสนุนเรื่องนี้

"We've been part of Thailand for too long," said one man, too afraid to give his name. "We have different traditions, yes, but we're also Thai."

"เราเป็นส่วนหนึ่งของไทยมานานเกินไป" ชายคนหนึ่งที่กลัวเกินกว่าจะเอ่ยชื่อบอก "เรามีวัฒนธรรมต่างกัน แต่ใช่ เราคือคนไทย"

It is unclear what these shadowy groups would be prepared to accept in terms of a compromise. The Pulo insurgent spoke of negotiations, a possible prisoner release and international mediation, but there was no mention of a climb-down on the idea of a separate state.

มันยังคลุมเครือว่ากลุ่มเหล่านี้เตรียมพร้อมที่จะประนีประนอมหรือยัง พูโลพูดถึงการเจรจา การปล่อยนักโทษ และการหาตัวกลางระหว่างประเทศ แต่พวกเขาไม่ได้พูดถึงการยกเลิกแนวคิดที่จะแบ่งแยกรัฐ

Foreign links?

การเชื่อมโยงจากต่างชาติ?


Because of the secretive nature of these groups, it is difficult to estimate what they are capable of achieving.

เนื่องจากธรรมชาติอันลึกลับของกลุ่มเหล่านี้ มันคงยากที่จะประมาณความสามารถในการประสบความสำเร็จ

According to Dr Srisompob Jitpiromsri, a lecturer of political science at the Prince of Songkhla University in Pattani, the style of attack - small-scale bombings, shootings and arson - is unsophisticated.

Dr Srisompob Jitpiromsri แห่งคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีระบุว่า ลักษณะของการโจมตี - ระเบิดขนาดเล็ก การยิง การวางเพลิง - มันดูเหมือนความไร้เดียงสา

"School students can make these plastic bombs if they want to," he said.

"แม้แต่เด็กนักเรียนก็สามารถทำระเบิดพลาสติกได้ถ้าต้องการ"

But he added that this simplicity could well belie the insurgents' capabilities, as they appear to have learnt to plan attacks simultaneously across a large area - a feat which takes substantial organisation.

แต่เข้าเสริมว่าความรุนแรงง่าย ๆ เหล่านี้ไม่ตรงกับความสามารถในการก่อนการร้าย เนื่องจากพวกเขาเรียนรู้ที่จะวางแผนการระเบิดต่อเนื่องในพื้นที่ขนาดใหญ่ - ซึ่งเป็นความสามารถขององค์การ

"I believe they can make bigger bombs if they wanted to," he said. "They almost certainly have a deliberate policy to keep the bombings small, as the aim is not to kill but to make a political impact."

"ผมเชื่อว่าพวกเขาสามารถทำระเบิดขนาดใหญ่ได้ถ้าต้องการ" อาจารย์กล่าว "พวกเขาดูจะมีเจตนาที่แน่วแน่ที่จะทำให้เกิดการระเบิดขนาดเล็กที่ไม่ใช่เพื่อการฆ่าแต่เป็นเพื่อสร้างผลกระทบทางการเมือง"

The Pulo insurgent said his group's weapons came from the security forces, either secured during robberies or via deals with local officials.

ผู้ก่อการร้ายของพูโลกว่าว่าอาวุธของพวกเขามาจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการปล้นและการซื้อ


The insurgents concentrate on small-scale attacks

He denied that Pulo had been given help from international groups such as al Qaeda or Jemaah Islamiah.

เขาปฏิเสธว่าพูโลไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มก่อการร้ายสากลเช่นอัลกอร์อิดะห์หรือเจมา อิสลามิยา

Dr Srisompob also believes that major foreign links are unlikely, given the different objectives of Thai insurgents compared to militants campaigning for a global Islamic jihad.

Dr Srisompob ยังเชื่อว่าความเชื่อมโยงกับต่างประเทศนั้นดูจะไม่เป็นความจริง ดูจากจุดมุ่งหมายที่ต่างกันของผู้ก่อการร้ายในไทยและต่างประเทศ

"The attacks here are very localised, and so far Westerners have not been targeted. If Jemaah Islamiah had much influence, that would be very different," he said.

"การโจมตีจำกัดในพื้นที่ และชาวตะวันตกก็ไม่ใช่เป้าหมาย ถ้า JI เข้ามามีอิทธิพลแล้ว ทุกอย่างมันจะแตกต่างกัน"

But Dr Srisompob did not rule out links completely, at least at a local level.

แต่ Dr Srisompob ก็ไม่ได้ปฏิเสธความเชื่อมโยงอย่างสิ้นเชิง อย่างน้อยก็ในระดับล่าง

People over the border in Malaysia are also likely to be involved to some degree. "The insurgents move back and forth from northern Malaysia, and they may receive their training there," Dr Srisompob said.

คนในชายแดนที่มาเลเซียดูเหมือนจะมีส่วนเกี่ยวข้องในบางระดับ "ผู้ก่อการร้ายถอยสู่มาเลเซียและสู้จากที่นั่น และพวกเขาอาจจะได้รับการฝึกที่นั้น" Dr Srisompob กล่าว

The big fear for many Thai people is that the insurgency will spread to other parts of the country, such as Bangkok or the tourist resorts of Phuket or Samui.

ความกลัวของคนไทยหลายคนคือผู้ก่อการรายจะขยายการปฏิบัติการไปสู่ส่วนอื่นของประเทษ เช่นกรุงเทพหรือแหล่งท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตหรือสมุย

The Pulo insurgent did not rule this out, although Dr Srisompob said such a step was unlikely given the localised nature of the violence.

พูโลไม่ได้ปฏิเสธมัน แต่ Dr Srisompob กล่าวว่าความพยายามเหล่านั้นไม่น่าจะเป็นไปได้เมื่อดูจากธรรมชาติของความรุนแรงในพื้นที่

But predicting the next move of these shadowy militant groups is virtually impossible, given the paucity of information about how they operate.

แต่การทำนายการเคลื่อนไหวครั้งแต่ไปของกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้ดูจะเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากทางการมีข้อมูลน้อยมาก

A local restaurant owner summed up the problem well. "In Iraq and Lebanon, people at least know why the shooting is happening. Here no one really knows anything."

เจ้าของร้านอาหารในพื้นที่สรุปปัญหาได้ดี "ในอิรักหรือเลบานอน อย่างน้อยพวกเขาก็รู้ว่าทำไมจึงมีความรุนแรงเกิดขึ้น แต่ที่นี่ไม่มีใครรู้เลย"

On Wednesday, Kate McGeown talks to some of the victims of the violence about their search for justice.

ในวันพุธ เคท แม็คกรวจะพูดถึงบางส่วนของผู้สูญเสียและการตามหาความยุติธรรม

//news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/5252528.stmCreate Date : 09 สิงหาคม 2549
Last Update : 9 สิงหาคม 2549 17:44:49 น. 0 comments
Counter : 1193 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Analayo
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 56 คน [?]
หากโลกนี้มีความยุติธรรม เราคงไม่ต้องมีศาล ไม่ต้องมีทหาร ไม่ต้องมีตำรวจหรอก/Skyman
@ จ่อยน้องลิง @
@ จ่อยหัวหอม @
X
Xfree counters


Friends' blogs
[Add Analayo's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.