All Blog
590924 ทุกคนมีศักยภาพเท่าเทียมกัน
590924 ทุกคนมีศักยภาพเท่าเทียมกัน
Everyone has equal potential by DrPK
คำพูดนี้อาจเกินเลยไปในสายตาของคนหลายคน คำคัดค้านคงมีมากมาย แต่ลองพิจารณาประเด็นย่อย ๆ ต่อไปนี้ก่อนว่ามันอาจจะเป็นจริงได้
สมัยที่เรียนปริญญาเอก สาขาการวิจัย ตัวแปรเป็นเรื่องที่สำคัญมาก คนส่วนใหญ่สนใจแต่ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม แต่แท้ที่จริงตัวแปรแทรกซ้อนนี่สำคัญกว่า ทำไมในการทดลองภาคสนาม ผลการทดลองจึงต่างกันทั้งที่ใส่ตัวแปรต้นเหมือนกันเพราะควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนไม่ได้
คนเป็นครูจะรู้ว่า เด็กทุกคนมีความแตกต่าง...กัน การเรียนการสอนในชั้นเรียนในห้องสี่เหลี่ยมที่ครูใช้วิธีการสอนแบบเดียวกับเด็กที่ต่างกัน ผลย่อมไม่เท่ากันอยู่แล้ว เด็กที่ชอบเรียนเขียนอ่านจะเรียนรู้เรื่อง แต่เด็กที่มีปัญญาในรูปแบบที่ต่างกันออกไปจะเรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง
ครูจึงควรมีความรู้เรื่องพหุปัญญา เด็กแต่ละคนจะเก่งแต่ละด้านต่างกัน เด็กแต่ละคนจะเรียนด้วยวิธีการที่ต่างกันหรือมีลีลาการเรียนรู้ไม่เหมือนกัน วิธีการสอนในแต่ละเรื่องแต่ละบริบทของครูจึงควรต่างกันด้วยขึ้นอยู่กับเนื้อหาและเด็กที่เรียน ไม่ใช่สอนแบบบรรยายตลอดปีตลอดชาติ
ถ้าครูไม่ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้เหมาะกับเด็กแต่ละคนแล้ว เด็กที่ได้ที่ 1 ย่อมได้ที่ 1 และเด็กที่ได้ที่โหล่ย่อมได้ที่โหล่ตลอดไป
การสอนพิเศษจึงเกิดขึ้นในครอบครัวที่พ่อแม่มีความรู้และมีเงินมากพอจะจ้างครูมาสอนแบบตัวต่อตัว ซึ่งจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด เพราะครูจะค้นหาสาเหตุว่าพื้นฐานตรงไหนที่เด็กไม่เข้าใจและเสริมแต่ละจุดจนรู้เรื่องและเข้าใจดี เมื่อพื้นฐานแม่นการต่อยอดจึงไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไป
ทุกคนจะเรียนรู้ได้เท่ากันแต่อาจใช้เวลาที่ต่างกันและวิธีการที่แตกต่างกันออกไป
เมื่อต้องการให้เด็กเป็นคนเก่งในทุกด้านไม่ว่าจะสอบได้ที่ 1 ในห้อง ลองค้นหาจุดอ่อนที่มีอยู่ในตัวเขา เสริมเพิ่มเติมให้รู้เท่ากับเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดและอาจจะมากกว่า หรือจะให้มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านที่ติดตัวเขามาแต่เล็กแต่น้อยให้ใส่ในสิ่งที่เขาต้องการจนเต็มอิ่ม
การเรียนรู้ที่จะรู้จักเด็กแต่ละคนเป็นอย่างดีและให้ในสิ่งเด็กขาด รวมทั้งเพิ่มเติมในสิ่งที่เด็กต้องการ ย่อมสร้างศักยภาพให้มีอย่างเต็มที่ได้ เชื่อเถอะ เริ่มต้นเสียแต่วันนี้แล้วลูกของคุณจะเป็นที่ 1 ได้อย่างแน่นอนCreate Date : 25 สิงหาคม 2562
Last Update : 25 สิงหาคม 2562 9:37:41 น.
Counter : 458 Pageviews.

0 comment
620808 ฝึกทักษะการคิดกับการเมือง

620808 ฝึกทักษะการคิดกับการเมือง

Practice thinking about politics by DrPK

สำนวนการเมืองไทยคือ เล่นการเมือง ทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต ส่งผลต่อผู้คนทั่วทั้งแผ่นดิน ทั้งที่ชื่นชอบในนักการเมืองที่กำลังมีอำนาจและอิทธิพลในขณะนั้น หรือผู้ที่ไม่นิยมชมชอบ แม้แต่บางคนที่ออกจะขวางจนตาลาย

...

มันต้องมีบ้างแหละผู้ที่ชื่นชอบจนเป็นแฟนคลับทางเฟสบุ๊ก จนทำให้ผู้ที่เขียนผ่านเนต รู้สึกสนุกและคลั่งไคล้ที่มีคนแห่กดไลค์และแชร์ อาจลืมไปว่า ตนนั้นกำลังก้าวล่วงในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่ควรเขียนถึง เพราะกลุ่มไม่ชอบอาจยิ่งเพิ่มความเกลียดชังจนถึงขั้นอยากเอาเรื่อง

บางเรื่องลามปามไปถึงบุคคลอื่น เมื่อมีการประท้วง ผู้มีอำนาจอาจบอกว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัว ที่ส่งผลเฉพาะตัวบุคคล พรบ. คอมพิวเตอร์จะจัดการได้เมื่อส่งผลต่อส่วนรวมและสังคม

ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานมี 2 ทักษะที่น่าจะใช้ได้ คือ การระบุและการจำแนก ต้องระบุให้ชัดเจนว่า สิ่งที่กระทำนั้นส่วนใดตรงใด และจำแนกให้ออกว่า ส่งผลดีหรือผลร้าย และต่อตัวบุคคลหรือต่อภาพรวม ส่งผลต่อความคิดของผู้อ่านนับหมื่นด้วยหรือไม่ แล้วจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือส่วนรวม

ถ้าการใช้ถ้อยคำเชิงเสียดสี ด่าทอ หรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด กระทำในที่ลับน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว อาจแจ้งความต่อตำรวจในข้อหาดูหมิ่นเหยียดหยาม แต่ถ้าทำในที่แจ้งมีผู้รู้เห็นมากมาย ส่งผลกระทบตามมา ผู้อ่านอาจคล้อยตามหรือคัดค้านและแผ่ขยายวงกว้างขึ้น

บางคนคิดว่า ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งข้อง บางคนบอกเอาปลาเน่าตัวเดียวนั้นทิ้งออกไป ปลาที่เหลือจะรอดปลอดภัย บางคนบอกนิ้วไหนร้ายให้ตัดนิ้วนั้น บางคนบอกตัดหางปล่อยวัด บางคนบอกมีคนถือหางอยู่

นานาจิตตังของผู้ร่วมรับรู้ แล้วตกลงจะเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลหรือส่งผลต่อสังคมโดยรวม คิดเองแล้วกันเน้อ
Create Date : 24 สิงหาคม 2562
Last Update : 24 สิงหาคม 2562 9:33:41 น.
Counter : 531 Pageviews.

0 comment
620808 ฝึกทักษะการคิดกับการเมือง
620808 ฝึกทักษะการคิดกับการเมือง
Practice thinking about politics by DrPK
               สำนวนการเมืองไทยคือ เล่นการเมือง ทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต ส่งผลต่อผู้คนทั่วทั้งแผ่นดิน ทั้งที่ชื่นชอบในนักการเมืองที่กำลังมีอำนาจและอิทธิพลในขณะนั้น หรือผู้ที่ไม่นิยมชมชอบ แม้แต่บางคนที่ออกจะขวางจนตาลาย
               มันต้องมีบ้างแหละผู้ที่ชื่นชอบจนเป็นแฟนคลับทางเฟสบุ๊ก จนทำให้ผู้ที่เขียนผ่านเนต รู้สึกสนุกและคลั่งไคล้ที่มีคนแห่กดไลค์และแชร์ อาจลืมไปว่า ตนนั้นกำลังก้าวล่วงในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่ควรเขียนถึง เพราะกลุ่มไม่ชอบอาจยิ่งเพิ่มความเกลียดชังจนถึงขั้นอยากเอาเรื่อง
               บางเรื่องลามปามไปถึงบุคคลอื่น เมื่อมีการประท้วง ผู้มีอำนาจอาจบอกว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัว ที่ส่งผลเฉพาะตัวบุคคล พรบ. คอมพิวเตอร์จะจัดการได้เมื่อส่งผลต่อส่วนรวมและสังคม
               ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานมี 2 ทักษะที่น่าจะใช้ได้ คือ การระบุและการจำแนก ต้องระบุให้ชัดเจนว่า สิ่งที่กระทำนั้นส่วนใดตรงใด และจำแนกให้ออกว่า ส่งผลดีหรือผลร้าย และต่อตัวบุคคลหรือต่อภาพรวม ส่งผลต่อความคิดของผู้อ่านนับหมื่นด้วยหรือไม่ แล้วจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือส่วนรวม
               ถ้าการใช้ถ้อยคำเชิงเสียดสี ด่าทอ หรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด กระทำในที่ลับน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว อาจแจ้งความต่อตำรวจในข้อหาดูหมิ่นเหยียดหยาม แต่ถ้าทำในที่แจ้งมีผู้รู้เห็นมากมาย ส่งผลกระทบตามมา ผู้อ่านอาจคล้อยตามหรือคัดค้านและแผ่ขยายวงกว้างขึ้น
               บางคนคิดว่า ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งข้อง บางคนบอกเอาปลาเน่าตัวเดียวนั้นทิ้งออกไป ปลาที่เหลือจะรอดปลอดภัย บางคนบอกนิ้วไหนร้ายให้ตัดนิ้วนั้น บางคนบอกตัดหางปล่อยวัด บางคนบอกมีคนถือหางอยู่
               นานาจิตตังของผู้ร่วมรับรู้ แล้วตกลงจะเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลหรือส่งผลต่อสังคมโดยรวม คิดเองแล้วกันเน้อ
 Create Date : 08 สิงหาคม 2562
Last Update : 8 สิงหาคม 2562 6:57:56 น.
Counter : 477 Pageviews.

0 comment
620728 การอ่านภาษาอังกฤษจาก phonetic
620728 การอ่านภาษาอังกฤษจาก phonetic
Symbols สระเสียงยาว เทียบ ตัวอย่างคำ
อี bee/bi/
อา harp/haːp/
harp/haːrp/
ɔː ออ saw/sɔː/
อู soon/suːn/
ɜː เอ่อ bird/bɜːd/
ɝː เออ bird/bɝːd/
ɚ เอ้อ mother/mʌð.ɚ/
 
Symbols สระเสียงสั้น เทียบ คำตัวอย่าง
ɪ อิ bit/bɪt/
e เอะ set/set/
æ แอะ rat/ræt/
ɒ เอาะ got/gɒt/
ʌ อะ cup/kʌp/
ʊ อุ put/pʊt/
ɘ หรือ ə เออะ ago/əgəʊ/
 
 Create Date : 28 กรกฎาคม 2562
Last Update : 28 กรกฎาคม 2562 9:01:57 น.
Counter : 593 Pageviews.

0 comment
610720 นัยน์ตาปีศาจปกป้องอันตราย
610720 นัยน์ตาปีศาจปกป้องอันตราย
Devil’ s Eye Protects by DrPK
ความเชื่อเรื่องโชคลางของขลังคงไม่ใช่มีแต่พี่ไทยหรอก ที่ไหน ๆ เขาก็มีกัน อย่าไปกลัวว่าจะมีใครว่าง...มงาย งี่เง่า เชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อ โลกไปถึงไหนแล้วยังเชื่อเรื่องไร้สาระอยู่อีก
ฝรั่งแถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก โดยเฉพาะตุรกี เชื่อว่ามีปีศาจ จึงหาทางป้องกันด้วยการหานัยน์ตาปีศาจเพื่อปกป้องอันตราย มันเป็นเครื่องรางของขลังที่มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 5,000 กว่าปี รวมทั้งยุโรป อิตาลี กรีซ ฝรั่งเศส เชื่อว่าลูกปัดนัยน์ตาปีศาจมีอำนาจป้องกันอำนาจมืดจากสิ่งชั่วร้ายนานับปการ จากดวงตาปีศาจ ให้ปีศาจกับปีศาจต่อสู้กันเอง มิให้ภัยร้ายมาแผ้วพานตัวเรา
นัยน์ตาปีศาจนี้ทำจากกระจก แก้วหรือลูกปัดประกอบด้วยวงสีน้ำเงินเข้ม สีฟ้า สีขาว โดยซ้อนกันเป็นวง มีรูปร่างหน้าตาคล้ายรูปดวงตา ดวงตาปีศาจนี้มีชื่อเรียกอย่างอื่นอีก เช่น ดวงตาสีฟ้าแห่งตุรกี หรือดวงตาสวรรค์ หรือ นาซาร์ บองกุกู (Nazar Boncugu)
นัยน์ตาปีศาจ หมายถึง ดวงตาของเทพเจ้าฮอรัส เป็นเทพเจ้าของอียิปต์ เป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องคุ้มครอง สัญลักษณ์ของความรอบรู้ สุขภาพดี ที่จะช่วยขจัดปัดเป่าความชั่วร้ายและความยากจนในโลกมนุษย์ให้หมดสิ้นไป ป้องกันความชั่วร้ายและความอิจฉาริษยาต่าง ๆ จากภายนอกได้
เครื่องรางของขลังจะช่วยได้จริงหรือไม่ ไม่มีใครรู้ แต่ที่แน่ ๆ ช่วยให้จิตใจเข้มแข็งได้เองโดยอัตโนมัติจากความเชื่อความศรัทธาก่อให้เกิดพลังในการต่อสู้สิ่งชั่วร้ายได้ด้วยตัวของเราเอง สำหรับคนที่ไม่เชื่อว่าตนมีพลังมากพอคงต้องใช้เครื่องรางเข้าช่วย แต่คนที่มีพลังจิตที่เข้มแข็งแล้วพึ่งพาตนเองดีที่สุดCreate Date : 22 กรกฎาคม 2562
Last Update : 22 กรกฎาคม 2562 15:26:16 น.
Counter : 459 Pageviews.

0 comment
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  

BlogGang Popular Award#17สมาชิกหมายเลข 4665919
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]ดร.พรรณี เกษกมล นักเขียน ข้าราชการบำนาญ ครูซี 9 แนะแนว
New Comments