All Blog
620201 เกิดมาร่วมชาตินี้ทำดีต่อกันเถอะ

620201 เกิดมาร่วมชาตินี้ทำดีต่อกันเถอะ

Born compatriots are doing well today by DrPK

คนที่เกิดมาในชาตินี้ ได้พบเจอะเจอและเกี่ยวข้องกัน อาจดีหรือร้ายต่อกัน ให้คิดเสียว่า เคยทำกรรมมาร่วมกัน บางชาติเราดีเขาร้าย บางชาติเราร้ายเขาดี

ถ้าไม่อยากพบเจอะเจอกันอีก อย่าภาวนาขอให้เจอกันชาติหน้าถ้าเขาดีต่อเรามากในชาตินี้ เพราะบางทีเขาอาจร้ายในชาติหน้าก็เป็นได้

ส่วนที่ชังน้ำหน้ากันนัก กรวดน้ำคว่ำขัน อย่าได้พบเจอะเจอกันอีก ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหน ยิ่งคิดเคืองแค้น ใจยิ่งผูกพัน ยิ่งไม่อยากจะยิ่งได้ เพราะใจผูกพันกันมาหลายภพหลายชาติแล้ว

ไม่ว่าใครจะดีหรือร้าย ให้หัดทำใจกันเถอะ อย่าจงรักภักดีหรือเคียดแค้นชิงชัง เผื่อจะได้ไม่ต้องเกิดและเจอะเจอกันอีก เป็นไปได้รึ ผู้มีกิเลสเช่นเรา ๆ ท่าน ๆ ทำนิดดีกว่าไม่ได้ทำสักนิดหรอกน่า

Cr คนไทยใจดี พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เล่าว่าพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเกิดมาร่วมชาติ หลายชาติหลายภพ ทั้งดีและร้ายต่อกัน ผลัดกันเอาคืน ซึ่งชาติสุดท้ายขอลบล้างการจองเวรจองกรรมต่อกัน
Create Date : 07 ตุลาคม 2563
Last Update : 7 ตุลาคม 2563 6:35:58 น.
Counter : 300 Pageviews.

0 comment
ธรรมะเข้าพรรษา กรกฎ63
06-07-63  ศีลธรรมช่วยให้สังคมสงบสุข ศาสนาช่วยให้พ้นทุกข์จากกิเลส
07-07-63  ทุกข์เกิดจากตัณหาและกิเลสที่สั่งสมในตัว
ไม่ได้เกิดขึ้นเองหรือใครบันดาลให้เกิด
08-07-63  วิปัสสนากรรมฐานช่วยให้หลุดพ้นจากกฎเกณฑ์และอำนาจ ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก
09-07-63  ทำทานที่ได้บุญ ต้องทำด้วยใจบริสุทธิ์ คิดเสียสละ ไม่หวังผลตอบแทน ทำกับคนดี
10-07-63  เงินเป็นกอง ทองเป็นถัง หมดความหมาย เมื่อร่างเป็นเถ้าถ่าน ทรัพย์สมบัติเอาติดตัวไปชาติหน้าไม่ได้นะ จะบอกให้
11-07-63  เมื่อเข้าใจว่า ทุกสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป จะไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าจะคงอยู่ตลอดไป
12-07-63  ตัณหาและทิฏฐิทำให้คนทำชั่วหรือบาป จะเดือดร้อนและเป็นทุกข์ตามมา
13-07-63  ฝึกสติ ให้ตามดู ตามรู้ ตามเห็น ความรู้สึกนึกคิด จิตใจ การกระทำทุกขณะจิต
14-07-63  เมื่อเกิดมาโดนลิขิตด้วยกรรมเก่า ก่อนตายขอลิขิตด้วยกรรมใหม่
15-07-63  เมื่อมีสิ่งมากระทบกายใจ ให้ตระหนักรู้และจำแนกว่า นี่คือโลภ โกรธ หลง แล้วกิเลสจะค่อย ๆ จางลง
16-07-63  เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดา เมื่อคิดว่าไม่ธรรมดา จะเกิดทุกข์
17-07-63  อย่าคำนึงถึงอดีตเพราะล่วงไปแล้ว อย่าหวังอนาคตเพราะยังมาไม่ถึง ให้อยู่กับปัจจุบัน ที่นี่ และเดี๋ยวนี้
18-07-63  อานาปานสติยึดลมหายใจเป็นอารมณ์ แล้วรวมตัวเข้าเป็นหนึ่งแน่วแน่แนบแน่น
19-07-63  กิเลสจะโผล่มาทักทาย เมื่อสติอ่อนกำลังลง
20-07-63  ศรัทธากับปัญญา ความเพียรกับสมาธิ ต้องสมดุลกัน
21-07-63 ความสุขจากความสงบ จะไม่อิงกับรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส 
22-07-63  จิตจะสั่งสมทุกกรรมกิเลส ส่งต่อไปทุกชาติทุกภพ
23-07-63  กำหนดลมหายใจที่ปลายจมูก โดยมีสติกำกับ ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา
24-07-63  ทุกคนเป็นญาติกันในสังสารวัฏ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน
25-07-63  ภาวนา คือ ธรรมชาติที่สะอาด สว่าง สงบ จิตสะอาดด้วยศีล สว่างด้วยปัญญา สงบด้วยสมาธิ
26-07-63  จิตคิดเรื่องเดียวจะมีพลัง เกิดสมาธิ
27-07-63  ทำสมถกรรมฐานเพื่อให้ใจสงบ ทำวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดปัญญา
28-07-63  สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
29-07-63  นิวรณ์ 5 ทำให้จิตตกต่ำและทำความชั่วได้ง่าย
30-07-63  นิวรณ์ 5 ได้แก่ กามฉันท์ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา
31-07-63  กามฉันท์นิวรณ์ คือ รักที่มาจากราคะและเมตตาCreate Date : 03 กันยายน 2563
Last Update : 3 กันยายน 2563 4:53:20 น.
Counter : 150 Pageviews.

0 comment
ธรรมะเข้าพรรษา สิงหา63
01-08-63  พยาบาท คือ ความเคียดแค้นหรือปองร้าย ทำให้กระสับกระส่าย กระวนกระวาย ใจไม่เป็นสุข
02-08-63  เมื่อมีสิ่งกระทบจิต หงุดหงิด จะกลายเป็นโกรธ โกรธมากกลายเป็นโทสะ เกรี้ยวกราด รุนแรงมากขึ้นเป็นพยาบาท
03-08-63  ความจริงของชีวิต เรามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้
04-08-63  เรามีกรรมเป็นของตนเอง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
05-08-63  การอโหสิกรรม ขอให้เขายกโทษให้ และเราต้องยกโทษให้เขาด้วย
ต่างฝ่ายต่างไม่ถือโทษโกรธเคืองกัน
06-08-63  กิเลสฆ่าความสุข ความฟุ้งซ่าน หงุดหงิด รำคาญ ใจไม่สงบ ไม่สบายใจ
07-08-63  ญาติสนิทมิตรสหายที่ดีจะมาให้เห็นในยามที่เราประสบความวิบัติ ป่วยหนักหรือเดือดร้อนหนัก หรือมีการตายเกิดขึ้นในบ้าน
08-08-63  ฝึกดูลมหายใจที่ปลายจมูก กลางอก และท้อง ทุกที่ทุกเวลาที่ทำได้ เพื่อฝึกใจให้นิ่ง ยามว่างและเกิดกิเลส อารมณ์เสีย
09-08-63  คู่ตรงข้าม เมตตา-โกรธพยาบาท กรุณา-เบียดเบียน มุทิตา-ริษยา อุเบกขา-ยินดียินร้าย
10-08-63  ฝึกกรรมฐาน ให้เว้นทำงานมาก คุยมาก นอนมาก คลุกคลีกับคนมาก ไม่สำรวมอินทรีย์ ไม่ประมาณการกิน
11-08-63  สติอยู่ที่ใด สมาธิอยู่ที่นั่น ความสงบอยู่ที่นั่นด้วย
12-08-63  อารมณ์สมถกรรมฐาน กสิณ อสุภ อนุสสติ พรหมวิหาร อาหารเร จตุธาตุวัตถาน อรูปธรรม
13-08-63  สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์
14-08-63  หากเกิดความกลัวภยันตราย ให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ แล้วความกลัวจะหายไป
15-08-63  อย่าติผู้ที่ไม่ควรติ อย่ากล่าวส่อเสียดไปทั่ว และอย่าโกรธให้บ่อยเกิน
16-08-63  สสารไม่สูญหายไปจากโลก ยกเว้นแต่ความตาย พรากทุกสิ่งให้หายวับไปกับตา ไม่รู้นาทีใด จงเตรียมให้พร้อมสรรพ รับให้ทันอย่างมีสติ
17-08-63 จิตที่ไม่ถูกนิวรณ์เข้าครอบงำ จะเป็นจิตปภัสสร เป็นจิตที่เบิกบาน
มีศ18-08-63  ทำลายกิเลสอย่างหยาบด้วยศีล ทำลายกิเลสอย่างกลางด้วยสมาธิ ทำลายกิเลสอย่างละเอียดด้วยปัญญา
19-08-63 สมาธิ 3 ระดับ ได้ยินเสียงรู้สึกรำคาญ ได้ยินเสียงแต่ไม่รำคาญ และไม่ได้ยินเสียงเลย
20-08-63  ถ้าภาวนาพุทโธ ธัมโม สังโฆ แล้วจิตไม่สงบ ไม่เกิดสมาธิ ลองใช้ปัญญาค้นหาต้นเหตุที่ทำให้จิตฟุ้งซ่านแล้วตัดมันออกไปให้ได้ก่อน
21-08-63  มีศรัทธา ไม่มีปัญญา ทำให้งมงาย เชื่ออย่างไม่มีเหตุผล
มีปัญญา ขาดศรัทธา จะคิดฟุ้งซ่าน ไม่ยอมเชื่ออะไรง่าย ๆ
22-08-63  จงมีสติเห็นโลกโดยความเป็นของว่างอยู่ทุกเมื่อ
23-08-63  จงอยู่ในโลกนี้โดยความไม่ตื่นเต้นในอะไร แล้วจะได้ไม่โง่
มันเป็นเช่นนั้นเอง ตามกฎอิทัปปัจจยตา
24-08-63  กฎอิทัปปัจจยตาคือการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
25-08-63 กรรมใดทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลัง นับเป็นกรรมดี 
26-08-63  ปัญญา ความเพียร สำรวมในอินทรีย์ ปล่อยวางสิ่งทั้งปวง จะเกิดความสวัสดีต่อชีวิต
27-08-63  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ ผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อม ผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญ ผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อม
28-08-63  คนใดเป็นนักเลงหญิง นักเลงสุรา นักเลงการพนัน ผลาญทรัพย์ เป็นทางของคนเสื่อม
29-08-63  ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่เพ้อหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ให้อยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
30-08-63  พุทธ - เว้นความชั่ว ประพฤติดี ชำระจิตให้สะอาด
คริสต์ - ศรัทธา ความรัก ความหวัง
31-08-63  งานศพ  ทำสมถะ - ทำใจให้สงบ พิจารณาร่างกายเป็นของปฏิกูล
วิปัสสนา - ชีวิตนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เกิดมาแล้วต้องตายCreate Date : 03 กันยายน 2563
Last Update : 3 กันยายน 2563 4:52:17 น.
Counter : 134 Pageviews.

0 comment
เรื่อง กำเนิดต้นข้าว
 เรื่อง กำเนิดต้นข้าว
คุณธรรมจะให้ผลตอบแทนด้วยตัวของมันเอง Virtue is its own reward.
เมื่อทำความดี ถึงจะไม่ได้หวังผลตอบแทน แต่เชื่อแน่เถอะว่า มันมีผลดีตามมาแน่นอน และจะตอบสนองผลแห่งความดี อาจให้เห็นทันตา หรือรออีกนิดหน่อย หรือเลยไปชาติหน้า
เรื่องเล่าแบบไทย ๆ นี้มีอยู่ว่า แต่เดิมข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของมวลมนุษยชาตินั้น มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ คนไม่ต้องปลูกและเมล็ดข้าวใหญ่โต ใหญ่กว่ากำปั้นคนถึง 5 เท่าในแต่ละเมล็ด เรียกว่าข้าวเมล็ดเดียวอาจกินอิ่มไปได้ถึงหลายมื้อสำหรับคนกินน้อย ๆ  แถมด้วยกลิ่นหอมหวนเอามาก ๆ แล้วเหตุไฉนจึงกลายมาเป็นเช่นในปัจจุบันที่ผู้คนต้องปลูกข้าวกินกันเองแถมเหลือเมล็ดเล็กนิดเดียว
ข้าวเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารที่คนส่วนใหญ่เกือบค่อนโลกใช้กินเป็นอาหารหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวเจ้า แต่ข้าวเจ้าเองมีหลายพันธุ์ คนที่เคยกินซูชิอาหารหลักของชาวญี่ปุ่นหรือเคยกินข้าวญี่ปุ่นจะรู้ทันทีว่าแตกต่างจากข้าวบ้านเราที่ขนาดของเมล็ดและความเหนียว ข้าวญี่ปุ่นจะเมล็ดเล็กและสั้นมีความเหนียวมากกว่า ข้าวที่ชาวเม็กซิโกกินจะออกแข็งและร่วน
ส่วนข้าวเจ้าบ้านเราที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกคือข้าวหอมมะลิ  คนไทยที่ชอบกินข้าวหอมมะลิจะบอกว่านุ่มนวลและมีกลิ่นหอม ถึงแม้จะเอาข้าวที่เหลือแต่ละมื้อใส่ตู้เย็นจะยังคงความนุ่มนวลไม่แข็งกระด้าง แม่ค้าขายข้าวแกงจะนิยมใช้ข้าวเสาไห้เพราะร่วนซุยและขึ้นหม้อและราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิมากนัก
ถึงแม้ว่าคนค่อนโลกกินข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้า ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต ข้าวบาเลย์ แต่คนปลูกข้าวโพดมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือข้าว แปลว่าคนปลูกข้าวน้อยกว่าข้าวโพดน่ะสิ
เรื่องของเรื่องที่ทำให้ข้าวเมล็ดเล็กลงและคนต้องปลูกข้าวกินกันเองนั้นเกิดจากหญิงหม้ายคนหนึ่งมักง่ายและโลภมาก นางเป็นคนนิสัยไม่ดี เอาแต่ได้ และนิสัยหยาบกระด้าง นางสร้างยุ้งฉางขนาดใหญ่แล้วให้ต้นข้าวไปเติบโตในยุ้งฉาง ด้วยนิสัยหยาบกระด้างทำให้นางชอบตีข้าวให้หักกลายเป็นเศษข้าวและเศษเล็กเศษน้อยนี้ปลิวว่อนออกไปนอกยุ้งฉาง ข้าวรู้สึกไม่พอใจที่นางปฏิบัติต่อข้าวอย่างไร้ซึ่งมารยาทอันดีงามเช่นนี้
ต้นข้าวนี้จะมีแม่พระโพสพคอยพิทักษ์ปกปักรักษา เมื่อข้าวแตกหักกลายเป็นเศษข้าวที่ปลิวว่อนไปทั่วเช่นนี้ แม่พระโพสพมีหน้าที่คอยติดตามต้นข้าวทุกต้นไปทั่วทุกหนทุกแห่งจึงรู้สึกว่ามันเป็นภาระที่หนักหนาสาหัสมากจนเกินไปซึ่งความผิดนี้เกิดจากคนเพียงคนเดียวที่ไร้มารยาท
เศษข้าวที่ปลิวไปไกลถึงยอดดอย จะเติบโตกลายเป็นข้าวดอย ส่วนที่ปลิวไปตกในน้ำกลายเป็นข้าวนาดำ แม่พระโพสพที่เคยอยู่สบาย ๆ กลับ
ต้องทนทรมานบนยอดดอยและต้องไปอาศัยอยู่กับปลาในหนองน้ำทน
ทุกข์ทรมานมากมาย
แม่พระโพสพโกรธหญิงหม้ายคนนี้มากจึงหนีไปขึ้นสวรรค์ ไม่ยอมทำหน้าที่เทวดาผู้พิทักษ์คุ้มครองต้นข้าวอีกต่อไป ต้นข้าวจึงสูญหายจากโลกนี้นับพันปี เมื่อไม่เห็นคุณค่า เมื่อไม่เคารพนบนอบแถมยังไร้มารยาทอันดีงามอีก แม่พระโพสพจึงคิดว่าทำไมเทวดาอย่างเราต้องยอมให้มนุษย์ต่ำทรามมา
ย่ำยีเช่นนี้
ต่อมาวันหนึ่งชายหนุ่มลูกเศรษฐีไปเที่ยวป่าแล้วหลงทาง เขาจึงเอาแต่ร้องไห้ บังเอิญที่ตรงนี้อยู่ใกล้กับหนองน้ำแห่งหนึ่งที่เคยมีข้าวนาดำและแม่
พระโพสพเคยมาดูแลต้นข้าวที่นี่ เหล่าบรรดาปลาจึงรู้จักแม่พระโพสพและเล่าขานสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
เมื่อปลาได้ยินเสียงร้องไห้ของชายหนุ่มที่หลงทาง ให้รู้สึกสงสารจึงเอ่ยปากบอกว่าลองอธิษฐานขอพรจากแม่พระโพสพดูสิ อาจได้รับความช่วยเหลือก็ได้ หลังจากเขาสวดอ้อนวอนแม่พระโพสพอยู่นานจึงได้รับความช่วยเหลือและได้รับรู้เหตุการณ์อันเลวร้ายที่หญิงหม้ายคนหนึ่งได้กระทำการอันมิบังควรต่อแม่พระโพสพจนนางต้องหนีขึ้นสวรรค์
เมื่อชายหนุ่มลูกเศรษฐีได้รู้ความจริงจึงอ้อนวอนให้แม่พระโพสพกลับมาอยู่ยังโลกมนุษย์ต่อไป แต่นางยืนกรานไม่ยินยอม เหล่าเทวดาต้องการให้มนุษย์ได้กินอาหารดี ๆ อีกครั้งหนึ่งจึงแปลงร่างกลายเป็นปลาและนกแก้วช่วยกันอ้อนวอนแม่พระโพสพจนนางใจอ่อน แต่มีข้อแม้ว่า ต้นข้าวจะไม่ขึ้นเองตามธรรมชาติเหมือนเดิม มนุษย์คนใดต้องการกินข้าวให้ปลูกต้นข้าวกันเอง แล้วเมล็ดข้าวจะเล็กลง
ข้อสำคัญทุกครั้งที่จะตำข้าวเอาเปลือกออกต้องทำพิธีขออนุญาตจากแม่พระโพสพก่อนทุกครั้งไป และเมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วต้องทำพิธีสู่ขวัญข้าวจึงกลายเป็นประเพณีของชาวนาที่ยึดอาชีพปลูกข้าวทำนา รวมทั้งผู้คนทั่วไปที่รู้จักแม่พระโพสพมักจะทำพิธีขอบคุณเสมอไม่ว่าก่อนจะกินข้าวแต่ละมื้อหรือในพิธีสำคัญอื่นใด เพราะเราเชื่อว่าข้าวมีจิตวิญญาณและมีแม่พระโพสพคอยพิทักษ์ปกปักรักษาอยู่
เรื่องนี้ทำให้คิดว่า คนเราต้องรู้จักกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ รู้จักการเคารพนบนอบต่อผู้ที่สูงศักดิ์กว่า ไม่กระทำการอันหยาบช้าต่อสิ่งที่ควรเคารพนับถือ
คนไทยได้รับการปลูกฝังเรื่องการมีสัมมาคารวะ การเคารพผู้มีอาวุโส เพราะเรามีระบบอุปถัมภ์ค้ำจุนอยู่ เราจะยกย่องให้เกียรติผู้มีพระคุณแม้จะล่วงลับไปแล้ว เราจะไม่ด่าทอหรือแสดงกริยาอันมิบังควรต่อผู้ใหญ่ทุกคนไม่ว่าเราจะรู้จักสนิทสนมเป็นเครือญาติหรือแม้แต่คนที่ไม่รู้จักมักคุ้น
เราจะไม่จับศีรษะผู้ใหญ่ ไม่เล่นหัวผู้ใหญ่ ไม่พูดเล่นที่เรียกว่าลามปาม ซึ่งอาจต่างจากพวกฝรั่งที่ลูก ๆ จะเล่นหัวพ่อแม่จนคนไทยบางคนค่อนขอดเอาว่าไม่เหมาะสม เรามักมีคำสรรพนามนำหน้า เช่น พี่ ป้า น้า อา ตา ยาย กับบุคคลทั่วไปเป็นการยกย่องให้เกียรติทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อน อาจเป็นแม่ค้าหรือคนที่ผ่านไปผ่านมาเท่านั้น
ชายหนุ่มลูกเศรษฐีได้ทำดีเพื่อตอบแทนบุญคุณของแม่พระโพสพที่ได้ช่วยชีวิตไว้ ความดีนี้จะตอบแทนผู้ทำความดีด้วย และเมื่อคนต้องการกินข้าวต้องปลูกข้าว เจตนาดีจึงจะได้สิ่งที่ดี รวมทั้งรู้จักทำพิธีขอบคุณผู้มีพระคุณด้วย
 
ใช่ว่าจะได้ทุกสิ่งที่หวังมาโดยง่าย
จำต้องรู้สำนึกในบุญคุณของผู้ให้
เพราะถ้าไม่ให้คงไม่ได้มา
เมื่อได้มาต้องเก็บรักษาให้ดี
ให้คุ้มค่าสมกับที่รอคอย
 
 
 
กฎแห่งกรรมทางพระพุทธศาสนาสอนว่า
ใครทำกรรมใดจะได้รับกรรมนั้นตอบแทนเสมอไม่ช้าก็เร็ว
บางคนพูดว่าเดี๋ยวนี้กรรมติดจรวด แปลว่า มันมาเร็วกว่าที่เราคาดคิดเสียอีก
กรรมคือการกระทำ ถ้าทำดีจะได้ขึ้นสวรรค์ ถ้าทำชั่วตกนรกโดยพลัน เป็นคำสอนของผู้ใหญ่ที่สอนเด็ก ๆ ให้รู้จักทำแต่ความดี
คนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นความจริงเสียด้วย ที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว แต่เมื่อเราได้เห็นคนชั่วทำเลวในละคร ในหนัง จุดจบของนางอิจฉา หรือพวกคนใจบาปหยาบช้า มักได้รับผลตอบแทนในทางเลวร้ายเสมอ
เรื่องจริงในชีวิตล่ะ พวกคนทำบาป เลวทราม อาจไม่คิดถึงผลแห่งกรรมชั่ว เพราะไม่เคยรู้ ด้วยไม่เคยมีใครบอกกล่าว อบรมสั่งสอนในวัยเยาว์ หรือถึงรู้ก้ไม่เชื่อว่ามีจริง
พวกเขาจะได้รับคำตอบเมื่อใด น่าสงสัยอยู่ ถ้าชาติก่อนเขาทำบุญมาเยอะ จึงได้รับแต่สิ่งดีงาม เสวยสุข แต่ทำบาปชาตินี้ แล้วจะรับผลกรรมชั่วเมื่อใด ช่วยกันตอบทีนะ

 Create Date : 07 มีนาคม 2563
Last Update : 7 มีนาคม 2563 7:08:42 น.
Counter : 366 Pageviews.

0 comment
ทำไมจึงต่างกันราวฟ้ากับดิน
ทำไมจึงต่างกันราวฟ้ากับดิน
 
            คำถามที่ยังคงค้างคาใจใครต่อใครหลายคน คงรวมถึงฉันด้วยว่า ทำไมเกิดมาเป็นคนเหมือนกันแต่แตกต่างกันราวฟ้ากับดิน
บางคนเกิดมาในประสาทราชวัง หรือคฤหาสน์หลังใหญ่โต เป็นเจ้าขุนมูลนาย เป็นมหาเศรษฐี คฤหบดี แต่บางคนเกิดมาในกระท่อมปลายนา หาเช้ากินค่ำ บางคนเกิดในตรอกซอกซอยหาค่ำกินเช้าอยู่อย่างเบียดเสียดยัดเยียดในสลัมน้ำครำเน่าเหม็น
            เช้านี้ตื่นมาได้ฟังพระเทศน์ทางทีวี ทำให้ใจครุ่นคิดเรื่องของธรรมะ
            ขณะที่ฉันเดินออกมาจากซอยเพื่อขึ้นรถเมล์ไปทำงาน สายตาเหลือบไปเห็นคนบ้าใบ้เนื้อตัวดำมอมแมมกำลังนั่งแทะไก่ทอดที่คงจะมีคนใจบุญหยิบยื่นให้ด้วยความสงสารจากร้านข้าง ๆ
ท่าทางของเขาลุกลี้ลุกลนคงเกรงว่าจะมีใครมาแย่งไก่ทอดจากมือของเขาไป ของอร่อย ๆ แบบนี้ใช่ว่าจะหาได้อิ่มทุกมื้อเมื่อไหร่ มองแล้วไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกเช่นไรดี ปลงสังเวชในชะตากรรมหรือสงสารในสิ่งที่เขาเป็นอยู่
            ขณะนั่งในรถเมล์ที่แสนจะติด ผู้คนในรถเบียดเสียดกันแน่น โชคดีที่ได้นั่ง สายตาเหลือบไปเห็นชายหนุ่มใส่สูทผูกไท นั่งในรถหรูราคาแพงป้ายแดงเสียด้วย ท่าทางภูมิฐานเช่นนี้คงจะรวยมาก ๆ เสียเหลือเกินเพราะทั้งรถที่โก้หรู ทั้งคนขับที่แต่งเต็มยศ และหน้าตาที่ดูหล่อเหลาเอาการในเบาะหลังกับหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
            ทำไมสองหนุ่มจึงแตกต่างกันมากมายเช่นนี้หนอ
เสียงพระเทศน์เรื่องกรรมตามมาให้ขบคิด หรือว่าทั้งสองเคยทำกรรมที่ต่างกันในชาติปางก่อนทำให้ได้รับผลที่แตกต่างกันในชาตินี้ ถ้าไม่ใช่กรรมเก่าจะหาคำตอบให้กับคำถามที่ว่า ทำไมคนจึงแตกต่างกันมากมายทั้งที่เป็นคนเหมือนกันได้เช่นไร
            คำสอนในพระพุทธศาสนาสอนว่า ที่ผลเป็นเช่นนั้น เพราะเหตุเป็นเช่นนี้ นั่นแสดงว่า ผลเกิดจากเหตุ ไม่ได้เกิดมาลอย ๆ ทุกสิ่งมีเหตุเป็นปัจจัยเกื้อหนุน อาจมาจากกรรมเก่าในชาติก่อนที่ส่งผลสะท้อนมา หรือจากกรรมใหม่ที่เพิ่งทำในชาตินี้ส่งผลมาสด ๆ ร้อน ๆ

 
 

ดอกหญ้าเหมือนกัน

 

แต่ยังผิดแผกแตกกัน

 Create Date : 02 มีนาคม 2563
Last Update : 2 มีนาคม 2563 5:05:02 น.
Counter : 324 Pageviews.

0 comment
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

สมาชิกหมายเลข 4665919
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]ดร.พรรณี เกษกมล นักเขียน ข้าราชการบำนาญ ครูซี 9 แนะแนว
New Comments