All Blog
620826 อุเบกขา
อุเบกขา คือเข้าใจและยอมรับในโลกธรรม จนวางเฉยต่อสิ่งที่จะเกิดด้วยใจสงบCreate Date : 27 สิงหาคม 2562
Last Update : 27 สิงหาคม 2562 12:12:29 น.
Counter : 304 Pageviews.

0 comment
ธรรมะเดือนกรกฎา 62
620716
 
ไม่ต้องถามว่า ทำไมจึงมีเกิดแก่เจ็บตาย แค่เตรียมตัวรับกับการแก่ เจ็บ และตาย อย่างดีก็พอแล้วเพราะเกิดมาแล้ว ต้องเจอทุกคน
620717 บุญ ได้จากการให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา
เข้าพรรษานี้อย่าลืมเติมบุญให้ตัวเองด้วยนะคะ
620718  กรรมคือการกระทำที่ตั้งใจ ได้ทำและสำเร็จผลแล้ว
กรรมจากอดีตชาติและปัจจุบันย่อมทำให้แต่ละคนแตกต่างกัน
620719  เมื่อรู้เท่าทัน ชีวิตจะไม่มีปัญหา สิ่งใดทำให้เกิดปัญหา มีทุกข์ ให้เลี่ยงไม่ประจันหน้า จะสุขได้เอง
620720  อัตตาคือการยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างเป็นตัวกูของกู คิดเช่นนี้อาจทุกข์ ลองปล่อยวาง ทำตัวให้ว่าง ทุกอย่างไม่ใช่ตัวกูของกูเรียกอนัตตา จะทำให้สบายใจขึ้น
620721  เวทนามีสุขกาย สุขใจ ทุกข์กาย ทุกข์ใจ เฉย ๆ ไม่ยินดียินร้าย แล้วอะไรดีที่สุด
620722  บารมี 10 ได้แก่ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา
620723  เมื่อมีสติจะเกิดปัญญา ธรรมชาติรอบตัวจะสอนธรรมะได้
620724  การฝึกจิตต้องอาศัยไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา จึงจะเกิดความสุข สงบ
620725  เกิด แก่ เจ็บ ตาย เศร้าโศก คร่ำครวญ ทุกข์กายทุกข์ใจหม่นหมอง คับแค้น พบกับสิ่งไม่พอใจ พลัดพรากจากสิ่งที่รัก ต้องการแล้วไม่ได้ เหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดทุกข์
620726  ตัณหาคือความอยาก อยากในรูปรสกลิ่นเสียง อยากเกิดในภพโน้นภพนี้ ไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่
 หมดความอยากคงสบายขึ้นนะ
620727  วิปัสสนูปกิเลส 10 โอภาส ปีติ ปัสสธิ สุข ญาณ อธิโมกข์ อุปัฏฐาน ปัคคาหะ อุเบกขา นิกันติ
620728  ระดับปัญญา เริ่มจากการฟัง รับรู้ จดจำ แล้วคิดตามหาเหตุผล สุดท้ายรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้น
620729  สมถภาวนา การอบรมจิตให้สงบขั้นสมาธิ วิปัสสนาภาวนาการอบรมจิตให้รู้แจ้งเห็นจริงขั้นปัญญา
620730  โยนิโสมนสิการ การใช้ปัญญาใคร่ครวญหาเหตุผล
620731  กัลยาณมิตร คือ คนที่มีความรู้ ความสามารถ ประพฤติดี ประพฤติชอบCreate Date : 24 สิงหาคม 2562
Last Update : 24 สิงหาคม 2562 6:02:41 น.
Counter : 360 Pageviews.

0 comment
620820 เอกัคคตา
 เอกัคคตา เพื่อให้จิต ผ่องใส สุข เข้มแข็ง มีพลัง
 เอกัคคตาคือการที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งหรือเป็นองค์ฌาน
 ช่วงที่จะเกิดเอกัคคตา  จิตมีอาการตกวูบ แล้วจึงรวมตัวเป็นหนึ่ง
 คนฉลาดจะคอยดักลมหายใจที่ปลายจมูก ขณะทำอานาปานสติCreate Date : 20 สิงหาคม 2562
Last Update : 20 สิงหาคม 2562 15:58:39 น.
Counter : 403 Pageviews.

0 comment
620815 ฝึกจิต
การฝึกจิตด้วยอานาปานสติ
ทำได้ใน 4 รูปแบบ คือ
นั่ง ยืน เดิน และนอนCreate Date : 15 สิงหาคม 2562
Last Update : 15 สิงหาคม 2562 5:23:30 น.
Counter : 382 Pageviews.

0 comment
620814ลมหายใจ
เมื่อกายและจิตกระวนกระวาย
ลมหายใจหยาบ
เมื่อกายและจิตสงบ
ลมหายใจจะละเอียดCreate Date : 15 สิงหาคม 2562
Last Update : 15 สิงหาคม 2562 5:20:06 น.
Counter : 265 Pageviews.

0 comment
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

สมาชิกหมายเลข 4665919
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]ดร.พรรณี เกษกมล นักเขียน ข้าราชการบำนาญ ครูซี 9 แนะแนว
New Comments