All Blog
ธรรมะ เมษา64
 ธรรมะเมษา64
  อ่านธรรมะเดือนเกิด แล้วเขียนเป็นธรรมทาน ทานที่มีคุณค่า
01-04-64 เมื่อรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองแล้ว จะไม่เป็นทาสทางสติปัญญาของใคร (สันทิฏฐิโก+ กาลามสูตรข้อ10)
02-04-64 การมีธรรมะแท้จริง จะสามารถดำรงตนอยู่เหนือปัญหาหรือความทุกข์ทั้งปวง
03-04-64  เมื่อบางสิ่งหรือทุกสิ่งไม่เป็นไปตามต้องการ ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์กับทุกเรื่อง
04-04-64  กฎอิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท นับเป็นมหาอริยสัจ ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และดับทุกข์ได้ด้วยพระองค์เอง
05-04-64  เมื่อทุกคนมีสติสัมปชัญญะ รู้หน้าที่แห่งตน มีธรรมะในใจ โลกอันสวยงามคงมีอยู่จริง
06-04-64  แค่คิดจะเป็นคนดีอย่างเดียว คงไม่พอ ต้องพยายามอย่างเต็มที่และทำให้ได้ด้วย
07-04-64  สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ว่าเป็นตัวกูของกู
08-04-64  เวลาที่จะบรรลุธรรมได้ เมื่อกำลังฟัง เมื่อกำลังแสดง เมื่อกำลังสาธยาย เมื่อเพ่งในธรรม และเมื่อพิจารณาใคร่ครวญในธรรม-วิมุตตายตนสูตร
09-04-64  หัวใจพระไตรปิฎก - อริยสัจ คาถาพระอัสสชิ ปฏิจจสมุปบาท สุญญตา
10-04-64  นรกคือความรู้สึกอิดหนาระอาใจตัวเอง จนยกมือไหว้ตัวเองไม่ลง
11-04-64  สวรรค์คือความรู้สึกพอใจตัวเอง จนยกมือไหว้ตัวเองได้ อย่างชื่นใจ ที่นี่และเดี๋ยวนี้
12-04-64  สุญญตา ให้มีสติสัมปชัญญะไม่ให้เกิดความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด ทั้งอารมณ์ดี ไม่ดี
13-04-64  ศีล สมาธิ ปัญญา ทำให้เกิด มรรค ผล นิพพาน
14-04-64  ถ้ามีสติสัมปชัญญะในทุกหน้าที่ที่กระทำ ทุกที่ทุกเวลา จิตใจจะไม่มีทุกข์
15-04-64  เมื่อเจ็บไข้ ไม่สบาย ขอให้มีสติสัมปชัญญะ เข้าใจว่านี่คือธรรมชาติ ให้เกิดธรรมานุสสติ
16-04-64  นรกสวรรค์ที่แท้จริงเป็นผลจากการกระทำผิดหรือถูกทางอายตนะ เมื่อมีผัสสะที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันกำลังรู้สึกอยู่ในจิตที่นี่และเดี๋ยวนี้
17-04-64  การสอนจริยธรรม ต้องสอนทั้งศีลธรรม ให้ทำอย่างไร และปรมัตถธรรม ทำไมจึงต้องทำ และจะมีผลแท้จริงอย่างไร
18-04-64  การเห็นแก่ตัวคือจุดศูนย์กลางของความไม่มีศีลธรรมและปรมัตถธรรม
19-04-64  การบรรลุธรรมหรือมีธรรมด้วยการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎอิทัปปัจจยตาของศีล สมาธิ ปัญญา
20-04-64  ใช้อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา กำกับ เพื่อไม่ให้ตกเป็นทาสของอารมณ์ทั้งดีและไม่ดี
21-04-64  สังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิด  3 ชาติ อดีต ปัจจุบัน อนาคต
22-04-64  มัชฌิมาปฏิปทาเป็นหลักดำเนินชีวิตตามธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติ
23-04-64  สัมมาทิษฐิ ได้แก่การรู้แจ้งในอริยสัจ 4 กุศลและอกุศลมูล ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท
24-04-64  หลักสามัคคีธรรม ใช้เมตตา ช่วยเหลือ เคารพนับถือ แสดงกิริยาสุภาพ แนะนำตักเตือนด้วยความหวังดี แบ่งปันลาภอย่างชอบธรรม
25-04-64  อย่าให้ใจลำเอียง มีอคติ เพราะชอบ  ชัง หลง เขลา กลัว
26-04-64  ผู้รู้จักคิด ใช้หลักโยนิโสมนสิการ จะเกิดปัญญาเข้าใจโลกและชีวิตได้ดีขึ้น
27-04-64 ทุกขเวทนา เป็นความทุกข์เมื่อประสบกับอนิฏฐารมณ์ หรือสิ่งกระทบกระเทือนบีบคั้น
28-04-64  วิปริณามทุกขตา ทุกข์ที่เกิดเมื่อสุขจางหายลง เคยสุขแล้วหมดสุข โหยหาเลยเกิดทุกข์
29-04-64  สัมมาทิฐิที่เป็นอาสวะเป็นฝ่ายบุญ อำนวยวิบากแก่ขันธ์ และสัมมาทิฐิที่เป็นอริยะ เป็นโลกุตตระเป็นองค์มรรค
30-04-64  จิตเป็นปภัสสร ผุดผ่อง แต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรเข้ามาCreate Date : 01 มิถุนายน 2564
Last Update : 1 มิถุนายน 2564 12:16:50 น.
Counter : 343 Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

สมาชิกหมายเลข 4665919
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]ดร.พรรณี เกษกมล นักเขียน ข้าราชการบำนาญ ครูซี 9 แนะแนว
New Comments