All Blog
620828 แก่แต่กาย แต่ใจไม่
620828 แก่แต่กาย แต่ใจไม่
The body old but not the mind by DrPK
ท่านชาย มจ.วัฒนานุวัตน์ วัฒนวงศ์เคยบอกไว้ว่า มีหนังสือเล่มหนึ่งเขียนไว้ว่า ชีวิตเริ่มต้นเมื่ออายุ 75 เพราะท่านคิดเช่นนี้กระมัง จึงเป็นคนแข็งแรงและกระฉับเฉงมาก
ผู้เขียนได้เขียน e-book ชื่อ บอกลาสมองเสื่อมได้เลย เป็น file pdf ลองซื้อหาทาง MEB หรือ OOKBEE นะคะ
ต่อไปนี้เป็นคำนำจากหนังสือ
ถึงแม้จะเราถือกำเนิดมาโดยพระเจ้า มีชีวิตโดยยีนส์ของพ่อแม่ที่รับถ่ายทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ไม่อาจเปลี่ยนแปลงให้เป็นอื่นไปได้ แต่ไม่ใช่เป็นจริงในทุกเรื่อง
ทุกวันนี้โลกเจริญก้าวหน้าไปอย่างมากมาย หน้าตาคนเปลี่ยนได้ด้วยศัลยกรรม สมองคนเปลี่ยนได้ด้วยการเรียนรู้และการสั่งสมประสบการณ์
เมื่อได้อ่านมากจะรู้มาก และเมื่อรู้มากอยากให้คนอื่นได้รู้เช่นเดียวกับตน เพื่อให้เรามีร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่สมบูรณ์และมีสมองที่ไม่ห่อเหี่ยว
จุดเริ่มต้นที่ทำให้ค้นคว้าเรื่องสมองของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เริ่มต้นด้วยการเห็นคนแก่มากมายที่โรงพยาบาลเป็นโรคสมองเสื่อม ทั้งที่ยังแข็งแรง แต่พูดคุยกันไม่รู้เรื่อง สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคอะไร แสดงว่าถึงแม้ร่างกายจะแข็งแรงแต่สมองอาจฝ่อและห่อเหี่ยวไปตามกาลเวลา
ถ้าเราท่านรู้จักดูแลสมองของตนเองให้ดีตั้งแต่เข้าวัยหนุ่มสาว เป็นผู้ใหญ่เต็มตัว และเป็นผู้สูงอายุ คงไม่ต้องตกเป็นภาระให้แก่ลูกหลานต้องดูแล ไม่เป็นภาระต่อสังคมที่กำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
วิธีชะลอความเสื่อมของสมองทำได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง จึงเกิดเป็นหนังสือเล่มนี้เพื่อว่าผู้อ่านจะได้ยังคงมีสมองที่ดีและแข็งแรงตราบสิ้นลมหายใจCreate Date : 28 สิงหาคม 2562
Last Update : 28 สิงหาคม 2562 12:52:46 น.
Counter : 444 Pageviews.

0 comment
590924 ทุกคนมีศักยภาพเท่าเทียมกัน
590924 ทุกคนมีศักยภาพเท่าเทียมกัน
Everyone has equal potential by DrPK
คำพูดนี้อาจเกินเลยไปในสายตาของคนหลายคน คำคัดค้านคงมีมากมาย แต่ลองพิจารณาประเด็นย่อย ๆ ต่อไปนี้ก่อนว่ามันอาจจะเป็นจริงได้
สมัยที่เรียนปริญญาเอก สาขาการวิจัย ตัวแปรเป็นเรื่องที่สำคัญมาก คนส่วนใหญ่สนใจแต่ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม แต่แท้ที่จริงตัวแปรแทรกซ้อนนี่สำคัญกว่า ทำไมในการทดลองภาคสนาม ผลการทดลองจึงต่างกันทั้งที่ใส่ตัวแปรต้นเหมือนกันเพราะควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนไม่ได้
คนเป็นครูจะรู้ว่า เด็กทุกคนมีความแตกต่างกัน การเรียนการสอนในชั้นเรียนในห้องสี่เหลี่ยมที่ครูใช้วิธีการสอนแบบเดียวกับเด็กที่ต่างกัน ผลย่อมไม่เท่ากันอยู่แล้ว เด็กที่ชอบเรียนเขียนอ่านจะเรียนรู้เรื่อง แต่เด็กที่มีปัญญาในรูปแบบที่ต่างกันออกไปจะเรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง
ครูจึงควรมีความรู้เรื่องพหุปัญญา เด็กแต่ละคนจะเก่งแต่ละด้านต่างกัน เด็กแต่ละคนจะเรียนด้วยวิธีการที่ต่างกันหรือมีลีลาการเรียนรู้ไม่เหมือนกัน วิธีการสอนในแต่ละเรื่องแต่ละบริบทของครูจึงควรต่างกันด้วยขึ้นอยู่กับเนื้อหาและเด็กที่เรียน ไม่ใช่สอนแบบบรรยายตลอดปีตลอดชาติ
ถ้าครูไม่ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้เหมาะกับเด็กแต่ละคนแล้ว เด็กที่ได้ที่ 1 ย่อมได้ที่ 1 และเด็กที่ได้ที่โหล่ย่อมได้ที่โหล่ตลอดไป
การสอนพิเศษจึงเกิดขึ้นในครอบครัวที่พ่อแม่มีความรู้และมีเงินมากพอจะจ้างครูมาสอนแบบตัวต่อตัว ซึ่งจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด เพราะครูจะค้นหาสาเหตุว่าพื้นฐานตรงไหนที่เด็กไม่เข้าใจและเสริมแต่ละจุดจนรู้เรื่องและเข้าใจดี เมื่อพื้นฐานแม่นการต่อยอดจึงไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไป
ทุกคนจะเรียนรู้ได้เท่ากันแต่อาจใช้เวลาที่ต่างกันและวิธีการที่แตกต่างกันออกไป
เมื่อต้องการให้เด็กเป็นคนเก่งในทุกด้านไม่ว่าจะสอบได้ที่ 1 ในห้อง ลองค้นหาจุดอ่อนที่มีอยู่ในตัวเขา เสริมเพิ่มเติมให้รู้เท่ากับเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดและอาจจะมากกว่า หรือจะให้มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านที่ติดตัวเขามาแต่เล็กแต่น้อยให้ใส่ในสิ่งที่เขาต้องการจนเต็มอิ่ม
การเรียนรู้ที่จะรู้จักเด็กแต่ละคนเป็นอย่างดีและให้ในสิ่งเด็กขาด รวมทั้งเพิ่มเติมในสิ่งที่เด็กต้องการ ย่อมสร้างศักยภาพให้มีอย่างเต็มที่ได้ เชื่อเถอะ เริ่มต้นเสียแต่วันนี้แล้วลูกของคุณจะเป็นที่ 1 ได้อย่างแน่นอนCreate Date : 26 สิงหาคม 2562
Last Update : 26 สิงหาคม 2562 17:17:27 น.
Counter : 354 Pageviews.

0 comment
590916 ใครคือคนสำคัญของชีวิต
590916 ใครคือคนสำคัญของชีวิต
Who is Important in my life by DrPK
แต่ละช่วงวัย คนสำคัญย่อมแปรเปลี่ยนไปตามวัยและบริบท
จะมีใครสักคนไหมที่สำคัญต่อเราตลอดชีวิต
ก่อนเกิด ยีนส์ของพ่อแม่ที่ดีและแข็งแรงทำให้แต่ละคนเป็นไปเช่นนั้น คนสำคัญคือพ่อแม่นั่นเองที่จะกำหนดทุกสิ่งในชีวิต และเป็นผู้ทำให้ได้เกิดมาเป็นผู้เป็นคนในโลกใบนี้ได้...
ขณะเกิด หมอพยาบาลที่ดีเก่งและเอาใจใส่ทำให้การเกิดอยู่รอดปลอดภัย บางคนไม่รอดก็ตอนนี้แหละ
ต่อมาคงเป็นพี่เลี้ยงเด็กซึ่งอาจเป็นพ่อแม่ หรือใครก็ได้ที่เลี้ยงดูในวัยเยาว์ การอบรมสั่งสอนบ่มเพาะนิสัยเริ่มเกิดขึ้น พ่อแม่จำเป็นต้องอาศัยคนเลี้ยงเด็กที่เป็นคนดีมาช่วยปลูกฝัง ไม่ใช่สักแต่เป็นใครก็ได้ เด็กจะติดพี่เลี้ยงหรือคนที่เลี้ยงราวกับตังเมทีเดียว
พอเข้าโรงเรียนอนุบาล ครูและเพื่อน ๆ มีส่วนช่วยปลูกฝังและทำให้เกิดนิสัยใฝ่เรียนรู้ เด็กเริ่มรู้ว่าครูคือคนสำคัญที่จำต้องทำตาม เพราะทุกคนเชื่อครูกันทั้งนั้น
พอโตขึ้นมา เพื่อน ๆ เริ่มเข้ามามีบทบาทมากกว่าใคร ๆ และเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น เพื่อนสำคัญที่สุด พ่อแม่ค่อย ๆ หมดความสำคัญ แม้แต่ครูก็เริ่มไม่กลัวแล้วล่ะ ต้องเชื่อเพื่อนมากที่สุด ไม่เช่นนั้นจะไม่มีใครคบหา
เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว แฟนต่างหากที่กุมชะตาชีวิต ชี้นกเป็นไม้ย่อมได้ ถวิลหาทุกเวลานาที อยากเห็นอยากอยู่ชิดใกล้ โดยไม่มีสายตาใครอื่นมาเฝ้าจ้องมอง
วัยทำงานจะคิดว่าเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าคือคนที่จะเชิดชูให้ก้าวหน้า ยอมทำตามคำสั่ง แม้อาจขัดใจหรือคิดว่าไม่ถูกต้อง แต่เมื่อสั่งจำต้องทำอย่างไม่กล้าเกี่ยงงอนออกนอกหน้า แต่นาทีที่เกษียณ คนเหล่านี้หมดความสำคัญไปทันที โดยเฉพาะหัวหน้าจอมเฮี๊ยบที่เอาแต่สั่ง ๆ และไร้ซึ่งความเมตตา
พี่น้องที่ห่างเหินไปในวัยทำงานเข้ามาใกล้ชิดเพราะต้องช่วยกันเลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่เฒ่า และช่วยเหลือกันในงานศพของพ่อแม่และญาติพี่น้อง
ผ่านไปนานวันเข้า คู่ครองที่คิดว่าคือทุกสิ่งของชีวิต เมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าสู่วัยชรา คู่ครองที่รักกันปานจะกลืนกินเคยกุมมือกันทุกขณะจิตเมื่อรักกันใหม่ ๆ อาจกลายเป็นสิ่งน่าเบื่อ เหม็นขี้หน้า อยากอยู่ให้ไกลพันลี้
เพื่อนทาง Facebook และ line กลายเป็นสิ่งที่โหยหาทุกเช้าค่ำ ติดต่อกันทุกเวลาไม่มีเบื่อ ส่วนคนที่ห่างกันแค่เอื้อมอาจไม่ได้เจรจากันด้วยซ้ำ ทุกคนเอาแต่ก้มหน้าก้มตาคุยกับคนที่อยู่ห่างไกล
คนที่อยู่กับเราแล้วคอยดูแลช่วยเหลือยามลำบากคือใคร คนนั้นคือคนสำคัญสำหรับชีวิต ซึ่งอาจแปรเปลี่ยนไปได้เสมอ อย่าไปยึดติดกับใครคนใดคนหนึ่งจนหมดความเป็นตัวของตัวเองไปในบางช่วงของชีวิต ดังคำที่ว่า ราตรีนี้อีกยาวนานนักCreate Date : 26 สิงหาคม 2562
Last Update : 26 สิงหาคม 2562 15:32:10 น.
Counter : 370 Pageviews.

0 comment
620826 ทิ้งของบ้าง

สมบัติใด
ถ้าคิดว่าลูกไม่เอา

พ่อแม่ทิ้งไปก่อนได้เลย
ไม่ต้องรอให้ลูกทิ้ง อิอิCreate Date : 26 สิงหาคม 2562
Last Update : 26 สิงหาคม 2562 7:08:46 น.
Counter : 474 Pageviews.

0 comment
610612 ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
610612 ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
Depression in Adolescent at School by DrPK
วัยรุ่นน่าจะเป็นวัยที่สดใสร่าเริง มองโลกสวยงาม ยิ่งเมื่ออยู่ในโรงเรียนที่ห้อมล้อมไปด้วยเพื่อนฝูงมากหน้าหลายตา แต่คงไม่เป็นเช่นนั้นถ้าเด็กปรับตัวเข้ากับเพื่อน ๆ ไม่ได้ และเมื่อมีปัจจัยแทรกซ้อนมาสนับสนุน จากวัยสดใสอาจกลายเป็นวัยซึมเศร้าไปได้
ที่น่าเศร้าจุดจบของโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นมักลงท้ายด้วยการฆ่าตัวตาย ถ้าไม่มีใครสังเกตและสนใจแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง
คำว่า มาเฟีย ไม่ได้มีเฉพาะในธุรกิจสีเทา ในทุกที่ต่า...งก็มีมาเฟียที่มีอิทธิพลครอบงำและคอยทำร้ายคนที่อ่อนแอหรือไม่ยอมเข้าพวก แม้แต่พวกที่กล้าอื้อหือกับพวกเขา
เด็กเกเรก้าวร้าวมีแนวโน้มก่อความรุนแรง มักถูกป้ายหัวจากฝ่ายปกครอง แต่ไม่กล้าทำอะไรให้เด็ดขาดอาจเพราะเป็นลูกคนใหญ่คนโต จึงไม่ได้ปราบหรือปรับพฤติกรรม หรือเพราะไม่ใช่มืออาชีพชั้นเซียน ที่จะแก้ปัญหาพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์นี้ได้
ในโรงเรียนจึงมีมาเฟียที่เหิมเกริม และกลุ่มนี้คอยกลั่นแกล้งและก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา
เด็กที่มีแนวโน้มมีภาวะซึมเศร้าจากครอบครัวที่มีแม่หรือพ่อมีภาวะซึมเศร้านี้มาก่อนและคอยบอกกล่าวให้คิดแต่แง่ลบตลอดชีวิต เมื่อเข้ากับเพื่อนในห้องไม่ได้ และในห้องมีมาเฟียจึงเร่งภาวะซึมเศร้าให้เกิดเร็วขึ้น เพราะเด็กถูกกันออกจากกลุ่มเพื่อน ทิ้งให้โดดเดี่ยวไม่มีใครในห้องกล้ามาคบมาคุย
ถ้าครูปล่อยให้มีมาเฟียในห้องและมีอิทธิพลต่อเด็กอื่นโดยครูไม่รู้ หรือรู้แต่ไม่จัดการ เด็กที่ไม่มีทางต่อสู้หรือเด็กที่ไม่ยอมเข้าพวกและมีแนวโน้มมีภาวะซึมเศร้าจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปในที่สุด
ครูที่ดีต้องดูแลเด็กทุกคนอย่างทั่วถึงเพื่อไม่ให้เกิดบาดแผลทำร้ายจิตใจเด็กอื่น และควรหาทางตัดไฟเสียแต่ต้นลม ก่อนจะสายเกินแก้ อย่าเอาแต่สอน แต่ช่วยปรายตามองเด็กให้ถ้วนทั่วด้วย เพราะครูไม่ได้มีหน้าที่แค่สอนหนังสือแต่มีหน้าที่อบรมดูแลเด็กทุกคนCreate Date : 25 สิงหาคม 2562
Last Update : 25 สิงหาคม 2562 9:41:55 น.
Counter : 317 Pageviews.

0 comment
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  

BlogGang Popular Award#17สมาชิกหมายเลข 4665919
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]ดร.พรรณี เกษกมล นักเขียน ข้าราชการบำนาญ ครูซี 9 แนะแนว
New Comments