All Blog
เลี้ยงเด็ก gen alpha ให้ EQ ดี

วิธีการเลี้ยงดูบุตรหลานที่เกิดหลัง พ.ศ. 2553 สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่
ที่คาดหวังว่าลูกของคุณจะเติบโต ในแบบที่สมบูรณ์ที่สุด เพื่อที่เขาจะเป็นคนเก่ง แกร่งและยืนหยัดในโลกอนาคตได้อย่างดี ด้วยการเข้าใจจากคนร่วมชายคาเดียวกันที่เป็น gen B & gen X
เรียนรู้วิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็ก จิตวิทยาพัฒนาการของเด็กเล็กที่เกิดหลังปี พ.ศ. 2553จากแรกเกิดถึง 4 ขวบ ผ่านกรณีศึกษาของคุณย่าผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ ให้สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนได้
พัฒนาการเด็กในยุค gen Alpha จะแตกต่างจากยุค gen B X Y Z M อย่างไร และจะทำให้เขาเติบโต เพื่อการแข่งขันในยุคที่เทคโนโลยีครองเมืองได้อย่างไรจำเป็นต้องค้นหาคำตอบที่นี่เพื่อที่คุณจะได้ไม่เสียใจในภายหลังCreate Date : 23 พฤษภาคม 2563
Last Update : 23 พฤษภาคม 2563 8:12:21 น.
Counter : 907 Pageviews.

0 comment
630522 ธรรมชาติของอารมณ์


630522 ธรรมชาติของอารมณ์ by พรรณี เกษกมล

            คนจะประกอบด้วย อารมณ์ ความคิด และการแสดงออก
            อารมณ์พื้นฐานมี 8 อย่าง คือ ยอมรับ น่าเกลียด กลัว โกรธ ประหลาดใจ มั่นใจ เศร้า
สนุกสนาน
ถ้ามารวมกันจะเกิดอารมณ์ใหม่ขึ้นมา เช่น ความรักเกิดจากการยอมรับกับสนุกสนาน
คนที่อ่อนน้อมเพราะยอมรับด้วยความกลัว ความเกรงใจเกิดจากกลัวกับประหลาดใจ ความเสียดายเกิดจากความประหลาดใจที่ปนความเศร้า ความเสียใจจากความเศร้าผสมกับความเกลียด
การเหยียดหยามจากความเกลียดและความโกรธ คนที่ก้าวร้าวเพราะโกรธแต่มั่นใจว่าตัวเองถูก
คนมองในแง่ดีเพราะเป็นคนสนุกสนานและมีความมั่นใจในตนเอง
มีบางคนบอก คิดเช่นไร ทำเช่นนั้น รู้สึกอย่างไรแสดงออกอย่างนั้น แต่บางทีคนที่คิดหรือรู้สึกเช่นไร อาจไม่แสดงออกมาอย่างชัดแจ้ง ถ้าเขาได้รับการฝึกฝนการควบคุมตนเอง หรือรู้หลักการฝึกควบคุมอารมณ์
ถ้าเข้าใจว่าอารมณ์พื้นฐานจะอยู่คู่กัน เมื่อเกิดอารมณ์หนึ่งแล้วจะไม่เกิดอีกอารมณ์หนึ่ง มีทั้งหมด 4 คู่ ได้แก่ ยอมรับ-น่าเกลียด กลัว-โกรธ ประหลาดใจ-มั่นใจ เศร้า-สนุกสนาน
ถ้าไม่อยากรู้สึกว่ามีสิ่งที่น่าเกลียดอยู่ จงยอมรับมันเสีย ถ้ารู้สึกว่ากลัวจะไม่โกรธ ถ้าไม่อยากเกิดความประหลาดใจจงทำให้เกิดแต่สิ่งที่มั่นใจ ถ้าสนุกสนานก็จะไม่เศร้า
ดังนั้น ถ้าจะให้ใครรัก ต้องให้เขายอมรับในตัวเราและยามอยู่ด้วยกันมีแต่ความสนุกสนาน
อยากให้ผู้คนอ่อนน้อม ต้องให้เขายอมรับในตัวเราและเกิดความกลัวในอำนาจที่มีอยู่
จะให้เกรงใจต้องมีความกลัวและความประหลาดใจในความสามารถ
อยากให้ผู้คนเสียดายคงต้องมีทั้งความประหลาดใจและเกิดความเศร้า
ความเสียใจเกิดจากความเกลียดผสมกับความเศร้า
แต่เมื่อทั้งโกรธและเกลียดสิ่งที่ตามมาคือการเหยียดหยาม
แต่ถ้าผู้มั่นใจในตนเองสูงมากและเกิดอาการโกรธเขาจะก้าวร้าวได้
ส่วนการมองโลกในแง่ดีคงเป็นเพราะเขามั่นใจในตนเองและอยู่ในภาวะที่สนุกสนาน

 Create Date : 22 พฤษภาคม 2563
Last Update : 22 พฤษภาคม 2563 12:46:58 น.
Counter : 396 Pageviews.

0 comment
มารู้จักธรรมชาติของอารมณ์กันดีกว่านะ
มารู้จักธรรมชาติของอารมณ์กันดีกว่านะ
พรรณี เกษกมล
อารมณ์พื้นฐานของมนุษย์มี 8 อย่าง คือ
 1. ยอมรับ                   acceptance
 2. น่าเกลียด                disgust
 3. กลัว                        fear
 4. โกรธ                       anger
 5. ประหลาดใจ            surprise
 6. มั่นใจ                      anticipation
 7. เศร้า                       sadness
 8. สนุกสนาน              joy                                                                         
                                                                       
  อารมณ์พื้นฐานทั้ง 8 นี้ สามารถจับคู่กันได้แต่จะแสดงอารมณ์ที่อยู่ตรงกันข้าม เกิดเป็นอารมณ์ 4 คู่ ได้แก่
  คู่ อารมณ์พื้นฐานที่ 1 อารมณ์พื้นฐานที่ 2
  1 ยอมรับ น่าเกลียด
  2 กลัว โกรธ
  3 ประหลาดใจ มั่นใจ
  4 เศร้า สนุกสนาน
   
   
  เมื่อเกิดอารมณ์พื้นฐานที่ 1 จะไม่เกิดอารมณ์พื้นฐานที่ 2
  หรือเมื่อเกิดอารมณ์พื้นฐานที่ 2 จะไม่เกิดอารมณ์พื้นฐานที่ 1
  นั่นคือ
  ถ้าไม่อยากรู้สึกว่ามีสิ่งที่น่าเกลียดอยู่ จงยอมรับมันเสีย
  ถ้ารู้สึกว่ากลัวจะไม่โกรธ
  ถ้าไม่อยากเกิดความประหลาดใจจงทำให้เกิดแต่สิ่งที่มั่นใจ
  ถ้าสนุกสนานก็จะไม่เศร้า
   
  อารมณ์ใหม่ที่ซับซ้อนจะเกิดจากอารมณ์พื้นฐาน 2 อารมณ์มารวมกัน ได้แก่
  ลำดับ อารมณ์พื้นฐานที่ 1 อารมณ์พื้นฐานที่ 2 อารมณ์ใหม่
  1 ความสนุกสนาน การยอมรับ ความรัก love
  2 การยอมรับ ความกลัว การอ่อนน้อม Submission
  3 ความกลัว ความประหลาดใจ ความเกรงใจ Awe
  4 ความประหลาดใจ ความเศร้า ความเสียดาย Disappointment
  5 ความเศร้า ความเกลียด ความเสียใจ Remorse
  6 ความเกลียด ความโกรธ การเหยียดหยาม Contempt
  7 ความโกรธ ความมั่นใจ การก้าวร้าว Aggressive
  8 ความมั่นใจ ความสนุกสนาน การมองในแง่ดี Optimism
  จะให้ใครรักคงต้องให้เขายอมรับในตัวเราและยามอยู่ด้วยกันมีแต่ความสนุกสนาน
  อยากให้ผู้คนอ่อนน้อมคงต้องให้เขายอมรับในตัวเราและเกิดความกลัวในอำนาจที่มีอยู่
  จะให้เกรงใจผู้นั้นต้องมีความกลัวและความประหลาดใจในความสามารถ
  อยากให้ผู้คนเสียดายคงต้องมีทั้งความประหลาดใจและเกิดความเศร้า
  ความเสียใจเกิดจากความเกลียดผสมกับความเศร้า
  แต่เมื่อทั้งโกรธและเกลียดสิ่งที่ตามมาคือการเหยียดหยาม
  แต่ถ้าผู้มั่นใจในตนเองสูงมากและเกิดอาการโกรธเขาจะก้าวร้าวได้
  ส่วนการมองโลกในแง่ดีคงเป็นเพราะเขามั่นใจในตนเองแต่อยู่ในภาวะที่สนุกสนาน
   Create Date : 22 พฤษภาคม 2563
Last Update : 22 พฤษภาคม 2563 10:32:58 น.
Counter : 593 Pageviews.

0 comment
งานเขียน ดร.พรรณี เกษกมล
ผลงานของผู้เขียน

1. คิดอย่างผู้ชนะ
สำหรับผู้ที่คิดว่าตนคือผู้แพ้ ไม่เคยมีโชค ไม่เคยประสบความสำเร็จในชีวิต และไม่เคยพบกับความสุข จะได้พบกับวิธีคิดที่จะทำให้เกิดชีวิตใหม่ขึ้นมาได้
2. คิดอย่างคนมีกึ๋น
หลักการคิดแบบเซนที่จะทำให้ใจสงบและอยู่อย่างคนมีสติ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขภายใต้ความกดดันที่ถาโถมเข้ามาอย่างรุนแรง
3. คิดอย่างผู้ยิ่งใหญ่
คนที่จะก้าวไปสู่จุดสูงสุดของเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ไปถึงปลายฝันที่ต้องการ จำเป็นต้องมีวีรบุรุษประจำใจและรู้วิธีคิดที่จะก้าวไปตามรูปแบบของเขาไปสู่การเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่โลกต้องจารึกชื่อ
4. คิดอย่างกุนซือ
คนฉลาดคือคนที่คิดเป็น และสามารถนำหลักการคิดมาใช้ได้อย่างอัตโนมัติ การเรียนรู้วิธีและหลักการคิดขั้นพื้นฐานและขั้นสูงพร้อมทั้งตัวอย่างแต่ละวิธีคิดจะช่วยให้เข้าใจและนำไปใช้อย่างถูกต้อง
5. จากชาดกสู่ไอที
นิทานชาดกสมัยพุทธกาลที่ให้แง่คิดกับผู้คนในยุคไอทีและสามารถนำมาใช้ได้จริง เพราะผู้คนในทุกยุคทุกสมัยล้วนไม่แตกต่างกัน
6. นิทานยามเช้า
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวิถีชีวิตประชาธิปไตยด้วยนิทานมิติใหม่ที่สอนให้รู้จักคิดและตัดสินใจเลือกมากกว่านิทานที่สอนให้รู้ว่าเท่านั้น
7. ครุคทา
ครูทุกคนจำเป็นต้องรู้และใช้หลักการกระบวนการทางจิตวิทยาและการแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
8. เป็นเรื่องต้องคิด
ทุกคนคงอยากจะรู้ว่า วิถีชีวิต วิธีการคิดของอเมริกันชนที่เห็นในภาพยนตร์แตกต่างจากชีวิตจริงเพียงใด และจะนำมาประยุกต์ใช้เป็นอุทาหรณ์สอนใจได้อย่างไร
9. เป็นในสิ่งที่ควรเป็น
ก่อนจะตัดสินใจเลือกอาชีพใด ควรรู้จักข้อมูลของอาชีพที่จะเลือกอย่างละเอียด และตรวจสอบกับคุณลักษณะส่วนตนในทุกด้านว่าเหมาะเจาะมากน้อยเพียงใด
10. ค้นหาอาชีพให้เหมาะกับตัวเอง
หลักการแนะแนวอาชีพที่สมบูรณ์ที่สุดที่ทุกคนจะได้รู้ว่าอาชีพใดเหมาะกับตัวเอง เพื่อที่จะได้มีความสุขและเจริญก้าวหน้าในชีวิตการทำงาน
11. ผลัดแผ่นดินกรุงศรี
เรื่องราวของพระมหากษัตริย์ไทยในยุคที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เป็นยุคที่ไทยเจริญสูงสุดยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย
12. ตามรอยประวัติศาสตร์ เกาะรัตนโกสินทร์
ความเดิมครั้งที่ก่อตั้งกรุงเทพเป็นราชธานีแห่งราชวงศ์จักรี ทุกตารางนิ้วบนเกาะรัตนโกสินทร์ล้วนแล้วแฝงไว้ซึ่งอดีตอันน่าจดจำ
13. สุดยอดนักคิด ผู้พลิกชะตาโลก
ประวัติบุคคลสำคัญของโลกที่คิดค้นผลงานอันทรงคุณค่าและสามารถพลิกโฉมประวัติศาสตร์โลกได้ในยุคของเขาและส่งผลต่อมาจนถึงปัจจุบันCreate Date : 08 พฤษภาคม 2563
Last Update : 8 พฤษภาคม 2563 7:37:30 น.
Counter : 841 Pageviews.

0 comment
ลิขิตฟ้า จอมราชันย์

610731 นิยายอิงประวัติศาสตร์
Historical fiction by DrPK
อันตัวเรานั้นอ่านนิยายจากนิตยสารตั้งแต่ชั้น ป.4 กระมัง ด้วยที่บ้านเป็นร้านเสริมสวยจำต้องซื้อเอาไว้ให้แขกอ่าน แขกคือคนที่มาเสริมสวยหาใช่คนขายถั่วตัวดำ ๆ ไม่ และคิดฝันมาตลอดว่าอยากแต่งนิยายสักเล่ม จนเวลาล่วงเลยมาจนจะแก่เฒ่าหมดเรี่ยวแรงเต็มที จะลองสักตั้งแต่งให้สำเร็จด้วยคิดว่าเป็นเรื่องยากเสียเหลือเกิน
เมื่อมีโอกาสเขียนหนังสือเรื่องผลัดแผ่นดินกรุงศรีกับดับอัสดงกรุงศรี จากปราสาททองถึงบ้านพลูหลวงตีพิมพ์เป็นเล่มเชียวนะ ของสำนักพิมพ์แสงดาว คิดเองเออเองว่าพลอตเรื่องมีแล้ว แค่เติมสีสรรค์เข้าไปคงเป็นนิยายได้กระมัง
คิดในใจว่าเรื่อง “ลิขิตฟ้า จอมราชันย์” จะมีใครอยากอ่านสักกี่คนกัน แต่เมื่อตั้งใจทำสิ่งใดมักทำให้สำเร็จมาตลอด อาจไม่มีใครอ่านสักคน ตัวเราก็ได้อ่านและได้ทำในสิ่งที่อยากทำ

นิยายเรื่องนี้ค่อนไปทางหาเหตุผลให้แก่เจ้าเหนือหัวทองนพคุณ ในชีวิตที่เต็มไปด้วยขวากหนามและพบเจอแต่เรื่องเลวร้าย จนบันทึกหลายหน้ากล่าวหาค่อนขอดในทางร้ายเสียมากกว่าดี ถ้าลองพิจารณาในอีกมุมหนึ่ง อาจพอมองเห็นความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นในทิศทางที่ตรงกันข้าม
แม้ว่าผู้ชนะคือผู้บันทึกประวัติศาสตร์และมักจะเป็นคนเก่งคนดีเต็มร้อย ส่วนผู้แพ้จะโดนกล่าวหาว่าคิดคดทรยศหรือเนรคุณต่อผู้มีพระคุณหรือราชวงศ์ แต่ใช่ว่าจะมีแต่บันทึกของผู้ชนะเท่านั้นไม่ ทั้งคนต่างชาติและคนเห็นต่างได้พยายามบันทึกในสิ่งที่ตรงกันข้าม
การมองอดีตอย่างให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาจโดนค่อนขอดว่าบิดเบือน ถ้าบังเอิญคิดเห็นต่างกับผู้อ่าน แต่เชื่อเถอะ ไม่มีใครดีเต็มร้อย และแย่ทุกเรื่อง
นิยายก็เป็นได้แค่นิยาย ไม่ใช่บันทึกประวัติศาสตร์ แต่เกิดจากจินตนาการของผู้เขียนที่พยายามให้ทุกคนมีตำหนิน้อยที่สุด
Create Date : 04 พฤษภาคม 2563
Last Update : 4 พฤษภาคม 2563 9:31:48 น.
Counter : 741 Pageviews.

0 comment
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  

BlogGang Popular Award#17สมาชิกหมายเลข 4665919
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]ดร.พรรณี เกษกมล นักเขียน ข้าราชการบำนาญ ครูซี 9 แนะแนว
New Comments