Unity - ความเป็นหนี่งเดียว
11.. ในนิทานพื้นบ้านของไทย มีนิทานอยู่เรื่องหนี่ง ทีพ่อสอนให้เหล่าลูกสามัคคีกัน โดยการหักไม้ไผ่ 1 อันก่อน ซี่งแสดงให้เห็นว่า ไม้ไผ่ 1 อันนี้จะหักได้ง่าย แต่ถ้านำไม้ไผ่หลาย ๆ อันมามัดรวมกันเป็นมัดเดียว ทีนี้จะหักได้ยากกว่า

ไม้ไผ่หลาย ๆ อันถ้านำมามัดรวมกัน ก็จะเห็นเป็นเฉกเช่นไม้ไผ่ 1 อันเช่นกัน

22.. ขอให้ท่านดูภาพ //img.directindustry.com/images_di/photo-g/liquid-tight-strain-relief-cable-glands-20928-2641423.jpg คนจะเรียกว่า นี่คือสายไฟ 1 เส้น แต่ถ้าดูรายละเอียดของสายไฟ จะพบว่า มันคือสาย ๆ สาย ๆ เส้นประกอบอยู่

33..ผมยกตัวอย่างของ 11 และ 22 เพื่อนำท่านเข้าสู่ Unity - ความเป็นหนี่งเดียว

เมื่อนักภาวนาเจริญฌาน เมื่อได้ ปฐมฌาน จะเกิดองค์ฌานขึ้น ซี่งในตำราได้แยกแยะว่า มี
วิตก วิจารณ์ ปิติ สุข เอกัคคตา (ขอให้ท่านไปค้นหาได้เองในกูเกิ้ลทีมีอยู่มากมาย)
ผมจะผ่าน ฌาน2 ฌาน3 ไป สู่ ฌาน4 ซี่งเกี่ยวเนื่องกับหัวเรื่องของบทนี้ในความเป็นหนี่งเดียว

ใน ฌานที 4 ตำราได้กล่าวว่า มีแต่ **เอกัคตตา** ซี่งแปลว่า ความมีอารมณ์เดียว

ซี่ง ฌานที 4 นี้จะมีฌานแบบฤาษี ทีเป็น มิจฉาฌาน และ ฌานแบบพุทธ ทีเป็น สัมมาฌาน
ทั้งสองแบบต่างกันอย่างไร ขอให้ท่านนักภาวนาอ่านแล้วพิจารณาให้กระจ่างแจ้งต่อไปเถิด

44..ฌานที 4 แบบฤาษี หรือ มิจฉาฌาน

นักภาวนาทีไม่ได้สนใจศึกษาให้กระจ่างแจ้ง มักหลงไปกับ มิจฉาฉาน แล้วเข้าใจว่า นีคือสัมมาฌานแบบพุทธ

ฌานที 4 แบบฤาษี ทีเป็น เอกัคตตา นั้น จิตจะถูกบังคับให้แนบแน่นอยู่กับสิ่งทีถูกรู้อย่างเต็มทีเพียงอย่างเดียว ไม่ปล่อยให้สิ่งอื่นเข้ามาได้เลย ผมจะยกตัวอย่าง การเพ่งกสิน เมื่อเพ่งกสินด้วยการมองภาพ จิตจะจดจ่ออยู่กับภาพอย่างแนบแน่น จนการทำงานของระบบประสาทอื่นไม่สามารถเข้ามารบกวนได้ เมื่ออยู่ในสถานะแห่งเอกัคคตาหรือฌาน 4 ในมิจฉาสมาธิ เมือตาเห็นภาพ จะเห็นภาพอย่างเดียว หูจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย ถ้ามีมดมากัดทีตัวก็ไม่รู้เรื่อง ถ้ามีกลิ่นเหม็นเน่าของศพลอยมาก็ไม่ได้กลิ่น

สมาธิแบบนี้ เจ้าชายสิทธัตถะได้ทรงไปศีกษามาเช่นกันในสำนักของฤาษี 2 อาจารย์ แล้วเจ้าชายก็ทรงทราบว่า การเจริญฌานแบบนี้ ไม่ใช่หนทางแห่งการพ้นทุกข์ เพราะเมื่อใดทีองค์ฌานได้หยุดลงไป อารมณ์ยินดี ยินร้ายในทางโลก ก็จะกลับคืนมาเยี่ยมจิตใจอีกเช่นคนธรรมดาทีเป็นกัน

55..ฌานที 4 แบบพุทธ หรือ สัมมาฌาน หรือ Unity-ความเป็นหนี่งเดียว
นี่เป็นฌานทีเจ้าชายสิทธัตถะได้ทรงค้นพบแล้วได้ตรัสรู้เป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าต่อมา

ในสัมมาฌานแบบพุทธ นั้น ความเป็นหนี่งเดียวเกิดจาก **จิตทีแผ่กว้าง**ออกจนครอบคลุมอายตนะทั้ง 6 อยู่ภายในจิตนั้น จิตไม่ได้กดอายตนะใด ๆ ไว้เลย คงปล่อยให้อายตนะต่าง ๆ ทำงานอยู่อย่างเป็นอิสระของมันเอง ซี่งจะคล้าย ๆ กับเรื่องในข้อ 11 และ 22 ทีผมนำร่องเรื่องไว้ก่อนข้างบน การรักษาสัมมาฌานให้คงอยู่ได้นาน ก็จะมาจากทีนักภาวนามีสัมมาสมาธิทีตั้งมั่นอยู่

เมื่ออยู่ในสัมมาฌาน

ตาก็ยังมองเห็นได้
หูก็ยังได้ยินได้
จมูกก็ยังได้กลิ่นได้
ลิ้นก็ยังได้รสได้
กายก็ยังรู้สัมผัสได้
ใจก็จะอารมณ์ทางจิตใจได้
นี่คือลักษณะของความเป็นหนี่ง หรือ ฌานที 4 แบบพุทธ


66..ถ้าท่านได้อ่าน นิพพานสูตรที 1 ในพระไตรปิฏก หรืออ่านได้ทีนี่ //www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namasikarn&month=07-2014&date=21&group=4&gblog=24 ท่านจะพบว่า อาการในข้อ 55 นั้นใกล้เคียงมากกับนิพพานสูตรที 1 ทีได้กล่าวไว้ ซึ่งถ้าท่านนักภาวนา เพียรอยู่กับมรรคมีองค์ 8 อย่างถูกต้องตามวิถีแห่งพุทธแล้ว ก็ย่อมเข้าถีง ฌานที 4 ได้ในข้อ 55 แล้วก็สามารถต่อยอดเพื่อให้พบเห็นนิพพานได้ต่อไป

ผู้ทีได้ศีกษาและสดับในทางทีตรงแห่งพุทธ ย่อมไม่หลงไปกับมิจฉาฌาน ย่อมพบกับสัมมาฌาน
แล้วพบกับนิพพานได้ ดังนาง กุณฑลเกสีเถรี ในเรื่องนี้ //www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namasikarn&month=07-2014&date=21&group=4&gblog=25Create Date : 21 กรกฎาคม 2557
Last Update : 21 กรกฎาคม 2557 8:32:02 น.
Counter : 819 Pageviews.

1 comments
มาฆะบูชา ประกาศหัวใจพุทธศาสนา พรหมสิทธิ์
(2 ส.ค. 2563 01:02:59 น.)
พู่กันเดียว : ความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเรา กะว่าก๋า
(31 ก.ค. 2563 06:46:21 น.)
สภาวะที่รู้อารมณ์คืออะไร พรหมสิทธิ์
(29 ก.ค. 2563 00:40:18 น.)
ONE PEN : ธรรม กะว่าก๋า
(23 ก.ค. 2563 06:27:16 น.)
  
วันนี้ 21 กรกฏาคม 2557 ได้ Update เพิ่มเรื่องใน blog รวม 3 เรื่อง คือ

1.นิพพานสูตรในพระไตรปิฏก
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namasikarn&month=07-2014&date=21&group=4&gblog=24


2."อะไร? ชื่อว่าหนึ่ง." - กุณฑลเกสีเถรี
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namasikarn&month=07-2014&date=21&group=4&gblog=25

3.Unity - ความเป็นหนี่งเดียว
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namasikarn&month=07-2014&date=21&group=17&gblog=110
โดย: นมสิการ วันที่: 21 กรกฎาคม 2557 เวลา:13:10:28 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะ VIP Friend
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Namasikarn.BlogGang.com

นมสิการ
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 140 คน [?]

บทความทั้งหมด