จิตปรุงแต่งถ้าไม่ดับเป็นไตรลักษณ์ อย่าได้ทิ้งค้างไว้นาน
จิตปรุงแต่งถ้าไม่ดับเป็นไตรลักษณ์ อย่าได้ทิ้งค้างไว้นาน

เมื่อท่านลงมือฝีกฝนตามที่ผมได้แนะนำไว้ โดยการรู้ทุุกข์ที่ไร้ตัณหา
โดยเริ่มจากการรู้กายที่ไม่ยีดติด ผลจากการฝีกแบบนี้ จิตของท่านจะมีกำลังเพิ่่มขึ้นซี่งก็คือมีความตั้งมั่นมากขึ้น
ผลแห่งจิตที่ตั้งมั่นมากขึ้น ก็คืออาการที่จิตแยกตัวออกจากสังขารขันธ์ในขันธ์ 5 ได้
ทำให้ท่านเริ่มจะมีความสามารถเห็นจิตปรุุงแต่ง หรือ บางท่านก็เรียกจิตปรุงแต่งว่า ความคิด ซี่งหลวงพ่อเทียนมักพูุดว่า
การเห็นความคิดได้

จิตปรุงแต่งที่นักภาวนาเห็นได้นั้น อาจมีรูปร่างหน้าตาได้หลายๆ แบบ แล้วแต่การปรุงแต่งของนักภาวนาเอง
แต่สรุุปรวมแล้ว มันคือพลังงานที่เกิดขึ้นเพราะการปรุุงแต่งของจิต

เมื่อนักภาวนามีจิตทียังไม่ตั้งมั่นมากพอ หรือ จิตยังติดข้องด้วยตัณหาอยูุ่บ้าง
เมื่อเกิดจิตปรุงแต่งขึ้น นักภาวนาจะเห็นได้ก็ดีอยู่ แต่...อาการของจิตปรุงแต่งไม่ยอมดับไปทันทีอย่างรวดเร็ว
แต่เกิดค้างให้เห็นได้อยูุ่เป็นเวลาพอสมควร บางครั้งก็นานกว่าจะดับ บางครั้งก็ไม่นานนักก็ดับไป

เมื่อจิตปรุงแต่งค้างนานไม่ยอมดับลงไปอย่างรวดเร็ว ผลเสียที่ตามมาก็คือ ปัญหาด้านสุขภาพของตัวนักภาวนาเอง
พลังงานนี้ จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยทางร่างกาย เวียนศรีษะ ปวดศรีษะ อาเจียร หรือ นอนไม่หลับ เครียด และ อื่น ๆ อีกหลายอย่าง

การเห็นจิตปรุงแต่งได้ของนักภาวนาเป็นสิ่งที่ดี เพราะนี่คือปัญญาของจิตที่จะทำให้จิตมีกำลังพัฒนาเติบโตต่อไป
แต่ถ้าเห็นแล้วมันค้างไม่สลายเป็นไตรลักษณ์อย่างรวดเร็ว นี่คือปัญหาตามมาของนักภาวนา
นักภาวนาสมควรจะเอาใจใส่ในเรื่องนี้ด้วย

แล้วจะให้ภาวนาอย่างไรละ...
วิธีการก็ตือ ท่านอย่าไปห้ามจิตปรุงแต่งมันเกิด มันเกิดได้นะดี แต่พอท่านเห็นได้ว้ามันเกิดแล้ว
ท่านก็ดูุต่อไปว่า มันดับลงไปเป็นไตรลักษณ์หรือไม่ ถ้ามันไม่ดับไปภายใน 2-3 วินาที
ท่านสมควรดับมันเองด้วยการลงไปรู้กายให้หนักแน่นมากขึ้น เช่นการรุ้ลงไปต่ำ ๆ บริเวณท้องหรือขา เป็นต้น อย่าปล่อยมันค้างไว้นาน
พอท่านรู้กายหนักหน่วง จิตปรุงแต่งจะดับ เพราะการรู้กายที่หนักหน่วง มันจะไม่่เอื้อต่อการเกิดของจิตปรุงแต่งขึ้น

พอจิตปรุงแต่งดับลงไปแล้ว ท่านก็มาภาวนาแบบเดิมอีก ล่อให้จิตปรุงแต่งมันเกิดใหม่อีก
พอจิตปรุงแต่งมันเกิดใหม่อีก ก็ดูว่า มันดับไปเองหรือไม่ภายในไม่่กี่วินาที ถ้ามันดับเองอย่างเร็ว นี่เป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ
ถ้ามันไม่ดับเองภายใน 2-3 วินาที ท่านก็ดับมันเองโดยการรู้กายที่หนักหน่วง ให้ภาวนาวนเวียนไปแบบนี้เรื่อย ๆ

เมื่อกำลังจิตมากขึ้น สมาธิตั้งมั่นมากขึ้น จิตปรุงแต่งที่เคยต้องดับเองแบบรู้กายที่หนักหน่่วง
ก็จะไม่ต้องดับเองอีก แต่่มันจะดับเป็นไตรลักษณ์ให้นักภาวนาเห็นได้เองอย่างอัตโนมัติ

นี่คือ ทางสร้างปัญญาให้แก่จิตในการรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของขันธ์ต่อไป

การภาวนานั้น ถ้านักภาวนาภาวนาอย่างผ่อนคลาย การผ่อนคลายนี้
จิตจะไม่สร้างจิตปรุงแต่งขึ้นมารอไว้ก่อน ซึ่งหมายความว่า อาการผ่อนคลายนี้
ทั้งจิตและ มโน จะใสอยู่ พอจิตปรุงแต่งเกิดขึ้นใน มโน ปุ๊บ ตัวจิตผู้รูุ้จะเห็นจิตปรุงแต่ง
ได้ไวมาก และ จิตปรุงแต่งจะสลายลงไปอย่างรวดเร็วเป็นไตรลักษณ์ให้นักภาวนาเห็น

แต่ถ้านักภาวนาไม่ได้ภาวนาอย่างผ่อนคลาย กลับเคร่งเครียดในการภาวนา
การเคร่่งเครียดนี้ จะทำให้ มโน ขุุ่นอยูุ่ และความว่องไวของจิตผู้รู้จะไม่ว่องไว แต่กลับช้าหนืด ๆ
พอเกิดจิตปุรงแต่งขึ้นใน มโน จิตปรุงแต่งจะเกิดค้างใน มโน ไม่ยอมสลายลงไปเป็นไตรลักษณ์อย่างรวดเร็ว

นี่คือความแตกต่างระหว่างการภาวนาที่ผ่อนคลายและไม่ผ่อนคลาย

ท่านอาจสงสัยว่า การรู้กายที่หนักหน่่วงเพื่อการหยุดจิตปรุงแต่งนั้น ไม่เป็นการแทรกแซง
ขบวนการของวิปัสนาหรือ
เรื่องนี้ ผมจะชี้แจงให้ท่านทราบครับว่า การที่จิตปรุุงแต่งมันไม่ดับเองเป็นไตรลักษณ์อย่างรวดเร็ว
นี่คือ กำลังจิตของนักภาวนายังไม่ตั้งมั่นมากพอ การไปรู้กายทีหนักหน่วง ถููกที่ว่าเป็นการแทรกแซง
ขบวนการของวิปัสนา แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อรักษาสุุขภาพของตัวนักภาวนาเอง ต่อเมื่อสุขภาพของนักภาวนาที่ดี
อยู่ และ กำลังจิตที่มากขึ้นในอนาคต ก็จะทำให้การเจริญวิปัสนาได้ผลดีมากกว่า ที่จะทนให้จิตปรุงแต่ตั้งอยู่เพื่อขบวนการวิปัสสนา
แต่มีผลเสียต่อสุุขภาพในปัจจุบัน

นักสู้ที่มีปัญญา ย่อมดูกำลังของตนเองและคู่ต่อสู้ว่า เมื่อไรจะสู้ เมื่อไรจะถอยเอาเชิงแล้วลุยใหม่
การสู้โดยกำลังอ่่อนแอกว่าศัตรู ย่อมถูกคู่ต่อสู้น๊อคได้ง่าย ๆครับ

****
fb 19 sept 2012Create Date : 19 กันยายน 2555
Last Update : 19 กันยายน 2555 10:19:50 น.
Counter : 1597 Pageviews.

1 comments
พู่กันเดียว : โอม มณี ปัทเม ฮุม กะว่าก๋า
(27 ก.ค. 2563 07:37:33 น.)
ONE PEN : เห็นผิด กะว่าก๋า
(26 ก.ค. 2563 08:41:39 น.)
ONE PEN : ธรรม กะว่าก๋า
(23 ก.ค. 2563 06:27:16 น.)
:: ถนนสายนี้มีตะพาบ โครงการที่ 257 :: กะว่าก๋า
(20 ก.ค. 2563 06:22:58 น.)
  
กิจกรรมครั้งที่ 4 มีแผนจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 หรือ 25 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13-16 น. ที่บ้านหนังสือชินเขต แล้วผมจะแจ้งวันที่แน่่นอนให้ทราบอีกครั้งใน bloggang นี้
โดย: นมสิการ วันที่: 19 กันยายน 2555 เวลา:10:34:39 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะ VIP Friend
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Namasikarn.BlogGang.com

นมสิการ
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 140 คน [?]

บทความทั้งหมด