ปรมัตถธรรม ทุกข์ ไม่ทุกข์ ฉบับชาวบ้านอ่านด้วยภาษาง่าย ๆ
ขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เนื่องในวันวิสาขบูชา 2560 ผมขอเขียนเรื่องทุกข์ ไม่ทุกข์ ฉบับชาวบ้านอ่าน
ด้วยภาษาชาวบ้านง่าย ๆ ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ขอให้ดูจากภาพสี่เหลี่ยมสีน้ำเงิน 3 อันทีอยู่วงนอก นั้นคือ ทุกข์
ทุกข์นี้ มูลเหตุเกิดจากจิตพลังงานวิ่งออกไปทำงานซี่งมีสาเหตุทำให้เกิดขึ้น

ทุกข์ตัวบน นีกคิด
ทุกข์ตัวนี้ เกิดจากความเคยชินของคนเรา ทีถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เกิด ให้รู้จักสิ่งต่างๆ รอบตัว รู้จักการทำมาหากิน รู้จักการเข้าสังคมและอื่น ๆ เมื่อถูกปลูกฝังมานานมาก ก็กลายเป็นนิสัย เนื่องจากคนทีเกิดมา มักมีสติสัมปชัญญะอ่อนแอมาก ทำให้ไม่รู้จัก และ ไม่เห็นพลังงาตัวความคิดนี้ เมื่อมีการทำงานเกิดขึ้น
ความอยากในการกระทำใด ๆ ก็คือ การนีกคิดเช่นกัน

ทุกข์ตัวกลาง จิตไหลออกสู่โลกภายนอก
นี่คือแรงตัณหาทีฝังในตัวจิต เมื่อมีการมองจ้องสิ่งใด หรือ สนใจสิ่งใดในโลกภายนอก
จิตจะเกิดการไหลออกไป การไหลออกของจิตจะเป็นการสร้างภพชาติของจิต หมายความว่า ถ้าคนยังมีจิตทีไหลออก ก็จะเวียนเกิดตายในสังสารวัฏไปตลอด
เช่นกัน เนื่องจากคนมีสติสัมปชัญญะอ่อนแอ เมื่อจิตไหลออก เขาก็ไม่รู้เช่นกันว่า จิตไหลออก

ทุกข์ตัวล่าง ร่างกายเจ็ยป่วย
อาการนี้ ถ้าเจ็บป่วยรุนแรง คนมักจะรู้ แต่ถ้าเจ็บป่วยเบา ๆ คนจะไม่รู้
อาการเจ็บป่วย ก็มาจากธาตุขันธ์ทีไม่สมบูรณ์ หรือมีอุบัติเหตุ มีโรคภัยเกิดขึ้น
เมื่อมีอาการเจ็บป่วย ตัวจิตจะมารวมตัวกันอยู่บริเวณทีเจ็บป่วย ทำให้เป็นทุกข์เจ็บป่วย

ในทุกข์ทั้ง 3 เรื่องที่กล่าวมา พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องมรรค 8 เพื่อการดับทุกข์
หรือ พูดง่ายๆ ภาษาชาวบ้าน ก็คือ การฝีกสัมมาสติ สัมมาสมาธิ
ให้จิตไม่ไหลออก ให้จิตไม่ยีดติดในทุกข์ ให้จิตเห็นพลังงานความคิดได้ ให้จิตเห็นพลังงานทีทำให้เจ็บป่วยได้ ถ้าใครฝีกได้จนได้ผลดี กล่าวคือ รู้จักทุกข์
เห็นทุกข์ได้ ใครทีฝีกได้ถีงระดับนี้ ถีงมีทุกข์จะไม่ยีดติดในทุกข์เลย

ในขบวนการไม่ทุกข์นั้น อยู่ทีสี่เหลี่ยมสีเหลือง
พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่อง สติปัฏฐาน 4 ให้มีสติระลีกรู้ในความรู้สีกทีเป็นโลกภายใน เมื่อสติระลีกรู้อยู่ทีนี้อย่างสม่ำเสมอ ไม่หลุดออกไปจากรู้ในโลกภายในนี้เลย ก็คือ สัมมาสมาธิได้เกิดขึ้นในจิต ซี่งถ้าใครก็ตามทีฝีกฝนตามทีพระพุทธองค์ทรงสอนไว้จนได้เป็นอย่างดี ทุกข์ถีงมี แต่จิตจะไม่ยีด ทำให้จิตไม่มีทุกข์

ขบวนการจัดการทุกข์ด้วย สติ สมาธิ ปัญญา นั้น คือ สิ่งทีพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในอริยสัจจ์ 4 อันเป็นแก่นของพุทธศาสนา

ถ้าใครก็ตามทีได้ปฏิบัติตาม ก็จักพบความจริงนี้ได้Create Date : 10 พฤษภาคม 2560
Last Update : 10 พฤษภาคม 2560 10:19:15 น.
Counter : 1806 Pageviews.

0 comments
พู่กันเดียว : การเดินทางจากจิตสู่จิต กะว่าก๋า
(28 ก.ค. 2563 07:20:34 น.)
ONE PEN : ธรรม กะว่าก๋า
(23 ก.ค. 2563 06:27:16 น.)
เหตุใดเราจึงถวายผ้าห่มพระธาตุเจดีย์ พรหมสิทธิ์
(21 ก.ค. 2563 21:46:37 น.)
:: ถนนสายนี้มีตะพาบ โครงการที่ 257 :: กะว่าก๋า
(20 ก.ค. 2563 06:22:58 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะ VIP Friend
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Namasikarn.BlogGang.com

นมสิการ
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 140 คน [?]

บทความทั้งหมด