งานเขียนของพรรณี เกษกมล

 
1. คิดอย่างผู้ชนะ พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์วัฒนาพานิชชัยชนะอยู่ในกำมือ พิมพ์ครั้งที่ 2
            ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือการชนะตนเอง จะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงได้ ถ้ารู้จักปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทำ
ใช้ชีวิตอย่างมีหลักการ มอบสิ่งดีงามใส่สมอง ยืนยันว่า ตนคือผู้ชนะไม่ใช่ผู้แพ้
            สำหรับผู้ที่คิดว่าตนคือผู้แพ้ ไม่เคยมีโชค ไม่เคยประสบความสำเร็จในชีวิต และไม่เคยพบกับความสุข จะได้พบกับวิธีคิดแบบใหม่ที่จะทำให้เกิดชีวิตใหม่ขึ้นมาได้ และทำให้เราเป็นผู้ชนะตลอดกาล
            ทุกคนอยากเป็นผู้ชนะ แล้วชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือการชนะตนเอง วิธีที่จะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงไม่ได้ยากเย็น ถ้ารู้จักปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทำ ใช้ชีวิตอย่างมีหลักการ มอบสิ่งดีงามใส่สมอง ยืนยันว่า ตนคือผู้ชนะ  ไม่ใช่ผู้แพ้ แล้วชีวิตต่อไปที่เหลือจะมีแต่ความสุขและความเจริญก้าวหน้า ไม่หงอยเหงาเศร้าซึมอีกต่อไป
 
2.         คิดอย่างคนมีกึ๋น พิมพ์ครั้งที่ 1
           ชีวิตก้าวกระโดด แค่รู้ใจตัวเอง พิมพ์ครั้งที่ 2
            กึ๋นเป็นสิ่งสำคัญของร่างกาย ความคิดอย่างชาญฉลาดเป็นเรื่องสำคัญของคนที่จะประสบความสำเร็จ คนที่คิดเป็นเท่านั้นจึงจะก้าวไปยืนอยู่แถวหน้าได้
            วันนี้คุณคิดอะไรอยู่ในใจ คำตอบอยู่ที่นี่ คำทำนายทายทักที่เปิดดูได้ทุกเมื่อเชื่อวัน แล้วคุณจะรู้ความรู้สึกที่ซ่อนลึกอยู่ในใจ เพื่อที่จะได้ก้าวต่อไปอย่างคนที่มีกึ๋นมากกว่าที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างมะงุมมะงาหราไร้ทิศทาง
            ด้วยหลักการคิดแบบเซนที่จะทำให้ใจสงบและอยู่อย่างคนมีสติ  สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขภายใต้ความกดดันที่ถาโถมเข้ามาอย่างรุนแรง เมื่อรู้จักตัวเอง รู้จักความคิดของตน จึงพร้อมจะก้าวต่อไปอย่างมีทิศทางและตรงจุดมากขึ้น
 
3.         คิดอย่างผู้ยิ่งใหญ่ สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช
            คนที่จะก้าวไปสู่จุดสูงสุดของเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ไปถึงปลายฝันที่ต้องการ จำเป็นต้องมีแสงสว่างที่จะส่องไปถึงปลายอุโมงค์ การค้นหาวีรบุรุษประจำใจและรู้วิธีคิดที่จะก้าวไปตามรูปแบบของเขาไปสู่การเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่โลกต้องจารึกชื่อ เป็นส่วนหนึ่งที่จะก้าวต่อไปได้อย่างมีทิศทาง
            ประวัติบุคคลสำคัญของโลกที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ทำคุณูปการต่อโลกจนต้องจดจำและสืบต่อเล่าเรื่องราวของผู้นั้นให้โลกได้รับรู้ รวมทั้งวิธีคิดที่ทำให้เขาแตกต่างจากคนทั่วไป
 
4.         คิดอย่างกุนซือ
            คนฉลาดคือคนที่คิดเป็น และสามารถนำหลักการคิดมาใช้ได้อย่างอัตโนมัติ การเรียนรู้วิธีและหลักการคิดขั้นพื้นฐานและขั้นสูงพร้อมทั้งตัวอย่างแต่ละวิธีคิดจะช่วยให้เข้าใจและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะกับแต่ละสถานการณ์
            การคิดมีหลักการ บางคนคิดได้เอง แต่บางคนไม่รู้วิธีคิด คนฉลาดจะรู้วิธีคิดจากวิชาที่เขาเคยเรียนมา แต่ถ้ารู้หลักการคิดโดยตรงจะช่วยให้ค้นพบหนทางไปสู่ความฉลาดได้รวดเร็วและตรงทางมากยิ่งขึ้น
 

5. จากชาดกสู่ไอที สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช            นิทานชาดกสมัยพุทธกาลที่ให้แง่คิดกับผู้คนในยุคไอทีและสามารถนำมาใช้ได้จริง เพราะผู้คนในทุกยุคทุกสมัยล้วนไม่แตกต่างกัน
            ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ยุคไหน ด้วยความเป็นคนย่อมเหมือนเดิม ทั้งความคิดความอ่านการแก้ปัญหา กิเลสตัณหา ซ้ำรอยเดิมทุกชาติทุกภพ เมื่อรู้อดีตที่ผ่านมา ย่อมไม่ทำให้ซ้ำรอยเดิมในปลักเดิมที่น่าเบื่อ
 
6.         นิทานยามเช้า
            การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวิถีชีวิตประชาธิปไตยด้วยนิทานมิติใหม่ที่สอนให้รู้จักคิดและตัดสินใจเลือก มากกว่า นิทานอีสป “ที่สอนให้รู้ว่า” เท่านั้น
            เมื่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ชอบใช้นิทานเป็นสื่อในการอบรมสั่งสอน ควรสอดแทรกวิธีการคิดให้เด็กด้วย เขาจะได้ฉลาดรู้จักคิดมากกว่าแค่จดจำเท่านั้น
             การสอนให้คิดได้ คิดเป็น นับเป็นสมบัติที่มีค่ามาก เพราะจะช่วยให้ลูกหลานสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตของเขาทีเดียว เมื่อเผชิญหน้ากับปัญหา เขาจะเรียนรู้ว่าทุกปัญหามีคำตอบ ที่จะแก้ไขและผ่านพ้นได้อย่างชาญฉลาด
 
7.         ครุคทา สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช
            ครูทุกคนจำเป็นต้องรู้และใช้หลักการ กระบวนการทางจิตวิทยาและการแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
             ครุคทาคืออาวุธที่ครูจำเป็นต้องเรียนรู้และใช้อย่างเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้เรื่องจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย มาเป็นตัวเสริม
             นอกจากครู แล้ว พ่อแม่ผู้ปกครองที่อบรมเลี้ยงดูบุตรหลานย่อมเสมือนเป็นครูของเด็กเช่นกัน การเรียนรู้ที่ถูกวิธี จะพัฒนาเด็กได้เต็มที่
 
8.         เป็นเรื่องต้องคิด
            ทุกคนคงอยากจะรู้ว่า วิถีชีวิต วิธีการคิดของอเมริกันชนที่เห็นในภาพยนตร์แตกต่างจากชีวิตจริงเพียงใด และจะนำมาประยุกต์ใช้เป็นอุทาหรณ์สอนใจได้อย่างไร 
             ทำไมอเมริกาจึงได้ชื่อว่าเป็นประเทศมหาอำนาจ ผู้คนผ่านการฝึกอบรมเลี้ยงดูเช่นไร เป็นสิ่งน่าเรียนรู้
 

9.เป็นในสิ่งที่ควรเป็น พิมพ์ครั้งที่ 1ค้นหาอาชีพให้เหมาะกับตัวเอง พิมพ์ครั้งที่ 2
อาชีพที่ชอบ ต้องเป็นอาชีพที่ใช่ด้วย พิมพ์ครั้งที่ 3
            ก่อนจะตัดสินใจเลือกอาชีพใด ควรรู้จักข้อมูลของอาชีพที่จะเลือกอย่างละเอียด และตรวจสอบกับคุณลักษณะส่วนตนในทุกด้านว่าเหมาะเจาะมากน้อยเพียงใด
            หลักการแนะแนวอาชีพที่สมบูรณ์ที่สุดที่ทุกคนจะได้รู้ว่าอาชีพใดเหมาะกับตัวเอง เพื่อที่จะได้มีความสุขและเจริญก้าวหน้าในชีวิตการทำงาน
            สำหรับผู้เรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในการเลือกคณะ/สาขาวิชาและอาชีพที่เหมาะกับตัวคุณที่คุณจะไม่ผิดหวังและเสียใจที่ได้ตัดสินใจไปไม่ต้องเป็นเด็กซิ่วให้เสียเวลาไปฟรี ๆ โดยเปล่าประโยชน์
            การตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะกับตัวคุณที่ต้องอยู่และทำงานไปอีกนานแสนนานคงไม่ใช่แค่อาชีพที่อยู่ในกระแสนิยมเลือกตามใจพ่อแม่ หรือเพื่อนสนิทมิตรสหายแต่ต้องผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักการแนะแนวอาชีพจึงจะประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าในชีวิต
 
10.       ผลัดแผ่นดินกรุงศรี สำนักพิมพ์แสงดาว พิมพ์ครั้งที่ 1
           ผลัดแผ่นดินกรุงศรี สำนักพิมพ์แสงดาว พิมพ์ครั้งที่ 2
            เรื่องราวการครองราชย์ของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในยุคที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เป็นยุคที่เจริญสูงสุดยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย สิ่งที่น่าสนใจคือการเข้าสู่อำนาจ การแย่งชิง ผลัดเปลี่ยนอำนาจระหว่างราชวงศ์ต่าง ๆ การครองอำนาจ และการสืบทอดถ่ายเทอำนาจจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง
สีสันแห่งประวัติศาสตร์กรุงศรี ที่ไม่มีช่วงใดอีกแล้วที่จะตื่นตาตื่นใจเท่าตอนผลัดแผ่นดิน ซึ่งแต่ละราชวงศ์ที่ผลัดเปลี่ยนกันปกครองกรุงศรีสร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ แต่หลายราชวงศ์ ก็สร้างความเสียหายชนิดสิ้นชาติ นี่คือหนังสือที่จะทำให้ผู้อ่านพินิจประวัติศาสตร์รอบด้านหลายมุมมอง หลายเรื่องเป็นเรื่องราวที่ยังใช้เป็นข้อคิดและคติเตือนใจถึงเรื่องราวอำนาจได้อย่างถ่องแท้
 
11.       ตามรอยประวัติศาสตร์ เกาะรัตนโกสินทร์ สำนักพิมพ์แสงดาว
            ความเดิมครั้งที่ก่อตั้งกรุงเทพเป็นราชธานีแห่งราชวงศ์จักรี ทุกตารางนิ้วบนเกาะรัตนโกสินทร์ล้วนแล้วแฝงไว้ซึ่งอดีตอันน่าจดจำ
             ประวัติความเป็นมา บนผืนแผ่นดินที่ชาวสยามกลุ่มหนึ่งระเหเร่ร่อน หนีภัยสงครามพม่าที่เมืองหลวงเดิม กรุงศรีอยุธยา พระเจ้าตากสินได้กอบกู้เอกราช ต่อมาอีก 15 ปี ราชวงศ์จักรีได้ย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร มายังกรุงเทพ บางกอก หรือเกาะรัตนโกสินทร์
 
12.       สุดยอดนักคิด ผู้พลิกชะตาโลก สำนักพิมพ์แสงดาว
            ประวัติบุคคลสำคัญของโลกที่คิดค้นผลงานอันทรงคุณค่าและสามารถพลิกโฉมประวัติศาสตร์โลกได้ในยุคของเขาและส่งผลต่อมาจนถึงปัจจุบัน
คิดใหม่ คิดไม่เหมือนใคร คิดในแบบที่ใครไม่คิด
ว่ากันว่า นี่คือสูตรสำเร็จของคนรุ่นใหม่ แต่ทว่า ใครจะคิดเรื่องใหม่อยู่ตลอดเวลา
แล้วถ้าเราคิดเรื่องใหม่ไม่ได้ ชีวิตจะไม่ประสบความสำเร็จเลยกระนั้นหรือ?
ไม่เลย...บางครั้งผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต อาจไม่ต้องคิดเรื่องราวใหม่ๆ เพียงแต่เป็นคนคิดต่อยอดเป็น!
             หนังสือเล่มนี้ ผู้อ่านจะได้เรียนรู้วิวัฒนาการของการคิด จากสุดยอดนักคิดของโลกฝั่งตะวันตกในอดีต เพื่อหาบทสรุปรวบยอดที่ดีแก่เราเพราะสิ่งที่ท่านเหล่านั้นคิดไว้
ได้พลิกชะตาให้กับโลกใบนี้ในแบบที่เราคาดไม่ถึง!
 
13.        อีสปชวนให้คิดด้วยแง่คิดดี ๆ พิมพ์ครั้งที่ 1
             อีสปยุค 4.0 พิมพ์ครั้งที่ 2
นิทานอีสปยุคก่อนกลายมาเป็นอีสป ยุค 4.0 เพื่อให้ทันสมัยกับยุคที่โลกเต็มไปด้วยเทคโนโลยี วิธีการคิดย่อมต้องปรับให้ทันสมัยเช่นกัน
จากนิทานที่สอนให้รู้ในยุคอีสปมาสู่นิทานที่สอนให้คิดในยุคสังคมออนไลน์ ก่อให้เกิดแนวคิดในมุมมองที่กว้างขึ้นและได้เรียนรู้สำนวนไทยไปพร้อมกันด้วย
นิทานเป็นเรื่องราวสมมติที่เขียนขึ้นเพื่อสอนเด็กให้รู้ว่าสิ่งใดดีควรทำและสิ่งใดไม่ดีไม่ควรทำ แต่นิทานสอนให้คิดสำหรับเยาวชนในยุคไอที นอกจากให้รู้แล้วต้องให้คิดเป็นเพื่อการอยู่รอดและก้าวไปยืนอยู่แถวหน้าอย่างชาญฉลาด
 
14.       แง่คิดที่น่าคิดจากเรื่องเล่าแบบไทย ๆ  พิมพ์ครั้งที่ 1
เพิ่มพลังการคิดด้วยเรื่องเล่าไทยกับสุภาษิตฝรั่ง พิมพ์ครั้งที่ 2
มหัศจรรย์ฝรั่งกับไทยคิดตรงกัน ทำไมฝรั่งกับไทยคิดเหมือนกันได้เพราะความคิดที่ดีงามที่ถูกต้องเป็นสากล เรื่องเล่าแบบไทย ๆ ที่สอดแทรกวิธีการคิดมาตรงกับสุภาษิตฝรั่งที่สอนเปรียบเทียบทำให้เป็นคนไทยได้รู้จักความเป็นไทยและนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในสังคมโลก
ภูมิปัญญาไทยทำให้เรารอดพ้น เป็นชาติที่มีเอกราชมายาวนาน บนความเป็นไทย ๆ ที่น่าภาคภูมิใจ และสอดคล้องกับสุภาษิตของต่างชาติที่มีอารยธรรมแตกต่างจากเรา นั่นย่อมแสดงว่า ความคิดที่เป็นเสรี เป็นอิสระนั้น คือความเป็นสากล
 
15.       แม่นในหลักคิดพีชคณิต Algebra
            ขั้นตอนในการคิดจากพื้นฐานเบื้องต้น ครอบคลุมวิชาพีชคณิตทั้งหมด ช่วยให้เข้าใจวิธีการคิดทำให้เข้าใจในหลักของการคิดมากกว่าจดจำ
            คนเก่งพีชคณิตนับเป็นยอดคนเพราะสามารถคิดในสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ พีชคณิตจะเป็นเรื่องง่าย สำหรับคนที่เข้าใจหลักการและวิธีการคิด หนังสือเล่มนี้เน้นไปที่ความเข้าใจมากกว่าความจำให้รู้ที่มาที่ไปในแต่ละบรรทัด รู้จักใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งที่คิด เป็นการฝึกคิดแบบนามธรรม ฝึกคิดแบบเข้าใจ ไม่ใช่แค่จดจำ
 

16.ก่อนคิดเป็น ต้องฝึกคิดก่อน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์หลักการคิดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักคิดทุกคน พร้อมตัวอย่างเรื่องที่ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นว่า ทุกวันทุกเวลา คนเราจำเป็นต้องคิด คนที่มีหลักคิดจะก้าวหน้ากว่าคนคิดไม่เป็นเสมอ
การคิดแบบง่าย ๆ ที่ผ่านการฝึกฝน แต่ละระดับขั้นตอน จะทำให้เกิดความ
สามารถในการคิดระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิม และเป็นไปได้อย่างอัตโนมัติ การรู้วิธีการคิดสำคัญและจำเป็นต่อการใช้ชีวิตในสังคมที่สลับซับซ้อนและทันสมัย
 

17.สร้างความคิดอย่างเฉียบคม ด้วยการคิดอย่างเฉียบแหลม สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์หลักการคิดขั้นสูงที่จะทำให้เป็นคนเหนือคน โดดเด่นและก้าวหน้า เพราะหลักการคิดที่จะทำให้คิดได้แยบยลมากกว่าเดิม
เมื่อฝึกการคิดขั้นพื้นฐานซึ่งจำเป็นสำหรับทุกคนแล้ว การเป็นคนที่ชาญฉลาด มีความสามารถเหนือกว่าคนส่วนมาก จำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการฝึกคิดขั้นสูง เพื่อจะได้มีวิธีคิดเพื่อแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
 
18.      ชุดการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  มี 6 เล่ม 2 หลักสูตร พ.ศ. 2540 และ 2551 สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช
รวม 12 เล่ม ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และ 2551 รวมทั้งแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่สอดแทรกทฤษฎีหลักการทางจิตวิทยาและการแนะแนว เพื่อให้ครูแนะแนวได้รู้ที่มาที่ไปเบื้องหลังในแต่ละกิจกรรม
 
19.       อยากฉลาดไปตลอดชาติ
            วิธีการดูแลสุขภาพและสมองให้มีคุณภาพดีไปตลอดชีวิต ทำไมคนวัยเดียวกันจึงแตกต่างกันมาก บางคนแข็งแรงมาก บางคนอ่อนแอปวกเปียกเพราะเขาไม่รู้วิธีดูแลสุขภาพ หรือรู้แต่ไม่ทำกันแน่คงจะเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสมองที่จะช่วยให้ร่างกายกับจิตใจได้แข็งแรงด้วยถึงเวลาจะได้โบกมือบอกลาสมองเสื่อมซะที
  
20.       เลี้ยงเด็ก gen Alpha ให้มี EQ ดี
            สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่คาดหวังว่าลูกของคุณจะเติบโตในแบบที่สมบูรณ์ ที่สุดเพื่อที่เขาจะเป็นคนเก่ง แกร่งและยืนหยัดในโลกอนาคตได้อย่างดีด้วยการเข้าใจจากคนร่วมชายคาเดียวกันที่เป็น gen B & gen X เพราะจะรู้วิธีการดูแล อบรมสั่งสอน และเลี้ยงดูเด็กเล็กจนถึงวัยก่อนเรียนที่เกิดในยุคปัจจุบัน ในขณะที่ดิจิทัลเจริญก้าวหน้าถึงขีดสุด ซึ่งจะต้องแปลกและแตกต่างจากยุคของรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ให้เป็นเด็กที่มีความฉลาดทางอารมณ์
 
21.       อยากสุขไปทุกชาติ
            สำหรับผู้เริ่มต้นค้นหาความหมายของคำว่า ความสุข จากชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า แม้เมื่อยามมีชีวิตและหาชีวิตไม่แล้ว เมื่อยังอยู่ดีมีสุข ใจไม่คิดถึงความตาย เมื่อใกล้สิ้นใจ ทำไมมีแต่คำว่าตายอยู่ในใจ เมื่อมัจจุราชมาเยือน ความตายรออยู่ตรงหน้า พอมีชีวิตหลังความตาย มาบอกใคร ๆ ไม่ได้ว่าความตายเป็นเช่นไร ตายแล้วไปไหนไปอย่างไร ทำอย่างไร จึงจะให้ใจเป็นสุข
 
22.       ฮ่องเต้
            ชีวิตจริงที่ยิ่งกว่านิยายของจักรพรรดิจีนจากราชวงศ์ฉินยุคจิ๋นซีฮ่องเต้ จนถึงราชวงศ์ชิงยุคจักรพรรดิองค์สุดท้าย เรื่องราวของฮ่องเต้ การก้าวขึ้นสู่อำนาจและสร้างชาติจีนให้ยิ่งใหญ่ของฮ่องเต้
            ด้วยอำนาจของฮ่องเต้ทำให้สามารถครอบครองแผ่นดินจีนอันกว้างใหญ่ไพศาลได้ และทำให้จีนครองความยิ่งใหญ่เป็นมหาอาณาจักรมานานนับหลายพันปีจวบจนถึงปัจจุบัน การเรียนรู้ประวัติของฮ่องเต้จึงเท่ากับเรียนรู้การก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ของประเทศจีนด้วย
 
23. ดับอัสดงกรุงศรีจากปราสาททองสู่บ้านพลูหลวง

จากราชวงศ์ปราสาททอง อันเป็นยุคทองของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ที่รุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจด้านศาสนา การเปิดประเทศรับวิชาการที่ก้าวหน้าและบุคลากรต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งด้านสถาปัตยกรรมและยุทธศาสตร์ในการบริหารประเทศ
ทว่าเมื่อเปลี่ยนผ่านแผ่นดินสู่สมเด็จพระเพทราชาปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง ผู้ที่ช่วงชิงราชบัลลังก์มาจากสมเด็จพระนารายณ์ ยุคเรืองรองของกรุงศรีอยุธยาก็เริ่มอ่อนแสง ภายใต้การปกครองของราชวงศ์บ้านพลูหลวง อยุธยาก็เริ่มอ่อนแอลงเหตุจากความขัดแย้งภายใน
เมื่อเข้าสู่ปลายราชวงศ์ยังต้องเผชิญศึกรอบด้านทั้งศึกในแห่งการช่วงชิงอำนาจและเข่นฆ่ากันเองในราชวงศ์ และศึกนอกคือการรุกรานจากกองทัพกรุงอังวะ อาณาจักรพม่า ไม่ช้านานกรุงศรีอยุธยาจึงพลันดับแสงลง...

 Create Date : 16 กุมภาพันธ์ 2563
Last Update : 16 กุมภาพันธ์ 2563 5:58:51 น.
Counter : 1153 Pageviews.

0 comments
สัญญาณของประเทศที่กำลังจะพัง สมาชิกหมายเลข 7115969
(10 ม.ค. 2566 14:43:50 น.)
เรื่องเล่าของอีสป : เซอร์ โรเจอร์ เลสเตร็นจ์ มาช้ายังดีกว่าไม่มา
(6 ม.ค. 2566 18:39:48 น.)
(รีวิวการ์ตูนไทย) A Nightly Dream : ความฝัน วัน มะรืน (ศรัทธา แสงทอน) เรลกันคุง
(6 ม.ค. 2566 03:34:19 น.)
🐰 ได้รับพรดีๆจากปากพระในบ้านต้อนรับปี 🐰 โอน่าจอมซ่าส์
(4 ม.ค. 2566 10:48:02 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Drpk.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#19สมาชิกหมายเลข 4665919
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]

บทความทั้งหมด