happy memories
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2557
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
24 พฤษภาคม 2557
 
All Blogs
 
เสพงานศิลป์ ๑o๕
ภาพจากเวบ deviantart.com

"ฉันได้จากโลกนี้ไปแล้วโดยไม่เสียใจ

เพราะฉันได้อุทิศชีวิตของฉันให้กับ

บางสิ่งที่เป็นประโยชน์

ในฐานะเป็นผู้รับใช้ที่ต่ำต้อย

ในงานศิลปของฉัน

ชีวิตนั้นสั้น....แต่ศิลปะยืนยาว


ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

Romance - Yuhki Kuramoto


"โตยฮอยพญามังรายมหาราช”


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ กองทุนศิลปินเชียงราย (ขัวศิลปะ)


จัดกิจกรรมสานศิลป์ถิ่นเชียงราย ภายใต้โครงการโตยฮอยพญามังรายมหาราช


โดยจะมีกิจกรรมในวันที่ ๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗


ณ ขัวศิลปะ บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายภาพและข้อมูลจากเวบ
เฟสบุคขัวศิลปะ


คุณอยากให้ใครเป็น "ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗"


กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญสื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ หน่วยงาน หรือองค์กรภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ สภาวัฒนธรรมจังหวัด ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด สถาบันการศึกษา สมาคม มูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ ศิลปินแห่งชาติ ฯลฯ


ส่งเสนอข้อมูลประวัติและผลงานของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗


โดยเสนอข้อมูล ตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ การเสนอข้อมูลแนบท้าย ได้จาก culture.go.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม o-๒๒๔๗-oo๑๓ ต่อ ๑๓๒๓ภาพและข้อมูลจากเวบ
เฟซบุค arteyeview
culture.go.th

"นิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ ๒”


นิทรรศการขัวศิลปะครั้งที่ ๒ เป็นการแสดงผลงานศิลปะของศิลปินในกองทุน ศิลปินเชียงรายมากกว่า ๑๕o คน ทั้งงานจิตรกรรม ภาพถ่าย งานปั้น งานแกะสลัก เซรามิค


งานนี้เปิดกว้างให้กับศิลปินรุ่นเล็ก รุ่นกลาง รุ่นใหญ่ ได้มาพบปะ แลกเปลี่ยน แสดงงานร่วมกันในพื้นที่ขัวศิลปะ อันแสดงถึงพลังความสมัครสมานสามัคคี และยังสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชุมชนศิลปินในกองทุนศิลปินเชียงราย นอกจากนี้นิทรรศการจะเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อสร้างความเข้าใจ ทัศนคติ ทางด้านศิลปะ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง….เป็นสะพานเชื่อมศิลปะสู่สังคม


ขอเชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการ: วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.oo น. ประธานในพิธี คุณ เขมชาติ เทพไชย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ ขัวศิลปะ ArtBridgeChiangRai (ABCR) จ. เชียงราย


นิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ ๒ (2nd ARTBRIDGE CHIANG RAI ART EXHIBITION)
วันที่ : ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๓o พฤษภาคม ๒๕๕๗
สถานที่ : ขัวศิลปะ ๕๕๑ หมู่ ๑ ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ. เมือง จ. เชียงราย ก่อนถึงแยกสนามบิน แม่ฟ้าหลวง ติดกับวัดขัวแคร่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : o๘-๘๔๑๘-๕๔๓๑
อีเมล : artbridge.cr@gmail.com

"ม้า" (ปี ๒๕๕๖)
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด ๘o x ๑oo ซม
สมบัติของขัวศิลปะ


"ช้างทิพย์"
ศิลปิน เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้ woodcut
ขนาด ไม่รวมกรอบ ๗๖ x ๕o ซม
รวมกรอบ ๑๑๒ x ๙๕ ซม


"จินตภาพแห่งความเชื่อ" (IMAGERY OF FAITH) (ปี ๒๕๕๖)
เทคนิค สีอะครีลิค ทองคำเปลวบนผ้าใบ
ขนาด ๘๕.๕ x​ ๖๑.๕ ซม


"ทุ่งนายามเช้า"
ศิลปิน กมล สาริกานนท์
เทคนิค สีน้ำมัน
ขนาด ๙o x ๑๑o ซม


"ตลาดสดเทศบาล ๒" (ปี ๒๕๕๓)
ศิลปิน กฤษฎา บุญรินทร์
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด ๖o x ๘o ซม


"ทวารบาล/TAWARABAN" (ปี ๒๕๕๖)
ศิลปิน กฤษฎา รักษาศิลป์
เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด ๑oo x ๔o ซม.


"Plate" (ปี ๒๕๕๖)
ศิลปิน กำจรเดช ชมภูวงศ์
เทคนิค เซรามิค
ขนาด ๔๕ x ๔๕ x ๒o ซม.


"ดอกไม้ป่า" (FLOWERS) (ปี ๒๕๕๖)
ศิลปิน กำธร สีฟ้า
เทคนิค Acrylic on Canvas สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด ๘o x ๖o ซม.


"ยามหลับ" (ปี ๒๕๕๖)
ศิลปิน กำพล มะโนใจ
เทคนิค สีอะครีลิค
ขนาด ๑oo x ๖๕ ซม.


"ดำนา" (PLANT RICE) (ปี ๒๕๕๖)
ศิลปิน กิตติพงศ์ พงศ์โชคดีเลิศ
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด ๘o x ๑๑o ซม.


"2547" (ปี ๒๕๔๗)
ศิลปิน กิตติพงษ์ ใจอารีย์
เทคนิค สีน้ำมัน


"ภาระ (BURDEN?) (ปี ๒๕๕๖)
ศิลปิน แก้วฟ้า เกษรศุกร์
เทคนิค ceramic เผาที่อุณหภูมิ ๑๒๕o องศาเซลเซียส
ขนาด ๕ x ๖ x ๕ นิ้ว


"ความประทับใจจากจิตรกรรมฝาผนังล้านนา"
(Impression of Lanna murals) (ปี ๒๕๕๖)
ศิลปิน ขจรเดช หนิ้วหยิ่น
เทคนิค สีฝุ่นบนผ้าใบ
ขนาด ๘o.๕ x ๗o ซม.


"ชนบทล้านนา" (ปี ๒๕๕๖)
ศิลปิน ขวัญ กันทะบุตร
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ"THE BALLET ADORATION" (ปี ๒๕๕๖)
ศิลปิน CORNELIS HOEK
เทคนิค Handcutted paper photo collage
ขนาด ๕๕ x ๕๔ ซม.


"ตุงไม้แกะสลัก ๑๒ ราศี"
ศิลปิน คำจันทร์ ยาโน
เทคนิค แกะไม้


"White brested Waterhen amidst Heliconia" (ปี ๒๕๕๖)
ศิลปิน Janette Whitehall
เทคนิค water colour
ขนาด ๓๒ x ๔๒ ซม.


"บริสุทธิ์" (PURE)
ศิลปิน จรูญ ไชยจิตต์
เทคนิค แกะสลักไม้


"สภาวะหนึ่งของจิตใต้สำนึกแห่งตัวตน" (ปี ๒๕๕๖)
ศิลปิน จักรกฤษณ์ หมั่นหมาย
เทคนิค ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส
ขนาด ๓๗ x ๒๙ x ๑๒๑ ซม.


"EMOTION OF LANNA" (ปี ๒๕๕๖)
ศิลปิน ชาญศิลป์ ใจคำ
สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด ๖o x ๘o ซม.
ภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com
เฟซบุคขัวศิลปะ


"บันทึกด้วยสีน้ำ...ความทรงจำ แคชเมียร์”


หนังสือภาพเขียนสีน้ำชุด "บันทึกด้วยสีน้ำ...ความทรงจำ แคชเมียร์” ราคาเล่มละ ๓oo บาท


กิตติศักดิ์ บุตรดีวงศ์ และกลุ่ม อาร์ตกิฟท์ ได้เก็บความประทับใจเมื่อครั้งเดินทางไปเยือนแคชเมียร์ บันทึกการเดินทางผ่านฝีแปรงออกมาบนผืนผ้าใบ บรรจงถ่ายทอดทั้งความสวยงามของสถานที่สำคัญ ๆ ของแคชเมียร์ เพลินตากับสถาปัตยกรรม ทั้งจาก มัสยิด อุทยาน และบ้านเรืออันโดดเด่น เพลินใจไปกับความสมบูรณ์ของธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์ ทั้งแสงแดดอันอบอุ่นที่สาดส่อง ท้องฟ้าสีครามจัดจ้าน ต้นไม้เงาไม้อันสูงใหญ่ ดอกไม้นานาพันธุ์สีสันสดใสบานสะพรั่ง ทุ่งมัสตาร์ดสีเหลืองสด เทือกเขาสูงตระหง่านปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน ทะเลสาบอันแสนสงบสุดลูกหูลูกตา หรือแม้แต่ก้อนหินในธารน้ำสายเล็ก ๆ รวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน บ้านเรือน และการดำรงชีพ


ความเรียบง่ายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นของคนพื้นบ้านท่ามกลางอากาศอันหนาวเหน็บ ทุกสิ่งทุกอย่างของแคชเมียร์ได้ถูกธรรมชาติรังสรรค์ออกมาได้อย่างผสมกลมกลืนราวกับเนรมิต และศิลปินก็ได้ปาดป้ายพู่กันแต่งแต้มแคชเมียร์ให้กลายเป็นมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง...


แวะชมและเลือกซื้อสินค้าได้ที่ร้านขายของที่ระลึกขัวศิลปะ
เปิดให้บริการทุกวัน ๑o.oo -๑๙.oo น.
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แนบลิงค์ หรือแจ้ง Code ที่
Inbox : ArtBridgeChiangRai
E-Mail : artbridge.cr@gmail.com
Tel : Shop 094-605 3030ภาพและข้อมูลจากเวบ
เฟสบุคขัวศิลปะ


"'ศิลปินแห่งชาติไทยคว้าหัตถกรรมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์”


วันนี้ (๒๒ พ.ค.) นายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยว่า จากการที่ วธ.ได้ส่งชื่อนางประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ศิลปะผ้าทอ) ประจำปี ๒๕๕๓ เป็นตัวแทนศิลปินพื้นบ้านไทยเข้าร่วมประกวดในเวที Ceremony for Commemoration of the Asian Human Living Treasures” ครั้งที่ ๑ ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย ที่กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถของศิลปินพื้นบ้านและช่างฝีมือทางวัฒนธรรม ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการ การศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม และพิจารณามอบรางวัลช่างฝีมือชั้นเยี่ยมด้านหัตถกรรมให้กับศิลปินพื้นบ้านและช่างฝีมือชั้นเยี่ยมจากแต่ละประเทศสมาชิก จำนวน ๓๑ ประเทศ


นายปรีชา กล่าวต่อไปว่า ในครั้งนี้ นางประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติของไทย ได้รับรางวัลดังกล่าว จากการที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาหัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านผ้าตีนจกเมืองลอง จังหวัดแพร่ และการย้อมสีครามธรรมชาติ และเป็นผู้สืบสาน พัฒนาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนของตนเอง อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีศิลปินพื้นบ้านและช่างฝีมือชั้นเยี่ยมจาก ๒o ประเทศ ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย อาทิ ศรีลังกา ลาวกัมพูชา ภูฏาน เวียดนาม กาตาร์ อิหร่าน ปากีสถาน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และคูเวต.ภาพและข้อมูลจากเวบ
dailynews.co.th


"ประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ ๑๖”


บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมศิลปากร และหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ ๑๖ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปินมีโอกาสนำเสนอผลงานในรูปแบบใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น ในหัวเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับปรัชญาในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ว่า “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต” โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้จินตนาการอย่างกว้างขวางและอิสระ


คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย มีสิทธิ์ส่งผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือ และความคิดของตนเองเข้าประกวด ผลงานนั้นจะต้องไม่เคยนำออกแสดงและประกวด ณ ที่ใดมาก่อน


การส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้ประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่เกิน ๓ ชิ้น
ขนาดของผลงานรวมกรอบไม่เกิน ๒ เมตร
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมที่จะติดตั้งแสดงได้
ผู้ส่งต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ที่อยู่และรายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบที่ผู้จัดทำกำหนดให้
คณะผู้ดำเนินการจะระวังรักษาผลงานจิตรกรรมทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดอย่างดีที่สุด ยกเว้นความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย


สถานที่ส่งผลงานเข้าประกวด

ในพื้นที่กรุงเทพฯ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม


ส่วนภูมิภาค

ภาคตะวันออก
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาคเหนือ
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาคใต้
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วิทยาลัยช่างศิลป นครศรีธรรมราช


คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน

คณะกรรมการดำเนินงานได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นกรรมการดังนี้
๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี
๒. นายถวัลย์ ดัชนี
๓. อาจารย์ธงชัย รักปทุม
๔. ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก
๕. ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง
๖. ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ
๗. อาจารย์สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์
๘. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี
๙. ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์
๑o. ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๑. นายวีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา


การตัดสิน
• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติจะอุทธรณ์ไม่ได้
• คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน มีสิทธิ์ที่จะเพิ่มหรือลดรางวัลได้ตามความเหมาะสม
• ผลการตัดสินจะประกาศให้ทราบ ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด


กรรมสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัล
ผลงานที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยทางบริษัทฯ จะเก็บสะสมไว้เป็นสมบัติของบริษัทฯ และจะติดตั้งไว้อย่างสมเกียรติ (ยกเว้นรางวัลดีเด่นจะจัดคืนให้ศิลปินภายหลังการจัดแสดงนิทรรศการในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดเสร็จสิ้น)
ผลงานศิลปกรรมทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรเอกสารสิ่งพิมพ์ และสารสนเทศสมัยใหม่ทุกอย่าง รวมทั้งนำไปเผยแพร่ในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทต่อไป


รางวัล
รางวัลทั้งหมดมี ๑๖ รางวัล แบ่งเป็น

๑. รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล
• เงินรางวัล ๑oo,ooo บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่เกียรติคุณ
• ผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงสเตอริโอ พานาโซนิค ๑ เครื่อง
๒. รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ ๒ จำนวน ๒ รางวัล
• เงินรางวัล ๗๕,ooo บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่เกียรติคุณ
• ผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงสเตอริโอ พานาโซนิค ๑ เครื่อง
๓. รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ ๓ จำนวน ๓ รางวัล
• เงินรางวัล ๕o,ooo บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่เกียรติคุณ
• ผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงสเตอริโอ พานาโซนิค ๑ เครื่อง
๔. รางวัลดีเด่น จำนวน ๑o รางวัล
• ผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงสเตอริโอ พานาโซนิค ๑ เครื่อง
พร้อมประกาศนียบัตร และโล่เกียรติคุณ


กำหนดการส่งผลงาน : วันพุธที่ ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

การตัดสินการประกวด : วันอาทิตย์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

การประกาศผลการตัดสิน : วันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

พิธีเปิดนิทรรศการและการมอบรางวัล
วันพฤหัสบดีที่ ๑o กรกฏาคม – วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

สถานที่แสดงนิทรรศการ : ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
การจัดนิทรรศการส่วนภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. o-๒๗๓๑-๘๘๘๘ ต่อ ๒๙๑๘ โทรสาร o-๒๗๓๑-๘๘๘๘ ต่อ ๒๗๔๓ หรือ panasonic.com และหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระ โทร. o-๒๒๒๑-๓๘๔๑ภาพและข้อมูลจากเวบ
panasonic.com


"Living Arts Festival@Ratchaprasong”


กลับมาอีกครั้งกับงานLiving Arts Festival 2014 @ Ratchaprasong เนรมิตย่านราชประสงค์ ซึ่งเป็นย่านหัวใจหลักด้านเศรษฐกิจและไลฟ์สไตล์ (The Heart of Bangkok) ให้กลายเป็นพื้นที่แสดงงานศิลปะมีชีวิต


Living Arts Festival 2014 @ Ratchaprasong เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) บริษัท นันท์นภัส พับลิชเชอร์ จำกัด และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) เพื่อปลุกกระแสการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยการเปลี่ยนใจกลางกรุงอันแสนวุ่นวายให้กลายเป็นพื้นที่ศิลปะ ซึ่งคัดสรรผลงานจากศิลปินระดับโลกถึง ๓๑ คน เพื่อมาร่วมสร้างสรรค์ศิลปะภายใต้คอนเซ็ปต์ “Treasure Hunting- ตะลุยขุมทรัพย์กลางกรุง” รวม ๒๒ ชิ้นงาน ในรูปแบบ ๓ มิติ และ ๔ มิติ


ซึ่งครั้งนี้มีความพิเศษกว่าปีที่แล้วคือ การแสดงผลงานศิลปะสไตล์ Tape Art งานศิลปะเทรนด์ใหม่ที่สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคเหนือชั้น โดยศิลปิน Tape Art ระดับโลกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ Max Zorn ร่วมเนรมิตผลงานอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในสไตล์ Urban Art บนพื้นผิว Light Box โดดเด่นด้วยเทคนิคการใช้แสงและเงาและการสร้างสรรค์เพียงปลายมีดและเทปกาวปิดกล่องสีน้ำตาล นอกจากนี้ยังมีการแสดงประติมากรรมมีชีวิต (หุ่นคน) หรือ Living statues บนพื้นที่กว่า ๑๒o,ooo ตารางเมตร ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗


พื้นที่แสดงงานศิลปะที่รอให้ทุกท่านได้ไปถ่ายภาพกับผลงานระดับโลก โดยเริ่มตั้งแต่ Sky Walk ที่เชื่อมระหว่าง BTS สถานีชิดลมกับสถานีสยาม, ด้านในของศูนย์การค้า Gaysorn Shopping Centre และด้านหน้าของศูนย์การค้า Central World ฝั่งร้าน Groove, Amarin Plaza และ The Platinum Fashion Mall


สามารถติดตามการสร้างสรรค์ผลงานของทั้ง ๓๑ ศิลปินผ่านทาง thelivingartsfest.com, เฟซบุค หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับแคมเปญเพิ่มเติมได้ที่ heartofbangkok.com หรือ Ratchaprasong Applicationภาพและข้อมูลจากเวบ
เฟซบุค Livingart
myhappyoffice.com


"หลักสูตร ศิลปะเสียงและการออกแบบ”


มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดหลักสูตรใหม่ “ศิลปะเสียงและการออกแบบ” ที่แรกในประเทศไทย เป็นหลักสูตรสหวิทยาการระดับปริญญาโทระหว่างดนตรี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และทัศนศิลป์


ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายและการแสดงดนตรีสดจากคณาจารย์ผู้สอนได้ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.oo-๑๙.๓o น.


ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.oo-๑๙.๓o น.


นิทรรศการ : หลักสูตร “ศิลปะเสียงและการออกแบบ”
วันที่ : ๕ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ๑o.oo – ๑๘.oo น.
สถานที่ : PSG Arts Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
สอบข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : คุณพัชมน o๘๗-๘๑o-๓๓๘๘
อีเมล : phatchamon.s@gmail.comภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com


"ผู้ชายบ้าของเล่น”


นิทรรศการ “ผู้ชายบ้าของเล่น” ถือว่าเป็นการรวมตัวกันของศิลปินรุ่นใหม่สี่คนที่ชื่นชอบ Kinetic Art Kinetic Art เป็นคำที่ถูกใช้อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. ๑๙๕๔


หมายถึง ผลงานศิลปะที่มี “ความเคลื่อนไหว” เป็นองค์ประกอบ ไม่ว่าความเคลื่อนไหวนั้นจะรับรู้ได้ด้วยตาเปล่า หรือ รู้สึกราวกับว่ามันเคลื่อนไหวได้ เช่น ผลงานของ ฺBridget Riley เป็นงานจิตรกรรมสองมิติ ทำปฏิกิริยากับการมองเห็นของมนุษย์ ทำให้ดูราวกับว่ารูปทรงเรขาคณิตบนผ้าใบเคลื่อนไหวได้ สำหรับผลงานที่เคลื่อนไหวได้จริง ก็มักถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงาน ซึ่งอาจจะเป็นพลังงานธรรมชาติหรือพลังงานไฟฟ้าก็ได้ ศิลปินยุคแรก ๆ ได้แก่ George Rickey และ Alexander Calder เป็นต้น


ธีรพล หอสง่า วิวัฒน์ ภักดีธรรมาภรณ์ ธนรัช สิริพิเดช และเจตน์สฤษฎิ์ แก้วรากมุข ได้ทำให้ความหมายของ Kinetic Art ขยับออกไปจากความหมายเดิม พวกเขาทำให้ผลงาน หรือ อีกนัยหนึ่ง “ของเล่นที่ขยับได้” ของพวกเขาสามารถเชื่อมสัมพันธ์กับคนดู ไม่ได้เป็นเพียงของเล่นที่เอาไว้เล่นเพียงคนเดียว แต่เป็นของเล่นที่เชื่อมสัมพันธ์ทางกายภาพและจินตนาการกับคนดู นอกจากนี้แล้ว พวกเขายังได้ทำให้ Kinetic Art ของพวกเขาผสมผสานกับความรู้ชุดอื่น ๆ เราลองมาชมว่าผลงานของพวกเขากันดีกว่า


ธีรพล หอสง่าสร้าง “แมลงขี้อาย” (๒๕๕๗) เพื่อให้คนดูได้เดินไปดักหน้าดักหลังแมลงเหล่านี้ ทุกครั้งที่มีคนเข้าใกล้ พวกมันก็จะขี้อาย ไต่ราวหนีทันที ธีรพลได้ผนวกเอาความรู้ ด้าน Robot Art ในการสร้างผลงาน เราสามารถสืบค้นรากของ Robot Art ได้จาก Automata ซึ่งเป็นแนวคิดตั้งแต่ประวัติศาสตร์ก่อนยุคสมัยอาณาจักรโรมันเลยทีเดียว ว่ากันว่า Automata ตัวแรกคือ อดัมซึ่งถูกสร้างโดยพระเจ้า พระองค์สร้างอดัมจากฝุ่นดินเสร็จภายในห้าชั่วโมง Automata จึงหมายถึง หน่วยที่สามารถสั่งการและทำงานได้ด้วยตัวเอง “แมลงขี้อาย” ของธีรพลนิ่งไม่ไหวติ่ง นิ่งราวกับว่าพวกมันไม่มีชีวิต และเมื่อเราเดินเข้าใกล้ มันก็ตัดสินใจไต่หนีทันที แมลงเหล่านี้ถูกสร้างจากกฎง่าย ๆ สองข้อ ได้แก่ “หยุด” เมื่อไม่มีอะไรมารบกวน และ “หนี” เมื่อมีคนหรือวัตถุเข้ามาใกล้ Automata ขี้อายเหล่านี้ อาจจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้ตัดสินใจในเรื่องกฏศีลธรรมแบบอดัม แต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ กรุะตุ้นความอยากเล่นในตัวผู้ชมทุกคน เปลี่ยนผู้ชมให้เป็นผู้เล่นนั่นเอง


วิวัฒน์ ภักดีธรรมาภรณ์ สร้าง “In the Park” (2013) เพื่อให้คนดูได้ “เล่น” กับของเล่นขนาดใหญ่ “In the Park” เชิญชวนให้คนดูขึ้นไปวิ่งบนลู่วิ่งเพื่อขับเคลื่อนเจ้าตัวเงินตัวทองให้เคลื่อนไหว ยิ่งเราวิ่งเร็วเท่าไหร่ ตัวเงินตัวทองก็เคลื่อนไหวเร็วขึ้นเท่านั้น ราวกับว่า เรากับตัวเงินตัวทองกำลังจะกลายเป็นสิ่งเดียวกัน เคลื่อนไหวไปพร้อม ๆ กัน จังหวะเดียวกัน นี่เป็นวิธีการที่วิวัฒน์เอาชนะความกลัว ความวิตกกังวลต่อหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิต รวมถึงเจ้าตัวเงินตัวทองด้วย เขาจึงตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ามัน เฝ้าสังเกตมันเป็นเวลาหนึ่งปีเต็ม จนกระทั่งรู้จักนิสัย พฤติกรรม และกิจกรรมในชีวิตประจำวันของมันเป็นอย่างดี เขาได้เอาการสังเกตการณ์เชิงชีววิทยานี้มาใช้ในการสร้างงาน ซึ่งดูได้จากการเคลื่อนไหวของงาน ที่สอดคล้องกับกิริยาการว่ายน้ำของตัวเงินตัวทอง พื้นผิวของตัวผลงานที่ถูกประดับไปด้วยเลื่อม อันเกิดจากความเข้าใจในผิวหนังที่มีสีเหลือบและมีจังหวะตะปุ่มตะป่ำไม่เท่ากัน


ธนรัช สิริพิเดชสร้าง “How to be myself” (2013) และ “When did we grow old?” (2013) เพื่อนำเสนอว่า วัตถุสามารถนำเสนอสภาวะอารมณ์ของเขาได้ ผู้ชายมักจะเก็บอารมณ์ความรู้สึก และสงวนคำพูด แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า ผู้ชายไม่ต้องการสื่อสาร โฮโมเซเปียน (Homosapien) ทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชาย สื่อสารอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม การเกาหัวถือเป็น “สื่อ” (Signifer) ประเภทหนึ่งที่ส่ง “สาร” (Signified) ออกไป เช่น เบื่อหรือเซ็ง ธนรัชเลือกเครื่องมือช่างที่คุ้นชิน ได้แก่ เครื่องเจียร์ และ ประแจในฐานะ “สื่อ” ที่ต้องการส่ง “สาร” อันแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกสับสนของการเปลี่ยนผ่านช่วงชีวิต จากวัยเรียนสู่วัยทำงาน และ ความรู้สึกประหม่าเมื่อถูกจับจ้องโดยสายตาจากคนที่ไม่รู้จัก เราอาจจะต้องค่อยๆเข้าไปเพื่อสังเกตปฏิกิริยาของวัตถุที่กำลังขยับเพียงเล็กน้อย ห้ามกระโตกกระตาก ไม่เช่นนั้น เราอาจะไม่สามารถรับรู้ถึง “สาร” ที่ธนรัชกำลังบอกเรา


เจตน์สฤษฎิ์ แก้วรากมุข สร้าง “Special Morning” (2013) เพื่อให้คนดูรับรู้ว่า การเคลื่อนไหวของวัตถุสามารถพาเขาย้อนอดีตได้ เขาประสมความทรงจำของเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน แต่มีความสัมพันธ์กัน เก้าอี้โยกและเสียงช้อนกาแฟกระทบกับแก้วใน “Special Morning” เป็นหลักฐานที่เขาได้ย้อนระลึกไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพ่อ เขาจำเป็นภาพได้ว่า พ่อมักพามานั่งเก้าอี้หน้าบ้านแล้วป้อนข้าวคำโตก่อนไปโรงเรียน และ เมื่อโตขึ้น เสียงช้อนโลหะกระทบแก้วของพ่อพร้อมกลิ่นหอมของกาแฟมักทำให้เขาตื่นนอน เมื่อเหตุการณ์หนึ่ง ๆ ถูกบันทึกในหน่วยความทรงจำ โดยที่หน่วยความทรงจำก็ได้บันทึกเหตุการณ์อื่นๆก่อนหน้านั้นแล้ว เหตุการณ์นั้น ๆ เมื่อถูกเก็บนานวันเข้า ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะผสมหลอมรวมกับเหตุการณ์อื่น ๆ เมื่อเจ้าของหน่วยความทรงจำเรียกเหตุการณ์นั้นๆกลับมาอีกครั้ง มันก็มักดึงเอาเหตุการณ์อื่นๆขึ้นมาด้วย “Special Morning” แสดงให้เห็นว่า เมื่อเหตุการณ์ป้อนข้าวถูกเรียกกลับมา มันได้ดึงเอาการชงกาแฟของพ่อขึ้นมาด้วย ผลงานได้แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ทั้งสองผสมหลอม จนเป็นเรื่องเดียวกันได้อย่างไร


ผู้ชายไม่เคยหยุดเล่น เพราะการเล่นเป็นการ “สื่อ” ถึง “สาร”ของพวกเขา ผลลัพธ์ที่พวกเขาพึงปราถนาจากการยื่นของเล่นให้ คือ การเล่นกลับของผู้ชม เรามาสื่อสารด้วยการเล่นกันเถิดครับ

เตยงาม คุปตะบุตร


นิทรรศการ : “ผู้ชายบ้าของเล่น”
คัดสรรโดย : ดร.เตยงาม คุปตะบุตร
ศิลปิน : ธีรพล หอสง่า วิวัฒน์ ภักดีธรรมาภรณ์ ธนรัช สิริพิเดช และเจตน์สฤษฎิ์ แก้วรากมุข
วันที่ : ๓ มิถุนายน – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
สถานที่ : People’s Gallery P1-P3 ชั้น ๒
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสำนักงานหอศิลปกรุงเทพฯ : o๒-๒๑๔-๖๖๓o–๘

"ศิลปินโชว์ศิลปะจากสีกาแฟ”

นิทรรศการ : “เวลาของดอกไม้ ” ( IMPERMANENT BEAUTY)
ศิลปิน : วรรณลพ มีมาก (Wanlop Meemak)
ลักษณะงาน : จิตรกรรมสีน้ำมัน
ระยะเวลาที่จัดแสดง : ๓o พฤษภาคม - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
พิธีเปิดนิทรรศการ : ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.oo น
ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
ประธานในพิธีเปิด
สถานที่ : หอศิลป์จามจุรี ห้องนิทรรศการชั้น ๑ ห้อง ๒
ติดต่อศิลปิน : o๘๖-๖o๙-๔๕๗๕


แนวความคิด

หญิงสาวคือเพศ ที่ปรุงแต่งร่างกายภายนอกเพื่อให้เกิดความงดงามอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เป็นสัญลักษณ์ของความงาม ซึ่งเป็นวัยที่อยู่ในช่วงเวลาของการหลงรูปกาย โดยมีเพียงเปลือกภายนอกลวงตาห่อหุ้มสิ่งที่เน่าเหม็น ที่อยู่ภายในเท่านั้น เมื่อถึงเวลา ร่างกายก็จะเสื่อมสลาย ร่วงโรย เหี่ยวแห้ง ไม่ต่างอะไรกับ ความงดงามของ ดอกไม้ที่รอเวลาความเหี่ยวเฉา ไร้ซึ่งกลิ่นหอมยั่วยวน เฉกเช่น หญิงสาวที่หมดเสน่ห์เหลือเพียงแต่สัจธรรมของสังขารเท่านั้นภาพและข้อมูลจากเวบ
contestwar.com
chamchuriartgallery.blogspot.com


"HAPPY" Solo Exhibition by SRIPUTTA.I


จัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๓o มิถุนายน ๒๕๕๗


เปิดนิทรรศการ : วันเสาร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๒o.oo น. เป็นต้นไป


ณ หลังแรก Bar Restaurant Gallery
บ้านเลขที่ ๑ ซอยมหรรณพ ๑ มหรรณพ สำราญราษฎร์ พระนคร กรุงเทพฯ ๑o๒oo


HAPPY
Solo Exhibition by SRIPUTTA.I


จากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้พบเจอ.....
หลังจากได้หลุดจากอ้อมกอดของมหาวิทยาลัย......
สังคมแห่งความเพ้อฝัน.....
สู่โลกแห่งความเป็นจริง
ก่อนการแสดงผลงงานครั้งนี้ ข้าพเจ้ามีความรู้สึกอยู่ ๒ อย่างคือ
-ทำอย่างไรให้มีความสุข
-ทำอย่างไรให้ดูมีความสุขในผลงานทุกชิ้นที่ข้าพเจ้าทำมันเปรียบเสมือนเพื่อนที่คอยบำบัดเราในยามทุกข์ ข้าพเจ้าจึงถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกออกมาในรูปแบบของความสุข สุขแบบเบิกบาน สุขแบบเหงา ๆ ผ่าน จุด เส้น สี องค์ประกอบง่าย ๆ ด้วยรูปร่างที่กึ่งนามธรรม สีสันจัดจ้าน ผสานกับจินตนาการ ผ่านงานเพ้นท์สื่อผสมภาพและข้อมูลจากเวบ
contestwar.com
เฟสบุค HAPPY by SRIPUTTA.I


"งานพฤกษาสยาม เดอะมอลล์ บางกะปิ ๒๕๕๗”เดอะมอลล์ พฤกษาสยาม ครั้งที่ ๑๕ พบกับ มหัศจรรย์ความงามแห่งพรรณพฤกษ์ อวดเสน่ห์สีสรรตระการตา วันที่ ๓o พ.ค. ถึง ๘ มิ.ย. ๒๕๕๗ เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น ๔ และจัดประกวดที่สุดแห่งไม้ดอกไม้ประดับระดับชาติ


ขอเชิญร่วมชิงชัยในการประกวดที่สุดแห่งไม้ดอกไม้ประดับระดับชาติ โดย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน) และ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันจัดงานประกวดพรรณไม้ดอกไม้ประดับครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อชิงถ้วยประทาน จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๑,ooo,ooo ล้านบาท


ขอเชิญร่วมชิงชัยใน การประกวดที่สุดแห่งไม้ดอกไม้ประดับ ระดับชาติ ด้วยการส่งพรรณไม้ดอกไม้ประดับ ทั้งหมด ๑๓ ประเภท กล้วยไม้, โกสน, แก้วแคระ, ลิ้นมังกร, ชวนชม, หน้าวัวใบ, ไม้ด่าง, บอนสี, พญามังกร, บอนไซ, โป๊ยเซียน, แก้วกาญจนา, Cactus & Succulent


การประกวดกล้วยไม้ ประเภทไม้ประกวด มีการประกวด ๑oo ชุด

ประกวดกล้วยไม้แคทลียา, กล้วยไม้แวนด้า, กล้วยไม้แอสโคเซนด้า, กล้วยไม้หวาย, กล้วยไม้รองเท้านารี, กล้วยไม้สายพันธุ์แท้, กล้วยไม้ลูกผสมทั่วไป, กล้วยไม้ลูกผสมช่อแรก, กล้วยไม้ฟาแลนอปซิส, กล้วยไม้ออนซิเดียม, กล้วยไม้ซิมบิเดียม, กล้วยไม้รีแนนเธอร่า อแรคนิส ม๊อคคาร่า, กล้วยไม้ดินและอื่น ๆ


การประกวดโกสน (Croton) ประเภทไม้ประกวด ๘ ประเภท คือ ประเภททั่วไปเดี่ยว ๓ ประเภท คือ โกสนประเภททั่วไปใบกลม, ใบกลาง, ใบยาว, ใบตรี หรือ ใบบายศรี, ประเภททรงพุ่ม ๒ ประเภท คือ โกสนประเภทพุ่มใบกลม, พุ่มใบกลาง และ โกสนประเภทพุ่มใบยาว, ใบบายศรี และ ประเภทลูกไม้เดี่ยว ๓ ประเภท คือ โกสนลูกไม้ใหม่ใบกลม, โกสนลูกไม้ใหม่ใบกลาง และ โกสนลูกไม้ใหม่ใบยาว,ใบตรี หรือ ใบบายศรี


การประกวดไม้ประดับแก้วแคระ (Dwarf Murraya) ประเภทไม้ ๘ ประเภท แก้วแคระประเภทบอนไซ ความสูงไม่เกิน ๑๕ ซม., ๓o ซม., ๔๕ ซม., แก้วแคระทรงธรรมชาติ, แก้วแคระทรงธรรมชาติ สูงไม่เกิน ๓o​ ซม., แก้วแคระประเภทจัดองค์ประกอบสวยงาม, แก้วแคระประเภททั่วไป และ แก้วแคระบอนไซ ไม่จำกัดขนาด


การประกวดไม้ด่าง (Variegated Plants) ประเภทไม้ประกวด ๘ ประเภท คือ ประเภทไม้พุ่มด่าง, ไม้ยืนต้นด่าง, ไม้ผลด่าง, ปาล์มด่าง, แส้ม้าด่าง, ไม้ประดับในร่มด่าง, ไม้ประดับกลางแจ้งด่าง และ ประเภททั่วไป (ไม่รวมกล้วยไม้, ลิ้นมังกร, หน้าวัวใบ, พญามังกรและไม้อวบน้ำ)


การประกวดชวนชม (Adenium) ประเภทชวนชมประกวด ๘ ประเภท คือ ชวนชมบอนไซ, ชวนชมจินตนาการ, ชวนชมเขาแกะ, ชวนชมทรงพุ่มเสียบยอด, ชวนชมไทยโซโคทรานั่ม ความสูงไม่เกิน ๔o ซม. และ สูงกว่า ๔o ซม., ชวนชมราชินีพันดอก (เพาะเมล็ด, เข้าลวดได้, ไม่จำกัดขนาด), ชวนชมราชินีพันดอก (กิ่งตอนหรือปักชำ, เข้าลวดได้, ไม่จำกัดขนาด)


การประกวดบอนไซ (Bonsai) ประเภทไม้ประกวด ๕ ประเภท คือ บอนไซประเภททรงต้น รูปทรงลำต้นเอี้ยว รูปทรงโคนคู่, บอนไซ ประเภทไม่ทรงต้น รูปทรงเกาะหิน รูปทรงเกาะกระถาง รูปทรงเอนชาย รูปทรงกลุ่มกอ, บอกไซประเภทน้องใหม่ รูปทรงต้นและไม่ทรงต้น, บอนไซประเภทไม้นำเข้าจากต่างประเทศ รูปทรงต้นและไม่ทรงต้น และ บอนไซรุ่นจิ๋ว ความสูงไม่เกิน ๒o เซนติเมตร


การประกวดพันธุ์ไม้กลุ่มพญามังกร (Dracaena) กลุ่มจันทร์หอม, จันทน์หนู, จันทน์ผา, จันทน์หอมจีน, กลุ่มพญามังกรแคระ, พญามังกรใบด่าง และ พญามังกรที่มีต้นหรือใบแปลก


การประกวดหน้าวัวใบ (Foliage Anthurium), การประกวดไม้อวบน้ำ (Cactus & Succulent), การประกวดบอนสี (Caladium), การประกวดแก้วกาญจนา (Aglaonema), การประกวดลิ้นมังกร (Sansevieria), การประกวดโป๊ยเซียน (Crown of Thorns)


สนใจเช่าบูธร้านค้าติดต่อ
คุณปุณฐิชา โทร. o๙๒-๒๕๙-๑๔๒๙ แฟกซ์. o๒-๓๑o-๑๓o๖
การประกวด โทร.o๒-๓๑o-๑๔๓๑, o๒-๓๑o-๑๘๒๘ภาพและข้อมูลจากเวบ
dokmy.com


"ลุ้นทริปเที่ยวชมเทศกาลศิลปะ ART BASEL ที่ฮ่องกง”


เพชร - บุญญาภาณิ์ เบญจรงคกุล ลูกสาวคนสวยของเจ้าสัวบุญชัย ยามนี้รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย หรือ MOCA BANGKOK  ที่เจ้าสัวปลุกปั้นมากับมือ หลังจากที่เพชรเรียนจบมาทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ต่อด้วย ป.โท ด้านบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคอินเตอร์ และ Art Busines จากนิวยอร์ก อีกทั้งเคยมีประสบการณ์ฝึกงานกับแกลเลอรี่ชื่อดังที่นั่น ล่าสุดเธอร่วมมือกับ โน้ต - พงษ์สรวง คุณประสพ แห่ง Dudesweet  คิดโครงการประกวดศิลปะในชื่อ Art Forward Fund Award (AFFA) เชิญชวนนักศึกษาศิลปะปีสุดท้ายของทุกสถาบันส่งผลงานศิลปะไม่จำกัดแขนงเข้าไปประกวด ไม่เว้นแม้แต่ผลงานศิลปนิพนธ์
       
       
ใครที่อยากลุ้นเป็นเจ้าของรางวัลชนะเลิศ ที่มีรางวัลล่อใจเป็นเงินรางวัล ๑ แสนบาท พร้อมทริปเที่ยวชมเทศกาลศิลปะ ART BASEL ที่ฮ่องกงเป็นเวลา ๓ วัน ๒ คืน และ ได้อยู่ภายใต้การดูแลของ AFFA เป็นเวลา ๒ ปี นั่นคือ มีผู้ออกทุนให้จัดแสดงผลงาน พร้อมมีภัณฑรักษ์มืออาชีพให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
       
       
ในเบื้องต้นลองส่งผลงานถาพถ่ายตัวเองพร้อมผลงานและคลิปแนะนำผลงานไปให้โครงการพิจารณาและติดตามรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ทาง artforwardfund.org หรือสอบถามไปได้ที่ โทร.o-๒๙๕๓-๑oo๕-๗
       
       
ก่อนวันที่ ๓o มิถุนายนนี้ภาพและข้อมูลจากเวบ
manager.co.th
บีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่ กรอบจากคุณ Hawaii_Havaii

Free TextEditor
Create Date : 24 พฤษภาคม 2557
Last Update : 24 พฤษภาคม 2557 23:40:35 น. 0 comments
Counter : 2901 Pageviews.

haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.