happy memories
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2557
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
21 พฤษภาคม 2557
 
All Blogs
 
เสพงานศิลป์ ๑o๔
ภาพจากเวบ deviantart.com

"ฉันได้จากโลกนี้ไปแล้วโดยไม่เสียใจ

เพราะฉันได้อุทิศชีวิตของฉันให้กับ

บางสิ่งที่เป็นประโยชน์

ในฐานะเป็นผู้รับใช้ที่ต่ำต้อย

ในงานศิลปของฉัน

ชีวิตนั้นสั้น....แต่ศิลปะยืนยาว


ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

Romance - Yuhki Kuramoto


"ในสวนฝัน ละครเวทีรวมพลศิลปินแห่งชาติ”


กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รวมพลังศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปะการแสดง วรรณศิลป์ และทัศนศิลป์ สร้างสรรค์ “การแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยศิลปินแห่งชาติ” ในรูปแบบละครเวทียิ่งใหญ่เรื่อง “ในสวนฝัน” ผสานใจภักดิ์ แด่อัคราภิรักษศิลปิน กำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ ๒–๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


โดยพิธีบวงสรวงการจัดแสดงทางวัฒนธรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงฯ ณ ลานหน้าหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประกอบพิธีบวงสรวงโดยพระราชครูศิวาจารย์ (ถาวร ภวังคนันท์) และมีศิลปินแห่งชาติพร้อมนักแสดงเข้าร่วมพิธีประกอบด้วย สุประวัติ ปัทมสูต ผู้กำกับการแสดง ประภัสสร เสวิกุล และนางชุติมา เสวิกุล ผู้เขียนบทการแสดง ร่วมด้วย สุเทพ วงศ์กำแหง, เดชา วราชุน, ประยงค์ ชื่นเย็น, พิศมัย วิไลศักดิ์, ธงชัย รักปทุม, เศรษฐา ศิระฉายา, พันโทวิชิต โห้ไทย, มนัส ปิติสานต์, บุญฉลอง ภักดีวิจิตร พร้อมศิลปินนักแสดงยอดนิยมในปัจจุบัน อาทิ ขวัญ-อุษามณี ไวทยานนท์, เกรซ-กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, ภณัฐ สุจิรังกูล, อุ๊บอิ๊บ-กนกวรรณ อินทรพัฒน์ และศิลปินค่าย AF พัดชา เอนกอายุวัฒน์, ภัทรภณ โตอุ่น(รอน AF) เป็นต้น


นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา สร้างสรรค์ ส่งเสริม สืบทอด และพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง อันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย จึงได้ถวายพระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปิน” ซึ่งมีความหมายว่า “ศิลปินยิ่งใหญ่ ผู้ปกปักรักษางานศิลปะ” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕


และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส ได้จัดการแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยศิลปินแห่งชาติ


เรื่อง “ในสวนฝัน” ผสานใจภักดิ์ แด่อัคราภิรักษศิลปิน ขึ้น เพื่อให้ศิลปินแห่งชาติทุกสาขาได้ร่วมถ่ายทอดผลงานอันหลอมรวมองค์ความรู้ศาสตร์และศิลป์แขนงต่าง ๆ ทั้งด้านวรรณศิลป์ ด้านทัศนศิลป์ ด้านศิลปะการแสดง สร้างสรรค์เป็นการแสดงทางวัฒนธรรม เผยแพร่งานศิลป์ของศิลปินแห่งชาติสู่ประชาชนอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ และอีกส่วนหนึ่งนำเข้ากองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมต่อไป


"ในสวนฝัน" เป็นละครเวทีที่ร้อยเรียงบทประพันธ์ต่าง ๆ ของศิลปินแห่งชาติเชื่อมโยงสอดผสานเป็นเรื่องเดียวกัน เป็นการถ่ายทอดความงดงามจากวรรณกรรมและบทเพลงของศิลปินแห่งชาติ (ลำดับตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช) ใช้วิธีการนำเสนอผ่านรูปแบบของการแสดงจากวรรณกรรม จิตรกรรม เพลง ละครเวที ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ซึ่งเป็นผลงานของศิลปินแห่งชาติ ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย แบ่งตามช่วงเวลา เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ / เหตุการณ์สมัยสงครามอินโดจีน ถึงสงครามโลกครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๔๘๒ - ๒๕๘๘ ยุคละครเวที / หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๙๒ ยุคละครเวที / ยุคพัฒนา พ.ศ. ๒๕๐๐ / สงครามเวียดนาม ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓ และ ในยุคปัจจุบัน


สร้างสรรค์การแสดงโดย ประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และชุติมา เสวิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณศิลป์ ประพันธ์บทการแสดง กำกับการแสดงโดย สุประวัติ ปัทมสูต ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะ การแสดง และเป็นการถ่ายทอดการแสดงร่วมกันของศิลปินแห่งชาติ อาทิ สวลี ผกาพันธุ์, สุเทพ วงศ์กำแหง, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, กมล ทัศนาญชลี, ชรินทร์ นันทนาคร, จักรพันธ์ โปษยกฤต, ถวัลย์ ดัชนี, จินตนา สุขสถิตย์, ปรีชา เถาทอง, ประยงค์ ชื่นเย็น, สุรชัย จันทิมาธร, ธงชัย รักปทุม, พิศมัย วิไลศักดิ์, เศรษฐา ศิระฉายา, ศ.วิโชค มุกดามณี, พันโท วิชิต โห้ไทย, บานเย็น รากแก่น พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญ ปกรณ์ พรพิสุทธิ์, ฉันทนา กิติยพันธ์, จำรัส เศวตาภรณ์, สุชาติ ชวางกูร, อ๊อด รณชัย ถมยาปริวัฒน์, วงแฮมเมอร์, วสุ แสงสิงแก้ว, พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์, ธีรนัยน์ ณ หนองคาย, ทฤษฎี ณ พัทลุง, อิสริยา คูประเสริฐ และศิลปินนักแสดงรุ่นใหม่ อาทิ ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์, เกรซ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, ภณัฐ สุจิรังกูล , พัดชา อเนกอายุวัฒน์, ตุ้ย เกียรติกมล ล่าทา, ซานิ นิภาภรณ์, ฐิติ ธนการ, รอน ภัทรภณ โตอุ่น, โบว์ สาวิตรี สุทธิชานนท์, แม็ค วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล, ปุยฝ้าย ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล, อุ๊บอิ๊บ กนกวรรณ อินทรพัฒน์ เป็นต้น และ บอย โกสิยพงษ์ ได้ให้เกียรติแต่งเพลงใหม่ให้กับการแสดงในครั้งนี้ด้วย


ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถเข้าชมการแสดงได้ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. และวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ น. บัตรราคา ๒,๐๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๐๐๐ ๘๐๐ ๕๐๐ จองบัตรได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา โทร. ๐-๒๒๖๒-๓๔๕๖ หรือ thaiticketmajor.comภาพและข้อมูลจากเวบ
culture.go.th


นิทรรศการประติมากรรมไทยร่วมสมัย "The Great Rhythm Revival”


โมค่าภูมิใจนำเสนอ นิทรรศการประติมากรรมไทยร่วมสมัย "The Great Rhythm Revival"


เปิดให้ชมตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗


ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น ๑ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK)


เข้าชมฟรี


เชิญแวะมาชมหนังสือศิลปะได้ที่ Museum Shopภาพและข้อมูลจากเวบ
เฟซบุค MOCA.BKK


"มองเห็นด้วยตา สัมผัสด้วยหัวใจ" (SEE SEA)


นิทรรศการจิตรกรรม "SEE SEA" "มองเห็นด้วยตา สัมผัสด้วยหัวใจ" ได้รับเกียรติจากศิลปินรับเชิญร่วมจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ อาทิ ลำพู กันเสนาะ/ สิโรจน์ พวงบุบผา/ นิวัฒน์ ชูทวน/ เมธาสิทธิ์ อัดดก/ กฤษณวงศ์ ศิวะพราหมณ์สกุล/ สุชา ศิลปชัยศรี ฯลฯ รวมทั้งสิ้นกว่า ๔o ชิ้นงาน จาก ๓๖ ศิลปิน นิทรรศการนี้จะจัดแสดง ณ แกลลอรี่ ชั้น ๓๖ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (ถนนสีลม) ระหว่างวันที่ ๑๓ มีนาคม-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกวัน เวลา ๑o.oo – ๑๙.oo น.


และขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.oo น. โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช เป็นประธานในพิธี ณ แกลลอรี่ ชั้น ๓๖ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม)


"ทุกคนมีความงาม นายต้องค้นให้พบ แม้แต่คนที่ขี้ริ้วขี้เหร่ก็อาจมีความงามแอบซ่อนอยู่ อาจจะเป็นนิ้วมือ นิ้วเท้า หรือฟัน หรือแม้จิตใจที่งดงามก็ตาม นายต้องคนให้พบ" (ศิลป์ พีระศรี)


ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของงานศิลปะที่มีต่อมวลมนุษย์ ซึ่งแม้มีความบกพร่องทางร่างกาย ก็มิอาจปิดกลั้นจิตวิญญาณแห่งการรับรู้และสัมผัสถึงความงามจากศิลปะอันเกิดขึ้นจากความอ่อนโยน และจิตใจที่สูงส่งของมนุษย์ผู้ประเสริฐ คณะบุคคลากรซึ่งเป็นทั้งศิลปิน และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี ซึ่งมีจิตเมตตาและเสียสละ ได้ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ทั้งให้โอกาส และผลักดันลูกศิษย์ผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินให้ได้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม โดยให้ศึกษาเล่าเรียนร่วมกันกับผู้มีร่างกายครบสมบูรณ์พร้อม ให้ได้รับประสบการณ์ทางด้านศิลปะร่วมกันอย่างเสมอภาค แกลลอรี่ชั้น ๓๖ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการให้โอกาส และรับรู้ถึงความทุ่มเทของคณะอาจารย์ และบุคลากรของวงการศิลปะ จึงร่วมให้การสนับสนุน และผลักดันให้เกิด นิทรรศการจิตรกรรม "SEE SEA" "มองเห็นด้วยตา สัมผัสด้วยหัวใจ"


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสนใจซื้อผลงานโทร : o๒-๒๓๘-๑๙๙๑
เฟซบุ๊ค : เฟซบุค pullmanbangkokhotelG
อีเมล์ : pr@pullmanbangkokhotelG.comภาพและข้อมูลจากเวบ
กระทู้พันทิป


“Vacarmes” โดย ฟิลิป มัวซง

๒๗ พฤษภาคม – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี (ทองหล่อซอย ๑o)นิทรรศการ “Vacarmes” นำเสนอผลงานภาพถ่ายของฟิลิป มัวซง ศิลปินถ่ายภาพชาวฝรั่งเศส ซึ่งออกเดินทางเพื่อเก็บเกี่ยวและบันทึกประสบการณ์ทางการเห็นของเขาในรูปของภาพถ่ายทิวทัศน์ในธรรมชาติอันงดงาม ไม่ว่าจะเป็นภาพของทิวเขา ต้นไม้ ผิวน้ำ หรือท้องฟ้า เมื่อคำว่า Vacarmes เป็นภาษาฝรั่งเศส หมายถึง ‘เสียงโครมคราม เสียงวุ่นวาย’ ภาพถ่ายของฟิลิป มัวซง จึงอาจมีความหมายท่ามกลางบริบทอันหลากหลายของความหวัง ความนิ่งเงียบ การรอคอย ความสับสนวุ่นวาย จินตนาการ กระทั่งความคิดฝันที่ผันแปรไม่แน่นอนภาพและข้อมูลจากเวบ
เฟซบุค ARDEL Gallery


"นิทรรศการภาพถ่าย "all about nude"


นิทรรศการภาพถ่าย "all about nude" ของศิลปิน 10 คน


วันที่ ๓ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗


สถานที่: มิดไนท์แกลลอรี่ โชคชัย ๔ ซอย ๑๘ (ซอยข้างกองปราบ)


วันเปิดงาน : ๓ พค. เวลา ๑๙.oo น.ภาพและข้อมูลจากเวบ
เฟซบุคMidnice Gallery
portfolios.net


เทศกาลศิลปวัฒนธรรมฝรั่งเศล - ไทย "LA FETE (ลาแฟ็ต)”


เทศกาลศิลปวัฒนธรรมฝรั่งเศล - ไทย หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ LA FETE (ลาแฟ็ต) เวียนมาอีกครั้ง ลาแฟ็ต ๒o๑๔ ซึ่งถือเป็นครั้งที่ ๑o แล้วนั้น จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๔ มิถุนายน - ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ สถานที่หลายแห่งทั่วกรุงเทพฯ
       
       
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายคริสติญอง เมแรย์ ผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ,นายตีแยร์รี วีโต เอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย,ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ นายกสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ,นายเจเรมี โอปริเทสโก ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ และนายเบอนัวต์ เอเตียนน์ ผู้ช่วยทูตด้านวัฒนธรรม ได้ร่วมกันแถลงข่าว ณ บ้านหลังใหม่ของ สมาคมฝรั่งเศส บนถนนวิทยุ ข้างสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

       
๑๒ รายการแสดงที่ถูกบรรจุไว้ในเทศกาลฯปีนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเทศกาลฯ มีดังนี้
       
>>>คอนเสิร์ตเปิดเทศกาล
๔ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๒o.oo น.
ณ สมาคมฝรั่งเศส
       
ค่ำคืนของการเปิดม่าน เทศกาล ลาแฟ็ต ๒o๑๔ อย่างเป็นทางการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดเทศกาลฯ และทอดพระเนตรวงดนตรีกวาตูออร์ ปารีรี วงที่ผ่านการแสดงดนตรีมาแล้วทั่วโลกตลอด ๓o ปี และเป็นหนึ่งในวงดนตรีเครื่องสายสี่ชิ้นที่มีชื่อเสียง
       
       
>>>เทศกาลดนตรีบนตึกสูง
๖ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๒o.oo น. เป็นต้นไป
ณ ZENSE ชั้น ๑๗ ของ ZEN World
       
เทศกาลดนตรีที่รวบรวมนักร้องชาวไทยและนักร้องดูโอ้ของฝรั่งเศส Systaime/Kantes รวมไปถึงดีเจและวีเจมาสร้างสีสันผสมผสานเพลงแนวอิเลคทรอนิกส์


>>>การเต้นชุด “ลอส(ดูโอ้)"
๑๑ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๒o.oo น.
ณ คณะอักษรศาสตร์ ชั้น ๙ อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
ลาแฟ็ตปีนี้ นอกจากชาวไทยจะได้รับทราบข่าวอันน่ายินดีว่า รัฐบาลฝรั่งเศสจะมอบเหรียญอิสริยาภรณ์สาขาศิลปะและอักษรศาสตร์ ชั้นอัศวิน แด่ พิเชษฐ กลั่นชื่น นักออกแบบท่าเต้นและนักเต้นชาวไทยที่มีชื่อเสียงในระดับสากล ในฐานะที่พิเชษฐได้สร้างสรรค์ผลงานและมีสัมพันธภาพที่ดีกับประเทศฝรั่งเศสมานานหลายปี พิเชษฐยังร่วมกับ A.lter S.essio คณะนักเต้นฝรั่งเศส ออกแบบการเต้นที่สอดคล้องกับแสง เสียงและภาพเคลื่อนไหว ชุด ลอส(ดูโอ้) โดยพิเชษฐจะร่วมเต้นกับ Yum Keiko Takayama นักเต้นชาวญี่ปุ่น จากนั้นหลังจบการแสดง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสาร และเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสจะทำพิธีมอบเหรียญอิสริยาภรณ์แด่พิเชษฐ

พิเชษฐ กลั่นชื่น


       
>>>การแสดงดนตรี La Fete HI -SO Full Moon Party
๑๒ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๒๑.oo น. เป็นต้นไป
ณ โรงแรมโซฟีเทล โซ แบงคอก
       
งานแสดงดนตรีที่จำลองงานฟูลมูนปาร์ตี้ของเกาะพงันมาไว้บริเวณไฮโซบาร์ ของ โรงแรมโซฟีเทล โซ แบงคอก และมีนักดนตรี นักร้อง และดีเจชื่อดัง ถูกรับเชิญมาร่วมงาน
       

>>>มายากลแนวใหม่
๑๓ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๒o.oo น.
ณ ศูนย์ศิลปะการละครสดใส พันธุมโกมล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
การแสดงมายากลแนวใหม่ ชุด Notte (กลางคืน) ของคณะ ๑๔:๒o ซึ่งเคยสร้างผลงานที่มีชื่อเสียงร่วมกับนักออกแบบเสื้อผ้า ฌอง-ปอล โกลติแยร์ และนักออกแบบท่าเต้น ฟิลิปป์ เดกูฟเฟเล่ มาแล้ว
        
ขณะชมมายากลชุด Notte (กลางคืน) ผู้ชมจะเสมือนถูกผลักเข้าไปในความมืด ขณะที่นักแสดงบนเวทีสองคนเล่นกับภาพลวงตา โยนลูกบอลสีขาวหลายลูกให้ปรากฏและหาย สลับไปมา คลอตามจังหวะดนตรีที่นุ่มนวล และเร้าความรู้สึก
       

>>>บันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์
๑๔ - ๒๒ มิ.ย. ๕๗
ณ อุทยานการเรียนรู้(TK park) เซ็นทรัลเวิลด์
       
ภาพถ่ายของสิ่งมีชีวิตในระยะเดียวกับที่มองเห็นผ่านกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งมีการเพิ่มตัวละครในผลงานวรรณกรรมของ จูลส์ เวิร์น นักเขียนที่มีผู้ติดตามผลงานมากที่สุดในบรรดานักเขียนฝรั่งเศส เข้าไป ภาพถ่ายที่ให้ทั้งอารมณ์ขันและความรู้ไปด้วยนี้ คือการผสมผสานระหว่างการถ่ายภาพ วิทยาศาสตร์และวรรณคดี
       

>>>การแข่งขัน HIP HOP
๑๕ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๑๔.oo น. เป็นต้นไป
ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯ
       
วันที่เหล่านักเต้นทั่วไทยจะมารวมตัวกันเพื่อประชันลีลาการเต้นบีบอยท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเอง และนอกจากจะมีเต้นที่มีชื่อเสียงชาวไทยเป็นกรรมการตัดสิน ยังมีนักเต้นจาก คณะโปเกมอนครู ที่มีชื่อเสียงที่สุดของฝรั่งเศส มาร่วมเป็นกรรมการตัดสินด้วย
       

>>>Silence on toume โดย คณะโปเกมอนครู
๑๘ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๒o.oo น.
ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์
       
หลังเป็นคณะกรรมตัดสินการแข่งขัน HIP HOP คณะโปเกมอนครู มีคิวนำเสนอการเต้นชุดใหม่ของคณะตนเอง ที่กล่าวได้ว่าเป็นรายการไฮไลท์ของลาแฟ็ตปีนี้ Silence on toume นอกจากจะเป็นการเต้นที่ได้รับแรงบันดาลใจจาการเคลื่อนไหวของท่าเต้น HIP HOP ยังเสมือนพาผู้ชมกลับไปสู่โลกของภาพยนตร์ช่วงศตวรรษที่ ๓o และ ๔o โดยฉากและเสื้อผ้าที่ใช้ในการแสดงจะทำให้ผู้ชมนึกถึงสตูดิโอภาพยนตร์ในยุคนั้น และเป็นเสมือนซีรี่ภาพเขียนที่ดำเนินตามจังหวะที่หลากหลายและต่อเนื่องกันตามดนตรีประกอบ
       
“น่าตื่นเต้น ประทับใจและบางครั้งก็ดูอ่อนไหว” คือนิยามสั้น ๆ ของการแสดงชุดนี้
       

>>>ละครหุ่น ตั้งคำถามเรื่องความหายนะของระบบนิเวศน์
๒๓-๒๔ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๒o.oo น.
ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
       
หลังทำงานร่วมกันเป็นระยะเวลาสองปี ของ Les Remouleurs คณะละครหุ่นฝรั่งเศส กับคณะละครหุ่นชาวไทยที่ จ.เชียงใหม่ จึงเกิดเป็นการแสดงละครหุ่นชุด “พรมแดน” ที่ใช้เทคนิคเล่นกับแสงและเงา ผสมผสานเทคนิคละครหุ่นฝรั่งเศสและไทยเข้าด้วยกัน และที่สำคัญต้องการจะตั้งคำเรื่องความหายนะของระบบนิเวศน์อย่างสุนทรีย์

      
>>>มุมมองที่บรรจบกันระหว่างสองสถาบัน
๒๖ มิ.ย. - ๑๑ ก.ค. ๕๗
ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
       
ชัยวัช เวียนสันเทียะ(ไทย) และลอรา กายโยช์ (ฝรั่งเศส) คือสองนักศึกษาศิลปะที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร และโรงเรียนศิลปะชั้นสูงแห่งปารีส (ENSBA) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสถานมทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยมาเป็นเวลากว่าสิบปี ช่วงเวลาสามเดือนของการใช้ชีวิตในฝรั่งเศสของชัยวัชและในไทยของลอรา เกิดเป็นผลงานศิลปะที่จะถูกนำมาจัดแสดงร่วมกันผ่านนิทรรศการ “มุมมองที่บรรจบกันระหว่างสองสถาบัน”
       
       
>>>ท่องราตรีแกลเลอรี่
๕ ก.ค. ๕๗ เวลา ๑๙.oo น. เป็นต้นไป
ณ แกลเลอรี่หลายแห่งทั่วกรุงเทพ
       
ลาแฟ็ตปีที่ผ่านมาลองชิมลาง ด้วยการจัดกิจกรรม “ท่องราตรีแกลเลอรี่” ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งปรับรูปแบบมาจากกิจกรรมท่องพิพิธภัณฑ์สำคัญ ๆในยามค่ำคืนของฝรั่งเศสปีนี้มีขึ้นอีกครั้ง ดังนั้นใครที่สนใจเที่ยวชมงานศิลปะในแกลเลอรี่หลายแห่งทั่วกรุงเทพฯ ที่อยู่ไม่ไกลจากเส้นทางของรถไฟฟ้า BTS และ MRT ไปเที่ยวชมกันได้ตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มจนถึงเที่ยงคืนของวันเสาร์ที่ ๕ กรกฎาคม มีแกลเลอรี่ไหนที่เข้าร่วมกิจกรรมบ้าง คลิกไปติดตามได้ทางเฟสบุ๊ค Galleries Night BKK
       
       
>>>BSO ฉลองเทศกาล ลาแฟ็ต ๒o๑๔
๖ ก.ค. ๕๗ เวลา ๒o.oo น.
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
       
วง Bangkok Symphony Orchestra (BSO) ร่วมด้วยผู้อำนวยการเพลงรับเชิญ Roderick ที่มีชื่อเสียงชาวอังกฤษ และสองนักร้องชื่อดัง Robyn North และDavid Shannon จะมาร่วมกันบรรเลงและขับขานบทเพลงประกอบภาพยนตร์ของนักแต่งเพลงหลายคนที่มีชื่อเสียงชาวฝรั่งเศส ผ่านคอนเสิร์ต A Night at the Movies อันเป็นรายการปิดม่านเทศกาล ลาแฟ็ต ๒o๑๔...ภาพข้อมูลจากเวบ
เฟซบุค La Fête
manager.co.th


"โครงการนิทรรศการเดี่ยวของศิลปินไทยที่กำลังน่าจับตามอง
และโครงการศิลปินพำนักชาวเอเชีย”

ณ แกลเลอรีชั้น ๒ และชั้น ๔ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ําไท
ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗พิธีเปิด วันเสาร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.oo น. เป็นต้นไปหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กำหนดจัดนิทรรศการศิลปะภายใต้ “โครงการนิทรรศการเดี่ยวของศิลปินไทยที่กำลังน่าจับตามอง” ควบคู่ไปกับ “โครงการศิลปินพำนักชาวเอเชีย” อันเป็นสองโครงการหลักของหอศิลปฯ ในแต่ละปี ที่คัดเลือกศิลปินโดย อ.อรรฆย์ ฟองสมุทร ภัณฑารักษ์ประจำหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีจุดประสงค์ในการสนับสนุนศิลปินไทยที่กำลังมีผลงานน่าจับตามองและศิลปินต่างชาติชาวเอเชีย ซึ่งสามารถผลักดันให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างความต่างทางวัฒนธรรมและเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเนื้อหาในระดับประเทศที่สามารถแผ่กว้างไปจนถึงระดับนานาชาติ


ในครั้งนี้ โครงการนิทรรศการเดี่ยวของศิลปินไทยที่กำลังน่าจับตามอง ได้เชิญ มิติ เรืองกฤตยา มาจัดแสดงผลงานศิลปะภาพถ่ายร่วมสมัย โดยถ่ายทอดความเปลี่ยนแปลงของประเทศกำลังพัฒนาภายหลังจากการคืนอำนาจของประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ‘เสียมราฐ’ ประเทศกัมพูชา ผ่านการนำเสนอแนวความคิดจากการสังเกตสภาวะการขับเคลื่อนของสังคมที่กำลังดำเนินไปสู่ความเจริญที่เรียกว่า “สังคมเมือง” เสมือนหนึ่งการเฝ้ามองความสนุกสนานปนความวุ่นวายจากมุมหนึ่ง ที่ยังคงรายล้อมไปด้วยบรรยากาศของการกำลังปรับตัว ผสมผสานความหลงเหลือจากการถูกรุกล้ำพื้นที่มาเป็นเวลาช้านาน จนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางวัฒนธรรม


โครงการศิลปินพำนักชาวเอเชีย เป็นอีกหนึ่งโครงการหลักของหอศิลปฯ ในปีนี้ได้คัดเลือก โรสลิชาม อิซมาอิล ศิลปินจากประเทศมาเลเชียเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสร้างผลงานและจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ระหว่างการพำนักอยู่ในประเทศไทยภายในระยะเวลา ๔๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗) โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่มิใช่เพียงการแสดงงานศิลปะร่วมสมัย หากยังรวมไปถึงการส่งเสริมการศึกษาผ่านกระบวนการสร้างผลงานศิลปะร่วมสมัย ที่มุ่งเน้นในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และแลกเปลี่ยนทัศนคติอันเกี่ยวเนื่องกับศิลปะ สังคม และวัฒนธรรม ระหว่างศิลปิน สังคม นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ และผู้ชมที่เป็นทั้งนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป


ทั้งสองโครงการนี้ จะมีการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะในระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ แกลเลอรี่ชั้น ๒ และชั้น ๔ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ตั้งแต่เวลา ๑๘.oo น. เป็นต้นไป รวมทั้ง Exhibition Talk ตั้งแต่เวลา ๑๕.oo – ๑๗.oo น. ในวันเดียวกัน


มิติ เรืองกฤตยา (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๒๔) ศิลปินไทยสาขาภาพถ่ายร่วมสมัยจากกรุงเทพมหานคร ล่าสุดได้รับคัดเลือกให้เป็น ‘Selected Winners’ และ ‘Honourable Mentions’ จาก Magenta Flash Forward สำหรับการเป็นช่างภาพหน้าใหม่ ประเทศสหราชอาณาจักร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Angkor กับ Antoine D’ Agata ช่างภาพชื่อดัง ที่เขาเคยร่วมช่วยงาน ณ เมืองพัทยา ประวัติผลงานของเขาถูกคัดเลือกให้ลงในวารสาร British Journal of Photography, นิตยสาร De L’air และ 500 Photographers blog นอกจากนี้ ยังได้รับเชิญให้ร่วมจัดแสดงผลงานในเทศกาลภาพถ่าย Arles, Le Bal, Noorderlitch Photo Festival, Photo Phnom Penh เเละเทศกาล Singapore International Photography Festival ชื่อและผลงานของเขาถูกเสนอเข้าชิงรางวัล ‘ช่างภาพยอดเยี่ยม’ และ ‘สมุดภาพเยี่ยม’ ในเทศกาล Dali Photo Festival มิติจัดแสดงนิทรรศการเดี่ยว ณ คัดมันดู โฟโต้ แกลเลอรี่ กรุงเทพมหานคร และ ICI เมืองเวนิส และร่วมแสดงนิทรรศการกลุ่มในเทศกาล ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ ผลงานสมุดภาพของเขาถูกเลือกให้เป็นสมุดภาพที่น่าสนใจที่สุดของปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จากนิตยสาร Emaho ในขณะเดียวกันนี้ เขายังได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการกลุ่ม และกำลังจะจัดแสดงผลงานเดี่ยว ณ แกลเลอรี่ ๒๙o๒ ประเทศสิงคโปร์ และที่หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพแห่งนี้


โรสลิชาม อิซมาอิล (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๑๕) ศิลปินชาวมาเลเชีย จากเมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย จบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕o) จากมหาวิทยาลัย Mara University Of Technology อิเซเป็นศิลปินแนวคอนเซ็ปชวลที่ใช้แนวความคิดสำรวจประสบการณ์รอบตัวของการอาศัยอยู่ในสังคมเมืองและวัฒนธรรมพลเมือง ผลงานของเขาเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและบทสนทนาระหว่างกิจกรรมที่สร้างขึ้นไปพร้อมกับสร้างผลงานที่เป็นการ์ตูนจากการเก็บสะสมชิ้นส่วนภาพวาดการ์ตูนชื่อดังต่าง ๆ ได้เข้าร่วมแสดงผลงานใน APT Asia Pacific Triennale 2012, Singapore Biennale ปี พ.ศ. ๒๕๕๔, Jakarta Biennale ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่ Istanbul Biennale ร่วมกับกลุ่มศิลปินอินโดนีเซีย Ruangrupa ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เขาได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินในพำนักของโครงการ Australian High Commission Resident at ที่ Gunnery Studio, Art Space เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียและได้แสดงนิทรรศการเดี่ยวที่ แกลเลอรี่ 4A หลังจากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๕o ได้รับทุนจาก The Japan Foundation กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในการเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Sentap นิตยสารศิลปะรายสามเดือนในประเทศมาเลเซียภาพและข้อมูลจากเวบ
fineart-magazine.com


"นิทรรศการความหวัง เฮนรี่ ลามี”

“ทำไมผมถึงทำงานศิลปะหรือ…สำหรับผมมันคือพลังหรือแรงผลักดัน
เป็นความอยากเป็นแรงปรารถนาที่อยู่ภายในตัวเราทุกคนน่ะ”เฮนรี่ ลามี คือชายหนุ่มที่กำลังได้รับการกล่าวขาน และเป็นจิตรกรที่น่าจับตาที่สุดในชั่วโมงนี้ ที่สำคัญเขากำลังจะนำสายตาสุนทรียศิลป์อันเฉียบคมของเขามาสู่กรุงเทพฯ ด้วยการเปิดตัวนิทรรศการที่น่าตื่นเต้นครั้งแรกในเมืองไทยที่ชื่อ ‘ความหวัง’


นิทรรศการ ‘ความหวัง’ เกิดจากการถักทอ ผสมผสานความงามที่เรียบง่าย และความมากชีวตชีวาของประเทศไทยเข้าด้วยกัน ทั้งหมดถูกจับมารวมกันและถ่ายทอดออกมาทางใบหน้าหรือภาพพอร์ตเทรต จากรูปเคารพศักดิ์ศิทธิ์ บุคคลที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย สู่ภาพแบบโปสการ์ดที่เราเห็นกันทุกวี่วัน ระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งเดือนในกรุงเทพฯ แต่เฮนรี่กลับสามารถสรรค์สร้างผลงานของตัวเองได้อย่างน่าทึ่ง โดยผสานความช่างคิด ความซุกซน เข้ากับไหวพริบอันชาญฉลาดของเขา


ด้วยอาวุธคู่ใจอย่างเกรียงและเพลงแร็ปฝรั่งเศส เฮนรี่ ลามี กำลังปฏิบัติภาระกิจสื่อภาพที่เขาอยากถ่ายทอดออกมา ราวกับนักพยากรณ์ ที่พินิจพิจารณาหยิบเรื่องราวรอบตัวมาถ่ายทอด ใช่แค่ว่าทำความเข้าใจกับมัน หากแต่เป็นการมองอย่างลึกซึ้งมากกว่า


สีสันของเขาเฉียบคม เร่าร้อน และฉับไว เฉกเช่นอารมณ์ของเขา จากสีขาวขุ่นมัว และสีเทาที่เป็นปื้น ๆ แบบพิกเซลของภาพ ‘Through the Pixels of Cognition’ และ ‘Somdet Phra Sangkharat’ ไปสู่สีเหลืองที่กลายเป็นเฉดสีฟ้า ชมพู และแดง ของ ‘From the Horse to the Spikes’, ‘Palette Knife’ และ ‘Pae Arak’ ลามีจับภาพ ณ ขณะนั้นเอาไว้ แล้วแสดงความรู้สึกผ่านออกมาทางดวงหน้า ซึ่งเป็นหน้าต่างอารมณ์ของเราทุกคน เป็นการสเก็ตช์เราให้เข้าไปอยู่ในโลกของเขา โฉมหน้าหลายหลาก เขาพาเราเดินทางท่องเข้าไปในโลกของเราเองและในมุมของเราเอง และภาพอย่าง ‘Supreme Phra Phikanet’ และ ‘Oh My Buddha’ ก็เป็นการสืบค้นลงไปในเรื่องของศาสนาหรือจิตวิญญาณ


เฮนรี่เกิดในประเทศฝรั่งเศส พ่อของเขาสนับสนุนให้เขาหยิบพู่กันขึ้นมาวาดรูปและแสดงความคิดเห็นออกมาตั้งแต่เขายังเล็กมาก นับแต่นั้นเฮนรี่ก็ฝึกปรือฝีมือ พัฒนาสไตล์และเทคนิคที่เคยหยิบยืมมาจากศิลปินยิ่งใหญ่หลายท่าน อาทิ เทคนิค ‘drip painting’ (การหยด สาด หรือเทสีลงบนผ้าใบโดยไม่คำนึงถึงองค์ประกอบศิลป์) ของ แจ็กสัน พอลล็อก ท้ายที่สุดเขาก็นำมาปรับใช้กับสไตล์ที่เด่นชัดของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยม


จากบ้านเกิดลีอง การเดินทางของจานสี เกรียง และการวาดภาพ ได้พาเขาออกเดินทางจากปารีส สู่เอ็กซ์อองโพรวองซ์ นิวยอร์ก ฮ่องกง โตเกียว โยโกฮาม่า ปักกิ่ง นานจิง สิงคโปร์ มะนิลา และกรุงเทพฯ ประเทศไทย ณ ปัจจุบัน


พิธีเปิดนิทรรศการ ‘ความหวัง’
วันพุธที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.oo น.
 สถานที่ : Modern Gallery
๔, ๖ โอพี การ์เด้น เลขที่ 1A-1103
ถ. เจริญกรุง ๓๖, บางรัก กรุงเทพฯ
เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ ๑๑.oo – ๑๙.oo น. โทร: o๒-๒๓๘-๖๔๔๙
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : นวินทนันท์ จิตรเดชาวัฒน์ (พิมมี่)
International Communication Manager, Modern Gallery
Mobile 086 999 6591
e-mail nawintanan@gmail.comภาพและข้อมูลจากเวบ
fineart-magazine.com


"อันเดอร์ เดอะ เรดาร์”


วันและเวลา : ๒๕ เมษายน – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
สถานที่ : หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ศิลปิน
กัลยรัตน์ บรูณะภักดี
เกียรติพงษ์ ลงเย
พงษ์สกุล ชาเหลา
สุดารัตน์ วงนางาม
อนุรักษ์ โคตรชมพู
อานุภาพ เพชรหลายสี
 

ภัณฑารักษ์
สืบแสง แสงวชิระภิบาล
 
 
ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสดงงาน ๒๕ เมษายน – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
 
 
วันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
 
การบรรยายโดยศิลปินและภัณฑารักษ์ เวลา ๑๗.๓o-๑๘.๓o น.
 
พิธีเปิดนิทรรศการ เวลา ๑๘.๔o-๒o.๓o น.

 
 
นิทรรศการ Under the Radar โดยกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาในสถาบันศิลปะกระแสหลัก นำเสนอความตรงไปตรงมาของประสบการณ์ สุนทรียศาสตร์และการดำรงอยู่ของศิลปะนอกกระแสหลัก (ร่วมสมัย) ในไทยซึ่งเป็นการสะท้อนภาพกลุ่มตัวแทนดังกล่าว ประสบการณ์และความคิดที่หลากหลายเหล่านั้นถูกจัดการเรียบเรียงและนำเสนอผ่านผลงานทัศนศิลป์ หากตั้งคำถามว่าศิลปะร่วมสมัยแท้จริงแล้วคืออะไร สิ่งที่ควรปรากฏในยุคสมัยปัจจุบันคือ ความเป็นไปได้ต่าง ๆ ของการแสดงออก ทฤษฏี แนวคิด รสนิยมและอัตลักษณ์ที่จะเข้าไปเขย่ากลไกกระแสหลักหรือกลไกผูกขาดของศิลปะ มีนักทฤษฏีและนักวิจารณ์อ้างอิงไปในทิศทางใกล้เคียงกันว่าศิลปะร่วมสมัยมีความคล้ายคลึงกับการต่อภาพจิ๊กซอว์ ที่มีความต้องการความหลากหลายของชิ้นส่วนต่าง ๆ ในทุกส่วนของโลก เพื่อสะท้อนภาพเสมือนจริงของสภาวะร่วมสมัยในปัจจุบันกาล ในขณะเดียวกัน บริบททางภูมิภาคนิยม ชาตินิยม พื้นถิ่นหรือวัฒนธรรมย่อยกลับมามีบทบาทเหมือนการเกิดใหม่อีกครั้งผ่านการเสนอบนเวทีระดับนานาชาติอย่างมีชีวิตชีวาและแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง ในทางตรงกันข้าม นิยามอำนาจศูนย์กลางแบบแผนอดีตถูกทำให้อ่อนกำลังลงไปจากเดิม
 
 
นิทรรศการ Under the Radar โดยหกศิลปิน กัลยรัตน์ บรูณะภักดี, เกียรติพงษ์ ลงเย, พงษ์สกุล ชาเหลา, สุดารัตน์ วงนางาม, อนุรักษ์ โคตรชมภู และ อานุภาพ เพชรหลายสี ประสงค์ที่จะนำเสนอสุนทรียศาสตร์ของความไม่สมบรูณ์แบบจากประสบการณ์ทางศิลปะ ภูมิหลังศิลปะศึกษา ทัศนคติ เรียงร้อยให้เกิดศิลปวัตถุในการสื่อสารต่อผู้ชมถึงการดำรงอยู่ของอีกกลุ่มสังคมทางศิลปะ อีกนัยยะเทียบเคียง นิทรรศการครั้งนี้ได้พยายามพิจารณาถึงช่องทางใหม่ของศิลปะไทยร่วมสมัยในอนาคตที่ควรหลีกเลี่ยงการผลิตซ้ำทางสุนทรียศาสตร์ของศิลปะกระแสนิยมภาพและข้อมูลจากเวบ
wikalenda.com


"เอ็ม.โอ.ดี.”


วันและเวลา : ๒o - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
สถานที่ : อาร์ท ๔ ดี


ภาพยนตร์เกี่ยวกับดีไซน์และสถาปัตยกรรมอยู่คู่กับเทศกาลออกแบบบางกอกมาตั้งแต่ครั้งแรกในปี ๒oo๗ นอกจากการฉายภาพยนตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับดีไซน์แล้ว หลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมายังมีการเสวนาพูดคุยกับนักออกแบบ สถาปนิก นักวิชาการ นักวิจารณ์ รวมทั้ง ผู้กำกับภาพยนตร์ ซึ่งถือเป็นการให้และแลกเปลี่ยนมุมมองในด้านการออกแบบกับผู้ชมด้วย
สำหรับการฉายภาพยนตร์ M.O.D. ประจำปี ๒๕๕๗ เทศกาลออกแบบบางกอกนำเสนอ ภาพยนตร์รวม ๕ เรื่อง ภาพและข้อมูลจากเวบ
wikalenda.com
เฟซบุค Corporation 4d


ประกวดงานศิลปะ "Art Forward Fund Award”


พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOCA และ Dudesweet จัดงานประกวดศิลปนิพนธ์เฉพาะนักศึกษาปีสุดท้ายในสาขา fine arts ทั่วประเทศ (จิตกรรมประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม วิดีทัศน์ ภาพถ่าย จัดวาง -ทุกอย่างที่ไม่ใช่สาย commercial art)


ทั้งหลักสูตรไทย และนานาชาติในประเทศไทย คณะกรรมการที่ตัดสินรางวัลนี้จึงมีทั้งเป็นศิลปินร่วมสมัยของไทย และศิลปินร่วมสมัยระดับโลก โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครผลงานในเดือนเมษายนนี้ สำหรับนักศึกษาที่กำลังทำงาน art thesis อยู่ตอนนี้ เมื่อส่งอาจารย์แล้ว ก็เตรียมส่งงานเข้าประกวดได้ตอได้เลย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


รางวัล Art Forward Fund Awards คือการประกวดงานศิลปนิพนธ์ประจำปีของนิสิต นักศึกษาจากคณะศิลปกรรมและจิตรกรรมทั่วประเทศ โดยมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย (MOCA) เป็นผู้สนับสนุน จุดประสงค์หลักของการจัดประกวดเพื่อช่วยปูทางให้กับศิลปินรุ่นใหม่ ได้ก้าวสู่การเป็นศิลปินระดับชาติเป็นครั้งแรก


โดยมีจุดประสงค์เพื่อ

๑. เพื่อให้นักศึกษาศิลปะชั้นปีสุดท้ายจากทั่วประเทศ ได้มีโอกาสร่วมประกวดงานในระดับประเทศ เป็นพื้นที่ให้พวกเขาแสดงออกถึงความสามารถในการสร้างานศิลปะ ซึ่งจะเป็นการต่อยอดอาชีพของพวกเขาในฐานะศิลปินในอนาคต

๒. เพื่อสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่ ให้เกิดการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิด โดยหวังว่าจะทำให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลและสนับสนุนกันเองในกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ในอนาคต

๓. เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่สนใจศิลปะร่วมสมัยในเมืองไทย รู้สึกสนุกกับงานศิลปะ และเข้าถึงงานศิลปะร่วมสมัยได้ง่ายขึ้น


สมัครได้ที่ artforwardfund.org
อ่านรายละเอียดเพิ่มได้ในเฟซบุค artforwardfundaward


ภาพและข้อมูลจากเวบ
เฟซบุค artforwardfundaward
artbangkok.com


"Young Programme 2014”


โดย ๔ ศิลปินรุ่นใหม่ชาวเกาหลี 
ฮาซังมิ | จางคยังเอ | ลีซางดัก | โอมินซู
ละลานตา ไฟน์อาร์ต
๑o พฤษภาคม – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
 

ละลานตา ไฟน์อาร์ต นำเสนอนิทรรศการ Young Programme 2014 โดย ๔ ศิลปินหน้าใหม่ที่น่าจับตามองจากเกาหลีใต้


“Young Programme” เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของละลานตา ไฟน์อาร์ต ในการมองหาศิลปินรุ่นใหม่ในประเทศแถบเอเชียที่มีความสามารถและยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยโครงการนี้ดำริที่จะเปิดพื้นที่ให้ศิลปินเหล่านี้ได้แสดงผลงานเและแนวคิดใหม่ ๆ สู่สาธารณชน


นิทรรศการ Young Programme 2014 จัดแสดงผลงาน ๒๕ ชิ้น ประกอบไปด้วยประติมากรรม ภาพวาด ภาพตัดแปะ และสื่อผสมจากไฟ LED ผลงานจากศิลปินรุ่นใหม่ชาวเกาหลีกลุ่มนี้สื่อให้เห็นวิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ทว่ายังแฝงให้เห็นวัฒนธรรมและรากฐานศิลปะดั้งเดิมของเกาหลีอย่างเด่นชัด


ฮาซังมิ นำเสนอประติมากรรมหน้าตาประหลาดแต่น่ารักที่บอกเล่าความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ นั่นคือความรัก และความสัมพันธ์ด้านสังคม


จางคยังเอ ผสมผสานศิลปะดั้งเดิมในการวาดภาพหมึกจีนบนกระดาษ ร่วมกับการใช้หลอดไฟ LED ที่ให้ความสว่างจากด้านหลังภาพ สร้างให้เกิดเป็นมิติของถนนจอแจเต็มไปด้วยแสงไฟส่องสว่างในยามค่ำคืน


ลีซางดัก นำเสนอศิลปะตัดแปะ โดยใช้เทคนิคหลักคือการตัด และแปะภาพวาดสีอะคริลิคบนกระดาษ เกิดมุมมองใหม่ของงานศิลปะที่ต่างออกไปจากเดิม


โอมินซู ใช้เทคนิค และแนวคิดดั้งเดิมของเกาหลีในสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับธรรมชาติในแนวคิดที่มีชื่อเรียกว่า เซ็นซู-ฮวา (หรือภูเขา-สายน้ำ) โดยแสดงผลงานภาพวาดหมึกอินเดียบนผ้าใบ ถ่ายทอดภูมิทัศน์ในแนวคิดแถบตะวันออก นำเสนอธรรมชาติในอุดมคติของศิลปินโดยมนุษย์เป็นองค์รวมเดียวกันกับธรรมชาติ


นิทรรศการ ‘Young Programme 2014’ จัดแสดงที่ละลานตา ไฟน์อาร์ต ตั้งแต่วันที่ ๑o พฤษภาคม – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยพิธีเปิดจะจัดขึ้นในวันที่ ๑o พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.oo – ๑๙.oo น.ภาพและข้อมูลจากเวบ
wikalenda.com


"Fake Work”


ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยและวิทยาการต่าง ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งอาจเรียกได้ว่าปัจจุบันเป็นยุคของ วัตถุดิบ อันเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้คนหลงใหลตามกระแสในค่านิยมแปลกใหม่ ปล่อยให้วัตถุนิยมครอบงำอยู่เหนือจิตใจโดยไม่รู้จบ


ส่งผลให้พฤติกรรมของคนในสังคมหรือ “รูปแบบการดำเนินชีวิต” ก็เปลี่ยนไปและมีแนวโน้มไปทางลบเพิ่มมากขึ้น ขาดความเชื่อมั่นในสติ จริยธรรม ความอยากความต้องการกับความโลภมากก็เป็นใหญ่ โทสะกับโมหะก็เกิดกับตนเองจนหาทางออกไม่เจอ จนอาจกล่าวได้ว่าโลกกำลังประสบวิกฤตการณ์ถาวรขึ้นอย่างน่าวิตก ถึงแม้ว่ากระแสวัตถุนิยมจะมีบทบาทในชีวิตการดำรงอยู่ของมนุษย์ แต่ภายใต้จิตสำนึกและจิตวิญญาณของมนุษย์ย่อมมีความต้องการทางจิตใจที่ สงบสุข หากใช้สติปัญญาพิจารณาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ มาเป็นเครื่องนำทางจะทำให้มองเห็นหรือมีทางออกที่ถูกต้อง เพราะความสุขโดยแท้ล้วนเกิดจากจิตวิญญาณที่สงบสุขเป็นที่ตั้งในการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์


นัมเบอร์วันแกลลอรี่ ยินดีนำเสนอนิทรรศการศิลปะ ของปลอม โดย ประวิทย์ ล้ำเจริญ เป็นผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อถ่ายทอดสถานการณ์ ณ ปัจจุบันโดยมีอำนาจของ มายาวัตถุ เป็นเครื่องชี้นำทางในการดำเนินชีวิต ผ่านผลงานทาง ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ตามแนวความคิดและจินตนาการ สำหรับนิทรรศการ ของปลอม ถือเป็นการแสดงเดี่ยวครั้งแรก นับได้ว่าเป็นการแสดงงานเต็มรูปแบบที่ได้รวมรวมงานที่น่าสนใจของศิลปินเอง


ประวิทย์ ล้ำเจริญ เกิดที่จังหวัดสุราษธานีจบการศึกษา จากปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง และปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร


ขอเชิญทุกท่านพบปะพุดคุยกับศิลปิน รับสูจิบัตร และร่วมพิธีเปิดวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.oo น.


นิทรรศการ : ของปลอม
ศิลปิน : ประวิทย์ ล้ำเจริญ
วันที่ : ๑๙ มิถุนายน – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
สถานที่ : นัมเบอร์วันแกลอรี่ ชั้น ๔ ห้อง ๔o๔ อาคาร เดอะสีลมแกลเลอเรีย กรุงเทพฯ
สามารถโหลดไฟล์ภาพขนาดใหญ่ได้ที่ : number1gallery.com
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับนิทรรศการกรุณาติดต่อ คุณกรกต ศรีดี : o๒-๖๓o-๒๕๒๓, o๘๓-๔๔๕-๘๓๓๓ภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com
บีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่ กรอบจากคุณ Hawaii_Havaii

Free TextEditor
Create Date : 21 พฤษภาคม 2557
Last Update : 21 พฤษภาคม 2557 22:06:04 น. 0 comments
Counter : 3323 Pageviews.

haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.