Ortho knowledge for all @ Do no harm patient and myself @ สุขภาพดี ไม่มีขาย ถ้าอยากได้ ต้องสร้างเอง

น้ำไขข้อเทียม (แถม ฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อเข่า , การฉีดเกล็ดเลือด PRP)


น้ำไขข้อเทียม

ในข้อเข่าปกติ จะมี น้ำไขข้อ หรือ น้ำเลี้ยงข้อ ซึ่งเป็นของเหลว ลักษณะข้นใส และ ลื่น น้ำไขข้อจะมีส่วนประกอบของน้ำและโปรตีน ทำให้มีความหนืดและความยืดหยุ่นสูง ในข้อเข่าปกติจะมีน้ำไขข้ออยู่เพียง 3 - 5 ซีซี เท่านั้น

น้ำไขข้อ มีหน้าที่ ลดแรงกระแทกต่อกระดูกอ่อนผิวข้อ หล่อลื่นผิวข้อ ทำให้ข้อเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น นำสารอาหารและออกซิเจน มาเลี้ยงกระดูกอ่อนผิวข้อ และนำของเสียจากกระดูกอ่อนออกจากข้อผ่านเข้าไปยังเส้นเลือดและน้ำเหลือง

ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม น้ำไขข้อจะมีการเปลี่ยนแปลง คือ ใสขึ้น ปริมาณลดลง(น้ำไขข้อแห้ง) ความหนืด และความยืดหยุ่นลดลง ในผู้ป่วยที่มีเข่าเสื่อมและมีการอักเสบมาก ปริมาณน้ำในข้อเพิ่มขึ้น แต่เป็นน้ำไขข้อที่ไม่ดี ไม่สามารถป้องกันการกระแทกและหล่อลื่นผิวข้อได้เหมือนน้ำไขข้อปกติ จึงทำให้เกิดการทำลายของกระดูกอ่อนผิวข้อมากขึ้น

น้ำไขข้อเทียม เป็นสารที่ได้จากธรรมชาติ มีความหนืดและความยืดหยุ่นใกล้เคียงกับน้ำไขข้อปกติของคนปกติ ซึ่งนำมาใช้เป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากโรคข้อเข่าเสื่อม โดยจะทำหน้าที่เหมือนกับน้ำไขข้อปกติ ทำให้ข้อเคลื่อนไหวดีขึ้น การอักเสบลดลง อาการปวดข้อลดลง และ ช่วยชะลอการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมไปอีก 1- 2 ปี

แพทย์ จะฉีด น้ำไขข้อเทียม เข้าไปในข้อเข่า ซึ่งน้ำไขข้อเทียมนี้มีปริมาตร 2 ซีซีต่อเข็ม ฉีดสัปดาห์ละ 1 เข็ม ติดต่อกัน 3 สัปดาห์ (ห่างกันเข็มละ 1 สัปดาห์) ถ้าจะฉีดก็ควรฉีดครบทั้ง 3 เข็มติดต่อกัน เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด ปริมาณยาสูงสุดที่แนะนำก็คือ 6 เข็มภายใน 6 เดือนโดยเว้นระยะห่างจากการฉีด 3 เข็มแรกอย่างน้อย 1 เดือน

หลังฉีด น้ำไขข้อเทียม ประมาณ 48 ชม. ควรหยุดพักการใช้เข่ารุนแรง เช่น วิ่ง ตีเทนนิส หรือ ยกของหนัก เป็นต้นถ้ารู้สึกว่า ปวดตึงในข้อ ก็อาจรับประทานยาแก้ปวด และ ใช้น้ำเย็นประคบบริเวณปวด ถ้าอาการไม่ดีขึ้น หรือ มีข้อบวม แดง ร้อน ซึ่งอาจเกิดจากการติดเชื้อในข้อเข่า ก็ให้รีบไปพบแพทย์

ผลการรักษา อาจจะแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละคน ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของข้อเสื่อม ถ้ามีข้อเสื่อมมาก ผลการรักษาก็จะไม่ค่อยดี จากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยที่ฉีดน้ำไขข้อเทียมจะมีอาการปวดลดลงและเคลื่อนไหวข้อได้ดีขึ้น เฉลี่ย 6 เดือน – 1 ปี หลังจากฉีด โดยจะเริ่มรู้สึกดีขึ้น ใน 2 - 3 เดือนหลังฉีด ดังนั้นในช่วงแรก ถ้ามีอาการปวดมากอาจจะต้องรับประทาน ยาแก้ปวดลดการอักเสบ ยาคลายกล้ามเนื้อ ร่วมด้วย

น้ำไขข้อเทียม ได้มีการนำไปใช้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมมากกว่า 5 แสนราย ในประเทศต่าง ๆ เช่น แคนนาดา อเมริกา อังกฤษ เยอรมัน สวีเดน จีน ฮ่องกง ไทย มาเลเซีย สิงค์โปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น จากการศึกษาในประเทศต่าง ๆ ไม่พบว่ามีผลข้างเคียงที่รุนแรงหรือทำปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยในผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง และ ต้องรับประทานยาเพื่อรักษาอยู่ด้วย เช่น โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น

น้ำไขข้อเทียม ไม่ได้รักษาข้อเข่าเสื่อมให้หายขาดและไม่สามารถทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อที่เสื่อมไปแล้วกลับมาดีเหมือนเดิม เพียงแต่ช่วยป้องกันกระดูกอ่อนผิวข้อไม่ให้ถูกทำลายมากขึ้น ชะลอการเสื่อมของข้อ ช่วยบรรเทาอาการปวด ทำให้ข้อเข่าเคลื่อนไหวดีขึ้น

จึงถือว่าน้ำไขข้อเทียมเป็นเพียงทางเลือกในการรักษาข้อเข่าเสื่อมเท่านั้น แต่เนื่องจากมีราคาค่อนข้างสูง (ประมาณ 15,000-20,000 บาทต่อ 3 เข็ม) จึงควรปรึกษาศัลยแพทย์กระดูกและข้อว่าจำเป็นต้องฉีดหรือไม่

หมายเหตุ มีน้ำไขข้อเทียมแบบฉีด 5 เข็ม ซึ่งมี ความหนืด และ ความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำไขข้อปกติ มีราคาต่ำกว่าน้ำไขข้อเทียมชนิด 3 เข็ม (ประมาณ 10,000-13,000 บาท) แต่จำนวนครั้งที่ฉีดมากกว่า (ฉีด 5 ครั้ง) ….
.............................................

แถม เรื่อง การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยการ “ฉีดยาเข้าข้อเข่า” ฉีดพลาสม่าที่อุดมด้วยเกล็ดเลือด (PRP)


ผลการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมโดยการฉีดพลาสม่าที่อุดมด้วยเกล็ดเลือด ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้แต่ง ปรานปวีณ์ โรจน์เจริญงาม กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2022): มกราคม 2565 - มิถุนายน 2565
https://he01.tci-thaijo.org/index.php/MNSTMedJ/article/view/253962“ปั่นเลือดแล้วนำมาฉีดเข้าข้อเข่า” อีกหนึ่งทางเลือกก่อนการรักษาข้อเข่าเสื่อม
นพ.ณัฐพงศ์ หงษ์คู ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ วชิรพยาบาล
https://sites.google.com/nmu.ac.th/ortho-vjr?fbclid=IwAR0DXQljH248U5QlI7v1t8_pWQW_XxqeeE_8I-ER1edZTCOhFnUN1_nQhDgการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยการ “ฉีดยาเข้าข้อเข่า”
โรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข
https://kdmshospital.com/article/knee-injection/

การฉีดสเตียรอยด์เข่า คือการฉีดยาสเตียรอยด์ซึ่งเป็นยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการอักเสบของเนื้อเยื่อร่างกายที่บาดเจ็บ ซึ่งยาประเภทนี้มักใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดข้อเข่าที่มีสาเหตุมาจากการอักเสบ ซึ่งมักจะพบอาการแดงร้อนของข้อ และพบอาการบวมที่เกิดจากเยื่อบุข้อเข่าที่อักเสบผลิตของเหลวออกมาสะสมในบริเวรข้อเข่าเป็นจำนวนมาก โดยยาสเตียรอยด์ที่ฉีดเข้าไปจะช่วยลดการอักเสบเฉพาะจุดในบริเวณข้อเข่า สามารถออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว ลดอาการปวดอักเสบได้ภายใน 24 ถึง 48 ชั่วโมง

การฉีดสเตียรอยด์เข่าเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะแรกของโรคที่ข้อเข่ายังไม่เสียหายหรือผิดรูปมาก และใช้รักษาเมื่อมีอาการปวดข้อเข่าจากการอักเสบมากจนส่งผลต่อชีวิตประจำวัน โดยตัวยานี้จะมีฤทธิ์อยู่ประมาณ 6 ถึง 12 สัปดาห์ จำนวนการฉีดในแต่ละปีจะจำกัดอยู่ที่ 3 หรือ 4 ครั้ง แพทย์จะฉีดสเตียรอยด์เข้าไปในข้อเข่า โดยการผสมสเตียรอยด์กับยาชา จึงทำให้ระหว่างการรักษาผู้ป่วยอาจรู้สึกถึงอาการบีบหรือแสบร้อนได้ ซึ่งเป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นได้ในกระบวนการออกฤทธิ์ของยา

ถึงแม้การฉีดสเตียรอยด์เข่าจะเป็นการรักษาที่ได้ผลชะงัด แต่ก็อาจมีผลข้างเคียงตามมาในผู้ป่วยบางราย เช่นความเสียหายของเนื้อเยื่อบริเวณข้อเข่าจากสารสเตียรอยด์ โอกาสติดเชื้อข้อเข่าเพิ่มขึ้น การระคายเคืองของเส้นประสาทที่เกิดจากเข็มและตัวยา หรือชั้นผิวบริเวณที่ฉีดบางลงและมีสีผิดปกติ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทุกครั้งก่อนเข้ารับการรักษา แพทย์จะต้องมั่นใจว่าผู้ป่วยไม่มีการติดเชื้อภายในหรือผิวหนังรอบๆ ข้อเข่า รวมถึงมีการซักประวัติแพ้ยาประเภทสเตียรอยด์ด้วย นอกจากนี้จากการวิจัยยังพบว่าการฉีดสเตียรอยด์เข่าส่วนใหญ่มักจะได้ผลดีที่สุดในการฉีดครั้งแรกๆ เท่านั้น และการฉีดสเตียรอยด์เข่ายังไม่เหมาะในการรักษาในระยะยาว เพราะสเตียรอยด์จะเข้าไปรบกวนกระบวนการซ่อมแซมตามธรรมชาติของร่างกาย ดังนั้นหากผู้ป่วยมีประวัติการฉีดสเตียรอยด์เข่ามาระยะหนึ่งแล้วยังไม่ดีขึ้น แพทย์อาจเสนอให้เปลี่ยนแนวทางการรักษา

การฉีดน้ำไขข้อเทียม คือการฉีดสารหล่อลื่นประเภทกรดไฮยาลูโรนิก (Hyaluronic acid) หรือที่นิยมเรียกกันว่าน้ำไขข้อเทียม เข้าไปในช่องข้อเข่าโดยตรง โดยกรดไฮยาลูโรนิกที่ฉีดเข้าไปในข้อเข่านี้จะมีคุณสมบัติคล้ายกับส่วนประกอบทางธรรมชาติที่พบได้ในของเหลวในข้อเข่ามนุษย์ ทำหน้าที่เหมือนสารหล่อลื่นผิวข้อเข่า ดูดซับแรงกระแทก และช่วยให้พื้นผิวกระดูกอ่อนในข้อเข่าไม่เสียดสีกันรุนแรง นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติในการลดการอักเสบซึ่งช่วยทุเลาอาการปวดที่เกิดจากโรคข้อเข่าเสื่อมได้ การฉีดกรดไฮยาลูโรนิกช่วยให้ข้อเข่าทำงานได้ดีขึ้น  เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว และใช้ข้อเข่าทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพมาก ใกล้เคียงปกติมากขึ้น

การรักษาด้วยการฉีดน้ำไขข้อเทียมเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมปานกลาง ยังเหลือกระดูกอ่อนผิวข้อทีดีอยู่ ใช้ยาแก้ปวดอักเสบแล้วแต่ยังช่วยลดอาการปวด ขัดข้อได้ไม่ดีมาก ข้อเข่าไม่ได้มีการอักเสบชัดเจนซึ่งเหมาะกับการฉีดสเตียรอยด์เข้าข้อเข่าเพื่อรักษา อยู่ในระหว่างรอคอยการผ่าตัดหรือยังไม่พร้อมที่จะเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม  โดยความถี่ในการฉีดนั้นมีตั้งแต่การฉีดครั้งเดียวไปจนถึงการฉีดทุกสัปดาห์เป็นเวลา 3 ถึง 5 สัปดาห์ติดต่อกัน (ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของยาฉีดไฮยาลูโรนิก) โดยทั่วไปแล้วจะเห็นผลการรักษาได้ในช่วง 2 ถึง 4 สัปดาห์หลังฉีด และจะมีฤทธิ์คงอยู่ได้นานถึงประมาณ 3 ถึง 6 เดือน โดยสามารถฉีดซ้ำได้ตามความเหมาะสมของอาการและตามการวินิจฉัยของแพทย์ สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมในขั้นรุนแรงที่ข้อเข่าเสื่อมเสียหายหรือข้อผิดรูปมาก แพทย์จะไม่แนะนำให้รับการรักษาประเภทนี้ เนื่องจากยาฉีดไฮยาลูโรนิกไม่สามารถเข้าไปออกฤทธิ์ในข้อที่เสื่อมเสียหายมากๆได้

ถึงแม้การฉีดน้ำไขข้อเทียมจะเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ แต่ก็มีผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างเช่น อาการข้อเข่าบวมและปวดจากการอักเสบที่ไม่พึงประสงค์ในระหว่างการรักษา จึงไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่กำลังมีอาการติดเชื้อที่ผิวหนังหรือข้อเข่า นอกจากนี้กรดไฮยาลูโรนิกที่ใช้กันส่วนใหญ่มักสกัดมาจากสัตว์ปีกหรือหงอนของสัตว์ปีก จึงไม่ควรใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ไข่หรือสัตว์ปีก ดังนั้นผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์ถึงข้อจำกัดของตนเองก่อนเข้ารับการรักษาทุกครั้ง

เกล็ดเลือดสกัดเข้มข้น (Platelet Rich Plasma หรือ PRP) เป็นสารสกัดจากเลือดที่ถูกนำมาใช้ในวงการแพทย์มาระยะหนึ่งแล้ว ขั้นตอนทำโดยการนำเลือดของผู้ป่วยออกมาเข้าเครื่องปั่นความเร็วสูง เพื่อแยกเกล็ดเลือดออกจากเลือดส่วนอื่นๆ เกล็ดเลือดนี้จะมีสารที่มีคุณสมบัติในการเร่งการซ่อมแซมการหายของเนื้อเยื่อที่เกิดการบาดเจ็บ หลังจากนั้นแพทย์จะฉีดของเหลวส่วนที่เต็มไปด้วยเกล็ดเลือดนี้เข้าไปยังบริเวณข้อเข่าที่กระดูกอ่อนผิวข้อมีความเสียหาย หรือบาดเจ็บอยู่

โดยในปัจจุบันมีงานวิจัยที่ยืนยันว่าการฉีดเกล็ดเลือดสกัดเข้มข้น PRP จะช่วยส่งเสริมให้เนื้อเยื่อซ่อมแซมตัวเองและเกิดการสร้างเซลล์ใหม่เร็วขึ้น นอกจากนี้การฉีดเกล็ดเลือดสกัดเข้มข้นเข้าข้อเข่ายังช่วยยับยั้งการอักเสบ และกระตุ้นการหายของกระดูกอ่อนโดยสร้างเนื้อเป็นเยื่อใหม่ รวมถึงเพิ่มการผลิตของของเหลวหล่อลื่นตามธรรมชาติซึ่งช่วยลดแรงเสียดทานของข้อเข่าได้ นอกจากนี้ยังสร้างโปรตีนที่ช่วยลดความรู้สึกเจ็บปวดให้กับผู้ป่วยได้อีกด้วย

การฉีดเกล็ดเลือดรักษาเข่าเสื่อมเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอายุไม่สูงมาก และอยู่ในระยะเริ่มแรกของโรคที่กระดูกอ่อนยังเสียหายไม่มาก แต่มีอาการปวดข้อเข่าเรื้อรังชนิดที่ใช้วิธีการรักษาโดยการใช้ยาแก้ปวดแก้อักเสบไม่ได้ผลที่ดีดี หรือใช้วิธีกายภาพบำบัดเพื่อลดการอักเสบหรือเสริมสร้างกล้ามเนื้อข้อเข่าแล้วไม่สำเร็จ ผู้ป่วยหลายรายที่เลือกวิธีนี้มักมีความไวต่อยาต้านการอักเสบ (NSAIDs) เช่น ไอบูโพรเฟนและไม่สามารถใช้วิธีการฉีดสเตียรอยด์เข่าได้ โดยในขั้นตอนการรักษา แพทย์จะฉีดเกล็ดเลือด PRP ในปริมาณเล็กน้อยลงในรอยต่อระหว่างข้อเข่า โดยอาจมีอาการบวมและปวดประมาณ 3 วันหลังจากการฉีด ซึ่งผู้ป่วยอาจจะได้รับการฉีดครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และต้องเว้นระยะห่างเป็นสัปดาห์หรือเดือนขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ 

ส่วนใหญ่แล้วแพทย์จะไม่แนะนำวิธีการฉีดเกล็ดเลือด PRP ในผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมรุนแรง ผู้ที่กำลังมีอาการอักเสบและติดเชื้อในระยะลุกลาม ผู้ที่เป็นโรคเลือดหรือมีภาวะเลือดออกผิดปกติที่ต้องใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ผู้ป่วยโรคโลหิตจาง หรือสตรีที่กำลังตั้งครรภ์ นอกจากนี้ก่อนรับการรักษาผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาหรือการรักษาโดยการฉีดสเตียรอยด์เข่าเป็นเวลา 2 ถึง 3 สัปดาห์ และหยุดใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ต่าง ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ รวมถึงห้ามกินยาที่ออกฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือดเป็นเวลา 5 วันก่อนทำการรักษา

บทความโดยทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ข้อเข่าข้อสะโพกเทียม

รศ.นพ.ระพีพัฒน์ นาคบุญนำ
นพ.ณพล สินธุวนิช
ศ.นพ. กีรติ เจริญชลวานิช (ที่ปรึกษา)

https://kdmshospital.com/article/knee-injection/https://kdmshospital.com/article/knee-injection/
................................

PRP ถือว่า เป็น ทางเลือก ... แต่เหมือนจะกลายเป็น ทางการตลาด ไปแล้ว ?
ศึกษาหาความรู้ ถ้ารู้แล้ว จะเลือก ก็ไม่ผิด ..

ข้อเข่าเสื่อม    
https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=29-05-2008&group=5&gblog=15

น้ำไขข้อเทียม (แถม ฉีดยาเข้าข้อเข่า , การฉีดเกล็ดเลือด PRP)
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-05-2008&group=5&gblog=16
 


Create Date : 29 พฤษภาคม 2551
Last Update : 13 มีนาคม 2566 23:22:46 น. 11 comments
Counter : 29669 Pageviews.  

 
มีคนตั้งกระู้ทู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ คิดว่าน่าจะเอามาลงไว้ เผื่อจะได้อ่านกัน นะครับ
//www.pantip.com/cafe/lumpini/topic/L6814244/L6814244.html#16

คนแก่ ข้อเสื่อม อย่าฉีดน้ำไขข้อเทียม ! ! ! !

ทุกครั้งที่มี กระทู้เข่าเสื่อมจะต้องมีคนเข้ามาแนะนำ ฉีดน้ำไขข้อเทียม


หลงเชื่อ คนในนี้พาแม่ไปฉีด 6 เข็มเกือบ 5 หมื่น ดีขึ้นแค่ 1 เดือน
ก็กลับมาปวดมากเหมือนเดิม แุถมตอนฉีดแม่บอกเจ็บมากๆ

(เสียเงินฟรี 25% ของราคาผ่าตัด)

ผ่าตัดประมาณ 2 แสน

จากคุณ : หวังดี - [ 20 ก.ค. 51 11:57:40 A:58.8.119.229 X: TicketID:142235 ]

หน้าหลัก แจ้งลบ bookmark ส่งต่อกระทู้ พิมพ์ โหวตกระทู้ เก็บเข้าคลังกระทู้ กระทู้ก่อนหน้า กระทู้ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1

คิดว่า น่าจะพิจารณาโดยแพทย์ มากกว่า

อย่าเชื่อบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์

เพราะมันเรื่องละเอียดอ่อน

อย่างไร การรักษาโดยแพทย์

เป็นไปตามหลักและตามการพิจารณาของแพทย์

จากคุณ : จิ้งจอกเงิน - [ 20 ก.ค. 51 12:53:15 ]
ความคิดเห็นที่ 2

ดีสำหรับคุณอาจไม่ดีสำหรับคนอื่น
ลางเนื้อชอบลางยา

จากคุณ : satitp - [ 20 ก.ค. 51 13:01:04 ]
ความคิดเห็นที่ 3

#2 กินปูนหรอ

จากคุณ : งง - [ 20 ก.ค. 51 13:52:27 A:58.8.119.229 X: TicketID:142235 ]
ความคิดเห็นที่ 4

ว่าแต่ น้ำไขข้อเทียม ที่ คนที่หลอกคุณ โม้ให้ฟังน่ะ มันคือ ยา สเตียรอยด์หรือเปล่า

ถ้า สเตียรอยด์จริงคุณจะเสียค่าโง่(ขอโทษที่ใช้คำตรงๆ) ไปเยอะมากเลยแหล่ะ

จากคุณ : a - [ 20 ก.ค. 51 15:19:22 A:124.121.152.206 X: TicketID:165913 ]
ความคิดเห็นที่ 5

#4 ไปฉีดที่ รพ เอกชน เป็นน้ำไขข้อเทียมจริงๆ

็ัHyaluronic Acid หนะ เข็มละ 7 พัน

ไม่ได้ฉีดกับคนที่มาบอก

จากคุณ : งง - [ 20 ก.ค. 51 15:27:21 A:58.8.119.229 X: TicketID:142235 ]
ความคิดเห็นที่ 6

หลายๆเรื่องต้องระมัดระวังทั้งนั้นแล้วแหละครับ

เพราะมีคำว่า พานิชย์ เข้ามาเกี่ยวข้อง

คนไหนไปเจอผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ก็ถือว่าโชคดี

แม้แค่ซ่อมโทรศัพท์มือถือ

จากคุณ : samr - [ 20 ก.ค. 51 15:27:51 ]
ความคิดเห็นที่ 7

#4 ไปฉีดที่ รพ เอกชน เป็นน้ำไขข้อเทียมจริงๆ

็็็Hyaluronic Acid หนะ เข็มละ 7 พัน

ไม่ได้ฉีดกับคนที่มาบอก เห็นว่าชอบเอาบทความน้ำไขข้อเทียมมาลง


ปล. เข้ามาเพื่อบอกว่าทำตามบทความแล้ว แต่ไม่ได้ผล

จากคุณ : จขกท - [ 20 ก.ค. 51 15:29:38 A:58.8.119.229 X: TicketID:142235 ]
ความคิดเห็นที่ 8

ไม่แน่ใจว่า จะกล่าวอ้างถึงผม หรือเปล่า ???

คิดว่า " ใช่ " ก่อนละกัน เพราะดูแล้ว คงไม่มีใครเอามาลง ...


เอ .. แบบนี้ ถ้าผมแนะนำว่า กินยา กายภาพ .. พอไม่หาย คุณจะสรุปว่า

"หลงเชื่อคนในนี้ แนะนำ ... อย่าไป กินยา อย่าไป กายภาพ "

อย่างนั้นหรือ ???


ผมไม่เคยแนะนำว่า " ฉีดน้ำไขข้อเทียม รับรองว่า หาย " หรือ แม้แต่ " รับรองว่า ผ่าตัดแล้วหาย "

เพราะ ผมไม่กล้ารับรองแบบนั้นหรอกครับ ทุกอย่างมีข้อดีข้อเสีย ด้วยกันทั้งนั้น แม้กระทั่งการผ่าตัด ...

แล้วถ้าต่อไป เริ่มมีปัญหา หลังการผ่าตัด คุณจะมาโทษ อีกหรือเปล่าเนี่ย เพราะการผ่าตัด ก็มีผลดีประมาณ ๑๐ - ๑๕ ปี บางคนก็ดีน้อยกว่านั้น บางคนก็นานกว่านั้น ??


อ้อ .. แล้วอย่าคิดว่า ผมมีเอี่ยวอะไรกับบริษัทขายยานะครับ .. เดี๋ยวจะคิดไปใหญ่ ..

เอาเรื่องน้ำไขข้อเทียมมาให้อ่านเลยละกัน แถมเรื่อง ข้อเข่าเสื่อม ด้วย :-D

https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=29-05-2008&group=5&gblog=15


https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=29-05-2008&group=5&gblog=16


จากคุณ : หมอหมู - [ 20 ก.ค. 51 19:08:05 ]
ความคิดเห็นที่ 9

ถ้าคุณจะบอกว่าเชื่อตามคนในนี้แล้วไปทำมาเสียตังค์เยอะแยะ แต่ไม่ดีขึ้น

เราถามหน่อย ก่อนทำคุณหาข้อมูล และปรึกษาแพทย์อย่างเพียงพอหรือเปล่าคะ

คนที่เค้านำบทความต่างๆมาลง ก็เพราะเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ แต่ไม่ได้บังคับว่าคุณต้องเชื่อ และต้องทำตาม

ตัวคุณเองต้องมีดุลยพินิจ และต้องทำใจเผื่อเสมอว่า ไม่มีการรักษาแบบใดๆในโลกที่ทำให้โรคที่เป็นอยู่หายขาด

แย่จัง แบบนี้คนที่ลงบทความใดๆก็ถูกกล่าวหากันง่ายๆนะสิ

จากคุณ : แม่ขนตางอน - [ 20 ก.ค. 51 22:57:35 ]
ความคิดเห็นที่ 10

จุดประสงค์เพื่อบอกว่า มารายงานผล ว่ามันไม่ได้ผล
เพราะ น้ำไขข้อเทียมราคามันแพงมาก

#8 [ ผมไม่เคยแนะนำว่า " ฉีดน้ำไขข้อเทียม รับรองว่า หาย " ]

คุณไม่รับรองว่ามันหาย แต่คุึณยอมรับไหมว่า ช่วงนึงคุณ ลงบทความนี้ ถี่มากๆ

#9 เราหาข้อมูล มามากว่าที่คุณคิด ไม่ได้กล่าวหา แต่มารายงานผล
เข้าใจว่า ถ้าคุณ้ติดตามอ่านมาตั้งแต่แรกๆ

ถ้าคนที่เข้ามาอ่านในนี้่มานาน จะรู้ว่าลงบทความนี้ ถี่มากๆ

จากคุณ : จขกท - [ 21 ก.ค. 51 10:31:05 A:58.8.115.167 X: TicketID:142235 ]
ความคิดเห็นที่ 11

แก้ : จุดประสงค์เพื่อบอกว่า มารายงานผล ว่ามันไม่ได้ผล
และ น้ำไขข้อเทียมราคามันแพงมาก กรุณาอย่านำบทความมาลงถี่ๆ ซ้ำๆ

จากคุณ : จขกท - [ 21 ก.ค. 51 10:35:30 A:58.8.115.167 X: TicketID:142235 ]
ความคิดเห็นที่ 12

ตอนนี้เรากำลังฉีดอยู่เข็มสุดท้ายแล้ว ทำไมราคาน้ำไขข้อเทียมของคุณถึงได้แพงขนาดนั้นตามปกติไม่น่าจะเกิดเข็มละ 2500 ค่าบริการหรือค่าฉีดของรพ.ก็แล้วแต่ทางรพ.คิดซึ่งก็ไม่น่าเกิน 1000 บาท เราเสียค่ายาประมาณ 2000 บาท 5 เข็ม เราไม่เคยได้ยินราคายาแพงถึงเข็มละ 7000 บาทเลยนะคะ ซึ่งถ้าแพงขนาดนั้นเราคงไม่ฉีด แต่ยอมรับว่าตอนฉีดเจ็บอยู่เหมือนกันแต่น่าจะดีกว่าผ่าตัด ซึ่งอันนี้ก็คงแล้วแต่แพทย์ที่รักษา ส่วนบทความที่นำมาลงเราว่ามันก็มีประโยชน์ในส่วนหนึ่ง อันนี้ก็ขึ้นกับวิจารณญานของแต่ละคนซึ่งเวลาเราไปรักษาเราก็ต้องขอความเห็นของแพทย์ก่อนไม่ใช่หรือคะ อันนี้เราไม่ได้รู้จักหมอหมูเป็นการส่วนตัวหรือแก้ตัวให้แต่เราคิดอันไหนที่เป็นความรู้มันน่าจะดีกว่าไม่มีใครนำข้อเท็จจริงมาให้เราอ่านนะคะ

จากคุณ : spunsuvon - [ 21 ก.ค. 51 14:35:16 A:158.108.25.139 X: TicketID:155775 ]
ความคิดเห็นที่ 13

เท่าที่ทราบ น้ำไขข้อเทียมนี่ใช้ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นค่ะ เมื่อหมดอายุหรือหมดสภาพ เข่าคุณก็จะกลับมาเจ็บเหมือนเดิม เป็นการประทังอาการเจ็บปวดแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นค่ะ แต่ถ้าจำเป็นจริงๆ คงต้องผ่าตัด จะชัวร์ที่สุดค่ะ แต่คุณหมอจะแนะนำกรณีที่คนไข้เจ็บจนทนไม่ไหวจริงๆ เท่านั้นนะคะ

จากคุณ : ilovetony (ilovetony) - [ 21 ก.ค. 51 15:58:52 ]
ความคิดเห็นที่ 14

ผ่านมาอ่าน... หนุ่มน้อยปะแป้ง

จากคุณ : ชายยอดนักทดลอง - [ 21 ก.ค. 51 16:31:22 ]
ความคิดเห็นที่ 15

แก้ : จุดประสงค์เพื่อบอกว่า มารายงานผล ว่ามันไม่ได้ผล
และ น้ำไขข้อเทียมราคามันแพงมาก กรุณาอย่านำบทความมาลงถี่ๆ ซ้ำๆ


อืม .. ผมก็ยัง งง ๆ อยู่ดีว่า

" ลงถี่ ๆ ซ้ำ ๆ ... แล้ว ในความคิดของคุณ หมายความว่า อะไร ? "

ก็มีคนถามเยอะ แล้ว ผมก็เลยนำมาลงเยอะ .... มันแปลกด้วยหรือ ???

ผมลงเพื่อให้ข้อมูลว่า เป็นอย่างไร ... เท่านั้น ไม่เคยบอกว่า แนะนำให้ใช้ .. หรือ บอกว่า ใช้แล้วได้ผลดี รับรองหาย ...

ถ้าคุณลองอ่านในบทความของผม ให้ดี ๆ .. ถ้าคุณได้อ่าน และ อ่านแบบเข้าใจ .. ก็น่าจะเห็นข้อความตรงนี้ ... แล้วก็น่าจะคิดพิจารณาได้ว่า ผมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องนี้อย่างไร ???


" ผลการรักษา อาจจะแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละคน ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของข้อเสื่อม ถ้ามีข้อเสื่อมมาก ผลการรักษาก็จะไม่ค่อยดี จากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยที่ฉีดน้ำไขข้อเทียมจะมีอาการปวดลดลงและเคลื่อนไหวข้อได้ดีขึ้น เฉลี่ย 6 เดือน – 1 ปี หลังจากฉีด "

และ

" น้ำไขข้อเทียม ไม่ได้รักษาข้อเข่าเสื่อมให้หายขาดและไม่สามารถทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อที่เสื่อมไปแล้วกลับมาดีเหมือนเดิม เพียงแต่ช่วยป้องกันกระดูกอ่อนผิวข้อไม่ให้ถูกทำลายมากขึ้น ชะลอการเสื่อมของข้อ ช่วยบรรเทาอาการปวด ทำให้ข้อเข่าเคลื่อนไหวดีขึ้น

จึงถือว่าน้ำไขข้อเทียมเป็นเพียงทางเลือกในการรักษาข้อเข่าเสื่อมเท่านั้น แต่เนื่องจากมีราคาค่อนข้างสูง (ประมาณ 15,000-20,000 บาทต่อ 3 เข็ม) จึงควรปรึกษาศัลยแพทย์กระดูกและข้อว่าจำเป็นต้องฉีดหรือไม่ "อ่านฉบับเต็มได้ที่ ..

https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=29-05-2008&group=5&gblog=16
ผมก็ยัง งง ๆ กับ สิ่งที่คุณ บอกเหมือนเดิม .... ???

ถ้าคุณ บอกว่า " ไม่ได้ผล ไม่ดี สำหรับประสบการณ์ของคุณ " ผมก็จะไม่เข้ามายุ่งมาตอบด้วยเลย ...

แต่สิ่งที่คุณทำ ก็คือ แอบว่า คนอื่น ( ซึ่งคุณก็ยอมรับแล้วว่า เป็นผม ) .. ซึ่งอาจทำให้คนอื่น เข้าใจผิด ว่า ผมสนับสนุนให้ฉีด ...

ผมก็จึงอยากจะชี้แจง เอาไว้เป็น หลักฐาน เผื่อคนอื่นมาอ่านก็เท่านั้นเอง ... ถือว่าเป็น ข้อมูล สองด้าน ซึ่ง สมาชิกที่เข้ามาอ่าน ก็พิจารณากันได้เองว่า จะเชื่อ และ คิดอย่างไร ....

จากคุณ : หมอหมู - [ 21 ก.ค. 51 16:38:24 ]
ความคิดเห็นที่ 16

จขกท. ไปตั้งกระทู้ใหม่ เผื่อใครสนใจแวะไปอ่าน ...


//www.pantip.com/cafe/lumpini/topic/L6816917/L6816917.html


โดย: หมอหมู วันที่: 21 กรกฎาคม 2551 เวลา:19:58:17 น.  

 
อีกกระทุ้ต่อเนื่องกัน

//www.pantip.com/cafe/lumpini/topic/L6816917/L6816917.html

การฉีด Hyaluronic Acid รักษาอาการ เข่าเสื่อม ????

สืบเนื่องจากกระทู้
//www.pantip.com/cafe/lumpini/topic/L6814244/L6814244.html
ไม่อยากให้มีการลงบทความซ้ำๆ ถี่ๆ
เพราะมันมีราคาแพง และเอาประสบการณ์จริงมาบอกว่าไม่ได้ผล


การฉีด Hyaluronic Acid ใช้กันในศัลยกรรมความงาม และมีการใช้แทน น้ำไขข้อเทียม จริงๆมันไม่ได้ผลเลย


บทความที่พวกหรั่งเอามาลงโต้

//dermatology.jwatch.org/cgi/content/full/2004/303/13


ปล. กระทบกระเทือนแพทย์ผู้ใด กราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เพราะอยากรายงานผลเท่านั้น

จากคุณ : ไม่ได้ผลนะครับ - [ 21 ก.ค. 51 11:02:33 A:58.8.115.167 X: TicketID:142235 ]

หน้าหลัก แจ้งลบ bookmark ส่งต่อกระทู้ พิมพ์ โหวตกระทู้ เก็บเข้าคลังกระทู้ กระทู้ก่อนหน้า กระทู้ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1

//en.wikipedia.org/wiki/Hyaluronan

จากคุณ : จขกท - [ 21 ก.ค. 51 11:42:27 A:58.8.115.167 X: TicketID:142235 ]
ความคิดเห็นที่ 2

ช่วยทำลิงค์ครับ

//dermatology.jwatch.org/cgi/content/full/2004/303/13

//en.wikipedia.org/wiki/Hyaluronan

จากคุณ : samr - [ 21 ก.ค. 51 11:55:59 ]
ความคิดเห็นที่ 3

ผมลงข้อมูลชี้แจงไว้ที่กระทู้โน้น ไม่แน่ใจว่า จขกท. อ่านหรือยัง ..

ก็ขอยกเอามาไว้ที่นี่ด้วยละกัน ...

เผื่อใีครมาอ่านก็จะได้ไม่ งง ว่ามันเรื่องอะไร ...

//www.pantip.com/cafe/lumpini/topic/L6814244/L6814244.html#16

แก้ : จุดประสงค์เพื่อบอกว่า มารายงานผล ว่ามันไม่ได้ผล
และ น้ำไขข้อเทียมราคามันแพงมาก กรุณาอย่านำบทความมาลงถี่ๆ ซ้ำๆ


อืม .. ผมก็ยัง งง ๆ อยู่ดีว่า

" ลงถี่ ๆ ซ้ำ ๆ ... แล้ว ในความคิดของคุณ หมายความว่า อะไร ? "

ก็มีคนถามเยอะ แล้ว ผมก็เลยนำมาลงเยอะ .... มันแปลกด้วยหรือ ???

ผมลงเพื่อให้ข้อมูลว่า เป็นอย่างไร ... เท่านั้น ไม่เคยบอกว่า แนะนำให้ใช้ .. หรือ บอกว่า ใช้แล้วได้ผลดี รับรองหาย ...

ถ้าคุณลองอ่านในบทความของผม ให้ดี ๆ .. ถ้าคุณได้อ่าน และ อ่านแบบเข้าใจ .. ก็น่าจะเห็นข้อความตรงนี้ ... แล้วก็น่าจะคิดพิจารณาได้ว่า ผมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องนี้อย่างไร ???


" ผลการรักษา อาจจะแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละคน ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของข้อเสื่อม ถ้ามีข้อเสื่อมมาก ผลการรักษาก็จะไม่ค่อยดี จากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยที่ฉีดน้ำไขข้อเทียมจะมีอาการปวดลดลงและเคลื่อนไหวข้อได้ดีขึ้น เฉลี่ย 6 เดือน – 1 ปี หลังจากฉีด "

และ

" น้ำไขข้อเทียม ไม่ได้รักษาข้อเข่าเสื่อมให้หายขาดและไม่สามารถทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อที่เสื่อมไปแล้วกลับมาดีเหมือนเดิม เพียงแต่ช่วยป้องกันกระดูกอ่อนผิวข้อไม่ให้ถูกทำลายมากขึ้น ชะลอการเสื่อมของข้อ ช่วยบรรเทาอาการปวด ทำให้ข้อเข่าเคลื่อนไหวดีขึ้น

จึงถือว่าน้ำไขข้อเทียมเป็นเพียงทางเลือกในการรักษาข้อเข่าเสื่อมเท่านั้น แต่เนื่องจากมีราคาค่อนข้างสูง (ประมาณ 15,000-20,000 บาทต่อ 3 เข็ม) จึงควรปรึกษาศัลยแพทย์กระดูกและข้อว่าจำเป็นต้องฉีดหรือไม่ "อ่านฉบับเต็มได้ที่ ..

https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=29-05-2008&group=5&gblog=16
ผมก็ยัง งง ๆ กับ สิ่งที่คุณ บอกเหมือนเดิม .... ???

ถ้าคุณ บอกว่า " ไม่ได้ผล ไม่ดี สำหรับประสบการณ์ของคุณ " ผมก็จะไม่เข้ามายุ่งมาตอบด้วยเลย ...

แต่สิ่งที่คุณทำ ก็คือ แอบว่า คนอื่น ( ซึ่งคุณก็ยอมรับแล้วว่า เป็นผม ) .. ซึ่งอาจทำให้คนอื่น เข้าใจผิด ว่า ผมสนับสนุนให้ฉีด ...

ผมก็จึงอยากจะชี้แจง เอาไว้เป็น หลักฐาน เผื่อคนอื่นมาอ่านก็เท่านั้นเอง ... ถือว่าเป็น ข้อมูล สองด้าน ซึ่ง สมาชิกที่เข้ามาอ่าน ก็พิจารณากันได้เองว่า จะเชื่อ และ คิดอย่างไร ....
ที่คุณ เขียนไว้ในกระทู้นี้ ..
ปล. กระทบกระเทือนแพทย์ผู้ใด กราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เพราะอยากรายงานผลเท่านั้น

ปล. ผม คิดว่าน่าจะหมายถึงผม ถ้าเป็นเช่นนั้น ผมก็ " ให้อภัย "

จากคุณ : หมอหมู - [ 21 ก.ค. 51 19:48:46 ]
ความคิดเห็นที่ 4

ที่นี้ มาพูดถึงเรื่อง ผลงานวิจัย ...ถือว่า เป็นความรู้ นะครับส่วนเรื่อง ผลงานวิจัย ก็มีทั้งดี ทั้งไม่ดี .. การที่จะเลือกว่าจะเชื่อผลวิจัยไหน ก็็ต้องพิจารณากันเอาเอง นะครับ ...


อย่างที่จขกท.ยกมา ก็ลองเข้าไปอ่าน ได้ผลประมาณนี้ ...

ใน //en.wikipedia.org/wiki/Hyaluronan

ก็บอกว่า บางรายงานบอกว่า ไม่ได้ผล ..แต่ก็ยังให้ใช้ เป็นทางเลือกสุดท้ายก่อนการผ่าตัด อยู่ ...

It has also been suggested that hyaluronan has positive biochemical effects on cartilage cells.

However, some placebo controlled studies have cast doubt on the efficacy of hyaluronan injections,


and hyaluronan is recommended primarily as a last alternative to surgery.[12][13]

ปล. ปกติ wikipedia ไม่ค่อยได้รับความเชื่อถือทางการแพทย์นัก เพราะ เปิดกว้างมาก ใครก็ลงข้อมูลได้ ..ถ้าอยากอ่าน ผมว่า ลองเวบนี้ดีกว่าครับ

//www.emedicine.com/


เรื่อง ข้อเสื่อม //www.emedicine.com/med/topic1682.htm

เขาสรุปว่าแบบนี้ครับ

Intraarticular injections of hyaluronic acid (HA) are approved as symptomatic therapy of OA in the knee.


เอามาให้อ่าน ว่า ที่บอกว่า ดี ก็มี บอกว่า ไม่ดี ก็มี .. เท่านั้นครับ ไม่ได้ว่า จะมาเอาชนะคะคาน อะไร ..

สำหรับเรื่องนี้ ผมยังยืนยันเหมือนเดิมว่า


" ผลการรักษา อาจจะแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละคน ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของข้อเสื่อม ถ้ามีข้อเสื่อมมาก ผลการรักษาก็จะไม่ค่อยดี จากการศึกษาพบว่า ผูู้้ป่วยที่ฉีดน้ำไขข้อเทียม จะมีอาการปวดลดลงและเคลื่อนไหวข้อได้ดีขึ้น เฉลี่ย 6 เดือน ถึง 1 ปี หลังจากฉีด "

และ

" น้ำไขข้อเทียม ไม่ได้รักษาข้อเข่าเสื่อมให้หายขาด และ ไม่สามารถทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อที่เสื่อมไปแล้วกลับมาดีเหมือนเดิม
เพียงแต่ช่วยป้องกันกระดูกอ่อนผิวข้อไม่ให้ถูกทำลายมากขึ้น ชะลอการเสื่อมของข้อ ช่วยบรรเทาอาการปวด ทำให้ข้อเข่าเคลื่อนไหวดีขึ้น

จึงถือว่าน้ำไขข้อเทียมเป็นเพียงทางเลือกในการรักษาข้อเข่าเสื่อมเท่านั้น
แต่เนื่องจากมีราคาค่อนข้างสูง (ประมาณ 15,000-20,000 บาทต่อ 3 เข็ม) จึงควรปรึกษาศัลยแพทย์กระดูกและข้อว่าจำเป็นต้องฉีดหรือไม่ "อ่านฉบับเต็มได้ที่ ..

https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=29-05-2008&group=5&gblog=16

จากคุณ : หมอหมู - [ 21 ก.ค. 51 19:53:07


โดย: หมอหมู วันที่: 21 กรกฎาคม 2551 เวลา:19:59:30 น.  

 


โดย: ริวคิ-mawin-maji-minic วันที่: 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา:2:40:46 น.  

 
ไม่แน่ใจว่า คนเดียวกับ IP:58.8.115.167 X: TicketID:142235 ] หรือเปล่า ???

ถ้าใช่ ก็หายไปหลายปีเหมือนกัน ( เขาเคยโพสกระทู้เมื่อ ๒๕๕๑ )


L12344334 เข่าขวาเริ่มมีอาการ ..."ขัด" มาซักพัก + เริ่มรู้สึก "ปวด" ในวันนี้ [คลินิกหมออาสา] thankgodifoundu (5 - 9 ก.ค. 55 13:10)

//www.pantip.com/cafe/lumpini/topic/L12344334/L12344334.html#7


ความคิดเห็นที่ 5

กระทู้ดัก หมอหมูน้ำไขข้อเทียม

จากคุณ : ชอบอ่าน
เขียนเมื่อ : 9 ก.ค. 55 13:06:27 A:124.121.186.110 X: TicketID:358516ไม่แน่ใจว่า ผู้โพสข้อความ ใน คห.๕ ... เป็นคนเดียวกันหรือเปล่า แต่เนื้อหาแบบนี้ เท่าที่เคยเจอมีรายเดียว ..

ถ้าเป็นคนเดียวกัน ผ่านไป ๕ ปีแล้วเขายังฝังใจกับเรื่องเดิม และ ไม่ยอมเข้าใจเหตุผลที่หลายท่านได้เข้าไปช่วยกันชี้แจง

ผมก็นำมาลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน คาดว่า น่าจะมีอีก .. .โดย: หมอหมู วันที่: 9 กรกฎาคม 2555 เวลา:14:32:43 น.  

 

ลองใช้ TicketID 142235 ไปหาข้อมูลในคล้งกระทู้เก่า .. เจอกระทู้ที่ เขาไปตั้งไว้ เป็นกระทู้ Topicstock - Pantip ด้วยนะครับ

ผมก็เข้าไปตอบไว้ ..และ จขกท. 142235 ก็บอกว่า เข้าใจแล้ว ??

ผมเลยไม่แน่ใจว่า เป็นคนเดียวกันกับ TicketID:358516 หรือเปล่า ... แต่ก็ขอเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานก่อนละกัน ..


ส่วนเนื้อหา ก็ดราม่า พอสมควร ว่าง ๆ ก็เชิญนะครับ

//topicstock.pantip.com/lumpini/topicstock/2008/07/L6820243/L6820243.html

L6820243 กราบขอโทษหมอหมู.........ช่วยด้วย.....โดนแม่ขนตางอนตาม จองเวร.....กราบขอโทษหมอหมู.........ช่วยด้วย.....โดนแม่ขนตางอนตาม จองเวร.....Topicstock - Pantip

ไม่เคยไปแซวอะไรเล้ยย....
ทั้งๆ ที่หลังไมค์กะเพื่อน หลายๆ คนที่อ่านกันมานาน ก็เอือมกับ พฤติกรรมมาใหม่แต่สร้างกระแส สัปดน สุดๆ เราก็ไม่ออกความเห็นนะ

จนกระทั่งมาโดนตามด่า จากระทู้ข้างล่างนี่แหละเซ้งเลย
เพราะว่า คุณหมอหมูก็ให้อภัยเราแล้ว แต่แม่ขนตางอน ยังไม่เลิกรา

จากคุณ : เซ็งง - [ 22 ก.ค. 51 12:22:55 A:58.8.121.9 X: TicketID:142235 ]

ความคิดเห็นที่ 65

แหะ ๆ เอาชื่อผมขึ้นหัวกระทู้ แบบนี้ เลยรึนี่ ...

เป็นครั้งแรก เลยนะครับ ..

ก็ขอบคุณ.. จขกท ...ที่ให้เกียรติมี ๒ ประเด็นที่อยากแสดงความเห็นเพิ่มเติม ( ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเกี่ยวกับผมโดยตรงก็ตาม ก็ขอใช้สิทธิ์พาดพิง ละกัน )

๑. เรื่องของ จขกท. กับ ผม ถือว่า จบแล้วนะครับ ... ถ้า จขกท. ไม่เริ่มแบบเดิม ๆ อีก ก็คงไม่เกี่ยวกัน

๒. สำหรับความเห็นของคุณ แม่ขนตางอน .. ผมก็เห็นด้วยกับ หลาย ๆ ท่านว่า " ไม่ได้เป็นความเห็นที่ ตามด่า แบบที่ จขกท. อ้าง... แล้วก็ไม่ได้เป็นการจองเวร อีกด้วย "


ปล. ขอบคุณสำหรับ แรงใจ จากสมาชิก ทุกท่าน
ถ้าวันไหน ว่าง ๆ ก็ไปอ่านบล๊อกผมมั่งนะครับ ( ขอโปรโมท หน่อย :-D )

จากคุณ : หมอหมู - [ 22 ก.ค. 51 15:22:38 ]


โดย: หมอหมู วันที่: 9 กรกฎาคม 2555 เวลา:14:46:17 น.  

 

//topicstock.pantip.com/lumpini/topicstock/2008/07/L6820243/L6820243.html

L6820243 กราบขอโทษหมอหมู.........ช่วยด้วย.....โดนแม่ขนตางอนตาม จองเวร.....กราบขอโทษหมอหมู.........ช่วยด้วย.....โดนแม่ขนตางอนตาม จองเวร.....Topicstock - Pantip


ไม่เคยไปแซวอะไรเล้ยย....
ทั้งๆ ที่หลังไมค์กะเพื่อน หลายๆ คนที่อ่านกันมานาน ก็เอือมกับ พฤติกรรมมาใหม่แต่สร้างกระแส สัปดน สุดๆ เราก็ไม่ออกความเห็นนะ

จนกระทั่งมาโดนตามด่า จากระทู้ข้างล่างนี่แหละเซ้งเลย
เพราะว่า คุณหมอหมูก็ให้อภัยเราแล้ว แต่แม่ขนตางอน ยังไม่เลิกรา

จากคุณ : เซ็งง - [ 22 ก.ค. 51 12:22:55 A:58.8.121.9 X: TicketID:142235 ]


ความคิดเห็นที่ 4

เธอเป็นใคร กล้าดียังไงมาว่าฉันอ่ะ

ย้อนกลับไปอ่านคำพูดตัวเองก่อนเถอะว่าพูดในทำนองไหน

การที่เราตามไปตอบ ไม่ได้หมายถึงการตามไปจองเวร

แต่เป็นการเข้าไปอ่านกระทู้ในฐานะผู้อ่านคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกในห้องนี้

และการที่คุณใช้คำพูด กล่าวโทษคุณหมอ แสดงว่าคุณเป็นคนดีมากๆเลยเหลอ

การที่คุณหมอนำบทความน่าสนใจมาให้พวกเราอ่าน ฉันมีความชื่นชม

แต่เมื่อคุณไปรักษาที่ใดๆแล้ว มากล่าวหาว่าทำตามคนในนี้แล้วไม่ดีขึ้นจริงอย่างว่า

คุณก็เป็นคนที่ไม่มีมารยาทคะ

อีกอย่าง ดิฉันเป็นสมาชิกห้องนี้มา 6 ปีแล้วคะ

แต่อ่านมาแล้ว 9 ปี ฉันคงไม่ใช่เด็กน้อยให้คุณมากล่าวจาบจ้วงแบบนี้หรอกนะอ้อ...ถามหน่อย เราทำเวรทำกรรมอะไรมาด้วยกันไม่ทราบ

จากคุณ : อย่าให้แม่เดือดนะ (แม่ขนตางอน) - [ 22 ก.ค. 51 12:43:49 ]


ความคิดเห็นที่ 6

กระทู้นี้คะ

//www.pantip.com/cafe/lumpini/topic/L6816917/L6816917.html

และนี่

//www.pantip.com/cafe/lumpini/topic/L6814244/L6814244.html#16

จากคุณ : แม่ขนตางอน - [ 22 ก.ค. 51 12:45:42 ]
ความคิดเห็นที่ 7

ขอเชิญทุกท่านเข้าไปอ่าน

แล้วช่วยมาตอบ แม่ขนตางอนด้วยว่า

แม่ขนตางอน พูดอะไรออกไป ที่ถือว่าเป็นการจองเวร

จากคุณ : แม่ขนตางอน - [ 22 ก.ค. 51 12:47:51 ]

ความคิดเห็นที่ 10

ออกมาตอบโต้กันตรงนี้เลยนะ จขกท.

การที่คุณแอบเอาคนอื่นไปนินทาหลังไมค์ ก็ถือว่าเสียมารยาทมากพอแล้ว

แม่ขนตางอนเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยแทงใครข้างหลัง

และถ้าการที่มาตั้งกระทู้นี้คิดว่าจะสามารถทำให้แม่ขนตางอนได้อับอาย และรู้สึกผิดหละก็

คุณคิดผิดถนัดคะ

และจะเป็นความกรุณามากถ้าคนที่ใช้บัตรผ่านแบบคุณสามารถหลังไมค์หาใครได้

ช่วยเชิญเพื่อนๆคุณมากระหน่ำ ชั้นเลยคะ

...............ขอ ท้าทาย.....................................

จากคุณ : แม่ขนตางอน - [ 22 ก.ค. 51 12:53:12 ]


ความคิดเห็นที่ 13

การที่ชั้นเข้าไปตอบกระทู้คุณถึง 2 กระทู้

ฉันถือว่าดิฉันให้เกียรติคุณ

แต่เมื่อคุณคิดว่าเป็นการจองเวร

คุณก็จงตกต่ำไปพร้อมกับความคิดของคุณเลยคะ

จากคุณ : แม่ขนตางอน - [ 22 ก.ค. 51 12:57:06 ]


ความคิดเห็นที่ 17

อืม อ่านจบแล้ว

พี่แม่ขนตางอน เขยิบข้างๆหน่อย

จะได้เข้าข้างถนัดๆๆๆ ^0^

ขอเพิ่มเติมนิดนึง อย่าเขียนหัวกระทู้แบบนี้เลยค่ะ

ถ้าอยากชี้แจงหรือบอกกล่าวกันโดยตรง น่าจะหลังไมค์ไปถึงบุคคลนั้น

โดยตรงจะดีกว่านะคะ

ทำแบบนี้เหมือนหาพวกพ้องเข้าข้างตัวเองเลย

จากที่อ่านมาพี่แม่ขนตางอน คือการชี้แจงค่ะ คำว่าจองเวรไปเขียนหัวข้อกระทู้

แบบนี้ไม่ดีเลยนะ

แก้ไขเมื่อ 22 ก.ค. 51 13:48:56

จากคุณ : ถูกก็ว่าไปตามถูกอ่ะ (อยากกินหวานเย็น) - [ 22 ก.ค. 51 13:02:17 ]
ความคิดเห็นที่ 19

ผมว่า จขกท ทำตัวไม่น่ารักเลยน่ะครับ...


การที่บทความที่ทางคุณหมอหมู แนะนำมา ถือว่า เป็น แพทย์ทางเลือก ทางหนึ่ง สำหรับผู้ป่วยที่จะต้องเป็นคนตัดสินใจเองว่า ต้องการการรักษาแบบใด...ผู้ป่วยเองต้องเป็นผู้ตัดสินใจรวบรวมข้อมูลและนำมาตกผลึก เพื่อที่จะเลือกใช้ หรือ ปฎิเสธ ข้อมูลข่าวสารนั้นๆๆเอง ตลอดจนการรักษาด้วย..ไม่ได้มีใครบังคับคุณ จขกท ให้ไปทำตามบทความนิครับ


ส่วนที่บอกว่ารักษาไม่หายนั้น ขอข้อมูลที่แท้จริงด้วยครับ ว่าอาการของโรค นั้นรุนแรงขนาดไหน คุณไปทำการรักษาที่ใดมา และ สภาพแวดล้อมของคนไข้ และได้ปฎิบัติตัวตามคำแนะนำของคุณหมอที่ทำการรักษาหรือไม่

ในส่วนของคุณหมอหมูนั้น ในบทความที่นำมาลง ผมไม่เห็นเลยว่า จะไปเชียร์สถานที่ใด เพื่อให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์ ผมถามคุณว่า ถ้าคุณจะรักษาที่ใดก็ตาม คุณจะไม่ทำการตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายเลยหรอครับ สถานพยาบาลก็มีหลายแห่ง คุณหมอที่เก่งก็มีหลายท่าน ที่สามารถทำการรักษาได้...

ส่วนคุณ แม่ขนตางอน..ผมไม่เห็นว่า จะไปจองเวรคุณตรงไหนเลยครับ ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้..ผมออกจะมองว่า กระทู้ที่คุณตั้งมา มีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ใจมากว่าครับ

ขอบคุณครับ

จากคุณ : Pita - [ 22 ก.ค. 51 13:04:53 ]
ความคิดเห็นที่ 20

ความเห็นส่วนตัวนะ

ส่วนหนึ่งเข้าใจอารมณ์คุณ จขกท นะ ที่ผิดหวังกับการรักษา แต่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับวิธีการที่คุณนำมาพูดค่ะ ต้องเข้าใจว่าสังคมในนี้ค่อนข้าง Sensitive มีคนอ่านหลากหลายต้องระวังวิธีที่จะพูด ตอนอ่านกระทู้แรกที่คุณโพสเรารู้สึกเฉยๆเข้าใจว่าเป็นอารมณ์ประมาณว่าผิดหวัง แต่พอมากระทู้ที่ 2 เราว่าคุณทำเกินกว่าเหตุไปนิดนึงค่ะ

อยากจะบอกว่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บบางทีมันไม่มีอะไรตายตัวแน่นอนนะคะ ต้องเลือกการรักษาที่ถูกกับเราด้วย อย่าเพิ่งหมดหวังค่ะ หาข้อมูลไว้เยอะๆ ขอให้หายป่วยไวไวนะคะ

ส่วนคุณแม่ขนตางอน เราคิดว่าเธอแค่ออกมาแนะนำติติงธรรมดานะ ถึงเธอไม่พูดแบบนั้นเชื่อเหอะเดี๋ยวก็ต้องมีคนอื่นมาพูดอยู่ดีเพราะกระทู้อันที่2 ของคุณมันดูไม่ค่อยดี คงไม่ใช่การจองเวรหรอกค่ะ

สุดท้ายนี้หากเราพูดอะไรผิดหรือทำให้ขัดเคือง ขออภัยด้วย


จากคุณ : RightHere - [ 22 ก.ค. 51 13:10:04 ]

ความคิดเห็นที่ 28

พี่ป๊อบ ใจเย็นนะ น้องสาวขอ..

แต่หัวกระทู้แรงเกิน
จขกท "ไม่มีความรู้เอง" จะโทษใครไม่ได้ เท่าที่ตามอ่านดู ไม่เห็นว่าลุงหมอ หรือพี่ป๊อบจะพูดผิด

บางคนไปทำมา แล้วดี กำลังเห่อ อยากแบ่งปัน ไม่เห็นเค้าผิดตรงไหน บางคนก็อ่านแล้วไปทำตาม แต่ไม่เห็นผล ก็ไม่มีใครว่าอะไร น่าจะใช้วิจรณญาณตัวเองคิดดู ว่าเรื่องบางเรื่อง ก็ได้กับคนบางคน

วิกิพีเดียก็มี ทำไมไม่หาข้อมูลก่อนคะ

ตัวเองตัดสินใจเอง แล้วมาโทษคนอื่นแบบนี้จะดีหรอคะ ตังค์อยู่ในมือ ถ้าไม่จ่ายออกไป มันก็ยังอยู่ในมือ

คุณแม่น้องนางฟ้าก็เคยทำ ฉีดหัวเข่า เพราะมีปัญหาจากการเล่นกีฬาตอนเป็นสาวๆ แต่ตอนนี้ก็เจ็บนะ แต่ก็ไม่บ่นว่าเพราะไปเชื่อใคร

การที่เค้าลงเรื่องบางเรื่องถี่ เพราะคนสนใจ ก็ไม่เห็นเป็นปัญหา ถ้าผ่านดุลยพินิจของพี่ WM มาได้

ลุงหมอ น้องนางฟ้าว่าอย่าซีเรียสเลยค่ะ บางที "วิทยาศาสตร์ กับ ความรู้แค่หางอึ่ง" มันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆ

อ้อ ทำไมไม่ใช้ลอคอินคะ พี่ จขกท มีหลังไมค์ ก็น่าจะมีลอคอินนี่ ตัวเองถอดล็อคอิน มาตามว่าคนมีล็อคอิน มันยุติธรรมหรอคะเนี่ย

อีกนิดนะคะ "พฤติกรรมมาใหม่แต่สร้างกระแส สัปดน " ของพี่ป๊อบ แม่ขนตางอน ตามกระทู้ต่างๆ เค้าได้หลังไมค์ไปตามพี่ จขกท มาอ่านของเค้ารึป่าวคะ ถ้าเค้าได้หลังไมค์ไปตามมาอ่าน ก็เชิญด่าเค้าเถอะค่ะ แต่ถ้าเค้าไม่ได้ตาม พี่จขกท ก็มีสิทธิเลือกที่จะไม่อ่านนี่นา...ไม่เข้าใจ

แต่โดยส่วนตัวคิดว่า เราทะเลาะกันเรื่องนึง แต่ไถเพื่อไปเอาชนะอีกเรื่องนึง ไม่น่ารักเลยนะคะ

ปล. ถ้าลุงหมอเข้ามาอ่าน น้องนางฟ้าเข้า ff ของลุงหมอไม่ได้นะคะ เพราะได้ add แล้ว และมันไม่มีชื่อลงหมอขึ้น ไม่เข้าใจเหมือนกัน รบกวนลุงหมอ ช่วยลองมาทักทายใน ff ของน้องนางฟ้าด้วยค่ะ

แก้ไขเมื่อ 22 ก.ค. 51 13:54:22

จากคุณ : chlorophylls - [ 22 ก.ค. 51 13:16:10 ]ความคิดเห็นที่ 33

ตามไปอ่านมาแล้วค่ะ จขกท เหมือนจะพาลนะ คำปรึกษาในบอร์ดเป็นความหวังดีที่คนแปลกหน้ามีให้ แต่การตัดสินใจขึ้นอยู่กับเรานะคะ เราต้องหาข้อมูลด้านอื่นด้วย บางคนทำตามแล้วดีก็มีเยอะแยะ การแพทย์ไม่มีอะไรที่ 100% หรอกค่ะ

ที่ จขกท ผิดหวังเรื่องการรักษา ก็ส่วนนึง แต่การที่ออกมาโวยวาย โทษคนอื่น ไม่น่ารักเลยค่ะ ถ้าเป็นการออกมาถามว่า รักษาแบบนี้แล้วไม่ถูกกันมีใครช่วยแนะนำวิธีการแบบอื่นบ้าง อย่างนี้จะดีกว่าค่ะ

อืม.. แล้วก็ไม่เห็นว่า แม่ขนตางอน เค้าจะทำอะไรที่ไม่เหมาะสมนะคะ ที่จริง จขกท ทำแบบนี้ น่าจะโดนต่อว่าแรงกว่านี้อีกนะคะ

จากคุณ : +:+SoMEonE ExacTlY likE yoU+:+ - [ 22 ก.ค. 51 13:28:08 ]

ความคิดเห็นที่ 38

^
^
คุณ Ikan Tanda

ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นคะ

มันอยู่ที่ ดิฉัน สมควรโดนกล่าวหาหรือไม่

-----------------------------------------------------

และ ประเด็นที่ทุเรศๆที่ จขกท. ยกมาอวดอ้างความฉลาดของตัวเองคือ

1. ฉลาดที่มาบอกว่าเอาดิฉันไปนินทาหลังไมค์

2. ฉลาดที่บอกว่าดิฉันด่า แล้ว แก้ไข ลบคำนั้น เอาอะไรมาคิดคะเนี่ย

ไม่มีวิจารณญาณจริงๆ

จากคุณ : แม่ขนตางอน - [ 22 ก.ค. 51 13:40:48 ]
ความคิดเห็นที่ 39

"จนกระทั่งมาโดนตามด่า จากระทู้ข้างล่างนี่แหละเซ้งเลย
เพราะว่า คุณหมอหมูก็ให้อภัยเราแล้ว แต่แม่ขนตางอน ยังไม่เลิกรา"แรงไปมั๊ยอ่ะครับ ตามอ่านดูก็ไม่เห็นจะขนาดที่จขกท.ว่าที่หัวกระทู้มาเลย


คนในนี้มีเหตุผลนะครับ ถ้าคุณไปทำมาแล้วมันไม่ดีอย่างไรก็นำมาบอกกล่าวกันได้ ไม่น่าไปโจมตีผู้นำ้บทความมาเผยแพร่ความรู้นะครับ
จากกระทู้ก่อน ที่บอกมาว่ามีการเสนอบทความซ้ำๆกันหลายครั้ง
ก็มันมีคนถามมานี่ครับจะไม่ให้คุณหมอตอบเลยหรือ

มันก็อารมณ์เดียวกับกระทู้ จะท้องมั๊ย ที่มีมาทุกวันนั่นแหละครับ
คนถามต้องการคำตอบ เขาก็มีสิทธิ์จะรู้ว่ามี่วิธีรักษาเข่าเสื่อมกี่วิธี มีข้อดีข้อเสียอย่างไรจริงป่ะครับ

ปล.ผมขอเข้าข้าง แม่ขน(ตา)งอนนะครับ
ผมเคยแอบแซวเธอแรงๆมาหลายกระทู้แล้วไม่เห็นจะโดนตามจองเวรเลย

จขกท.ควรพิจารณา หัว+เนี้อกระทู้ด้วยนะว่ามันแรงเกินไปไหม ที่ใช้ว่าผู้หญิงคนนึง

จากคุณ : Clamp Over - [ 22 ก.ค. 51 13:41:08 ]


ความคิดเห็นที่ 43

แต่อย่างไรเสีย

ดิชั้นขอขอบคุณ จขกท. ด้วยนะคะ ที่เอาชื่อของดิฉันออกอากาศ

ต่อไปดิฉันจะเป็นคนดัง ในห้องสวนลุม และห้องพันทิปแล้วคะ


แจ้งเกิดได้ 2 รอบ 555+ ขอบคุณจริงๆปล. ถ้า จขกท. เป็นผู้ชาย ขอทายทักว่าไม่นานจะกลายพันธุ์เป็นsomething else
ถ้า จขกท. เป็นผู้หญิง ขอทายทักว่า ไม่น่าจะมีใครกล้าเอาไปทำพันธุ์

ปล. แก้ไขข้อความคะ เพราะรู้สึกว่าพูดไม่ค่อยน่ารักเลย

ปล. แก้ไขข้อความบ่อยๆ แล้วดิฉันจโดนอีกข้อหาไหมคะเนี่ย

ว่าด่า แล้วไป edit กำของคน(จขกท)พารานอยด์

แก้ไขเมื่อ 22 ก.ค. 51 18:33:02

จากคุณ : แม่ขนตางอน - [ 22 ก.ค. 51 13:51:44 ]ความคิดเห็นที่ 47

ผมก็ไม่ได้เข้าข้างๆใครนะ เข้าข้างหน้าตลอด นอกจากบางทีเบื่อๆก็เข้าข้างหลังบ้าง ผมขอยกตัวผมเองก็แล้วกันนะครับ ในห้องนี้ผมก็มาอ่านบ่อยๆ ตอบบางที(ที่มีคำว่า"เรท") ได้ความรู้ในการรักษา,บำบัด,บำรุง และอื่นๆอีกมากมาย แต่ผมก็ไม่ได้เอาไปใช้ซะทีเดียว หลังจากที่อ่านแล้วผมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากที่อื่นอีก อย่างเช่น เว็บพวกนี้ผมก็เข้าไปอ่าน

//www.elib-online.com/doctor.html
//www.siamhealth.net/public_html/index0/disea.htm
//www.geocities.com/hotsprings/bath/8143/homedrug.html
//www.pharm.chula.ac.th/osotsala/
//www.thaiclinic.com/
//www.thonburihospital.com/th/tip.asp

แล้วก็วิเคราะห์ตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะเชื่อดีไหม หรือว่าจะลองทำตามดีไหม อย่างเรื่องปวดข้อเข่าเนี่ยะทั้งแม่ผม,แม่ยายผมเป็นทั้งคู่ แม่ผมโชคดีหน่อยที่ไปผ่าตัดเปลี่ยนมาแล้ว ส่วนแม่ยายไม่ยอมไป

ผมก็เลยศึกษาหาว่าจะมียาอะไรที่พอจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้ก็ไปพบกับบทความขอหมอหมูและจากเว็บข้างบนจะบอกว่ามียาเสริมกระดูกอ่อนเพื่อช่วยลดอาการปวดคือกูลโครซามีนกับคอนโดอิติน ผมก็เลยไปคุยกับร้านขายยาปรึกษาเภสัชกรที่ร้านให้เค้าแนะนำบอกข้อดีข้อเสีย

ซึ่งข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือราคาแพงมาก(60เม็ด 1,600 บาท) ผมเลยลองหายาสมุนไพรของไทยเราก็ไปพบกับเถาวัลย์เปรียงซึ่งช่วยในเรื่องแก้ปวดเมื่อยปวดข้อ ผมก็เลยลองซื้อไปให้แม่ยายกิน แต่ยังไม่รู้ผลเพราะเพิ่งเริ่มกินเมื่อวาน

สรุปว่าผมไม่ได้อ่านแล้วเชื่อข้อมูลจากในนี้ทั้งหมด ข้อมูลในนี้แค่เป็นส่วนประกอบให้เราเอาไปหาข้อมูลต่อยอดเพิ่มเติมเอาเอง ซึ่งถ้าผมเอาข้อมูลในนี้ไปใช้แล้วไม่ได้ผล ผมก็จะไม่โทษใครนอกจากตัวผมเอง เพราะผมตัดสินใจของผมเอง ถ้าข้อมูลในนี้สามารถช่วยรักษาได้ทุกโรคหมอก็ตกงาน,คลีนิคก็ปิดกันไปหมดแล้วสิครับ ผมว่าถ้าต้องการข้อมูลการรักษาจริงๆ ต้องไปหาแพทย์เฉพาะทางของโรคนั้นๆ แล้วครับจะชัดเจนกว่า..ชี้ชัดด้วยครับว่าต้องทำยังไง. สุดท้ายผมก็งงว่าบัตรผ่านหลังไมค์กันยังไงจะได้ทำบ้างฮ่ะๆ

จากคุณ : ช่วงนี้เดือดกันทุกห้องเลยวุ๊ย (Appleton) - [ 22 ก.ค. 51 14:02:35 ]
ความคิดเห็นที่ 49

อืมม์ เข้าไปอ่านแล้วค่ะ...

ก็เข้าใจเหมือน คห. บนๆ นะ...

คือ จขกท. อาจผิดหวังเรื่องการรักษา เลยทำให้เสียใจมากไปหน่อยหรือเปล่าคะ..

แต่ไม่เห็นด้วยที่จะมาโทษ บทความ...และผู้เขียนบทความ..

เพราะบทความ คือให้อ่านเพื่อความรู้...

ซึ่งเมื่ออ่านแล้วอาจจะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา..

แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของการตัดสินใจ...


ส่วน คห. ของ แม่ขนตางอน ก็ไม่เห็นว่า จะใช้คำที่รุนแรง

หรือไม่ความเหมาะสม ต่อ จขกท. นิคะ..

แค่เป็นการไม่เห็นด้วยต่อคำพูดของ จขกท.

แล้วจึงชี้แจง ถึงคำพูดที่เหมาะสม สำหรับ จขกท. เท่านั้นเอง...

ทั้ง 2 กระทู้ ก็ไม่เห็นว่ามีการจองเวร อะไรเลย...

มีแต่ความเห็น และชี้แจงในส่วนของความคิดของตัวเอง

ก็บอร์ดสาธารณะใช่มั้ยคะ ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้...

การที่ จขกท. เข้ามาตั้งกระทู้ นี้ ต่างหาก

เป็นการจองเวรกับเค้า เพราะได้ว่าในเรื่องนอกประเด็นนะคะ..

คำว่า สัปดน เนี่ย มันออกจะเกินไปนะคะ..

แล้วก็ไม่เคยเห็นว่า แม่ขนตางอน จะเป็นอย่างที่ จขกท. กล่าวหาเลยค่ะ...

แค่สนุกสนาน เฮฮา ไปกับกระทู้ต่างๆ เท่าที่จะเขียนได้ ..

ไม่อย่างงั้น คงไม่ผ่าน WM . ได้หรอกค่ะ....

ยังงัยก็จบกันแล้ว ก็แล้วกันไปเถอะค่ะ...

จากคุณ : be happy jung - [ 22 ก.ค. 51 14:05:52 ]
ความคิดเห็นที่ 50

ไม่อยากให้มีกระทู้ ออกมาว่า มาส่อเสียด คุณหมอ ทั้งๆที่คนตั้งกระทู้ไม่ได้รู้จริงเลย ทุกวันนี้แพทย์ที่มาช่วยตอบกระทู้ คลายความสงสัย หรือเพื่อเป็นวิทยาทาน ในนี้ก็น้อยเต็มที

คุณหมอหลายท่านได้เจอพวกไม่รู้แต่ชอบส่อเสียด จนต้องเลิกตอบในนี้ไปตั้งเยอะแล้ว

เป้นกำลังใจให้คุณหมอค่ะ
ส่วนตัวดิฉันเองอยู่ฝ่ายคุณขนตางอนที่รู้สึกขอบคุณทุกครั้งที่มีคุณหมอ เข้ามาตอบกระทู้ค่ะ

จากคุณ : Degrade - [ 22 ก.ค. 51 14:12:47 ]


ความคิดเห็นที่ 52

ตอบในฐานะผู้หญิงคนนึงที่เล่นเว็บนี้อย่างเปิดเผยและใช้ล็อกอินทุกครั้งนะคะ
คนที่มีล็อกอินแล้วใช้บัตรผ่านมาตั้งกระทู้กล่าวหาคนอื่นเป็นคนที่ไม่น่ารักเลยค่ะ

จขกท.เป็นผู้ชายหรือเปล่า? สิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ลองคิดดูดีๆว่าลูกผู้ชายเค้าทำกันไหม?
ใช้บัตรผ่านมาต่อว่าผู้หญิงคนนึง...และเรื่องที่ต่อว่านั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องเลยแม้แต่น้อย

การจะตอบกระทู้แบบใดหรือใช้ภาษาอย่างไร...ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ทุกคนมีนะคะ
ถ้าคนไหนที่เราไม่ชอบ...ก็ไม่ต้องอ่านค่ะ...ข้ามไป...แต่ไม่ใช่เอามาตั้งกระทู้ว่ากันเช่นนี้

เพราะมันไม่ใช่มารยาทในการเล่นเว็บของสุภาพชนนะคะ...และสุดท้ายที่จะเรียนคือ
ข้อมูลใดๆที่ได้จากในเว็บ...ไม่ว่าจะจากใครก็ตามก่อนนำไปใช้...ควรกรองก่อนเสมอ

คุณหมอหมู...เป็นบุคคลที่ควรได้รับการชื่นชมในความเสียสละที่กรุณามาให้ข้อมูลตรงนี้
โดยปราศจากผลประโยชน์ใดๆแอบแฝง...ควรได้รับความขอบคุณในทุกๆกรณีค่ะ
ให้กำลังใจหมอหมู...และให้กำลังใจน้องสาวเสมอ...นะคะ flower

จากคุณ : ++ Little Miss Someone ++ - [ 22 ก.ค. 51 14:17:46 ]
ความคิดเห็นที่ 53

หวัดดีค่ะ

ดิฉันมาจากห้องศาลาประชาคม (กฏหมาย) นะคะ อ่านห้องนี้บ้างเป็นครั้งคราว พอดีผ่านมาเจอ

ขอชื่นชม จขกท. ที่รายงานผลการรักษาว่าได้ผลอย่างไรแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

แต่ไม่ชอบวิธีการเพิ่มเติมความลำเอียงเข้าไป เช่น ไปต่อว่าโทษคนอื่นที่แนะนำ หรือ ลงซ้ำ ๆ ฯลฯ

แต่คนอ่านเขาก็มีวิจารณญาณ แยกแยะได้ว่าอันไหนข้อมูล อันไหน fake ส่วนตัว จขกท.

ขอชื่นชมคุณหมอหมู ที่ลงบทความดี ๆ มีสาระ เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์เช่นกัน

ส่วนคนที่ทำตัวไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ไม่ขอวิจารณ์ค่ะ ขออ่านอย่างเดียว ไม่ชอบก็ผ่านไป

จากคุณ : yaky_zaa - [ 22 ก.ค. 51 14:18:30 ]ความคิดเห็นที่ 54

หลายๆกระทู้ที่เกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อนๆหลายๆท่านคงไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านกันคะ

แต่เราเป็นคนหนึ่งที่เข้าไปอ่านเสมอ และนึกชื่นชมคุณหมอทุกท่านที่เสียสละเวลามาช่วยตอบกระทู้ของเพื่อนๆ

แม้บางครั้งได้แค่อ่าน ไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ
แต่ก็แอบเข้าไปกล่าวขอบคุณคุณหมอ เท่าที่มีโอกาสจะทำได้

หรือแม้กระทั่งท่านเหล่านั้นไม่ได้จบหมอมา แต่มีความรู้ และสามารถแนะนำเพื่อนๆเรื่องการเจ็บป่วยได้

ดิฉันก็เต็มใจที่จะเรียกท่านเหล่านั้นว่า หมอ อย่างเต็มปากคะ

พูดมาถึงตรงนี้...มีใครเคยนึกไหมคะว่างานของหมอค่อนข้างมีมาก

และโดยฌฉพาะเรื่องการรักษาพยาบาล เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

ฉะนั้น เฉพาะเวลาที่ใช้ในการศึกษาหาความรู้กับเวลาออก clinic ก็หมดเวลาไปทั้งวันแล้วคะ

คุณหมอที่มาให้ความรู้อยู่ที่นี่ ไม่ได้ถูกบังคับมา

ไม่ได้ค่าตอบแทน ท่านมาด้วยน้ำใจ และหัวใจ

สิ่งที่สมาชิกในห้องอย่างเราจะตอบแทนท่านได้คือ ให้กำลังใจคะ

ขอกราบขอบพระคุณคุณหมอทุกท่าน ไว้ ณ ที่นี้คะ


มีอีกยาว .. แวะไปอ่านฉบับเต็มๆ ในคลังกระทู้เก่าละกัน ( ผมเอามาลงไว้เป็นหลักฐานเผื่อพันทิบลบข้อมูลออกนะครับ )


โดย: หมอหมู วันที่: 9 กรกฎาคม 2555 เวลา:14:58:03 น.  

 
เขาเข้ามาตอบว่า ไม่ใช่คนเดียวกัน ???

แต่ก็ไม่เป็นไรครับ .. บันทึกไว้เป็นหลักฐานก่อนละกัน


ความคิดเห็นที่ 10

ขออภัยคุณหมอหมูอย่าโกรธกันนะ เราแก่แแล้ว

จะแซวแบบมี กระทู้ขลิบ จะมีคนมาตอบว่า "กระทู้ดัก หมอสาลิกา"

ซักพัก คุณหมอสาลิกาโบยบิน ก็จะมาตอบจริงๆงัย smile

จากคุณ : ชอบอ่าน
เขียนเมื่อ : 9 ก.ค. 55 14:45:16 A:124.121.186.110 X: TicketID:358516โดย: หมอหมู วันที่: 9 กรกฎาคม 2555 เวลา:23:01:34 น.  

 
เป็นข้อเข่าเสื่ิอม หาข้อมูลในนี้เหมือนกันค่ะ อาทิตย์ที่แล้วไปฉีดยาเข็มแรกมา เริ่มดีขึ้นแล้ว เคลื่อนไหวข้อเข่าได้ดีขึ้น...รอดูให้ครบ สามเข็มค่ะ ...
ขอบคุณนะคะ สำหรับข้อมูล


โดย: บังเอิญสวย(ช่วยไม่ได้) วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:15:42:57 น.  

 
อายุรศาสตร์ ง่ายนิดเดียว
https://www.facebook.com/medicine4layman/photos/a.1454742078175154.1073741829.1452805065035522/1935598710089486/?type=3&theater

อ่านมาเล่าให้ฟัง ยารักษาเข่าเสื่อมสามตัว glucosamine, chondroitin และ hyarulonic acid ติดค้างมานานแล้ว ตกลงข้อมูลว่าไง

🍖🍖 รู้จักยาสามตัวนี้คร่าวๆก่อน🍖🍖
glucosamine กับ chondroitin เป็นยากินหวังผลไปเพิ่มประสิทธิภาพและการสร้างกระดูกอ่อน เนื่องจากโรคข้อเสื่อมนั้นอวัยวะสำคัญที่ถูกทำลายคือกระดูกอ่อน สารทั้งสองตัวนี้สกัดมาจากสัตว์ glucosamine มาจากเปลือกแข็งสัตว์ทะเล ส่วน chondroitin มาจากกระดูกอ่อนของสัตว์ แต่ไม่ต้องกังวลได้ผ่านกรรมวิธีมาจนรับรองว่าใช้ได้แล้ว
สำหรับ hyaluronic acid จะเหมือนสารกันชนและหล่อลื่นในข้อ ในกลุ่มข้อเสื่อมสารนี้จะลดลง เป็นยาฉีดเข้าข้อ ยาตัวนี้มีความหลากหลายมากและผลการรักษาก็ขึ้นกับชนิดของยา เช่น มวลโมเลกุลมากหรือน้อย เกลือที่มาผสมกับ hyaluronic acid ที่ส่งผลต่อการแตกตัว ความคงรูป ก็ทำให้ผลการรักษาต่างกัน

🍟🍟เราใช้ยาทั้งสามตัวนี้เพื่ออะไร🍟🍟
แน่ละก็เพื่อทดแทนความเสื่อม เพื่อหวังผลสองประการคือนิยมใช้วัดผลคือ การลดปวด และสมรรถภาพข้อที่ดีขึ้นคือความสามารถในการเคลื่อนที่ ส่วน hyaluronic acid จะหวังผลลดปริมาณการผ่าตัดรักษาข้อเสื่อมโดยเฉพาะข้อเข่าด้วย
เมื่อมันทำหน้าที่เป็นยา ก็ต้องมีการศึกษาที่ละเอียดบอกถึงประโยชน์ ผลเสีย ข้อบ่งใช้ ข้อควรระวังที่ชัดเจน มีการศึกษามากมายทั้งสังเกตเอา ทดลองทดสอบ รวบรวมการศึกษา ที่ผมรวบรวมและทบทวนมานี้เป็นระดับการรวบรวมการศึกษาและแนวทางการรักษา โดยไปค้นเสริมการศึกษาย่อยๆที่น่าสนใจ

🍳🍳มีคำแนะนำที่เป็นแนวทางจากสมาคมแพทย์ต่างๆหรือไม่🍳🍳
ข้อดีสำหรับยายุคนี้คือหากมีการศึกษาก็จะบอกได้ว่าหลักฐานเป็นอย่างไร แข็งแรงแน่นหนาหรืออ่อนยวบ เพื่อมาประกอบคำแนะนำ หลายๆแนวทางที่ผมค้นมาเป็น backbone ยึดหลักในการอ่านและค้นต่อคือ คำแนะนำของ american colleges of rheumatology, american associations of orthopedics surgery, NICE UK guidelines ปรากฏว่าแนวทางออกมาคล้ายๆกัน รวมทั้งการรวบรวมการศึกษาแบบ systematic review อีกสามสี่อันที่จะบันทึกไว้ตอนท้าย ข้อมูลไปในทางเดียวกันทั้งสิ้น (ความน่าเชื่อถือสูง ทั้งตรงกันและแม่นยำ)

🌮🌮 glucosamine และ chondroitin ผลเป็นอย่างไร🌮🌮
หลักฐานทั้งหมดมาจากหลักฐานชั้นดีทั้งสิ้นว่า ไม่แนะนำ การใช้ยาทั้งสองในการรักษาผู้ป่วยข้อเสื่อมที่มีอาการ เพราะจากการทบทวนทั้งหมดพบว่าประสิทธิภาพในการลดปวด และประสิทธิภาพการใช้งานของข้อ สำหรับglucosamine ไม่ได้ต่างจากยาหลอกและการรักษามาตรฐานตามปกติ (ทั้ง glucosamine sulphate และ glucosamine hydrochloride)
ส่วน chondroitin มีหลักฐานเช่นกันว่าสำหรับอาการปวดนั้น ลดได้มากกว่ายาหลอกก็จริงแต่ว่าไม่มีนัยสำคัญทั้งทางคลินิกและทางสถิติ ส่วนประสิทธิภาพข้อนั้น ไม่ได้ดีกว่ายาหลอกเลย

แนวทางทั้งหมดจึงไม่แนะนำการใช้ยาทั้งสองชนิดนี้ แม้โทษจะไม่มีชัดเจน แต่ประโยชน์ก็ไม่ชัดเจนเช่นกันมีแนวโน้มไปทางไม่ต่างจากยาหลอกด้วย หากเทียบกับการรักษาอื่นๆมาตรฐานเช่นการลดน้ำหนัก การทำกายภาพ หรือยาแก้ปวดพาราเซตามอล การรักษามาตรฐานให้ผลการรักษาที่ดี ราคาไม่แพง ทรงประสิทธิภาพกว่า

🍜🍜แล้วยาฉีดเข้าข้อ hyaluronic acid จะดีกว่าไหม🍜🍜
หลักฐานทั้งหมดก็มาจากข้อมูลที่ดีเชื่อถือได้ดีเช่นกันว่า ไม่แนะนำ การใช้ยาฉีดเข้าข้อเพื่อรักษาอาการปวดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานข้อ แต่...ตรงนี้เสียงจะแตกเล็กน้อย ไม่เป็นเสียงเดียวกัน เพราะจากการศึกษาแม้ภาพรวมจะดูประโยชน์ไม่มาก คือลดปวดได้จริงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานข้อได้เพิ่มขึ้น หากไปเทียบกับการรักษามาตรฐานหรือยาหลอก แต่ว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้น มันน้อยเกินกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ (Minimal Clinically Important Improvement) ที่จะบอกว่าส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตโดยรวม โดย hyaluronic ชนิดโมเลกุลหนักจะให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า

🍦🍦แล้วมีที่ใช้บ้างไหม🍦🍦
สมาคมโรครูมาตอยด์ หรือ หลายๆวารสารที่มีความน่าเชื่อถือสูง รวมทั้งมีการศึกษาตีพิมพ์ในจดหมายเหตุการแพทย์ของไทยด้วยว่า มันก็ยังพอมีที่ใช้ เพราะการศึกษากลุ่มย่อยบางกลุ่มก็สามารถลดปวดได้ดี และชะลอการผ่าตัดได้ (เช่นผู้ที่มีโรคร่วมมากๆ มีข้อห้ามการใช้ยาต้านการอักเสบ) ลดการใช้ยาตัวอื่นที่มีผลข้างเคียงสูงได้ อันนี้คือ hyaluronic นะ ส่วนยากินนั้นค่อนข้างชัดและตรงกันว่าไม่เกิดประโยชน์
คำแนะนำของสมาคมโรครูมาติซั่มของอเมริกา แนะนำใช้ได้หากให้การรักษาทางกายภาพแล้วและให้ยาแก้ปวดลดการอักเสบเต็มขนาดแล้ว อาจจะ..ใช้คำว่าอาจจะ..ใช้ยาฉีดก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนการรักษาต่อไปคือการผ่าตัด

---&& อันนี้ส่วนตัวนะ ผมคิดว่าอาจจะเป็นการรักษาเพื่อชะลอการผ่าตัดเท่านั้น (เพราะน่าจะถึงขั้นต้องผ่าแล้วล่ะ) ผลระยะยาวและประสิทธิภาพโดยรวมไม่น่าจะชนะการผ่าตัดได้ แต่ว่าบางคนก็โรคร่วมมาก หรือรอคิวผ่าตัดในการปรับร่างกาย ยาตัวนี้ก็อาจมีที่ใช้ โดยคำนึงถึงราคาด้วยนะ&&--

🍞🍞ผลเสียล่ะ🍞🍞

การฉีดยาอาจเกิดการติดเชื้อหากใช้ไม่ระวัง หรืออาจมีการเจ็บและอักเสบหลังฉีดยาได้ pseudoseptic reaction ได้ และราคาที่ไม่ถูกเอาเสียเลย ต้องฉีดต่อเนื่องกันหลายครั้งหลายเข็มในหนึ่งการรักษา
ส่วนข้อสะโพกยังไม่มีการศึกษาที่ยืนยันได้ชัดเจนทั้งประโยชน์และโทษเหมือนข้อเข่านะครับ

สรุป...ปรับชีวิต...กายภาพ...ยาแก้ปวดผลข้างเคียงต่ำ...ยาต้านการอักเสบ..."อาจ"เลือกใช้ยาฉีดเข้าข้อ...ผ่าตัดรักษา น่าจะเป็นการดูแลรักษาโรคข้อเสื่อมที่ดี โดยเฉพาะข้อเข่า

อ้อ...อย่าไอมากนัก เพราะ ไอมากจะเจ็บเข่า

ที่มา
-AHRQ april 2009
-GAIT trial
-Clin Orthop Relat Res (2014);472:2028-34
-AAOS recommendation 2009
-ACR positional statement 2014
-Correspondence in NEJM 2015;372:2569-70 ...เถียงกันสนุกดี
-NICE guidelines 2014
-OARSI recommendation in osteoartritis & cartilage 2014;22:363-88
-J Med Assoc Thai 2007 Sep;90(9)
-Medscape review 2013, June 19

ข้อเข่าเสื่อม https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=29-05-2008&group=5&gblog=15
ข้อเข่าเสื่อม น้ำไขข้อเทียม https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=29-05-2008&group=5&gblog=16

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ขยายเวลาให้ข้าราชการ เบิกค่ายากลูโคซามีน ได้ ( คดีพลิกอีกแล้วครับท่าน ) https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=26-12-2012&group=7&gblog=171
ขรก.เบิกกลูโคซามีนได้แล้ว หลังศาลปกครองมีคำสั่งเพิกถอนเกณฑ์ ก.คลัง https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-05-2015&group=7&gblog=187
คลังสั่งถอน “กลูโคซามีนซัลเฟต” จากระบบเบิกค่ายา ขรก. ..ห้ามเบิกตั้งแต่ ๑ พย. ๕๕ https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=10-10-2012&group=7&gblog=161
คำชี้แจง จาก ราชวิทยาลัยออร์โธฯ เกี่ยวกับยารักษาข้อเข่าเสื่อม (ที่กรมบัญชีกลางสั่งห้ามเบิก) ttp://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=08-04-2011&group=7&gblog=132
คำชี้แจง จาก ราชวิทยาลัยออร์โธฯ เกี่ยวกับยารักษาข้อเข่าเสื่อม (ที่กรมบัญชีกลางสั่งห้ามเบิก)..( ต่อ ) https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=21-04-2011&group=7&gblog=134
คำชี้แจง จาก ราชวิทยาลัยออร์โธฯ เกี่ยวกับยารักษาข้อเข่าเสื่อม (ที่กรมบัญชีกลางสั่งห้ามเบิก)..(จบ?) https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=22-07-2011&group=7&gblog=146
โดย: หมอหมู วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา:15:48:40 น.  

 
มีโพสจากสมาชิกห้องสวนลุม คุณ จินดาหรา แชร์ประสบการณ์ ใครสนใจ ก็แวะไปอ่านกันได้ครับ

ประสบการณ์ การฉีดไขข้อเทียม เข้าข้อต่อเข่า กรณีข้อเข่าเสื่อม
https://pantip.com/topic/41294969


โดย: หมอหมู วันที่: 3 มีนาคม 2565 เวลา:21:12:03 น.  

 
PRP ถือว่า เป็น ทางเลือก ... แต่เหมือนจะกลายเป็น ทางการตลาด ไปแล้ว ?
ศึกษาหาความรู้ ถ้ารู้แล้ว จะเลือก ก็ไม่ผิด ..

น้ำไขข้อเทียม (แถม ฉีดยาเข้าข้อเข่า , การฉีดเกล็ดเลือด PRP)
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=29-05-2008&group=5&gblog=16

ผลการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมโดยการฉีดพลาสม่าที่อุดมด้วยเกล็ดเลือด ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้แต่ง ปรานปวีณ์ โรจน์เจริญงาม กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2022): มกราคม 2565 - มิถุนายน 2565
https://he01.tci-thaijo.org/index.php/MNSTMedJ/article/view/253962

“ปั่นเลือดแล้วนำมาฉีดเข้าข้อเข่า” อีกหนึ่งทางเลือกก่อนการรักษาข้อเข่าเสื่อม
นพ.ณัฐพงศ์ หงษ์คู ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ วชิรพยาบาล
https://sites.google.com/nmu.ac.th/ortho-vjr?fbclid=IwAR0DXQljH248U5QlI7v1t8_pWQW_XxqeeE_8I-ER1edZTCOhFnUN1_nQhDg

การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยการ “ฉีดยาเข้าข้อเข่า”
โรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข
https://kdmshospital.com/article/knee-injection/


ข้อเข่าเสื่อม
https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=29-05-2008&group=5&gblog=15โดย: หมอหมู วันที่: 11 มีนาคม 2566 เวลา:17:00:02 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

หมอหมู
Location :
กำแพงเพชร Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 762 คน [?]
ผมเป็น ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ หรือ อาจเรียกว่า หมอกระดูกและข้อ หมอกระดูก หมอข้อ หมอออร์โธ หมอผ่าตัดกระดูก ฯลฯ สะดวกจะเรียกแบบไหน ก็ได้ครับ

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ซึ่งเมื่อเรียนจบแพทย์ทั่วไป 6 ปี ( เรียกว่า แพทย์ทั่วไป ) แล้ว ก็ต้องเรียนต่อเฉพาะทาง ออร์โธปิดิกส์ อีก 4 ปี เมื่อสอบผ่านแล้วจึงจะถือว่าเป็น แพทย์ออร์โธปิดิกส์ โดยสมบูรณ์ ( รวมเวลาเรียนก็ ๑๐ ปี นานเหมือนกันนะครับ )

หน้าที่ของหมอกระดูกและข้อ จะเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย ของ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก ข้อ และ เส้นประสาท โรคที่พบได้บ่อย ๆ เช่น กระดูกหัก ข้อเคล็ด กล้ามเนื้อฉีกขาด กระดูกสันหลังเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม กระดูกพรุน เป็นต้น

สำหรับกระดูกก็จะเกี่ยวข้องกับกระดูกต้นคอ กระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน กระดูกข้อไหล่ จนถึงปลายนิ้วมือ กระดูกข้อสะโพกจนถึงปลายนิ้วเท้า ( ถ้าเป็นกระดูกศีรษะ กระดูกหน้า และ กระดูกทรวงอก จะเป็นหน้าที่ของศัลยแพทย์ทั่วไป )

นอกจากรักษาด้วยการให้คำแนะนำ และ ยา แล้วยังรักษาด้วย วิธีผ่าตัด รวมไปถึง การทำกายภาพบำบัด บริหารกล้ามเนื้อ อีกด้วย นะครับ

ตอนนี้ผม ลาออกจากราชการ มาเปิด คลินิกส่วนตัว อยู่ที่ จังหวัดกำแพงเพชร .. ใช้เวลาว่าง มาเป็นหมอทางเนต ตอบปัญหาสุขภาพ และ เขียนบทความลงเวบ บ้าง ถ้ามีอะไรที่อยากจะแนะนำ หรือ อยากจะปรึกษา สอบถาม ก็ยินดี ครับ

นพ. พนมกร ดิษฐสุวรรณ์ ( หมอหมู )

ปล.

ถ้าอยากจะถามปัญหาสุขภาพ แนะนำตั้งกระทู้ถามที่ .. เวบไทยคลินิก ... ห้องสวนลุม พันทิบ ... เวบราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ หรือ ทางอีเมล์ ... phanomgon@yahoo.com

ไม่แนะนำ ให้ถามที่หน้าบล๊อก เพราะอาจไม่เห็น นะครับ ..
New Comments
[Add หมอหมู's blog to your web]