จันทร์เพ็ญ-จันทร์ดับ "ปุรณมี-อมาวสี " สร้างมงคล -ขอเงินจันทร์
สร้างมงคล-ขอเงินจันทร์ “ปุรณมี- อมาวสี” ปี 2554 มี 25 ฤกษ์

เข้าสู่ปีใหม่ 2554 คนส่วนใหญ่ทั่วไปก็ย่อมจะคาดหวังให้ปีใหม่เป็นปีดีของตนเอง ซึ่งจะดี-ไม่ดี ก็คงจะอยู่ที่หลายๆองค์ประกอบและอาจจะเดี่ยวกับดวงด้วย อย่างไรก็คามที่แน่ๆคือปี 2554 นี้ ในทางโหราศาสตร์มีวันฤกษ์ดีที่คนโบราณใช้เป็นฤกษ์ สำหรับสร้างกำลังใจให้กับชีวิต และฤกษ์มงคลในเรื่องการเงินถึง ๒๕ ฤกษ์

ฤกษ์จันทร์เพ็ญ-จันทร์ดับ หรือ ปุรณมี – อมาวสี “
ทั้งนี้ อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์ นานนาชาติแจงถึงเรื่องนี้ว่า จุดจันทร์ดับ หรือที่โหรเรียกว่า “อมาวสี” หรือนิวมูน (New Moon ) เกิดจากการที่ ดวงจันทร์ โคจรรอบโลกในขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์โคจรเร็วกว่าดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์เคลื่อนไปในจักรราศี โดยใช้เวลาราศีละประมาณ 30 วัน เมื่อมองจากโลกจะเห็นดวงจันทร์โคจรไล่ล่าดวงอาทิตย์ ในจุดที่ดวงจันทร์โคจรกุมดวงอาทิตย์ สนิทองศา สนิทลิปดา สนิทฟิลิปดา ในราศีเดียวกัน ตามตำแหน่งเส้นลองจิจูด (สมผุส) เวลาใด เวลานั้น เรียกเวลา อมาวสี
ส่วนจุด จันทร์เพ็ญ วันจันทร์เพ็ญ หรือปุรณมี หรือฟลูมูน ( Full Moon ) เกิดจากการที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ในขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ เมื่อมองจากโลกจะเห็นดวงจันทร์โคจรไล่ล่าดวงอาทิตย์การที่ดวงจันทร์โคจรไล่ล่าดวงอาทิตย์ ได้ครึ่งทาง คือ ครึ่งจักราศี ก็จะเล็งดวงอาทิตย์ คือ ทำมุม 180 กับอาทิตย์ในราศีตรงข้าม ในทุกๆเดือนในจุดที่ดวงจันทร์โคจรเข้าเล็งดวงอาทิตย์ ในราศีตรงข้าม ตามตำแหน่ง เส้น ลองจิจูด(สมผุส) ในเวลาใด เวลานั้น ท่านเรียกเวลา ว่า ปุรณมี อมาวสี ก็ใช้คำนวณในการคำนวณทางโหร

สำหรับปี 2554 นี้ อ.ภิญโญ เผยว่า จะเกิดจุดจันทร์เพ็ญ- จันทร์ดับ รวม 25 ครั้ง ดังนี้ คือ ..........

.ครั้งที่ 1 จันทร์ดับ(มีสุริยุปราคา) 4 มค.54 เวลา16.03 น.
ครั้งที่ 2 จันทร์เพ็ญ 20 มค. 54 เวลา 04.23 น.
ครั้งที่ 3 จันทร์ดับ 3 กพ. 54 เวลา 9. 31 น.
ครั้งที่ 4 จันทร์เพ็ญ 18 กพ. 54 เวลา 15.37 น.
ครั้งที่ 5 จันทร์ดับ 5 มีค.54 เวลา 03.47 น.
ครั้งที่ 6 จันทร์เพ็ญ 20 มีค.54 เวลา 01.11น.
ครั้งที่ 7 จันทร์ดับ 3 เมย.54 เวลา 21.34 น.
ครั้งที่ 8 จันทร์เพ็ญ 18 เมย.54 เวลา 9.45 น.
ครั้งที่ 9 จันทร์ดับ 3 พค.54 น.เวลา 13.52น.
ครั้งที่ 10 จันทร์เพ็ญ 17 พค.54 เวลา 18.10 น.
ครั้งที่ 11 จันทร์ดับ (มีสุริยุปราคา ) 2 มิย. 54 เวลา04.03 น.
ครั้งที่ 12 จันทร์เพ็ญ (มีจันทรุปราคา-สรรพคราส)
16 มิย.54 เวลา 03.15 น.
ครั้งที่ 13 จันทร์ดับ (มีสุริยุปราคา) 1 กค.54 เวลา 15.54 น.
ครั้งที่ 14 จันทร์เพ็ญ 15กค.54 เวลา 13.41 น.
ครั้งที่ 15 จันทร์ดับ 31 กค.54 เวลา 01.41 น.
ครั้งที่ 16 จันทร์เพ็ญ เวลา 01.59 น.
ครั้งที่ 17 จันทร์ดับ 29 สค. 54 เวลา 10.05 น.
ครั้งที่ 18 จันทร์เพ็ญ 12 กย.54 เวลา 16.25 น.
ครั้งที่ 19 จันทร์ดับ 27 กย.54 เวลา 18.00 น.
ครั้งที่ 20 จันทร์เพ็ญ 12 ตค.54 เวลา 09.07 น.
ครั้งที่ 21 จันทร์ดับ 27 ตค.54 น.เวลา 02.57 น.
ครั้งที่ 22 จันทร์เพ็ญ 11 พย.54 เวลา 03.17 น.
ครั้งที่ 23 จันทร์ดับ (มีสุริยุปราคา) 25พย.54 เวลา 13.10 น.
ครั้งที่ 24 จันทร์เพ็ญ(มีจันทรุปราคา) 10 ธค.54 เวลา 21.38น.
ครั้งที่ 25 25 ธค.54 เวลา 01.08 น.

วันปุรณมี ควรสร้างสรรค์สิ่งที่มงคล คนโบราณเชื่อว่า หากได้ทำน้ำมนต์ในคืนจันทร์เพ็ญ จะศักดิ์สิทธ์ยิ่งนัก เพราะ โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ โคจรมากุมกันและเล็งกัน

อ.ภิญโญ ระบุ พร้อมทั้งบอกอีกว่า สำหรับ วันอมาวสี ก็ควรสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม ซึ่งอมาวสีเป็นวันที่แรงมาก และที่แรงมากที่สุดคือ วันอมาวสีที่เกิดสุริยุปราคา เต็มดวง ส่วนสุริยุปราคาวงแหวน สุริยุปราคาบางส่วน ก็ มีอิทธิพลลดหลั่นกันลงมา ซึ่งบางอมาวสีก็ไม่เกิดอุปราคา ถือเป็นวันพระจันทร์ดับธรรมดา วันพระจันทร์ดับ นั้นถือเป็นวันพระใหญ่ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเชื่อมโยง”อมาวสี” กับเรื่อง “ขอเงินจากพระจันทร์”

ความเชื่อเรื่องนี้ เป็นความเชื่อที่ ยึดถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ แต่การขอนั้นมีเทคนิคอยู่ เหมือนกันโดยจะต้องขอก่อนและหลังเวลา จุดอมาวสี ประมาณ 8-1 2 ชั่วโมง ซึ่งในวันอมาวสีนั้น วันนี้ปรกติจะเป็นวันพระ ใหญ่ที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนนิยมถือศีลปฏิบัติธรรม บำเพ็ญภาวนา ทำบุญกุศลกันอย่างเต็มที่ ประการสำคัญคือ ต้องระวังรักษาจิตใจให้ผ่องใสเป็นไปในทางที่ดีเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต คิดทำแต่ในสิ่งที่ถูกต้อง

ให้เตรียมเงินจำนวนหนึ่ง เตรียมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะหามาได้ และเตรียมกระเป๋าเงินที่ใช้เป็นประจำ ในช่วงเวลาก่อนและหลังจุดพระจันทร์ดับ 8 -12 ชั่วโมง เมื่อถึงเวลาให้เริ่มต้นด้วยการพนมมือขึ้น แล้วหลับตาสร้างจิตนาการในสิ่งที่ต้องการ จึงกล่าวคำขอพรว่า “ขอให้การดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด เท่าที่ฟ้ากำหนดให้ข้าพเจ้าเกิดมา “ จากนั้นนำเงินจำนวนมากที่สุดเท่าเท่าที่เตรียมไว้ใส่ให้เต็มกระเป๋าเงินตลอดวัน และวันนั้นห้ามนำเงินในกระเป๋าไปใช่จ่าย อย่าให้ใครนำเงินไปใช้เด็ดขาด ใครจะขอยืม ก็ไม่ให้ยืม ส่วนเงินที่คาดว่าจำเป็นจะต้องใช้จ่ายก็ให้แยกส่วนไว้ต่างหาก

ทั้งนี้ อ.ภิญโญ ยังแนะนำเพิ่มเติมด้วยว่า ควรสวดมนต์บทที่สวดได้ในวันอมาวสี เพื่อทำให้จิตสงบ เป็นสมาธิ และกล่าวคำอธิษฐาน ขอ 3-5 ข้อในสิ่งที่เป็นไปได้ หรือจดไว้ที่ฝ่ามือซ้ายหรือขวา หรือจดไว้บนกระดาษ ต้องขอเพื่อตนเองเท่านั้น ด้วยความเชื่อมั่นตั้งใจที่ดี และต้องรักษาคำขอไว้เป็นความลับ แล้วจะสมปรารถนาตามคำอธิษฐาน

ขอบคุณ ข้อมูลจาก สกู๊ปหน้า 1 หนังสือพิมพืเดลินิวส์Create Date : 17 กุมภาพันธ์ 2554
Last Update : 18 กุมภาพันธ์ 2554 13:51:21 น.
Counter : 1632 Pageviews.

4 comments
แสดงออกถึงความรัก : ถนนสายนี้มีตะพาบ หลักกิโลเมตรที่ 246 JinnyTent
(10 ก.พ. 2563 18:43:34 น.)
5 กพ 63 ฤดูกาลดอกไม้แดง - ประดู่แดง Fire of Pakistan mcayenne94
(5 ก.พ. 2563 19:56:14 น.)
เรื่องราวของแคคตัสและไม้อวบน้ำ ฉบับรวมเรื่อง 62 JinnyTent
(28 ม.ค. 2563 11:30:07 น.)
🌿 พลูด่างยักษ์ 🌿 โอน่าจอมซ่าส์
(29 ม.ค. 2563 04:37:40 น.)
  
พี่กานดาค่ะ จาก gotoknow หัวข้อ 11.วิธีทำน้ำมันมะพร้าวโบราณ-น้ำมันกันยุง - ครีมทาส้นเท้า ฯ ...หนูไม่สามารถเปิดอ่านได้ค่ะ ... พี่กานดา ยังมีข้อมูลอยู่ไหมค่ะพี่? หนูรบกวนขออนุญาต ขอสูตร และวิธีทำจากพี่กานดาอีกครั้งได้ไหมค่ะ?
โดย: Nu Apple IP: 182.52.6.51 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:22:22:04 น.
  
พี่ดายังไม่ได้เข้าระบบ พอดีกำลังทดลองคลิกวิธีหาข้อมูลหลายๆวิธีดูค่ะ ไปคลิกอ่านที่...โดยเข้าGoogle ...kandanalike รวม 12 วิธีการทำน้ำมันมะพร้าว ดูนะคะ หรือ //gotoknow.org/blog/kanda01/424846
โดย: kandanalike IP: 118.172.3.100 วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:13:43:53 น.
  
น้อง Nu Apple

ไม่ได้อย่างไรทดลองทำแล้วมีปัญหา ฝากคำถามไว้นะคะ
โดย: kandanalike วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:13:53:35 น.
  
พี่ดาขา ขอบพระคุณพี่ดาเป็นอย่างสูงค่ะ เมื่อสักครู่หนูเข้าไปตาม Link ที่พี่ดาให้หนูลองเข้า หรือลองค้นหาจากGoogle แล้ว ...หัวข้ออื่นๆ หนูเข้าไปอ่านได้หมดค่ะ ยกเว้น ข้อ 11.วิธีทำน้ำมันมะพร้าวโบราณ-น้ำมันกันยุง - ครีมทาส้นเท้า ฯ ...หนูไม่สามารถเปิดอ่านได้ค่ะ ...

มันขึ้นหน้าต่างแจ้งว่า "kanda01/412927" ไม่พบบล็อกหรือแพลนเน็ตที่ใช้ลิงค์ที่อยู่นี้

...หนูก็ไม่แน่ใจว่า File เสียหาย หรือ สูญหาย หรือเปล่าค่ะพี่ดาขา ... แง แง แง
โดย: Nu Apple IP: 125.25.9.181 วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:21:32:10 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Kandanalikecoconutoil.BlogGang.com

kandanalike
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 30 คน [?]

บทความทั้งหมด