ประเภทบอนไซจัดประกวด พืชสวนโลกครั้งที่ 2 และตัวอย่างเกณฑ์การตัดสิน ฯ
งานพืชสวนโลกครั้งที่ 2 วันที่ 14 ธค.54 -14 มีค.55

ไม้บอนไซ จัดอยู่ในหมวดที่ 8 ไม้ใบประดับกระถาง


ประเภท ไม้บอนไซ ที่จัดประกวด

ช่วงประกวดไม้บอนไซ 46 ประเภท

วันปิดรับสมัคร วันที่ 28 ธค.54
และ วันส่งไม้บอนไซ วันที่ 4 มค.55
วันตัดสิน วันที่ 5 มค. 55
ช่วงเวลาจัดแสดง วันที่ 6-12 มค. 55
และ วันรับไม้ออก วันที่ 13 มค. 55

รหัส 801400 ไม้ดัด ไม้แคระ และไม้บอนไซ

801401 ไม้ซาก สูงจากขอบกระถางไม่เกิน 25 ซม. 1
801402 ไม้ซาก สูงจากขอบกระถางไม่เกิน 35 ซม. 1
801403 ไม้ซาก สูงจากขอบกระถางไม่เกิน 50 ซม. 1
801404 ไม้ซาก สูงจากขอบกระถางไม่เกิน 65 ซม. 1
801405 ไม้ซาก สูงจากขอบกระถางไม่เกิน 120 ซม. 1
801406 ไม้ซาก สูงจากขอบกระถางเกิน 120 ซม. 1

801407 ตั้งตรง ขนาดเล็กที่สุด สูงจากขอบกระถางไม่เกิน 7 ซม. 1
801408 ตั้งตรง เล็กมาก สูงจากขอบกระถางไม่เกิน 15 ซม. 1
801409 ตั้งตรง ขนาดเล็ก สูงจากขอบกระถางไม่เกิน 20 ซม. 1
801410 ตั้งตรง ขนาดกลาง สูงจากขอบกระถางไม่เกิน 30 ซม. 1
801411 ตั้งตรง ขนาดใหญ่ สูงจากขอบกระถางไม่เกิน 45 ซม. 1
801412 ตั้งตรง ขนาดใหญ่มาก สูงจากของกระถางไม่เกิน 60 ซม. 1
801413 ตั้งตรง ขนาดใหญ่มาก สูงเกิน 60 ซม. 1

801414 ไม้ตอ สูงจากขอบกระถางไม่เกิน 20 ซม. 1
801415 ไม้ตอ สูงจากขอบกระถางไม่เกิน 30 ซม. 1
801416 ไม้ตอ สูงจากขอบกระถางไม่เกิน 45 ซม. 1
801417 ไม้ตอ สูงจากขอบกระถางไม่เกิน 60 ซม. 1
801418 ไม้ตอ สูงจากขอบกระถางไม่เกิน 120 ซม. 1
801419 ไม้ตอ สูงไม่เกินขอบกระถางเกิน 120 ซม 1

801420 ไม้ตกกระถาง ในภาชนะเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 15 ซม. 1
801421 ไม้ตกกระถาง ในภาชนะเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 30 ซม. 1
801422 ไม้ตกกระถาง ในภาชนะเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 30 ซม. 1


801423 ไม้เอนชาย 1

801424 ไม้เกาะหินแบบคร่อม 1
801425 ไม้เกาะหินแบบสอด 1
801426 ไม้เกาะข้างหิน 1

801427 ไม้กลุ่มกอ (อย่างน้อยมี 4 ลำต้นในช่อเดียวกัน) 1

801428 ไม้ป่ากลุ่มเล็ก ในภาชนะยาวไม่เกิน 65 ซม. 1
801429 ไม้ป่ากลุ่มใหญ่ ในภาชนะยาวเกิน 65 ซม. 1

801430 ไม้ป่ารากเดียว ขนาดเล็ก ในภาชนะยาวไม่เกิน 65 ซม. 1
801431 ไม้ป่ารากเดี่ยว ขนาดใหญ่ ในภาชนะยาวกว่า 65 ซม. 1

801432 ไม้โคนคู่ 1

801433 ไม้สามลำในต้นเดียว 1

801434 ไม้อักขระ หรือไม้บัณฑิต 1

801435 ไม้ลู่ลม 1

801436 ไม้ราก 1

801437 ไม้กึ่งตกกระถาง 1

801438 ไม้ทรงระย้า 1

801439 ไม้แพซุง 1

801440 ไม้บิดเกลียว 1

801441 ไม้ขดม้วน 1

801442 ไม้ทรงไม้กวาด 1

801443 ไซเคอิ ความยาวกระถางไม่เกิน 65 ซม. 1
801444 ไซเคอิ ความยาวกระถางเกิน 65 ซม. 1

801445 ไม้ชุดศิลป์ 1

801446 ไม้อื่นๆ 1 ( บอนไซที่ไม่เข้าประเภทที่กำหนดข้างต้น )


หลักเกณฑ์ การตัดสิน


หมวด 8 ไม้ใบประดับ ไม้กระถาง

- ความสวยงาม และความกลมกลืนของรูปลักษณ์ของลำต้น และสิ่งอื่นๆ
- คุณภาพของใบ และส่วนอื่นๆ
- ลักษณะตรงตามพันธุ์
- ความสมบูรณ์ของพืชที่ส่งเข้าประกวด (พืชมีความเสียหาย
ที่เกิดจากโรค หรือแมลง สัตว์ ศัตรูพืช หรือ มีวัชพืชติดมาหรือไม่ ฯลฯ )
- ความสม่ำเสมอของต้นไม้ ที่นำมาประกวด
- ความโดดเด่น

หมวด 8 ไม้ประดับ: ไม้กระถาง

- ประเภท การประกวด แบ่งเป็น 17 กลุ่ม 209 ประเภท
- รางวัลการประกวดของแต่ละประเภท ประกอบด้วย
- รางวัลที่ 1 1 รางวัล เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลที่ 2 1 รางวัล เงินสด 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัล ที่ 3 1 รางวัล เงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลยอดเยี่ยมของกลุ่ม กลุ่มละ 1 รางวัล
เป็นเงินสด 4,000 บาท พร้อมโล่เกียรติบัตร

หมวดที่ 8 ไม้ประดับ:ไม้กระถาง (เฉพาะบอนไซ)

1 การสมัครเข้าร่วมประกวดไม้ประดับไม้กระถาง

บุคคลผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อลงทะเบียนสิ่งประกวดได้ ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2554 โดยส่งใบสมัครเพื่อลงทะเบียนสิ่งประกวดไปยัง สำนักงานบริหารการจัดการ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554 2521/111 ถนนลาดพร้าว แขวงเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการประกวด ได้รับใบสมัครฯแล้ว จะจัดส่งบัตรผ่านประตูสำหรับรถยนต์แก่ผู้สมัครทางไปรษณีย์ เพื่อความสะดวกในการนำสิ่งประกวดเข้าบริเวณจัดประกวด

หรือสอบถามได้โดยตรงที่ ............

ส่วนประสานงานด้านการประกวดพืชสวนนานาชาติ
โทรศัพท์ 053-111197 และ 085- 9318666
โทรสาร 053-111179
E-mail: competition@royalflora2011.com
ตัวอย่าง การให้คะแนน การตัดสิน ฯ


เกณฑ์การตัดสินไม้บอนไซ เมื่อ งานพืชสวนโลกครั้งที่ 1
Royal Flora Ratchaphruck 2006

ประเภท ไม้ลำต้นตรง 100 คะแนน

1. กระถาง ขนาดและความหนาของกระถาง มีความเหมาะสมและสมดุลกับขนาดของลำต้น และความสูงของไม้ 10 คะแนน

2. วัสดุปลูกและวัสดุพื้นผิว เป็นวัสดุธรรมชาติ ไม่พูนดินจากขอบกระถางขึ้นสูง มีวัสดุพื้นผิว เช่น มอส หรือ อื่นๆ ปกคลุม สะอาดเป็นระเบียบ สวยงาม 5 คะแนน

3. ราก ตำแหน่งและจังหวะของรากขึ้นรอบโคนเป็นระเบียบ สมดุลสวยงาม เป็นธรรมชาติ มีความแข็งแรง มั่นคง มองเห็นชัดเจน 10 คะแนน

4. ลำต้น ลำต้นจะตั้งตรงหรือคดงอก็ได้ ส่วนโคนและส่วนยอด จะตั้งฉากอยู่ในแนวเดียวกัน แผลที่เกิดจากการทด การตัดปิดเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีร่องรอยของแผล สมดุลเป็นธรรมชาติ มีความแข็งแรง สวยงาม 25 คะแนน

5. กิ่ง ช่วงจังหวะของกิ่งขึ้นโดยรอบลำต้น ซ้าย ขวา หน้า หลัง เป็นระเบียบสวยงาม ตำแหน่งของกิ่งไม่ทับซ้อนกัน การพันลวดไม่เกิน 20% 10 คะแนน

6. ใบ ขนาดของใบเล็กสม่ำเสมอ ปราศจากโรค มีความสมบูรณ์ ขึ้นสวยงาม
พุ่มใบมีช่องจังหวะที่สวยงามไม่แน่น หรอน้อยจนเกินไป 15 คะแนน

7. ยอด มีส่วนยอดที่เห็นได้ชัดเจน ตั้งตรงในแนวเดียวกับลำต้น
ไม่แน่นหรือหนาเป็นพุ่ม 5 คะแนน

8. ความเป็นไม้บอนไซ เป็นไม้ที่แคระแกรน บ่งบอกถึงความมีอายุ เหมือนไม้ใหญ่ทุกประการ เช่น มีดอก ผล ฯลฯ มีลักษณะเป็นการย่อส่วน หรือการจำลองไม้ใหญ่ ทรงพุ่ม มีความสวยงาม 20 คะแนน


ประเภท ไม้ตอ 100 คะแนน

1. กระถาง ขนาดและความหนาของกระถาง มีความเหมาะสม
และสมดุลและ ความสูงของไม้ 10 คะแนน

2. วัสดุปลูกและวัสดุพื้นผิว เป็นวัสดุธรรมชาติ ไม่พูนดินจากขอบกระถางขึ้นสูง
มีวัสดุพื้นผิว เช่น มอส หรือ อื่นๆ ปกคลุม สะอาดเป็นระเบียบ สวยงาม 5 คะแนน

3. ราก ตำแหน่งและจังหวะของรากขึ้นรอบโคนเป็นระเบียบ สมดุลสวยงาม
เป็นธรรมชาติ มีความแข็งแรง มั่นคง มองเห็นชัดเจน 10 คะแนน

4. ลำต้น ลำต้นจะตั้งตรงหรือคดงอก็ได้ ส่วนโคนและส่วนยอด จะตั้งฉากอยู่ในแนวเดียวกัน แผลที่เกิดจากการทด การตัดปิดเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีร่องรอยของแผล สมดุลเป็นธรรมชาติ มีความแข็งแรง สวยงาม 25 คะแนน

5. กิ่ง ช่วงจังหวะของกิ่งขึ้นโดยรอบลำต้น ซ้าย ขวา หน้า หลัง เป็นระเบียบสวยงาม ตำแหน่งของกิ่งไม่ทับซ้อนกัน การพันลวดไม่เกิน 20% 10 คะแนน

6. ใบ ขนาดของใบเล็กสม่ำเสมอ ปราศจากโรค มีความสมบูรณ์ ขึ้นสวยงาม
พุ่มใบมีช่องจังหวะที่สวยงามไม่แน่น หรือน้อยจนเกินไป 15 คะแนน

7. ยอด มีส่วนยอดที่เห็นได้ชัดเจน ตั้งตรงในแนวเดียวกับลำต้น
ไม่แน่น หรือหนาเป็นพุ่ม 5 คะแนน

8. ความเป็นไม้บอนไซ เป็นไม้ที่แคระแกรน บ่งบอกถึงความมีอายุ เหมือนไม้ใหญ่ทุกประการ เช่น มีดอก ผล ฯลฯ มีลักษณะเป็นการย่อส่วน หรือการจำลองไม้ใหญ่ ทรงพุ่ม มีความสวยงาม 20 คะแนน

ประเภท ไม้ซาก 100 คะแนน


1. กระถาง ขนาดและความหนา ของกระถาง มีความเหมาะสมและสมดุล
กับขนาดของลำต้นและความสูงของไม้ 10 คะแนน

2. วัสดุและพื้นผิว เป็นวัสดุธรรมชาติ ไม่พูนดิน จากขอบกระถางขึ้นสูง
มีวัสดุพื้นผิว เช่น มอส หรืออื่นๆปกคลุม 5 คะแนน

3. ราก ตำแหน่งและจังหวะของรากขึ้นรอบโคนเป็นระเบียบ สมดุลสวยงาม
เป็นธรรมชาติ มีความแข็งแรง มั่นคง มองเห็นชัดเจน 10 คะแนน

4. ลำต้น ลำต้นจะเป็นประเภทซากในลำต้น หรือซากประกอบลำต้นก็ได้
มีความแข็งแรง เป็นธรรมชาติ 10 คะแนน

5. ซาก เป็นธรรมชาติที่เกิดจาก ลำต้น กิ่ง หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของลำต้นเท่านั้น ไม่ใช่ซากประดิษฐ์ หรือนำซากอื่นมาประกอบ ไม่ทาสีอื่นใดที่ผิดไปจากธรรมชาติของประเภทไม้ชนิดนั้นๆ 20 คะแนน

6. กิ่ง ช่วงจังหวะของกิ่งขึ้นโดยรอบลำต้น ซ้าย ขวา หน้า หลัง เป็นระเบียบ
สวยงาม ตำแหน่งของกิ่งไม่ทับซ้อนกัน การพันลวดไม่เกิน 20% 10 คะแนน

7. ใบ ขนาดของใบเล็กสม่ำเสมอ ปราศจากโรค มีความสมบูรณ์ ขึ้นสวยงาม
พุ่มใบมีช่องจังหวะที่สวยงามไม่แน่น หรอน้อยจนเกินไป 10 คะแนน

8. ยอด มีส่วนยอดที่เห็นได้ชัดเจน ตั้งตรงในแนวเดียวกับลำต้น
ไม่แน่นหรือหนาเป็นพุ่ม 5 คะแนน

9. ความเป็นไม้บอนไซ เป็นไม้ที่แคระแกรน บ่งบอกถึงความมีอายุ เหมือนไม้ใหญ่ทุกประการ เช่น มีดอก ผล ฯลฯ มีลักษณะเป็นการย่อส่วน หรือการจำลองไม้ใหญ่ ทรงพุ่ม มีความสวยงาม 20 คะแนน


ประเภท ไม้ทรง 100 คะแนน

1. กระถาง ขนาดและความหนา ของกระถาง มีความเหมาะสมและสมดุล
กับขนาดของลำต้นและความสูงของไม้ 10 คะแนน

2. วัสดุและพื้นผิว เป็นวัสดุธรรมชาติ ไม่พูนดิน จากขอบกระถางขึ้นสูง
มีวัสดุพื้นผิว เช่น มอสหรืออื่นๆปกคลุม 5 คะแนน

3. ราก ตำแหน่งและจังหวะของรากขึ้นรอบโคนเป็นระเบียบ สมดุลสวยงาม
เป็นธรรมชาติ มีความแข็งแรง มั่นคง มองเห็นชัดเจน 10 คะแนน

4. ลำต้น ลักษณะของลำต้น ตรงตามประเภทของทรงไม้ แต่ละประเภท เช่น
จำนวนต้น โคนต้น และอื่นๆ ตามข้อกำหนดของสากลนิยมกำหนด 20 คะแนน

5. กิ่ง ช่วงจังหวะของกิ่งขึ้นโดยรอบลำต้น ซ้าย ขวา หน้า หลัง เป็นระเบียบ
สวยงาม ตำแหน่งของกิ่งไม่ทับซ้อนกัน การพันลวดไม่เกิน 20% 10 คะแนน

6. ใบ ขนาดของใบเล็กสม่ำเสมอ ปราศจากโรค มีความสมบูรณ์ ขึ้นสวยงาม
พุ่มใบมีช่องจังหวะที่สวยงามไม่แน่น หรือน้อยจนเกินไป 20 คะแนน

7. ยอด มีส่วนยอดที่เห็นได้ชัดเจน ตั้งตรงในแนวเดียวกับลำต้น
ไม่แน่นหรือหนาเป็นพุ่ม 5 คะแนน

8. ความเป็นไม้บอนไซ เป็นไม้ที่แคระแกรน บ่งบอกถึงความมีอายุ เหมือนไม้ใหญ่ทุกประการ เช่น มีดอก ผล ฯลฯ มีลักษณะเป็นการย่อส่วน หรือการจำลองไม้ใหญ่ ทรงพุ่ม มีความสวยงาม 20 คะแนน

ประเภท ไม้เกาะหิน 100 คะแนน

1. กระถาง ขนาดและความหนา ของกระถาง มีความเหมาะสม
และสมดุลกับขนาดของลำต้นและความสูงของไม้ 10 คะแนน

2. วัสดุและพื้นผิว เป็นวัสดุธรรมชาติ ไม่พูนดิน จากขอบกระถางขึ้นสูง
มีวัสดุพื้นผิว เช่น มอส หรืออื่นๆปกคลุม 5 คะแนน

3. หิน เป็นหินธรรมชาติ เป็นหินชิ้นเดียวที่ไม่ใช่เกิดจากการประกอบหรือจัดทำขึ้น มีความสวยงามตรงตามลักษณะประเภทของการเกาะของรากไม้ มองเห็นเนื้อหินได้อย่างเด่นชัด มีความสวยงามและสมดุลเป็นธรรมชาติ 20 คะแนน

4. ราก การเกาะของรากหนาแน่นกับหิน เป็นธรรมชาติ ขนาดของรากไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป การเกาะของรากเกาะเป็นระเบียบ ไม่ทับซ้อน รากมีความแข็งแรงสวยงาม
25 คะแนน

5. ลำต้น จะเป็นลักษณะ ลำต้นตั้งตรง หรือลำต้นตกก็ได้
แคระแกรนมีอายุ มีความแข็งแรงสมบูรณ์ สวยงาม 10 คะแนน

6. กิ่ง มีช่วงจังหวะของกิ่งขึ้นโดยรอบลำต้น ซ้าย ขวา หน้า หลัง เป็นระเบียบสวยงาม ตำแหน่งของกิ่งไม่ทับซ้อนกัน การพันลวดไม่เกิน 20% 10 คะแนน

7. ใบ มีความสมบูรณ์ปราศจากโรค ขนาดของใบเล็กสม่ำเสมอ
ไม่แน่นหรือน้อยจนเกินไป มีจังหวะของพุ่มใบสวยงาม 10 คะแนน

8. ทรงพุ่มและยอด ทรงพุ่มและยอดเหมาะสมกับลักษณะของลำต้น มีความเด่นชัดสมบูรณ์ ยอดไม้ไม่ทับซ้อนแน่นจนเกินไป มีความสวยงาม มีลักษณะของไม้ใหญ่
10 คะแนน

การประกวด ไซเคอิ 100 คะแนน

1. กระถาง เป็นกระถางที่มีขอบกระถางตื่น บาง เช่น กระถางถาด ฯลฯ
ตามสากลนิยม มีความแข็งแรง สวยงาม 10 คะแนน

2. หิน เป็นหินธรรมชาติชิ้นเดียว ส่วนใดส่วนหนึ่งของหิน เช่น ยอด แง่ง เหลี่ยม มุม ฯลฯ ไม่เกิดจากการนำมาประกอบขึ้น หรือแกะ หรือกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งของมนุษย์ หินทุกก้อนมีฐานที่ตั้งแข็งแรงมั่นคง 30 คะแนน

3. พืช เป็นพืชธรรมชาติชนิดใดก็ได้ที่นำมาใช้ตามความเหมาะสมลงตัว
มีความโดดเด่นสวยงาม แข็งแรงสมบูรณ์ 15 คะแนน

4. วัสดุส่วนประกอบ การใช้วัสดุส่วนประกอบเป็นไปตามสากลนิยม
ไม่จำกัดจำนวน ขนาด รูปทรง ฯลฯ สวยงามเป็นธรรมชาติ 15 คะแนน

5. ความงามด้านศิลปะ(ไซเคอิ) เป็นการจำลองหรือย่อส่วนภูมิประเทศแหล่งใดแหล่งหนึ่ง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นภูมิประเทศจริง หรือภูมิประเทศตามจินตนาการ เป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ มีความสมดุล ความสวยงามทางด้านศิลปะ
30 คะแนน

ประเภท ชุดศิลป์ 100 คะแนน

1. ชั้นโชว์จัดแสดง ทำด้วยวัสดุธรรมชาติ ตามรูปแบบสากลนิยม
มีความแข็งแรง ประณีตสวยงาม 15 คะแนน

2. สัดส่วนของชั้นโชว์ และขนาดของกระถาง ชั้นโชว์มีความสมดุลลงตัว กระถางมีไม่มากหรือน้อยจนเสียสัดส่วน ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป 15 คะแนน

3. การเลือกลักษณะรูปแบบของบอนไซ เลือกรูปแบบของบอนไซ จัดวางในตำแหน่งได้อย่างเหมาะสมกับรูปทรงของบอนไซมีความสวยงามทางด้านศิลปะและอย่างลงตัว
25 คะแนน

4. การจัดวางบอนไซ จัดวางรูปทรงของบอนไซลงในตำแหน่งของชั้นโชว์
ได้อย่างเหมาะสมและสวยงาม 25 คะแนน

5. ความสวยความงามทางด้านศิลปะ เป็นการวางบอนไซ รูปแบบต่างๆลงในตำแหน่งที่เหมาะสมที่มีความสวยงาม ทางด้านศิลปะ เหมือนการจัดวางที่ห้องรับแขกหรือห้องจัดโชว์ 20 คะแนน

Create Date : 16 พฤศจิกายน 2554
Last Update : 16 พฤศจิกายน 2554 18:31:15 น.
Counter : 4920 Pageviews.

0 comments
14 กพ 63 วันแห่งความรัก - โมก - ศรีอโยธยา mcayenne94
(14 ก.พ. 2563 19:39:06 น.)
ตอนที่1 เมื่อต้นไม้ขอความช่วยเหลือจาก"ฅน" ธนูคือลุงแอ็ด
(10 ก.พ. 2563 02:41:15 น.)
บันทึกน้องหนาม แมมชูแมนนิอาย (Mammillaria schumannii) 12 ฟ้าใสวันใหม่
(29 ม.ค. 2563 08:36:17 น.)
12 ม.ค. 63 วันเกิดน้องซี ครบ 11 ปี kae+aoe
(27 ม.ค. 2563 09:43:12 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Kandanalikecoconutoil.BlogGang.com

kandanalike
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 30 คน [?]

บทความทั้งหมด