บทบาทของน้ำมันมะพร้าวในการป้องกัน-รักษาโรคเบาหวาน
4.3.3 บทบาทของน้ำมันมะพร้าวในการป้องกัน-รักษาโรคเบาหวาน:

น้ำมัน มะพร้าวมีบทบาททางสรีรวิทยา
ในการป้องกัน-รักษาโรคเบาหวานดังนี้:


4.3.3.1 ปลอดภัยจากการทำลายของอนุมูลอิสระ: มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ แสดงว่าแอนตีออกซิแดนต์ สามารถป้องกันการเกิดโรคเบาหวานที่เกิดจากอนุมูล อิสระได้ น้ำมันมะพร้าวช่วยให้ร่างกายปลอดภัยจากการทำลายของอนุมูลอิสระ เพราะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

- ปราศจากอนุมูลอิสระ: น้ำมันมะพร้าวมีไขมันอิ่มตัวอยู่สูงถึง 92% จึงมีความอยู่ตัวทางเคมีสูง แม้จะถูกกับอุณหภูมิสูง ก็ไม่เกิดการเติมออกซิเจน จึงไม่มีอนุมูลอิสระเกิดขึ้น

- ช่วยเติมแอนตีออกซิแดนต์ที่ถูกทำลายในร่างกาย: โดยปกติ ร่างกายของเรามีแอนตีออกซิแดนต์ที่ได้จากอาหารต่าง ๆ ที่ช่วยทำลายอนุมูลอิสระ ซึ่งเกิดจากมลพิษในสิ่งแวดล้อม อาหาร การสูบบุหรี่ รังสี ความเครียด ฯลฯ แต่เมื่อบริโภคน้ำมันไม่อิ่มตัวที่ถูกเติมออกซิเจนได้ง่าย ๆ จึงเกิดเป็นอนุมูลอิสระที่ไปทำลายแอนตีออกซิแดนต์ที่มีอยู่ในร่างกาย แต่น้ำมันมะพร้าวมีแอนตีออกซิแดนต์จึงช่วยเติมเต็มส่วนที่ถูกทำลายไปในร่างกาย จึงไปช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอนุมูลอิสระขึ้น

4.3.3.2 ปลอดภัยจากการทำลายของไขมันทรานส์: ดังได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 น้ำมันไม่อิ่มตัวอาจถูกเติมไฮโดรเจน เกิดเป็นไขมันทรานส์ มีผลงานวิจัยมากมายที่สรุปว่าไขมันทรานส์เป็นอันตรายต่อสุขภาพจนสมาคมแพทย์อเมริกัน(American Medical Association) ออกมารณรงค์ให้เลิกใช้ไขมันทรานส์ทั่วประเทศเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่น้ำมันมะพร้าว เป็นน้ำมันที่ปราศจากไขมันทรานส์ เพราะเป็นไขมันอิ่มตัว ที่โมเลกุลมีแขนเดี่ยวที่มีความอยู่ตัวสูง จึงไม่เกิดการเติมไฮโดรเจน ซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดไขมันทรานส์

4.3.3.3 ให้พลังงานแก่เซลล์: น้ำมันมะพร้าวมีโมเลกุลขนาดเล็ก ที่สามารถผ่านเยื่อบุเซลล์เข้าไปเป็นอาหารของเซลล์ได้โดยไม่ต้องพึ่งอินซูลิน จึงสามารถใช้เป็นอาหาร และให้พลังงานงานแก่เซลล์ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน อีกทั้งยังช่วยเร่งกระบวนการเมตาบอลิสซึม ทำให้เกิดการเผาผลาญอาหารให้เป็นพลังงานในอัตราที่สูงขึ้น

4.3.4 น้ำมันมะพร้าวช่วยแก้ปัญหาโรคเบาหวานได้อย่างไร?: เซลล์แต่ละเซลล์ในร่างกายของเราต้องการน้ำตาลตลอดเวลาเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวน การเมตาบอลิสซึม เพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิต และซ่อมแซมส่วนสึกหรอ หากไม่ได้น้ำตาลอย่างพอเพียง เซลล์จะตาย และเกิดผลทำให้เกิดโรคต่าง ๆ

น้ำมันมะพร้าว เป็นน้ำมันชนิดเดียวในโลก ที่สามารถแก้ปัญหาของโรค เบาหวานได้ เพราะน้ำมันมะพร้าว:

4.3.4.1 เป็นอาหารให้แก่เซลล์: น้ำตาลกลูโคส (glucose) ซึ่งเป็นน้ำตาลที่ร่างกายใช้หล่อเลี้ยงเซลล์ และกรดไขมันขนาดยาว (long-chain fatty acids – LCFAs : C18-24) มีปัญหาเหมือนกันอยู่อันหนึ่ง นั่นคือไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ได้ด้วยตัวเอง เพราะมีโมเลกุลขนาดใหญ่ จำต้องมีอินซูลินเป็นตัวพาเข้า แต่กรดไขมันขนาดกลาง (medium-chain fatty acids - MCFAs : C 8-12) ในน้ำมันมะพร้าว มีขนาดเล็กมากจึงเข้าไปในเซลล์ได้โดยไม่ต้องการอินซูลินเป็นตัวพาเข้า

นอกจากนั้น น้ำมันมะพร้าวยังใช้เป็นอาหารหล่อเลี้ยงเซลล์ได้ ส่งผลให้เซลล์มีอาหารโดยไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ดังนั้น เซลล์จึงมีอาหารอย่างพอเพียง ช่วยให้ หลอดเลือด มีสุขภาพดี ซึ่งช่วยไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัว สรุปได้ว่า น้ำมันมะพร้าวช่วยให้ระบบไหลเวียน และสุขภาพของหัวใจของผู้ป่วยเป็นโรค เบาหวานดีขึ้น

การที่เซลล์ไม่ได้รับอาหาร ทำให้ระบบประสาทถูกทำลาย (neuropathy) ไม่มีความรู้สึก จนแขน-ขาชา แต่เซลล์สามารถใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นอาหารได้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอาการแขน-ขาชา จะกลับมามีความรู้สึกได้อีกหลังจากบริโภคน้ำมันมะพร้าวเพียงไม่กี่วัน

ดังนั้น น้ำมันมะพร้าวจึงเป็นยาวิเศษชนิดเดียวที่
แก้โรค diabetic neuropathy ได้ โดยไม่มีอันตรายใด ๆ
ผลอันหนึ่งของการเป็นโรคเบาหวาน คือการขาดพลังงาน ทั้งนี้เพราะเซลล์ไม่ได้รับน้ำตาลอย่างพอเพียง เมื่อปราศจากน้ำตาลที่จะให้พลังงานแก่กิจกรรมของเซลล์ เมตาบอลิสซึมก็ช้าลง และทั่วทั้งร่างกาย จึงเหนื่อยอ่อนเซื่องซึม แต่น้ำมันมะพร้าวช่วยให้เซลล์ได้รับพลังงานอย่างพอเพียง จึงทำให้ผู้ป่วยเบาหวานกลับมีพลังขึ้น

4.3.4.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างและตอบสนองต่ออินซูลิน: นอกจาก จะทำให้เซลล์ได้รับอาหารอย่างพอเพียงแล้ว น้ำมันมะพร้าวยังแก้ปัญหาให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของตับอ่อนในการสร้างอินซูลิน ทำให้มีอินซูลินอย่างพอเพียง (สำหรับเบาหวานชนิดที่ 1) และการตอบสนองต่ออินซูลิน ทำให้ไม่ต้องใช้อินซูลินมากกว่าปกติ (สำหรับเบาหวานชนิดที่ 2)

ทั้งนี้ เพราะน้ำมันมะพร้าว

(1) ช่วยกระตุ้นกระบวนการเมตาบอลิสซึม
(2) ช่วยให้ตับอ่อน กลับมาสร้างอินซูลินได้อีกครั้ง
(3) เพิ่มการสนองตอบต่ออินซูลิน
(4) ช่วยปรับระดับของน้ำตาลในกระแสเลือด และ
(5) ช่วยใช้น้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยสร้างความทนทาน
ต่อการมีน้ำตาล

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ มหัศจรรย์น้ำมันมะพร้าว(ฉบับปรับปรุง)
โดย ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา
ด้วยความปรารถนาดี กานดา แสนมณี
Create Date : 04 พฤศจิกายน 2554
Last Update : 4 พฤศจิกายน 2554 20:11:47 น.
Counter : 1871 Pageviews.

2 comments
ตอนที่1 เมื่อต้นไม้ขอความช่วยเหลือจาก"ฅน" ธนูคือลุงแอ็ด
(10 ก.พ. 2563 02:41:15 น.)
ผลการแพร่เชื้อของไวรัส corona ป้องกันต้วเองด้วยการ ใช้หน้ากากอนามัย(mask) ใช้แล้วต้องทิ้งให้ถูกวิธี newyorknurse
(1 ก.พ. 2563 20:39:24 น.)
โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ อันตรายแค่ไหน เรากลัวมากไปหรือกำลังพอดี? newyorknurse
(31 ม.ค. 2563 01:34:37 น.)
ไวรัส COVID-19 ( Corona virus 2019 ) .... นำมาฝาก (ไม่ได้เขียนเอง ^_^) หมอหมู
(21 ก.พ. 2563 13:48:26 น.)
  
สวัสดีค่ะ คุณกานดา ดิฉันมีลูกชาย วัย6 ขวบป่วยเป็นเบาหวานชนิดที่1 ค่ะ สนใจนำ้มันมะพร้าวถ้าสามารถช่วยได้จริง ทุกวันนี้ตอนเช้าฉีดอินสุลินออกฤทธิยาว 5-6ยูนิต ร่วมกับการกินยาสมุนไพร นำ้ตาลแกว่งตลอด เช้าเจาะได้120-190 ตอนเย็น 300กว่าๆ พ่อกับแม่ไม่ยอมฉีดยาตามที่หมอกำหนดหรอกค่ะ มันทรมานใจ อยากหาแนวทางอื่นๆ เราสามารถให้กินนำ้มันมะพร้าวสกักเย็นที่มีขายทั่วๆไปได้มั้ย ขอบคุณความรู้ดีๆที่แบ่งปันกันค่ะ
โดย: พรทิพย์ IP: 101.109.199.195 วันที่: 29 ตุลาคม 2555 เวลา:15:05:18 น.
  
น้ำมันมะพร้าวทีีมีขายตามตลาดหรือห้างสรรพสินค้า ทานได้เหมือนกันไหมคะ หรือถ้าซื้อทานควรทานยี่ห้อไหนดี รบกวนแนะนะหน่อยได้ไหมคะ
โดย: กิ๊บ IP: 171.99.46.80 วันที่: 20 กรกฎาคม 2556 เวลา:14:43:31 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Kandanalikecoconutoil.BlogGang.com

kandanalike
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 30 คน [?]

บทความทั้งหมด