สมาธิบำบัด แบบ SKT โดย รศ. ดร.สมพร กันทรดุษฏี เตรียมชัยศรี
สร้างเสริมสุขภาพ ด้วยสมาธิบำบัด แบบ SKT 1-7 ( เทคนิคลิขสิทธิ์)


สมาธิบำบัดแบบ SKT คืออะไร

SKT คือตัวย่อที่มาจากชื่อของ รศ. ดร. สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเทคนิคนี้ขึ้นมา โดยอาจารย์ได้มีโอกาสศึกษาเรื่องระบบประสาทของมนุษย์ ในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก จึงเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของการปฏิบัติสมาธิกับการทำงานของระบบประสาทมากขึ้น ประกอบกับเมื่อได้ทำงานวิจัยเรื่อง สมาธิเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ จึงพบว่าแม้การทำสมาธิแบบสมถะ หายใจเข้าพุทธ หายใจออก โธ นั้นสามารถช่วยให้คลายเครียดได้อย่างดี

แต่หากเราสามารถควบคุมการฝึกประสาทสัมผัสทั้ง 6 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น การสัมผัส และการเคลื่อนไหวด้วย ก็จะทำให้การทำสมาธินั้นมีผลดีต่อการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลาย ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบอารมณ์และพฤติกรรม ระบบภูมิต้านทานของร่างกาย ระบบไหลเวียนเลือด และระบบอื่นๆในร่างกายได้เป็นอย่างดี จึงได้นำองค์ความรู้ทั้งเรื่องสมาธิ โยคะ ชี่กง การออกกำลังกายแบบยืดเหยียด การปฏิบัติสมาธิด้วยเทคนิคการหายใจ และการควบคุมประสาทสัมผัสทางตาและหู ผสมผสานกัน จนพัฒนาเป็นรูปแบบสมาธิบำบัดแบบใหม่ขึ้น 7 เทคนิค หรือเรียกว่า SKT 1-7 ที่ช่วยเยียวยาผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นท่าที่ 1 (SKT 1) “นั่งผ่อนคลาย ประสานกายประสานจิต”


เป็นการนั่งหรือนอนปฏิบัติสมาธิด้วยการหายใจ

1. ถ้าหากนั่งให้หงายฝ่ามือทั้งสองข้างวางบนหัวเข่า หากนอน ให้วางแขนหงายมือไว้ข้างตัว หรือคว่ำฝ่ามือไว้ที่หน้าท้อง

2. ค่อยๆหลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้าทางจมูกลึกๆ ช้าๆ นับ 1-5 กลั้นหายใจนับ 1-3 ช้าๆ แล้วเป่าลมหายใจออกทางปากช้าๆ พร้อมกับนับ 1-5 อีกครั้ง ถือว่าครบ 1 รอบ ทำซ้ำแบบนี้ทั้งหมด 30-40 รอบ แล้วค่อยลืมตาขึ้นช้าๆ

3. ให้ปฏิบัติวันละ 3 รอบ ก่อนหรือหลังอาหาร 30 นาที

“ลดความดันโลหิต ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

และลดน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานได้ดี”ท่าที่ 2 (SKT 2) “ยืนผ่อนคลาย ประสานกาย ประสานจิต”


1. ยืนตรงในท่าที่สบาย วางฝ่ามือทาบที่หน้าอก โดยวางมือซ้ายทาบบนมือขวา ค่อยๆหลับตาลงช้าๆ

2. สูดลมหายใจเข้าทางจมูก ลึกๆช้าๆ นับ 1-5 กลั้นหายใจนับ 1-3 ช้าๆ แล้วเป่าลมหายใจออกทางปากช้าๆ พร้อมกับนับ 1-5 อีกครั้ง ถือว่าครบ 1 รอบ ทำซ้ำแบบนี้ทั้งหมด 120-150 รอบ แล้วค่อยลืมตาขึ้นช้าๆ

3. ปฏิบัติวันละ 3 รอบ วิธีนี้เป็นการเพิ่มระยะเวลาการทำสมาธิให้นานขึ้นกว่าท่าที่ 1

“ช่วยลดความดันโลหิต ลดน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานได้ดี

และควบคุมการทำงานของไขสันหลังไปอย่างมีประสิทธิภาพ”ท่าที่ 3 (SKT 3) “นั่งยืด -เหยียดผ่อนคลาย ประสานกาย ประสานจิต”

1. นั่งบนพื้นราบในท่าที่สบาย เหยียดขา เข่าตึง หลังตรง เท้าชิด คว่ำฝ่ามือบนต้นขาทั้ง 2 ข้าง ค่อยๆหลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้าทางจมูกลึกๆ ช้าๆ นับ 1-5 กลั้นหายใจนับ 1-3 ช้าๆ แล้วเป่าลมหายใจออกทางปากช้าๆ นับ 1-5 อีกครั้ง ทำแบบนี้ 3 รอบ (ดังรูปที่ 1)

2. หายใจเข้าลึกๆช้าๆ พร้อมกับค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้า แขนตึง ผลักฝ่ามือทั้งสองข้างไปด้านหน้าจนปลายมือจรดนิ้วเท้า หยุดหายใจชั่วครู่ (ดังรูปที่ 2)

3. หายใจออกช้าๆ พร้อมกับค่อยๆดึงตัวและแขน เอนไปข้างหลังให้ได้มากที่สุด ค้างไว้สักครู่ (ดังรูปที่ 3) นับเป็น 1 รอบ ทำซ้ำกัน 30 รอบ แล้วค่อยๆลืมตาขึ้น


“ช่วยลดไขมันหน้าท้อง ลดพุง และลดระดับน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดี”ท่าที่ 4 (SKT 4) “ก้าวย่างอย่างไทย เยียวยากาย ประสานจิต”


1. ยืนตรงในท่าที่สบาย ลืมตา แบมือทั้งสองข้างวางไขว้หลัง หรือวางทาบที่หน้าท้อง สูดลมหายใจเข้าทางจมูกลึกๆ นับ 1-5 กลั้นหายใจนับ 1-3 ช้าๆ แล้วเป่าลมหายใจออกทางปากช้าๆ พร้อมกับนับ 1-5 อีกครั้ง ถือว่าครบ 1 รอบ ทำซ้ำแบบนี้ทั้งหมด 5 รอบ

2. ยืนตัวตรง มองต่ำไปข้างหน้า หายใจเข้าช้าๆ พร้อมกับค่อยๆ ยกเท้าขวาสูงจากพื้นเล็กน้อย หายใจออกช้าๆ พร้อมกับค่อยๆก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า จรดปลายเท้าแตะพื้น ตามด้วยส้นเท้าวางลงบนพื้น นับเป็น 1 รอบ เดินไปข้างหน้า 20 รอบ หยุดเดินรอบที่ 20

3. วางเท้าซ้ายชิดเท้าขวาในช่วงที่หายใจออก ยืนตรง ตามองพื้น หมุนขวา โดยหายใจเข้า วางปลายเท้าขวาลง หายใจเข้าพร้อมกับยกเท้าซ้ายลอยจากพื้นเล็กน้อย หายใจออกพร้อมวางเท้าซ้ายชิดเท้าขวา แล้วค่อยๆหมุนขวา โดยขยับเท้าให้เอียง 60 องศา และ 90 องศา ในท่ายืนตรง ทำซ้ำเดิมโดยเดินไป-กลับ 2 เที่ยว ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง


“ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานกับโรคเรื้อรังทุกประเภท”ท่าที่ 5 (SKT 5) “ยืดเหยียดอย่างไทย เยียวยากาย ประสานจิต”
1. เริ่มจากยืนตรงในท่าที่สบาย เข่าตึง ค่อยๆ หลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้าทางจมูกลึกๆ ช้าๆ นับ 1-5 กลั้นหายใจนับ 1-3 ช้าๆ แล้วเป่าลมหายใจออกทางปากช้าๆ นับ 1-5 อีกครั้ง ทำแบบนี้ 5 รอบ

2. ค่อยๆ ยกมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะฝ่ามือประกบกัน แขนตึงแนบใบหู หายใจเข้าออก 1 ครั้ง (ดังรูปที่ 1) แล้ว ค่อยๆก้มตัวลง โดยศีรษะ ตัว และแขนก้มลงพร้อมๆกัน ช้าๆ นับเป็นจังหวะที่ 2 (ดังรูปที่ 2) ค่อยๆหายใจ และก้มตัวลงเป็นจังหวะช้าๆ ไปเรื่อยๆ จนถึงจังหวะที่ 30 ปลายนิ้วกลางจรดพื้นพอดี (ดังรูปที่ 3)

3. จากนั้นหายใจเข้าและออก 1 ครั้ง แล้วค่อยๆ ยกตัวขึ้น ศีรษะตั้งตรง นับจังหวะเหมือนตอนก้มลง โดยในจังหวะที่ 30 ให้เข่าตึง แขนตึง กลับมาอยู่ในท่าเดิมดังรูปที่ 1


* เทคนิค : ต้องเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ หายใจช้าๆ จึงจะได้ประโยชน์สูงสุด โดยเริ่มจากวันละ 30 จังหวะ และค่อยๆเพิ่มขึ้นในวันต่อๆไป ช่วยป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพ


ท่าที่ 6 (SKT 6) “เทคนิคการฝึกสมาธิการเยียวยาไทยจินตภาพ”1. นอนบนพื้นเรียบ แขนสองข้างวางแนบลำตัว ค่อยๆหลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้าทางจมูกลึกๆ ช้าๆ นับ 1-5 กลั้นหายใจนับ 1-3 ช้าๆ แล้วเป่าลมหายใจออกทางปากช้าๆ นับ 1-5 อีกครั้ง ทำแบบนี้ 3 รอบ

2. แล้วให้ท่องในใจว่า “ศีรษะเราเริ่ม ผ่อนคลาย ผ่อนคลาย ผ่อนคลาย ผ่อนคลาย ผ่อนคลายลงไปเรื่อยๆ” พร้อมกับกำหนดความรู้สึกไปที่อวัยวะที่เราจดจ่อ ไล่จากศีรษะ หน้าผาก ขมับ หนังตา แก้ม คาง ริมฝีปาก คอ ไหล่ ต้นแขน แขน มือ หน้าอก หลัง หน้าท้อง ก้น ต้นขา เข่า น่อง เท้า และตัวเราทั้งตัว

3.โดยเมื่อครบทั้งตัวแล้ว ให้ท่องว่า “มือเราเริ่มหนักขึ้น หนักขึ้น หนักขึ้น หนักขึ้นไปเรื่อยๆ” ไล่ลงไปจนถึงเท้า เมื่อทำครบแล้วให้หายใจเข้า กลั้นใจ และหายใจออกเหมือนตอนเริ่มต้นอีก 3 รอบ


เทคนิคนี้เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี อัมพาต
และผู้ที่มีปัญหาระบบการไหลเวียนโลหิต


ท่าที่ 7 (SKT 7) “เทคนิคสมาธิเคลื่อนไหวไทยชี่กง”
1. ยืนตัวตรง แยกเท้าทั้งสองข้างพอประมาณ ค่อยๆหลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้าทางจมูกลึกๆ ช้าๆ นับ 1-5 กลั้นหายใจนับ 1-3 ช้าๆ แล้วเป่าลมหายใจออกทางปากช้าๆ นับ 1-5 อีกครั้ง ทำแบบนี้ 5 รอบ

2. ค่อยๆยกมือ แขน ข้อศอกทั้งสองข้างอยู่ระดับเอว หันฝ่ามือทั้งสองข้างเข้าหากัน ขยับฝ่ามือเข้าหากันช้าๆ นับ 1-3 และขยับมือออกช้าๆ นับ 1-3 (ดังรูปที่ 1-2) ทำทั้งหมด 36-40 รอบ แล้วยืนอยู่ในท่าเดิม

3. หายใจเข้าลึกๆ นับ 1-5 ค่อยๆยกมือขึ้นเหนือศีรษะคล้ายกับกำลังประคองหรืออุ้มแจกันใบใหญ่ แล้วค่อยๆยกมือลงในท่าประคองแจกันเช่นกัน นับเป็น 1 รอบ (ดังรูปที่ 3-4) ทำทั้งหมด 36-40 รอบ แล้วยืนอยู่ในท่าเดิม


ลดอาการท้องผูก นอนไม่หลับ อาการปวดเรื้อรัง/เฉียบพลัน และภูมิแพ้ข้อควรระวัง

1. ขณะฝึกปฏิบัติ ควรสวมเสื้อผ้าหลวมๆ ไม่รัดตึง

2. อุณหภูมิของสถานที่ฝึกต้องไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป

3. ไม่ควรฝึกขณะหิวหรืออิ่มเกินไป

4. จิตจะต้องเป็นสมาธิ ไม่ไหวตามสิ่งเร้ารอบข้าง เช่น เสียง กลิ่น การพูดคุยของคนที่อยู่ข้างๆ เป็นต้น

5. ควรควบคุมอารมณ์และความคิดให้นิ่ง ไม่คิดเรื่องใดๆ ทั้งสิ้น ให้จดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าออก

6. ระวังการถูกรบกวนทันที ต้องควบคุมจิตใจให้เป็นสมาธิอย่างแน่วแน่

7. ขณะฝึกอาจมีอาการง่วงนอน ห้ามฝึกขณะขับขี่ยานพาหนะ ขณะทำงานกับเครื่องจักร หรือในสถานที่ที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ

8. หากมีอาการแน่นอึดอัดหรือหน้ามืด ให้หยุดฝึก และลงนั่งหรือนอนพักทันที

9. ผู้ที่เป็นเบาหวาน ควรพกลูกอมติดตัวไว้ด้วย

10. ควรเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ นุ่มนวล ระวังการบาดเจ็บของอวัยวะภายใน ได้แก่ หัวใจ ปอด ม้าม ตับ ไตตัวอย่างสมาธิบำบัด SKT1-7//tv.mthai.com/tv-archive/15192.html

//www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/22060

https://www.youtube.com/watch?v=Bcw85sIp9xc

https://www.youtube.com/watch?v=k4cVh0i4QFwขอบคุณ ข้อมูลจาก งานพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก สาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี และ บ้านปันสุขภาพ


ด้วยความปรารถนาดี กานดา แสนมณี (kandanalike)Create Date : 16 พฤษภาคม 2554
Last Update : 22 มิถุนายน 2554 11:07:03 น.
Counter : 24884 Pageviews.

11 comments
เมื่ออ้อมแอ้มมาเรียนเต้นรำเพื่อสุขภาพทุกวันอังคารค่ะ คนผ่านทางมาเจอ
(18 ก.พ. 2563 19:55:05 น.)
ตอนที่1 เมื่อต้นไม้ขอความช่วยเหลือจาก"ฅน" ธนูคือลุงแอ็ด
(10 ก.พ. 2563 02:41:15 น.)
ฮาล์ฟที่สอง (วิ่งผ่าเมือง) The Kop Civil
(6 ก.พ. 2563 15:26:50 น.)
:: Corona ไวรัส จัดเต็ม ..เหนี่ยว! :: Max Bulliboo
(2 ก.พ. 2563 21:24:15 น.)
  
ขอคำอธิบายเพิ่มคะ่ ไม่เข้าท่าที่4ข้อ3 ท่าที่5ที่ว่าจังหวะที่30หรือที่ถูกคือจังหวะที่3คะ ช่วยตอบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มีท่าไหนวิธีใดรักษากล้ามเนื้อเส้นเอ็นตึงประจำไม่หายเลยนวดไทยที่วัดโพธิ์ก็ไม่หายขาด ดีขึ้นแล้วก็เป็นอีกโดยเฉพาะคอบ่าไหล่เอวน่องค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: นภา IP: 125.24.73.37 วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:21:02:08 น.
  
สวัสดีค่ะ คุณ นภา

ท่าที่ 4 เหมือนการเดินจงกลม นะคะ

ท่าที่ 5 จังหวะที่ 3 ตอนก้มตัวอยู่กับที่ หายใจเข้า และออก อย่างละ 1 รอบแล้วค่อยๆยกตัวขึ้น ท่าก็ตามที่อาจารย์สอนค่ะ แต่ขาตึงหากยังไม่ค่อยได้ก็ค่อยทำยังไม่ตึงก็ได้ แต่หากเราทำบ่อยๆก็จะได้เองค่ะ หรือไม่หากยังแตะมือไม่ถึงพื้นก็ค่อยๆทำเท่าที่ทำได้นะคะ

มีตัวอย่าง การสัมภาษณ์อาจารย์ และท่าบางท่าที่อยู่บนเก้าอี้ ฯ ก็ทำได้ค่ะ ตามลิงก์ ที่เขียนเพิ่มไว้ในบันทึกนะคะ
ขอบคุณมากค่ะ

โดย: kandanalike วันที่: 22 มิถุนายน 2554 เวลา:11:17:18 น.
  
ขอบพระคุณอาจารย์มาฝึกให้ที่อุบล รุ่นแรก ได้ความรู้มากมาย จะแนะนำคนเข้าอบรมให้ครบและมากขึ้น เพื่อเป็นวิทยาทาน
โดย: สุพรรณา เถาวัลย์ IP: 27.55.14.250 วันที่: 8 สิงหาคม 2555 เวลา:13:37:14 น.
  
ขอบพระคุณ มากๆ หนูนำไปปฎิบัติ 3 ครั้ง/วัน เป็นอย่างน้อย และทำ STK.1 ทุกครั้งเมือเครียด เซ็ง ในที่ทำงาน
โดย: เรียมรัตน์ รักเสมอวงศ์ IP: 49.48.84.77 วันที่: 10 สิงหาคม 2555 เวลา:15:54:43 น.
  
จากประสบการณ์
ได้ฝึก/ใช้กับตัวเอง...รู้สึกสบายตัว เบาตัว
ลองศึกษาและชอบ ท่าไหน เราก็เลือกมาปฏิบัติสำหรับตัวเราเองได้ น่าสนใจมาก ค่ะ
โดย: บ้านปันสุขภาพ IP: 125.26.57.138 วันที่: 24 สิงหาคม 2555 เวลา:12:24:07 น.
  
สวัสดีค่ะ มีพี่ที่นับถือป่วยหนักและ สนใจฝึกปฏิบัติกับ ดร สมพร ไม่ทราบว่าพอจะติดต่อหรือทราบได้อย่างไรว่าอาจารย์จะเปิดคอร์สเมื่อไหร่ ที่ไหน คะ
ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

โดย: Tung IP: 27.55.12.43 วันที่: 10 ตุลาคม 2555 เวลา:22:04:07 น.
  
ขอบคุณข้อมูลดีๆลองปฏิบัติดู
มีประโยชน์มากค่ะ
และขออนุญาตแชร์ค่ะ
โดย: mameaw IP: 1.47.201.96 วันที่: 5 สิงหาคม 2557 เวลา:11:40:06 น.
  
สวัสดีค่ะ

อาจารย์ดร.สมพร มีเปิดคอร์สอีกเมื่อไรคะ
อยากไปเรียนกับอาจารย์ค่ะ
โดย: หนึ่ง IP: 124.120.126.20 วันที่: 5 สิงหาคม 2557 เวลา:17:38:34 น.
  
ขอบคุณ อาจารย์สมพร อย่างยิ่ง ดิฉันฝืกทุกวันใด้ผลดีมาก ดีใจที่ได้พบอาจารย์ โดยบังเอิญ ธรรมดาก็ฝืกอย่างล่ะนิดอย่างละหน่อยอยู่แล้ว ของ อาจารย์รวมดีมาก ไม่ใด้อยู่เมืองไทยค่ะ ท่ากลับแมืองไทย จะมาฝืกก้บอาจารย์ค่ะ
อย่ากบริจากเงินให้กับอาจารย์จะติดต่อได้อย่างไรค่ะ. ดิฉันแน่ะนำเพี่อนเมื่อมีโอกาศค่ะ
โดย: สุภีย์ IP: 192.99.14.34 วันที่: 18 สิงหาคม 2557 เวลา:11:05:09 น.
  
ขอบคุณมากๆๆ ครับ
โดย: มาหมัด IP: 182.52.235.177 วันที่: 13 มิถุนายน 2558 เวลา:13:04:11 น.
  
Nice thank you.
โดย: Yuphares IP: 1.46.201.17 วันที่: 21 เมษายน 2561 เวลา:17:27:33 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Kandanalikecoconutoil.BlogGang.com

kandanalike
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 30 คน [?]

บทความทั้งหมด