ยินดีต้อนรับครับผม
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2554
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
25 ตุลาคม 2554
 
All Blogs
 
บุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองตามพรบ.ล้มละลาย ม.116 หมายถึงใคร

สอบถามเรื่องการเพิกถอนการโอน เนื่องจากที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลาย

รบกวนสอบถามผู้รู้เกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายค่ะ เรื่องมีอยู่ว่า
เรื่องมีอยู่ว่า นายยศได้ไปซื้อที่ดินแปลงหนึ่ง ราคา 3.7 ล้านบาท แล้วอยู่ๆมีจดหมายจากบังคับคดีสั่งว่าที่ดินแปลงนี้ อาจต้องถูกเพิกถอนการโอน เนื่องจากบุคคลที่เป็นเจ้าของล้มละลาย ซึ่งเหตุการณ์มันคือว่า นางเอ ซื้อที่มาแปลงนี้ราคา 1.6 ล้านบาทในปี 2549 จากนั้นนางเอเป็นหนี้จนต้องถูกฟ้องล้มละลาย นางเอจึงได้ขายที่แปลงนี้ให้แก่ นายบี ในราคา 1.5 ล้านบาท ในวันที่ 21 มกราคม 2552 และศาลได้สั่งพิทักษ์ทรัพย์นางเอ ในวันที่ 20 เมษายน 2552 ต่อมาในวันที่ 26 มีนาคม 2553 นายบีได้ขายที่แปลงนี้ให้นายยศ ในราคา 3.7 ล้านบาท ซึ่งระหว่างนี้ศาลได้สั่งให้พิทักษ์ทรัพย์นางเอ วันที่ 20 เมษายน 2552 ก่อนที่นายยศจะซื้อที่นี้ ซึ่งทางนายยศไม่ทราบเลย เพราะทางบังคับคดีก็ไม่ได้อายัดที่ และไม่ได้แจ้งไปทางที่ดินแต่อย่างใด นายยศจึงทำการซื้อขายได้ปกติ
จากการที่กรมบังคับคดีได้ไต่สวนจากนางเอ และนายบี ปรากฏว่าทั้งสองน่าจะรู้จักกัน เพราะสามีของนางเอ เป็นเพื่อนกับนายบี และเค้าไม่มีหลักฐานสัญญาซื้อขาย หรือหลักฐานการโอนเงินใดๆ เลย (อ้างว่าทำหายหมด) แต่ของนายยศมีหลักฐานสัญญาซื้อขายครบถ้วน มีสำเนา แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายชื่อนายบี ครบตามจำนวน แต่นายบียืนยัน แน่นอนว่าได้ซื้อที่จริงๆ และได้ทยอยจ่ายเงินให้นายเอ เป็นงวดๆ แต่ไม่มีหลักฐานใบเสร็จใดๆ
กรมบังคับคดีได้ยื่นเรื่องฟ้องศาลให้ศาลเพิกถอนการโอนทรัพย์สินระหว่าง นางเอ กับนายบี และนายบีกับนายยศ โดย ได้ยื่นคำร้องวันที่ 25 ส.ค. 54
อยากทราบว่า กรณีนี้ศาลจะตัดสินให้นายยศต้องคืนที่ให้กับผู้ร้องหรือไม่ และจากที่ค้นหาข้อกฎหมายดู มีข้อความว่า “การเพิกถอนการฉ้อฉล ตามมาตรา 113 และ 115 (เพิกถอนการฉ้อฉลระหว่างนางเอกับนายบี) นั้นไม่อาจกระทบกระทั่งถึงสิทธิของบุคคลภายนอก อันได้มาโดยสุจริตก่อนเริ่มฟ้องคดีขอเพิกถอน” อยากทราบว่า กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บัญญัติไว้นี้ จะช่วยให้นายยศมีความหวังที่จะชนะไหมคะ รบกวนผู้รู้ตอบด้วยนะคะ
ขอบพระคุณมากค่ะ

จากคุณ : milkanak
เขียนเมื่อ : วันเกิด PANTIP.COM 54 15:16:02ความคิดเห็นที่ 1

กรณีตามกระทู้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ

1. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีสิทธิร้องขอให้เพิกถอนการโอนได้หรือไม่
2.นายยศถือว่าเป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่

กฏหมายที่เกี่ยวข้องคือ

พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483

มาตรา 113 การขอให้ศาลเพิกถอนการฉ้อฉลตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์นั้น ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอได้โดยทำเป็นคำร้อง
มาตรา 114 ถ้านิติกรรมที่ขอเพิกถอนการฉ้อฉลตาม มาตรา 113 นั้น เกิดขี้นภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้น หรือเป็นการทำให้โดยเสน่หาหรือเป็นการที่ลูกหนี้ได้รับค่าตอบแทนน้อย เกินสมควร ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการกระทำที่ลูกหนี้และผู้ที่ได้ลาภ งอกแต่การนั้นรู้อยู่ว่าเป็นทางให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบ
*หมายเหตุ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย พ.ร.บ.ล้มละลาย (ฉ.5) พ.ศ.2542
มาตรา 115 การโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใด ๆ ซึ่งลูกหนี้ได้กระทำ หรือยินยอมให้กระทำในระหว่างระยะเวลาสามเดือน ก่อนมีการขอให้ ล้มละลายและภายหลังนั้นโดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดได้เปรียบแก่ เจ้าหนี้อื่น ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำขอโดยทำเป็นคำร้อง ศาลมี อำนาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือการกระทำนั้นได้
ถ้าเจ้าหนี้ผู้ได้เปรียบเป็นบุคคลภายในของลูกหนี้ศาลมีอำนาจสั่งเพิกถอน การโอนหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งที่ได้กระทำขึ้นระหว่างระยะเวลาหนึ่ง ปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้น
มาตรา 116 บทบัญญัติใน มาตรา 115 ไม่กระทบถึงสิทธิของ บุคคลภายนอกอันได้มาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนก่อนมีการขอให้ ล้มละลาย
1. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีสิทธิร้องขอให้เพิกถอนการโอนได้หรือไม่

จากข้อเท็จจริงที่ให้มา ลูกหนี้(นางเอ)ซื้อที่ดินมาราคา 1.6 ล้านบาทในปี 2549 แล้วโอนขายที่ดินให้นายบี ในราคา 1.5 ล้านบาท ในวันที่ 21 มกราคม 2552 ต่อมาลูกหนี้(นางเอ)ถูกพิทักษ์ทรัพย์ในวันที่ 20 เมษายน 2552 การโอนขายที่ดินดังกล่าวของนางเอราคาต่ำกว่าที่ซื้อมา(ปกติราคาที่ดินมีแต่จะเพิ่มขึ้น)และระยะเวลาขณะที่โอนอยู่ในข่ายที่อาจถูกเพิกถอนการโอนได้ ตามนัย ม.113,114,115 แล้วแต่ข้อเท็จจริงในคดีจะไปเข้ามาตราไหน (ข้อเท็จจริงที่เล่ามายังไม่ชัด ทั้งในทางการให้ปากคำสอบสวนในชั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ก็ไม่ทราบว่าให้การอย่างไร แต่ถ้าเขาจะเพิกถอน ก็จะใช้สิทธิตาม 3 มาตรานี้)

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงมีสิทธิร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการโอนได้ครับ2.นายยศถือว่าเป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่

จากข้อเท็จจริงนายบี(ผู้รับโอนจากลูกหนี้)โอนขายที่ดินอีกต่อหนึ่งให้นายยศ ในวันที่ 26 มีนาคม 2553 ในราคา 3.7 ล้านบาท ระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลาภายหลังจากลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์แล้ว( 20 เมษายน 2552 ) ในความเห็นส่วนตัวเห็นว่า แม้นายยศจะสุจริตและเสียค่าตอบแทน นายยศก็ไม่ได้รับความคุ้มครอง ตามมาตรา 116 ครับ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8499/2540 แจ้งแก้ไขข้อมูล

ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 116 นั้นการที่ผู้คัดค้านที่ 4 ถึงที่ 8 จะยกเหตุตามบทมาตราดังกล่าวนี้ขึ้นกล่าวอ้างปฏิเสธว่าได้รับโอนทรัพย์พิพาทโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนได้นั้น ก็แต่เฉพาะกรณีที่ได้รับโอนทรัพย์มาก่อนมีการขอให้จำเลยล้มละลาย เมื่อผู้คัดค้านที่ 4 ถึงที่ 8มิได้รับโอนทรัพย์พิพาทมาก่อนวันดังกล่าว ดังนั้น ไม่ว่าผู้คัดค้านที่ 4 ถึงที่ 8 จะได้รับโอนมาจากจำเลย โดยตรงหรือได้รับโอนมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามสิทธิของผู้คัดค้านย่อมไม่ดีกว่าผู้โอน ผู้คัดค้านที่ 4ถึงที่ 8 จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติดังกล่าว ส่วนคำร้อง ของ ผู้คัดค้านที่ 4 ถึงที่ 7 ที่ขอให้ศาลฎีการอการวินิจฉัยคดีไว้ก่อนเนื่องจากมีคำขอให้ยกเลิกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้รายที่ 2 แม้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตามความเห็นของผู้ร้องให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้รายที่ 2 แล้วนั้น แต่เมื่อปรากฏว่ายังมีเจ้าหนี้คือ โจทก์ที่ 2 ซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้ได้รับชำระหนี้ตามคำขอ และคดีถึงที่สุดแล้ว ศาลจึงไม่จำต้องรอการวินิจฉัยคดีไว้ก่อน
//////////////////


สรุปแล้วในความเห็นส่วนตัว ผมเห็นว่า กรณีตามกระทู้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีสิทธิร้องต่อศาลให้เพิกถอนการโอนได้ ทั้งนายยศก็ไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 116 ครับ


ทั้งนี้ คงต้องอยู่ในชั้นพิจารณาคดี ว่าศาลจะเพิกถอนการโอนตามคำขอของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือไม่


อย่างไรก็ตาม หากศาลเพิกถอนการโอน นายยศอาจใช้สิทธิขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายได้ต่อไปครับ

มาตรา 92 บุคคลใดได้รับความเสียหายเพราะสิ่งของของตนถูกยึดไป ตาม มาตรา 109 (3) ก็ดี หรือเพราะการโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใด ๆ ถูกเพิกถอนตาม มาตรา 115 ก็ดี หรือเพราะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ยอม รับทรัพย์สินหรือสิทธิตามสัญญาตาม มาตรา 122 ก็ดีมีสิทธิขอรับชำระหนี้สำหรับ ราคาสิ่งของหรือหนี้เดิมหรือค่าเสียหายได้แล้วแต่กรณีภายในกำหนดเวลาตาม มาตรา 91 แต่ให้นับจากวันที่อาจใช้สิทธิขอรับชำระหนี้ได้ ถ้ามีข้อโต้เถียง เป็นคดี ให้นับจากวันคดีถึงที่สุด


ขอร่วมแสดงความเห็นเพียงเท่านี้ครับ

จากคุณ : อุบลแมน
เขียนเมื่อ : วันเกิด PANTIP.COM 54 15:51:44


//www.pantip.com/cafe/social/topic/U11167107/U11167107.html


Create Date : 25 ตุลาคม 2554
Last Update : 25 ตุลาคม 2554 13:49:01 น. 0 comments
Counter : 926 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

อุบลแมน
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
Friends' blogs
[Add อุบลแมน's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.