ยินดีต้อนรับครับผม
Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2553
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
 
7 กุมภาพันธ์ 2553
 
All Blogs
 
หย่า...

จะทำอย่างไร? เมื่อสามี มีผู้หญิงอีกคนหนึ่ง....

เป็นเรื่องของพี่สาวกับสามีที่คบกันมานานแล้ว แต่เพิ่งแต่งงานกันได้แค่ 2 ปีเอง ตอนนี้ยังไม่ได้จดทะเบียน ....พี่สาวท้องใกล้คลอดแล้ว ...ประมาณกลางเดือนมกราคม53นี้ เขาเริ่มสงสัยในพฤติกรรมสามีของเขามากๆ จนแอบรู้ว่าสามีไปมีผู้หญิงอื่นอีกคนหนึ่ง .... แอบดูจากมือถือพบข้อความและเสียงบันทึกต่างๆ ช่วงเวลาที่เขาแอบคบผู้หญิงคนนี้คงนานมากแล้ว.... หากเราจับได้ถึงขนาดนี้แล้ว เราจะฟ้องหย่า/เลิกรากันได้ไหม... สงสารหลานที่จะเกิดมาหากพ่อเขายังเจ้าขู้อย่างนี้.....

จากคุณ : น้องแฝด
เขียนเมื่อ : 29 ธ.ค. 52 11:47:25 A:192.0.2.153 X:222.123.175.179

ความคิดเห็นที่ 2

กรณีไม่จดทะเบียน

ก็ไม่ต้องฟ้องหย่าอะไรนี่ครับ

เลิกกันเฉยๆ แยกกันอยู่ก้อจบ

แต่ก้อนะ

ลองให้ปรับความเข้าใจกันอีกครั้งดีกว่านะครับ

มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆ

สงสารเด็กที่จะเกิดมาครับ

ขอให้ใช้กฏหมายเป็นทางสุดท้าย

นะครับ

จากคุณ : อุบลแมน
เขียนเมื่อ : 29 ธ.ค. 52 13:06:15


ความคิดเห็นที่ 4

กรณีจดทะเบียนสมรสกัน

หากจะหย่าจะทำได้ 2 วิธี คือ โดยความยินยอมหรือฟ้องหย่าโดยให้ศาลพิพากษาให้หย่า ดังนี้ครับ

ปพพ. มาตรา ๑๕๑๔
การหย่านั้น จะทำได้แต่ โดยความยินยอม ของทั้งสองฝ่าย หรือ โดยคำพิพากษาของศาล
การหย่า โดยความยินยอม ต้องทำเป็นหนังสือ และ มีพยาน ลงลายมือชื่อ อย่างน้อยสองคน
...

หากจะขอให้ศาลพิพากษาให้หย่าโดยที่อีกฝ่ายเขาไม่ยอมหย่าให้

ต้องมีเหตุตามกฏหมายดังนี้ครับ

ปพพ. มาตรา ๑๕๑๖
เหตุฟ้องหย่า มีดังต่อไปนี้
(๑)* สามีหรือภริยา อุปการะเลี้ยงดู หรือ ยกย่อง ผู้อื่น ฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้ หรือ มีชู้ หรือ ร่วมประเวณีกับ ผู้อื่น เป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่ง ฟ้องหย่าได้
(๒) สามีหรือภริยา ประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้น จะเป็น ความผิดอาญา หรือไม่ ถ้า เป็นเหตุให้ อีกฝ่ายหนึ่ง
(ก) ได้รับ ความอับอายขายหน้า อย่างร้ายแรง
(ข) ได้รับ ความดูถูกเกลียดชัง เพราะเหตุที่ คงเป็น สามีหรือภริยา ของฝ่ายที่ประพฤติชั่ว อยู่ต่อไป หรือ
(ค) ได้รับ ความเสียหาย หรือ เดือนร้อนเกินควร ในเมื่อเอา สภาพ ฐานะ และ ความเป็นอยู่ร่วมกัน ฉันสามีภริยา มาคำนึงประกอบ
อีกฝ่ายหนึ่งนั้น ฟ้องหย่าได้
(๓) สามีหรือภริยา ทำร้าย หรือ ทรมาน ร่างกายหรือจิตใจ หรือ หมิ่นประมาท หรือ เหยียดหยาม อีกฝ่ายหนึ่ง หรือ บุพการี ของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ถ้า เป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งนั้น ฟ้องหย่าได้
(๔) สามีหรือภริยา จงใจละทิ้งร้าง อีกฝ่ายหนึ่งไป เกิน หนึ่งปี อีกฝ่ายหนึ่งนั้น ฟ้องหย่าได้
(๔/๑) สามีหรือภริยา ต้องคำพิพากษา ถึงที่สุด ให้จำคุก และ ได้ถูกจำคุกเกิน หนึ่งปี ในความผิด ที่อีกฝ่ายหนึ่ง มิได้มีส่วน ก่อให้เกิด การกระทำความผิด หรือ ยินยอม หรือ รู้เห็นเป็นใจ ในการกระทำความผิดนั้นด้วย และ การเป็นสามีภริยากันต่อไป จะเป็นเหตุให้ อีกฝ่ายหนึ่ง ได้รับความเสียหาย หรือ เดือดร้อนเกินควร อีกฝ่ายหนึ่งนั้น ฟ้องหย่าได้
(๔/๒) สามีและภริยา สมัครใจแยกกันอยู่ เพราะเหตุที่ ไม่อาจอยู่ร่วมกัน ฉันสามีภริยา ได้โดยปกติสุข ตลอดมาเกิน สามปี หรือ แยกกันอยู่ ตามคำสั่งของศาล เป็นเวลาเกิน สามปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ฟ้องหย่าได้
(๕) สามีหรือภริยา ถูกศาลสั่งให้เป็น คนสาบสูญ หรือ ไปจาก ภูมิลำเนา หรือ ถิ่นที่อยู่ เป็นเวลาเกิน สามปี โดยไม่มีใครทราบแน่ว่า เป็นตายร้ายดีอย่างไร อีกฝ่ายหนึ่ง ฟ้องหย่าได้
(๖) สามีหรือภริยา ไม่ให้ ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดู อีกฝ่ายหนึ่ง ตามสมควร หรือ ทำการเป็นปฏิปักษ์ ต่อการที่เป็น สามีหรือภริยากัน อย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ถ้า การกระทำนั้น ถึงขนาดที่ อีกฝ่ายหนึ่ง เดือดร้อนเกินควร ในเมื่อเอา สภาพ ฐานะ และ ความเป็นอยู่ร่วมกัน ฉันสามีภริยา มาคำนึงประกอบ อีกฝ่ายหนึ่งนั้น ฟ้องหย่าได้
(๗) สามีหรือภริยา วิกลจริต ตลอดมาเกิน สามปี และ ความวิกลจริตนั้น มีลักษณะ ยากจะหายได้ กับทั้ง ความวิกลจริต ถึงขนาดที่จะ ทนอยู่ร่วมกัน ฉันสามีภริยา ต่อไปไม่ได้ อีกฝ่ายหนึ่ง ฟ้องหย่าได้
(๘) สามีหรือภริยา ผิดทัณฑ์บน ที่ทำให้ไว้ เป็นหนังสือ ในเรื่อง ความประพฤติ อีกฝ่ายหนึ่ง ฟ้องหย่าได้
(๙) สามีหรือภริยา เป็นโรคติดต่อ อย่างร้ายแรง อันอาจเป็นภัย แก่อีกฝ่ายหนึ่ง และ โรคมีลักษณะ เรื้อรัง ไม่มีทางที่จะหายได้ อีกฝ่ายหนึ่งนั้น ฟ้องหย่าได้
(๑๐) สามีหรือภริยา มีสภาพแห่งกาย ทำให้ สามีหรือภริยานั้น ไม่อาจร่วมประเวณี ได้ตลอดกาล อีกฝ่ายหนึ่ง ฟ้องหย่าได้

...

กรณีมีชู้ตามกระทู้ หากจดทะเบียนกันก้อจะเป็นเหตุฟ้องหย่าตาม ม.1516(1) ข้างต้นนั่นเองครับ

และทั้งนี้สามารถเรียกค่าเสียหายได้ดังนี้ครับ

ปพพ. มาตรา ๑๕๒๓
*เมื่อ ศาลพิพากษาให้หย่ากัน เพราะเหตุ ตาม มาตรา ๑๕๑๖ (๑) ภริยาหรือสามี มีสิทธิได้รับ ค่าทดแทน จากสามีหรือภริยา และ จากผู้ซึ่ง ได้รับการอุปการะเลี้ยงดู หรือ ยกย่อง หรือ ผู้ซึ่งเป็น เหตุแห่งการหย่านั้น
สามี จะเรียก ค่าทดแทน จากผู้ล่วงเกินภริยา ไปในทางชู้สาว ก็ได้ และ ภริยา จะเรียก ค่าทดแทน จากหญิงอื่น ที่แสดงตน โดยเปิดเผย เพื่อแสดงว่า ตนมีความสัมพันธ์กับสามี ในทำนองชู้สาว ก็ได้
ถ้า สามีหรือภริยา ยินยอม หรือ รู้เห็นเป็นใจ ให้อีกฝ่ายหนึ่ง กระทำการ ตาม มาตรา ๑๕๑๖(๑) หรือ ให้ผู้อื่น กระทำการ ตามวรรคสอง สามีหรือภริยานั้น จะเรียกค่าทดแทน ไม่ได้

...

ขอแสดงความเห็นเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ

จากคุณ : อุบลแมน
เขียนเมื่อ : 29 ธ.ค. 52 13:21:47Create Date : 07 กุมภาพันธ์ 2553
Last Update : 7 กุมภาพันธ์ 2553 13:03:11 น. 0 comments
Counter : 492 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

อุบลแมน
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
Friends' blogs
[Add อุบลแมน's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.