ยินดีต้อนรับครับผม
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2553
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
1 ตุลาคม 2553
 
All Blogs
 
พ.ร.บ. ล้มละลาย ม. 60

********ถาม พ.ร.บ. ล้มละลาย ม. 60 หน่อยคับ********

มาตรา 60 ถ้าลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามที่ได้ตกลงไว้ในการประนอมหนี้ก็ดีหรือปรากฏแก่ศาลโดยมีพยานหลักฐานว่า การประนอมหนี้นั้นไม่อาจ ดำเนินไปได้โดยปราศจากยุติธรรม หรือจะเป็นการเนิ่นช้าเกินสมควรก็ดีหรือ การที่ศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยนั้นเป็นเพราะถูกหลอกลวงทุจริตก็ดี เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานหรือเจ้าหนี้คนใดมีคำขอโดยทำเป็นคำร้องศาลมีอำนาจยกเลิกการประนอมหนี้และพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงการใดที่ได้กระทำไปแล้วตามข้อประนอมหนี้นั้น

***แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงการใดที่ได้กระทำไปแล้วตามข้อประนอมหนี้นั้น***

คือจะถามว่า ถ้าผู้ค้ำประกัน (ในการประนอมหนี้) ได้ชำระเงินบางส่วนให้เจ้าหนี้ของลูกหนี้ไปแล้ว จะขอคืนไม่ได้

อยากทราบว่าแล้วผู้ค้ำประกันจะไปเรียกเงินที่ชำระแล้วยังไงหรอคับ จะเรียกตาม ว.2 คือถือว่าเป็นหนี้ที่ขึ้นในระหว่างวันที่ศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ ถึงวันที่ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย ได้หรือเปล่าคับ

หรือจะเรียกตามม. 101 "ถ้าลูกหนี้ร่วมบางคนถูกพิทักษ์ทรัพย์ ลูกหนี้ร่วมคนอื่นอาจยื่นคำขอรับชำระหนี้สำหรับจำนวนที่ตนอาจใช้สิทธิไล่เบี้ยในเวลาภายหน้าได้ เว้นแต่เจ้าหนี้ได้ใช้สิทธิขอรับชำระหนี้ไว้เต็มจำนวนแล้ว

บทบัญญัติในวรรคก่อนให้ใช้บังคับแก่ผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันร่วม หรือบุคคลที่อยู่ในลักษณะเดียวกันนี้โดยอนุโลม"

ได้หรือเปล่าคับ

***ผู้รู้ทุกท่านช่วยตอบผมที ขอบพระคุณอย่างยิ่ง***

จากคุณ : หนึ่งกระบี่ท่องทั่วหล้า
เขียนเมื่อ : 25 ก.ย. 53 23:32:05

ความคิดเห็นที่ 4

กรณีตามกระทู้ น่าจะเกิดขึ้นได้จริงยากนัก เพราะ น้อยคน ที่จะยอมตนไปค้ำประกันลูกหนี้ตามคำขอประนอมหนี้ในคดีล้มละลาย

แต่อย่างไรก็ตาม กรณีตามกระทู้ได้เคยเกิดขึ้นจริง และ ขึ้นสู่ศาลฎีกามาแล้วครับ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1239/2508
คณหญิงแช่ม ราชนกุล
โจทก์

นายเจือ โชติกะพุกกะณะ
จำเลย

นายทองอิน โชติกะพุกกะณะ
ผู้ร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 56, 57, 60คดีล้มละลายที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยคำขอประนอมหนี้ ต่อมาปรากฏแก่ศาลว่าการประนอมหนี้ไม่อาจดำเนินไปได้โดยปราศจากอยุติธรรม ศาลจึงได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการประนอมหนี้และพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายนั้น คำสั้งศาลที่ให้ยกเลิกการประนอมหนี้ย่อมไม่กระทบถึงการใดที่ได้กระทำไปแล้วตามข้อประนอมหนี้ ฉะนั้น ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันลูกหนี้และได้ชำระเงินค่าใช้จ่ายตามคำขอประนอมหนี้และเงินที่จะต้องชำระแก่เจ้าหนี้แล้ว จึงขอคืนเงินดังกล่าวไม่ได้________________________________
คดีนี้ โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยล้มละลายศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก และรายงานต่อศาลว่าเจ้าหนี้ลงมติพิเศษยอมรับคำขอประนอมหนี้ ศาลไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยแล้วมีคำสั่งเห็นชอบด้วย

ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานต่อศาลว่า ได้อนุญาตให้นายเชวงและนายศิลป์ ขอถอนคำขอชำระหนี้และเห็นว่าคนทั้งสองนี้น่าจะไม่ใช่เจ้าหนี้ที่แท้จริง การประนอมหนี้ไม่อาจดำเนินไปได้โดยปราศจากอยุติธรรม ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกเลิกการประนอมหนี้แล้วพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย

นายทองอินผู้ร้องยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอรับเงินที่ชำระไว้ทั้งหมดในฐานะผู้ค้ำประกันคืน

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งว่า เงินที่ชำระทั้งหมดเป็นการกระทำตามคำขอประนอมหนี้ของลูกหนี้ การสั่งยกเลิกการประนอมหนี้และพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายย่อมไม่กระทบถึงการที่ได้กระทำไปแล้ว เจ้าพนักงานจึงไม่อาจคืนให้ผู้ร้องได้ ให้ยกคำร้อง

นายทองอินยื่นคำร้องขอคืนเงินต่อศาล

ศาลแพ่งเห็นชอบด้วยคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จึงสั่งให้ยกคำร้อง

นายทองอินผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

นายทองอินผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา ๖๐ วรรคแรก ที่ว่าถ้าลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามที่ได้ตกลงไว้ในการประนอมหนี้ก็ดี หรือปรากฏแก่ศาลโดยมีพยานหลักฐานว่าการประนอมหนี้นั้นไม่อาจดำเนินไปได้โดยปราศจากความอยุติธรรมหรือจะเป็นการเนิ่นช้าเกินสมควรก็ดี หรือการที่ศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยนั้นเป็นเพราะถูกหลอกลวงทุจริตก็ดี เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานหรือเจ้าหนี้คนใดมีคำขอโดยทำเป็นคำร้อง ศาลมีอำนาจยกเลิกการประนอมหนี้และพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงการใดที่ได้กระทำไปแล้วตามข้อประนอมหนี้นั้น เห็นว่าเมื่อผู้ร้องได้นำเงินมาชำระตามคำขอประนอมหนี้ ก็ได้ชื่อว่าได้กระทำการไปแล้วตามข้อประนอมหนี้ตามความในมาตรา ๖๐ ซึ่งในมาตรานี้ระบุไว้ชัดแจ้งว่า คำสั่งศาลที่ให้ยกเลิกการประนอมหนี้ไม่กระทบถึงการใดที่ได้กระทำไปแล้วตามข้อประนอมหนี้ ฉะนั้น ผู้ร้องจึงขอคืนเงินไม่ได้

พิพากษายืน ให้ยกฎีกาผู้ร้อง

( สอาด นาวีเจริญ - สวิง ลัดพลี - วิเชียร เศวตรุนทร์ )ศาลแพ่ง - นายเสถียร ลิมปิษเฐียร

ศาลอุทธรณ์ - นายสิทธิ เกตุทัต//////////

คำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวได้วินิจฉัยไว้ตั้งแต่ปี 2508 โดยไม่ได้วินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ค้ำประกันลูกหนี้ตามคำขอประนอมหนี้จะต้องทำเช่นไร

ในความเห็นส่วนตัว

การยกเลิกการประนอมหนี้ ย่อมทำให้ลูกหนี้เข้าสู่ภาวะล้มละลายอีกครั้ง โดยเจ้าพนักงานพิทักทรัพย์ประกาศแจ้งคำพิพากษาในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพ์รายวัน เพื่อให้บรรดาให้เจ้าหนี้ทั้งหลายเสนอคำขอรับชำระหนี้ "ที่ลูกหนี้ได้กระทำขึ้นในระหว่างวันที่ศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ " ตาม ม.60 วรรคสอง

ดังนั้น ผู้ที่ค้ำประกันลูกหนี้ตามคำขอประนอมหนี้+ผู้ค้ำประกันได้มีการชำระเงินแทนลูกหนี้ไปตามคำขอประนอมหนี้นั้นๆ และ ต่อมาคำขอประนอมหนี้ถูกยกเลิก ผู้ค้ำประกันนั้น ย่อมถือว่ามีสิทธิในฐานะเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้ที่จะไล่เบี้ยเอาเงินที่ชำระแทนนั้นๆดดยวิธียื่นคำขอรับชำระหนี้คืนจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้

ทั้งนี้น่าจะเป็นภายในเวลา 2 เดือนนับแต่การประกาศแจ้งคำพิพากษา และ ภายใต้เงื่อนไขของ ม.101

ซึ่งตามความเข้าใจของคุณ จขกท. ที่ถามมาตามกระทู้ จึงน่าจะถูกต้องแล้วครับ

ขอร่วมแสดงความเห็นเพียงเท่านี้ครับ

แก้ไขเมื่อ 26 ก.ย. 53 17:37:47

จากคุณ : อุบลแมน
เขียนเมื่อ : 26 ก.ย. 53 16:19:06

//www.pantip.com/cafe/social/topic/U9732126/U9732126.htmlCreate Date : 01 ตุลาคม 2553
Last Update : 1 ตุลาคม 2553 23:16:18 น. 0 comments
Counter : 1218 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Valentine's Month


 
อุบลแมน
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
Friends' blogs
[Add อุบลแมน's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.